|

2013-005-02-005

5. Návrh poslanců Romana Sklenáka, Jeronýma Tejce a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 218/2002 Sb., o službě státních zaměstnanců ve správních úřadech a o odměňování těchto zaměstnanců a ostatních zaměstnanců ve správních úřadech (služební zákon) /sněmovní tisk 71/ - prvé čtení

Date2014-01-22
Meeting2013/005
Agenda Item2013/005/005
Authorizedyes
Sourcehttps://www.psp.cz/eknih/2013ps/stenprot/005schuz/bqbs/b04100501.htm#r0

Javascript seems to be turned off, or there was a communication error. Turn on Javascript for more display options.


index   039 < Page 040 > 041

Místopředseda PSP Petr Gazdík Gratulujeme paní poslancové. S faktickou poznámkou se přihlásil pan poslanec Kalousek. (Šum v sále.)Prosím o klid! Poslanec Miroslav Kalousek nevyčítám panu poslanci Babišovi, že zjevně nevyslyšel moji zdvořilou prosbu. Oba dva předřečníci, kteří za něj zaskočili, byli důstojnou a věrohodnou substitucí. (Smích a potlesk zprava.) Místopředseda PSP Petr Gazdík S další faktickou poznámkou se přihlásila paní poslankyně Chalánková. Prosím, paní poslankyně, máte slovo. Poslankyně Jitka Chalánková Děkuji za slovo, pane předsedající. Chtěla jsem zareagovat na předřečníka, který vystoupil již dvě vystoupení před. Chtěla jsem se krátce představit. Jsem v politice již deset let a vzpomínám na mnohá přemýšlení, na mnohá rozhodování, na těžké chvíle, kdy bylo nutné vyřešit rozhodnutí ve prospěch těch nejchudších, při péči o děti apod. A dovolila bych si vyzvat prostřednictvím pana předsedajícího pana kolegu, který říkal, že my poslanci TOP 09 máme strach z toho, co přijde ze strany ANO. (Ticho v sále. Paní poslankyně pokračuje tichým a klidným hlasem.)Mohu vám říct, se vás vůbec nebojím. A všechna svá rozhodnutí vám mohu a dokážu obhájit. Vůbec se vás nebojím. (Potlesk zprava.) Místopředseda PSP Petr Gazdík Děkuji paní poslankyni za faktickou poznámku. Dívám se v sále, jestli se ještě někdo hlásí. Jestli se nikdo nehlásí, tak končím obecnou rozpravu. (Potlesk ze střední části sálu.)Chci se zeptat pana zpravodaje či pana navrhovatele, jestli si přejí závěrečná slova. Pan poslanec Tejc. Prosím o jeho závěrečné slovo. Poslanec Jeroným Tejc Vážený pane předsedající, vážené kolegyně a kolegové, věřím, že byste nebyli rádi, kdybych teď reagoval na všechna vystoupení a opět tu debatu zopakoval. Proto si to své vystoupení nechám spíše do druhého a třetího čtení a na jednání ve výborech, případně na zítřejší seminář. bych chtěl k debatě říct jediné. Mám pocit, že zejména ze strany TOP 09 je tady snaha vytvořit jakousi clonu, vypustit jakousi mlhu, která zakrýt to, proč ten zákon skutečně přijít a co změnit. Do budoucna totiž nebude možné to, co se dělo zejména na ministerstvech pravicové vlády a zejména na ministerstvech TOP 09, konkrétně na Ministerstvu práce a sociálních věcí pana Drábka. Myslím, že je legendární to, co se dělo z hlediska obsazování jednotlivých pozic a nakonec toho důsledku, že lidé, kteří byli politicky dosazeni na toto ministerstvo, nakonec skončili při vyšetřování orgánů činných v trestním řízení. Možná kdyby tady platil služební zákon, nic takového by se nestalo. Pan náměstek Šiška by neměl vliv na personální obsazení ministerstva a úředníci, kteří by měli možnost se odvolat proti příkazům, které by nepochybně mohly být pochybné, by zabránili tomu, co se na Ministerstvu práce a sociálních věcí dělo. To, co by se také nemohlo stát, je, že by jednotliví vysocí úředníci tohoto ministerstva získávali odměny a platy, které neodpovídaly jejich výkonu. Chtěl bych pouze poukázat na informace, které jsme získali přímo od Ministerstva práce a sociálních věcí v rámci interpelace z minulého období, a to na přehled vyplacených platů vybraných zaměstnanců Ministerstva práce v období od 1. 7. 2010 do 31. 12. 2010. Vrchní ředitel 2 měl tehdy plat včetně odměn měsíčně 150 tis. , vrchní ředitel 3 - 131 tis. , ředitel odboru 1 - 104 tis. , ředitel odboru 5 - 89 tis. , ředitel odboru 9 - 91 tis. . Tohle by se v případě přijetí služebního zákona stát nemohlo, protože tohle je zákonem zapovězeno a odměňování musí probíhat podle standardních pravidel, tedy žádné smluvní platy, žádné nepřiměřené odměny. Podle mého názoru strach z toho, že bude přijat tento zákon, vede TOP 09 a možná celou pravici k tomu, že vytváří pseudotéma, kterým chce zakrýt skutečný důvod přijetí tohoto zákona, protože podobné praktiky do budoucna, pokud tento zákon přijmeme, a vás prosím, abyste ho propustili do druhého čtení, možné nebudou. Děkuji za pozornost. (Potlesk poslanců ČSSD a ANO 2011.)

Download XMLDownload textWaveform viewCreate Person name