|

ps2013-019-01-000-000.ana

Český parlamentní korpus, Poslanecká sněmovna, 2014-10-21 ps2013-019-01-000-000 [ParCzech.ana]

Agenda Item Title

Date2014-10-21
Meetingps2013/019
Agenda Itemps2013/019/000
Sourcehttps://www.psp.cz/eknih/2013ps/stenprot/019schuz/s019001.htm

Javascript seems to be turned off, or there was a communication error. Turn on Javascript for more display options.


index Page 1 > 2

Předseda PSP Jan HamáčekVážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážená paní ministryně a pane ministře, zahajuji 19. schůzi Poslanecké sněmovny a všechny vás vítám. Organizační výbor Poslanecké sněmovny stanovil návrh pořadu 19. schůze ve čtvrtek 9. října a pozvánka vám byla rozeslána v pátek desátého. Prosím vás, abyste se všichni přihlásili svými identifikačními kartami a případně mi oznámili, kdo žádá o vydání karty náhradní. Zatím mám zde informaci, že pan poslanec Tejc hlasuje s náhradní kartou číslo 6. Nyní bychom přistoupili k určení dvou ověřovatelů této schůze. Navrhuji, abychom určili pana poslance Adolfa Beznosku a pana poslance Jaroslava Klašku. Zeptám se, zda je zde jiný návrh. Není tomu tak. Proto tedy přistoupíme k hlasování. Zahajuji hlasování číslo 1 a ptám se, kdo souhlasí, aby se ověřovateli této schůze stali pánové Beznoska a Klaška. Kdo je proti tomuto návrhu? V tomto hlasování číslo 1 je přihlášeno 105 kolegyň a kolegů, pro je 95, proti nebyl nikdo. Konstatuji tedy, že jsme ověřovateli 19. schůze určili pány poslance Adolfa Beznosku a Jaroslava Klašku. Nyní bych vás seznámil s omluvami. Do zahájení schůze požádali o omluvení své neúčasti tito poslanci a poslankyně: pan poslanec Adamec - pracovní důvody, paní poslankyně Aulická Jírovcová - zdravotní důvody, pan poslanec Čihák - pracovní důvody, pan místopředseda Gazdík - zahraniční cesta, paní poslankyně Hubáčková - osobní důvody, paní místopředsedkyně Jermanová od tří do pěti z pracovních důvodů, pan poslanec Komárek do tří hodin - osobní důvody, paní poslankyně Kovářová do . hodiny - pracovní důvody a paní poslankyně Putnová z pracovních důvodů. Z členů vlády se omlouvá pan předseda vlády od . hodiny z pracovních důvodů, pan vicepremiér Babiš z pracovních důvodů, pan ministr Jurečka - zahraniční cesta, paní ministryně Marksová z pracovních důvodů a pan ministr Zaorálek - zahraniční cesta. Tolik tedy omluvy. Nyní bychom přistoupili ke stanovení pořadu 19. schůze. Návrh máte uvedený na pozvánce. Než dám prostor přihlášeným do rozpravy, seznámím vás s návrhem grémia Poslanecké sněmovny. Vedení Sněmovny navrhuje, abychom ve středu 22. října jako první bod projednali bod 16, což je zákon v prvém čtení, který se týká výměny informací se Spojenými státy. Poté bychom zahájili projednávání prvního čtení státního rozpočtu. Po polední pauze bychom pevně zařadili nový bod, který se jmenuje Návrh usnesení, kterým se upravují podrobnější pravidla jednání Poslanecké sněmovny a jejích orgánů. Návrh toho usnesení byste měli mít k dispozici buď ve svých mailových stránkách, nebo v papírové podobě. Zjednodušeně řečeno, jedná se o vyřešení situace, kdy v době písemných interpelací byly přednášeny návrhy na změnu programu a byly zde námitky zejména ze strany opozice, že to je nevhodné zkracování jejich práva na interpelace. Proto jsme přistoupili k návrhu, který vyčlení půl hodiny po ukončení písemných interpelací. Tu textaci máte k dispozici. Poté bychom se vrátili znovu k projednávání státního rozpočtu, pokud nebude do doby ukončen. Poté bychom projednali bod 19 a bod 24. To je tedy středa. Pak je zde návrh, abychom na tento pátek pevně zařadili na . hodinu body 2 a 3, což jsou zákony vrácené prezidentem republiky. Potom bych vás chtěl informovat, že paní ministryně spravedlnosti nám oznámila, že vláda bere zpět sněmovní tisk číslo 321, což je bod 95. Tedy prosím, abyste si ho škrtli, o tom hlasovat nemusíme. Pan ministr zahraničních věcí požádal o vyřazení bodu 81, sněmovní tisk 170, což - pokud se nepletu - je fiskální kompakt. Dále ještě navrhujeme, abychom vyřadili bod 6 a 103, to je druhé a třetí čtení zákona o loteriích, na základě žádosti Ministerstva financí. V pátek bychom projednali body z bloku třetích čtení, které mají již splněné zákonné lhůty, to znamená bod 99 a bod 100, a poté bychom projednali bod 62, což je v prvním čtení zákon o myslivosti, a dále podle schváleného pořadí. Jak jsem již řekl, v hodin v pátek bychom projednávali zákony vrácené prezidentem republiky. Tolik tedy návrh z vedení Poslanecké sněmovny. Pan poslanec Kalousek náhradní kartu číslo 13. Nyní tedy dám prostor těm, kteří se hlásí k pořadu schůze. První je pan poslanec Číp a po něm pan poslanec Grospič. Poslanec René ČípDěkuji za slovo. Vážený pane předsedo, vážená vládo, kolegyně a kolegové, navrhuji vyřazení bodu číslo 70 z programu naší schůze. Pokud bychom chtěli totiž tento bod projednávat, dostali bychom se do rozporu s platným usnesením a rezolucí Rady bezpečnosti OSN číslo 1244. Děkuji. Předseda PSP Jan HamáčekAno, děkuji. Bod 70 vyřadit. Pan poslanec Grospič. Poslanec Stanislav GrospičDobrý den. Děkuji, pane předsedo. Vážené kolegyně a kolegové, dovolte, abych navrhl do programu dnešní schůze zařadit nový bod, a sice informaci vlády o ekonomickém stavu a personálním stavu v Českých aeroliniích, jehož součástí by bylo i zodpovězení dotazů, které se týkají smlouvy, kterou český stát uzavřel s korejským přepravcem, a které vedou k dlouhodobému snižování počtu zaměstnanců i přepravních výkonů Českých aerolinií. Důvodem k předložení této informace je neutěšený stav, který je avizován z hlediska záměru propustit výraznou část pilotů i obslužného personálu v Českých aeroliniích. Předseda PSP Jan HamáčekDěkuji. Takže ten nový bod by se jmenoval Informace vlády o ekonomické a personální situaci v ČSA. Zeptám se, na kdy si to přejete zařadit, pane poslanče. (Poslanec Grospič mimo řečniště: Do programu.)Stačí do programu? Nechcete pevně zařadit. Ano, děkuji. Pan poslanec Kolovratník. Poslanec Martin KolovratníkDobré odpoledne, vážené kolegyně, a vážení kolegové a členové vlády. Rád bych vás poprosil nebo požádal o zařazení nového bodu. Ten bod bych rád nazval Projednání neslučitelnosti funkcí u člena Rady Českého rozhlasu. Velmi stručné vysvětlení. Na volebním, potažmo mediálním výboru jsme projednávali potenciální potíž, střet zájmů nebo neslučitelnost funkcí u jednoho ze členů rozhlasové rady. Týká se to pana Ivana Vodochodského a došlo k tomu problému, že výklad zákona je poměrně extenzivní a svým způsobem dvojí. Volební výbor nemohl rozhodnout, nemohl ten problém uzavřít. Takže bych rád požádal, aby tento problém byl projednán tady na Sněmovně, aby Sněmovna rozhodla, jestli s tím , nebo nemá problém. Detailní vysvětlení bych rád poskytl právě pak během projednávání tohoto bodu. Pokud budete souhlasit, prosil bych pevně zařadit tento bod na příští týden na čtvrtek 30. října jako první bod dopoledne po pevně zařazených bodech. Děkuji. Předseda PSP Jan HamáčekOdpoledne, nebo dopoledne? Poslanec Martin KolovratníkDopoledne.

Download XMLDownload textDependenciesWavesurferNamed Entities