Files in this item

 Download all files in item (12.41 MB)
Icon
Name
Aneta20403.txt
Size
27.72 KB
Format
Text file
Description
Neznámý
MD5
43c13d4c84d2d3d6e9d166324a6582b7
 Download file  Preview
 File Preview  
@UTF8
@Window:	0_0_0_0_19321_1_19713_0_19713_0
@Begin
@Languages:	ces
@Participants:	CHI Aneta Target_Child , SIT Ivan Babysitter
@ID:	ces|Chroma2023.07|CHI|2;04.03|female|||Target_Child|||
@ID:	ces|Chroma2023.07|SIT||male|||Babysitter|||
@Transcriber:	JANHEN
@Situation:	CHI a SIT sedí u stolu , CHI kreslí na papír obrázky vysunovacími pastelkami .
*CHI:	takhle dělá .
%mor:	adv:pro|takhle v|dělat-3&SG&ind&pres&akt&impf .
%pho:	takle dělá .
*SIT:	počkej , takhle to nevysunuj , půjč mi to .
%mor:	v|počkat-2&SG&imp&akt&pf , adv:pro|takhle pro:dem|ten-4&SG&N v|vysunovat-neg-2&SG&imp&akt&x_vid , v|půjčit-2&SG&imp&akt&x_vid pro:pers|já-3&SG pro:dem|ten-4&SG&N .
%pho:	počkej takle to nevysunuj puč mi to .
*SIT:	podáš mi to ?
%mor:	v|podat-2&SG&ind&pres&akt&x_vid pro:pers|já-3&SG pro:dem|ten-4&SG&N ?
*CHI:	no .
%mor:	part|no .
*SIT:	co to maluješ , Any ?
%mor:	adv|co pro:dem|ten-4&SG&N v|malovat-2&SG&ind&pres&akt&x_vid , n:prop|anus-1&PL&MI ?
*CHI:	tohle srdíčko .
%mor:	p . . .
                      
Icon
Name
Aneta20416.txt
Size
44.14 KB
Format
Text file
Description
Neznámý
MD5
ac0ab51cab4bd2389c962af9487e94b5
 Download file  Preview
 File Preview  
@UTF8
@Window:	0_0_0_0_35400_1_36034_0_36034_0
@Begin
@Languages:	ces
@Participants:	CHI Aneta Target_Child , SIT Ivan Babysitter
@ID:	ces|Chroma2023.07|CHI|2;04.16|female|||Target_Child|||
@ID:	ces|Chroma2023.07|SIT||male|||Babysitter|||
@Transcriber:	JANHEN
@Situation:	CHI sedí ve vaně a povídá si se SIT .
*CHI:	tak [x 14] .
%mor:	adv:pro|tak .
*SIT:	co to děláš ?
%mor:	pro:rel/int|co-4&SG&N pro:dem|ten-4&SG&N v|dělat-2&SG&ind&pres&akt&impf ?
*CHI:	xxx .
%pho:	xxx .
*SIT:	co to děláš , Anynko ?
%mor:	pro:rel/int|co-4&SG&N pro:dem|ten-4&SG&N v|dělat-2&SG&ind&pres&akt&impf , n:prop|Anynka-5&SG&F ?
*CHI:	plavám .
%mor:	v|plavám-1&SG&ind&pres&akt&impf .
*SIT:	plaváš@n .
%mor:	x|plaváš-neo .
%com:	plaváš = plaveš , SIT opakuje po CHI .
*CHI:	voda [x 2] &vo .
%mor:	n|voda-1&SG&F .
@Comment:	zvuk bublání .
*SIT:	a co je tohle ?
%mor:	conj:coord|a pro:rel/int|co-1&SG&N v:aux/cop|být-3&SG&ind&pres&akt&impf pro:dem|tenhle-1&SG&N ?
*CHI:	&=smích dělám bubliny !
%mor: . . .
                      
Icon
Name
Aneta20516.txt
Size
47.46 KB
Format
Text file
Description
Neznámý
MD5
239f7f12a16951726f8481b710263ad2
 Download file  Preview
 File Preview  
@UTF8
@Window:	0_0_0_0_32195_1_32871_0_32871_0
@Begin
@Languages:	ces
@Participants:	CHI Aneta Target_Child , SIT Ivan Babysitter
@ID:	ces|Chroma2023.07|CHI|2;05.16|female|||Target_Child|||
@ID:	ces|Chroma2023.07|SIT||male|||Babysitter|||
@Transcriber:	JANHEN
@Situation:	SIT ukazuje CHI různé mince a spolu si s nimi hrají .
*SIT:	to není tvoje .
%mor:	pro:dem|ten-1&SG&N v:aux/cop|být-neg-3&SG&ind&pres&akt&impf pro:poss|tvůj-1&SG&H .
%pho:	to neni tvoje .
*CHI:	xxx .
%pho:	xxx .
*CHI:	0 .
%com:	foukání .
*SIT:	máte peníze ?
%mor:	v|mít-2&PL&ind&pres&akt&impf n:pt|peníze-4&PL&MI ?
%add:	neznámý .
*SIT:	co je to ?
%mor:	pro:rel/int|co-1&SG&N v:aux/cop|být-3&SG&ind&pres&akt&impf pro:dem|ten-1&SG&N ?
%add:	CHI .
*CHI:	taková královna .
%mor:	pro:dem|takový-1&SG&F n|královna-1&SG&F .
%pho:	taková dálofna .
*SIT:	ukaž , je tam královna ?
%mor:	v|ukázat-2&SG&imp&akt&pf , v:aux/cop|být-3&SG&ind&pres&akt&impf adv:pro|tam n|královna-1&SG&F ?
*SIT:	hele@i , to je deset c . . .
                      
Icon
Name
Aneta20616.txt
Size
33.43 KB
Format
Text file
Description
Neznámý
MD5
c34804df2c6d1bc32e5e4664828e9794
 Download file  Preview
 File Preview  
@UTF8
@Window:	0_0_0_0_22411_1_22901_0_22901_0
@Begin
@Languages:	ces
@Participants:	CHI Aneta Target_Child , FAT Father , SIT Ivan Babysitter
@ID:	ces|Chroma2023.07|CHI|2;06.16|female|||Target_Child|||
@ID:	ces|Chroma2023.07|FAT||male|||Father|||
@ID:	ces|Chroma2023.07|SIT||male|||Babysitter|||
@Transcriber:	JANHEN
@Situation:	SIT a CHI si povídají při jídle .
*CHI:	oříšek .
%mor:	n|oříšek-1&SG&MI .
%pho:	oíšek .
*SIT:	hm , ukaž .
%mor:	int|hm , v|ukázat-2&SG&imp&akt&pf .
*SIT:	to je mandlička , víš ?
%mor:	pro:dem|ten-1&SG&N v:aux/cop|být-3&SG&ind&pres&akt&impf n|mandlička-1&SG&F , v|vědět-2&SG&ind&pres&akt&impf ?
*CHI:	á@i , jméno je mandlička .
%mor:	int|á , n|jméno-1&SG&N v:cop|být-3&SG&ind&pres&akt&impf n|mandlička-1&SG&F .
%pho:	á meno je madlička .
*CHI:	madlíček@c .
%mor:	n|madlíček-1&SG&x-neo .
%com:	mandlička .
*SIT:	ano , počkej , tam si hačnu já .
%mor:	part|ano , v|počkat-2&SG&imp&akt&pf , adv:pro|tam pro:refl|se-3&SG v|hačnout-1&SG&ind&pres&akt&x_ . . .
                      
Icon
Name
Aneta20529.txt
Size
37.17 KB
Format
Text file
Description
Neznámý
MD5
2dc17c318d22c74a199e0b56d21e96d9
 Download file  Preview
 File Preview  
@UTF8
@Window:	0_0_0_0_29802_1_30497_0_30497_0
@Begin
@Languages:	ces
@Participants:	CHI Aneta Target_Child , SIT Ivan Babysitter
@ID:	ces|Chroma2023.07|CHI|2;05.29|female|||Target_Child|||
@ID:	ces|Chroma2023.07|SIT||male|||Babysitter|||
@Transcriber:	JANHEN
@Situation:	SIT a CHI si prohlížejí knížku .
*CHI:	nestavím .
%mor:	v|stavět-neg-1&SG&ind&pres&akt&impf .
*SIT:	nezastavuj .
%mor:	v|zastavovat-neg-2&SG&imp&akt&x_vid .
*CHI:	co je tam ?
%mor:	pro:int|co-1&SG&N v|být-3&SG&ind&pres&akt&impf adv:pro|tam ?
*SIT:	nic tam není , viď ?
%mor:	pro:neg|nic-1&x_cislo adv:pro|tam v:aux/cop|být-neg-3&SG&ind&pres&akt&impf , part|viď ?
*CHI:	no , zastav .
%mor:	part|no , v|zastavit-2&SG&imp&akt&pf .
*SIT:	nezastavuj to .
%mor:	v|zastavovat-neg-2&SG&imp&akt&x_vid pro:dem|ten-4&SG&N .
*CHI:	tink@i a tink@i .
%mor:	int|tink conj:coord|a int|tink .
*SIT:	ne !
%mor:	part|ne !
*CHI:	<tink@i> [x 3] .
%mor:	int|tink .
*SIT:	+< nezastavuj .
%mor:	v|zastavovat-neg-2&SG&imp&akt . . .
                      
Icon
Name
Aneta20609.txt
Size
43.85 KB
Format
Text file
Description
Neznámý
MD5
043242bb8dba381c7b8dded788f55db0
 Download file  Preview
 File Preview  
@UTF8
@Window:	0_0_0_0_34969_1_35302_0_35302_0
@Begin
@Languages:	ces
@Participants:	CHI Aneta Target_Child , MOT Mother , FAT Father
@ID:	ces|Chroma2023.07|CHI|2;06.09|female|||Target_Child|||
@ID:	ces|Chroma2023.07|MOT||female|||Mother|||
@ID:	ces|Chroma2023.07|FAT||male|||Father|||
@Transcriber:	JANHEN
@Situation:	v kuchyni u snídaně .
*MOT:	xxx ?
*CHI:	ano .
%mor:	int|ano .
*MOT:	tak co budem dneska dělat , Any ?
%mor:	adv:pro|tak pro:rel/int|co-1&SG&N v:aux/cop|být-1&PL&ind&futur&akt&impf adv|dneska v|dělat-inf&impf , n:prop|anus-1&PL&MI ?
*CHI:	ale to je Liborovo !
%mor:	conj:coord|ale pro:dem|ten-1&SG&N v:cop|být-3&SG&ind&pres&akt&impf adj:poss|Liborův-1&SG&N !
%pho:	ae to je libolovo .
*MOT:	ta lžička ?
%mor:	pro:dem|ten-1&SG&F n|lžička-1&SG&F ?
*CHI:	ano .
%mor:	int|ano .
*MOT:	hm , sis ji půjčila , že ?
%mor:	int|hm , pro:refl_v:aux|se_být-3&SG_2&SG&ind&pres&akt&impf pro:pers|on-4&SG&F v|půjčit-SG&past&akt&F&x_vid , conj:sub|že ?
%pho:	hm sis jí pučila . . .
                      
Icon
Name
Aneta20709.txt
Size
37.8 KB
Format
Text file
Description
Neznámý
MD5
d3c1d4bf33080110ce7b6ce225ffbd64
 Download file  Preview
 File Preview  
@UTF8
@Window:	0_0_0_0_27996_1_29027_0_29027_0
@Begin
@Languages:	ces
@Participants:	CHI Aneta Target_Child , SIT Ivan Babysitter
@ID:	ces|Chroma2023.07|CHI|2;07.09|female|||Target_Child|||
@ID:	ces|Chroma2023.07|SIT||male|||Babysitter|||
@Transcriber:	JANHEN
@Situation:	CHI sedí v místnosti se SIT a hrají si .
*CHI:	xxx .
*CHI:	<tady to je> [x 3] .
%mor:	adv:pro|tady pro:dem|ten-1&SG&N v|být-3&SG&ind&pres&akt&impf .
*CHI:	tady je to .
%mor:	adv:pro|tady v|být-3&SG&ind&pres&akt&impf pro:dem|ten-1&SG&N .
*CHI:	tady .
%mor:	adv:pro|tady .
%com:	šeptání .
*CHI:	to je .
%mor:	pro:dem|ten-1&SG&N v:cop|být-3&SG&ind&pres&akt&impf .
*SIT:	tak , a co dál ?
%mor:	adv:pro|tak , conj:coord|a pro:rel/int|co-4&SG&N adv|dále ?
*CHI:	&em toho .
%mor:	pro:dem|ten-2&SG&x .
*CHI:	&to .
*CHI:	&em toho .
%mor:	pro:dem|ten-2&SG&x .
*SIT:	emem .
%mor:	n|emo-7&SG&N .
*CHI:	ne , patří tomu .
%mor:	part|ne , v|patřit-3&SG&ind&pres&akt&impf pro:dem|ten-3&SG&M .
%pho:	ne pačí tomu . . . .
                      
Icon
Name
Aneta20705.txt
Size
27.01 KB
Format
Text file
Description
Neznámý
MD5
724542177fbce94641cbfd8fd37e604d
 Download file  Preview
 File Preview  
@UTF8
@Window:	0_0_0_0_2933_1_3484_0_3484_0
@Begin
@Languages:	ces
@Participants:	CHI Aneta Target_Child , SIT Ivan Babysitter
@ID:	ces|Chroma2023.07|CHI|2;07.05|female|||Target_Child|||
@ID:	ces|Chroma2023.07|SIT||male|||Babysitter|||
@Transcriber:	JANHEN
@Situation:	CHI je v místnosti spolu se SIT a povídají si .
*CHI:	já chci hrát áblík@c .
%mor:	pro:pers|já-1&SG v:mod|chtít-1&SG&ind&pres&akt&impf v|hrát-inf&impf x|áblík-neo .
%pho:	já či hlát áblík .
*SIT:	na co chceš hrát ?
%mor:	prep|na pro:rel/int|co-4&SG&N v|chtít-2&SG&ind&pres&akt&impf v|hrát-inf&x_vid ?
*CHI:	áblík@c .
%mor:	x|áblík-neo .
%pho:	náblík .
*SIT:	a co to je ?
%mor:	conj:coord|a pro:rel/int|co-1&SG&N pro:dem|ten-1&SG&N v:aux/cop|být-3&SG&ind&pres&akt&impf ?
*SIT:	to je nějaký nástroj hudební ?
%mor:	pro:dem|ten-1&SG&N v:aux/cop|být-3&SG&ind&pres&akt&impf pro:indef|nějaký-1&SG&M n|nástroj-1&SG&MI adj|hudební-1&SG&M ?
%pho:	to je ňáký nástroj hudební .
*SIT:	cos <to> [/] to +...
%mor:	pro:rel/ . . .
                      
Icon
Name
Aneta20614.txt
Size
49.56 KB
Format
Text file
Description
Neznámý
MD5
0864cf29404fdd5a28f13b39b3bd2ede
 Download file  Preview
 File Preview  
@UTF8
@Window:	0_0_0_0_39035_1_39643_0_39643_0
@Begin
@Languages:	ces
@Participants:	CHI Aneta Target_Child , SIT Ivan Babysitter
@ID:	ces|Chroma2023.07|CHI|2;06.14|female|||Target_Child|||
@ID:	ces|Chroma2023.07|SIT||male|||Babysitter|||
@Transcriber:	JANHEN
@Situation:	doma před obědem .
*CHI:	0 .
%com:	prozpěvování si .
*SIT:	nazdar !
%mor:	part|nazdar !
*CHI:	0 .
%com:	křik .
*SIT:	co tady provádíš ?
%mor:	pro:rel/int|co-4&SG&N adv:pro|tady v|provádět-2&SG&ind&pres&akt&x_vid ?
*CHI:	nic .
%mor:	pro:neg|nic-1&SG .
%pho:	nič .
*SIT:	ale , to ti nevěřím .
%mor:	conj:coord|ale , pro:dem|ten-4&SG&N pro:pers|ty-3&SG v|věřit-neg-1&SG&ind&pres&akt&x_vid .
%pho:	ale to ti nevěřim .
*CHI:	&eča asi udělali klobásky .
%mor:	part|asi v|udělat-PL&past&akt&M&pf n|klobáska-4&PL&F .
%pho:	@ča aši udělali tobášky .
*SIT:	udělali jsme klobásky ?
%mor:	v|udělat-PL&past&akt&M&pf v:aux/cop|být-1&PL&ind&pres&akt&impf n|klobáska-4&PL&F ?
%pho:	udělali sme klobásky .
*CHI:	ne , . . .
                      
Icon
Name
Aneta20422.txt
Size
56.47 KB
Format
Text file
Description
Neznámý
MD5
89dbcaa375b563ff56f7b43897c153c8
 Download file  Preview
 File Preview  
@UTF8
@Window:	0_0_0_0_44132_1_44998_0_44998_0
@Begin
@Languages:	ces
@Participants:	CHI Aneta Target_Child , SIT Ivan Babysitter
@ID:	ces|Chroma2023.07|CHI|2;04.22|female|||Target_Child|||
@ID:	ces|Chroma2023.07|SIT||male|||Babysitter|||
@Transcriber:	JANHEN
@Situation:	večer před spaním , SIT a CHI si hrají na pečení a malují .
*CHI:	xxx .
*SIT:	tak co půjdeme nakoupit ?
%mor:	conj:coord|tak pro:rel/int|co-4&SG&N v|jít-1&PL&ind&futur&akt&impf v|nakoupit-inf&pf ?
%pho:	tak co pudeme nakoupit .
*CHI:	&em šli nakoupit .
%mor:	v|jít-PL&past&akt&M&impf v|nakoupit-inf&pf .
%pho:	em ši natopit .
*SIT:	no , už jste šli nakoupit ?
%mor:	part|no , adv|už v:aux/cop|být-2&PL&ind&pres&akt&impf v|jít-PL&past&akt&M&impf v|nakoupit-inf&pf ?
%pho:	no už ste šli nakoupit .
*SIT:	nebo teprv půjdete ?
%mor:	conj:coord|nebo adv|teprve v|jít-2&PL&ind&futur&akt&impf ?
%pho:	nebo teprv pudete .
*CHI:	&em šli nakoupit medové perníčky .
%mor:	v|jít-PL&past&akt&M&impf v|nakoupit-inf&pf a . . .
                      
Icon
Name
Aneta21019.txt
Size
46.28 KB
Format
Text file
Description
Neznámý
MD5
c29313086940aa782c7011e7a03c8cc9
 Download file  Preview
 File Preview  
@UTF8
@Window:	0_0_0_0_37839_1_39218_0_39218_0
@Begin
@Languages:	ces
@Participants:	CHI Aneta Target_Child , MOT Mother , BRO Libor Brother
@ID:	ces|Chroma2023.07|CHI|2;10.19|female|||Target_Child|||
@ID:	ces|Chroma2023.07|MOT||female|||Mother|||
@ID:	ces|Chroma2023.07|BRO||male|||Brother|||
@Transcriber:	JANHEN
@Situation:	MOT si čte s CHI pohádky , BRO je nemocný .
*MOT:	jo , budeme si číst ?
%mor:	part|jo , v:aux/cop|být-1&PL&ind&futur&akt&impf pro:refl|se-3&SG v|číst-inf&impf ?
*CHI:	jo , ale s kým si budeme povídat ?
%mor:	int|jo , conj:coord|ale prep|s pro:int|kdo-7&SG&M pro:refl|se-3&SG v:aux|být-1&PL&ind&futur&akt&impf v|povídat-inf&impf ?
%pho:	jo ale s kym si budeme povídat .
*MOT:	no spolu si povídáme přece .
%mor:	part|no adv|spolu pro:refl|se-3&SG v|povídat-1&PL&ind&pres&akt&x_vid part|přece .
*MOT:	hele@i , počkej , a nikdo nemohl , jsme říkali .
%mor:	int|hele , v|počkat-2&SG&imp&akt&pf , conj:coord|a pro:neg|nikdo-1&x_cislo&M v:mod|moci-neg-SG&past&ak . . .
                      
Icon
Name
Aneta21013.txt
Size
64.93 KB
Format
Text file
Description
Neznámý
MD5
9da06db486e22cbccd88916af3179920
 Download file  Preview
 File Preview  
@UTF8
@Window:	0_0_0_0_53370_1_53958_0_53958_0
@Begin
@Languages:	ces
@Participants:	CHI Aneta Target_Child , MOT Mother , FAT Father , BRO Libor Brother
@ID:	ces|Chroma2023.07|CHI|2;10.13|female|||Target_Child|||
@ID:	ces|Chroma2023.07|MOT||female|||Mother|||
@ID:	ces|Chroma2023.07|FAT||male|||Father|||
@ID:	ces|Chroma2023.07|BRO||male|||Brother|||
@Transcriber:	JANHEN
@Situation:	CHI sedí s rodiči a bratrem u večeře .
*MOT:	tak co , Aneto ?
%mor:	adv:pro|tak part|co , n:prop|Aneta-5&SG&F ?
*MOT:	jednu ty , jednu já ?
%mor:	num:card|jeden-4&SG&F pro:dem|ten-4&PL&M , num:card|jeden-4&SG&F pro:pers|já-1&SG ?
*CHI:	&ta ty .
%mor:	pro:pers|ty-1&SG .
%pho:	ta ty .
*MOT:	já .
%mor:	pro:pers|já-1&SG .
*MOT:	a co chceš teďka ?
%mor:	conj:coord|a pro:rel/int|co-4&SG&N v|chtít-2&SG&ind&pres&akt&impf adv:pro|teďka ?
*CHI:	kaido@c .
%mor:	n|kaido-1&SG&N-neo .
%pho:	kajdo .
%com:	kaido=hokkaidó .
*MOT:	hokkaidó zase ?
%mor:	x|hokkaidó adv|zase ?
*MOT:	já ti dám hráškovo . . .
                      
Icon
Name
Aneta21000.txt
Size
28.16 KB
Format
Text file
Description
Neznámý
MD5
e716b02f928ed87ac655c6ebf0398cb8
 Download file  Preview
 File Preview  
@UTF8
@Window:	0_0_0_0_22469_1_23194_0_23194_0
@Begin
@Languages:	ces
@Participants:	CHI Aneta Target_Child , SIT Ivan Babysitter
@ID:	ces|Chroma2023.07|CHI|2;10.00|female|||Target_Child|||
@ID:	ces|Chroma2023.07|SIT||male|||Babysitter|||
@Transcriber:	JANHEN
@Situation:	SIT si doma povídá s CHI o pouti a výletu na kole .
*CHI:	tohle mi chtěl přinést ?
%mor:	pro:dem|tenhle-4&SG&N pro:pers|já-3&SG v:mod|chtít-SG&past&akt&M&impf v|přinést-inf&pf ?
%pho:	todle mi těl pinést .
*SIT:	ano .
%mor:	part|ano .
*SIT:	tak mi povídej ještě o pouti .
%mor:	adv:pro|tak pro:pers|já-3&SG v|povídat-2&SG&imp&akt&x_vid adv|ještě prep|o n|pouť-6&SG&F .
*SIT:	jak jsi jezdila .
%mor:	adv:pro|jak v:aux/cop|být-2&SG&ind&pres&akt&impf v|jezdit-SG&past&akt&F&x_vid .
%pho:	jak si jezdila .
*CHI:	<asi> [/] asi to už skončilo .
%mor:	part|asi pro:dem|ten-1&SG&N adv|už v|skončit-SG&past&akt&N&pf .
%pho:	asi asi to už skončilo .
*SIT:	co skončilo ?
%mor:	pro:rel/int|co-1&SG&N v|skončit-SG&past . . .
                      
Icon
Name
Aneta20806.txt
Size
99.04 KB
Format
Text file
Description
Neznámý
MD5
d899ccee70f6de2b07caf50984969bab
 Download file  Preview
 File Preview  
@UTF8
@Window:	0_0_0_0_81741_1_82075_0_82075_0
@Begin
@Languages:	ces
@Participants:	CHI Aneta Target_Child , MOT Mother , SIT Ivan Babysitter
@ID:	ces|Chroma2023.07|CHI|2;08.06|female|||Target_Child|||
@ID:	ces|Chroma2023.07|MOT||female|||Mother|||
@ID:	ces|Chroma2023.07|SIT||male|||Babysitter|||
@Transcriber:	JANHEN
@Situation:	MOT a CHI sedí v místnosti a kreslí si květiny .
*MOT:	ještě velkou kytičku .
%mor:	adv|ještě adj|velký-4&SG&F n|kytička-4&SG&F .
%pho:	eště velkou kytičku .
*MOT:	a uděláme ji zase jinou barvou , jo ?
%mor:	conj:coord|a v|udělat-1&PL&ind&pres&akt&pf pro:pers|on-4&SG&F adv|zase adj|jiný-7&SG&F n|barva-7&SG&F , part|jo ?
%pho:	a uděláme jí zase jinou barvou jo .
*MOT:	vezmeme tady tu růžovou ?
%mor:	v|vzít-1&PL&ind&pres&akt&pf adv:pro|tady pro:dem|ten-4&SG&F adj|růžový-4&SG&F ?
*CHI:	jo .
%mor:	int|jo .
*CHI:	a ještě takovou .
%mor:	conj:coord|a adv|ještě pro:dem|takový-4&SG&F .
%pho:	a ještě akovou .
*MOT:	takovou .
%mor:	pro:dem|takový . . .
                      
Icon
Name
Aneta20926.txt
Size
13.68 KB
Format
Text file
Description
Neznámý
MD5
144532dfa4cb34a43432361686c9ab58
 Download file  Preview
 File Preview  
@UTF8
@Window:	0_0_0_0_9772_1_10196_0_10196_0
@Begin
@Languages:	ces
@Participants:	CHI Aneta Target_Child , SIT Ivan Babysitter
@ID:	ces|Chroma2023.07|CHI|2;09.26|female|||Target_Child|||
@ID:	ces|Chroma2023.07|SIT||male|||Babysitter|||
@Transcriber:	JANHEN
@Situation:	SIT si u jídla povídá s CHI o tom , na co se pak budou dívat a co CHI dělala u babičky .
*CHI:	ne , Simpsonovy .
%mor:	part|ne , n:prop|Simpsonovy-1&PL&F .
%pho:	ne sincnovi .
*SIT:	já ti pustím “ Prasátko Peppa ” .
%mor:	pro:pers|já-1&SG pro:pers|ty-3&SG v|pustit-1&SG&ind&pres&akt&pf n:prop|prasátko-1&SG&N x|Peppa .
%pho:	já ti pustim prasátko pepa .
*CHI:	<jo> [=! smích] .
%mor:	int|jo .
*SIT:	jo .
%mor:	part|jo .
*SIT:	<jsem ho přines> [//] jsem si sem přines flashku , víš , konečně .
%mor:	v:aux/cop|být-1&SG&ind&pres&akt&impf pro:refl|se-3&SG adv:pro|sem v|přinést-2&SG&imp&akt&pf n|flashka-4&SG&F , v|vědět-2&SG&ind&pres&akt&impf , adv|konečně .
%pho:	sem ho přines s si sem přines flashku víš kon . . .
                      
Icon
Name
Aneta30014.txt
Size
92.84 KB
Format
Text file
Description
Neznámý
MD5
5860a7c6526b7042507f0669fa19ca69
 Download file  Preview
 File Preview  
@UTF8
@Window:	0_0_0_0_73916_1_74783_0_74783_0
@Begin
@Languages:	ces
@Participants:	CHI Aneta Target_Child , MOT Mother , FAT Denis Father , BRO Libor Brother
@ID:	ces|Chroma2023.07|CHI|3;00.14|female|||Target_Child|||
@ID:	ces|Chroma2023.07|MOT||female|||Mother|||
@ID:	ces|Chroma2023.07|FAT||male|||Father|||
@ID:	ces|Chroma2023.07|BRO||male|||Brother|||
@Transcriber:	JANHEN
@Situation:	celá rodina večeří u stolu .
*MOT:	<jaká kyberšikana> [=! smích] ?
%mor:	pro:rel/int|jaký-1&SG&F n|kyberšikana-1&SG&F ?
%add:	BRO .
*BRO:	xxx .
%com:	BRO je moc daleko od nahrávacího zařízení .
*MOT:	jo ?
%mor:	part|jo ?
*CHI:	jo .
%mor:	int|jo .
*MOT:	hele@i , a kde máš tu lžičku , Aneto ?
%mor:	int|hele , conj:coord|a adv:pro|kde v|mít-2&SG&ind&pres&akt&impf pro:dem|ten-4&SG&F n|lžička-4&SG&F , n:prop|Aneta-5&SG&F ?
%pho:	hele a kde máš tu žičku aneto .
*BRO:	xxx .
%com:	nesrozumitelné kvůli vzdálenosti a překryvům .
*CHI:	+< tam .
%mor:	adv:pro|tam .
*MOT:	tam dole ?
%mor . . .
                      
Icon
Name
Aneta21128.txt
Size
28.93 KB
Format
Text file
Description
Neznámý
MD5
b33628443939041055e5192dae41022b
 Download file  Preview
 File Preview  
@UTF8
@Window:	0_0_0_0_21134_1_21630_0_21630_0
@Begin
@Languages:	ces
@Participants:	CHI Aneta Target_Child , MOT Mother
@ID:	ces|Chroma2023.07|CHI|2;11.28|female|||Target_Child|||
@ID:	ces|Chroma2023.07|MOT||female|||Mother|||
@Transcriber:	JANHEN
@Situation:	brzy ráno u snídaně , MOT a CHI si malují a hrají na kytaru .
*MOT:	tak , Anynko .
%mor:	adv:pro|tak , n:prop|Anynka-5&SG&F .
*CHI:	&em já chci tuhle barvu .
%mor:	pro:pers|já-1&SG v|chtít-1&SG&ind&pres&akt&impf pro:dem|tenhle-4&SG&F n|barva-4&SG&F .
%pho:	em já chci tudle ba@vu .
*MOT:	a co tou barvou mám nakreslit , Any ?
%mor:	conj:coord|a pro:rel/int|co-4&SG&N pro:dem|ten-7&SG&F n|barva-7&SG&F v|mít-1&SG&ind&pres&akt&impf v|nakreslit-inf&x_vid , n:prop|anus-1&PL&MI ?
*CHI:	&em oranžovou <a> [/] a velikánský króžek .
%mor:	adj|oranžový-7&SG&F conj:coord|a adj|velikánský-4&SG&F n|króžek-4&SG&MI .
%pho:	em o@andovou a a veikánský klóžk .
*MOT:	velikánský kroužek ?
%mor:	adj|velikánský-1&SG&M n|kroužek-1&SG&MI . . .
                      
Icon
Name
Aneta21122.txt
Size
54.9 KB
Format
Text file
Description
Neznámý
MD5
b41127ce2abfd348fcaf14fb2c56a9f5
 Download file  Preview
 File Preview  
@UTF8
@Window:	0_0_0_0_45221_1_46104_0_46104_0
@Begin
@Languages:	ces
@Participants:	CHI Aneta Target_Child , MOT Mother , FAT Father , BRO Brother
@ID:	ces|Chroma2023.07|CHI|2;11.22|female|||Target_Child|||
@ID:	ces|Chroma2023.07|MOT||female|||Mother|||
@ID:	ces|Chroma2023.07|FAT||male|||Father|||
@ID:	ces|Chroma2023.07|BRO||male|||Brother|||
@Transcriber:	JANHEN
@Situation:	CHI a MOT jsou ráno v kuchyni , MOT připravuje svačiny pro děti .
*CHI:	a já taky chodím do školy .
%mor:	part|a pro:pers|já-1&SG adv|taky v|chodit-1&SG&ind&pres&akt&impf prep|do n|škola-2&SG&F .
*MOT:	<nechodíš &d> [//] do školky chodíš , ano .
%mor:	prep|do n|školka-2&SG&F v|chodit-2&SG&ind&pres&akt&impf , part|ano .
*CHI:	jo a <mám tam> [//] dáváš mi někdy do krabičky štrúdl čudl@c ?
%mor:	part|jo conj:coord|a v|dávat-2&SG&ind&pres&akt&impf pro:pers|já-3&SG adv:pro|někdy prep|do n|krabička-2&SG&F n|štrúdl-4&SG&MI n|čudl-4&SG&MI-neo ?
%pho:	jo a mam tam dáváš mi někdy do klabičky čtúdl č@d@ .
* . . .
                      
Icon
Name
Aneta21118.txt
Size
45.76 KB
Format
Text file
Description
Neznámý
MD5
1547283991e80f4c14bbcfbe705ca8d2
 Download file  Preview
 File Preview  
@UTF8
@Window:	0_0_0_0_32226_1_32871_0_32871_0
@Begin
@Languages:	ces
@Participants:	CHI Aneta Target_Child , MOT Mother
@ID:	ces|Chroma2023.07|CHI|2;11.18|female|||Target_Child|||
@ID:	ces|Chroma2023.07|MOT||female|||Mother|||
@Transcriber:	JANHEN
@Situation:	CHI a MOT si povídají u snídaně .
*MOT:	tak , a řekneme si proč ?
%mor:	adv:pro|tak , conj:coord|a v|říci-1&PL&ind&pres&akt&pf pro:refl|se-3&SG adv:pro|proč ?
*CHI:	jo .
%mor:	int|jo .
*MOT:	xxx .
%com:	nesrozumitelné kvůli manipulaci s nahrávacím zařízením .
*MOT:	Aňulko .
%mor:	x|Aňulko .
*CHI:	jo .
%mor:	int|jo .
*MOT:	a co ti říkal tatínek ?
%mor:	conj:coord|a pro:rel/int|co-4&SG&N pro:pers|ty-3&SG v|říkat-SG&past&akt&M&impf n|tatínek-1&SG&MA ?
*CHI:	nevím .
%mor:	v|vědět-neg-1&SG&ind&pres&akt&impf .
*MOT:	nevíš už ?
%mor:	v|vědět-neg-2&SG&ind&pres&akt&impf adv|už ?
*MOT:	on nechtěl , aby ses koukala moc na televizi , víš ?
%mor:	pro:pers|on-1&SG&M v|chtít-neg-SG&past&akt&M&impf , conj:sub_v:aux|aby_ . . .
                      
Icon
Name
Aneta21024.txt
Size
26.57 KB
Format
Text file
Description
Neznámý
MD5
5486e827028f7b98090596665c99c6aa
 Download file  Preview
 File Preview  
@UTF8
@Window:	0_0_0_0_20429_1_20819_0_20819_0
@Begin
@Languages:	ces
@Participants:	CHI Aneta Target_Child , SIT Ivan Babysitter
@ID:	ces|Chroma2023.07|CHI|2;10.24|female|||Target_Child|||
@ID:	ces|Chroma2023.07|SIT||male|||Babysitter|||
@Transcriber:	JANHEN
@Situation:	večer před spaním , CHI a SIT si hrají s barevnými předměty .
*CHI:	žlutý vlk xxx .
%mor:	adj|žlutý-1&SG&M n|vlk-1&SG&MA .
%com:	nesrozumitelné kvůli manipulaci s nahrávacím zařízením .
*SIT:	žlutý vlk je stále hladový ?
%mor:	adj|žlutý-1&SG&M n|vlk-1&SG&MA v:aux/cop|být-3&SG&ind&pres&akt&impf adv|stále adj|hladový-1&SG&M ?
*CHI:	i ne , já .
%mor:	part|i int|ne , pro:pers|já-1&SG .
*CHI:	&em proč jsi ťukal ?
%mor:	adv:pro|proč v:aux|být-2&SG&ind&pres&akt&impf v|ťukat-SG&past&akt&M&impf ?
%pho:	em ploč si ťukal .
*SIT:	já jsem neťukal .
%mor:	pro:pers|já-1&SG v:aux/cop|být-1&SG&ind&pres&akt&impf v|ťukat-neg-SG&past&akt&M&impf .
*CHI:	ťukal .
%mor:	v|ťukat-SG&past&akt&M&impf .
*SIT:	jo ?
%mor:	par . . .
                      
Icon
Name
Aneta30200.txt
Size
29.91 KB
Format
Text file
Description
Neznámý
MD5
065dcfbb9eb499ebd1553efb59d55042
 Download file  Preview
 File Preview  
@UTF8
@Window:	0_0_0_0_21537_1_21887_1_21887_1
@Begin
@Languages:	ces
@Participants:	CHI Aneta Target_Child , FAT Father , BRO Libor Brother , GRA Grandfather
@ID:	ces|Chroma2023.07|CHI|3;02.00|female|||Target_Child|||
@ID:	ces|Chroma2023.07|FAT||male|||Father|||
@ID:	ces|Chroma2023.07|BRO||male|||Brother|||
@ID:	ces|Chroma2023.07|GRA||male|||Grandfather|||
@Transcriber:	JANHEN
@Situation:	před večeří; CHI si povídá s dědou o adventním kalendáři .
*CHI:	&a &ale &em ne .
%mor:	int|ne .
*CHI:	&ta .
*CHI:	0 .
%com:	výkřik .
*FAT:	copak ?
%mor:	part|copak ?
*CHI:	mám tam pavouka .
%mor:	v|mít-1&SG&ind&pres&akt&impf adv:pro|tam n|pavouk-4&SG&MA .
%pho:	mam tam pavouka .
*FAT:	ale tak .
%mor:	conj:coord|ale adv:pro|tak .
*CHI:	jé@i .
%mor:	int|jé .
*CHI:	a může se to +...
%mor:	part|a v:mod|moci-3&SG&ind&pres&akt&impf pro:refl|se-4&SG
	pro:dem|ten-1&SG&N +...
*CHI:	&em pak ti ten časopis vrátím , ty si ho půjčíš .
%mor:	adv:pro|pak pro:pers|ty-3&SG pro:dem|ten-4& . . .
                      
Icon
Name
Aneta30128.txt
Size
67.69 KB
Format
Text file
Description
Neznámý
MD5
ae46ee5ad828652400ed1fc2c22152fa
 Download file  Preview
 File Preview  
@UTF8
@Window:	0_0_0_0_53779_1_54857_0_54857_0
@Begin
@Languages:	ces
@Participants:	CHI Aneta Target_Child , BRO Libor Brother , FAT Denis Father
@ID:	ces|Chroma2023.07|CHI|3;01.28|female|||Target_Child|||
@ID:	ces|Chroma2023.07|BRO||male|||Brother|||
@ID:	ces|Chroma2023.07|FAT||male|||Father|||
@Transcriber:	JANHEN
@Situation:	FAT a CHI si povídají při jídle u večeře .
*CHI:	ale musela jsem teď na nočník .
%mor:	x|ale v:mod|muset-SG&past&akt&F&impf v:aux|být-1&SG&ind&pres&akt&impf adv:pro|teď prep|na n|nočník-4&SG&MI .
%pho:	ale mušela šem tet na nočník .
%com:	mluví s jídlem v ústech .
*FAT:	na nočník .
%mor:	prep|na n|nočník-4&SG&MI .
*CHI:	mhm .
@Comment:	CHI něco volá zdálky .
*FAT:	jo !
%mor:	part|jo !
@Comment:	FAT se vzdaluje .
*FAT:	xxx .
*CHI:	mhm .
*CHI:	a Františka na pejska .
%mor:	conj:coord|a n:prop|Františka-1&SG&F prep|na n|pejsek-4&SG&MA .
%pho:	a flantiška na pejska .
*FAT:	&=smích .
*FAT:	a ty jsi byla psí maminka ?
%mor:	conj:coord|a pr . . .
                      
Icon
Name
Aneta30107.txt
Size
77.84 KB
Format
Text file
Description
Neznámý
MD5
919c315e1ba7bfba21bc3d9721c5ceff
 Download file  Preview
 File Preview  
@UTF8
@Window:	0_0_0_0_63096_1_64049_0_64049_0
@Begin
@Languages:	ces
@Participants:	CHI Aneta Target_Child , MOT Mother
@ID:	ces|Chroma2023.07|CHI|3;01.07|female|||Target_Child|||
@ID:	ces|Chroma2023.07|MOT||female|||Mother|||
@Transcriber:	JANHEN
@Situation:	CHI a MOT sedí u stolu a jedí polévku .
*MOT:	nějakou čistou , viď ?
%mor:	pro:indef|nějaký-4&SG&F adj|čistý-4&SG&F , part|viď ?
%pho:	něakou čistou viď .
*MOT:	Aňule .
%mor:	x|Aňule .
*MOT:	tak , co povíš ?
%mor:	adv:pro|tak , pro:rel/int|co-4&SG&N v|povědět-2&SG&ind&pres&akt&pf ?
*MOT:	je to dobrý , ta polívka , s tím zelím ?
%mor:	v:aux/cop|být-3&SG&ind&pres&akt&impf pro:dem|ten-1&SG&N adj|dobrý-1&SG&M , pro:dem|ten-1&SG&F n|polívka-1&SG&F , prep|s pro:dem|ten-7&SG&Z n|zelí-7&SG&N ?
*CHI:	mhm .
*MOT:	jo , fakt ?
%mor:	part|jo , n|fakt-1&SG&MI ?
*CHI:	jo .
%mor:	int|jo .
*MOT:	a co bylo dneska nejlepší v Kostičce ?
%mor:	conj:coord|a pro:rel/int|co-1&SG&N v:aux/cop|být-SG&past&akt&N&impf adv|dneska adj|d . . .
                      
Icon
Name
Aneta30101.txt
Size
83.59 KB
Format
Text file
Description
Neznámý
MD5
76dde27731c2a36efd10c9f20a02ff4c
 Download file  Preview
 File Preview  
@UTF8
@Window:	0_0_0_0_59483_1_59951_0_59951_0
@Begin
@Languages:	ces
@Participants:	CHI Aneta Target_Child , MOT Mother
@ID:	ces|Chroma2023.07|CHI|3;01.01|female|||Target_Child|||
@ID:	ces|Chroma2023.07|MOT||female|||Mother|||
@Transcriber:	JANHEN
@Situation:	CHI a MOT si prohlížejí knížku s Krtečkem .
*MOT:	přečteš si je , ty &k nové knížky ?
%mor:	v|přečíst-2&SG&ind&pres&akt&pf pro:refl|se-3&SG v:aux/cop|být-3&SG&ind&pres&akt&impf , pro:dem|ten-1&PL&F adj|nový-1&PL&F n|knížka-1&PL&F ?
*MOT:	tak jo .
%mor:	part|tak int|jo .
*CHI:	xxx .
*MOT:	teda , tam je i myšička ?
%mor:	adv|teda , adv:pro|tam v:aux/cop|být-3&SG&ind&pres&akt&impf conj:coord|i n|myšička-1&SG&F ?
*CHI:	jo .
%mor:	int|jo .
*MOT:	jde to otevřít ?
%mor:	v|jít-3&SG&ind&pres&akt&impf pro:dem|ten-1&SG&N v|otevřít-inf&pf ?
%pho:	de to otevřít .
*CHI:	jo .
%mor:	int|jo .
*MOT:	a co tam je všechno na těch obrázkách , Anetko ?
%mor:	conj:coord|a pro:rel/int|co-1&SG&N adv:pro|tam v:aux/cop|být-3&SG&ind&p . . .
                      
Icon
Name
Aneta30021.txt
Size
60.79 KB
Format
Text file
Description
Neznámý
MD5
997680b8c773f849fb076acecee568f1
 Download file  Preview
 File Preview  
@UTF8
@Window:	0_0_0_0_49794_1_50189_0_50189_0
@Begin
@Languages:	ces
@Participants:	CHI Aneta Target_Child , MOT Mother , FAT Father , GRA Grandfather
@ID:	ces|Chroma2023.07|CHI|3;00.21|female|||Target_Child|||
@ID:	ces|Chroma2023.07|MOT||female|||Mother|||
@ID:	ces|Chroma2023.07|FAT||male|||Father|||
@ID:	ces|Chroma2023.07|GRA||male|||Grandfather|||
@Transcriber:	JANHEN
@Situation:	CHI si hraje s MOT doma na piknik .
*MOT:	&em tohle jaký , počkej , ukaž .
%mor:	pro:dem|tenhle-4&SG&N pro:rel/int|jaký-1&SG&M , v|počkat-2&SG&imp&akt&pf , v|ukázat-2&SG&imp&akt&pf .
%pho:	em todle jaký počkej ukaž .
*CHI:	tohle .
%mor:	pro:dem|tenhle-x&SG&N .
%pho:	todle .
*MOT:	no , tohle , ano , v tom košíčku .
%mor:	part|no , pro:dem|tenhle-1&SG&N , part|ano , prep|v pro:dem|ten-6&SG&Z n|košíček-6&SG&MI .
%pho:	no todle ano v tom košíčku .
*CHI:	a toto .
%mor:	conj:coord|a pro:dem|tento-x&SG&N .
%pho:	a t@to .
*MOT:	ono to asi +...
%mor:	pro:pers|on-1&SG&N pro:dem|ten-1&SG&N par . . .
                      
Icon
Name
Anna11126.txt
Size
86.47 KB
Format
Text file
Description
Neznámý
MD5
247dcb0959f8bea18e98b438d651e1d1
 Download file  Preview
 File Preview  
@UTF8
@Window:	0_0_0_0_69375_1_69967_0_69967_0
@Begin
@Languages:	ces
@Participants:	CHI Anna Target_Child , FAT Father , MOT Anna Mother
@ID:	ces|Chroma2023.07|CHI|1;11.26|female|||Target_Child|||
@ID:	ces|Chroma2023.07|FAT||male|||Father|||
@ID:	ces|Chroma2023.07|MOT||female|||Mother|||
@Transcriber:	DENSEB
@Situation:	čtení knížky , večeře , hra s dvěma kruhy .
*CHI:	co to tam ?
%mor:	pro:int|co-1&SG&N pro:dem|ten-1&SG&N adv:pro|tam ?
%pho:	co ť@ tam .
*FAT:	co to tam ?
%mor:	pro:rel/int|co-1&SG&N pro:dem|ten-1&SG&N adv:pro|tam ?
*FAT:	nešahej na to , hele@i .
%mor:	v|šahat-neg-3&SG&imp&akt&x_vid prep|na pro:dem|ten-4&SG&N , int|hele .
*FAT:	to je to nahrávátko .
%mor:	pro:dem|ten-1&SG&N v:aux/cop|být-3&SG&ind&pres&akt&impf pro:dem|ten-1&SG&N n|nahrávátko-1&SG&N .
*FAT:	já tě &na zas takhle nahraju , jo ?
%mor:	pro:pers|já-1&SG pro:pers|ty-4&SG adv|zas adv:pro|takhle v|nahrát-1&SG&ind&pres&akt&x_vid , part|jo ?
%pho:	já tě na zas takle nahraju jo .
*FAT:	teďkon . . .
                      
Icon
Name
Anna10930.txt
Size
70.16 KB
Format
Text file
Description
Neznámý
MD5
1a91829d7c01459edbbca56b415a5d54
 Download file  Preview
 File Preview  
@UTF8
@Window:	0_0_0_0_56623_1_57185_0_57185_0
@Begin
@Languages:	ces
@Participants:	CHI Anna Target_Child , FAT Father , MOT Mother
@ID:	ces|Chroma2023.07|CHI|1;09.30|female|||Target_Child|||
@ID:	ces|Chroma2023.07|FAT||male|||Father|||
@ID:	ces|Chroma2023.07|MOT||female|||Mother|||
@Transcriber:	DENSEB
@Situation:	četba dvou obrázkových knížek před usnutím , přebalování .
*CHI:	0 .
%com:	heknutí .
*CHI:	xxx .
%pho:	xxx .
*CHI:	ne [x 2] .
%mor:	part|ne .
*CHI:	xxx .
%pho:	xxx .
*CHI:	ne , <tohle> [=! kňourání] .
%mor:	part|ne pro:dem|tenhle-x&SG&N .
%pho:	ne todue .
*CHI:	jo , xxx .
%mor:	part|jo .
%pho:	jo xxx .
*CHI:	0 .
%com:	zakňourání .
*CHI:	tohle si pekej@c .
%mor:	pro:dem|tenhle-4&SG&N pro:refl|se-3&SG v|pekej-2&SG&imp&akt&impf-neo .
%pho:	todue si plekej .
%com:	význam nejasný .
*CHI:	0 .
%com:	heknutí .
*CHI:	pekej@c .
%mor:	v|pekej-2&SG&imp&akt&impf-neo .
%pho:	pokej .
%com:	význam nejasný .
*CHI:	<tohle si pekají@c> [x 2] .
%mor:	pro:de . . .
                      
Icon
Name
Aneta30318.txt
Size
73.75 KB
Format
Text file
Description
Neznámý
MD5
52bf69e89a43668508c45a0b3c536792
 Download file  Preview
 File Preview  
@UTF8
@Window:	0_0_0_0_61090_1_62057_1_62057_1
@Begin
@Languages:	ces
@Participants:	CHI Aneta Target_Child , MOT Mother
@ID:	ces|Chroma2023.07|CHI|3;03.18|female|||Target_Child|||
@ID:	ces|Chroma2023.07|MOT||female|||Mother|||
@Transcriber:	JANHEN
@Situation:	po večeři , CHI a MOT doma vybarvují obrázek .
*MOT:	s Davidem a Anežkou .
%mor:	prep|s n:prop|Davide-7&SG&MA conj:coord|a n:prop|Anežka-7&SG&F .
*MOT:	tak , Anet .
%mor:	adv:pro|tak , n:prop|Aneta-2&PL&F .
*MOT:	tak , mám pokračovat s tím motýlem , co myslíš ?
%mor:	adv:pro|tak , v|mít-1&SG&ind&pres&akt&impf v|pokračovat-inf&x_vid prep|s pro:dem|ten-7&SG&Z n|motýl-7&SG&MA , pro:rel/int|co-4&SG&N v|myslit-2&SG&ind&pres&akt&impf ?
%pho:	tak mám pokračovat s tim motýlem co myslíš .
*CHI:	jo .
%mor:	int|jo .
*MOT:	hm .
%mor:	int|hm .
*MOT:	a jakou další barvu tam dáme ?
%mor:	conj:coord|a pro:rel/int|jaký-4&SG&F adj|další-4&SG&F n|barva-4&SG&F adv:pro|tam v|dát-1&PL&ind&pres&akt&pf ?
*MOT:	na ten obrázek .
%mo . . .
                      
Icon
Name
Aneta30307.txt
Size
36.95 KB
Format
Text file
Description
Neznámý
MD5
dd441ac0b7a9f891461daceb932a646a
 Download file  Preview
 File Preview  
@UTF8
@Window:	0_0_0_0_13981_1_14643_0_14643_0
@Begin
@Languages:	ces
@Participants:	CHI Aneta Target_Child , SIT Ivan Babysitter
@ID:	ces|Chroma2023.07|CHI|3;03.07|female|||Target_Child|||
@ID:	ces|Chroma2023.07|SIT||male|||Babysitter|||
@Transcriber:	JANHEN
@Situation:	CHI a SIT jedou spolu vlakem a povídají si .
@Comment:	CHI mluví o nahrávacím zařízení .
*CHI:	tak mi tu věc dej .
%mor:	part|tak pro:pers|já-3&SG pro:dem|ten-4&SG&F n|věc-4&SG&F v|dát-2&SG&imp&akt&pf .
%pho:	tak mi tu věč dej .
*SIT:	tady tuhle .
%mor:	adv:pro|tady adv:pro|tuhle .
*CHI:	aha@i .
%mor:	int|aha .
*SIT:	&=smích .
*CHI:	já jsem chtěla +...
%mor:	pro:pers|já-1&SG v:aux|být-1&SG&ind&pres&akt&impf
	v|chtít-SG&past&akt&F&impf +...
%pho:	já sem chtěla .
*CHI:	na jakou věc .
%mor:	prep|na pro:int|jaký-4&SG&F n|věc-4&SG&F .
*CHI:	kde je ta věc ?
%mor:	adv:pro|kde v|být-3&SG&ind&pres&akt&impf pro:dem|ten-1&SG&F n|věc-1&SG&F ?
*CHI:	&tcha takovou věc .
%mor:	pro:dem|takový-4&SG&F n|věc-4& . . .
                      
Icon
Name
Aneta30213.txt
Size
31.1 KB
Format
Text file
Description
Neznámý
MD5
e58eaecc0dad802df1f64929083694e7
 Download file  Preview
 File Preview  
@UTF8
@Window:	0_0_0_0_24443_1_25003_0_25003_0
@Begin
@Languages:	ces
@Participants:	CHI Aneta Target_Child , FAT Denis Father , SIT Ivan Babysitter
@ID:	ces|Chroma2023.07|CHI|3;02.13|female|||Target_Child|||
@ID:	ces|Chroma2023.07|FAT||male|||Father|||
@ID:	ces|Chroma2023.07|SIT||male|||Babysitter|||
@Transcriber:	JANHEN
@Situation:	po ránu v kuchyni , SIT a FAT si povídají , CHI si hraje a ukazuje jim své hračky .
*CHI:	dostala hodinky .
%mor:	v|dostat-SG&past&akt&F&pf n:pt|hodinky-4&PL&F .
%pho:	dostala chodinky .
*SIT:	ukaž .
%mor:	v|ukázat-2&SG&imp&akt&pf .
*CHI:	xxx .
*CHI:	tady sedí .
%mor:	adv:pro|tady v|sedět-3&PL&ind&pres&akt&impf .
*CHI:	sedí tady .
%mor:	v|sedět-3&SG&ind&pres&akt&impf adv:pro|tady .
*SIT:	+< to není ta panenka , že jo ?
%mor:	pro:dem|ten-1&SG&N v:aux/cop|být-neg-3&SG&ind&pres&akt&impf pro:dem|ten-1&SG&F n|panenka-1&SG&F , conj:sub|že part|jo ?
*CHI:	0 .
%com:	smích .
*CHI:	xxx .
%com:	nesrozumitelné kvůli hluku .
*SIT:	tak nám ji p . . .
                      
Icon
Name
Anna20210.txt
Size
133.94 KB
Format
Text file
Description
Neznámý
MD5
af238832d6b74b95796a909353ed047d
 Download file  Preview
 File Preview  
@UTF8
@Window:	0_0_0_0_108377_1_109973_0_109973_0
@Begin
@Languages:	ces
@Participants:	CHI Anna Target_Child , FAT Father
@ID:	ces|Chroma2023.07|CHI|2;02.10|female|||Target_Child|||
@ID:	ces|Chroma2023.07|FAT||male|||Father|||
@Transcriber:	DENSEB
@Situation:	čtení na dobrou noc , zpívání písniček .
*CHI:	ještě xxx mi dala xxx .
%mor:	adv|ještě pro:pers|já-3&SG v|dát-SG&past&akt&F&pf .
%pho:	eště xxx mi daua xxx .
*CHI:	xxx usnula xxx .
%mor:	v|usnout-SG&past&akt&F&pf .
%pho:	xxx ušnula xxx .
*FAT:	+< výborně .
%mor:	adv|výborně .
*CHI:	táto , ty budeš <číst> [?] .
%mor:	n|táta-5&SG&MA , pro:pers|ty-1&SG v:aux|být-2&SG&ind&futur&akt&impf v|číst-inf&impf .
%pho:	táto ty buješ píť .
*CHI:	a já si vyberu: .
%mor:	conj:coord|a pro:pers|já-1&SG pro:refl|se-3&SG v|vybrat-1&SG&ind&pres&akt&pf .
%pho:	a já si vybeú .
%com:	poslední hlásku protáhne .
*FAT:	co si vybereš ?
%mor:	pro:rel/int|co-4&SG&N pro:refl|se-3&SG v|vybrat-2&SG&ind&pres&akt&pf ?
*FAT:	je@i , tohle j . . .
                      
Icon
Name
Anna20112.txt
Size
62.1 KB
Format
Text file
Description
Neznámý
MD5
2f9d64a1bb1f12e49b39b253baad8dca
 Download file  Preview
 File Preview  
@UTF8
@Window:	0_0_0_0_49206_1_50098_0_50098_0
@Begin
@Languages:	ces
@Participants:	CHI Anna Target_Child , FAT Father
@ID:	ces|Chroma2023.07|CHI|2;01.12|female|||Target_Child|||
@ID:	ces|Chroma2023.07|FAT||male|||Father|||
@Transcriber:	DENSEB
@Situation:	poránu , hra s dětským nádobíčkem na vaření kávy .
*CHI:	xxx .
*CHI:	xxx .
%pho:	xxx .
*FAT:	máma má kafe ?
%mor:	n|máma-1&SG&F v|mít-3&SG&ind&pres&akt&impf n|kafe-4&SG&N ?
*CHI:	ne: .
%mor:	part|ne .
%pho:	né .
*FAT:	&=smích .
*CHI:	<zkus &čuch> [/] zkus čuch^nout .
%mor:	v|zkusit-2&SG&imp&akt&pf v|čuchnout-inf&pf .
%pho:	škus čuch škuš cuch nout .
%com:	podává FAT hrneček s imaginární kávou .
*FAT:	mmm@i , to je vůně .
%mor:	int|mmm , pro:dem|ten-1&SG&N v:aux/cop|být-3&SG&ind&pres&akt&impf n|vůně-1&SG&F .
*CHI:	nemáš na nose mlíčko ?
%mor:	v|mít-neg-2&SG&ind&pres&akt&impf prep|na n|nos-6&SG&MI n|mlíčko-4&SG&N ?
%pho:	nemáš na nose míčko .
*FAT:	nemám je tam , <otřel jsem si> [?] čumák .
%mor:	v|mít-neg- . . .
                      
Icon
Name
Anna20025.txt
Size
69.51 KB
Format
Text file
Description
Neznámý
MD5
49e87436dcd24154bdc652d11146197e
 Download file  Preview
 File Preview  
@UTF8
@Window:	0_0_0_0_54979_1_55622_0_55622_0
@Begin
@Languages:	ces
@Participants:	CHI Anna Target_Child , FAT Father , GRA Grandmother
@ID:	ces|Chroma2023.07|CHI|2;00.25|female|||Target_Child|||
@ID:	ces|Chroma2023.07|FAT||male|||Father|||
@ID:	ces|Chroma2023.07|GRA||female|||Grandmother|||
@Transcriber:	DENSEB
@Situation:	čtení knížky o včelách , návštěva babičky , chystání na cestu .
*CHI:	co je to za xxx ?
%mor:	pro:int|co-1&SG&N v:cop|být-3&SG&ind&pres&akt&impf pro:dem|ten-1&SG&N prep|za ?
%pho:	c@e to za xxx .
*FAT:	hele@i , pocem [: pojď sem] .
%mor:	int|hele , v|jít-2&SG&imp&akt&impf adv:pro|sem .
*CHI:	xxx .
%pho:	xxx .
*FAT:	tak počkáme na tu babičku , jo , ještě .
%mor:	adv:pro|tak v|počkat-1&PL&ind&pres&akt&pf prep|na pro:dem|ten-4&SG&F n|babička-4&SG&F , part|jo , adv|ještě .
%pho:	tak počkáme na tu babičku jo eště .
*CHI:	0 .
%com:	výkřik .
*CHI:	&=výkřik včely .
%mor:	n|včela-1&PL&F .
%pho:	ceui .
*FAT:	včely , viď , jsou tam .
%mor:	n|včela-1 . . .
                      
Icon
Name
Anna20009.txt
Size
88.92 KB
Format
Text file
Description
Neznámý
MD5
f62e4cc2a8a6563d61d0ba353423371e
 Download file  Preview
 File Preview  
@UTF8
@Window:	0_0_0_0_72980_1_73623_0_73623_0
@Begin
@Languages:	ces
@Participants:	CHI Anna Target_Child , FAT Father , MOT Mother
@ID:	ces|Chroma2023.07|CHI|2;00.09|female|||Target_Child|||
@ID:	ces|Chroma2023.07|FAT||male|||Father|||
@ID:	ces|Chroma2023.07|MOT||female|||Mother|||
@Transcriber:	DENSEB
@Situation:	hra s dětským nádobíčkem , malování na tabuli .
*CHI:	co to bylo ?
%mor:	pro:int|co-1&SG&N pro:dem|ten-1&SG&N v:cop|být-SG&past&akt&N&impf ?
%pho:	co to byuo .
*FAT:	kočárek nám spadnul , viď .
%mor:	n|kočárek-1&SG&MI pro:pers|my-3&PL v|spadnout-SG&past&akt&M&pf , part|viď .
*FAT:	no xxx .
%mor:	part|no .
%com:	hluk , CHI rachotí s kočárkem na hraní .
*CHI:	<já budu> [/] já budu jezdit .
%mor:	pro:pers|já-1&SG v:aux|být-1&SG&ind&futur&akt&impf v|jezdit-inf&impf .
%pho:	hó budu já budu ježdit .
*FAT:	budeš jezdit ?
%mor:	v:aux/cop|být-2&SG&ind&futur&akt&impf v|jezdit-inf&x_vid ?
*CHI:	xxx .
%pho:	xxx .
*FAT:	&=pousmání .
*CHI:	já , já &s +...
%mor: . . .
                      
Icon
Name
Anna11018.txt
Size
77.65 KB
Format
Text file
Description
Neznámý
MD5
edda300007981b16747d717f944c78de
 Download file  Preview
 File Preview  
@UTF8
@Window:	0_0_0_0_62403_1_62995_0_62995_0
@Begin
@Languages:	ces
@Participants:	CHI Anna Target_Child , FAT Father
@ID:	ces|Chroma2023.07|CHI|1;10.18|female|||Target_Child|||
@ID:	ces|Chroma2023.07|FAT||male|||Father|||
@Transcriber:	DENSEB
@Situation:	prohlížení knížek , zpívání písniček , stříhání nehtů .
*FAT:	pojď .
%mor:	v|jít-2&SG&imp&akt&impf .
*CHI:	kde je pohádka ?
%mor:	adv:pro|kde v|být-3&SG&ind&pres&akt&impf n|pohádka-1&SG&F ?
%pho:	dě je pohádka .
*FAT:	pohádka je tady připravená , hele@i .
%mor:	n|pohádka-1&SG&F v:aux/cop|být-3&SG&ind&pres&akt&impf adv:pro|tady adj|připravený-1&SG&F , int|hele .
*FAT:	nechceš prosím tě &to , čurat ?
%mor:	v|chtít-neg-2&SG&ind&pres&akt&impf v|prosit-1&SG&ind&pres&akt&x_vid pro:pers|ty-4&SG , v|čurat-inf&impf ?
%pho:	nechceš prosim tě to čurat .
*CHI:	nechci čurat .
%mor:	v:mod|chtít-neg-1&SG&ind&pres&akt&impf v|čurat-inf&impf .
%pho:	nechci čůlat .
*FAT:	+< nechceš .
%mor:	v|chtít-neg-2&SG&ind&pres&akt&impf .
* . . .
                      
Icon
Name
Anna20624.txt
Size
59.76 KB
Format
Text file
Description
Neznámý
MD5
2e1a520999a562f652ebbabe16a2be2a
 Download file  Preview
 File Preview  
@UTF8
@Window:	0_0_0_0_49386_1_49836_0_49836_0
@Begin
@Languages:	ces
@Participants:	CHI Anna Target_Child , FAT Father , MOT Mother
@ID:	ces|Chroma2023.07|CHI|2;06.24|female|||Target_Child|||
@ID:	ces|Chroma2023.07|FAT||male|||Father|||
@ID:	ces|Chroma2023.07|MOT||female|||Mother|||
@Transcriber:	DENSEB
@Situation:	odpoledne , čtení a sledování domácího videa .
*CHI:	xxx .
*FAT:	hele@i , tady jsou nějaký knížky nový .
%mor:	int|hele , adv:pro|tady v:aux/cop|být-3&PL&ind&pres&akt&impf pro:indef|nějaký-1&SG&M n|knížka-1&PL&F adj|nový-1&SG&M .
*CHI:	+< xxx .
%pho:	xxx .
*CHI:	co ?
%mor:	pro:int|co-1&SG&N ?
%pho:	ťo .
*FAT:	ukážeš mi je ?
%mor:	v|ukázat-2&SG&ind&pres&akt&pf pro:pers|já-3&SG v:aux/cop|být-3&SG&ind&pres&akt&impf ?
*CHI:	táto , ukážem je .
%mor:	n|táta-5&SG&MA , v|ukázat-1&PL&ind&pres&akt&pf pro:pers|on-4&PL&F .
%pho:	táto ukázem je .
*FAT:	+< ukaž .
%mor:	v|ukázat-2&SG&imp&akt&pf .
*FAT:	hele@i , pojď , já si takhle tady k tomu lehnu .
%mor:	int|he . . .
                      
Icon
Name
Anna20516.txt
Size
91.94 KB
Format
Text file
Description
Neznámý
MD5
ff1205f22368881bff33aa734da0800c
 Download file  Preview
 File Preview  
@UTF8
@Window:	0_0_0_0_76197_1_76773_0_76773_0
@Begin
@Languages:	ces
@Participants:	CHI Anna Target_Child , FAT Father
@ID:	ces|Chroma2023.07|CHI|2;05.16|female|||Target_Child|||
@ID:	ces|Chroma2023.07|FAT||male|||Father|||
@Transcriber:	DENSEB
@Situation:	čtení před spaním .
*CHI:	xxx <hlava> [?] .
%mor:	n|hlava-1&SG&F .
%pho:	xxx uava .
%com:	mumlá .
*FAT:	tak co ?
%mor:	conj:coord|tak pro:rel/int|co-4&SG&N ?
*FAT:	jdeme na to čtení ?
%mor:	v|jít-1&PL&ind&pres&akt&impf prep|na pro:dem|ten-4&SG&N n|čtení-4&SG&N ?
*CHI:	jo .
%mor:	int|jo .
%com:	tiše , zaraženě .
*CHI:	ne , já chci u toho pustit Pepu .
%mor:	part|ne , pro:pers|já-1&SG v:mod|chtít-1&SG&ind&pres&akt&impf prep|u pro:dem|ten-2&SG&N v|pustit-inf&pf n:prop|Pepa-4&SG&MA .
%pho:	ne já či u toho pustit pepu .
%com:	kreslený seriál “ Prasátko Peppa ” .
*FAT:	Pepu ne dneska .
%mor:	n:prop|Pepa-4&SG&MA part|ne adv|dneska .
%pho:	pepu ne neska .
%com:	vlídně domlouvá .
*FAT:	nemůžem z toho udělat zvyk , . . .
                      
Icon
Name
Anna20426.txt
Size
62.06 KB
Format
Text file
Description
Neznámý
MD5
8e3bc89da31606b7039b495e421b593b
 Download file  Preview
 File Preview  
@UTF8
@Window:	0_0_0_0_50439_1_51006_0_51006_0
@Begin
@Languages:	ces
@Participants:	CHI Anna Target_Child , FAT Father , GRA Grandmother
@ID:	ces|Chroma2023.07|CHI|2;04.26|female|||Target_Child|||
@ID:	ces|Chroma2023.07|FAT||male|||Father|||
@ID:	ces|Chroma2023.07|GRA||female|||Grandmother|||
@Transcriber:	DENSEB
@Situation:	čtení s babičkou , hra se stavebnicí .
*FAT:	zas nahrávám .
%mor:	adv|zas v|nahrávat-1&SG&ind&pres&akt&x_vid .
*GRA:	co ?
%mor:	pro:rel/int|co-1&SG&N ?
*FAT:	nahrávám vás .
%mor:	v|nahrávat-1&SG&ind&pres&akt&x_vid pro:pers|vy-4&PL .
%pho:	nahrávam vás .
*FAT:	jo .
%mor:	part|jo .
*FAT:	xxx věci .
%mor:	n|věc-4&PL&F .
@Comment:	FAT odchází z pokoje .
@Comment:	CHI běhá .
*GRA:	pocem [: pojď sem] , Aničko .
%mor:	v|jít-2&SG&imp&akt&impf adv:pro|sem , n:prop|Anička-5&SG&F .
*GRA:	ham@i .
%mor:	int|ham .
@Comment:	GRA krmí CHI banánem .
@Comment:	je slyšet kňourání miminka .
*CHI:	xxx xxx .
*CHI:	xxx .
%pho:	xxx .
*GRA:	nerozumím ti . . . .
                      
Icon
Name
Anna20411.txt
Size
79.7 KB
Format
Text file
Description
Neznámý
MD5
0d0e693ea5bdcd17467f5dfc2490c442
 Download file  Preview
 File Preview  
@UTF8
@Window:	0_0_0_0_66030_1_67057_0_67057_0
@Begin
@Languages:	ces
@Participants:	CHI Anna Target_Child , FAT Father
@ID:	ces|Chroma2023.07|CHI|2;04.11|female|||Target_Child|||
@ID:	ces|Chroma2023.07|FAT||male|||Father|||
@Transcriber:	DENSEB
@Situation:	oblékání pyžama , povídání o zvířátkách přeld spaním .
*FAT:	<milá_Aničko> [=! zpěv] +...
%com:	zpívá na melodii písně Koulelo se , koulelo .
*FAT:	počkej , za chvilku .
%mor:	v|počkat-2&SG&imp&akt&pf , prep|za n|chvilka-4&SG&F .
*FAT:	až za chvilku stříkáme do nosu .
%mor:	part|až prep|za n|chvilka-4&SG&F v|stříkat-1&PL&ind&pres&akt&x_vid prep|do n|nos-2&SG&MI .
@Comment:	CHI si chce stříkat sprej do nosu .
*FAT:	xxx chceš .
%mor:	v|chtít-2&SG&ind&pres&akt&impf .
*FAT:	plínku nejdřív ?
%mor:	n|plínka-4&SG&F adv|brzy-SP ?
*FAT:	hele@i , plínku nejdřív , <plínko &pýž> [//] plínku , a pýžo , jo ?
%mor:	int|hele , n|plínka-4&SG&F adv|brzy-SP , n|plínka-4&SG&F ,
	conj:coord|a x|pýžo , part|jo ?
%com:	dává CHI plen . . .
                      
Icon
Name
Anna20230.txt
Size
55.97 KB
Format
Text file
Description
Neznámý
MD5
ee5da28e6637eff7d3af208892898968
 Download file  Preview
 File Preview  
@UTF8
@Window:	0_0_0_0_43118_1_43872_0_43872_0
@Begin
@Languages:	ces
@Participants:	CHI Anna Target_Child , FAT Father , MOT Mother , ADU
	Female_friend Adult
@ID:	ces|Chroma2023.07|CHI|2;02.30|female|||Target_Child|||
@ID:	ces|Chroma2023.07|FAT||male|||Father|||
@ID:	ces|Chroma2023.07|MOT||female|||Mother|||
@ID:	ces|Chroma2023.07|ADU||female|||Adult|||
@Transcriber:	DENSEB
@Situation:	spravování bot , hraní v pokojíčku .
@Comment:	ve vedlejším pokoji celou dobu mluví MOT s návštěvou , v pozadí hraje rádio .
*MOT:	xxx .
%com:	v pozadí .
*CHI:	xxx .
*FAT:	podle mě <vzniknul> [/] vzniknul jazyk <z &výři> [//] z výkřiků př i
	práci .
%mor:	prep|podle pro:pers|já-2&SG v|vzniknout-SG&past&akt&M&x_vid
	n|jazyk-1&SG&MI prep|z n|výkřik-2&PL&MI prep|při n|práce-4&SG&F .
*FAT:	tak , Anno .
%mor:	adv:pro|tak , n:prop|Anno-1&SG&N .
%add:	CHI .
*CHI:	xxx udělám rány .
%mor:	v|udělat-1&SG&ind&pres&akt&pf n|rána-4&PL&F .
%pho:	xxx uděuám hány .
*FAT:	uděláš rány ?
%mor:	v . . .
                      
Icon
Name
Jan10812.txt
Size
48.27 KB
Format
Text file
Description
Neznámý
MD5
5a17689b8fcbc2565edc02618775877d
 Download file  Preview
 File Preview  
@UTF8
@Window:	0_0_0_0_39152_1_39661_0_39661_0
@Begin
@Languages:	ces
@Participants:	CHI Jan Target_Child , MOT Mother
@ID:	ces|Chroma2023.07|CHI|1;08.12|male|||Target_Child|||
@ID:	ces|Chroma2023.07|MOT||female|||Mother|||
@Transcriber:	ANNMAR
@Situation:	hraní v dětském pokoji s hračkami a stavebnicí; v pračce se přitom pere prádlo .
*CHI:	jé@i .
%mor:	int|jé .
*CHI:	tam .
%mor:	adv:pro|tam .
*CHI:	jé@i .
%mor:	int|jé .
*MOT:	tak jí tam dej .
%mor:	adv:pro|tak pro:pers|on-3&SG&F adv:pro|tam v|dát-2&SG&imp&akt&pf .
*CHI:	tam .
%mor:	adv:pro|tam .
*MOT:	tak .
%mor:	adv:pro|tak .
*CHI:	ještě .
%mor:	adv|ještě .
%pho:	etě .
*MOT:	a tadytu <druhou> [!] tady dej .
%mor:	conj:coord|a pro:dem|tadyten-4&SG&F num:ord|druhý-4&SG&F adv:pro|tady n|dej-1&SG&MA .
*MOT:	tady .
%mor:	adv:pro|tady .
*MOT:	tady je potřeba .
%mor:	adv:pro|tady v:aux/cop|být-3&SG&ind&pres&akt&impf n|potřeba-1&SG&F .
*CHI:	tam [x 2] .
%mor:	adv:pro|tam .
*MOT:	tam není potřeba , tady je pot . . .
                      
Icon
Name
Jan10719.txt
Size
49.48 KB
Format
Text file
Description
Neznámý
MD5
8fad0ab30cec738d042bf2e9970fa338
 Download file  Preview
 File Preview  
@UTF8
@Window:	0_0_0_0_39873_1_40429_0_40429_0
@Begin
@Languages:	ces
@Participants:	CHI Jan Target_Child , MOT Mother
@ID:	ces|Chroma2023.07|CHI|1;07.19|male|||Target_Child|||
@ID:	ces|Chroma2023.07|MOT||female|||Mother|||
@Transcriber:	ANNMAR
@Situation:	čtení knížky Kosí bratři a houpání na koníkovi , houpou se i hračky .
*MOT:	hele@i pojď sem .
%mor:	int|hele v|jít-2&SG&imp&akt&impf adv:pro|sem .
%pho:	hele poď sem .
*MOT:	ještě tady prohlídnem tohle , jo ?
%mor:	adv|ještě adv:pro|tady v|prohlídnout-1&PL&ind&pres&akt&x_vid pro:dem|tenhle-4&SG&N , part|jo ?
%pho:	ještě tady prohlídnem todle jo .
@Comment:	CHI a MOT si prohlížejí knížku .
*CHI:	hele@i .
%mor:	int|hele .
*MOT:	hele@i , co tady je ?
%mor:	int|hele , pro:rel/int|co-1&SG&N adv:pro|tady v:aux/cop|být-3&SG&ind&pres&akt&impf ?
%com:	ve slově 'hele' imituje intonaci po CHI .
*CHI:	tá@c .
%mor:	x|tá-neo .
%com:	tá = letadlo (opakovaně používaná slabika pro letadlo) .
*MOT:	co to je ?
%mor:	pro:rel/int . . .
                      
Icon
Name
Jan10718.txt
Size
23.39 KB
Format
Text file
Description
Neznámý
MD5
15c9c0ee13099e88e79043da633f75c0
 Download file  Preview
 File Preview  
@UTF8
@Window:	0_0_0_0_14440_1_14777_0_14777_0
@Begin
@Languages:	ces
@Participants:	CHI Jan Target_Child , MOT Mother
@ID:	ces|Chroma2023.07|CHI|1;07.18|male|||Target_Child|||
@ID:	ces|Chroma2023.07|MOT||female|||Mother|||
@Transcriber:	ANNMAR
@Situation:	skládání prádla .
*CHI:	0 .
%com:	CHI pronikavě vykvikuje (pobrekává) .
*MOT:	<nesmíš to> [//] Honzíku teď to nesmíš brát .
%mor:	n:prop|honzík-2&SG&MI adv:pro|teď pro:dem|ten-4&SG&N v:mod|smět-neg-2&SG&ind&pres&akt&x_vid v|brát-inf&x_vid .
*CHI:	0 .
%com:	CHI pronikavě vykvikuje (pobrekává) .
*MOT:	nesmíš brát .
%mor:	v:mod|smět-neg-2&SG&ind&pres&akt&x_vid v|brát-inf&x_vid .
*CHI:	+< 0 .
%com:	CHI stále pronikavě vykvikuje , soušasně s promluvou MOT .
*MOT:	hele@i , pojď mi pomáhat s tím prádlem .
%mor:	int|hele , v|jít-2&SG&imp&akt&impf pro:pers|já-3&SG v|pomáhat-inf&impf prep|s pro:dem|ten-7&SG&Z n|prádlo-7&SG&N .
%pho:	hele poď mi pomáhat s tim prádlem .
*MOT:	Honzo .
%mor:	n:prop|Honza-5&SG&MA .
*CHI:	ne . . .
                      
Icon
Name
Jan10705.txt
Size
27.98 KB
Format
Text file
Description
Neznámý
MD5
afeed96cc1aa5da70752234121bba51f
 Download file  Preview
 File Preview  
@UTF8
@Window:	0_0_0_0_22224_1_22651_0_22651_0
@Begin
@Languages:	ces
@Participants:	CHI Jan Target_Child , MOT Mother
@ID:	ces|Chroma2023.07|CHI|1;07.05|male|||Target_Child|||
@ID:	ces|Chroma2023.07|MOT||female|||Mother|||
@Transcriber:	ANNMAR
@Situation:	vybalování nákupu .
*MOT:	Honzí .
%mor:	x|Honzí .
*MOT:	xxx .
%pho:	xxx .
*CHI:	tam .
%mor:	adv:pro|tam .
*MOT:	co to je ?
%mor:	pro:rel/int|co-1&SG&N pro:dem|ten-1&SG&N v:aux/cop|být-3&SG&ind&pres&akt&impf ?
*MOT:	co to je Honzo ?
%mor:	pro:rel/int|co-1&SG&N pro:dem|ten-1&SG&N v:aux/cop|být-3&SG&ind&pres&akt&impf n:prop|Honza-5&SG&MA ?
*CHI:	&=kašel &go .
*MOT:	to je roibos .
%mor:	pro:dem|ten-1&SG&N v:aux/cop|být-3&SG&ind&pres&akt&impf x|roibos .
*CHI:	hoby@c .
%mor:	n|hoby-x&SG&x-neo .
%pho:	hoby .
%com:	snaží se po MOT opakovat , hoby = roibos .
*MOT:	roibos .
%mor:	x|roibos .
*MOT:	a uklidíme to ?
%mor:	conj:coord|a v|uklidit-1&PL&ind&pres&akt&x_vid pro:dem|ten-4&SG&N ?
*MOT:	k čaji ?
%mor:	prep|k . . .
                      
Icon
Name
Anna20727.txt
Size
62.12 KB
Format
Text file
Description
Neznámý
MD5
06d7b7e1330f3f36e0cdabe75e278148
 Download file  Preview
 File Preview  
@UTF8
@Window:	0_0_0_0_52128_1_52734_0_52734_0
@Begin
@Languages:	ces
@Participants:	CHI Anna Target_Child , FAT Father
@ID:	ces|Chroma2023.07|CHI|2;07.27|female|||Target_Child|||
@ID:	ces|Chroma2023.07|FAT||male|||Father|||
@Transcriber:	DENSEB
@Situation:	čtení před spaním .
*CHI:	nakoupit .
%mor:	v|nakoupit-inf&pf .
%pho:	nakoupiť .
*CHI:	xxx .
%pho:	xxx .
*FAT:	mrkvičku , viď ?
%mor:	n|mrkvička-4&SG&F , part|viď ?
*CHI:	mrkvičku [x 2] .
%mor:	n|mrkvička-4&SG&F .
%pho:	m@kvišku m@kvišku .
*CHI:	<ne ale> [?] mrkvičku .
%mor:	part|ne conj:coord|ale n|mrkvička-4&SG&F .
%pho:	ne aue mekvišku .
*FAT:	nechceš mrkvičku ?
%mor:	v|chtít-neg-2&SG&ind&pres&akt&impf n|mrkvička-4&SG&F ?
*CHI:	višky@c .
%mor:	n|višky-1&PL&F-neo .
%pho:	višky .
%com:	višky = mrkvičky .
*CHI:	<nechceš> [?] taky mrkvička [*] .
%mor:	v|chtít-neg-2&SG&ind&pres&akt&impf adv|taky n|mrkvička-1&SG&F-err .
%pho:	neces taky m@kiška .
%err:	mrkvičku .
*FAT:	no .
%mor:	part|no .
*FAT:	<a co s . . .
                      
Icon
Name
Jan11005.txt
Size
54.85 KB
Format
Text file
Description
Neznámý
MD5
fa4fedf00712ed3e281ab801ce950258
 Download file  Preview
 File Preview  
@UTF8
@Window:	0_0_0_0_45224_1_45722_0_45722_0
@Begin
@Languages:	ces
@Participants:	CHI Jan Target_Child , MOT Mother
@ID:	ces|Chroma2023.07|CHI|1;10.05|male|||Target_Child|||
@ID:	ces|Chroma2023.07|MOT||female|||Mother|||
@Transcriber:	ANNMAR
@Situation:	v dětském pokoji , čtení krtečka před spaním .
*CHI:	&he <Buba> [?] [x 2] .
%mor:	n:prop|Buba-1&SG&F .
%pho:	he mupa pupa .
@Comment:	CHI sám sobě někdy říká Bubík , Bubu , Buba; MOT to po něm opakuje .
*MOT:	no Honzu budem nahrávat , jo ?
%mor:	part|no n:prop|Honza-4&SG&MA v:aux/cop|být-1&PL&ind&futur&akt&impf v|nahrávat-inf&x_vid , part|jo ?
*MOT:	tak pojď .
%mor:	adv:pro|tak v|jít-2&SG&imp&akt&impf .
%pho:	tak poď .
*MOT:	tak si pojď číst , Honzi .
%mor:	adv:pro|tak pro:refl|se-3&SG v|jít-2&SG&imp&akt&impf v|číst-inf&impf , n:prop|Honz-7&PL&MA .
%pho:	tak si poď číst Honzi .
*CHI:	<ještě> [x 2] .
%mor:	adv|ještě .
%pho:	jetě jetě .
*MOT:	tak , číst .
%mor:	adv:pro|tak , v|číst-inf&impf .
*MOT:	no , potom . . .
                      
Icon
Name
Jan10918.txt
Size
37.93 KB
Format
Text file
Description
Neznámý
MD5
dadaf59d8a3c3db2340d661c2f223c35
 Download file  Preview
 File Preview  
@UTF8
@Window:	0_0_0_0_30378_1_30916_0_30916_0
@Begin
@Languages:	ces
@Participants:	CHI Jan Target_Child , MOT Mother
@ID:	ces|Chroma2023.07|CHI|1;09.18|male|||Target_Child|||
@ID:	ces|Chroma2023.07|MOT||female|||Mother|||
@Transcriber:	ANNMAR
@Situation:	hraní s hračkami v pokojíku , prohlížení fotografií CHI a jiných dětí .
*MOT:	cože to je to kejcho@c ?
%mor:	pro:rel/int|cože-1&x_cislo pro:dem|ten-1&SG&N v:aux/cop|být-3&SG&ind&pres&akt&impf pro:dem|ten-1&SG&N x|kejcho-neo ?
%pho:	cože to je to kejcho .
*CHI:	kejcho@c mám .
%mor:	n|kejcho-4&SG&N-neo v|mít-1&SG&ind&pres&akt&impf .
%pho:	kejcho mam .
*CHI:	kejcho@c .
%mor:	n|kejcho-x&SG&N-neo .
%pho:	kejko .
*MOT:	co to je ?
%mor:	pro:rel/int|co-1&SG&N pro:dem|ten-1&SG&N v:aux/cop|být-3&SG&ind&pres&akt&impf ?
*CHI:	kolečko .
%mor:	n|kolečko-1&SG&N .
%pho:	kokeko .
*MOT:	kolečko ?
%mor:	n|kolečko-1&SG&N ?
*CHI:	kolo .
%mor:	n|kolo-1&SG&N .
*CHI:	<tam> [?] kolečko .
%mor:	adv:pro|tam n|kolečko-1&SG&N .
%pho: . . .
                      
Icon
Name
Jan10908.txt
Size
10.99 KB
Format
Text file
Description
Neznámý
MD5
c5b4e0c2f05c55990e3f3b6fc13a5969
 Download file  Preview
 File Preview  
@UTF8
@Window:	0_0_0_0_6316_1_6761_0_6761_0
@Begin
@Languages:	ces
@Participants:	CHI Jan Target_Child , MOT Mother
@ID:	ces|Chroma2023.07|CHI|1;09.08|male|||Target_Child|||
@ID:	ces|Chroma2023.07|MOT||female|||Mother|||
@Transcriber:	ANNMAR
@Situation:	CHI si hraje sám v pokojíčku se stavebnicí hradu , později se k němu připojí MOT .
*CHI:	<mami> [?] [x 2] xxx .
%mor:	n|máma-5&SG&F .
%pho:	mamo ámi xxx .
*CHI:	jo .
%mor:	int|jo .
*CHI:	xxx .
*CHI:	koní@c [x 2] .
%mor:	n|koní-x&x&x-neo .
%com:	koní = koník .
*CHI:	&=kašel .
*CHI:	koní@c [x 2] .
%mor:	n|koní-x&x&x-neo .
*CHI:	<to je> [?] kouká [*] .
%mor:	pro:dem|ten-1&SG&N v:x|být:3&SG&ind&pres&akt&impf v|koukat-3&SG&ind&pres&akt&impf .
%pho:	t je kouká .
%err:	nejasné .
*CHI:	xxx .
*CHI:	hopa@i [x 3] .
%mor:	int|hopa .
*CHI:	ťap@i [x 6] .
%mor:	int|ťap .
%pho:	ťap ťap ťap ťap ťap ťa .
*CHI:	xxx .
*CHI:	ťap@i [x 3] .
%mor:	int|ťap .
%pho:	ťap ťap ťa .
*CHI:	0 .
%com:	CHI žvatlá .
*CHI:	jé@i .
%mor: . . .
                      
Icon
Name
Jan10823.txt
Size
71.3 KB
Format
Text file
Description
Neznámý
MD5
8d24f6a19a5f64edd6f1e798dec6f46b
 Download file  Preview
 File Preview  
@UTF8
@Window:	0_0_0_0_57307_1_58146_0_58146_0
@Begin
@Languages:	ces
@Participants:	CHI Jan Target_Child , MOT Mother
@ID:	ces|Chroma2023.07|CHI|1;08.23|male|||Target_Child|||
@ID:	ces|Chroma2023.07|MOT||female|||Mother|||
@Transcriber:	ANNMAR
@Situation:	stavění stavebnice a hraní v pokojíčku .
*CHI:	xxx .
%pho:	xxx .
*MOT:	dáme si ty bačkůrky ?
%mor:	v|dát-1&PL&ind&pres&akt&pf pro:refl|se-3&SG pro:dem|ten-4&PL&F n|bačkůrka-4&PL&F ?
*MOT:	jo ?
%mor:	part|jo ?
*CHI:	xxx .
%pho:	xxx .
%com:	CHI možná napodobuje zvuk auta (s autíčky si v pokojíčku hraje) ,
	nebo opakuje po MOT slovo 'dát' .
*MOT:	chceš , Honzo , bačkůrku ?
%mor:	v|chtít-2&SG&ind&pres&akt&impf , n:prop|Honza-5&SG&MA , n|bačkůrka-4&SG&F ?
%pho:	ceš Honzo bačkůrku .
*CHI:	0 .
%com:	CHI vokalizuje , hraje si se zvuky "túdá dá dá auta dá auta" .
*MOT:	podáš kostky ?
%mor:	v|podat-2&SG&ind&pres&akt&x_vid n|kostka-4&PL&F ?
%pho:	podáš kosky .
*CHI:	ještě [x 2] druhá .
%mor:	adv|ještě num:ord|druhý-1 . . .
                      
Icon
Name
Jan10907.txt
Size
75.55 KB
Format
Text file
Description
Neznámý
MD5
fb9311c537637cc59b98b2e7ce3b2ce6
 Download file  Preview
 File Preview  
@UTF8
@Window:	0_0_0_0_56519_1_56908_0_56908_0
@Begin
@Languages:	ces
@Participants:	CHI Jan Target_Child , MOT Mother
@ID:	ces|Chroma2023.07|CHI|1;09.07|male|||Target_Child|||
@ID:	ces|Chroma2023.07|MOT||female|||Mother|||
@Transcriber:	ANNMAR
@Situation:	rozbalování nového lega a stavění hradu .
*MOT:	jé@i , už ses na to díval ?
%mor:	int|jé , adv|už pro:refl_v:aux|se_být-4&SG_2&SG&ind&pres&akt&impf prep|na pro:dem|ten-4&SG&N v|dívat-SG&past&akt&M&x_vid ?
*MOT:	co tam je ?
%mor:	pro:rel/int|co-1&SG&N adv:pro|tam v:aux/cop|být-3&SG&ind&pres&akt&impf ?
*CHI:	tady .
%mor:	adv:pro|tady .
*MOT:	co to je ?
%mor:	pro:rel/int|co-1&SG&N pro:dem|ten-1&SG&N v:aux/cop|být-3&SG&ind&pres&akt&impf ?
*MOT:	je to veliký hrad ?
%mor:	v:aux/cop|být-3&SG&ind&pres&akt&impf pro:dem|ten-1&SG&N adj|veliký-1&SG&M n|hrad-1&SG&MI ?
*CHI:	hačí@i .
%mor:	int|hačí .
%pho:	ačí .
*MOT:	no@i , hele@i tady je pán rytíř .
%mor:	int|no , int|hele adv:pro|tady v:aux/cop|být-3&SG&ind&pres&akt&impf . . .
                      
Icon
Name
Jan20205.txt
Size
54.58 KB
Format
Text file
Description
Neznámý
MD5
0183583142f084f5a3297809978d0c57
 Download file  Preview
 File Preview  
@UTF8
@Window:	0_0_0_0_44256_1_45006_0_45006_0
@Begin
@Languages:	ces
@Participants:	CHI Jan Target_Child , MOT Mother
@ID:	ces|Chroma2023.07|CHI|2;02.05|male|||Target_Child|||
@ID:	ces|Chroma2023.07|MOT||female|||Mother|||
@Transcriber:	ANNMAR
@Situation:	CHI si hraje v pokojíčku s kostkami a vláčkem; MOT si hraje s ním .
*MOT:	cos [: co jsi] postavil Honzi ?
%mor:	pro:rel/int|co-4&SG&N v:aux/cop|být-2&SG&ind&pres&akt&impf v|postavit-SG&past&akt&M&x_vid n:prop|Honz-3&SG&MA ?
*CHI:	komín .
%mor:	n|komín-4&SG&MI .
%pho:	komí .
*MOT:	a jeden nebo dva ?
%mor:	conj:coord|a num:card|jeden-1&SG&M conj:coord|nebo num:card|dva-1&PL&M ?
*CHI:	dva .
%mor:	num:card|dva-1&PL&M .
*MOT:	a z čeho jsou ty komíny ?
%mor:	conj:coord|a prep|z pro:rel/int|co-2&SG&N v:aux/cop|být-3&PL&ind&pres&akt&impf pro:dem|ten-1&PL&M n|komín-1&PL&MI ?
%pho:	a z čeho sou ty komíny .
*CHI:	tady může vláček .
%mor:	adv:pro|tady v:mod|moci-3&SG&ind&pres&akt&impf n|vláček-1&SG&MI .
%pho:	tay můše vláč . . .
                      
Icon
Name
Jan20107.txt
Size
13.2 KB
Format
Text file
Description
Neznámý
MD5
3cfbd582b458eb72caded7b12367f1c9
 Download file  Preview
 File Preview  
@UTF8
@Window:	0_0_0_0_9725_1_10446_0_10446_0
@Begin
@Languages:	ces
@Participants:	CHI Jan Target_Child , MOT Mother
@ID:	ces|Chroma2023.07|CHI|2;01.07|male|||Target_Child|||
@ID:	ces|Chroma2023.07|MOT||female|||Mother|||
@Transcriber:	ANNMAR
@Situation:	CHI si sám hraje s letadýlkem , MOT sedí poblíž u počítače , později si s CHI hraje s hračkou robota .
*CHI:	xxx .
*CHI:	pilot [x 2] .
%mor:	n|pilot-1&SG&MA .
%pho:	piloto puloto .
*CHI:	0 .
%com:	žvatlání .
*CHI:	co to je [x 3] ?
%mor:	pro:int|co-1&SG&N pro:dem|ten-1&SG&N v:cop|být-3&SG&ind&pres&akt&impf ?
%pho:	so to je so to je to je .
%com:	šeptá .
*CHI:	xxx .
%com:	šeptá .
*CHI:	ne: .
%mor:	int|ne .
*CHI:	<piloti> [=? pilot] .
%mor:	n|pilot-1&PL&MA .
%pho:	puloti .
*CHI:	0 .
%com:	žvatlání .
*CHI:	xxx .
%pho:	xxx .
*CHI:	<piloti> [x 2] .
%mor:	n|pilot-1&PL&MA .
%pho:	puloti piloti .
*CHI:	pilot .
%mor:	n|pilot-1&SG&MA .
*CHI:	xxx .
*CHI:	0 .
%com:	žvatlání a broukání .
*CHI:	pilot .
%mor:	n| . . .
                      
Icon
Name
Jan20106.txt
Size
13.83 KB
Format
Text file
Description
Neznámý
MD5
0916b07de5bad9e9e58b29917527e834
 Download file  Preview
 File Preview  
@UTF8
@Window:	0_0_0_0_10279_1_10650_0_10650_0
@Begin
@Languages:	ces
@Participants:	CHI Jan Target_Child , MOT Mother
@ID:	ces|Chroma2023.07|CHI|2;01.06|male|||Target_Child|||
@ID:	ces|Chroma2023.07|MOT||female|||Mother|||
@Transcriber:	ANNMAR
@Situation:	CHI a MOT společně snídají , mluví o plánech na dnešní den; CHI si hraje s vrtačkou .
*MOT:	ne .
%mor:	part|ne .
*MOT:	musíme <nahrát> [!] prvně .
%mor:	v:mod|muset-1&PL&ind&pres&akt&impf v|nahrát-inf&x_vid adv|prvně .
*MOT:	to je Bubíčka vrtačka ?
%mor:	pro:dem|ten-1&SG&N v:aux/cop|být-3&SG&ind&pres&akt&impf x|Bubíčka n|vrtačka-1&SG&F ?
@Comment:	CHI sám sobě občas říká „Bubík“ , „Bubí“ , „Bubíba“ , „Bubíček“ či slabikou „bu“ , MOT to po něm opakuje .
*CHI:	jo .
%mor:	int|jo .
*MOT:	jo ?
%mor:	part|jo ?
*CHI:	<ještě> [/] ještě Bubíčka pustit .
%mor:	adv|ještě n:prop|Bubíček-4&SG&MA v|pustit-inf&pf .
%pho:	etě eště Bubítka puštit .
%com:	CHI chce pustit diktafon se svým hlasem .
*MOT:	no tak až tam něco b . . .
                      
Icon
Name
Jan20022.txt
Size
51.56 KB
Format
Text file
Description
Neznámý
MD5
6e7a81b88ca659434d7fd7c620ce550b
 Download file  Preview
 File Preview  
@UTF8
@Window:	0_0_0_0_40830_1_41195_0_41195_0
@Begin
@Languages:	ces
@Participants:	CHI Jan Target_Child , MOT Mother
@ID:	ces|Chroma2023.07|CHI|2;00.22|male|||Target_Child|||
@ID:	ces|Chroma2023.07|MOT||female|||Mother|||
@Transcriber:	ANNMAR
@Situation:	skládání skládaček , čtení knížek a prohlížení fotografií .
*MOT:	tak co , chceš číst xxx ?
%mor:	conj:coord|tak pro:rel/int|co-4&SG&N , v|chtít-2&SG&ind&pres&akt&impf v|číst-inf&impf ?
*CHI:	+< jé@i [x 3] .
%mor:	int|jé .
*MOT:	+< co to je ?
%mor:	pro:int|co-1&SG&N pro:dem|ten-1&SG&N v:cop|být-3&SG&ind&pres&akt&impf ?
*CHI:	co to je ?
%mor:	pro:int|co-1&SG&N pro:dem|ten-1&SG&N v:cop|být-3&SG&ind&pres&akt&impf ?
%pho:	co toj .
*CHI:	to je +/.
%mor:	pro:dem|ten-1&SG&N v:x|být-3&SG&ind&pres&akt&impf +/.
%pho:	toj .
*MOT:	ale to nechceš číst , to chceš skládat .
%mor:	conj:coord|ale pro:dem|ten-1&SG&N v|chtít-neg-2&SG&ind&pres&akt&impf v|číst-inf&impf , pro:dem|ten-4&SG&N v|chtít-2&SG&ind&pres&akt&impf v|skládat-in . . .
                      
Icon
Name
Jan11123.txt
Size
48.54 KB
Format
Text file
Description
Neznámý
MD5
3a24e588990a727737b90bb0460e7bea
 Download file  Preview
 File Preview  
@UTF8
@Window:	0_0_0_0_37404_1_37811_0_37811_0
@Begin
@Languages:	ces
@Participants:	CHI Jan Target_Child , MOT Mother
@ID:	ces|Chroma2023.07|CHI|1;11.23|male|||Target_Child|||
@ID:	ces|Chroma2023.07|MOT||female|||Mother|||
@Transcriber:	ANNMAR
@Situation:	CHI si hraje s letadly a autíčky .
*CHI:	&í .
*CHI:	<tři> [?] [x 2] .
%mor:	num:card|tři-x&PL&x .
%com:	přes ruch v pozadí není dobře rozumět .
*CHI:	letadlo .
%mor:	n|letadlo-x&SG&N .
%pho:	totodlo .
*CHI:	tři .
%mor:	num:card|tři-x&PL&x .
%pho:	či .
*CHI:	letadlo .
%mor:	n|letadlo-x&SG&N .
%pho:	totodlo .
*CHI:	xxx .
*CHI:	tři .
%mor:	num:card|tři-x&PL&x .
%pho:	či .
*CHI:	velký .
%mor:	adj|velký-x&SG&M .
%pho:	vejký .
*CHI:	xxx .
*CHI:	tři .
%mor:	num:card|tři-x&PL&x .
%pho:	či .
*CHI:	&tu .
*CHI:	tři .
%mor:	num:card|tři-x&PL&x .
%pho:	či .
*CHI:	&au &e xxx .
*CHI:	<druhá> [?] , třetí .
%mor:	num:ord|druhý-x&x&x , num:ord|třetí-x&x&x .
%pho:	tudlá četí .
*CHI:	&bo tři .
%mor:	num:card|tři . . .
                      
Icon
Name
Jan20629.txt
Size
27.2 KB
Format
Text file
Description
Neznámý
MD5
853ebb77cf36ed38943e90cafc8685c0
 Download file  Preview
 File Preview  
@UTF8
@Window:	0_0_0_0_17849_1_18260_0_18260_0
@Begin
@Languages:	ces
@Participants:	CHI Jan Target_Child , MOT Mother
@ID:	ces|Chroma2023.07|CHI|2;06.29|male|||Target_Child|||
@ID:	ces|Chroma2023.07|MOT||female|||Mother|||
@Transcriber:	ANNMAR
@Situation:	MOT a CHI hrají pohádku o Červené Karkulce .
@Comment:	MOT a CHI někdy pravděpodobně opakují naučený text pohádky .
*MOT:	tak začínáme .
%mor:	adv:pro|tak v|začínat-1&PL&ind&pres&akt&impf .
%com:	MOT volá na CHI .
*CHI:	xxx .
*CHI:	<ta malá> [/] ta malá babička .
%mor:	pro:dem|ten-1&SG&F adj|malý-1&SG&F n|babička-1&SG&F .
*MOT:	no tak začíná ale maminka .
%mor:	part|no adv:pro|tak v|začínat-3&SG&ind&pres&akt&impf conj:coord|ale n|maminka-1&SG&F .
*MOT:	co říká maminka ?
%mor:	pro:rel/int|co-4&SG&N v|říkat-3&SG&ind&pres&akt&impf n|maminka-1&SG&F ?
%pho:	co řiká maminka .
*CHI:	dneska má babička narozeniny .
%mor:	adv|dneska v|mít-3&SG&ind&pres&akt&impf n|babička-1&SG&F n:pt|narozeniny-4&PL&F .
%pho:	neska má bab . . .
                      
Icon
Name
Jan20608.txt
Size
85.04 KB
Format
Text file
Description
Neznámý
MD5
ddebcddfeed4a80cd17648909937afc2
 Download file  Preview
 File Preview  
@UTF8
@Window:	0_0_0_0_63397_1_63847_0_63847_0
@Begin
@Languages:	ces
@Participants:	CHI Jan Target_Child , MOT Mother
@ID:	ces|Chroma2023.07|CHI|2;06.08|male|||Target_Child|||
@ID:	ces|Chroma2023.07|MOT||female|||Mother|||
@Transcriber:	ANNMAR
@Situation:	MOT zašívá hračku; s CHI si prohlíží knížku o makové panence a kosích bratrech .
*CHI:	<to Mimoně> [x 3] .
%mor:	pro:dem|ten-1&SG&N n:prop|Mimoň-4&PL&F .
%com:	Mimoň - postava z dětské pohádky .
*CHI:	tam Mimoně .
%mor:	adv:pro|tam n:prop|Mimoň-4&PL&F .
*MOT:	no , to je Mimoně .
%mor:	part|no , pro:dem|ten-1&SG&N v:aux/cop|být-3&SG&ind&pres&akt&impf n:prop|Mimoň-1&PL&F .
*MOT:	ale já potřebuju toho pejska , Honzi .
%mor:	conj:coord|ale pro:pers|já-1&SG v|potřebovat-1&SG&ind&pres&akt&impf pro:dem|ten-4&SG&M n|pejsek-4&SG&MA , n:prop|Honz-7&PL&MA .
*CHI:	tady toho xxx .
%mor:	adv:pro|tady pro:dem|ten-2&SG&M .
%pho:	tady toho xxx .
*CHI:	já to chci .
%mor:	pro:pers|já-1&SG pro:dem|ten-4&SG&N v|chtít-1&SG&ind&pres&a . . .
                      
Icon
Name
Jan20526.txt
Size
33.9 KB
Format
Text file
Description
Neznámý
MD5
91c0ca10db7ffae0789233d3e765a109
 Download file  Preview
 File Preview  
@UTF8
@Window:	0_0_0_0_26185_1_26915_0_26915_0
@Begin
@Languages:	ces
@Participants:	CHI Jan Target_Child , MOT Mother
@ID:	ces|Chroma2023.07|CHI|2;05.26|male|||Target_Child|||
@ID:	ces|Chroma2023.07|MOT||female|||Mother|||
@Transcriber:	ANNMAR
@Situation:	hraní si s legem .
*CHI:	&=imit:auto .
*MOT:	kam jede ?
%mor:	adv:pro|kam v|jet-3&SG&ind&pres&akt&impf ?
*CHI:	&=imit:auto .
*MOT:	kam jede to auto , Honzi ?
%mor:	adv:pro|kam v|jet-3&SG&ind&pres&akt&impf pro:dem|ten-1&SG&N n|auto-1&SG&N , n:prop|Honz-1&PL&MA ?
*CHI:	&=imit:auto .
*MOT:	nikam nejede , viď .
%mor:	adv:pro:neg|nikam v|jet-neg-3&SG&ind&pres&akt&impf , part|viď .
%com:	se zíváním .
*CHI:	&=imit:auto .
*CHI:	xxx .
%pho:	xxx .
*CHI:	já to takhle máčku@c .
%mor:	pro:pers|já-1&SG pro:dem|ten-1&SG&N adv:pro|takhle v|máčku-1&SG&ind&pres&akt&impf-neo .
%pho:	já to takle máčku .
%com:	máčku = zmáčknu .
*MOT:	nemačkej to .
%mor:	v|mačkat-neg-2&SG&imp&akt&x_vid pro:dem|ten-4&SG&N .
*CHI:	&=imit:auto . . . .
                      
Icon
Name
Jan20418.txt
Size
45.81 KB
Format
Text file
Description
Neznámý
MD5
3995327d6edd152045a701607eeb9869
 Download file  Preview
 File Preview  
@UTF8
@Window:	0_0_0_0_35985_1_36417_0_36417_0
@Begin
@Languages:	ces
@Participants:	CHI Jan Target_Child , MOT Mother
@ID:	ces|Chroma2023.07|CHI|2;04.18|male|||Target_Child|||
@ID:	ces|Chroma2023.07|MOT||female|||Mother|||
@Transcriber:	ANNMAR
@Situation:	MOT a CHI vyrábí vánoční rohlíčky; v pozadí hraje televize .
*MOT:	&ičky .
*CHI:	jojo .
%mor:	int|jojo .
*CHI:	to &opala +...
%mor:	pro:dem|ten-4&SG&N +...
%pho:	to opala .
%com:	'opala' pravděpodobně fragment slova 'opravený (opravit)' .
*CHI:	to je <opravený> [?] .
%mor:	pro:dem|ten-1&SG&N v:cop|být-3&SG&ind&pres&akt&impf adj|opravený-1&SG&M .
%pho:	to je opavení .
*MOT:	hm .
%mor:	int|hm .
*MOT:	tak dobrý ?
%mor:	adv:pro|tak adj|dobrý-1&SG&M ?
*MOT:	opravenej ?
%mor:	adj|opravený-1&SG&M ?
*MOT:	dobrý ?
%mor:	adj|dobrý-1&SG&M ?
*CHI:	ještě <tam> [?] .
%mor:	adv|ještě adv:pro|tam .
%pho:	eště tan .
*CHI:	ještě xxx .
%mor:	adv|ještě .
%pho:	eště xxx .
*MOT:	tak .
%mor:	adv:pro|tak .
*MOT:	pozor [x 2 . . .
                      
Icon
Name
Jan20307.txt
Size
19.18 KB
Format
Text file
Description
Neznámý
MD5
3b8b71581406fb754a698b4189c608d5
 Download file  Preview
 File Preview  
@UTF8
@Window:	0_0_0_0_10854_1_11453_0_11453_0
@Begin
@Languages:	ces
@Participants:	CHI Jan Target_Child , MOT Mother
@ID:	ces|Chroma2023.07|CHI|2;03.07|male|||Target_Child|||
@ID:	ces|Chroma2023.07|MOT||female|||Mother|||
@Transcriber:	ANNMAR
@Situation:	CHI a MOT si hrají s legem .
*CHI:	bránu .
%mor:	n|brána-4&SG&F .
%pho:	bánu .
*CHI:	<mít> [?] .
%mor:	v|mít-inf&impf .
*CHI:	bránu .
%mor:	n|brána-4&SG&F .
%pho:	bánu .
*CHI:	tohle .
%mor:	pro:dem|tenhle-x&SG&N .
%pho:	tole .
*MOT:	to je moc malinká brána .
%mor:	pro:dem|ten-1&SG&N v:aux/cop|být-3&SG&ind&pres&akt&impf adv|moc adj|malinký-1&SG&F n|brána-1&SG&F .
*MOT:	tam se nikdo nevejde .
%mor:	adv:pro|tam pro:refl|se-4&SG pro:neg|nikdo-1&x_cislo&M v|vejít-neg-3&SG&ind&pres&akt&x_vid .
*CHI:	ne .
%mor:	int|ne .
*CHI:	otevřít .
%mor:	v|otevřít-inf&pf .
%pho:	odešít .
*CHI:	vejde tam .
%mor:	v|vejít-3&SG&ind&pres&akt&pf adv:pro|tam .
%pho:	dejde tam .
*CHI:	vejde .
%mor:	v|vejít-3&SG&ind&pres&akt&pf . . . .
                      
Icon
Name
Julie10921.txt
Size
79.03 KB
Format
Text file
Description
Neznámý
MD5
843fefaf6a0e85b0a02f82fb67883542
 Download file  Preview
 File Preview  
@UTF8
@Window:	0_0_0_0_63391_1_63662_0_63662_0
@Begin
@Languages:	ces
@Participants:	CHI Julie Target_Child , MOT Mother , SIS Sister
@ID:	ces|Chroma2023.07|CHI|1;09.21|female|||Target_Child|||
@ID:	ces|Chroma2023.07|MOT||female|||Mother|||
@ID:	ces|Chroma2023.07|SIS||female|||Sister|||
@Transcriber:	BARBLA
@Situation:	dopoledne .
@Comment:	CHI sedí na nočníku a přitom si hraje a prohlíží knížku .
*CHI:	ta^dy .
%mor:	adv:pro|tady .
%pho:	ťa dy .
*MOT:	máš tam pejska , viď ?
%mor:	v|mít-2&SG&ind&pres&akt&impf adv:pro|tam n|pejsek-4&SG&MA , part|viď ?
%pho:	máš tam pejska viď .
*MOT:	<ano> [?] .
%mor:	part|ano .
%pho:	ano .
*MOT:	hm .
%mor:	int|hm .
%pho:	hm .
*MOT:	tak kam patří tadyten trojúhelníček ?
%mor:	adv:pro|tak adv:pro|kam v|patřit-3&SG&ind&pres&akt&x_vid pro:dem|tadyten-1&SG&M n|trojúhelníček-1&SG&MI ?
%pho:	tak kam patří tajiten troúhelníček .
*MOT:	kam patří ?
%mor:	adv:pro|kam v|patřit-3&SG&ind&pres&akt&x_vid ?
%pho:	kam patří .
*CHI:	tady .
%m . . .
                      
Icon
Name
Julie10811.txt
Size
108.32 KB
Format
Text file
Description
Neznámý
MD5
1af4828d0486fad4c7460b748c780c9e
 Download file  Preview
 File Preview  
@UTF8
@Window:	0_0_0_0_87458_1_87916_0_87916_0
@Begin
@Languages:	ces
@Participants:	CHI Julie Target_Child , MOT Mother
@ID:	ces|Chroma2023.07|CHI|1;08.11|female|||Target_Child|||
@ID:	ces|Chroma2023.07|MOT||female|||Mother|||
@Transcriber:	BARBLA
@Situation:	před obědem doma .
*CHI:	0 .
%com:	žvatlání .
*CHI:	tady .
%mor:	adv:pro|tady .
%pho:	tady .
@Comment:	hra na telefonování .
*MOT:	ty telefonuješ , Juli ?
%mor:	pro:dem|ten-4&PL&F v|telefonovat-2&SG&ind&pres&akt&x_vid , n:prop|Juli-1&SG&MA ?
%pho:	ty telefonuješ Juli .
*MOT:	komu telefonuješ ?
%mor:	pro:rel/int|kdo-3&SG&M v|telefonovat-2&SG&ind&pres&akt&x_vid ?
%pho:	komu telefonuješ .
*MOT:	babičce ?
%mor:	n|babička-3&SG&F ?
%pho:	babičce .
*MOT:	Julí , komu telefonuješ ?
%mor:	x|Julí , pro:rel/int|kdo-3&SG&M v|telefonovat-2&SG&ind&pres&akt&x_vid ?
%pho:	Julí komu telefonuješ .
*MOT:	haló@i .
%mor:	int|haló .
%pho:	haló .
%com:	MOT se zapojuje do hry na telefonování .
*CHI:	0 .
%com:	žvatlání .
* . . .
                      
Icon
Name
Julie10720.txt
Size
128.15 KB
Format
Text file
Description
Neznámý
MD5
0687e2cdf14e1fb7e753b9a4934b9c50
 Download file  Preview
 File Preview  
@UTF8
@Window:	0_0_0_0_103461_1_104058_0_104058_0
@Begin
@Languages:	ces
@Participants:	CHI Julie Target_Child , MOT Mother , FAT Father
@ID:	ces|Chroma2023.07|CHI|1;07.20|female|||Target_Child|||
@ID:	ces|Chroma2023.07|MOT||female|||Mother|||
@ID:	ces|Chroma2023.07|FAT||male|||Father|||
@Transcriber:	BARBLA
@Situation:	hra , putování po bytě , příprava na odchod k prarodičům; na nahrávce je s Julií kromě matky a otce také 5 dnů stará sestra Žofie .
*CHI:	tam .
%mor:	adv:pro|tam .
%pho:	ťam .
%com:	emoční důraz .
*MOT:	to je diktafon , na to nebudeme +...
%mor:	pro:dem|ten-1&SG&N v:aux/cop|být-3&SG&ind&pres&akt&impf n|diktafon-1&SG&MI , prep|na pro:dem|ten-4&SG&N v:aux/cop|být-neg-1&PL&ind&futur&akt&impf +...
%pho:	to je diktafon na to nebudeme .
*CHI:	xxx .
%pho:	xxx .
*MOT:	tak .
%mor:	adv:pro|tak .
%pho:	tak .
*MOT:	tak pojď si prohlížet , pojď .
%mor:	adv:pro|tak v|jít-2&SG&imp&akt&impf pro:refl|se-3&SG v|prohlížet-inf&x_vid , v|jít-2&SG&imp&akt&impf .
%pho: . . .
                      
Icon
Name
Julie10705.txt
Size
46.65 KB
Format
Text file
Description
Neznámý
MD5
f47c30f897b4cddd05d44b3abb6d4d43
 Download file  Preview
 File Preview  
@UTF8
@Window:	0_0_0_0_36459_1_37088_1_37088_1
@Begin
@Languages:	ces
@Participants:	CHI Julie Target_Child , MOT Mother
@ID:	ces|Chroma2023.07|CHI|1;07.05|female|||Target_Child|||
@ID:	ces|Chroma2023.07|MOT||female|||Mother|||
@Transcriber:	BARBLA
@Situation:	prohlížení knížky , hra s kočárkem , vyhlížení z okna .
*CHI:	xxx .
%pho:	xxx .
*MOT:	hele@i Julie , budeme si číst ?
%mor:	int|hele n:prop|Julie-1&SG&F , v:aux/cop|být-1&PL&ind&futur&akt&impf pro:refl|se-3&SG v|číst-inf&impf ?
%pho:	hele Julie budeme si číst .
*CHI:	0 .
%com:	žvatlání .
*CHI:	<tohle> [?] .
%mor:	pro:dem|tenhle-4&SG&N .
%pho:	todle .
*MOT:	tak mi přineseš nějakou knížku ?
%mor:	adv:pro|tak pro:pers|já-3&SG v|přinést-2&SG&ind&pres&akt&pf pro:indef|nějaký-4&SG&F n|knížka-4&SG&F ?
%pho:	tak mi přineseš ňákou knížku .
*CHI:	0 .
%com:	žvatlání .
*CHI:	hm ?
%mor:	int|hm ?
%pho:	hm .
*CHI:	tady .
%mor:	adv:pro|tady .
%pho:	tady .
%com:	emoční důraz na 'tady' .
*MOT:	tady , to je zebra .
% . . .
                      
Icon
Name
Jan20927.txt
Size
41.45 KB
Format
Text file
Description
Neznámý
MD5
0cbd17183f2b26a5c405c1822568a171
 Download file  Preview
 File Preview  
@UTF8
@Window:	0_0_0_0_34158_1_34589_0_34589_0
@Begin
@Languages:	ces
@Participants:	CHI Jan Target_Child , MOT Mother
@ID:	ces|Chroma2023.07|CHI|2;09.27|male|||Target_Child|||
@ID:	ces|Chroma2023.07|MOT||female|||Mother|||
@Transcriber:	ANNMAR
@Situation:	večer , hrají si na Harryho Pottera .
*CHI:	hele@i , já jsem našel xxx .
%mor:	int|hele , pro:pers|já-1&SG v:aux|být-1&SG&ind&pres&akt&impf v|najít-SG&past&akt&M&pf .
%pho:	hele já sem našel xxx .
*CHI:	já jsem našel hůlku .
%mor:	pro:pers|já-1&SG v:aux|být-1&SG&ind&pres&akt&impf v|najít-SG&past&akt&M&pf n|hůlka-4&SG&F .
%pho:	já sem našel hůku .
*MOT:	ty jsi našel hůlku ?
%mor:	pro:dem|ten-1&PL&M v:aux/cop|být-2&SG&ind&pres&akt&impf v|najít-SG&past&akt&M&x_vid n|hůlka-4&SG&F ?
%pho:	ty si našel hůlku .
*CHI:	jo .
%mor:	int|jo .
*CHI:	kouzelnickou .
%mor:	adj|kouzelnický-4&SG&F .
%pho:	kouzelniskou .
*MOT:	a co budeš kouzlit ?
%mor:	conj:coord|a pro:rel/int|co-4&SG&N v:aux/cop|být-2&SG&ind&futur&akt&impf v|kou . . .
                      
Icon
Name
Julie20025.txt
Size
113.26 KB
Format
Text file
Description
Neznámý
MD5
ccde65b9260fc08ffcc54eea2276e80d
 Download file  Preview
 File Preview  
@UTF8
@Window:	0_0_0_0_91984_1_92435_0_92435_0
@Begin
@Languages:	ces
@Participants:	CHI Julie Target_Child , MOT Mother
@ID:	ces|Chroma2023.07|CHI|2;00.25|female|||Target_Child|||
@ID:	ces|Chroma2023.07|MOT||female|||Mother|||
@Transcriber:	BARBLA
@Situation:	dopoledne; skládání puzzlí .
*MOT:	je to dobrý jablko , viď ?
%mor:	v:aux/cop|být-3&SG&ind&pres&akt&impf pro:dem|ten-1&SG&N adj|dobrý-1&SG&N n|jablko-1&SG&N , part|viď ?
%pho:	je to dobrý jablko viď .
*CHI:	je .
%mor:	v|být-3&SG&ind&pres&akt&impf .
%pho:	je .
%com:	emoční důraz .
*MOT:	no .
%mor:	part|no .
%pho:	no .
*MOT:	takový malinký a <no> [=? ne] moc slaďoučký .
%mor:	pro:dem|takový-1&SG&M adj|malinký-1&SG&M conj:coord|a part|no adv|moc adj|slaďoučký-1&SG&M .
%pho:	takový malinký a no moc slaďoučký .
*CHI:	+< &m malinký .
%mor:	adj|malinký-1&SG&M .
%pho:	m majinky .
*MOT:	malinký , no .
%mor:	adj|malinký-1&SG&M , part|no .
%pho:	malinký no .
*CHI:	mi:mi:nko .
%mor:	n|miminko-1&SG&N .
%pho:	mímí . . .
                      
Icon
Name
Julie20010.txt
Size
83.6 KB
Format
Text file
Description
Neznámý
MD5
8e71653c6aadc5726edbd22b91db447e
 Download file  Preview
 File Preview  
@UTF8
@Window:	0_0_0_0_67538_1_68065_0_68065_0
@Begin
@Languages:	ces
@Participants:	CHI Julie Target_Child , MOT Mother , SIS Sister
@ID:	ces|Chroma2023.07|CHI|2;00.10|female|||Target_Child|||
@ID:	ces|Chroma2023.07|MOT||female|||Mother|||
@ID:	ces|Chroma2023.07|SIS||female|||Sister|||
@Transcriber:	BARBLA
@Situation:	odpoledne; kuchyně a ložnice .
*CHI:	hauky@c .
%mor:	x|hauky-neo .
%pho:	hauky .
%com:	význam nejasný .
*MOT:	co to máš ?
%mor:	adv|co pro:dem|ten-4&SG&N v|mít-2&SG&ind&pres&akt&impf ?
%pho:	co to máš .
*CHI:	haufky@c .
%mor:	x|haufky-neo .
%pho:	haúfky .
%com:	emoční důraz , význam nejasný .
*MOT:	cože ?
%mor:	int|cože ?
%pho:	cože .
*CHI:	hauchky@c babičky .
%mor:	x|hauchky-neo n|babička-2&SG&F .
%pho:	auchky babiky .
%com:	význam nejasný .
*MOT:	babičky ?
%mor:	n|babička-1&PL&F ?
%pho:	babičky .
*CHI:	+< &ba +...
%pho:	ba .
*CHI:	babičky .
%mor:	n|babička-2&SG&F .
%pho:	babichky .
*MOT:	a co babičky ?
%mor:	conj:coord|a pro:rel/int . . .
                      
Icon
Name
Julie11120.txt
Size
135.02 KB
Format
Text file
Description
Neznámý
MD5
51814c0cabdfbf746b6e820ba3039c69
 Download file  Preview
 File Preview  
@UTF8
@Window:	0_0_0_0_109851_1_110083_0_110083_0
@Begin
@Languages:	ces
@Participants:	CHI Julie Target_Child , MOT Mother
@ID:	ces|Chroma2023.07|CHI|1;11.20|female|||Target_Child|||
@ID:	ces|Chroma2023.07|MOT||female|||Mother|||
@Transcriber:	BARBLA
@Situation:	doma; dopoledne .
*MOT:	ta:k .
%mor:	adv:pro|tak .
%pho:	ták .
*CHI:	<číst> [?] .
%mor:	v|číst-inf&impf .
%pho:	číst .
*CHI:	<číst> [?] .
%mor:	v|číst-inf&impf .
%pho:	jis .
*MOT:	číst ?
%mor:	v|číst-inf&impf ?
%pho:	číst .
*MOT:	počkej , bačkory dáme na stranu .
%mor:	v|počkat-2&SG&imp&akt&pf , n|bačkora-4&PL&MA v|dát-1&PL&ind&pres&akt&pf prep|na n|strana-4&SG&F .
%pho:	počkej bačkory dáme na stranu .
@Comment:	prohlížení knížky .
*MOT:	no , to je taková zvláštní knížka .
%mor:	part|no , pro:dem|ten-1&SG&N v:aux/cop|být-3&SG&ind&pres&akt&impf pro:dem|takový-1&SG&F adj|zvláštní-1&SG&F n|knížka-1&SG&F .
%pho:	no to je taková zvláštní knížka .
*MOT:	tam se vždycky ty obrázky <takhle> [/] takhle zvedno . . .
                      
Icon
Name
Julie11101.txt
Size
78.21 KB
Format
Text file
Description
Neznámý
MD5
8558c22a6004621967ac1701fe8daf6e
 Download file  Preview
 File Preview  
@UTF8
@Window:	0_0_0_0_62368_1_62613_0_62613_0
@Begin
@Languages:	ces
@Participants:	CHI Julie Target_Child , MOT Mother
@ID:	ces|Chroma2023.07|CHI|1;11.01|female|||Target_Child|||
@ID:	ces|Chroma2023.07|MOT||female|||Mother|||
@Transcriber:	BARBLA
@Situation:	doma .
@Comment:	péče o Žofii = sestru CHI .
*CHI:	xxx hm ?
%mor:	int|hm ?
%pho:	xxx hm .
*CHI:	xxx .
%pho:	xxx .
*MOT:	ty jsi přinesla mimi hračku ?
%mor:	pro:dem|ten-1&PL&M v:aux/cop|být-2&SG&ind&pres&akt&impf v|přinést-SG&past&akt&F&pf x|mimi n|hračka-4&SG&F ?
%pho:	ty si přinesla mimi hračku .
*MOT:	ty seš hodná .
%mor:	pro:dem|ten-4&PL&F v:aux/cop|být-2&SG&ind&pres&akt&impf adj|hodný-1&SG&F .
%pho:	ty seš hodná .
*CHI:	0 .
%com:	smích .
*MOT:	0 .
%com:	smích .
*MOT:	hm .
%mor:	int|hm .
%pho:	hm .
*MOT:	ty takhle dovádíš , jo ?
%mor:	pro:dem|ten-1&PL&M adv:pro|takhle v|dovádět-2&SG&ind&pres&akt&x_vid , part|jo ?
%pho:	ty takle dovádíš jo .
*MOT:	no .
%mor:	part|no .
%pho:	no .
*MOT:	tys [: ty . . .
                      
Icon
Name
Julie11012.txt
Size
84.49 KB
Format
Text file
Description
Neznámý
MD5
202e41c21226cfaf1a5333c2d2e00a4a
 Download file  Preview
 File Preview  
@UTF8
@Window:	0_0_0_0_67315_1_68009_0_68009_0
@Begin
@Languages:	ces
@Participants:	CHI Julie Target_Child , MOT Mother
@ID:	ces|Chroma2023.07|CHI|1;10.12|female|||Target_Child|||
@ID:	ces|Chroma2023.07|MOT||female|||Mother|||
@Transcriber:	BARBLA
@Situation:	dopoledne; Julie si s matkou kreslí .
*MOT:	Julie , no .
%mor:	n:prop|Julie-1&SG&F , part|no .
%pho:	Julie no .
*MOT:	tak .
%mor:	adv:pro|tak .
%pho:	tak .
%com:	šeptem .
*MOT:	chceš se napít ?
%mor:	v|chtít-2&SG&ind&pres&akt&impf pro:refl|se-4&SG v|napít-inf&x_vid ?
%pho:	chceš se napít .
*MOT:	<tady je> [//] to je tvoje koala .
%mor:	pro:dem|ten-1&SG&N v:aux/cop|být-3&SG&ind&pres&akt&impf pro:poss|tvůj-1&SG&H n|koala-1&SG&F .
%pho:	tady je to je tvoje koala .
*CHI:	koala .
%mor:	n|koala-1&SG&F .
%com:	koa .
*MOT:	koala , ano .
%mor:	n|koala-1&SG&F , part|ano .
%pho:	koala ano .
*MOT:	budeš malovat sama , nebo mám malovat ?
%mor:	v:aux/cop|být-2&SG&ind&futur&akt&impf v|malovat-inf&x_vid pro:indef|sám . . .
                      
Icon
Name
Julie20426.txt
Size
104.57 KB
Format
Text file
Description
Neznámý
MD5
729c017422c5b9577db407b5d30d6cc7
 Download file  Preview
 File Preview  
@UTF8
@Window:	0_0_0_0_82486_1_82881_0_82881_0
@Begin
@Languages:	ces
@Participants:	CHI Julie Target_Child , MOT Mother
@ID:	ces|Chroma2023.07|CHI|2;04.26|female|||Target_Child|||
@ID:	ces|Chroma2023.07|MOT||female|||Mother|||
@Transcriber:	BARBLA
@Situation:	dopoledne; práce s pracovní knížkou , kterou nosí na kroužek .
*MOT:	tak .
%mor:	part|tak .
%pho:	tak .
*MOT:	Juli , kde máš pastelky ?
%mor:	n:prop|Juli-5&SG&F , adv:pro|kde v|mít-2&SG&ind&pres&akt&impf n|pastelka-4&PL&F ?
%pho:	juli kde máš pastelky .
*CHI:	máš pastelky [*] .
%mor:	v|mít-2&SG&ind&pres&akt&impf-err n|pastelka-4&PL&F .
%pho:	máš patelky .
%err:	reversal , opakuje .
%com:	šeptem .
*MOT:	ty chceš něco i s lepidlem dělat ?
%mor:	pro:pers|ty-1&SG v:mod|chtít-2&SG&ind&pres&akt&impf pro:indef|něco-4&SG part|i prep|s n|lepidlo-7&SG&N v|dělat-inf&impf ?
%pho:	ty chceš něco i s lepidlem dělat .
*CHI:	<tam> [x 3] .
%mor:	adv:pro|tam .
%pho:	tam tam tam .
*MOT:	co tam je ?
%mor:	pro:int|co-1&SG&N . . .
                      
Icon
Name
Julie20411.txt
Size
99.06 KB
Format
Text file
Description
Neznámý
MD5
da62d5ef9bd4a787037e89aa5f0c86fb
 Download file  Preview
 File Preview  
@UTF8
@Window:	0_0_0_0_73721_1_73948_0_73948_0
@Begin
@Languages:	ces
@Participants:	CHI Julie Target_Child , MOT Mother
@ID:	ces|Chroma2023.07|CHI|2;04.11|female|||Target_Child|||
@ID:	ces|Chroma2023.07|MOT||female|||Mother|||
@Transcriber:	BARBLA
@Situation:	dopoledne; dívají se z okna .
*CHI:	letadlo .
%mor:	n|letadlo-1&SG&N .
%pho:	letaďo .
%com:	emoční důraz .
*CHI:	&p podíváme 0se 0na letadlo .
%mor:	v|podívat-1&PL&ind&pres&akt&pf n|letadlo-4&SG&N .
%pho:	p podivame letaďo .
%com:	emoční důraz na 'letadlo' .
*MOT:	no , tak se podíváme na letadlo .
%mor:	part|no , adv:pro|tak pro:refl|se-4&SG v|podívat-1&PL&ind&pres&akt&pf prep|na n|letadlo-4&SG&N .
%pho:	no tak se podíváme na letadlo .
*MOT:	tak si vem židličku .
%mor:	adv:pro|tak pro:refl|se-3&SG v|vzít-2&SG&imp&akt&pf n|židlička-4&SG&F .
%pho:	tak si vem židličku .
*CHI:	zišku@c .
%mor:	n|zišku-4&SG&F-neo .
%pho:	zišku .
%com:	zišku = židličku .
*CHI:	židličku .
%mor:	n|židlička-4&SG&F .
%pho:	idišk . . .
                      
Icon
Name
Julie20317.txt
Size
111.12 KB
Format
Text file
Description
Neznámý
MD5
2489358b1f1e2ba2125d27b0cbbc3445
 Download file  Preview
 File Preview  
@UTF8
@Window:	0_0_0_0_90004_1_90521_0_90521_0
@Begin
@Languages:	ces
@Participants:	CHI Julie Target_Child , MOT Mother , SIS Sister
@ID:	ces|Chroma2023.07|CHI|2;03.17|female|||Target_Child|||
@ID:	ces|Chroma2023.07|MOT||female|||Mother|||
@ID:	ces|Chroma2023.07|SIS||female|||Sister|||
@Transcriber:	BARBLA
@Situation:	odpoledne; obývák , dětský pokoj , koupelna , kuchyně .
*CHI:	“ Houpeme se ” písničku .
%mor:	v|houpat-1&PL&ind&pres&akt&impf pro:refl|se-4&SG n|písnička-4&SG&F .
%pho:	oupeme se píkíšku .
*MOT:	“ Houpeme se ” písničku ?
%mor:	v|houpat-1&PL&ind&pres&akt&impf pro:refl|se-4&SG n|písnička-4&SG&F ?
%pho:	houpeme se písničku .
*MOT:	zazpíváme si jí ?
%mor:	v|zazpívat-1&PL&ind&pres&akt&pf pro:refl|se-3&SG pro:pers|on-2&SG&F ?
%pho:	zazpíváme si jí .
*MOT:	Juli ?
%mor:	n:prop|Juli-1&SG&MA ?
%pho:	juli .
*CHI:	+< <ne> [?] .
%mor:	int|ne .
%pho:	ne .
*MOT:	jo ?
%mor:	part|jo ?
%pho:	jo .
*CHI:	xxx .
%pho:	xxx .
*MOT:	+< no: , jasně .
%mor:	part|no , . . .
                      
Icon
Name
Julie20201.txt
Size
82.34 KB
Format
Text file
Description
Neznámý
MD5
864de1bad121de9b8e94427f79ea99d3
 Download file  Preview
 File Preview  
@UTF8
@Window:	0_0_0_0_66483_1_66722_0_66722_0
@Begin
@Languages:	ces
@Participants:	CHI Julie Target_Child , MOT Mother
@ID:	ces|Chroma2023.07|CHI|2;02.01|female|||Target_Child|||
@ID:	ces|Chroma2023.07|MOT||female|||Mother|||
@Transcriber:	BARBLA
@Situation:	doma; dopoledne před obědem .
@Comment:	CHI si hraje s kostkami .
*CHI:	xxx .
%pho:	xxx .
*MOT:	co jsi stavěla z těch kostek ?
%mor:	pro:rel/int|co-4&SG&N v:aux/cop|být-2&SG&ind&pres&akt&impf v|stavět-SG&past&akt&F&x_vid prep|z pro:dem|ten-2&PL&x_jmenny_rod n|kostka-2&PL&F ?
%pho:	co si stavěla z těch kostek .
*MOT:	to vyhodíme do koše .
%mor:	pro:dem|ten-4&SG&N v|vyhodit-1&PL&ind&pres&akt&x_vid prep|do n|koš-2&SG&MI .
%pho:	to vyhodíme do koše .
*MOT:	to není takhle &to na hraní .
%mor:	pro:dem|ten-1&SG&N v:aux/cop|být-neg-3&SG&ind&pres&akt&impf adv:pro|takhle prep|na n|hraní-4&SG&N .
%pho:	to neni takle to na hraní .
*MOT:	hodíš to do koše , prosím tě ?
%mor:	v|hodit-2&SG&ind&pres&akt&x_vid pro:dem|ten-4&S . . .
                      
Icon
Name
Julie20118.txt
Size
124.56 KB
Format
Text file
Description
Neznámý
MD5
ee53d631358219dc321ef7af3d840bbe
 Download file  Preview
 File Preview  
@UTF8
@Window:	0_0_0_0_100302_1_101141_0_101141_0
@Begin
@Languages:	ces
@Participants:	CHI Julie Target_Child , MOT Mother
@ID:	ces|Chroma2023.07|CHI|2;01.18|female|||Target_Child|||
@ID:	ces|Chroma2023.07|MOT||female|||Mother|||
@Transcriber:	BARBLA
@Situation:	dopoledne; čtení knížky a malování .
@Comment:	CHI se obléká .
*CHI:	xxx .
%pho:	xxx .
*CHI:	sama .
%mor:	pro:indef|sám-1&SG&F .
%pho:	sama .
%com:	emoční důraz .
*MOT:	sama , no .
%mor:	pro:indef|sám-1&SG&F , part|no .
%pho:	sama no .
*MOT:	teď do rukávu ruku .
%mor:	adv:pro|teď prep|do n|rukáv-2&SG&MI n|ruka-4&SG&F .
%pho:	teď do rukávu ruku .
*CHI:	<tam ne> [?] .
%mor:	adv:pro|tam part|ne .
%pho:	tane .
*MOT:	cože ?
%mor:	int|cože ?
%pho:	cože .
*CHI:	tam ne .
%mor:	adv:pro|tam part|ne .
%pho:	tam ne .
*MOT:	tam ne , no .
%mor:	adv:pro|tam part|ne , part|no .
%pho:	tam ne no .
*MOT:	takhle jí <dávej> [//] dej zpátky .
%mor:	adv:pro|takhle pro:pers|on-3&SG&F v|dát-2&SG&imp&akt&pf adv|zpátky . . .
                      
Icon
Name
Julie20905.txt
Size
130.98 KB
Format
Text file
Description
Neznámý
MD5
ebb0e5133a8ba6f140057871096796e7
 Download file  Preview
 File Preview  
@UTF8
@Window:	0_0_0_0_94783_1_95208_1_95208_1
@Begin
@Languages:	ces
@Participants:	CHI Julie Target_Child , MOT Mother , SIS Sister
@ID:	ces|Chroma2023.07|CHI|2;09.05|female|||Target_Child|||
@ID:	ces|Chroma2023.07|MOT||female|||Mother|||
@ID:	ces|Chroma2023.07|SIS||female|||Sister|||
@Transcriber:	BARBLA
@Situation:	ráno; povídání , prohlížení knížek , čištění uší , hra s magnety .
*MOT:	půjdeš na klín ?
%mor:	v|jít-2&SG&ind&futur&akt&impf prep|na n|klín-4&SG&MI ?
%pho:	pudeš na klín .
@Comment:	CHI sahá po diktafonu .
*MOT:	<to ne> [x 2] .
%mor:	pro:dem|ten-1&SG&N part|ne .
%pho:	to ne to ne .
*CHI:	xxx .
%pho:	xxx .
*CHI:	to můžeš “ ahoj@i ” .
%mor:	part|to v:mod|moci-2&SG&ind&pres&akt&impf int|ahoj .
%pho:	to můžeš ahoj .
%com:	mluví o diktafonu , často říkají ahoj před ukončením nahrávky .
*MOT:	no , můžeš říct “ ahoj@i ” .
%mor:	part|no , v:mod|moci-2&SG&ind&pres&akt&impf v|říci-inf&pf int|ahoj .
%pho:	no můžeš říct ahoj .
%com:	začátek se smíchem .
* . . .
                      
Icon
Name
Julie20817.txt
Size
109.43 KB
Format
Text file
Description
Neznámý
MD5
0c68c6e099c1c56257abba8cd6f33be4
 Download file  Preview
 File Preview  
@UTF8
@Window:	0_0_0_0_58460_1_58954_0_58954_0
@Begin
@Languages:	ces
@Participants:	CHI Julie Target_Child , MOT Mother , SIS Žofie Sister , FAT Father
@ID:	ces|Chroma2023.07|CHI|2;08.17|female|||Target_Child|||
@ID:	ces|Chroma2023.07|MOT||female|||Mother|||
@ID:	ces|Chroma2023.07|SIS||female|||Sister|||
@ID:	ces|Chroma2023.07|FAT||male|||Father|||
@Transcriber:	BARBLA
@Situation:	ráno; povídání si a svačina , pak loučení s otcem , který odchází do práce .
*FAT:	ta:k .
%mor:	adv:pro|tak .
%pho:	ták .
*MOT:	Juli , půjdeš si hrát s Žofinkou nebo ne ?
%mor:	n:prop|Juli-1&SG&MA , v|jít-2&SG&ind&futur&akt&impf pro:refl|se-3&SG v|hrát-inf&x_vid prep|s n:prop|Žofinka-7&SG&F conj:coord|nebo part|ne ?
%pho:	juli pudeš si hrát s žofinkou nebo ne .
*CHI:	<já> [=? jo] ne .
%mor:	pro:pers|já-1&SG part|ne .
%pho:	já ne .
*MOT:	a co budeš dělat ?
%mor:	conj:coord|a pro:rel/int|co-4&SG&N v:aux/cop|být-2&SG&ind&futur&akt&impf v|dělat-inf&impf ?
%pho:	a co budeš dělat .
*CHI:	tak . . .
                      
Icon
Name
Julie20800.txt
Size
74.15 KB
Format
Text file
Description
Neznámý
MD5
52c87b9aebdd912145d8e7d5c314350a
 Download file  Preview
 File Preview  
@UTF8
@Window:	0_0_0_0_52376_1_52653_1_52653_1
@Begin
@Languages:	ces
@Participants:	CHI Julie Target_Child , MOT Mother , SIS Sister , FAT Father
@ID:	ces|Chroma2023.07|CHI|2;08.00|female|||Target_Child|||
@ID:	ces|Chroma2023.07|MOT||female|||Mother|||
@ID:	ces|Chroma2023.07|SIS||female|||Sister|||
@ID:	ces|Chroma2023.07|FAT||male|||Father|||
@Transcriber:	BARBLA
@Situation:	povídání , pak svačina .
@Comment:	česání MOT .
*MOT:	tak .
%mor:	adv:pro|tak .
%pho:	tak .
*MOT:	tak co , učešeš mi ty vlasy ještě ?
%mor:	conj:coord|tak pro:rel/int|co-4&SG&N , v|učesat-2&SG&ind&pres&akt&x_vid pro:pers|já-3&SG pro:dem|ten-4&PL&M n|vlas-4&PL&MI adv|ještě ?
%pho:	tak co učešeš mi ty vlasy eště .
*CHI:	<ne> [?] .
%mor:	int|ne .
%pho:	nije .
*CHI:	ne , ty xxx .
%mor:	part|ne , x|ty .
%pho:	ne ty xxx .
*CHI:	<heleď_se@i , co ti je> [?] ?
%mor:	int|heleďse , pro:rel|co-1&SG&N pro:pers|ty-3&PL v|být-3&SG&ind&pres&akt&impf ?
%pho:	hele se co ti je .
*MOT:	xxx rukou nebo hřeben . . .
                      
Icon
Name
Julie20621.txt
Size
116.29 KB
Format
Text file
Description
Neznámý
MD5
01949f040d8d1cd172744ff805dfd2e0
 Download file  Preview
 File Preview  
@UTF8
@Window:	0_0_0_0_71530_1_72186_0_72186_0
@Begin
@Languages:	ces
@Participants:	CHI Julie Target_Child , MOT Mother , SIS Žofie Sister
@ID:	ces|Chroma2023.07|CHI|2;06.21|female|||Target_Child|||
@ID:	ces|Chroma2023.07|MOT||female|||Mother|||
@ID:	ces|Chroma2023.07|SIS||female|||Sister|||
@Transcriber:	BARBLA
@Situation:	hrají si s legem , pak svačina .
@Comment:	stavění z lega .
*MOT:	Juli , co stavíš ?
%mor:	n:prop|Juli-1&SG&MA , pro:rel/int|co-4&SG&N v|stavět-2&SG&ind&pres&akt&x_vid ?
%pho:	juli co stavíš .
*CHI:	komín .
%mor:	n|komín-4&SG&MI .
%pho:	kómin .
*MOT:	prosím ?
%mor:	v|prosit-1&SG&ind&pres&akt&x_vid ?
%pho:	prosim .
*MOT:	komín ?
%mor:	n|komín-1&SG&MI ?
%pho:	komín .
*CHI:	jo .
%mor:	int|jo .
%pho:	jo .
*CHI:	takhle <oko> [?] .
%mor:	adv:pro|takhle n|oko-4&SG&N .
%pho:	takle oko .
*MOT:	cože ?
%mor:	int|cože ?
%pho:	cože .
*CHI:	<oko> [?] .
%mor:	n|oko-4&SG&N .
%pho:	oko .
*MOT:	aha@i .
%mor:	int|aha .
%pho:	aha .
*CHI:	xxx .
%p . . .
                      
Icon
Name
Julie20520.txt
Size
107.86 KB
Format
Text file
Description
Neznámý
MD5
81aa8e19d606ea57511ec1545c5c2565
 Download file  Preview
 File Preview  
@UTF8
@Window:	0_0_0_0_67761_1_68217_0_68217_0
@Begin
@Languages:	ces
@Participants:	CHI Julie Target_Child , MOT Mother
@ID:	ces|Chroma2023.07|CHI|2;05.20|female|||Target_Child|||
@ID:	ces|Chroma2023.07|MOT||female|||Mother|||
@Transcriber:	BARBLA
@Situation:	kreslení na magnetickou tabulku .
*CHI:	jo , ještě .
%mor:	part|jo , adv|ještě .
%pho:	jo eště .
*CHI:	dáme ještě .
%mor:	v|dát-1&PL&ind&pres&akt&pf adv|ještě .
%pho:	dáme eště .
*MOT:	budem malovat ?
%mor:	v:aux/cop|být-1&PL&ind&futur&akt&impf v|malovat-inf&x_vid ?
%pho:	budem malovat .
*CHI:	ještě .
%mor:	adv|ještě .
%pho:	ešte .
*MOT:	mhm .
%mor:	x|mhm .
%pho:	mhm .
*CHI:	xxx .
%pho:	xxx .
*MOT:	a co je tady teďka na destičce ?
%mor:	conj:coord|a pro:rel/int|co-1&SG&N v:aux/cop|být-3&SG&ind&pres&akt&impf adv:pro|tady adv:pro|teďka prep|na n|destička-6&SG&F ?
%pho:	a co je taji teďka na destičce .
*CHI:	tam je xxx .
%mor:	adv:pro|tam v|být-3&SG&ind&pres&akt&impf .
%pho:	tam je xxx .
*MOT:	slon , . . .
                      
Icon
Name
Julie30127.txt
Size
137.21 KB
Format
Text file
Description
Neznámý
MD5
ed1694ba3bf4001d9070e9c853638743
 Download file  Preview
 File Preview  
@UTF8
@Window:	0_0_0_0_106519_1_107235_0_107235_0
@Begin
@Languages:	ces
@Participants:	CHI Julie Target_Child , MOT Mother
@ID:	ces|Chroma2023.07|CHI|3;01.27|female|||Target_Child|||
@ID:	ces|Chroma2023.07|MOT||female|||Mother|||
@Transcriber:	BARBLA
@Situation:	v neděli ráno; povídání v kuchyni u snídaně .
*CHI:	“ <Mňam@i> [x 2] Bobík ” .
%mor:	int|mňam n:prop|Bobík-1&SG&MA .
%pho:	mňam mňam bobík .
%com:	zřejmě tak označuje tvarohový dezert Bobík .
*MOT:	ty tomu říkáš “ <Mňam@i> [x 2] Bobík ” ?
%mor:	pro:dem|ten-1&PL&M pro:dem|ten-3&SG&Z v|říkat-2&SG&ind&pres&akt&impf int|Mňam n:prop|Bobík-1&SG&MA ?
%pho:	ty tomu řikáš mňam mňam bobík .
*CHI:	jo: , <já jsem> [?] +...
%mor:	int|jo , pro:pers|já-1&SG v:x|být-1&SG&ind&pres&akt&impf +...
%pho:	jó já se .
*CHI:	já budem [*] +...
%mor:	pro:pers|já-1&SG v:x|být-1&PL&ind&futur&akt&impf +...
%pho:	já budem .
*CHI:	já se +...
%mor:	pro:pers|já-1&SG pro:refl|se-4&SG +...
%pho:	já se .
*CHI:	co budem dneska vyrábět . . .
                      
Icon
Name
Julie30025.txt
Size
103.51 KB
Format
Text file
Description
Neznámý
MD5
d35fe5e0dd97bef4825eea233af7d5bb
 Download file  Preview
 File Preview  
@UTF8
@Window:	0_0_0_0_79966_1_80541_0_80541_0
@Begin
@Languages:	ces
@Participants:	CHI Julie Target_Child , MOT Mother
@ID:	ces|Chroma2023.07|CHI|3;00.25|female|||Target_Child|||
@ID:	ces|Chroma2023.07|MOT||female|||Mother|||
@Transcriber:	BARBLA
@Situation:	obývací pokoj; CHI nemohla spát , protože se bála mouchy , která jí létala v pokoji , v objetí si s MOT povídají .
*CHI:	co to je ?
%mor:	pro:int|co-1&SG&N pro:dem|ten-1&SG&N v:cop|být-3&SG&ind&pres&akt&impf ?
%pho:	so to je .
*MOT:	to je diktafon .
%mor:	pro:dem|ten-1&SG&N v:aux/cop|být-3&SG&ind&pres&akt&impf n|diktafon-1&SG&MI .
%pho:	to je diktafon .
*MOT:	ten nahrává zvuk , víš ?
%mor:	pro:dem|ten-1&SG&M v|nahrávat-3&SG&ind&pres&akt&x_vid n|zvuk-4&SG&MI , v|vědět-2&SG&ind&pres&akt&impf ?
%pho:	ten nahrává zvuk víš .
*MOT:	nahrává , jak povídáš .
%mor:	v|nahrávat-3&SG&ind&pres&akt&x_vid , adv:pro|jak v|povídat-2&SG&ind&pres&akt&x_vid .
%pho:	nahrává jak povídáš .
*MOT:	tak co ?
%mor:	conj:coord|tak pro:re . . .
                      
Icon
Name
Julie30006.txt
Size
193.89 KB
Format
Text file
Description
Neznámý
MD5
d1a8e034cf89c30202a1ee02b6782dd1
 Download file  Preview
 File Preview  
@UTF8
@Window:	0_0_0_0_155030_1_155508_0_155508_0
@Begin
@Languages:	ces
@Participants:	CHI Julie Target_Child , MOT Mother , SIS Žofie Sister
@ID:	ces|Chroma2023.07|CHI|3;00.06|female|||Target_Child|||
@ID:	ces|Chroma2023.07|MOT||female|||Mother|||
@ID:	ces|Chroma2023.07|SIS||female|||Sister|||
@Transcriber:	BARBLA
@Situation:	kuchyně; vaření večeře , hra se stavebicí a povídání si .
*MOT:	budeš se mnou vařit ?
%mor:	v:aux|být-2&SG&ind&futur&akt&impf pro:refl|se-4&SG pro:pers|já-7&SG v|vařit-inf&impf ?
%pho:	budeš se mnou vařit .
*CHI:	jo .
%mor:	int|jo .
%pho:	jo .
*MOT:	jo ?
%mor:	part|jo ?
%pho:	jo .
*MOT:	tak uvaříme těstoviny ?
%mor:	adv:pro|tak v|uvařit-1&PL&ind&pres&akt&x_vid n|těstovina-4&PL&F ?
%pho:	tak uvaříme těstoviny .
*CHI:	xxx jo .
%mor:	int|jo .
%pho:	xxx jo .
*MOT:	uděláme těstoviny carbonara , jo ?
%mor:	v|udělat-1&PL&ind&pres&akt&pf n|těstovina-4&PL&F x|carbonara , part|jo ?
%pho:	uděláme těstoviny karbonára jo .
*CHI:	máme tady placku . . . .
                      
Icon
Name
Julie21105.txt
Size
115.68 KB
Format
Text file
Description
Neznámý
MD5
e8fd58f7fb78463d04744ae6c07ba023
 Download file  Preview
 File Preview  
@UTF8
@Window:	0_0_0_0_93005_1_93640_0_93640_0
@Begin
@Languages:	ces
@Participants:	CHI Julie Target_Child , MOT Mother , SIS Žofie Sister
@ID:	ces|Chroma2023.07|CHI|2;11.05|female|||Target_Child|||
@ID:	ces|Chroma2023.07|MOT||female|||Mother|||
@ID:	ces|Chroma2023.07|SIS||female|||Sister|||
@Transcriber:	BARBLA
@Situation:	hraje si s céčky a povídá si s matkou .
*CHI:	<&em tam je> [=? támhle] .
%mor:	adv:pro|tam v|být-3&SG&ind&pres&akt&impf .
%pho:	em tamje .
*MOT:	jo , budem si povídat ?
%mor:	part|jo , v:aux/cop|být-1&PL&ind&futur&akt&impf pro:refl|se-3&SG v|povídat-inf&x_vid ?
%pho:	jo budem si povídat .
*CHI:	je tam takový céčka velký [*] .
%mor:	v|být-3&SG&ind&pres&akt&impf-err adv:pro|tam pro:dem|takový-1&PL&N n|céčko-1&PL&N adj|velký-1&PL&N .
%pho:	je tam takojí téška helký .
%err:	je = jsou .
*MOT:	velký céčka ?
%mor:	adj|velký-1&SG&M n|céčko-1&PL&N ?
%pho:	velký céčka .
*CHI:	támhle .
%mor:	adv:pro|támhle .
%pho:	támle .
*MOT:	hm .
%mor:	int|hm . . . .
                      
Icon
Name
Julie21012.txt
Size
88.94 KB
Format
Text file
Description
Neznámý
MD5
fee413307002d22e6ddb9e9263b8137a
 Download file  Preview
 File Preview  
@UTF8
@Window:	0_0_0_0_66489_1_67180_1_67180_1
@Begin
@Languages:	ces
@Participants:	CHI Julie Target_Child , MOT Mother , SIS Žofie Sister , FAT Father
@ID:	ces|Chroma2023.07|CHI|2;10.12|female|||Target_Child|||
@ID:	ces|Chroma2023.07|MOT||female|||Mother|||
@ID:	ces|Chroma2023.07|SIS||female|||Sister|||
@ID:	ces|Chroma2023.07|FAT||male|||Father|||
@Transcriber:	BARBLA
@Situation:	dopoledne; povídání o nedávných zážitcích a plánování nadcházejících dní .
*CHI:	a když^tak +...
%mor:	conj:coord|a adv|kdyžtak +...
%pho:	a když tak .
*CHI:	tak .
%mor:	int|tak .
%pho:	tak .
*CHI:	takhle do vody .
%mor:	adv:pro|takhle prep|do n|voda-2&SG&F .
%pho:	take do hody .
*MOT:	jako když si &zacpe zacpeš nos a budeš skákat do vody ?
%mor:	conj:sub|jako conj:sub|když pro:refl|se-3&SG v|zacpat-2&SG&ind&pres&akt&x_vid n|nos-4&SG&MI conj:coord|a v:aux/cop|být-2&SG&ind&futur&akt&impf v|skákat-inf&impf prep|do n|voda-2&SG&F ?
%pho:	jako dyž si zacpe zacpeš nos a budeš skákat do vody . . . .
                      
Icon
Name
Julie30614.txt
Size
114.03 KB
Format
Text file
Description
Neznámý
MD5
bec8756fac2b95a0df3d7a9c5406b009
 Download file  Preview
 File Preview  
@UTF8
@Window:	0_0_0_0_93416_1_94024_0_94024_0
@Begin
@Languages:	ces
@Participants:	CHI Julie Target_Child , MOT Mother
@ID:	ces|Chroma2023.07|CHI|3;06.14|female|||Target_Child|||
@ID:	ces|Chroma2023.07|MOT||female|||Mother|||
@Transcriber:	DENSEB
@Situation:	hraní obrázkového “ Člověče nezlob se ” , hra má motivy Krtečka .
*MOT:	ty máš kytičku ?
%mor:	pro:dem|ten-1&PL&F v|mít-2&SG&ind&pres&akt&impf n|kytička-4&SG&F ?
*CHI:	jo .
%mor:	int|jo .
*CHI:	tak jsem tě vyhodila .
%mor:	adv|tak v:aux|být-1&SG&ind&pres&akt&impf pro:pers|ty-4&SG v|vyhodit-SG&past&akt&F&pf .
%pho:	tak sem ti vyhodiua .
*MOT:	+< tys [: ty jsi] mě vyhodila ?
%mor:	pro:dem|ten-1&PL&F v:aux/cop|být-2&SG&ind&pres&akt&impf pro:pers|já-4&SG v|vyhodit-SG&past&akt&F&x_vid ?
*MOT:	ne , počkej , takhle to nefunguje .
%mor:	part|ne , v|počkat-2&SG&imp&akt&pf , adv:pro|takhle pro:dem|ten-1&SG&N v|fungovat-neg-3&SG&ind&pres&akt&impf .
*MOT:	počkej [x 2] .
%mor:	v|počkat-2&SG&imp&akt&pf .
%com:	překvapení . . .
                      
Icon
Name
Julie30524.txt
Size
137.5 KB
Format
Text file
Description
Neznámý
MD5
d6e01b95bc169cb5829832fb054bbfd1
 Download file  Preview
 File Preview  
@UTF8
@Window:	0_0_0_0_115312_1_115979_0_115979_0
@Begin
@Languages:	ces
@Participants:	CHI Julie Target_Child , MOT Mother
@ID:	ces|Chroma2023.07|CHI|3;05.24|female|||Target_Child|||
@ID:	ces|Chroma2023.07|MOT||female|||Mother|||
@Transcriber:	DENSEB
@Situation:	skládání puzzle .
*MOT:	umíš to nahoře ?
%mor:	v|umět-2&SG&ind&pres&akt&impf pro:dem|ten-4&SG&N adv|nahoře ?
*MOT:	to je těžký puzzle , viď ?
%mor:	pro:dem|ten-1&SG&N v:aux/cop|být-3&SG&ind&pres&akt&impf adj|těžký-1&SG&N n|puzzle-x_pad&x_cislo&N , part|viď ?
*CHI:	0 .
%com:	broukání .
*MOT:	hm , teď tam budem mít tu spodní řadu skoro tady úplně hotovou .
%mor:	int|hm , adv:pro|teď adv:pro|tam v:aux/cop|být-1&PL&ind&futur&akt&impf v|mít-inf&impf pro:dem|ten-4&SG&F adj|spodní-4&SG&F n|řada-4&SG&F adv|skoro adv:pro|tady adv|úplně adj|hotový-4&SG&F .
*CHI:	já neumím .
%mor:	pro:pers|já-1&SG v|umět-neg-1&SG&ind&pres&akt&impf .
%pho:	já něumim .
*MOT:	jak to ?
%mor:	adv:pro|jak pro:dem|ten-4&SG&N ?
*MOT:	hele@i . . .
                      
Icon
Name
Julie30501.txt
Size
133.11 KB
Format
Text file
Description
Neznámý
MD5
bc11e99cd1ac4fe8082d106f171ce73d
 Download file  Preview
 File Preview  
@UTF8
@Window:	0_0_0_0_110046_1_110892_0_110892_0
@Begin
@Languages:	ces
@Participants:	CHI Julie Target_Child , FAT Father , MOT Mother
@ID:	ces|Chroma2023.07|CHI|3;05.01|female|||Target_Child|||
@ID:	ces|Chroma2023.07|FAT||male|||Father|||
@ID:	ces|Chroma2023.07|MOT||female|||Mother|||
@Transcriber:	DENSEB
@Situation:	skládání puzzle , sundávání okluzoru , rozhovor o zmrzlině .
*CHI:	xxx .
%pho:	xxx .
*FAT:	ne: , <tak> [x 3] , takhle to bude ?
%mor:	part|ne , adv:pro|tak , adv:pro|takhle pro:dem|ten-1&SG&N v:aux/cop|být-3&SG&ind&futur&akt&impf ?
%com:	rychle .
*FAT:	co ?
%mor:	pro:rel/int|co-1&SG&N ?
*CHI:	<nechci> [?] .
%mor:	v:mod|chtít-neg-1&SG&ind&pres&akt&impf .
%pho:	nětichi .
*FAT:	ne ?
%mor:	part|ne ?
*FAT:	ne , to ještě nepůjde .
%mor:	part|ne , pro:dem|ten-1&SG&N adv|ještě v|jít-neg-3&SG&ind&futur&akt&impf .
%pho:	ne to eště nepude .
%com:	zkoumá puzzle .
*FAT:	to je zvláštní .
%mor:	pro:dem|ten-1&SG&N v:aux/cop|být-3&SG&ind&pres&akt&impf adj|zvlá . . .
                      
Icon
Name
Julie30304.txt
Size
174.7 KB
Format
Text file
Description
Neznámý
MD5
0945a8ed12a89076cd6a32af1980b69d
 Download file  Preview
 File Preview  
@UTF8
@Window:	0_0_0_0_142541_1_142972_0_142972_0
@Begin
@Languages:	ces
@Participants:	CHI Julie Target_Child , MOT Mother
@ID:	ces|Chroma2023.07|CHI|3;03.04|female|||Target_Child|||
@ID:	ces|Chroma2023.07|MOT||female|||Mother|||
@Transcriber:	BARBLA
@Situation:	odpoledne; stavění z lega; místy přes hluk lega není moc rozumět .
*CHI:	<uklidím> [?] .
%mor:	v|uklidit-1&SG&ind&pres&akt&pf .
%pho:	uklidim .
*MOT:	&ukli +...
%mor:	+...
%pho:	ukli .
*MOT:	tak nejdřív uklidíš to puzzle ?
%mor:	adv:pro|tak adv|brzy-SP v|uklidit-2&SG&ind&pres&akt&x_vid pro:dem|ten-4&SG&N n|puzzle-x_pad&x_cislo&N ?
%pho:	tak nejdřív uklidíš to pucle .
*MOT:	než vyndáme lego .
%mor:	conj:sub|než v|vyndat-1&PL&ind&pres&akt&pf n|lego-4&SG&N .
%pho:	než vyndáme lego .
*CHI:	možná ne .
%mor:	adv|možná part|ne .
%pho:	možná ne .
*MOT:	cože ?
%mor:	int|cože ?
%pho:	cože .
*CHI:	xxx .
%pho:	xxx .
*MOT:	možná ?
%mor:	adv|možná ?
%pho:	možná .
*CHI:	jo .
%mor:	int|jo .
%pho:	jo .
*MOT: . . .
                      
Icon
Name
Julie30212.txt
Size
239.74 KB
Format
Text file
Description
Neznámý
MD5
6f53d64c12bdd91d8a0c96c004d47324
 Download file  Preview
 File Preview  
@UTF8
@Window:	0_0_0_0_197201_1_197630_0_197630_0
@Begin
@Languages:	ces
@Participants:	CHI Julie Target_Child , MOT Mother
@ID:	ces|Chroma2023.07|CHI|3;02.12|female|||Target_Child|||
@ID:	ces|Chroma2023.07|MOT||female|||Mother|||
@Transcriber:	BARBLA
@Situation:	odpoledne; hra s modelínou , kreslení .
*CHI:	&ku +...
%pho:	ku .
*MOT:	co že chceš ?
%mor:	adv|co conj:sub|že v|chtít-2&SG&ind&pres&akt&impf ?
%pho:	co že chceš .
*CHI:	já chci bábovku .
%mor:	pro:pers|já-1&SG v|chtít-1&SG&ind&pres&akt&impf n|bábovka-4&SG&F .
%pho:	já si bábovku .
*MOT:	bábovku ?
%mor:	n|bábovka-4&SG&F ?
%pho:	bábovku .
*CHI:	jo .
%mor:	int|jo .
%pho:	jo .
*CHI:	tady .
%mor:	adv:pro|tady .
%pho:	tady .
*MOT:	+< jakoby &s z modelíny ?
%mor:	conj:sub|jakoby prep|z n|modelína-2&SG&F ?
%pho:	jakoby s z modelíny .
*CHI:	<támhle> [x 3] .
%mor:	adv:pro|támhle .
%pho:	támle támle támle .
*MOT:	modelínu ?
%mor:	n|modelína-4&SG&F ?
%pho:	modelínu .
*CHI:	<už tady tam> [?] .
%mor:	par . . .
                      
Icon
Name
Klara20500.txt
Size
18.94 KB
Format
Text file
Description
Neznámý
MD5
21fd3889583afe4120446fd7c35c1dad
 Download file  Preview
 File Preview  
@UTF8
@Window:	0_0_0_0_1779_1_2261_1_2261_1
@Begin
@Languages:	ces
@Participants:	CHI Klára Target_Child , MOT Mother , FAT Father
@ID:	ces|Chroma2023.07|CHI|2;05.00|female|||Target_Child|||
@ID:	ces|Chroma2023.07|MOT||female|||Mother|||
@ID:	ces|Chroma2023.07|FAT||male|||Father|||
@Transcriber:	BARBLA
@Situation:	večer před spaním; obývák nebo kuchyně , na pozadí hraje televize .
*MOT:	Klaru , pocem [: pojď sem] .
%mor:	n:prop|Klara-4&SG&F , v|jít-2&SG&imp&akt&impf adv:pro|sem .
%pho:	Klaru pocem .
*FAT:	pozor , ty Klárko , prosím tě .
%mor:	part|pozor , pro:pers|ty-5&SG n:prop|Klárka-5&SG&F , v|prosit-1&SG&ind&pres&akt&x_vid pro:pers|ty-4&SG .
%pho:	pozor ty Klárko prosim tě .
%com:	emoční důraz na 'pozor' .
*CHI:	&=smích .
*MOT:	Klaru , pocem [: pojď sem] .
%mor:	n:prop|Klara-4&SG&F , v|jít-2&SG&imp&akt&impf adv:pro|sem .
%pho:	Klaru pocem .
*MOT:	ne .
%mor:	part|ne .
%pho:	ne .
%com:	varovně , CHI asi dělá něco , co nemá .
*FAT:	nesmíš .
%mor:	v:mod|smět-n . . .
                      
Icon
Name
Klara20428.txt
Size
69.28 KB
Format
Text file
Description
Neznámý
MD5
7870a005d78b32884d17b18f279b93ea
 Download file  Preview
 File Preview  
@UTF8
@Window:	0_0_0_0_56004_1_56330_0_56330_0
@Begin
@Languages:	ces
@Participants:	CHI Klára Target_Child , MOT Mother
@ID:	ces|Chroma2023.07|CHI|2;04.28|female|||Target_Child|||
@ID:	ces|Chroma2023.07|MOT||female|||Mother|||
@Transcriber:	BARBLA
@Situation:	obývák nebo kuchyně; na pozadí hraje hudba a na začátku hučí (asi) pračka .
*CHI:	xxx .
%pho:	xxx .
*MOT:	co to je , Klárko ?
%mor:	pro:rel/int|co-1&SG&N pro:dem|ten-1&SG&N v:aux/cop|být-3&SG&ind&pres&akt&impf , n:prop|Klárka-5&SG&F ?
%pho:	co to je Klárko .
*MOT:	tady , co to je , co děláš ?
%mor:	adv:pro|tady , pro:rel/int|co-1&SG&N pro:dem|ten-1&SG&N v:aux/cop|být-3&SG&ind&pres&akt&impf , pro:rel/int|co-4&SG&N v|dělat-2&SG&ind&pres&akt&impf ?
%pho:	tady co to je co děláš .
*CHI:	<co je to> [//] co dělám ?
%mor:	pro:int|co-4&SG&N v|dělat-1&SG&ind&pres&akt&impf ?
%pho:	co je to co delám .
%com:	emoční důraz na 'co dělám' .
*MOT:	co děláš ?
%mor:	pro:rel/int|co-4&SG&N v|dělat-2&SG&ind&pres&akt&impf ?
%pho: . . .
                      
Icon
Name
Klara20426.txt
Size
56.95 KB
Format
Text file
Description
Neznámý
MD5
aa68ce2c09a073e78bc5094762e6564c
 Download file  Preview
 File Preview  
@UTF8
@Window:	0_0_0_0_14662_1_15377_0_15377_0
@Begin
@Languages:	ces
@Participants:	CHI Klára Target_Child , MOT Mother , FAT Father
@ID:	ces|Chroma2023.07|CHI|2;04.26|female|||Target_Child|||
@ID:	ces|Chroma2023.07|MOT||female|||Mother|||
@ID:	ces|Chroma2023.07|FAT||male|||Father|||
@Transcriber:	BARBLA
@Situation:	večer před spaním; zřejmě obývák , na pozadí hraje televize .
*CHI:	<chyť si> [?] to .
%mor:	v|chytit-2&SG&imp&akt&pf pro:refl|se-3&SG pro:dem|ten-4&SG&N .
%pho:	ky či to .
*CHI:	tak a tak a tak .
%mor:	adv:pro|tak conj:coord|a adv:pro|tak conj:coord|a adv:pro|tak .
%pho:	tak a tak a ťak .
*CHI:	já tam nedosáhnu .
%mor:	pro:pers|já-1&SG adv:pro|tam v|dosáhnout-neg-1&SG&ind&pres&akt&pf .
%pho:	já tam nedosahnu .
*CHI:	tak já tam nedosáhnu .
%mor:	adv:pro|tak pro:pers|já-1&SG adv:pro|tam v|dosáhnout-neg-1&SG&ind&pres&akt&pf .
%pho:	tak já tam nedosáhnu .
*MOT:	nedošáhneš ?
%mor:	v|došáhnout-neg-2&SG&ind&pres&akt&x_vid ?
%pho:	nedošáhneš .
*MOT:	ale t . . .
                      
Icon
Name
Klara20422.txt
Size
15.58 KB
Format
Text file
Description
Neznámý
MD5
fca85739f79236331ebc8c5f1e444ae6
 Download file  Preview
 File Preview  
@UTF8
@Window:	0_0_0_0_10226_1_10782_0_10782_0
@Begin
@Languages:	ces
@Participants:	CHI Klara Target_Child , MOT Mother , BRO Ondřej Brother
@ID:	ces|Chroma2023.07|CHI|2;04.22|female|||Target_Child|||
@ID:	ces|Chroma2023.07|MOT||female|||Mother|||
@ID:	ces|Chroma2023.07|BRO||male|||Brother|||
@Transcriber:	JANHEN
@Comment:	v pozadí nahrávky je slyšet šplouchání vody .
*MOT:	co tam máš , Klárko ?
%mor:	pro:rel/int|co-4&SG&N adv:pro|tam v|mít-2&SG&ind&pres&akt&impf , n:prop|Klárka-5&SG&F ?
*CHI:	+< xxx .
%pho:	xxx .
*MOT:	+< děkuju .
%mor:	v|děkovat-1&SG&ind&pres&akt&x_vid .
*MOT:	cos uvařila ?
%mor:	pro:rel/int|co-4&SG&N v|uvařit-SG&past&akt&F&x_vid ?
*CHI:	čajíček .
%mor:	n|čajíček-1&SG&MI .
%pho:	t@šajíšek .
*MOT:	čajíček ?
%mor:	n|čajíček-1&SG&MA ?
*CHI:	no ten dobrej .
%mor:	part|no pro:dem|ten-1&SG&M adj|dobrý-1&SG&M .
%pho:	no te dobej .
*CHI:	xxx .
%pho:	xxx .
%com:	nesrozumitelné kvůli šplouchání vody .
*MOT:	mhm .
%mor:	x|mhm .
*CHI:	&t mu tadyto . . .
                      
Icon
Name
Julie30911.txt
Size
162.5 KB
Format
Text file
Description
Neznámý
MD5
84d74e3053720571f900e98a446781b2
 Download file  Preview
 File Preview  
@UTF8
@Window:	0_0_0_0_120343_1_120995_1_120995_1
@Begin
@Languages:	ces
@Participants:	CHI Julie Target_Child , MOT Mother
@ID:	ces|Chroma2023.07|CHI|3;09.11|female|||Target_Child|||
@ID:	ces|Chroma2023.07|MOT||female|||Mother|||
@Transcriber:	BARBLA
@Situation:	odpoledne; povídají si a hrají pexeso .
*CHI:	&=smích .
*MOT:	tak pojď tady .
%mor:	adv:pro|tak v|jít-2&SG&imp&akt&impf adv:pro|tady .
%pho:	tak poď tady .
*MOT:	je@i .
%mor:	int|je .
%pho:	je .
%com:	projev námahy .
@Comment:	MOT si začne povídat s Julií o tom , že poletí raketou; Julie se při vyprávění asi částečně inspiruje pohádkou Krtek a raketa , v níž krtek raketou doletěl k moři .
*MOT:	tak co , jak to bude s tou raketou ?
%mor:	adv:pro|tak pro:rel/int|co-1&SG&N , adv:pro|jak pro:dem|ten-1&SG&N v:aux/cop|být-3&SG&ind&futur&akt&impf prep|s pro:dem|ten-7&SG&F n|raketa-7&SG&F ?
%pho:	tak co jak to bude s tou raketou .
*CHI:	&em nevím .
%mor:	v|vědět-neg-1&SG&ind&pres&akt&impf .
%pho:	em nevim .
*MO . . .
                      
Icon
Name
Klara20610.txt
Size
22.55 KB
Format
Text file
Description
Neznámý
MD5
60d74e6d0011887732a3a5404f8d3542
 Download file  Preview
 File Preview  
@UTF8
@Window:	0_0_0_0_17025_1_17383_0_17383_0
@Begin
@Languages:	ces
@Participants:	CHI Klara Target_Child , MOT Mother
@ID:	ces|Chroma2023.07|CHI|2;06.10|female|||Target_Child|||
@ID:	ces|Chroma2023.07|MOT||female|||Mother|||
@Transcriber:	ALZMAC
@Situation:	MOT si s CHI prohlíží obrázkovou knížku , v pozadí hraje hudba .
*CHI:	xxx xxx xxx .
%pho:	xxx xxx xx x
*MOT:	dvacátý první leden dva tisíce patnáct .
%mor:	num:ord|dvacátý-1&SG&M num:ord|první-1&SG&M n|leden-1&SG&MI num:card|dva-1&PL&M n|tisíc-1&PL&MI num:card|patnáct-1&SG .
*MOT:	tak .
%mor:	adv:pro|tak .
*CHI:	+< to jsou oni .
%mor:	pro:dem|ten-1&SG&N v:cop|být-3&PL&ind&pres&akt&impf pro:pers|on-1&PL&M .
%pho:	to sou oni .
*MOT:	a co tam je teda ?
%mor:	conj:coord|a pro:rel/int|co-1&SG&N adv:pro|tam v:aux/cop|být-3&SG&ind&pres&akt&impf adv|teda ?
*MOT:	pojď mně to znova ukázat .
%mor:	v|jít-2&SG&imp&akt&impf pro:pers|já-3&SG pro:dem|ten-1&SG&N adv|znova v|ukázat-inf&pf .
%pho:	poď mně to znova ukázat .
* . . .
                      
Icon
Name
Klara20608.txt
Size
18.58 KB
Format
Text file
Description
Neznámý
MD5
f510aecbc9d0f04e43e511fda3c19aaf
 Download file  Preview
 File Preview  
@UTF8
@Window:	0_0_0_0_3909_1_4334_0_4334_0
@Begin
@Languages:	ces
@Participants:	CHI Klara Target_Child , MOT Mother
@ID:	ces|Chroma2023.07|CHI|2;06.08|female|||Target_Child|||
@ID:	ces|Chroma2023.07|MOT||female|||Mother|||
@Transcriber:	ALZMAC
@Situation:	hra MOT na nemocnou , CHI ošetřuje .
@Comment:	v pozadí hraje rádio .
*MOT:	tak , devatenáctého ledna dva tisíce patnáct .
%mor:	adv:pro|tak , num:ord|devatenáctý-2&SG&M n|leden-2&SG&MI num:card|dva-1&PL&M n|tisíc-1&PL&MI num:card|patnáct-1&SG .
*CHI:	&em .
%pho:	em .
*MOT:	tak , co jsem , Klaru ?
%mor:	adv:pro|tak , conj:sub|co v:aux/cop|být-1&SG&ind&pres&akt&impf , n:prop|Klara-4&SG&F ?
%pho:	tak co sem Klaru .
*CHI:	seš nemocná .
%mor:	v:cop|být-2&SG&ind&pres&akt&impf adj|nemocný-1&SG&F .
%pho:	cheš nemosná .
*MOT:	a jak ?
%mor:	conj:coord|a adv:pro|jak ?
*MOT:	co budeš dělat , když jsem nemocná ?
%mor:	pro:rel/int|co-4&SG&N v:aux/cop|být-2&SG&ind&futur&akt&impf v|dělat-inf&impf , conj:sub|když v:aux/cop|bý . . .
                      
Icon
Name
Klara20604.txt
Size
12.19 KB
Format
Text file
Description
Neznámý
MD5
aa960aea7d073014982cf0650b4b37cf
 Download file  Preview
 File Preview  
@UTF8
@Window:	0_0_0_0_0_0_143_0_143_0
@Begin
@Languages:	ces
@Participants:	CHI Klara Target_Child , MOT Mother
@ID:	ces|Chroma2023.07|CHI|2;06.04|female|||Target_Child|||
@ID:	ces|Chroma2023.07|MOT||female|||Mother|||
@Transcriber:	ALZMAC
@Situation:	hraní společenské hry .
*MOT:	tak co jsi hodila ?
%mor:	adv:pro|tak adv|co v:aux/cop|být-2&SG&ind&pres&akt&impf v|hodit-SG&past&akt&F&x_vid ?
%pho:	tak co si hodila .
*CHI:	&em .
%pho:	em .
*MOT:	co to je , Klaru ?
%mor:	pro:rel/int|co-1&SG&N pro:dem|ten-1&SG&N v:aux/cop|být-3&SG&ind&pres&akt&impf , n:prop|Klar-3&SG&MA ?
%pho:	co toe Klaru .
*CHI:	&em .
%pho:	em .
*CHI:	ten je tady .
%mor:	pro:dem|ten-1&SG&M v|být-3&SG&ind&pres&akt&impf adv:pro|tady .
%pho:	tene tady .
*MOT:	a co to je ?
%mor:	conj:coord|a pro:rel/int|co-1&SG&N pro:dem|ten-1&SG&N v:aux/cop|být-3&SG&ind&pres&akt&impf ?
%pho:	a co toe .
*CHI:	&em xxx .
%pho:	em xxx .
*MOT:	ne , čísílko .
%mor:	part|ne , n|čísílko-1&SG&N .
*CHI:	čísílko ?
%mor: . . .
                      
Icon
Name
Klara20528.txt
Size
13.53 KB
Format
Text file
Description
Neznámý
MD5
35faa483e0ad8fed2103b76b509e48fc
 Download file  Preview
 File Preview  
@UTF8
@Window:	0_0_0_0_8224_1_8630_0_8630_0
@Begin
@Languages:	ces
@Participants:	CHI Klara Target_Child , MOT Mother , BRO Vojtěch Brother
@ID:	ces|Chroma2023.07|CHI|2;05.28|female|||Target_Child|||
@ID:	ces|Chroma2023.07|MOT||female|||Mother|||
@ID:	ces|Chroma2023.07|BRO||male|||Brother|||
@Transcriber:	ALZMAC
@Situation:	u jídla; převážně rozhovor o nahrávání , o diktafonu .
@Comment:	hluk v pozadí , BRO skáče do řeči CHI , mluví přes sebe .
*CHI:	xxx .
%pho:	xxx .
*MOT:	tak na co si hrajem , Klárunko ?
%mor:	adv:pro|tak prep|na pro:rel/int|co-4&SG&N pro:refl|se-3&SG v|hrát-1&PL&ind&pres&akt&x_vid , x|Klárunko ?
*CHI:	xxx .
%pho:	xxx .
*CHI:	&=povzdech .
*CHI:	jsem to snědla .
%mor:	v:aux|být-1&SG&ind&pres&akt&impf pro:dem|ten-4&SG&N v|sníst-SG&past&akt&F&pf .
%pho:	sem to snědla .
*MOT:	jsi to snědla ?
%mor:	v:aux/cop|být-2&SG&ind&pres&akt&impf pro:dem|ten-1&SG&N v|sníst-SG&past&akt&F&pf ?
%pho:	si to snědla .
*MOT:	a co to bylo ?
%mor:	conj:coord|a pro:rel . . .
                      
Icon
Name
Klara20506.txt
Size
19.17 KB
Format
Text file
Description
Neznámý
MD5
80ad004dd6b7c3fc42266ff2ce9859f8
 Download file  Preview
 File Preview  
@UTF8
@Window:	0_0_0_0_14156_1_14795_0_14795_0
@Begin
@Languages:	ces
@Participants:	CHI Klára Target_Child , MOT Mother
@ID:	ces|Chroma2023.07|CHI|2;05.06|female|||Target_Child|||
@ID:	ces|Chroma2023.07|MOT||female|||Mother|||
@Transcriber:	BARBLA
@Situation:	odpoledne před vyzvedáváním bratra ze školky; na pozadí hraje hudba .
*CHI:	a dobře to do kočárku xxx .
%mor:	conj:coord|a adv|dobře pro:dem|ten-4&SG&N prep|do n|kočárek-2&SG&MI .
%pho:	a dobze to do kočáuku xxx .
*CHI:	a tady za miminem .
%mor:	part|a adv:pro|tady prep|za n|mimino-7&SG&N .
%pho:	a tady sa miminem .
*MOT:	co máš za miminko ?
%mor:	pro:rel/int|co-4&SG&N v|mít-2&SG&ind&pres&akt&impf prep|za n|miminko-4&SG&N ?
%pho:	co máš za miminko .
*CHI:	tohle , peřinu .
%mor:	pro:dem|tenhle-4&SG&N , n|peřina-4&SG&F .
%pho:	tohle pežinu .
*MOT:	<peřinu> [!] máš za miminko ?
%mor:	n|peřina-4&SG&F v|mít-2&SG&ind&pres&akt&impf prep|za n|miminko-4&SG&N ?
%pho:	peřinu máš za miminko .
*CHI:	ne , to &j já , &j . . .
                      
Icon
Name
Klara20815.txt
Size
24.42 KB
Format
Text file
Description
Neznámý
MD5
978b1e25db09ed00ae9675a194b06b02
 Download file  Preview
 File Preview  
@UTF8
@Window:	0_0_0_0_11932_1_12398_0_12398_0
@Begin
@Languages:	ces
@Participants:	CHI Klara Target_Child , MOT Mother
@ID:	ces|Chroma2023.07|CHI|2;08.15|female|||Target_Child|||
@ID:	ces|Chroma2023.07|MOT||female|||Mother|||
@Transcriber:	ALZMAC
@Situation:	praní .
*MOT:	tak co děláš , Klaruško ?
%mor:	conj:coord|tak pro:rel/int|co-4&SG&N v|dělat-2&SG&ind&pres&akt&impf , x|Klaruško ?
*MOT:	co děláš ?
%mor:	pro:rel/int|co-4&SG&N v|dělat-2&SG&ind&pres&akt&impf ?
*CHI:	umejvám .
%mor:	v|umývat-1&SG&ind&pres&akt&pf .
%pho:	umejvám .
*MOT:	umýváš ?
%mor:	v|umývat-2&SG&ind&pres&akt&x_vid ?
*MOT:	co umýváš ?
%mor:	pro:rel/int|co-4&SG&N v|umývat-2&SG&ind&pres&akt&x_vid ?
*CHI:	pytle .
%mor:	n|pytel-4&PL&MI .
%pho:	pytle .
*MOT:	pytle ?
%mor:	n|pytel-1&PL&MI ?
%com:	opakuje .
*MOT:	pereš je ?
%mor:	v|prát-2&SG&ind&pres&akt&x_vid pro:pers|on-4&PL&x_jmenny_rod ?
@Comment:	CHI přemýšlí .
*MOT:	pereš je ?
%mor:	v|prát-2&SG&ind&pres&akt&x_vid pro:pers|on-4&PL&x_jmenn . . .
                      
Icon
Name
Klara20830.txt
Size
46.69 KB
Format
Text file
Description
Neznámý
MD5
4b471453e94b684b31947b2da132e592
 Download file  Preview
 File Preview  
@UTF8
@Window:	0_0_0_0_12185_1_12811_0_12811_0
@Begin
@Languages:	ces
@Participants:	CHI Klara Target_Child , MOT Mother
@ID:	ces|Chroma2023.07|CHI|2;08.30|female|||Target_Child|||
@ID:	ces|Chroma2023.07|MOT||female|||Mother|||
@Transcriber:	JANHEN , ANNCHR
@Situation:	MOT a CHI večer v posteli .
*MOT:	tak co chceš , Klaru ?
%mor:	conj:coord|tak pro:rel/int|co-4&SG&N v|chtít-2&SG&ind&pres&akt&impf , n:prop|Klara-4&SG&F ?
*CHI:	&pk přikrýt .
%mor:	v|přikrýt-inf&pf .
%pho:	p k pikýt .
*MOT:	přikrýt ?
%mor:	v|přikrýt-inf&x_vid ?
*CHI:	jo .
%mor:	int|jo .
*MOT:	proč ?
%mor:	adv:pro|proč ?
*CHI:	protože mám zimu [*] .
%mor:	conj:sub|protože v|mít-1&SG&ind&pres&akt&impf n|zima-4&SG&F .
%pho:	p@t@se mám simu .
%err:	protože je mi zima .
*MOT:	protože máš zimu [*] ?
%mor:	conj:sub|protože v|mít-2&SG&ind&pres&akt&impf n|zima-4&SG&F ?
%err:	protože je ti zima ?
%com:	MOT opakuje chybu po CHI .
*CHI:	mám zima [*] .
%mor:	v|mít-1&SG&ind&pres&akt&impf n|zima-4&SG&F .
% . . .
                      
Icon
Name
Klara20712.txt
Size
35.03 KB
Format
Text file
Description
Neznámý
MD5
4d139ce85aa9ca1699aa7093e36542c8
 Download file  Preview
 File Preview  
@UTF8
@Window:	0_0_0_0_25583_1_26054_0_26054_0
@Begin
@Languages:	ces
@Participants:	CHI Klara Target_Child , MOT Mother
@ID:	ces|Chroma2023.07|CHI|2;07.12|female|||Target_Child|||
@ID:	ces|Chroma2023.07|MOT||female|||Mother|||
@Transcriber:	ALZMAC
@Situation:	prohlížení knížky .
*MOT:	dvacátého třetího února dva tisíce patnáct .
%mor:	num:ord|dvacátý-2&SG&M num:ord|třetí-2&SG&M n|únor-2&SG&MI num:card|dva-1&PL&M n|tisíc-1&PL&MI num:card|patnáct-1&SG .
*MOT:	no , to je píšťalka .
%mor:	part|no , pro:dem|ten-1&SG&N v:aux/cop|být-3&SG&ind&pres&akt&impf n|píšťalka-1&SG&F .
%pho:	no toe píšťalka .
*CHI:	+< <ale> [/] ale já si jenom &napísk .
%mor:	part|ale pro:pers|já-1&SG pro:refl|se-3&SG part|jenom .
%pho:	ale ale já si jenom napísk .
*MOT:	+< ne , nech mi píšťalku .
%mor:	part|ne , v|nechat-2&SG&imp&akt&x_vid pro:pers|já-3&SG n|píšťalka-4&SG&F .
*MOT:	Klaru , nech mi píšťalku .
%mor:	n:prop|Klara-4&SG&F , v|nechat-2&SG&imp&akt&x_vid pro:pers|já-3&SG n|píšťalka-4&SG&F . . .
                      
Icon
Name
Klara20627.txt
Size
39.38 KB
Format
Text file
Description
Neznámý
MD5
859d6df026fcea9ed02c7a8cfce76161
 Download file  Preview
 File Preview  
@UTF8
@Window:	0_0_0_0_31461_1_31953_0_31953_0
@Begin
@Languages:	ces
@Participants:	CHI Klara Target_Child , MOT Mother , FAT Father
@ID:	ces|Chroma2023.07|CHI|2;06.27|female|||Target_Child|||
@ID:	ces|Chroma2023.07|MOT||female|||Mother|||
@ID:	ces|Chroma2023.07|FAT||male|||Father|||
@Transcriber:	ALZMAC
@Situation:	CHI zlobí , pak pojmenovávání obrázků hry .
*CHI:	jo , tam bude někdo mlublit@c .
%mor:	part|jo , adv:pro|tam v:aux|být-3&SG&ind&futur&akt&impf pro:indef|někdo-1&SG&M v|mlublit-inf&impf-neo .
%pho:	jo tam bude něgdo mlublit .
%com:	mlublit = mluvit .
*MOT:	no , tak co ty děláš ?
%mor:	part|no , adv:pro|tak adv|co pro:dem|ten-4&PL&F v|dělat-2&SG&ind&pres&akt&impf ?
*CHI:	hm , skákám .
%mor:	v|skákat-1&SG&ind&pres&akt&impf .
%pho:	hm skákám .
*MOT:	a co ještě ?
%mor:	conj:coord|a pro:rel/int|co-4&SG&N adv|ještě ?
*CHI:	cviky .
%mor:	n|cvik-1&PL&MI .
%pho:	cviky .
*MOT:	jaký cviky ?
%mor:	pro:rel/int|jaký-4&SG&M n|cvik-1&PL&MI ?
*CHI:	xxx .
%pho:	xx . . .
                      
Icon
Name
Klara20626.txt
Size
18.3 KB
Format
Text file
Description
Neznámý
MD5
2870aba5747afe4487f256195ee34507
 Download file  Preview
 File Preview  
@UTF8
@Window:	0_0_0_0_7638_1_8038_0_8038_0
@Begin
@Languages:	ces
@Participants:	CHI Klara Target_Child , MOT Mother , FAT Father
@ID:	ces|Chroma2023.07|CHI|2;06.26|female|||Target_Child|||
@ID:	ces|Chroma2023.07|MOT||female|||Mother|||
@ID:	ces|Chroma2023.07|FAT||male|||Father|||
@Transcriber:	ALZMAC
@Situation:	pojmenovávání obrázků , celá rodina se pak zabývá rozbitou věcí .
*CHI:	mami .
%mor:	n|máma-5&SG&F .
%pho:	mami .
*MOT:	no ?
%mor:	part|no ?
%pho:	no .
*CHI:	xxx xxx <ty šaty xxx a> [//] <ty> [/] ty šaty <já bych> [//] <já budu> [//] já si xxx tam dávat ty xxx .
%mor:	pro:dem|ten-4&PL&M n|šat-4&PL&MI pro:pers|já-1&SG pro:refl|se-3&SG adv:pro|tam v|dávat-inf&impf pro:dem|ten-4&PL&F .
%pho:	xxx xxx ty šaty xxx a ty ty šaty já bych já budu já si xxx tam dávat ty xxx .
%com:	CHI obrátí list .
*CHI:	tamhle .
%mor:	adv:pro|tamhle .
%pho:	támle .
*CHI:	tam bydlej .
%mor:	adv:pro|tam v|bydlet-3&PL&ind&pres&akt&impf .
%pho:	tam bydlej .
*MOT:	kdo tam bydlí ? . . .
                      
Icon
Name
Klara30201.txt
Size
21.29 KB
Format
Text file
Description
Neznámý
MD5
21fd0ed1506a5f051d80995fb7566d87
 Download file  Preview
 File Preview  
@UTF8
@Window:	0_0_0_0_16577_1_17003_0_17003_0
@Begin
@Languages:	ces
@Participants:	CHI Klara Target_Child , MOT Mother , BRO Brother
@ID:	ces|Chroma2023.07|CHI|3;02.01|female|||Target_Child|||
@ID:	ces|Chroma2023.07|MOT||female|||Mother|||
@ID:	ces|Chroma2023.07|BRO||male|||Brother|||
@Transcriber:	ALZMAC
@Situation:	hraní si na obchod .
*MOT:	tak , co tady všechno v obchodě nabízíte , paní prodavačko ?
%mor:	adv:pro|tak , pro:rel/int|co-4&SG&N adv:pro|tady pro:indef|všechen-1&SG&N prep|v n|obchod-6&SG&MI v|nabízet-2&PL&ind&pres&akt&x_vid , n|paní-5&SG&F n|prodavačka-5&SG&F ?
*MOT:	co tady všecko je ?
%mor:	pro:rel/int|co-1&SG&N adv:pro|tady pro:indef|všecek-1&SG&N v:aux/cop|být-3&SG&ind&pres&akt&impf ?
*CHI:	+< vodičku .
%mor:	n|vodička-4&SG&F .
%pho:	vodičku .
*MOT:	vodičku ?
%mor:	n|vodička-4&SG&F ?
%com:	ujišťuje se .
*CHI:	+< ale není tam .
%mor:	conj:coord|ale v|být-neg-3&SG&ind&pres&akt&impf adv:pro|tam .
*MOT:	není tam .
%mor:	v:aux/cop|být-neg-3&SG&ind . . .
                      
Icon
Name
Klara30130.txt
Size
62.4 KB
Format
Text file
Description
Neznámý
MD5
8a0ad66963d90efb40297b7ff75a3de5
 Download file  Preview
 File Preview  
@UTF8
@Window:	0_0_0_0_6515_1_7069_0_7069_0
@Begin
@Languages:	ces
@Participants:	CHI Klara Target_Child , MOT Mother , BRO Brother
@ID:	ces|Chroma2023.07|CHI|3;01.30|female|||Target_Child|||
@ID:	ces|Chroma2023.07|MOT||female|||Mother|||
@ID:	ces|Chroma2023.07|BRO||male|||Brother|||
@Transcriber:	ALZMAC
@Situation:	vyrábění .
*CHI:	&em , Šmoulíčkách .
%mor:	n:prop|Šmoulíček-6&PL&MA .
%pho:	em Šmoulíčkách .
*CHI:	vy se o Šmoulíčkách .
%mor:	pro:pers|vy-1&PL pro:refl|se-4&SG prep|o n:prop|Šmoulíček-6&PL&MA .
%pho:	vy se o Šmoulíčkách .
%com:	zpěvavě .
@Comment:	BRO něco nesrozumitelně mluví v pozadí .
*MOT:	<tak cos [: co jsi]> [/] tak cos [: co jsi] vyrobila , Klaru ?
%mor:	adv:pro|tak adv|co v:aux/cop|být-2&SG&ind&pres&akt&impf v|vyrobit-SG&past&akt&F&x_vid , n:prop|Klar-3&SG&MA ?
%pho:	tak cos tak cos vyrobila Klaru .
*CHI:	&em , motýlka .
%mor:	n|motýlek-4&SG&MA .
%pho:	em motýlka .
*MOT:	a co sis na něj všechno nalepila ?
%mor:	conj:coord|a pro:rel/int|co-4 . . .
                      
Icon
Name
Klara30024.txt
Size
39.68 KB
Format
Text file
Description
Neznámý
MD5
42b129c4eb5edd539b62716a9b6328f7
 Download file  Preview
 File Preview  
@UTF8
@Window:	0_0_0_0_24782_1_25743_0_25743_0
@Begin
@Languages:	ces
@Participants:	CHI Klara Target_Child , MOT Mother , BRO Brother , FAT Father
@ID:	ces|Chroma2023.07|CHI|3;00.24|female|||Target_Child|||
@ID:	ces|Chroma2023.07|MOT||female|||Mother|||
@ID:	ces|Chroma2023.07|BRO||male|||Brother|||
@ID:	ces|Chroma2023.07|FAT||male|||Father|||
@Transcriber:	ALZMAC
@Situation:	koupání se ve vodě a hraní si .
*CHI:	xxx se od Šmoulíčka xxx Šmoulinka a Zelíček .
%mor:	pro:refl|se-4&SG prep|od n:prop|Šmoulíček-2&SG&MA n:prop|Šmoulinka-1&SG&F conj:coord|a n:prop|Zelíček-1&SG&MA .
%pho:	xxx se od Šmoulíčka xxx Šmoulinka a Zelíček .
@Comment:	CHI se směje .
*MOT:	Šmoulinka a kdo , Zelíček ?
%mor:	n:prop|Šmoulinka-1&SG&F conj:coord|a pro:rel/int|kdo-1&SG&M , n:prop|zelíčko-2&PL&N ?
%pho:	Šmoulinka a gdo Zelíček .
*CHI:	co ?
%mor:	pro:int|co-1&SG&N ?
%pho:	co .
*MOT:	zajíček ?
%mor:	n|zajíček-1&SG&MA ?
%com:	tipuje .
*CHI:	co .
%mor:	pro:int|co-1&SG&N .
%pho:	co .
*MOT . . .
                      
Icon
Name
Klara21110.txt
Size
24.88 KB
Format
Text file
Description
Neznámý
MD5
59b14d1e685cd7d418422d3207f3b794
 Download file  Preview
 File Preview  
@UTF8
@Window:	0_0_0_0_12354_1_12644_0_12644_0
@Begin
@Languages:	ces
@Participants:	CHI Klara Target_Child , MOT Mother , FAT Father
@ID:	ces|Chroma2023.07|CHI|2;11.10|female|||Target_Child|||
@ID:	ces|Chroma2023.07|MOT||female|||Mother|||
@ID:	ces|Chroma2023.07|FAT||male|||Father|||
@Transcriber:	ALZMAC
@Situation:	koupání a hraní ve vaně .
*MOT:	tak cos [: co jsi] říkala ?
%mor:	adv:pro|tak adv|co v:aux/cop|být-2&SG&ind&pres&akt&impf v|říkat-SG&past&akt&F&impf ?
%pho:	tak cos říkala .
*MOT:	že to je tvoje koupena tady ?
%mor:	conj:sub|že pro:dem|ten-1&SG&N v:aux/cop|být-3&SG&ind&pres&akt&impf pro:poss|tvůj-1&SG&H v|koupit-x_cislo&pas&F&pf adv:pro|tady ?
%pho:	že toe tvoje koupelna tady .
*CHI:	+< ano .
%mor:	int|ano .
%pho:	ano .
*CHI:	xxx xxx xxx xxx .
%pho:	xxx xxx xxx xxx .
*CHI:	já skákám jako zajíček .
%mor:	pro:pers|já-1&SG v|skákat-1&SG&ind&pres&akt&impf conj:sub|jako n|zajíček-1&SG&MA .
%pho:	já skákám jako zajíček .
*MOT:	no , tady ale neskákej .
%m . . .
                      
Icon
Name
Klara21103.txt
Size
27.28 KB
Format
Text file
Description
Neznámý
MD5
29efd8e68e442b06e0a3af0c2e7260cd
 Download file  Preview
 File Preview  
@UTF8
@Window:	0_0_0_0_18976_1_19503_0_19503_0
@Begin
@Languages:	ces
@Participants:	CHI Klara Target_Child , MOT Mother
@ID:	ces|Chroma2023.07|CHI|2;11.03|female|||Target_Child|||
@ID:	ces|Chroma2023.07|MOT||female|||Mother|||
@Transcriber:	ALZMAC
@Situation:	hraní a povídání ve vaně .
@Comment:	v pozadí pere pračka .
*MOT:	tak cos [: co jsi] chtěla s tím jídlem , Klaruško ?
%mor:	adv:pro|tak adv|co v:aux/cop|být-2&SG&ind&pres&akt&impf v|chtít-SG&past&akt&F&impf prep|s pro:dem|ten-7&SG&Z n|jídlo-7&SG&N , x|Klaruško ?
%pho:	tak cos chtěla s tim jídlem Klaruško .
*CHI:	co ?
%mor:	pro:int|co-1&SG&N ?
%pho:	co .
*MOT:	co jsi chtěla s tím jídlem ?
%mor:	pro:rel/int|co-4&SG&N v:aux/cop|být-2&SG&ind&pres&akt&impf v|chtít-SG&past&akt&F&impf prep|s pro:dem|ten-7&SG&Z n|jídlo-7&SG&N ?
*CHI:	&em , nalít vodu .
%mor:	v|nalít-inf&pf n|voda-4&SG&F .
%pho:	em nalít vodu .
*MOT:	nalít vodu ?
%mor:	v|nalít-inf&x_vid n|voda-4&SG&F ?
%com:	ujišťuje se .
*CHI:	hm .
%pho:	hm .
*M . . .
                      
Icon
Name
Klara30329.txt
Size
26.36 KB
Format
Text file
Description
Neznámý
MD5
e12fe7e29beba5114694be42bffa3ad2
 Download file  Preview
 File Preview  
@UTF8
@Window:	0_0_0_0_14516_1_14946_0_14946_0
@Begin
@Languages:	ces
@Participants:	CHI Klara Target_Child , BRO Brother , MOT Mother , FAT Father
@ID:	ces|Chroma2023.07|CHI|3;03.29|female|||Target_Child|||
@ID:	ces|Chroma2023.07|BRO||male|||Brother|||
@ID:	ces|Chroma2023.07|MOT||female|||Mother|||
@ID:	ces|Chroma2023.07|FAT||male|||Father|||
@Transcriber:	ALZMAC
@Situation:	hra na pikanou , povídání si .
*CHI:	vidíš , je uplakanej .
%mor:	v|vidět-2&SG&ind&pres&akt&impf , v:cop|být-3&SG&ind&pres&akt&impf adj|uplakaný-1&SG&M .
%pho:	vidíš je uplakanej .
*MOT:	je uplakanej .
%mor:	v:aux/cop|být-3&SG&ind&pres&akt&impf adj|uplakaný-1&SG&M .
%com:	opakuje .
@Comment:	BRO brečí v pozadí .
*MOT:	hm , tak .
%mor:	int|hm , adv:pro|tak .
*CHI:	to je domeček .
%mor:	pro:dem|ten-1&SG&N v:cop|být-3&SG&ind&pres&akt&impf n|domeček-1&SG&MI .
%pho:	to je domeček .
*MOT:	já vím .
%mor:	pro:pers|já-1&SG v|vědět-1&SG&ind&pres&akt&impf .
%pho:	já vim .
*MOT:	a co tys [: ty jsi] m . . .
                      
Icon
Name
Klara30303.txt
Size
29.3 KB
Format
Text file
Description
Neznámý
MD5
4893304d35d5477cafce54819520dc40
 Download file  Preview
 File Preview  
@UTF8
@Window:	0_0_0_0_17319_1_17755_0_17755_0
@Begin
@Languages:	ces
@Participants:	CHI Klara Target_Child , MOT Mother , BRO Vojtěch Brother
@ID:	ces|Chroma2023.07|CHI|3;03.03|female|||Target_Child|||
@ID:	ces|Chroma2023.07|MOT||female|||Mother|||
@ID:	ces|Chroma2023.07|BRO||male|||Brother|||
@Transcriber:	ALZMAC
@Situation:	koupání ve vaně; od začátku je přítomen i BRO , ale MOT ho pak pošle pryč .
*CHI:	stačí .
%mor:	v|stačit-3&SG&ind&pres&akt&pf .
%pho:	stačí .
*MOT:	a co stačí ?
%mor:	conj:coord|a pro:rel/int|co-4&SG&N v|stačit-3&SG&ind&pres&akt&x_vid ?
*CHI:	<to> [//] ta voda .
%mor:	pro:dem|ten-1&SG&F n|voda-1&SG&F .
%pho:	to ta voda .
*MOT:	a co s tím uděláme ?
%mor:	conj:coord|a pro:rel/int|co-4&SG&N prep|s pro:dem|ten-7&SG&Z v|udělat-1&PL&ind&pres&akt&pf ?
%pho:	a co s tim uděláme .
*CHI:	vypnout .
%mor:	v|vypnout-inf&pf .
%pho:	vypnout .
*MOT:	tak ji vypni .
%mor:	adv:pro|tak pro:pers|on-4&SG&F v|vypnout-2&SG&imp&akt&x_vid .
@Comment:	CHI zastaví v . . .
                      
Icon
Name
Klara30220.txt
Size
19.96 KB
Format
Text file
Description
Neznámý
MD5
7ba20bfb0368fef68ca4776b1f2e732f
 Download file  Preview
 File Preview  
@UTF8
@Window:	0_0_0_0_14318_1_14841_0_14841_0
@Begin
@Languages:	ces
@Participants:	CHI Klara Target_Child , MOT Mother , BRO Brother
@ID:	ces|Chroma2023.07|CHI|3;02.20|female|||Target_Child|||
@ID:	ces|Chroma2023.07|MOT||female|||Mother|||
@ID:	ces|Chroma2023.07|BRO||male|||Brother|||
@Transcriber:	ALZMAC
@Situation:	hraní si na výtah .
*MOT:	tak kam jedem , paní prachovnice@c ?
%mor:	adv:pro|tak adv:pro|kam n|jed-7&SG&MI , n|paní-1&SG&F n|prachovnice-1&SG&F-neo ?
%com:	možná myslí paní pracovnici .
*CHI:	ještě se jdem podívat <za &myš na za paní za &pa> [//] za paní prachovnicí@c .
%mor:	adv|ještě pro:refl|se-4&SG v|jít-1&PL&ind&pres&akt&impf v|podívat-inf&pf prep|za n|paní-7&SG&F n|prachovnicí-7&SG&F-neo .
%pho:	eště se dem podívat za myš na za paní za pa za paní prachovnicí .
*MOT:	a v kterým patře bydlí ?
%mor:	conj:coord|a prep|v pro:rel/int|který-6&SG&Z n|patro-6&SG&N v|bydlet-3&PL&ind&pres&akt&impf ?
*CHI:	no , tady bydlí paní prachovnice@c a její prachovník@ . . .
                      
Icon
Name
Klara30215.txt
Size
26.29 KB
Format
Text file
Description
Neznámý
MD5
263448f3371125ccb4511eb28a018629
 Download file  Preview
 File Preview  
@UTF8
@Window:	0_0_0_0_0_0_210_0_210_0
@Begin
@Languages:	ces
@Participants:	CHI Klara Target_Child , MOT Mother , FAT Father
@ID:	ces|Chroma2023.07|CHI|3;02.15|female|||Target_Child|||
@ID:	ces|Chroma2023.07|MOT||female|||Mother|||
@ID:	ces|Chroma2023.07|FAT||male|||Father|||
@Transcriber:	ALZMAC
@Situation:	koupání ve vaně , FAT mluví nesrozumitelně v pozadí .
*CHI:	<Fifinečka xxx xxx od Šmoulíků jako xxx Šmoulíčka> [=! básnička] .
%pho:	Fifinečka xxx xxx od Šmolulíků jako xxx Šmoulíčka .
*CHI:	<a Valinečka do světa je to ještě popleta> [=! básnička] .
%pho:	a Valinečka do světa je to ještě popleta .
*CHI:	<bačkůrky bačkůrky růžový chtěla poznávat svět> [=! básnička] .
%pho:	bačkůjky bačkůjky růžový chtěla poznávat svět .
*CHI:	<máma doma je smutná pít a jíst jí nechutná> [=! básnička] .
%pho:	máme doma je smutná pít a jíst jí nechutná .
*CHI:	<Valinka se otočí běžívá xxx zpět> [=! básnička] .
%pho:	Valinka se otočí běžívá xxx spět .
@Comment:	MOT se pousměje .
* . . .
                      
Icon
Name
Klara30203.txt
Size
19.56 KB
Format
Text file
Description
Neznámý
MD5
c9c1d3f9755816a50217a3f964e32116
 Download file  Preview
 File Preview  
@UTF8
@Window:	0_0_0_0_13053_1_13273_1_13273_1
@Begin
@Languages:	ces
@Participants:	CHI Klara Target_Child , MOT Mother , BRO Brother
@ID:	ces|Chroma2023.07|CHI|3;02.03|female|||Target_Child|||
@ID:	ces|Chroma2023.07|MOT||female|||Mother|||
@ID:	ces|Chroma2023.07|BRO||male|||Brother|||
@Transcriber:	ALZMAC
@Situation:	koupání se ve vaně a povídání si .
*CHI:	xxx .
%pho:	xxx .
*CHI:	<tohleto bude , tohle &b , tohle &m> [//] tohle bude kafíčko .
%mor:	pro:dem|tenhle-1&SG&N v:cop|být-3&SG&ind&futur&akt&impf n|kafíčko-1&SG&N .
%pho:	todleto bude tohle b tohle m tohle bude kafíčko .
*MOT:	a co děláš ?
%mor:	conj:coord|a pro:rel/int|co-4&SG&N v|dělat-2&SG&ind&pres&akt&impf ?
*CHI:	kakám .
%mor:	v|kakat-1&SG&ind&pres&akt&impf .
%pho:	kakám .
%com:	šeptem .
@Comment:	MOT se pousměje .
*MOT:	proč mi to leješ na ruku ?
%mor:	adv:pro|proč pro:pers|já-3&SG pro:dem|ten-4&SG&N v|lít-2&SG&ind&pres&akt&x_vid prep|na n|ruka-4&SG&F ?
*CHI:	protože to je kapička malinká .
%mor: . . .
                      
Icon
Name
Sara10712.txt
Size
69.34 KB
Format
Text file
Description
Neznámý
MD5
a674769f303b3698134ef71a3f300d1d
 Download file  Preview
 File Preview  
@UTF8
@Window:	0_0_0_0_25910_1_26470_0_26470_0
@Begin
@Languages:	ces
@Participants:	CHI Sára Target_Child , FAT Father , MOT Mother
@ID:	ces|Chroma2023.07|CHI|1;07.12|female|||Target_Child|||
@ID:	ces|Chroma2023.07|FAT||male|||Father|||
@ID:	ces|Chroma2023.07|MOT||female|||Mother|||
@Transcriber:	JOLKOH
@Situation:	ráno po/při snídani; hraní si s pejskem Jessinkou .
*FAT:	ta sedí &ja &pu .
%mor:	pro:dem|ten-1&SG&F v|sedět-3&SG&ind&pres&akt&impf .
%pho:	ta sedí ja pu .
%com:	pousmání se .
*FAT:	Sári , a pejsek by měl teďkon co udělat ?
%mor:	x|Sári , conj:coord|a n|pejsek-1&SG&MA v:aux/cop|být-x_osoba&x_cislo&cond&akt&impf v|mít-SG&past&akt&M&impf adv|teďkon pro:rel/int|co-4&SG&N v|udělat-inf&pf ?
%pho:	Sári a pejsek by měl teďkon co udělat .
*CHI:	pupu@c .
%mor:	x|pupu-neo .
%pho:	pupu .
%com:	pustit .
*FAT:	ne pustit .
%mor:	part|ne v|pustit-inf&pf .
%pho:	ne pustit .
*CHI:	pua@c .
%mor:	x|pua-neo .
%pho:	pua .
%com:	pusť .
*FAT:	přinýst , viď , by měl . . . .
                      
Icon
Name
Sara10706.txt
Size
60.72 KB
Format
Text file
Description
Neznámý
MD5
119ff7b2f533b2f023be50e4060a063d
 Download file  Preview
 File Preview  
@UTF8
@Window:	0_0_0_0_0_0_15588_0_15588_0
@Begin
@Languages:	ces
@Participants:	CHI Sára Target_Child , MOT Mother
@ID:	ces|Chroma2023.07|CHI|1;07.06|female|||Target_Child|||
@ID:	ces|Chroma2023.07|MOT||female|||Mother|||
@Transcriber:	KLAMAT
@Situation:	povídání si u knížky Jaro (hledací kniha s komplexními obrázky) .
*CHI:	jo .
%mor:	int|jo .
%pho:	jo .
*MOT:	Sári , chceš číst o popelářích ?
%mor:	x|Sári , v|chtít-2&SG&ind&pres&akt&impf v|číst-inf&impf prep|o n|popelář-6&PL&MA ?
%pho:	Sári chceš číst o popelářích .
*CHI:	jo: .
%mor:	int|jo .
%pho:	jó .
*MOT:	tak .
%mor:	adv:pro|tak .
%pho:	tak .
*CHI:	jo: .
%mor:	int|jo .
%pho:	jó .
*MOT:	a co to tady je , Sári ?
%mor:	conj:coord|a pro:rel/int|co-1&SG&N pro:dem|ten-1&SG&N adv:pro|tady v:aux/cop|být-3&SG&ind&pres&akt&impf , x|Sári ?
%pho:	a co to tady je Sári .
*MOT:	co to je ?
%mor:	pro:rel/int|co-1&SG&N pro:dem|ten-1&SG&N v:aux/cop|být-3&SG&ind&pres&akt&impf ?
%pho:	co to je .
*CHI:	ham@i .
%mor:	int| . . .
                      
Icon
Name
Klara30417.txt
Size
37.62 KB
Format
Text file
Description
Neznámý
MD5
ef9aebcc9e15616b8153556ec9a428b9
 Download file  Preview
 File Preview  
@UTF8
@Window:	0_0_0_0_10199_1_10701_0_10701_0
@Begin
@Languages:	ces
@Participants:	CHI Klara Target_Child , MOT Mother , FAT Father
@ID:	ces|Chroma2023.07|CHI|3;04.17|female|||Target_Child|||
@ID:	ces|Chroma2023.07|MOT||female|||Mother|||
@ID:	ces|Chroma2023.07|FAT||male|||Father|||
@Transcriber:	ALZMAC
@Situation:	vyprávění pohádky ve vaně a pak prohlížení knížky .
*CHI:	vidím , už to vidím .
%mor:	v|vidět-1&SG&ind&pres&akt&impf , adv|už pro:dem|ten-4&SG&N v|vidět-1&SG&ind&pres&akt&impf .
%pho:	vidím uš to vidim .
*CHI:	xxx xxx xxx .
%pho:	xxx xxx xxx .
*CHI:	a pokud se xxx potopil , ty kalupníku@c .
%mor:	conj:coord|a conj:sub|pokud pro:refl|se-4&SG v|potopit-SG&past&akt&M&pf , pro:pers|ty-5&SG n|kalupníku-5&SG&MA-neo .
%pho:	a pokut se xxx potopil ty kalupníku .
*CHI:	už vidím .
%mor:	adv|už v|vidět-1&SG&ind&pres&akt&impf .
%pho:	uš vidím .
*CHI:	xxx je tady .
%mor:	v|být-3&SG&ind&pres&akt&impf adv:pro|tady .
%pho:	xxx je tady .
*CHI:	přistáli jsme .
%mor: . . .
                      
Icon
Name
Klara30407.txt
Size
24.81 KB
Format
Text file
Description
Neznámý
MD5
6d489e2910e972e77e6e5b3d54ae11a3
 Download file  Preview
 File Preview  
@UTF8
@Window:	0_0_0_0_0_0_132_0_132_0
@Begin
@Languages:	ces
@Participants:	CHI Klara Target_Child , MOT Mother , BRO Vojtěch Brother , FAT Father
@ID:	ces|Chroma2023.07|CHI|3;04.07|female|||Target_Child|||
@ID:	ces|Chroma2023.07|MOT||female|||Mother|||
@ID:	ces|Chroma2023.07|BRO||male|||Brother|||
@ID:	ces|Chroma2023.07|FAT||male|||Father|||
@Transcriber:	ALZMAC
@Situation:	CHI a BRO si hrají s hudebními nástroji .
*CHI:	tlačítka .
%mor:	n|tlačítko-1&PL&N .
%pho:	tlačítka .
*CHI:	ještě tlačítka mi prosím dones .
%mor:	adv|ještě n|tlačítko-1&PL&N pro:pers|já-3&SG v|prosit-1&SG&ind&pres&akt&impf v|donést-2&SG&imp&akt&pf .
%pho:	eště tlačítka mi posim dones .
*MOT:	cože ?
%mor:	int|cože ?
*CHI:	tlačítka .
%mor:	n|tlačítko-1&PL&N .
%pho:	tlačítka .
*MOT:	co chceš ?
%mor:	pro:rel/int|co-4&SG&N v|chtít-2&SG&ind&pres&akt&impf ?
*CHI:	tlačítka si donesu ještě .
%mor:	n|tlačítko-1&PL&N pro:refl|se-3&SG v|donést-1&SG&ind&pres&akt&pf adv|ještě .
%pho:	tlačítka si dones . . .
                      
Icon
Name
Klara30401.txt
Size
34.2 KB
Format
Text file
Description
Neznámý
MD5
ce746841b554f9a30b45fc2f271ed3b5
 Download file  Preview
 File Preview  
@UTF8
@Window:	0_0_0_0_24504_1_25195_0_25195_0
@Begin
@Languages:	ces
@Participants:	CHI Klara Target_Child , MOT Mother , BRO Brother , FAT Father
@ID:	ces|Chroma2023.07|CHI|3;04.01|female|||Target_Child|||
@ID:	ces|Chroma2023.07|MOT||female|||Mother|||
@ID:	ces|Chroma2023.07|BRO||male|||Brother|||
@ID:	ces|Chroma2023.07|FAT||male|||Father|||
@Transcriber:	ALZMAC
@Situation:	hraní si na pohádku o Budulínkovi .
*MOT:	Klaru , tak jak to teda je s tou +...
%mor:	n:prop|Klara-4&SG&F , adv:pro|tak adv:pro|jak pro:dem|ten-4&SG&N adv|teda v:aux/cop|být-3&SG&ind&pres&akt&impf prep|s pro:dem|ten-7&SG&F +...
*MOT:	kdo to tady všecko je ?
%mor:	pro:rel/int|kdo-1&SG&M pro:dem|ten-4&SG&N adv:pro|tady pro:indef|všecek-1&SG&N v:aux/cop|být-3&SG&ind&pres&akt&impf ?
%pho:	gdo to tady šecko je .
*CHI:	&em , liška .
%mor:	n|liška-1&SG&F .
%pho:	em liška .
*CHI:	tam je xxx jako spojovač .
%mor:	adv:pro|tam v|být-3&SG&ind&pres&akt&impf conj:sub|jako n|spojovač-1&SG&MI .
%pho:	tam je x . . .
                      
Icon
Name
Sara20003.txt
Size
85.23 KB
Format
Text file
Description
Neznámý
MD5
1c9b4cb95bc440bd3f77245838fa2bf6
 Download file  Preview
 File Preview  
@UTF8
@Window:	0_0_0_0_65327_1_65763_0_65763_0
@Begin
@Languages:	ces
@Participants:	CHI Sára Target_Child , MOT Mother
@ID:	ces|Chroma2023.07|CHI|2;00.03|female|||Target_Child|||
@ID:	ces|Chroma2023.07|MOT||female|||Mother|||
@Transcriber:	JOLKOH
@Situation:	MOT a CHI jsou spolu na zahradě a povídají si .
*MOT:	tak , co jdem dělat ?
%mor:	adv:pro|tak , conj:sub|co v|jít-1&PL&ind&pres&akt&impf v|dělat-inf&impf ?
%pho:	tak co dem dělat .
*CHI:	hačí@i .
%mor:	int|hačí .
%pho:	hačí .
*CHI:	Djiši@c , koleno , hačí@z:ip .
%mor:	n:prop|Djiši-5&SG&F-neo , n|koleno-x&SG&N , int|hačí .
%pho:	djiši oeno hačí .
%com:	Djiši = Jessi (oslovení psa Jessinky); CHI pravděpodobně pobízí pejska k tomu , aby si jí sedl na koleno .
*MOT:	chceš přikrýt ?
%mor:	v|chtít-2&SG&ind&pres&akt&impf v|přikrýt-inf&x_vid ?
%pho:	chceš přikrýt .
*CHI:	jo .
%mor:	int|jo .
%pho:	jo .
*MOT:	ta:k , a jsi přikrytá .
%mor:	adv:pro|tak , conj:coord|a v:aux/cop|být-2&SG&ind&pres&akt&impf adj|přikrytý- . . .
                      
Icon
Name
Sara11022.txt
Size
64.5 KB
Format
Text file
Description
Neznámý
MD5
5d552c7d11461344290c409e7f9c125b
 Download file  Preview
 File Preview  
@UTF8
@Window:	0_0_0_0_41763_1_42289_0_42289_0
@Begin
@Languages:	ces
@Participants:	CHI Sára Target_Child , MOT Mother
@ID:	ces|Chroma2023.07|CHI|1;10.22|female|||Target_Child|||
@ID:	ces|Chroma2023.07|MOT||female|||Mother|||
@Transcriber:	JOLKOH
@Situation:	CHI si hraje s kašpárkem na zahradě , potom se MOT s CHI přesouvají dovnitř na svačinu; okolo se pohybuje pes Jessinka .
*CHI:	<Isi@c , neokusuj míč> [?] .
%mor:	n:prop|Isi-5&SG&F-neo , v|okusovat-neg-2&SG&imp&akt&impf n|míč-4&SG&MI .
%pho:	isi nakochukuj ič .
%com:	Isi@c = Jessi (oslovení pejska Jessinky) .
*CHI:	nene .
%mor:	int|nene .
%pho:	na na .
*CHI:	ho:upy@i .
%mor:	int|houpy .
%pho:	hóupy .
*MOT:	0 .
%com:	pousmání se .
*CHI:	ho:u@i .
%mor:	int|hou .
%pho:	hóu .
*MOT:	+< co jsi řekla Jessince , aby neokusovala ?
%mor:	pro:rel/int|co-4&SG&N v:aux/cop|být-2&SG&ind&pres&akt&impf v|říci-SG&past&akt&F&pf x|Jessince , conj:sub_v:aux|aby_být-1&x_cislo&cond&akt&impf v|okusovat-neg-SG&past&akt&F&x_vid ?
% . . .
                      
Icon
Name
Sara11001.txt
Size
95.12 KB
Format
Text file
Description
Neznámý
MD5
6cd7f0e5a0f364a0e2faab8808a545e6
 Download file  Preview
 File Preview  
@UTF8
@Window:	0_0_0_0_67817_1_68036_0_68036_0
@Begin
@Languages:	ces
@Participants:	CHI Sára Target_Child , MOT Mother
@ID:	ces|Chroma2023.07|CHI|1;10.01|female|||Target_Child|||
@ID:	ces|Chroma2023.07|MOT||female|||Mother|||
@Transcriber:	JOLKOH
@Situation:	MOT a CHI si prohlíží fotoalbum .
*MOT:	tadyto si chceš prohlížet ?
%mor:	pro:dem|tadyten-4&SG&N pro:refl|se-3&SG v|chtít-2&SG&ind&pres&akt&impf v|prohlížet-inf&x_vid ?
%pho:	tadyto si chceš prohlížet .
*CHI:	Sárinka .
%mor:	n:prop|Sárinka-1&SG&F .
%pho:	sá@inka .
*MOT:	počkej .
%mor:	v|počkat-2&SG&imp&akt&pf .
%pho:	počkej .
*CHI:	hačí@i .
%mor:	int|hačí .
%pho:	hačí .
*MOT:	co tam dělá Sárinka ?
%mor:	pro:rel/int|co-4&SG&N adv:pro|tam v|dělat-3&SG&ind&pres&akt&impf n:prop|Sárinka-1&SG&F ?
%pho:	co tam dělá sárinka .
*CHI:	hačí@i &čí .
%mor:	int|hačí .
%pho:	ačí čí .
*MOT:	ano , tam Sárinka sedí , viď ?
%mor:	part|ano , adv:pro|tam n:prop|Sárinka-1&SG&F v|sedět-3&SG&ind&pres&akt&impf , part|viď ?
%pho . . .
                      
Icon
Name
Sara10916.txt
Size
63.93 KB
Format
Text file
Description
Neznámý
MD5
60a703d806bfd68c604fc4b5ae2f31ab
 Download file  Preview
 File Preview  
@UTF8
@Window:	0_0_0_0_39003_1_39359_0_39359_0
@Begin
@Languages:	ces
@Participants:	CHI Sára Target_Child , FAT Father , MOT Mother
@ID:	ces|Chroma2023.07|CHI|1;09.16|female|||Target_Child|||
@ID:	ces|Chroma2023.07|FAT||male|||Father|||
@ID:	ces|Chroma2023.07|MOT||female|||Mother|||
@Transcriber:	JOLKOH
@Situation:	povídání si a hraní si v domě , ve kterém se pohybuje i pejsek Jessinka .
*FAT:	a jak dělaj popeláři ?
%mor:	conj:coord|a adv:pro|jak v|dělat-3&PL&ind&pres&akt&impf n|popelář-1&PL&MA ?
%pho:	a jak dělaj popeláři .
*CHI:	<ham@i> [x 2] .
%mor:	int|ham .
%pho:	hamama .
*FAT:	<ham@i> [x 2] ?
%mor:	int|ham ?
%pho:	ham ham .
*FAT:	to víš , že dělaj <ham@z:ip> [x 2] .
%mor:	pro:dem|ten-4&SG&N v|vědět-2&SG&ind&pres&akt&impf , conj:sub|že v|dělat-3&PL&ind&pres&akt&impf int|ham .
%pho:	to víš že dělaj ham ham .
*CHI:	<ham@i> [x 2] .
%mor:	int|ham .
%pho:	hamam .
*FAT:	a co Sári papaj ?
%mor:	conj:coord|a pro:rel/int|co-4&SG&N x|Sári v|papat-3&PL&ind&pres&akt . . .
                      
Icon
Name
Sara10907.txt
Size
57.88 KB
Format
Text file
Description
Neznámý
MD5
0657633ccbc04accbde46fb05f6daab2
 Download file  Preview
 File Preview  
@UTF8
@Window:	0_0_0_0_45153_1_45944_0_45944_0
@Begin
@Languages:	ces
@Participants:	CHI Sára Target_Child , MOT Mother
@ID:	ces|Chroma2023.07|CHI|1;09.07|female|||Target_Child|||
@ID:	ces|Chroma2023.07|MOT||female|||Mother|||
@Transcriber:	KLAMAT
@Situation:	snídaně . po pokoji se pohybuje pes Jessinka .
*MOT:	máš to dobrý , Sári ?
%mor:	v|mít-2&SG&ind&pres&akt&impf pro:dem|ten-4&SG&N adj|dobrý-4&SG&N , x|Sári ?
%pho:	máš to dobrý Sári .
*CHI:	íši@c papá .
%mor:	x|íši-neo x|papá .
%pho:	íši papá .
%com:	význam nejasný .
*MOT:	mám papat ?
%mor:	v|mít-1&SG&ind&pres&akt&impf v|papat-inf&impf ?
%pho:	mám papat .
*CHI:	mhm .
%pho:	mhm .
*MOT:	+< mhm .
%mor:	x|mhm .
%pho:	mhm .
*MOT:	a co mám jíst ?
%mor:	conj:coord|a pro:rel/int|co-4&SG&N v|mít-1&SG&ind&pres&akt&impf v|jíst-inf&impf ?
%pho:	a co mám jíst .
*MOT:	co to je ?
%mor:	pro:rel/int|co-1&SG&N pro:dem|ten-1&SG&N v:aux/cop|být-3&SG&ind&pres&akt&impf ?
%pho:	co to je .
*CHI:	íši@c .
%mor:	x|íši-neo .
%p . . .
                      
Icon
Name
Sara20326.txt
Size
85.74 KB
Format
Text file
Description
Neznámý
MD5
2dde8ecf61c01b8061d0ecb4a0b35a2a
 Download file  Preview
 File Preview  
@UTF8
@Window:	0_0_0_0_60335_1_60798_0_60798_0
@Begin
@Languages:	ces
@Participants:	CHI Sára Target_Child , MOT Mother , FAT Father
@ID:	ces|Chroma2023.07|CHI|2;03.26|female|||Target_Child|||
@ID:	ces|Chroma2023.07|MOT||female|||Mother|||
@ID:	ces|Chroma2023.07|FAT||male|||Father|||
@Transcriber:	JOLKOH
@Situation:	CHI a MOT si hrají na vaření .
*CHI:	mami , já dala chlebík .
%mor:	n|máma-5&SG&F , pro:pers|já-1&SG v|dát-SG&past&akt&F&pf n|chlebík-4&SG&MI .
%pho:	mami já daha chebík .
*MOT:	tady jsi uvařila marmeládu a chlebík ?
%mor:	adv:pro|tady v:aux/cop|být-2&SG&ind&pres&akt&impf v|uvařit-SG&past&akt&F&x_vid n|marmeláda-4&SG&F conj:coord|a n|chlebík-4&SG&MI ?
%pho:	tady si uvařila marmeládu a chlebík .
*CHI:	mhm .
%pho:	mhm .
*MOT:	+< to se ale nemusí vařit , viď ?
%mor:	pro:dem|ten-1&SG&N pro:refl|se-4&SG conj:coord|ale v:mod|muset-neg-3&SG&ind&pres&akt&impf v|vařit-inf&x_vid , part|viď ?
%pho:	to se ale nemusí vařit viď .
*MOT:	<to jsme> [//] chleba jsme ukro . . .
                      
Icon
Name
Sara20310.txt
Size
97.92 KB
Format
Text file
Description
Neznámý
MD5
abd8fed1a28a6fa49ea43195cc4681c6
 Download file  Preview
 File Preview  
@UTF8
@Window:	0_0_0_0_79241_1_79585_0_79585_0
@Begin
@Languages:	ces
@Participants:	CHI Sára Target_Child , MOT Mother
@ID:	ces|Chroma2023.07|CHI|2;03.10|female|||Target_Child|||
@ID:	ces|Chroma2023.07|MOT||female|||Mother|||
@Transcriber:	JOLKOH
@Situation:	MOT a CHI si spolu povídají a hrají s panenkou Míšou .
*CHI:	Míša , kdepak je ?
%mor:	n:prop|Míša-1&SG&F , adv:pro|kdepak v|být-3&SG&ind&pres&akt&impf ?
%pho:	míša depak je .
%com:	Míša = panenka .
*CHI:	tady .
%mor:	adv:pro|tady .
%pho:	tady .
*CHI:	<Míšo> [x 2] .
%mor:	n:prop|Míša-5&SG&F .
%pho:	míšo míšo .
*CHI:	0 .
%com:	zvuky námahy .
*CHI:	tady , jo .
%mor:	adv:pro|tady , part|jo .
%pho:	tady jo .
*CHI:	Míšo .
%mor:	n:prop|Míša-5&SG&F .
%pho:	míšo .
*MOT:	hotovo ?
%mor:	adj:short|hotový-1&SG&N ?
%pho:	hotovo .
*MOT:	a co chceš dělat , Sári ?
%mor:	conj:coord|a pro:rel/int|co-4&SG&N v|chtít-2&SG&ind&pres&akt&impf v|dělat-inf&impf , x|Sári ?
%pho:	a co chceš dělat sári .
*CHI:	maminko , sednout . . .
                      
Icon
Name
Sara20208.txt
Size
77.49 KB
Format
Text file
Description
Neznámý
MD5
0efcaddb19f51724f52fc7ad885a88a6
 Download file  Preview
 File Preview  
@UTF8
@Window:	0_0_0_0_30368_1_30832_1_30832_1
@Begin
@Languages:	ces
@Participants:	CHI Sára Target_Child , FAT Father , MOT Mother
@ID:	ces|Chroma2023.07|CHI|2;02.08|female|||Target_Child|||
@ID:	ces|Chroma2023.07|FAT||male|||Father|||
@ID:	ces|Chroma2023.07|MOT||female|||Mother|||
@Transcriber:	JOLKOH
@Situation:	FAT a CHI si hrají s panenkou Míšou a vláčkem .
*FAT:	Sári , ty jsi uvázala pejska ?
%mor:	x|Sári , pro:pers|ty-1&SG v:aux/cop|být-2&SG&ind&pres&akt&impf v|uvázat-SG&past&akt&F&x_vid n|pejsek-4&SG&MA ?
%pho:	sári ty si uvázala pejska .
*FAT:	co dělá Míša ?
%mor:	pro:rel/int|co-4&SG&N v|dělat-3&SG&ind&pres&akt&impf n:prop|Míša-1&SG&MA ?
%pho:	co dělá míša .
%com:	Míša = panenka .
*CHI:	0 .
%com:	šeptání .
*FAT:	dobrý je to ?
%mor:	adj|dobrý-1&SG&M v:aux/cop|být-3&SG&ind&pres&akt&impf pro:dem|ten-1&SG&N ?
%pho:	dobrý je to .
%com:	z nahrávky není zřejmé , k čemu se otázka vztahuje; CHI možná něco jí či pije .
*MOT:	0 .
%com:	pousmání se .
*CHI:	ručičk . . .
                      
Icon
Name
Sara20121.txt
Size
90.66 KB
Format
Text file
Description
Neznámý
MD5
d2d9e1e57b21d004ed0b0c1e83350eef
 Download file  Preview
 File Preview  
@UTF8
@Window:	0_0_0_0_67561_1_67927_1_67927_1
@Begin
@Languages:	ces
@Participants:	CHI Sára Target_Child , MOT Mother
@ID:	ces|Chroma2023.07|CHI|2;01.21|female|||Target_Child|||
@ID:	ces|Chroma2023.07|MOT||female|||Mother|||
@Transcriber:	JOLKOH
@Situation:	CHI si hraje doma s panenkou na miminko a povídají si s MOT .
*MOT:	a co dělá Míša ?
%mor:	conj:coord|a pro:rel/int|co-4&SG&N v|dělat-3&SG&ind&pres&akt&impf n:prop|Míša-1&SG&MA ?
%pho:	a co dělá míša .
%com:	Míša = panenka .
*CHI:	má bobek .
%mor:	v|mít-3&SG&ind&pres&akt&impf n|bobek-4&SG&MI .
%pho:	má bobek .
*MOT:	Míša má bobek ?
%mor:	n:prop|Míša-1&SG&MA v|mít-3&SG&ind&pres&akt&impf n|bobek-4&SG&MI ?
%pho:	míša má bobek .
*CHI:	ne , Sárinka <čepici ne> [?] +...
%mor:	int|ne , n:prop|Sárinka-1&SG&F n|čepice-4&SG&F int|ne +...
%pho:	ne sá@inka čepici ne .
%com:	není jasné , k čemu se vztahuje .
*CHI:	<jedu> [x 2] k mamince &ce .
%mor:	v|jet-1&SG&ind&pres&akt&impf prep|k n|maminka-3&SG&F .
%pho:	jedu jedu . . .
                      
Icon
Name
Sara20100.txt
Size
107.51 KB
Format
Text file
Description
Neznámý
MD5
3b8bd9ce7c458e1a1d6eecb6655e15e6
 Download file  Preview
 File Preview  
@UTF8
@Window:	0_0_0_0_80862_1_81249_0_81249_0
@Begin
@Languages:	ces
@Participants:	CHI Sára Target_Child , MOT Mother
@ID:	ces|Chroma2023.07|CHI|2;01.00|female|||Target_Child|||
@ID:	ces|Chroma2023.07|MOT||female|||Mother|||
@Transcriber:	JOLKOH
@Situation:	MOT a CHI lepí samolepky do samolepkové knížky .
*MOT:	co bysi , Sári , chtěla dělat ?
%mor:	pro:rel/int|co-4&SG&N x|bysi , x|Sári , v|chtít-SG&past&akt&F&impf v|dělat-inf&impf ?
%pho:	co bysi sári chtěla dělat .
*CHI:	to .
%mor:	pro:dem|ten-4&SG&N .
%pho:	to .
%com:	referuje k samolepkám .
*MOT:	co to je ?
%mor:	pro:rel/int|co-1&SG&N pro:dem|ten-1&SG&N v:aux/cop|být-3&SG&ind&pres&akt&impf ?
%pho:	co to je .
*CHI:	samolep^ky .
%mor:	n|samolepka-1&PL&F .
%pho:	šamojep ky .
*MOT:	samolepky bysi chtěla lepit ?
%mor:	n|samolepka-4&PL&F x|bysi v|chtít-SG&past&akt&F&impf v|lepit-inf&x_vid ?
%pho:	samolepky bysi chtěla lepit .
*CHI:	&=zvuk_námahy pomoc .
%mor:	n|pomoc-4&SG&F .
%pho:	pomoč .
*MOT:	pomoc .
%mor . . .
                      
Icon
Name
Sara20901.txt
Size
94.99 KB
Format
Text file
Description
Neznámý
MD5
992ad5c8600f68372f2d7c2dc2a98f5d
 Download file  Preview
 File Preview  
@UTF8
@Window:	0_0_0_0_71971_1_72380_0_72380_0
@Begin
@Languages:	ces
@Participants:	CHI Sára Target_Child , MOT Mother , FAT Father , SIS Sister
@ID:	ces|Chroma2023.07|CHI|2;09.01|female|||Target_Child|||
@ID:	ces|Chroma2023.07|MOT||female|||Mother|||
@ID:	ces|Chroma2023.07|FAT||male|||Father|||
@ID:	ces|Chroma2023.07|SIS||female|||Sister|||
@Transcriber:	JOLKOH
@Situation:	CHI a MOT si spolu malují na vodní kreslicí podložku s vodní tužkou; následně si prohlížejí zpěvník; celou dobu je přítomna SIS - miminko Norinka .
*CHI:	Norinko: .
%mor:	n:prop|Norinka-5&SG&F .
%pho:	no@inkó .
%com:	Norinka = miminko , sestřička CHI .
*MOT:	a co jdeš dělat , Sári ?
%mor:	conj:coord|a pro:rel/int|co-4&SG&N v|jít-2&SG&ind&pres&akt&impf v|dělat-inf&impf , x|Sári ?
%pho:	a co deš dělat sári .
*CHI:	koleč^ko .
%mor:	n|kolečko-x&SG&N .
%pho:	koječ ko .
*MOT:	maluješ , jo ?
%mor:	v|malovat-2&SG&ind&pres&akt&x_vid , part|jo ?
%pho:	maluješ jo .
*MOT:	kolečko .
%mor:	n|kolečko-1&SG . . .
                      
Icon
Name
Sara20815.txt
Size
82.93 KB
Format
Text file
Description
Neznámý
MD5
3ae77751c904d2121f07a26106442107
 Download file  Preview
 File Preview  
@UTF8
@Window:	0_0_0_0_13410_1_13973_1_13973_1
@Begin
@Languages:	ces
@Participants:	CHI Sára Target_Child , MOT Mother , FAT Father
@ID:	ces|Chroma2023.07|CHI|2;08.15|female|||Target_Child|||
@ID:	ces|Chroma2023.07|MOT||female|||Mother|||
@ID:	ces|Chroma2023.07|FAT||male|||Father|||
@Transcriber:	JOLKOH
@Situation:	MOT a CHI připevňují do knížky o prasátku Peppa obrázky na suchý zip , přitom si o obrázcích povídají .
*MOT:	tak (.) , a budeme to spojovat , jo ?
%mor:	adv:pro|tak , conj:coord|a v:aux/cop|být-1&PL&ind&futur&akt&impf pro:dem|ten-1&SG&N v|spojovat-inf&x_vid , part|jo ?
%pho:	tak a budeme to spojovat jo .
*MOT:	to jsou takový puzzlíky .
%mor:	pro:dem|ten-1&SG&N v:aux/cop|být-3&PL&ind&pres&akt&impf pro:dem|takový-1&SG&M x|puzzlíky .
%pho:	to sou takový puclíky .
*CHI:	tady je pokojíček .
%mor:	adv:pro|tady v|být-3&SG&ind&pres&akt&impf n|pokojíček-1&SG&MI .
%pho:	tady je pokojček .
*MOT:	mhm .
%pho:	mhm .
*MOT:	právě , budeme skládat ten pokojíček .
%mor . . .
                      
Icon
Name
Sara20717.txt
Size
100.53 KB
Format
Text file
Description
Neznámý
MD5
823d9d6fc43fbd2ce32a19e22cb5c160
 Download file  Preview
 File Preview  
@UTF8
@Window:	0_0_0_0_33045_1_33263_0_33263_0
@Begin
@Languages:	ces
@Participants:	CHI Sára Target_Child , MOT Mother , FAT Father
@ID:	ces|Chroma2023.07|CHI|2;07.17|female|||Target_Child|||
@ID:	ces|Chroma2023.07|MOT||female|||Mother|||
@ID:	ces|Chroma2023.07|FAT||male|||Father|||
@Transcriber:	JOLKOH
@Situation:	MOT a CHI si hrají s panenkou Míšou a plyšovým pejskem; následně si prohlížejí knížku; CHI je nachlazené .
*CHI:	pojedu sem , jo ?
%mor:	v|jet-1&SG&ind&futur&akt&impf adv:pro|sem , part|jo ?
%pho:	pojedu sem jo .
*MOT:	jeď , kam potřebuješ .
%mor:	v|jet-2&SG&imp&akt&impf , adv:pro|kam v|potřebovat-2&SG&ind&pres&akt&impf .
%pho:	jeď kam potřebuješ .
*CHI:	taťko , s_dovol@i , sem jedu .
%mor:	n|taťka-5&SG&MA , int|sdovol , adv:pro|sem v|jet-1&SG&ind&pres&akt&impf .
%pho:	taťko s dovol sem jedu .
*MOT:	tak .
%mor:	adv:pro|tak .
%pho:	tak .
*CHI:	tati , padlo .
%mor:	n|táta-5&SG&MA , v|padnout-SG&past&akt&N&pf .
%pho:	tati pado .
*FAT:	<jeď> [x 3] .
%m . . .
                      
Icon
Name
Sara20610.txt
Size
76.35 KB
Format
Text file
Description
Neznámý
MD5
0081ef9b1f7eb65c02aedfb8f33e2abd
 Download file  Preview
 File Preview  
@UTF8
@Window:	0_0_0_0_13301_1_13820_1_13820_1
@Begin
@Languages:	ces
@Participants:	CHI Sára Target_Child , MOT Mother
@ID:	ces|Chroma2023.07|CHI|2;06.10|female|||Target_Child|||
@ID:	ces|Chroma2023.07|MOT||female|||Mother|||
@Transcriber:	JOLKOH
@Situation:	MOT a CHI si povídají nad divadlem s figurkami z pohádky o Červené Karkulce .
*MOT:	tak , (.) už tam máme maminku .
%mor:	adv:pro|tak , adv|už adv:pro|tam v|mít-1&PL&ind&pres&akt&impf n|maminka-4&SG&F .
%pho:	tak už tam máme maminku .
*CHI:	a Karkulku .
%mor:	conj:coord|a n:prop|Karkulka-4&SG&F .
%pho:	a ka@kuku .
*MOT:	a Karkulku .
%mor:	conj:coord|a n:prop|Karkulka-4&SG&F .
%pho:	a karkulku .
%com:	opakováním potvrzuje správnost .
*MOT:	a kdo je tam ještě ?
%mor:	conj:coord|a pro:rel/int|kdo-1&SG&M v:aux/cop|být-3&SG&ind&pres&akt&impf adv:pro|tam adv|ještě ?
%pho:	a kdo je tam ještě .
*CHI:	zajíček .
%mor:	n|zajíček-1&SG&MA .
%pho:	zajíček .
*MOT:	zajíček .
%mor:	n|zajíček-1&SG&MA .
%pho:	zajíček .
%c . . .
                      
Icon
Name
Sara20518.txt
Size
101.53 KB
Format
Text file
Description
Neznámý
MD5
511a8b90648ddbaabab209151dab20b6
 Download file  Preview
 File Preview  
@UTF8
@Window:	0_0_0_0_79492_1_80185_0_80185_0
@Begin
@Languages:	ces
@Participants:	CHI Sára Target_Child , MOT Mother , FAT Father
@ID:	ces|Chroma2023.07|CHI|2;05.18|female|||Target_Child|||
@ID:	ces|Chroma2023.07|MOT||female|||Mother|||
@ID:	ces|Chroma2023.07|FAT||male|||Father|||
@Transcriber:	JOLKOH
@Situation:	MOT a CHI si hrají s panenkou Míšou , kterou přebalují a umývají .
*MOT:	jo , ty Míšu svlíkáš ?
%mor:	part|jo , pro:dem|ten-4&PL&F n:prop|Míša-4&SG&F v|svlíkat-2&SG&ind&pres&akt&x_vid ?
%pho:	jo ty míšu svlíkáš .
%com:	Míša = panenka .
*CHI:	jo , protože půjde do vaničky .
%mor:	int|jo , conj:sub|protože v|jít-3&SG&ind&futur&akt&impf prep|do n|vanička-2&SG&F .
%pho:	jo pokože pude do haničky .
*CHI:	to radši sundáš ty .
%mor:	pro:dem|ten-4&SG&N adv|rád-CP v|sundat-2&SG&ind&pres&akt&pf pro:pers|ty-1&SG .
%pho:	to dači sundaš ty .
*MOT:	a proč to mám sundat já ?
%mor:	conj:coord|a adv:pro|proč pro:dem|ten-4&SG&N v|mít-1&SG&ind&pres&akt&impf v|sundat-inf&p . . .
                      
Icon
Name
Sara30006.txt
Size
22.08 KB
Format
Text file
Description
Neznámý
MD5
9b51eb8dd45e55d4a3b089f8d9051263
 Download file  Preview
 File Preview  
@UTF8
@Begin
@Languages:	ces
@Participants:	CHI Sára Target_Child , MOT Mother , FAT Father
@ID:	ces|Chroma2023.07|CHI|3;00.06|female|||Target_Child|||
@ID:	ces|Chroma2023.07|MOT||female|||Mother|||
@ID:	ces|Chroma2023.07|FAT||male|||Father|||
@Transcriber:	JOLKOH
@Situation:	CHI , MOT a FAT si povídají při jídle .
*MOT:	to ti chutná topinka ?
%mor:	pro:dem|ten-1&SG&N pro:pers|ty-3&SG v|chutnat-3&SG&ind&pres&akt&x_vid n|topinka-1&SG&F ?
%pho:	to ti chutná topinka .
*CHI:	jo .
%mor:	int|jo .
%pho:	jo .
*CHI:	mmm@i .
%mor:	int|mmm .
%pho:	mmm .
%com:	vyjadřuje pochutnávání si .
*MOT:	a víš , taky <jak> [//] jak ji tatínek dělal ?
%mor:	conj:coord|a v|vědět-2&SG&ind&pres&akt&impf , adv|taky adv:pro|jak pro:pers|on-4&SG&F n|tatínek-1&SG&MA v|dělat-SG&past&akt&M&impf ?
%pho:	a víš taky jak jak ji tatínek dělal .
*CHI:	jo .
%mor:	int|jo .
%pho:	jo .
*MOT:	a jak ?
%mor:	conj:coord|a adv:pro|jak ?
%pho:	a jak .
*CHI:	on ji upekl .
%mor:	pro:pers|on-1&SG&M pro:pers| . . .
                      
Icon
Name
Sara21122.txt
Size
91.56 KB
Format
Text file
Description
Neznámý
MD5
1785a70820b2b3e9d95321632a54bfdd
 Download file  Preview
 File Preview  
@UTF8
@Window:	0_0_0_0_50125_1_51303_0_51303_0
@Begin
@Languages:	ces
@Participants:	CHI Sára Target_Child , MOT Mother
@ID:	ces|Chroma2023.07|CHI|2;11.22|female|||Target_Child|||
@ID:	ces|Chroma2023.07|MOT||female|||Mother|||
@Transcriber:	JOLKOH
@Situation:	MOT a CHI si povídají nad knížkou Mám tě rád , sestřičko .
*CHI:	proč je to v obalu ?
%mor:	adv:pro|proč v|být-3&SG&ind&pres&akt&impf pro:dem|ten-1&SG&N prep|v n|obal-6&SG&MI ?
%pho:	poč je to h obau .
%com:	patrně diktafon .
*MOT:	aby se to nepoškodilo , víš ?
%mor:	conj:sub_v:aux|aby_být-1&x_cislo&cond&akt&impf pro:refl|se-4&SG pro:dem|ten-1&SG&N v|poškodit-neg-SG&past&akt&N&x_vid , v|vědět-2&SG&ind&pres&akt&impf ?
%pho:	aby se to nepoškodilo víš .
*MOT:	a jak se jmenuje ta knížka ?
%mor:	conj:coord|a adv:pro|jak pro:refl|se-4&SG v|jmenovat-3&SG&ind&pres&akt&x_vid pro:dem|ten-1&SG&F n|knížka-1&SG&F ?
%pho:	a jak se menuje ta knížka .
*CHI:	“ Mám tě rád , sestřičko ” .
%mor:	v|mít-1&SG&ind&pres&akt&impf pro:pe . . .
                      
Icon
Name
Sara21108.txt
Size
89.92 KB
Format
Text file
Description
Neznámý
MD5
d8f34b56e2626158409d148678b6a0f5
 Download file  Preview
 File Preview  
@UTF8
@Window:	0_0_0_0_65115_1_65477_0_65477_0
@Begin
@Languages:	ces
@Participants:	CHI Sára Target_Child , MOT Mother , SIS Sister , GRA
	Grandfather
@ID:	ces|Chroma2023.07|CHI|2;11.08|female|||Target_Child|||
@ID:	ces|Chroma2023.07|MOT||female|||Mother|||
@ID:	ces|Chroma2023.07|SIS||female|||Sister|||
@ID:	ces|Chroma2023.07|GRA||male|||Grandfather|||
@Transcriber:	VERUNG
@Situation:	MOT a CHI si spolu hrají , miminko SIS během nahrávky občas pobrukuje či poplakává .
*CHI:	<je můj> [x 2] .
%mor:	v:cop|být-3&SG&ind&pres&akt&impf pro:poss|můj-1&SG&M .
%pho:	je můj je můj .
%com:	z nahrávky není jasné k čemu "můj" odkazuje .
*MOT:	je tvůj ?
%mor:	v:aux/cop|být-3&SG&ind&pres&akt&impf pro:poss|tvůj-1&SG&M ?
%pho:	je tvůj .
%com:	z nahrávky není jasné k čemu "tvůj" odkazuje .
*CHI:	hm .
%pho:	hm .
*CHI:	je můj .
%mor:	v:cop|být-3&SG&ind&pres&akt&impf pro:poss|můj-1&SG&M .
%pho:	je můj .
%com:	z nahrávky není jasné k čemu "můj" odkazuje .
*MOT:	aha@i .
%mor:	int|a . . .
                      
Icon
Name
Sara21013.txt
Size
75.33 KB
Format
Text file
Description
Neznámý
MD5
56f558fb153ce70e80b48247bb745286
 Download file  Preview
 File Preview  
@UTF8
@Window:	0_0_0_0_59376_1_59832_1_59832_1
@Begin
@Languages:	ces
@Participants:	CHI Sára Target_Child , MOT Mother , SIS Sister
@ID:	ces|Chroma2023.07|CHI|2;10.13|female|||Target_Child|||
@ID:	ces|Chroma2023.07|MOT||female|||Mother|||
@ID:	ces|Chroma2023.07|SIS||female|||Sister|||
@Transcriber:	JOLKOH
@Situation:	CHI a MOT si nejprve prohlíží obrázkovou knihu Rödhake z Ikea od Stiny Lanneskog , ve které popisují obrázky. Poté si povídají o tom , co zrovna dělají. CHI v průběhu nahrávky dojídá snídani. Občas je slyšet SIS .
*CHI:	mami , tady jsou ještě takovýhle .
%mor:	n|máma-5&SG&F , adv:pro|tady v|být-3&PL&ind&pres&akt&impf adv|ještě pro:dem|takovýhle-1&SG&M .
%pho:	mami tady sou eště takojíde .
*MOT:	takovýhle obrázky ?
%mor:	pro:dem|takovýhle-1&SG&M n|obrázek-1&PL&MI ?
%pho:	takovýdle obrázky .
*CHI:	tady je lahvička .
%mor:	adv:pro|tady v|být-3&SG&ind&pres&akt&impf n|lahvička-1&SG&F .
%pho:	tady je havička .
*MOT:	mhm , lahvička .
%mor:	x|mhm , n|lahvička- . . .
                      
Icon
Name
Sara20913.txt
Size
86.64 KB
Format
Text file
Description
Neznámý
MD5
cbb16d6c5e36ae851650a899e4b0b081
 Download file  Preview
 File Preview  
@UTF8
@Window:	0_0_0_0_70459_1_71030_0_71030_0
@Begin
@Languages:	ces
@Participants:	CHI Sára Target_Child , MOT Mother , SIS Sister
@ID:	ces|Chroma2023.07|CHI|2;09.13|female|||Target_Child|||
@ID:	ces|Chroma2023.07|MOT||female|||Mother|||
@ID:	ces|Chroma2023.07|SIS||female|||Sister|||
@Transcriber:	JOLKOH
@Situation:	CHI a MOT si hrají s mluvícími kostkami , na nichž jsou nakreslené symboly , podle kterých vymýšlí příběhy .
*CHI:	ty mluvící kostky .
%mor:	pro:dem|ten-1&PL&F adj|mluvící-1&PL&F n|kostka-1&PL&F .
%pho:	ty mující kostky .
*MOT:	mluvící kostky ?
%mor:	adj|mluvící-1&PL&F n|kostka-1&PL&F ?
%pho:	mluvící kostky .
*CHI:	kde je bobík ?
%mor:	adv:pro|kde v|být-3&SG&ind&pres&akt&impf n|bobík-1&SG&MA ?
%pho:	kde je bobik .
%com:	patrně upřesnění , o které kostky se jedná podle jednoho z vyobrazených symbolů .
*MOT:	0 .
%com:	pousmání se .
*CHI:	bobík .
%mor:	n|bobík-1&SG&MA .
%pho:	bojík .
*MOT:	<ale to &n> [//] co kdybys to takhle rozhodila ?
%mor:	adv|c . . .
                      
Icon
Name
Sara30406.txt
Size
49.99 KB
Format
Text file
Description
Neznámý
MD5
e4b581112f44645d2e47b060d7ea9661
 Download file  Preview
 File Preview  
@UTF8
@Window:	0_0_0_0_40984_1_41308_0_41308_0
@Begin
@Languages:	ces
@Participants:	CHI Sára Target_Child , MOT Mother , SIS Sister
@ID:	ces|Chroma2023.07|CHI|3;04.06|female|||Target_Child|||
@ID:	ces|Chroma2023.07|MOT||female|||Mother|||
@ID:	ces|Chroma2023.07|SIS||female|||Sister|||
@Transcriber:	JOLKOH
@Situation:	MOT a CHI si spolu prohlíží obrázkovou knížku Podzim a Léto a povídají si o nich; občas je slyšet pobrukování či poplakávání SIS .
*MOT:	na co mám kouknout ?
%mor:	prep|na pro:rel/int|co-4&SG&N v|mít-1&SG&ind&pres&akt&impf v|kouknout-inf&pf ?
%pho:	na co mám kouknout .
*MOT:	co to je ?
%mor:	pro:rel/int|co-1&SG&N pro:dem|ten-1&SG&N v:aux/cop|být-3&SG&ind&pres&akt&impf ?
%pho:	co to je .
*CHI:	královna .
%mor:	n|královna-1&SG&F .
%pho:	kuáovna .
*MOT:	&=údiv <co tam dělá královna> [x 2] ?
%mor:	pro:rel/int|co-4&SG&N adv:pro|tam v|dělat-3&SG&ind&pres&akt&impf n|královna-1&SG&F ?
%pho:	co tam dělá královna co tam dělá královna .
*CHI:	+< &podive +/.
%p . . .
                      
Icon
Name
Sara30315.txt
Size
81.88 KB
Format
Text file
Description
Neznámý
MD5
47ec65d0cae98582205c788900c1fb17
 Download file  Preview
 File Preview  
@UTF8
@Window:	0_0_0_0_36421_1_36904_1_36904_1
@Begin
@Languages:	ces
@Participants:	CHI Sára Target_Child , MOT Mother , SIS Sister
@ID:	ces|Chroma2023.07|CHI|3;03.15|female|||Target_Child|||
@ID:	ces|Chroma2023.07|MOT||female|||Mother|||
@ID:	ces|Chroma2023.07|SIS||female|||Sister|||
@Transcriber:	JOLKOH
@Situation:	MOT a CHI si povídají o dětských knížkách , které mají doma .
*CHI:	<jaká> [?] 0je tahle ?
%mor:	pro:int|jaký-1&SG&F pro:dem|tenhle-1&SG&F ?
%pho:	jaka tahle .
*MOT:	tahle se jmenuje “ Už žádné plenky ” .
%mor:	pro:dem|tenhle-1&SG&F pro:refl|se-4&SG v|jmenovat-3&SG&ind&pres&akt&x_vid adv|už pro:neg|žádný-4&PL&F n|plenka-4&PL&F .
%pho:	tahle se jmenuje už žádné plenky .
*MOT:	no , tak to přece nepotřebuješ vůbec .
%mor:	conj:coord|no , adv:pro|tak pro:dem|ten-4&SG&N conj:coord|přece v|potřebovat-neg-2&SG&ind&pres&akt&impf part|vůbec .
%pho:	no tak to přece nepotřebuješ vůbec .
*CHI:	a tohle ?
%mor:	part|a pro:dem|tenhle-1&SG&N ?
%pho:	a tohe .
*MOT:	“ . . .
                      
Icon
Name
Sara30223.txt
Size
57.87 KB
Format
Text file
Description
Neznámý
MD5
c0b4f68d9cfc2e139d68f0eb1c1ab326
 Download file  Preview
 File Preview  
@UTF8
@Window:	0_0_0_0_38220_1_38709_0_38709_0
@Begin
@Languages:	ces
@Participants:	CHI Sára Target_Child , MOT Mother , SIS Sister
@ID:	ces|Chroma2023.07|CHI|3;02.23|female|||Target_Child|||
@ID:	ces|Chroma2023.07|MOT||female|||Mother|||
@ID:	ces|Chroma2023.07|SIS||female|||Sister|||
@Transcriber:	JOLKOH
@Situation:	MOT a CHI si spolu povídají a hrají si na telefonování; občas je v pozadí slyšet SIS , miminko Norinka .
*MOT:	co že děláš ?
%mor:	adv|co conj:sub|že v|dělat-2&SG&ind&pres&akt&impf ?
%pho:	co že děláš .
*CHI:	koušu to .
%mor:	v|kousat-1&SG&ind&pres&akt&impf pro:dem|ten-4&SG&N .
%pho:	koušu to .
*MOT:	co koušeš ?
%mor:	pro:rel/int|co-4&SG&N v|kousat-2&SG&ind&pres&akt&impf ?
%pho:	co koušeš .
*CHI:	telefonek .
%mor:	n|telefonek-4&SG&MI .
%pho:	telefonek .
*MOT:	proč ?
%mor:	adv:pro|proč ?
%pho:	proč .
*MOT:	a co to máš na uších ?
%mor:	conj:coord|a pro:rel/int|co-4&SG&N pro:dem|ten-4&SG&N v|mít-2&SG&ind&pres&akt&impf prep|na n|ucho-6&PL&F ?
%pho: . . .
                      
Icon
Name
Sara30101.txt
Size
126.92 KB
Format
Text file
Description
Neznámý
MD5
d0da0cdeb43e2fc6b28124042c20e966
 Download file  Preview
 File Preview  
@UTF8
@Window:	0_0_0_0_100057_1_100449_0_100449_0
@Begin
@Languages:	ces
@Participants:	CHI Sára Target_Child , MOT Mother
@ID:	ces|Chroma2023.07|CHI|3;01.01|female|||Target_Child|||
@ID:	ces|Chroma2023.07|MOT||female|||Mother|||
@Transcriber:	JOLKOH
@Situation:	MOT a CHI si spolu povídají nad knížkou Kuba a rozbité koleno a následně malují a hrají si na vaření .
*CHI:	tak , dobrý , jo ?
%mor:	adv:pro|tak , adj|dobrý-1&SG&N , part|jo ?
%pho:	tak dobý jo .
%com:	z nahrávky není jasné , k čemu se vztahuje .
*MOT:	hm a jakou chceš teda ?
%mor:	int|hm conj:coord|a pro:rel/int|jaký-4&SG&F v|chtít-2&SG&ind&pres&akt&impf adv|teda ?
%pho:	hm a jakou chceš teda .
%com:	patrně je řeč o pohádce .
*MOT:	otoč se , prosím tě .
%mor:	v|otočit-2&SG&imp&akt&x_vid pro:refl|se-4&SG , v|prosit-1&SG&ind&pres&akt&x_vid pro:pers|ty-4&SG .
%pho:	otoč se prosim tě .
*MOT:	ať tam vidím taky , jo ?
%mor:	conj:sub|ať adv:pro|tam v|vidět-1&SG&ind&pres&akt&impf adv|taky , part|jo ?
%pho:	ať ta . . .
                      
Icon
Name
Sara30015.txt
Size
71.99 KB
Format
Text file
Description
Neznámý
MD5
ebba56458988bc9fef58374961473edb
 Download file  Preview
 File Preview  
@UTF8
@Window:	78_110_668_685_-1_-1_13311_0_13311_0
@Begin
@Languages:	ces
@Participants:	CHI Sára Target_Child , MOT Mother , SIS Sister
@ID:	ces|Chroma2023.07|CHI|3;00.15|female|||Target_Child|||
@ID:	ces|Chroma2023.07|MOT||female|||Mother|||
@ID:	ces|Chroma2023.07|SIS||female|||Sister|||
@Transcriber:	JOLKOH
@Situation:	MOT a CHI si spolu povídají .
*MOT:	&em cože ?
%mor:	int|cože ?
%pho:	em cože .
*CHI:	jedna houba je na nádobí .
%mor:	num:card|jeden-1&SG&F n|houba-1&SG&F v|být-3&SG&ind&pres&akt&impf prep|na n|nádobí-6&SG&N .
%pho:	jedna houba je na nádobí .
*MOT:	aha@i .
%mor:	int|aha .
%pho:	aha .
*MOT:	a na co je druhá houba ?
%mor:	conj:coord|a prep|na pro:rel/int|co-4&SG&N v:aux/cop|být-3&SG&ind&pres&akt&impf num:ord|druhý-1&SG&F n|houba-1&SG&F ?
%pho:	a na co je druhá houba .
*CHI:	mmm@i , na sbírání .
%mor:	int|mmm , prep|na n|sbírání-4&SG&N .
%pho:	mmm na sbí@ání .
%com:	zamýšlí se; pravděpodobně na sbírání hub .
*MOT:	0 .
%com:	pousmání se .
*MO . . .
                      
Icon
Name
Sara30813.txt
Size
69.07 KB
Format
Text file
Description
Neznámý
MD5
914ce7ef414a4fa95ab287bea80153bf
 Download file  Preview
 File Preview  
@UTF8
@Window:	0_0_0_0_55527_1_55899_0_55899_0
@Begin
@Languages:	ces
@Participants:	CHI Sára Target_Child , MOT Mother , SIS Sister
@ID:	ces|Chroma2023.07|CHI|3;08.13|female|||Target_Child|||
@ID:	ces|Chroma2023.07|MOT||female|||Mother|||
@ID:	ces|Chroma2023.07|SIS||female|||Sister|||
@Transcriber:	JOLKOH
@Situation:	CHI a MOT vybarvují obrázky a povídají si .
*MOT:	děkuju .
%mor:	v|děkovat-1&SG&ind&pres&akt&x_vid .
%pho:	děkuju .
*CHI:	a má koníka .
%mor:	part|a v|mít-3&SG&ind&pres&akt&impf n|koník-4&SG&MA .
%pho:	a má koníka .
*MOT:	máš koníka ?
%mor:	v|mít-2&SG&ind&pres&akt&impf n|koník-4&SG&MA ?
%pho:	máš koníka .
*CHI:	tak já vybarvím pračku .
%mor:	part|tak pro:pers|já-1&SG v|vybarvit-1&SG&ind&pres&akt&pf n|pračka-4&SG&F .
%pho:	tak já vybavím plačku .
*CHI:	tak tady vybarvím pračku .
%mor:	part|tak adv:pro|tady v|vybarvit-1&SG&ind&pres&akt&pf n|pračka-4&SG&F .
%pho:	tak tady vybavím plačku .
*MOT:	vybarvi pračku .
%mor:	v|vybarvit-2&SG&imp&akt&x_vid n| . . .
                      
Icon
Name
Sara30711.txt
Size
88.63 KB
Format
Text file
Description
Neznámý
MD5
eff60215e554eae7120da98c9f9ea796
 Download file  Preview
 File Preview  
@UTF8
@Window:	0_0_0_0_63706_1_64313_0_64313_0
@Begin
@Languages:	ces
@Participants:	CHI Sára Target_Child , MOT Mother , SIS Sister
@ID:	ces|Chroma2023.07|CHI|3;07.11|female|||Target_Child|||
@ID:	ces|Chroma2023.07|MOT||female|||Mother|||
@ID:	ces|Chroma2023.07|SIS||female|||Sister|||
@Transcriber:	JOLKOH
@Situation:	MOT a CHI si malují a povídají .
*MOT:	a co budeš malovat ?
%mor:	conj:coord|a pro:rel/int|co-4&SG&N v:aux/cop|být-2&SG&ind&futur&akt&impf v|malovat-inf&x_vid ?
%pho:	a co budeš malovat .
*CHI:	mami , teď jsem udělala kousek klubíčka .
%mor:	n|máma-5&SG&F , adv:pro|teď v:aux|být-1&SG&ind&pres&akt&impf v|udělat-SG&past&akt&F&pf n|kousek-4&SG&MI n|klubíčko-2&SG&N .
%pho:	mami teď sem udělala kousek klubíčka .
*MOT:	aha@i .
%mor:	int|aha .
%pho:	aha .
*CHI:	+< <teď můžu> [//] chceš taky udělat druhý klubíčko ?
%mor:	v:mod|chtít-2&SG&ind&pres&akt&impf adv|taky v|udělat-inf&pf num:ord|druhý-4&SG&N n|klubíčko-4&SG&N ?
%pho:	teď můžu chceš taky udělat duhý k . . .
                      
Icon
Name
Sara30610.txt
Size
82.45 KB
Format
Text file
Description
Neznámý
MD5
a62ed2b0de646fd3345056f9ebff9eac
 Download file  Preview
 File Preview  
@UTF8
@Window:	0_0_0_0_63925_1_64527_1_64527_1
@Begin
@Languages:	ces
@Participants:	CHI Sára Target_Child , MOT Mother , SIS Sister
@ID:	ces|Chroma2023.07|CHI|3;06.10|female|||Target_Child|||
@ID:	ces|Chroma2023.07|MOT||female|||Mother|||
@ID:	ces|Chroma2023.07|SIS||female|||Sister|||
@Transcriber:	JOLKOH
@Situation:	CHI vypráví pohádku o Šípkové_Růžence .
*MOT:	jak že to , Sárinko , bylo ?
%mor:	adv:pro|jak conj:sub|že pro:dem|ten-1&SG&N , n:prop|Sárinka-5&SG&F , v:aux/cop|být-SG&past&akt&N&impf ?
%pho:	jak že to sárinko bylo .
*MOT:	Sári .
%mor:	x|Sári .
%pho:	sári .
*CHI:	je to už <tam> [?] .
%mor:	v|být-3&SG&ind&pres&akt&impf pro:dem|ten-1&SG&N adv|už adv:pro|tam .
%pho:	je to už tam .
*MOT:	jak to bylo , prosím tě ?
%mor:	adv:pro|jak pro:dem|ten-1&SG&N v:aux/cop|být-SG&past&akt&N&impf , v|prosit-1&SG&ind&pres&akt&x_vid pro:pers|ty-4&SG ?
%pho:	jak to bylo prosim tě .
*CHI:	&kdes Šípková Růženka byla sama .
%mor:	adj|šípkový-1&SG&F n:prop|Růženka-1&SG&F v:co . . .
                      
Icon
Name
Sara30516.txt
Size
77.97 KB
Format
Text file
Description
Neznámý
MD5
6b86291df410fea05845da407fb85c82
 Download file  Preview
 File Preview  
@UTF8
@Window:	0_0_0_0_58543_1_59126_0_59126_0
@Begin
@Languages:	ces
@Participants:	CHI Sára Target_Child , MOT Mother , SIS Sister
@ID:	ces|Chroma2023.07|CHI|3;05.16|female|||Target_Child|||
@ID:	ces|Chroma2023.07|MOT||female|||Mother|||
@ID:	ces|Chroma2023.07|SIS||female|||Sister|||
@Transcriber:	JOLKOH
@Situation:	MOT a CHI si hrají na návštěvu knihovny .
*CHI:	co byste si +/.
%mor:	pro:int|co-4&SG&N v:aux|být-2&PL&cond&akt&impf pro:refl|se-3&SG +/.
%pho:	co byste si .
*MOT:	+< tak , dobrý den .
%mor:	adv:pro|tak , adj|dobrý-4&SG&M n|den-4&SG&MI .
%pho:	tak dobrý den .
*CHI:	dobrý den , co byste si chtěla půjčit ?
%mor:	adj|dobrý-4&SG&M n|den-4&SG&MI , pro:int|co-4&SG&N v:aux|být-2&PL&cond&akt&impf pro:refl|se-3&SG v:mod|chtít-SG&past&akt&F&impf v|půjčit-inf&pf ?
%pho:	doby den co byste si těla půjčit .
*MOT:	já bych si , prosím , chtěla půjčit nějakou knížku pro děti .
%mor:	pro:pers|já-1&SG v:aux/cop|být-1&SG&cond&akt&impf pro:refl|se-3&SG , v|prosit-1&SG&ind& . . .
                      
Icon
Name
Sara30425.txt
Size
83.53 KB
Format
Text file
Description
Neznámý
MD5
f6f31394131293973c256942c4ef75fc
 Download file  Preview
 File Preview  
@UTF8
@Window:	0_0_0_0_66169_1_67014_1_67014_1
@Begin
@Languages:	ces
@Participants:	CHI Sára Target_Child , MOT Mother , SIS Sister
@ID:	ces|Chroma2023.07|CHI|3;04.25|female|||Target_Child|||
@ID:	ces|Chroma2023.07|MOT||female|||Mother|||
@ID:	ces|Chroma2023.07|SIS||female|||Sister|||
@Transcriber:	JOLKOH
@Situation:	MOT a CHI si spolu povídají , CHI různě poskakuje; občas je v pozadí slyšet SIS , miminko Norinku .
*CHI:	jo , bude sedět na druhý straně gauče .
%mor:	int|jo , v:aux|být-3&SG&ind&futur&akt&impf v|sedět-inf&impf prep|na num:ord|druhý-6&SG&F n|strana-6&SG&F n|gauč-2&SG&MI .
%pho:	jo bude sedět na duhý staně gauče .
%com:	z nahrávky není jasné kdo .
*MOT:	proč ?
%mor:	adv:pro|proč ?
%pho:	proč .
*CHI:	protože já tu chci mít místo na skákání .
%mor:	conj:sub|protože pro:pers|já-1&SG adv:pro|tu v:mod|chtít-1&SG&ind&pres&akt&impf v|mít-inf&impf n|místo-4&SG&N prep|na n|skákání-4&SG&N .
%pho:	potože já tu chci mít místo na skákání .
*MOT:	a ty můžeš skákat n . . .
                      
Icon
Name
Viktor20719.txt
Size
42.1 KB
Format
Text file
Description
Neznámý
MD5
3e593b90b1ba2895bdbc2441da11611c
 Download file  Preview
 File Preview  
@UTF8
@Window:	0_0_0_0_31935_1_32499_0_32499_0
@Begin
@Languages:	ces
@Participants:	CHI Viktor Target_Child , MOT Martina Mother , FAT Father
@ID:	ces|Chroma2023.07|CHI|2;07.19|male|||Target_Child|||
@ID:	ces|Chroma2023.07|MOT||female|||Mother|||
@ID:	ces|Chroma2023.07|FAT||male|||Father|||
@Transcriber:	TERBIN
@Situation:	společná hra na doktora přerušená konverzací o skutečném zranění .
*MOT:	pane doktore , co té naší pacientce je ?
%mor:	n|pan-5&SG&MA n|doktor-5&SG&MA , pro:rel/int|co-1&SG&N pro:dem|ten-3&SG&F pro:poss|náš-3&SG&F n|pacientka-3&SG&F v:aux/cop|být-3&SG&ind&pres&akt&impf ?
%com:	lékař = dítě; pacient = hračka .
@Comment:	hluk v pozadí .
*CHI:	jau@i .
%mor:	int|jau .
*MOT:	+< jau@i .
%mor:	int|jau .
*MOT:	jejda@i , co se stalo ?
%mor:	int|jejda , pro:rel/int|co-1&SG&N pro:refl|se-4&SG v|stát-SG&past&akt&N&pf ?
%com:	smutně .
*CHI:	nevím .
%mor:	v|vědět-neg-1&SG&ind&pres&akt&impf .
%pho:	nevim .
%com:	smutně .
*MOT:	co se stalo ?
%mor:	pro:rel/ . . .
                      
Icon
Name
Viktor20717.txt
Size
120.41 KB
Format
Text file
Description
Neznámý
MD5
e5ec05ceca3f196e853f132f42ee2cdb
 Download file  Preview
 File Preview  
@UTF8
@Window:	0_0_0_0_99021_1_99501_0_99501_0
@Begin
@Languages:	ces
@Participants:	CHI Viktor Target_Child , MOT Mother , FAT Father
@ID:	ces|Chroma2023.07|CHI|2;07.17|male|||Target_Child|||
@ID:	ces|Chroma2023.07|MOT||female|||Mother|||
@ID:	ces|Chroma2023.07|FAT||male|||Father|||
@Transcriber:	TERBIN
@Situation:	společný ranní rozhovor MOT a CHI nad knihou .
*CHI:	xxx .
%com:	CHI mumlá .
*MOT:	tak ještě jednou , hele@i .
%mor:	adv:pro|tak adv|ještě num:mult|jednou , int|hele .
%pho:	tak eště jednou hele .
*MOT:	kdo je ta paní ?
%mor:	pro:rel/int|kdo-1&SG&M v:aux/cop|být-3&SG&ind&pres&akt&impf pro:dem|ten-1&SG&F n|paní-1&SG&F ?
*CHI:	nevím .
%mor:	v|vědět-neg-1&SG&ind&pres&akt&impf .
%pho:	nevim .
*MOT:	&em ten pán teda .
%mor:	pro:dem|ten-1&SG&M n|pán-1&SG&MA adv|teda .
%com:	MOT opravuje svou předchozí výpověď .
*CHI:	&t teď <to je> [/] to je hospodář .
%mor:	adv:pro|teď pro:dem|ten-1&SG&N v:cop|být-3&SG&ind&pres&akt&impf n|hospodář-1&SG&MA .
%pho:	t teď t . . .
                      
Icon
Name
Viktor20702.txt
Size
99.43 KB
Format
Text file
Description
Neznámý
MD5
98f5507915110d46d389242245cf94c6
 Download file  Preview
 File Preview  
@UTF8
@Window:	0_0_0_0_81769_1_82572_1_82572_1
@Begin
@Languages:	ces
@Participants:	CHI Viktor Target_Child , MOT Mother , FAT Father
@ID:	ces|Chroma2023.07|CHI|2;07.02|male|||Target_Child|||
@ID:	ces|Chroma2023.07|MOT||female|||Mother|||
@ID:	ces|Chroma2023.07|FAT||male|||Father|||
@Transcriber:	TERBIN
@Situation:	CHI , FAT a MOT si stavějí z kostek , brzký ranní rozhovor v posteli , CHI často mluví sám pro sebe nebo na hračku .
*FAT:	0 .
%com:	kašel .
*FAT:	na komín .
%mor:	prep|na n|komín-4&SG&MI .
*FAT:	jo , takhle .
%mor:	part|jo , adv:pro|takhle .
*FAT:	a ty budeš jako kejvat tím komínem ?
%mor:	conj:coord|a pro:pers|ty-1&SG v:aux/cop|být-2&SG&ind&futur&akt&impf conj:sub|jako v|kejvat-inf&x_vid pro:dem|ten-7&SG&Z n|komín-7&SG&MI ?
*CHI:	ano .
%mor:	int|ano .
*FAT:	Křemílkovi a Vochomůrkovi .
%mor:	n:prop|Křemílek-3&SG&MA conj:coord|a n:prop|Vochomůrka-3&SG&MA .
*CHI:	nene [x 2] .
%mor:	int|nene .
*CHI:	já nebudu .
%mor:	pro:pers|já-1&SG v:aux|být-neg-1&S . . .
                      
Icon
Name
Viktor20623.txt
Size
131.5 KB
Format
Text file
Description
Neznámý
MD5
38f7b88693cf948ec383531e309c6770
 Download file  Preview
 File Preview  
@UTF8
@Window:	0_0_0_0_110328_1_110865_0_110865_0
@Begin
@Languages:	ces
@Participants:	CHI Viktor Target_Child , MOT Mother
@ID:	ces|Chroma2023.07|CHI|2;06.23|male|||Target_Child|||
@ID:	ces|Chroma2023.07|MOT||female|||Mother|||
@Transcriber:	KATBEL
@Situation:	společné koupání dítěte a matky ve vaně .
*CHI:	a pak se s ním dál hráli [*] .
%mor:	conj:coord|a adv:pro|pak pro:refl|se-4&SG-err prep|s pro:pers|on-7&SG&x adv|dále v|hrát-PL&past&akt&M&impf .
%pho:	a pak se s ním dál háli .
%err:	se = si .
*CHI:	chichi@i .
%mor:	int|chichi .
@Comment:	cákání ve vodě .
*CHI:	xxx .
%pho:	xxx .
*CHI:	a jeden třeba je i na břicho tady .
%mor:	part|a num:card|jeden-1&SG&M part|třeba v|být-3&SG&ind&pres&akt&impf conj:coord|i prep|na n|břicho-4&SG&N adv:pro|tady .
%pho:	a jeden třeba je i na bicho tady .
*MOT:	dá se dát i na břicho ?
%mor:	v|dát-3&SG&ind&pres&akt&pf pro:refl|se-4&SG v|dát-inf&pf conj:coord|i prep|na n|břicho-4&SG&N ?
*CHI:	<jakoby> [/] jakoby takovej povodník@ . . .
                      
Icon
Name
Sara30908.txt
Size
96.97 KB
Format
Text file
Description
Neznámý
MD5
df4070fad7e11f38e9284baf035fd2e3
 Download file  Preview
 File Preview  
@UTF8
@Window:	0_0_0_0_68366_1_68780_1_68780_1
@Begin
@Languages:	ces
@Participants:	CHI Sára Target_Child , MOT Mother , SIS Sister
@ID:	ces|Chroma2023.07|CHI|3;09.08|female|||Target_Child|||
@ID:	ces|Chroma2023.07|MOT||female|||Mother|||
@ID:	ces|Chroma2023.07|SIS||female|||Sister|||
@Transcriber:	JOLKOH
@Situation:	CHI a MOT si společně hrají na maminky; CHI má jako miminka panenky , MOT má jako miminko SIS .
*MOT:	a co že jsi měla ?
%mor:	conj:coord|a part|co conj:sub|že v:aux/cop|být-2&SG&ind&pres&akt&impf v|mít-SG&past&akt&F&impf ?
%pho:	a co že si měla .
*CHI:	xxx .
%pho:	xxx .
*MOT:	a nedostala ho Norinka ?
%mor:	conj:coord|a v|dostat-neg-SG&past&akt&F&pf pro:pers|on-4&SG&Z x|Norinka ?
%pho:	a nedostala ho norinka .
*CHI:	jenom &j jako .
%mor:	part|jenom conj:sub|jako .
%pho:	jenom j jako .
*MOT:	+< co ?
%mor:	pro:rel/int|co-1&SG&N ?
%pho:	co .
*MOT:	jenom jako ?
%mor:	part|jenom conj:sub|jako ?
%pho:	jenom jako .
*CHI:	jo .
%mor:	int|jo .
%pho:	jo . . .
                      
Icon
Name
Viktor20925.txt
Size
98.21 KB
Format
Text file
Description
Neznámý
MD5
63674804015f02125154f46b1157b43d
 Download file  Preview
 File Preview  
@UTF8
@Window:	0_0_0_0_79160_1_80205_0_80205_0
@Begin
@Languages:	ces
@Participants:	CHI Viktor Target_Child , MOT Mother , FAT Father
@ID:	ces|Chroma2023.07|CHI|2;09.25|male|||Target_Child|||
@ID:	ces|Chroma2023.07|MOT||female|||Mother|||
@ID:	ces|Chroma2023.07|FAT||male|||Father|||
@Transcriber:	KATBEL
@Situation:	MOT a CHI si večer povídají v pokoji .
*MOT:	tak co to znáš za tu koledu ?
%mor:	adv:pro|tak adv|co pro:dem|ten-4&SG&N v|znát-2&SG&ind&pres&akt&impf prep|za pro:dem|ten-4&SG&F n|koleda-4&SG&F ?
*MOT:	jaká je to koleda ?
%mor:	pro:rel/int|jaký-1&SG&F v:aux/cop|být-3&SG&ind&pres&akt&impf pro:dem|ten-1&SG&N n|koleda-1&SG&F ?
*CHI:	<to> [/] to je o tygrovi , jak se dostal do Francie .
%mor:	pro:dem|ten-1&SG&N v:aux/cop|být-3&SG&ind&pres&akt&impf prep|o n|tygr-6&SG&MA , conj:sub|jak pro:refl|se-4&SG v|dostat-SG&past&akt&M&pf prep|do n:prop|Francie-2&SG&F .
%pho:	to to je o tygjovi jak se dostal do fjancije .
*MOT:	o tygrovi jak se dostal do Francie ?
%mor:	prep . . .
                      
Icon
Name
Viktor20917.txt
Size
40.54 KB
Format
Text file
Description
Neznámý
MD5
cbbeab613354df56130e2796633581e8
 Download file  Preview
 File Preview  
@UTF8
@Window:	0_0_0_0_24096_1_24851_0_24851_0
@Begin
@Languages:	ces
@Participants:	CHI Viktor Target_Child , MOT Mother , FAT Father
@ID:	ces|Chroma2023.07|CHI|2;09.17|male|||Target_Child|||
@ID:	ces|Chroma2023.07|MOT||female|||Mother|||
@ID:	ces|Chroma2023.07|FAT||male|||Father|||
@Transcriber:	KATBEL
@Situation:	FAT si hraje s CHI , v místnosti jsou společně s MOT .
@Comment:	CHI zpívá .
*FAT:	a co je v tom zrcadle , prosím tě ?
%mor:	conj:coord|a pro:rel/int|co-1&SG&N v:aux/cop|být-3&SG&ind&pres&akt&impf prep|v pro:dem|ten-6&SG&Z n|zrcadlo-6&SG&N , v|prosit-1&SG&ind&pres&akt&x_vid pro:pers|ty-4&SG ?
%pho:	a co je v tom zrcadle prosim tě .
*CHI:	<já> [/] já tady xxx .
%mor:	pro:pers|já-1&SG adv:pro|tady .
%pho:	já já tady xxx .
*FAT:	to je xxx .
%mor:	pro:dem|ten-1&SG&N v:aux/cop|být-3&SG&ind&pres&akt&impf .
%pho:	to je xxx .
*CHI:	to je ručička .
%mor:	pro:dem|ten-1&SG&N v:cop|být-3&SG&ind&pres&akt&impf n|ručička-1&SG&F .
%pho:	to je jucicka .
*FAT:	aha@i . . . .
                      
Icon
Name
Viktor20813.txt
Size
94.74 KB
Format
Text file
Description
Neznámý
MD5
7322780509ab7a12ac27e5c0e1958558
 Download file  Preview
 File Preview  
@UTF8
@Window:	0_0_0_0_72612_1_73228_0_73228_0
@Begin
@Languages:	ces
@Participants:	CHI Viktor Target_Child , MOT Mother
@ID:	ces|Chroma2023.07|CHI|2;08.13|male|||Target_Child|||
@ID:	ces|Chroma2023.07|MOT||female|||Mother|||
@Transcriber:	KATBEL
@Situation:	MOT a CHI si spolu čtou .
*MOT:	tak koho máme rádi teda ?
%mor:	adv:pro|tak pro:rel/int|kdo-4&SG&M v|mít-1&PL&ind&pres&akt&impf adj:short|rád-1&PL&M adv|teda ?
*CHI:	&em , nikoho .
%mor:	pro:neg|nikdo-4&SG&M .
*MOT:	nikoho ?
%mor:	pro:neg|nikdo-4&x_cislo&M ?
*CHI:	jenom Zuzanku .
%mor:	part|jenom n:prop|Zuzanka-4&SG&F .
*MOT:	jenom Zuzanku ?
%mor:	part|jenom n:prop|Zuzanka-4&SG&F ?
*CHI:	jo .
%mor:	int|jo .
*CHI:	a Bořka .
%mor:	conj:coord|a n:prop|Bořek-4&SG&MA .
%pho:	a boska .
%com:	šeptem .
*MOT:	a Bořka .
%mor:	conj:coord|a n:prop|Bořek-4&SG&MA .
*MOT:	a koho ještě ?
%mor:	conj:coord|a pro:rel/int|kdo-4&SG&M adv|ještě ?
*CHI:	nikoho .
%mor:	pro:neg|nikdo-4&SG&M .
*MOT:	nikoho ?
%mor:	pro:neg|ni . . .
                      
Icon
Name
Viktor20800.txt
Size
149.48 KB
Format
Text file
Description
Neznámý
MD5
b1feedbcacfe9f71ff9e5e42f8738034
 Download file  Preview
 File Preview  
@UTF8
@Window:	0_0_0_0_123604_1_124165_0_124165_0
@Begin
@Languages:	ces
@Participants:	CHI Viktor Target_Child , MOT Mother
@ID:	ces|Chroma2023.07|CHI|2;08.00|male|||Target_Child|||
@ID:	ces|Chroma2023.07|MOT||female|||Mother|||
@Transcriber:	TERBIN
@Situation:	večer před usnutím – CHI a MOT si povídají o obrázcích v knížce a obrázcích na papírových kapesnících , rozhovor přeruší stížnost CHI na bolest prstu a následné řešení této situace , poté si opět CHI a MOT prohlížejí obrázky v knížce , nakonec proběhne ještě rozhovor o mléce před spaním .
*CHI:	ale koukni .
%mor:	part|ale v|kouknout-2&SG&imp&akt&pf .
*CHI:	<ale ty> [/] ale ty takový auta .
%mor:	part|ale pro:dem|ty-1&PL&N pro:dem|takový-1&PL&N n|auto-1&PL&N .
*MOT:	máš stejný ?
%mor:	v|mít-2&SG&ind&pres&akt&impf adj|stejný-4&SG&M ?
*CHI:	no .
%mor:	int|no .
*CHI:	ty auta .
%mor:	pro:dem|ten-4&PL&N n|auto-4&PL&N .
*MOT:	který ?
%mor:	pro:rel/int|který-1&SG&M ?
*CHI:	<ty> [//] já mám žlutý .
%mor:	pro:pers|j . . .
                      
Icon
Name
Viktor20725.txt
Size
56.47 KB
Format
Text file
Description
Neznámý
MD5
f10539a45065e3589fa2b467dd0326c0
 Download file  Preview
 File Preview  
@UTF8
@Window:	0_0_0_0_45786_1_47036_0_47036_0
@Begin
@Languages:	ces
@Participants:	CHI Viktor Target_Child , MOT Mother
@ID:	ces|Chroma2023.07|CHI|2;07.25|male|||Target_Child|||
@ID:	ces|Chroma2023.07|MOT||female|||Mother|||
@Transcriber:	JANSEG
@Situation:	CHI a MOT si společně prohlížejí obrázkovou knížku .
*CHI:	0 .
%com:	CHI nesrozumitelně žvatlá , zatímco se matka snaží nastavit diktafon a umístit ho někam .
*MOT:	jo .
%mor:	part|jo .
*CHI:	já si tady zahřeju nožky .
%mor:	pro:pers|já-1&SG pro:refl|se-3&SG adv:pro|tady v|zahřát-1&SG&ind&pres&akt&pf n|nožka-4&PL&F .
%pho:	já si tady zahzeju nozky .
*MOT:	a <kde> [/] kde si zahřeješ nožky ?
%mor:	conj:coord|a adv:pro|kde pro:refl|se-3&SG v|zahřát-2&SG&ind&pres&akt&x_vid n|nožka-4&PL&F ?
*CHI:	+< tady .
%mor:	adv:pro|tady .
*CHI:	tady u dece [*] .
%mor:	adv:pro|tady prep|u n|deka-x&SG&F .
%err:	u dece = pod dekou .
*CHI:	0 .
%com:	CHI nesrozumitelně žvatlá .
*MOT:	já ho položím sem , jo ?
%mor:	pro:pers|já . . .
                      
Icon
Name
Viktor30008.txt
Size
13.4 KB
Format
Text file
Description
Neznámý
MD5
dc4ac3a77f105200bb1103933b6fed36
 Download file  Preview
 File Preview  
@UTF8
@Window:	0_0_0_0_10418_1_10911_0_10911_0
@Begin
@Languages:	ces
@Participants:	CHI Viktor Target_Child , MOT Mother , BRO Brother
@ID:	ces|Chroma2023.07|CHI|3;00.08|male|||Target_Child|||
@ID:	ces|Chroma2023.07|MOT||female|||Mother|||
@ID:	ces|Chroma2023.07|BRO||male|||Brother|||
@Transcriber:	KATBEL
@Situation:	MOT a CHI si povídají .
*MOT:	tak Viktore , na co myslíš , že čeká ta princezna s takovou našpulenou pusou u rytíře ?
%mor:	adv:pro|tak n:prop|Viktor-5&SG&MA , prep|na pro:rel/int|co-4&SG&N v|myslit-2&SG&ind&pres&akt&impf , conj:sub|že v|čekat-3&SG&ind&pres&akt&x_vid pro:dem|ten-1&SG&F n|princezna-1&SG&F prep|s pro:dem|takový-7&SG&F adj|našpulený-7&SG&F n|pusa-7&SG&F prep|u n|rytíř-2&SG&MA ?
*CHI:	nevím .
%mor:	v|vědět-neg-1&SG&ind&pres&akt&impf .
%pho:	nevim .
*MOT:	na cos [: co jsi] to říkal , že čeká ?
%mor:	prep|na pro:rel/int|co-4&SG&N v:aux/cop|být-2&SG&ind&pres&akt&impf pro:dem|ten-1&SG&N v|říkat-SG&past&akt&M&impf , conj:sub|že v|čekat-3&SG&ind&pre . . .
                      
Icon
Name
Viktor21122.txt
Size
32.36 KB
Format
Text file
Description
Neznámý
MD5
f9c3ba3782248e722e45e9735ded0a03
 Download file  Preview
 File Preview  
@UTF8
@Window:	0_0_0_0_26526_1_27277_0_27277_0
@Begin
@Languages:	ces
@Participants:	CHI Viktor Target_Child , MOT Mother
@ID:	ces|Chroma2023.07|CHI|2;11.22|male|||Target_Child|||
@ID:	ces|Chroma2023.07|MOT||female|||Mother|||
@Transcriber:	KATBEL
@Situation:	MOT a CHI si hrají na slepičku a kohoutka , poté s mladším bratrem CHI Melicharem na pana doktora .
*CHI:	víš , slepičko ?
%mor:	v|vědět-2&SG&ind&pres&akt&impf , n|slepička-5&SG&F ?
%pho:	vís slepicko .
*MOT:	co ?
%mor:	pro:rel/int|co-1&SG&N ?
*CHI:	+< já jsem na druhé skále .
%mor:	pro:pers|já-1&SG v|být-1&SG&ind&pres&akt&impf prep|na num:ord|druhý-6&SG&F n|skála-6&SG&F .
%pho:	já sem na dluhé skále .
*MOT:	ty seš na druhé skále , kohoutku ?
%mor:	pro:dem|ten-1&PL&F v:aux/cop|být-2&SG&ind&pres&akt&impf prep|na num:ord|druhý-6&SG&F n|skála-6&SG&F , n|kohoutek-6&SG&MI ?
*CHI:	+< ano .
%mor:	int|ano .
*CHI:	ano , já jsem na téhle cestě .
%mor:	part|ano , pro:pers|já-1&SG v|být-1&SG&ind&pres&akt&impf prep|na pro . . .
                      
Icon
Name
Viktor21116.txt
Size
52.7 KB
Format
Text file
Description
Neznámý
MD5
3626801a2350157bd3a4aa72fe148966
 Download file  Preview
 File Preview  
@UTF8
@Window:	0_0_0_0_39856_1_40374_0_40374_0
@Begin
@Languages:	ces
@Participants:	CHI Viktor Target_Child , MOT Mother , FAT Father
@ID:	ces|Chroma2023.07|CHI|2;11.16|male|||Target_Child|||
@ID:	ces|Chroma2023.07|MOT||female|||Mother|||
@ID:	ces|Chroma2023.07|FAT||male|||Father|||
@Transcriber:	KATBEL
@Situation:	MOT a CHI si společně malují , v pokoji je s nimi mladší sourozenec CHI .
*MOT:	potřebujeme vědět , kdy nahrávat , Pavle .
%mor:	v|potřebovat-1&PL&ind&pres&akt&impf v|vědět-inf&impf , adv:pro|kdy v|nahrávat-inf&x_vid , n:prop|Pavel-5&SG&MA .
%add:	FAT .
@Comment:	CHI kašle .
*CHI:	mami ?
%mor:	n|máma-5&SG&F ?
*MOT:	tenhle týden už jsme nahrávali .
%mor:	pro:dem|tenhle-4&SG&M n|týden-4&SG&MI adv|už v:aux/cop|být-1&PL&ind&pres&akt&impf v|nahrávat-PL&past&akt&M&x_vid .
%pho:	tenhle týden už sme nahrávali .
*CHI:	mami , já chci +...
%mor:	n|máma-5&SG&F , pro:pers|já-1&SG v|chtít-1&SG&ind&pres&akt&impf +...
*CHI:	mami , já chci +...
%mor:	n|máma-5&SG&F , pr . . .
                      
Icon
Name
Viktor21024.txt
Size
105.92 KB
Format
Text file
Description
Neznámý
MD5
5e7f02544dcdc8b7fbea69b4af48e90d
 Download file  Preview
 File Preview  
@UTF8
@Window:	0_0_0_0_86925_1_87607_0_87607_0
@Begin
@Languages:	ces
@Participants:	CHI Viktor Target_Child , MOT Mother
@ID:	ces|Chroma2023.07|CHI|2;10.24|male|||Target_Child|||
@ID:	ces|Chroma2023.07|MOT||female|||Mother|||
@Transcriber:	KATBEL
@Situation:	MOT a CHI si povídají ve vaně .
*CHI:	kdyby bylo ?
%mor:	conj:sub_v:aux|kdyby_být-3&SG&cond&akt&impf v:aux|být-SG&past&akt&N&impf ?
*MOT:	kdyby bylo co ?
%mor:	conj:sub_v:aux|aby_být-1&x_cislo&cond&akt&impf v:aux/cop|být-SG&past&akt&N&impf adv|co ?
*CHI:	kde by byl stočenej sýr .
%mor:	adv:pro|kde v:aux|být-3&SG&cond&akt&impf v|být-SG&past&akt&M&impf adj|stočený-1&SG&M n|sýr-1&SG&MI .
%pho:	kde by byl stocenej sýr .
*MOT:	místo , kde by byl stočenej sýr ?
%mor:	n|místo-1&SG&N , adv:pro|kde v:aux/cop|být-x_osoba&x_cislo&cond&akt&impf v:aux/cop|být-SG&past&akt&M&impf adj|stočený-1&SG&M n|sýr-1&SG&MI ?
*CHI:	jo .
%mor:	int|jo .
*MOT:	myslíš , abys ho tam moh motat ?
%mor:	v|myslit-2&SG&ind&pres&akt&impf , conj:su . . .
                      
Icon
Name
Viktor21010.txt
Size
41.85 KB
Format
Text file
Description
Neznámý
MD5
e701f5855efde3b4ceff00ae829fffbd
 Download file  Preview
 File Preview  
@UTF8
@Window:	0_0_0_0_32368_1_33441_0_33441_0
@Begin
@Languages:	ces
@Participants:	CHI Viktor Target_Child , MOT Mother , FAT Father
@ID:	ces|Chroma2023.07|CHI|2;10.10|male|||Target_Child|||
@ID:	ces|Chroma2023.07|MOT||female|||Mother|||
@ID:	ces|Chroma2023.07|FAT||male|||Father|||
@Transcriber:	KATBEL
@Situation:	brzy ráno; MOT a CHI si vypráví a hrajou v pokoji , kde je miminko (bratr CHI) .
*MOT:	tak .
%mor:	adv:pro|tak .
*MOT:	tak jak to je ten strašidelný příběh ?
%mor:	adv:pro|tak adv:pro|jak pro:dem|ten-1&SG&N v:aux/cop|být-3&SG&ind&pres&akt&impf pro:dem|ten-1&SG&M adj|strašidelný-1&SG&M n|příběh-1&SG&MI ?
@Comment:	miminko v pozadí .
*CHI:	já jsem jednou <našel našel &na> [//] , když jsem šel lesem , potkal <jsem> [/] lišku .
%mor:	pro:pers|já-1&SG v:aux|být-1&SG&ind&pres&akt&impf adv|jednou v|najít-SG&past&akt&M&pf , conj:sub|když v:aux|být-1&SG&ind&pres&akt&impf v|jít-SG&past&akt&M&impf n|les-7&SG&MI , v|potkat-SG&past&akt&M&pf n|liška-4&SG&F .
%pho:	já sem . . .
                      
Icon
Name
Viktor30309.txt
Size
95.48 KB
Format
Text file
Description
Neznámý
MD5
de79839f076a35263196395c962225a1
 Download file  Preview
 File Preview  
@UTF8
@Window:	0_0_0_0_78807_1_79669_0_79669_0
@UTF8
@Begin
@Languages:	ces
@Participants:	CHI Viktor Target_Child , MOT Mother
@ID:	ces|Chroma2023.07|CHI|3;03.09|male|||Target_Child|||
@ID:	ces|Chroma2023.07|MOT||female|||Mother|||
@Transcriber:	KATBEL
@Situation:	CHI s MOT přemýšlí , jak opravit dveře na záchodě .
*MOT:	něcos [: něco jsi] to říkal , cos [: co jsi] to chtěl , aby to +...
%mor:	pro:indef|něco-1&x_cislo v:aux/cop|být-2&SG&ind&pres&akt&impf
	pro:dem|ten-4&SG&N v|říkat-SG&past&akt&M&impf ,
	pro:rel/int|co-1&SG&N v:aux/cop|být-2&SG&ind&pres&akt&impf
	pro:dem|ten-4&SG&N v|chtít-SG&past&akt&M&impf ,
	conj:sub_v:aux|aby_být-1&x_cislo&cond&akt&impf pro:dem|ten-1&SG&N
	+...
*MOT:	jak to má být ?
%mor:	adv:pro|jak pro:dem|ten-4&SG&N v|mít-3&SG&ind&pres&akt&impf v:aux/cop|být-inf&impf ?
*CHI:	+< já jsem chtěl , aby tady bylo takový dřevíčko s hřebíkem s kličkou tam na ty dveře &za záchodový , <aby to> [//] <a a a> [/] a ten hřebík byl &pl takhle protáhnutej +.. . . .
                      
Icon
Name
Viktor30223.txt
Size
147.66 KB
Format
Text file
Description
Neznámý
MD5
9b4672d3472d5d2f1d971674c3fdff7f
 Download file  Preview
 File Preview  
@UTF8
@Window:	0_0_0_0_124277_1_124849_0_124849_0
@Begin
@Languages:	ces
@Participants:	CHI Viktor Target_Child , MOT Mother
@ID:	ces|Chroma2023.07|CHI|3;02.23|male|||Target_Child|||
@ID:	ces|Chroma2023.07|MOT||female|||Mother|||
@Transcriber:	KATBEL
@Situation:	MOT a CHI staví z lega loď a samopal , v místnosti jsou společně s mladším bratrem CHI .
@Comment:	CHI si brouká a jeho mladší sourozenec hlasitě pláče .
*CHI:	tady je okno .
%mor:	adv:pro|tady v|být-3&SG&ind&pres&akt&impf n|okno-1&SG&N .
%pho:	tajy je okno .
*CHI:	<tady> [/] tady bude okno .
%mor:	adv:pro|tady v|být-3&SG&ind&futur&akt&impf n|okno-1&SG&N .
%pho:	tajy tajy bude okno .
*CHI:	piráti [x 4] .
%mor:	n|pirát-1&PL&MA .
%pho:	piláti piláti piláti piláti .
%com:	potichu prozpěvuje .
*MOT:	na co jsi říkal , že tam je to zábradlíčko ?
%mor:	prep|na pro:rel/int|co-4&SG&N v:aux/cop|být-2&SG&ind&pres&akt&impf v|říkat-SG&past&akt&M&impf , conj:sub|že adv:pro|tam v:aux/cop|být-3&SG&ind&pres&akt&impf pro:dem . . .
                      
Icon
Name
Viktor30210.txt
Size
77.89 KB
Format
Text file
Description
Neznámý
MD5
6297324921494d5aef642184f1c3e66f
 Download file  Preview
 File Preview  
@UTF8
@Window:	0_0_0_0_64087_1_64479_0_64479_0
@Begin
@Languages:	ces
@Participants:	CHI Viktor Target_Child , MOT Mother
@ID:	ces|Chroma2023.07|CHI|3;02.10|male|||Target_Child|||
@ID:	ces|Chroma2023.07|MOT||female|||Mother|||
@Transcriber:	KATBEL
@Situation:	MOT a CHI si povídají ráno v posteli; v pokoji je také malý sourozenec CHI .
*CHI:	kalendář [x 2] , ani jeden +...
%mor:	n|kalendář-1&SG&MI , part|ani num:card|jeden-1&SG&M +...
%pho:	kalendás kalendás ani jeden .
%com:	zpívá vymyšlenou písničku .
*CHI:	mami , myslíš že +...
%mor:	n|máma-5&SG&F , v|myslit-2&SG&ind&pres&akt&impf conj:sub|že +...
%pho:	mami myslís ze .
*CHI:	<já> [/] já na to +...
%mor:	pro:pers|já-1&SG prep|na pro:dem|ten-4&SG&N +...
%pho:	já já na to .
@Comment:	sourozenec CHI brečí a CHI kašle .
*MOT:	Viktore , prosím tě , nech mi tam ty krabičky .
%mor:	n:prop|Viktor-5&SG&MA , v|prosit-1&SG&ind&pres&akt&x_vid pro:pers|ty-4&SG , v|nechat-2&SG&imp&akt&x_vid pro:pers|já-3&SG adv:pro|tam pro:dem . . .
                      
Icon
Name
Viktor30129.txt
Size
47.2 KB
Format
Text file
Description
Neznámý
MD5
0c0b1e3eea1368c816e5efad35af0d49
 Download file  Preview
 File Preview  
@UTF8
@Window:	0_0_0_0_38761_1_39417_0_39417_0
@Begin
@Languages:	ces
@Participants:	CHI Viktor Target_Child , MOT Mother
@ID:	ces|Chroma2023.07|CHI|3;01.29|male|||Target_Child|||
@ID:	ces|Chroma2023.07|MOT||female|||Mother|||
@Transcriber:	KATBEL
@Situation:	MOT a CHI si na táboře prohlíží v týpí knihu o pirátech a lepí do ní samolepky .
*CHI:	ten kufřík .
%mor:	pro:dem|ten-x&SG&M n|kufřík-x&SG&MI .
%pho:	ten kufsík .
*MOT:	kufřík jsi dal do postele ?
%mor:	n|kufřík-4&SG&MI v:aux/cop|být-2&SG&ind&pres&akt&impf v|dát-SG&past&akt&M&pf prep|do n|postel-2&SG&F ?
%pho:	kufřík si dal do postele .
*CHI:	jo .
%mor:	int|jo .
*CHI:	xxx .
*MOT:	co tam ještě nalepíš ?
%mor:	pro:rel/int|co-4&SG&N adv:pro|tam adv|ještě v|nalepit-2&SG&ind&pres&akt&x_vid ?
*CHI:	&em .
*MOT:	co to je ?
%mor:	pro:rel/int|co-1&SG&N pro:dem|ten-1&SG&N v:aux/cop|být-3&SG&ind&pres&akt&impf ?
*CHI:	co ?
%mor:	pro:int|co-1&SG&N ?
*MOT:	co to je ?
%mor:	pro:rel/int|co-1&SG&N pro:dem|ten-1&SG&N v:aux/ . . .
                      
Icon
Name
Viktor30024.txt
Size
125.46 KB
Format
Text file
Description
Neznámý
MD5
d5cbf5245b3a07979e9b7074b05f317c
 Download file  Preview
 File Preview  
@UTF8
@Window:	0_0_0_0_102563_1_103096_0_103096_0
@Begin
@Languages:	ces
@Participants:	CHI Viktor Target_Child , MOT Mother
@ID:	ces|Chroma2023.07|CHI|3;00.24|male|||Target_Child|||
@ID:	ces|Chroma2023.07|MOT||female|||Mother|||
@Transcriber:	KATBEL
@Situation:	MOT a CHI si hrají s plastelínou .
*MOT:	táta had ?
%mor:	n|táta-1&SG&MA n|had-1&SG&MA ?
*CHI:	ano .
%mor:	int|ano .
*CHI:	tohleto je miminko , mami .
%mor:	pro:dem|tenhleten-1&SG&N v:cop|být-3&SG&ind&pres&akt&impf n|miminko-1&SG&N , n|máma-5&SG&F .
*MOT:	mhm .
%mor:	x|mhm .
*CHI:	a tohle je táta , mami .
%mor:	conj:coord|a pro:dem|tenhle-1&SG&N v:cop|být-3&SG&ind&pres&akt&impf n|táta-1&SG&MA , n|máma-5&SG&F .
*MOT:	jo .
%mor:	part|jo .
*MOT:	jak se pozná táta ?
%mor:	adv:pro|jak pro:refl|se-4&SG v|poznat-3&SG&ind&pres&akt&x_vid n|táta-1&SG&MA ?
*CHI:	&em , že je velikej .
%mor:	conj:sub|že v:cop|být-3&SG&ind&pres&akt&impf adj|veliký-1&SG&M .
%pho:	em ze je velikej .
*MOT:	mhm .
%mor:	x|mhm .
*CHI:	a . . .
                      
Icon
Name
Viktor30529.txt
Size
120.73 KB
Format
Text file
Description
Neznámý
MD5
43521964579642c34a16cb39bb208255
 Download file  Preview
 File Preview  
@UTF8
@Window:	0_0_0_0_102832_1_103273_0_103273_0
@Begin
@Languages:	ces
@Participants:	CHI Viktor Target_Child , MOT Mother
@ID:	ces|Chroma2023.07|CHI|3;05.29|male|||Target_Child|||
@ID:	ces|Chroma2023.07|MOT||female|||Mother|||
@Transcriber:	MARVOK
@Situation:	CHI ve vaně vypráví o výletě s otcem .
@Comment:	je slyšet šplíchání vodou .
*MOT:	tak .
%mor:	adv:pro|tak .
*MOT:	xxx .
@Comment:	kromě šplíchání se ozve zvuk přesouvání nějaké větší věci , možná přisouvání židle k vaně .
*CHI:	to byl <tuleň> [?] .
%mor:	pro:dem|ten-1&SG&N v:cop|být-SG&past&akt&M&impf n|tuleň-1&SG&MA .
*CHI:	a <to> [/] to byl xxx .
%mor:	conj:coord|a pro:dem|ten-1&SG&N v:cop|být-SG&past&akt&M&impf .
*MOT:	a jak se to jmenuje ?
%mor:	conj:coord|a adv:pro|jak pro:refl|se-4&SG pro:dem|ten-1&SG&N v|jmenovat-3&SG&ind&pres&akt&x_vid ?
*CHI:	jmenuje se to +...
%mor:	v|jmenovat-3&SG&ind&pres&akt&impf pro:refl|se-4&SG
	pro:dem|ten-1&SG&N +...
%pho:	menuje se to .
*CHI:	já jsem to zapomenul .
%m . . .
                      
Icon
Name
Viktor30512.txt
Size
127.13 KB
Format
Text file
Description
Neznámý
MD5
dd906a9c6f8928487e9de2f04c8de8d2
 Download file  Preview
 File Preview  
@UTF8
@Window:	0_0_0_0_105653_1_106656_0_106656_0
@Begin
@Languages:	ces
@Participants:	CHI Viktor Target_Child , MOT Mother
@ID:	ces|Chroma2023.07|CHI|3;05.12|male|||Target_Child|||
@ID:	ces|Chroma2023.07|MOT||female|||Mother|||
@Transcriber:	KATBEL
@Situation:	MOT a CHI si před spaním v pokoji povídají a hrají si se stavebnicí .
*MOT:	Viktore , nevypínej mi ten diktafon , když jsem ti to nedovolila , sakrblé@i .
%mor:	n:prop|Viktor-5&SG&MA , v|vypínat-neg-2&SG&imp&akt&x_vid pro:pers|já-3&SG pro:dem|ten-1&SG&M n|diktafon-1&SG&MI , conj:sub|když v:aux/cop|být-1&SG&ind&pres&akt&impf pro:dem|ten-1&PL&M pro:dem|ten-4&SG&N v|dovolit-neg-SG&past&akt&F&x_vid , int|sakrblé .
%pho:	Viktore nevypínej mi ten diktafon dyž sem ti to nedovolila sakrblé .
*CHI:	a proč ?
%mor:	part|a adv:pro|proč ?
%pho:	a ploc .
*MOT:	protože ho chci mít zapnutej .
%mor:	conj:sub|protože pro:pers|on-4&SG&Z v|chtít-1&SG&ind&pres&akt&impf v|mít-inf&impf adj|zapnutý-4&SG&M .
*MOT:	nahrajem něco Aničce . . .
                      
Icon
Name
Viktor30424.txt
Size
101.16 KB
Format
Text file
Description
Neznámý
MD5
cf59ffa419d2a027adeaab822da180a4
 Download file  Preview
 File Preview  
@UTF8
@Window:	0_0_0_0_74161_1_74802_0_74802_0
@Begin
@Languages:	ces
@Participants:	CHI Viktor Target_Child , MOT Mother
@ID:	ces|Chroma2023.07|CHI|3;04.24|male|||Target_Child|||
@ID:	ces|Chroma2023.07|MOT||female|||Mother|||
@Transcriber:	KATBEL
@Situation:	MOT a CHI si povídají ráno v posteli , kde je taky mladší sourozenec CHI .
*MOT:	Viktůrku , kam dneska půjdem ?
%mor:	x|Viktůrku , adv:pro|kam adv|dneska v|jít-1&PL&ind&futur&akt&impf ?
%pho:	Viktůrku kam neska pudem .
*CHI:	nikam .
%mor:	adv:pro:neg|nikam .
%com:	rozespale .
*MOT:	dyť jsme měli nějakej plán , ne ?
%mor:	conj:coord|vždyť v:aux/cop|být-1&PL&ind&pres&akt&impf v|mít-PL&past&akt&M&impf pro:indef|nějaký-4&SG&M n|plán-4&SG&MI , part|ne ?
%pho:	dyť sme měli nějakej plán ne .
*CHI:	plán .
%mor:	n|plán-4&SG&MI .
%com:	opakuje po MOT .
*MOT:	mhm .
%mor:	x|mhm .
%com:	zíve .
*CHI:	a jakej ?
%mor:	conj:coord|a pro:int|jaký-4&SG&M ?
*MOT:	měli jsme přece plán jít koupit klukům ty dárky k narozeninám , . . .
                      
Icon
Name
Viktor30404.txt
Size
48.1 KB
Format
Text file
Description
Neznámý
MD5
b8d49570774ff8765c4f12118a83be81
 Download file  Preview
 File Preview  
@UTF8
@Window:	0_0_0_0_38910_1_39481_0_39481_0
@Begin
@Languages:	ces
@Participants:	CHI Viktor Target_Child , FAT Father , MOT Mother
@ID:	ces|Chroma2023.07|CHI|3;04.04|male|||Target_Child|||
@ID:	ces|Chroma2023.07|FAT||male|||Father|||
@ID:	ces|Chroma2023.07|MOT||female|||Mother|||
@Transcriber:	KATBEL
@Situation:	ráno v posteli , CHI , FAT a MOT si povídají o dinosaurech a rybách .
*CHI:	ňam@i [x 2] .
%mor:	int|ňam .
*MOT:	tak .
%mor:	adv:pro|tak .
@Comment:	CHI neustále opakuje ňam@i a směje se .
*MOT:	Viktore , nech mě .
%mor:	n:prop|Viktor-5&SG&MA , v|nechat-2&SG&imp&akt&x_vid pro:pers|já-4&SG .
%add:	CHI .
*FAT:	<který> [/] který dva , že to přišli , jsi říkal ?
%mor:	pro:rel/int|který-1&SG&M num:card|dva-1&PL&M , conj:sub|že pro:dem|ten-4&SG&N v|přijít-PL&past&akt&M&pf , v:aux/cop|být-2&SG&ind&pres&akt&impf v|říkat-SG&past&akt&M&impf ?
%pho:	kerý kerý dva že to přišli si řikal .
%add:	CHI .
*CHI:	co ?
%mor:	pro:int|co-x&SG&N ?
*FAT:	který dva , že to při . . .
                      
Icon
Name
Viktor30327.txt
Size
33.74 KB
Format
Text file
Description
Neznámý
MD5
0a1a7a4478e8a82d2124195680f2d1f6
 Download file  Preview
 File Preview  
@UTF8
@Window:	0_0_0_0_23318_1_23822_0_23822_0
@Begin
@Languages:	ces
@Participants:	CHI Viktor Target_Child , FAT Father , MOT Mother
@ID:	ces|Chroma2023.07|CHI|3;03.27|male|||Target_Child|||
@ID:	ces|Chroma2023.07|MOT||female|||Mother|||
@ID:	ces|Chroma2023.07|FAT||male|||Father|||
@Transcriber:	KATBEL
@Situation:	CHI a FAT si ráno povídají v pokoji .
*CHI:	tati ?
%mor:	n|táta-5&SG&MA ?
*FAT:	hm ?
%mor:	int|hm ?
*CHI:	popros mámu , aby pro ně šla , pro ty bonbony .
%mor:	v|poprosit-2&SG&imp&akt&pf n|máma-4&SG&F , conj:sub_v:aux|aby_být-3&SG&cond&akt&impf prep|pro pro:pers|on-4&PL&MI v|jít-SG&past&akt&F&impf , prep|pro pro:dem|ten-4&PL&M n|bonbón-4&PL&MI .
%pho:	poplos mámu aby plo ně šla plo ty bonbony .
*FAT:	+< pro ty bonbonky ?
%mor:	prep|pro pro:dem|ten-4&PL&M n|bonbónek-4&PL&MI ?
*CHI:	mhm .
*CHI:	protože já nechci s tebou jít nikam .
%mor:	conj:sub|protože pro:pers|já-1&SG v:mod|chtít-neg-1&SG&ind&pres&akt&impf prep|s pro:pers|ty-7&SG v|jít-inf&impf adv:pro . . .
                      
Icon
Name
Aneta20208.txt
Size
46.59 KB
Format
Text file
Description
Neznámý
MD5
5a817d2e002b65f1da861f0673ecff26
 Download file  Preview
 File Preview  
@UTF8
@Window:	0_0_0_0_18468_1_19056_0_19056_0
@Begin
@Languages:	ces
@Participants:	CHI Aneta Target_Child , SIT Babysitter
@ID:	ces|Chroma2023.07|CHI|2;02.08|female|||Target_Child|||
@ID:	ces|Chroma2023.07|SIT||male|||Babysitter|||
@Transcriber:	MARVOK
@Situation:	popis obrázku .
*SIT:	&=kašel .
*SIT:	tak .
%mor:	adv:pro|tak .
*CHI:	tam je mimi .
%mor:	adv:pro|tam v|být-3&SG&ind&pres&akt&impf n|mimi-1&SG&N .
*SIT:	kde je mimi ?
%mor:	adv:pro|kde v:aux/cop|být-3&SG&ind&pres&akt&impf x|mimi ?
*SIT:	tady ?
%mor:	adv:pro|tady ?
*CHI:	tady .
%mor:	adv:pro|tady .
*CHI:	<xxx tam> [x 2] .
%mor:	adv:pro|tam .
*CHI:	počkej na mě , hol^čič^ko .
%mor:	v|počkat-2&SG&imp&akt&pf prep|na pro:pers|já-4&SG , n|holčička-5&SG&F .
%pho:	potej na mě olčito .
*SIT:	počkej na mě , holčičko , říká chlapeček ?
%mor:	v|počkat-2&SG&imp&akt&pf prep|na pro:pers|já-4&SG , n|holčička-5&SG&F , v|říkat-3&SG&ind&pres&akt&impf n|chlapeček-1&SG&MA ?
*CHI:	jo .
%mor:	int|jo .
*SIT:	a kde je c . . .
                      
Icon
Name
Viktor30806.txt
Size
79.42 KB
Format
Text file
Description
Neznámý
MD5
d1e2a49c570fe84623eb5969634a0f5c
 Download file  Preview
 File Preview  
@UTF8
@Window:	0_0_0_0_65361_1_66390_0_66390_0
@Begin
@Languages:	ces
@Participants:	CHI Viktor Target_Child , MOT Mother
@ID:	ces|Chroma2023.07|CHI|3;08.06|male|||Target_Child|||
@ID:	ces|Chroma2023.07|MOT||female|||Mother|||
@Transcriber:	DENSEB
@Situation:	CHI vypráví MOT vymyšlenou pohádku o zlém traktoru , je přítomný i mladší bratr CHI Melichar - miminko , které občas zapláče .
*CHI:	a ten traktor taky je zlej , on je policajt .
%mor:	conj:coord|a pro:dem|ten-1&SG&M n|traktor-1&SG&MI adv|taky v:cop|být-3&SG&ind&pres&akt&impf adj|zlý-1&SG&M , pro:pers|on-1&SG&M v:cop|být-3&SG&ind&pres&akt&impf n|policajt-1&SG&MA .
%pho:	a ten tuaktol taky je zlej von je policajt .
*MOT:	ten traktor je policajt ?
%mor:	pro:dem|ten-1&SG&M n|traktor-1&SG&MI v:aux/cop|být-3&SG&ind&pres&akt&impf n|policajt-1&SG&MA ?
*MOT:	a je zlej ?
%mor:	conj:coord|a v:aux/cop|být-3&SG&ind&pres&akt&impf adj|zlý-1&SG&M ?
*CHI:	jo .
%mor:	int|jo .
*MOT:	a jak to bylo s tou jeho manželkou ?
%mor:	conj . . .
                      
Icon
Name
Viktor30724.txt
Size
29.5 KB
Format
Text file
Description
Neznámý
MD5
9623d7fd8865eb03f7953b4c187daa45
 Download file  Preview
 File Preview  
@UTF8
@Window:	0_0_0_0_23840_1_24915_0_24915_0
@Begin
@Languages:	ces
@Participants:	CHI Viktor Target_Child , MOT Mother , BRO Brother , FAT Father
@ID:	ces|Chroma2023.07|CHI|3;07.24|male|||Target_Child|||
@ID:	ces|Chroma2023.07|MOT||female|||Mother|||
@ID:	ces|Chroma2023.07|FAT||male|||Father|||
@ID:	ces|Chroma2023.07|BRO||male|||Brother|||
@Transcriber:	KATBEL
@Situation:	MOT a CHI si hrají s letadélky a servisními vozidly dle Disneyho pohádek – Hasiči a záchranáři a Velký závod .
*CHI:	já ti povím .
%mor:	pro:pers|já-1&SG pro:pers|ty-3&SG v|povědět-1&SG&ind&pres&akt&pf .
%pho:	já ti povim .
@Comment:	CHI vydává zvuky .
*MOT:	tak co mám za úkol , Dottie ?
%mor:	conj:coord|tak pro:rel/int|co-4&SG&N v|mít-1&SG&ind&pres&akt&impf prep|za n|úkol-4&SG&MI , n:prop|Dottie-5&SG&F ?
*MOT:	ne , <co mám za> [//] co máme za úkol , Skippere ?
%mor:	part|ne , pro:rel/int|co-4&SG&N v|mít-1&PL&ind&pres&akt&impf prep|za n|úkol-4&SG&MI , n:prop|Skipper-5&SG&MA ?
%pho:	ne co mám za c . . .
                      
Icon
Name
Viktor30700.txt
Size
106.62 KB
Format
Text file
Description
Neznámý
MD5
a8a83c93e29ed7b138bab43306bb7760
 Download file  Preview
 File Preview  
@UTF8
@Window:	0_0_0_0_88799_1_89695_1_89695_1
@Begin
@Languages:	ces
@Participants:	CHI Viktor Target_Child , MOT Mother , BRO Melichar Brother
@ID:	ces|Chroma2023.07|CHI|3;07.00|male|||Target_Child|||
@ID:	ces|Chroma2023.07|MOT||female|||Mother|||
@ID:	ces|Chroma2023.07|BRO||male|||Brother|||
@Transcriber:	MARVOK
@Situation:	stavění z lega .
*MOT:	co jsi říkal , Viktore ?
%mor:	pro:rel/int|co-4&SG&N v:aux/cop|být-2&SG&ind&pres&akt&impf v|říkat-SG&past&akt&M&impf , n:prop|Viktor-5&SG&MA ?
*CHI:	xxx .
%com:	BRO do toho pláče .
*MOT:	cože aby se ten požár ?
%mor:	int|cože conj:sub_v:aux|aby_být-1&x_cislo&cond&akt&impf pro:refl|se-4&SG pro:dem|ten-1&SG&M n|požár-1&SG&MI ?
*CHI:	méně rozšířil .
%mor:	adv|málo-CP v|rozšířit-SG&past&akt&M&pf .
%pho:	méně rozšíšil .
*MOT:	a proč chceš , aby se na ní rozšířil požár ?
%mor:	conj:coord|a adv:pro|proč v|chtít-2&SG&ind&pres&akt&impf , conj:sub_v:aux|aby_být-1&x_cislo&cond&akt&impf pro:refl|se-4&SG prep|na pro:pers|on-6&SG&F v| . . .
                      
Icon
Name
Viktor30619.txt
Size
146.62 KB
Format
Text file
Description
Neznámý
MD5
399e7917a17751524065839ca32461d6
 Download file  Preview
 File Preview  
@UTF8
@Window:	0_0_0_0_121906_1_123572_0_123572_0
@Begin
@Languages:	ces
@Participants:	CHI Viktor Target_Child , MOT Mother , FAT Father , BRO Brother
@ID:	ces|Chroma2023.07|CHI|3;06.19|male|||Target_Child|||
@ID:	ces|Chroma2023.07|MOT||female|||Mother|||
@ID:	ces|Chroma2023.07|FAT||male|||Father|||
@ID:	ces|Chroma2023.07|BRO||male|||Brother|||
@Transcriber:	MARVOK
@Situation:	hledání a rozbalování pytlíku od Mikuláše .
*FAT:	aha@i .
%mor:	int|aha .
*FAT:	a jak to teďkon uděláme ?
%mor:	conj:coord|a adv:pro|jak pro:dem|ten-4&SG&N adv|teďkon v|udělat-1&PL&ind&pres&akt&pf ?
*CHI:	co ?
%mor:	pro:int|co-1&SG&N ?
*FAT:	a jak to teďkon uděláme ?
%mor:	conj:coord|a adv:pro|jak pro:dem|ten-4&SG&N adv|teďkon v|udělat-1&PL&ind&pres&akt&pf ?
*CHI:	&o otevřeme okno .
%mor:	v|otevřít-1&PL&ind&pres&akt&pf n|okno-4&SG&N .
*FAT:	opravdu ?
%mor:	adv|opravdu ?
*CHI:	abychom mohli to vyndat .
%mor:	conj:sub_v:aux|aby_být-1&PL&cond&akt&impf v:mod|moci-PL&past&akt&M&impf pro:dem|te . . .
                      
Icon
Name
Aneta20320.txt
Size
25.31 KB
Format
Text file
Description
Neznámý
MD5
ee923a41d30def1ecdebe1116424e53e
 Download file  Preview
 File Preview  
@UTF8
@Window:	0_0_0_0_19520_1_20097_0_20097_0
@Begin
@Languages:	ces
@Participants:	CHI Aneta Target_Child , SIT Ivan Babysitter
@ID:	ces|Chroma2023.07|CHI|2;03.20|female|||Target_Child|||
@ID:	ces|Chroma2023.07|SIT||male|||Babysitter|||
@Transcriber:	JANHEN
@Situation:	CHI a SIT si hrají a prohlížejí si obrázky v knížkách .
*CHI:	pomalu [x 3] .
%mor:	adv|pomalu .
*CHI:	xxx .
@Comment:	zacinkání kovového předmětu o podlahu .
*CHI:	xxx .
*CHI:	prosím kosím@c .
%mor:	v|prosit-1&SG&ind&pres&akt&impf x|kosím-neo .
%pho:	pošim košim .
%com:	vytváří pseudoslovní rým .
*CHI:	&em tamhleto dělá Bambulín .
%mor:	pro:dem|tamhleten-4&SG&N v|dělat-3&SG&ind&pres&akt&impf n:prop|Bambulín-1&SG&MA .
%pho:	támneto dělá b@budýn .
%com:	prohlížejí knížku "Bambulín a Berunka" .
*CHI:	je tam Bambulín a je to Berunka .
%mor:	v|být-3&SG&ind&pres&akt&impf adv:pro|tam n:prop|Bambulín-1&SG&MA conj:coord|a v:cop|být-3&SG&ind&pres&akt&impf pro:dem|ten-1&SG&N n:prop|Berunka-1&SG&F .
%pho:	j . . .
                      
Icon
Name
Aneta20312.txt
Size
50.75 KB
Format
Text file
Description
Neznámý
MD5
ff6ef2a046d7bd9d23a084d11a888250
 Download file  Preview
 File Preview  
@UTF8
@Window:	0_0_0_0_38464_1_38955_0_38955_0
@Begin
@Languages:	ces
@Participants:	CHI Aneta Target_Child , SIT Ivan Babysitter
@ID:	ces|Chroma2023.07|CHI|2;03.12|female|||Target_Child|||
@ID:	ces|Chroma2023.07|SIT||male|||Babysitter|||
@Transcriber:	JANHEN
@Situation:	CHI a SIT si prohlížejí obrázky zvířat .
*CHI:	kde je váš chlapeček ?
%mor:	adv:pro|kde v|být-3&SG&ind&pres&akt&impf pro:poss|váš-1&SG&M n|chlapeček-1&SG&MA ?
%pho:	de je vá ša peček .
*CHI:	je tam .
%mor:	v|být-3&SG&ind&pres&akt&impf adv:pro|tam .
*CHI:	0 .
%com:	kašel .
*SIT:	co to je ?
%mor:	pro:rel/int|co-1&SG&N pro:dem|ten-1&SG&N v:aux/cop|být-3&SG&ind&pres&akt&impf ?
*CHI:	&em xxx .
%pho:	em xxx .
*SIT:	co ?
%mor:	pro:rel/int|co-1&SG&N ?
*CHI:	&emá mýval .
%mor:	n|mýval-1&SG&MA .
%pho:	emá mýval .
*SIT:	mýval ?
%mor:	v|mývat-SG&past&akt&M&x_vid ?
*SIT:	ukaž , je to mýval ?
%mor:	v|ukázat-2&SG&imp&akt&pf , v:aux/cop|být-3&SG&ind&pres&akt&impf pro:dem|ten-1&SG&N n|mýval-1&SG&MA ?
*SIT: . . .
                      
Icon
Name
Aneta20219.txt
Size
30.41 KB
Format
Text file
Description
Neznámý
MD5
3de1d5c3b778b4f7606e6aa29a40f078
 Download file  Preview
 File Preview  
@UTF8
@Window:	0_0_0_0_21270_1_21717_0_21717_0
@Begin
@Languages:	ces
@Participants:	CHI Aneta Target_Child , SIT Babysitter , BRO Libor Brother
@ID:	ces|Chroma2023.07|CHI|2;02.19|female|||Target_Child|||
@ID:	ces|Chroma2023.07|SIT||male|||Babysitter|||
@ID:	ces|Chroma2023.07|BRO||male|||Brother|||
@Transcriber:	MARVOK
@Situation:	prohlížení obrázkových knih .
*CHI:	0 .
%com:	mumlání .
@Comment:	zvuky nastavování diktafonu .
*SIT:	tak pojď .
%mor:	adv:pro|tak v|jít-2&SG&imp&akt&impf .
%pho:	tak poď .
*SIT:	co si budem číst ?
%mor:	pro:rel/int|co-4&SG&N pro:refl|se-3&SG v:aux/cop|být-1&PL&ind&futur&akt&impf v|číst-inf&impf ?
*SIT:	tohle ?
%mor:	pro:dem|tenhle-4&SG&N ?
%pho:	todle .
@Comment:	kroky a zavírání dveří .
*SIT:	tak ukaž .
%mor:	adv:pro|tak v|ukázat-2&SG&imp&akt&pf .
*SIT:	co to je ?
%mor:	pro:rel/int|co-1&SG&N pro:dem|ten-1&SG&N v:aux/cop|být-3&SG&ind&pres&akt&impf ?
*SIT:	co to máš ?
%mor:	adv|co pro:dem|ten-4&SG&N v|mít-2&SG&ind&pres&akt&impf ?
* . . .