Smlouva o distribuci dat

Smlouva se uzavírá v angličtině a její plné znění naleznete níže. Následující český překlad je pouze orientační. V případě rozporů platí anglická verze.

Default license

Bohumil Vesely Gallery

LINDAT / CLARIAH-CZ Data & Tools

LINDAT / CLARIAH-CZ DH Data

LINDAT / CLARIAH-CZ Web Services

LRT + Open Submissions Data & Tools

The Munich Agreement