|

Waveform view

Český parlamentní korpus, Poslanecká sněmovna, 2014-10-21 ps2013-019-01-000-000 [ParCzech.ana]

Loading wave form: 0%

audio file 1 > 2


Text viewHelp