Přejít k hlavnímu obsahu

Katalog

LINDAT/CLARIAH-CZ je české centrum zaměřené na data,
které poskytuje certifikované uložiště a služby počítačového zpracování jazyka.

Clarin Centre B Open Access
 

Projekty

Bibliografie

dějin Českých zemí

Nepostradatelný zdroj informací pro historické vědy a příbuzné obory. Poskytuje souhrn veškeré dostupné produkce včetně rozsáhlé regionální literatury.

Memori

Bohemikální prameny

Portál MEMORI je souborem českých pramenů, jehož hlavním účelem je podpořit a usnadnit výzkumu zdrojů zejména z období středověku a raného novověku.

Jan Patočka

Archiv sebraných spisů

Filozofické dědictví, které bylo dříve skryto před českou tajnou státní policií, je dnes zveřejněno, důsledně katalogizováno a je k dispozici pro výzkumné potřeby.

Nástroje pro počítačové zpracování přirozeného jazyka

Obohaťte své texty
Ať jsou lépe prohledatelné

Vzdělávání rozšiřte své znalosti

Události v DH