Životní cyklus položek v repozitářiNově vložené příspěvky

Jakmile příspěvek vložíte, je zařazen do kolekce všech vložených příspěvků. Příspěvek zatím není veřejně přístupný a čeká, až ho redaktor schválí (nebo zamítne).

Příspěvky procházející kontrolou

Úkolem redaktora repozitáře je ověřit, zda příspěvek splňuje naše požadavky ohledně kvality a úplnosti metadat, konzistence souboru(ů) s daty a ohledně práv k duševnímu vlastnictví (IPR). Redaktor může příspěvek autorovi (vkladateli příspěvku) vrátit a popíše mu, jaké změny v příspěvku požaduje. Tento krok se opakuje, dokud redaktor příspěvek neschválí. Ze schváleného příspěvku se pak stane příspěvek publikovaný.

Publikované příspěvky

Publikovaný příspěvek získá PID (trvalý "perzistentní" identifikátor), který se používá pro reference a citace, např. http://hdl.handle.net/11858/00-097C-0000-0022-F59C-8. LINDAT repozitář zajistí, že PID (přesněji řečeno, pro PID používáme http proxy) vždy povede na platnou webovou stránku (i v případě, že současná infrastruktura serveru bude změněna nebo přesunuta jinam).

Publikované příspěvky jsou k dispozici v našem vyhledávacím rozhraní, v režimu prohlížení. Metadata všech datových položek jsou zpřístupněna obecným internetovým vyhledávačům a jsou také k dispozici prostřednictvím protokolu OAI-PMH (mnohé instituce využívají náš repozitář právě pro získání a agregaci uložených metadat), např. http://catalog.clarin.eu/vlo/). Prostřednictvím protokolu OAI-ORE jsou k dispozici rovněž datové soubory veřejných příspěvků (pro data s omezeným přístupem viz Příspěvky s omezeními).

Mazání a úprava publikovaných příspěvků

O vymazání publikovaných příspěvků může požádat kdokoli; ale jednotlivé žádosti budou vyhodnocovány případ od případu. Vyhrazujeme si právo ponechat metadata publikovaných příspěvků k dispozici v případě, že neexistuje žádný zvláštní důvod, proč je odstranit. Takový postup by byl proti pojetí persistentních identifikátorů - PID. Všechny identifikátory PID zůstávají i po vymazání příspěvku k dispozici přes systémové rozhraní OAI-PMH, i když pak lze získat jen informaci o tom, že příspěvek byl vymazán.

Přes naši Linku podpory umožňujeme provést drobné změny v příspěvcích (např. opravu překlepů v dokumentaci). I zde záleží na konkrétním případu a rozsahu změny. Pokud jde o větší změny, vkladatel příspěvku je obvykle vyzván, aby předložil novou verzi příspěvku. Zároveň zařídíme, aby z metadat původní položky vedl odkaz na novou verzi, a původní položka bude pak označena jako "zastaralá".       

Příspěvky s omezeními

Pokud není možné, obvykle z důvodu nejasného nebo omezeného právního statusu části dat, která ukládáte do repozitáře, přiřadit datům nebo nástroji otevřenou licenci, je možné dohodnout takovou restriktivní (omezenou) licenci, která bude vyžadovat explicitní souhlas uživatele s jejími podmínkami. Zdůrazňujeme, že toto nelze aplikovat na metadata položky - ta jsou vždy veřejně a otevřeně dostupná. Podporujeme tedy i takové restriktivní licence pro balíčky souborů s daty, které vyžadují před stahováním "elektronický podpis." Tyto elektronické podpisy uchováváme pro případy sporů o porušení práv k duševnímu vlastnictví.

Podívejte se na licence, které jsou v současné době k dispozici, nebo nás kontaktujte, pokud budete chtít nějakou speciální licenci přidat.

Podporujeme také (dočasné) embargo na balíčky souborů s daty, což znamená, že je zpřístupňujeme veřejnosti až po určité době, kterou můžete při vkládání nastavit.