LINDAT/CLARIN Centrum jazykové výzkumné infrastruktury poskytuje technické zázemí a pomoc institucím nebo výzkumným pracovníkům, kteří chtějí sdílet, vytvářet a modernizovat své nástroje a data užívaná ve výzkumu v oblasti lingvistiky a dalších souvisejících oblastech. Projekt také poskytuje otevřený digitální repozitář a archiv, který je dispozici všem akademikům, kteří chtějí, aby jejich práce byla zachována, propagována a široce dostupná.

LINDAT/CLARIN je financován Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky.


 Partneři

Ústav formální a aplikované lingvistiky, Univerzita Karlova v Praze

Ústav je především výzkumná katedra zabývající se mnohými tématy z oblasti počítačové lingvistky. Podílí se na množství národních i mezinárodních projektů.

Katedra kybernetiky, Západočeská univerzita

Cílem výzkumné činnosti je budování a rozvoj teorie systémů a její aplikace v oblasti objektivně i subjektivně neurčitých systémů a v oblasti projektování informačních a řídicích systémů. Základní činností umělé inteligence je výzkum sofistikovaných počítačových algoritmů a metod strojového inteligentního rozhodování a klasifikace. Výzkum je soustředěný převážně na oblast hlasové komunikace člověka s počítačem v přirozeném jazyce.

Ústav pro jazyk český Akademie věd ČR

Vědecké pracoviště zabývající se výzkumem českého jazyka v nejrůznějších aspektech – zkoumá češtinu současnou i historickou, spisovnou i nespisovnou, psanou i mluvenou. Péčí Ústavu pro jazyk český vznikají základní příručky o českém jazyce pro nejširší publikum (pravidla pravopisu, slovníky, mluvnice a populárně-vědecká literatura) i odborné publikace knižní a časopisecké; velké množství informací o češtině lze najít na jeho internetových stránkách.

Centrum zpracování přirozeného jazyka, Masarykova univerzita

Centrum zpracování přirozeného jazyka na Fakultě informatiky Masarykovy univerzity je zaměřeno na získání teoretických i aplikovaných výsledků v oblasti zpracování přirozeného jazyka. Jejich práce se týkají zejména korpusové lingvistiky, lexikálních databází, reprezentace znalostí, reprezentace významu výrazů přirozeného jazyka a využití metod strojového učení pro desambiguaci korpusových dat.


 Dotazy

Obecné dotazy

V případě obecných dotazů prosím kontaktujte náš Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

Technické dotazy / repozitář

V případě technických problémů nebo problémů týkajících se repozitáře zašlete e-mail na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..


 Kontakt

Jan Hajič
LINDAT/CLARIN
UFAL MFF UK
Malostranské nám. 25
11800 Prague 1
Czech Republic

Email: hajic & ufal.mff.cuni.cz
Tel: +420 951 554 278
http://www.lindat.cz

Novinky