|

2013-005-02-005

5. Návrh poslanců Romana Sklenáka, Jeronýma Tejce a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 218/2002 Sb., o službě státních zaměstnanců ve správních úřadech a o odměňování těchto zaměstnanců a ostatních zaměstnanců ve správních úřadech (služební zákon) /sněmovní tisk 71/ - prvé čtení

Date2014-01-22
Meeting2013/005
Agenda Item2013/005/005
Authorizedyes
Sourcehttps://www.psp.cz/eknih/2013ps/stenprot/005schuz/bqbs/b04100501.htm#r0

Javascript seems to be turned off, or there was a communication error. Turn on Javascript for more display options.


index   004 < Page 005 > 006

Místopředseda PSP Petr Gazdík Děkuji panu předsedovi Stanjurovi a poprosím pana předsedu poslaneckého klubu TOP 09 a Starostové pana poslance Miroslava Kalouska. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Poslanec Miroslav Kalousek Děkuji za slovo, pane předsedající. Dobré ráno, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci. bych chtěl uklidnit svého předřečníka pana předsedu Stanjuru, který pochyboval o kvalitě svého hlasu. Byť slyšitelně chraptěl - přeji mu brzké uzdravení -, byla kvalita jeho hlasu na výrazně vyšší úrovni než předloha, která dnes před námi leží a kterou projednáváme. (Pobavení.)Dámy a pánové, k tomu textu, který je předložen a který je údajně projednáván, se vyjádří kolegové z poslaneckého klubu. Mně prosím dovolte jako předsedovi klubu, abych sdělil zásadní stanovisko poslaneckého klubu a zdůvodnění, proč budeme všichni hlasovat pro zamítnutí. My totiž neprojednáváme služební zákon. I předkladatelé uznávají, že bude zpracován komplexní pozměňovací návrh, tedy že před námi bude ležet úplně jiný text, než který teď leží na stole a který jakoby projednáváme jenom proto, že ve skutečnosti děláme něco úplně jiného. Ve skutečnosti dnes schvalujeme lex Babiš. A připouštím, že ono lex není úplně přesné, protože lex znamená, že byla schválena nějaká legislativa. Ono se v právním řádu nezmění ani písmenko, ale spoluprací poslanců ANO, ČSSD, strany lidové a pana prezidenta Zemana se změní 23letá ústavní zvyklost, podle nás začne docházet k cynickému a účelovému porušování právního řádu, protože povinnost předkládat lustrační osvědčení je podle našeho názoru zcela jistě dána zákonem, nicméně pokud byste se chtěli držet jiného právního výkladu, začne být cynicky porušována dlouholetá, zatím do dnešního dne nezměněná ústavní zvyklost. Ta začne být porušována od zítřka. Ministry jmenuje prezident republiky, to znamená, jedině prezident republiky právo požadovat předložení negativního lustračního osvědčení. Pan prezident vám slíbil, že pokud tento text - si nedovolím říct ani návrh služebního zákona - projde do druhého čtení, on přestane ta negativní lustrační osvědčení vyžadovat. Kdyby se to týkalo pouze pana předsedy ANO, pokud bychom tady dnes schválili - tedy samozřejmě bez našich hlasů, ale pokud by dnes Poslanecká sněmovna schválila paragraf, že se lustrační zákon nevztahuje na Andreje Babiše, bylo by to výrazně méně nebezpečné, protože by se to týkalo pouze pana Andreje Babiše. To, co vy dnes ve spolupráci s panem prezidentem republiky děláte, není nic jiného, než že otevíráte širokou cestu všem bývalým agentům Státní bezpečnosti, ale i všem důstojníkům Státní bezpečnosti, prostě každému, koho si pan premiér, dokud bude tato vláda a dokud bude tento prezident, usmyslí jmenovat ministry, prostě proto, že pan prezident přestane vyžadovat negativní lustrační osvědčení. To ve skutečnosti děláte. A bych si dovolil, předpokládám, že marně, ale přesto si dovolím apelovat na poslance strany sociálně demokratické i na poslance strany lidové jako poslance dvou historických, státotvorných a bezpochyby demokratických stran, abyste to nedělali, protože otevíráte Pandořinu skříňku a připouštíte širokou možnost, že formálně poražení sametovou revolucí stanou se po 25 letech skutečnými vítězi, tak jak si to vždycky plánovali a tak jak o to vždycky usilovali. bych se rád zeptal prostřednictvím pana předsedajícího pana poslance Hermana - on ještě před rokem s velkou odvahou a velmi kompetentně řídil Ústav pro studium totalitních režimů -, jak se cítí, když ty, jejichž činnost před listopadem 1989 dokumentoval on a jeho kolegové v Ústavu paměti národa Slovenské republiky, jak se cítí, když těmto exponentům dnešním hlasováním ve spolupráci s prezidentem republiky otevírá širokou cestu do vládních funkcí, a jak se cítí designovaný ministr, který je s těmito exponenty připraven rameno vedle ramene spolupracovat stejně ochotně jako oni kdysi spolupracovali s bývalým režimem. vlastně ani nechci odpověď, byť se ptám, protože neexistuje věrohodné a přitom zveřejnitelné zdůvodnění. V tomto případě buď jedno, nebo druhé. Obojí se vylučuje. Dámy a pánové, prosím, vzpamatujte se! Poslanecký klub bude hlasovat pro zamítnutí této dohody. (Potlesk poslanců TOP 09 a ODS.)

Download XMLDownload textWaveform viewCreate Person name