|

ps2013-019-01-007-005.ana

Český parlamentní korpus, Poslanecká sněmovna, 2014-10-21 ps2013-019-01-007-005 [ParCzech.ana]

Agenda Item Title

5. Návrh poslanců Jaroslava Foldyny, Jeronýma Tejce, Michala Haška a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 428/2012 Sb., o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi a o změně některých zákonů (zákon o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi), ve znění nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 177/2013 Sb. /sněmovní tisk 144/ - druhé čtení

Date2014-10-21
Meetingps2013/019
Agenda Itemps2013/019/005
Sourcehttps://www.psp.cz/eknih/2013ps/stenprot/019schuz/s019027.htm

Javascript seems to be turned off, or there was a communication error. Turn on Javascript for more display options.


index Page 1 > 2

Místopředseda PSP Vojtěch Filip5. Návrh poslanců Jaroslava Foldyny, Jeronýma Tejce, Michala Haška a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 428/2012 Sb., o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi a o změně některých zákonů (zákon o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi), ve znění nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 177/2013 Sb. /sněmovní tisk 144/ - druhé čtení Návrh za navrhovatele uvést pan kolega Jaroslav Foldyna. Nebo pan kolega Tejc? (Ano.)Dobře, pan kolega Tejc. A než se ujme slova, ještě budu konstatovat, že předložený návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání ústavněprávnímu výboru. Usnesení výboru bylo doručeno jako sněmovní tisk 144/2. Požádal bych, aby u stolku zpravodajů zaujal místo i pan poslanec Radek Vondráček, který je zpravodajem výboru ústavněprávního. Nyní pan předseda výboru, pan poslanec Jeroným Tejc slovo. Prosím. Poslanec Jeroným TejcVážený pane místopředsedo, vážené kolegyně a kolegové, dovolte mi, abych vás požádal o to, abychom dnes doprojednali druhé čtení tohoto tisku, jednoduše proto, že čas běží, a pokud chceme, aby byl účel tohoto návrhu zákona, který jsme předložili, naplněn, tedy aby byla prodloužena lhůta pro kontrolu majetku, který se vydává na základě zákona, kterému zjednodušeně říkáme o církevních restitucích, tak je třeba, aby návrh zákona byl podle mého názoru schválen na této schůzi, kdy jsme tak tím dlouhým několikaměsíčním projednáváním nestihli lhůty první, kdy se rozhodovalo o vydání, nicméně nyní se rozhoduje v mnoha desítkách, stovkách a tisících případů o schválení dohod, a jsem přesvědčen, že kapacity státních orgánů v dnešní chvíli, a myslím, že se to ukazuje v mnoha případech, nejsou dostatečné na to, by řádně byly prověřeny všechny dohody, aby se skutečně v jednotlivých případech nemohlo stát, že bude vydán majetek, který by podle zákona být vydán neměl. A samozřejmě všichni víme, že vrátit tento proces zpátky po vydání není možné. Takže si vás dovoluji požádat o racionalitu dnešního jednání. Máme 18.28. Vím, že půl hodiny na projednání druhého čtení není vždy dlouhá doba, ale myslím si, že to není ani krátká doba, a bych vás moc poprosil, abychom dnes stihli doprojednat druhé čtení tohoto návrhu zákona, abychom se věnovali skutečně této problematice. A nebudu zdržovat tím, co zřejmě zmíní i zpravodaj výboru, to znamená, že jsme se vypořádali i s možným problémem pozdější účinnosti, než kdy některé lhůty končí. Děkuji.

Download XMLDownload textDependenciesWavesurferNamed Entities