Files in this item

 Download all files in item (9.57 MB)
Icon
Name
Aneta20219.txt
Size
29.25 KB
Format
Text file
Description
Neznámý
MD5
fc5e4b020897ded3b75793a7359f6880
 Download file  Preview
 File Preview  
@UTF8
@Window:	78_110_668_685_-1_-1_5337_0_5337_0
@Font:	Win95::-13:0
@Begin
@Languages:	ces
@Participants:	CHI Aneta Target_Child, SIT Babysitter, BRO Libor Brother
@ID:	ces|Chroma2023.04|CHI|2;02.19|female|||Target_Child|||
@ID:	ces|Chroma2023.04|SIT|||||Babysitter|||
@ID:	ces|Chroma2023.04|BRO|||||Brother|||
@Transcriber:	MARVOK
@Situation:	prohlížení obrázkových knih.
*CHI:	0 .
%com:	mumlání .
@Comment:	zvuky nastavování diktafonu .
*SIT:	tak pojď.
%mor:	adv:pro|tak v|jít-2&SG&imp&akt&impf .
%pho:	tak poď.
*SIT:	co si budem číst?
%mor:	pro:rel/int|co-4&SG&N pro:refl|se-3&SG v:aux/cop|být-1&PL&ind&futur&akt&impf v|číst-inf&impf ?
*SIT:	tohle?
%mor:	pro:dem|tenhle-4&SG&N ?
%pho:	todle?
@Comment:	kroky a zavírání dveří.
*SIT:	tak ukaž.
%mor:	adv:pro|tak v|ukázat-2&SG&imp&akt&pf .
*SIT:	co to je?
%mor:	pro:rel/int|co-1&SG&N pro:dem|ten-1&SG&N v:aux/cop|být-3&SG&ind&pres&akt&impf ?
*SIT:	co to máš?
%mor:	adv|co pro:dem|ten-4&SG&N v|mít-2&SG&ind&pres&akt&impf ?
*CHI:	mýdlo .
%mor:	n|mýdl . . .
                      
Icon
Name
Aneta20312.txt
Size
48.95 KB
Format
Text file
Description
Neznámý
MD5
0392627b1f7fa122738eb161f2be3424
 Download file  Preview
 File Preview  
@UTF8
@Window:	78_110_668_685_-1_-1_12205_0_12205_0
@Font:	Win95::-13:0
@Begin
@Languages:	ces
@Participants:	CHI Aneta Target_Child, SIT Ivan Babysitter
@ID:	ces|Chroma2023.04|CHI|2;03.12|female|||Target_Child|||
@ID:	ces|Chroma2023.04|SIT|||||Babysitter|||
@Transcriber:	JANHEN
@Situation:	CHI a SIT si prohlížejí obrázky zvířat.
*CHI:	kde je váš chlapeček ?
%mor:	adv:pro|kde v|být-3&SG&ind&pres&akt&impf pro:poss|váš-1&SG&M n|chlapeček-1&SG&MA ?
%pho:	de je vá ša peček .
*CHI:	je tam .
%mor:	v|být-3&SG&ind&pres&akt&impf adv:pro|tam .
*CHI:	0 .
%com:	kašel .
*SIT:	co to je?
%mor:	pro:rel/int|co-1&SG&N pro:dem|ten-1&SG&N v:aux/cop|být-3&SG&ind&pres&akt&impf ?
*CHI:	&em xxx .
%pho:	em xxx .
*SIT:	co?
%mor:	pro:rel/int|co-1&SG&N ?
*CHI:	&emá mýval .
%mor:	n|mýval-1&SG&MA .
%pho:	emá mýval .
*SIT:	mýval?
%mor:	v|mývat-SG&past&akt&M&x_vid ?
*SIT:	ukaž, je to mýval?
%mor:	v|ukázat-2&SG&imp&akt&pf , v:aux/cop|být-3&SG&ind&pres&akt&impf pro:dem|ten-1&SG&N n|mýval-1&SG&MA ?
*SIT:	to jsou pejsci. . . .
                      
Icon
Name
Aneta20403.txt
Size
26.82 KB
Format
Text file
Description
Neznámý
MD5
9cd591b399cd396ae28c27cc1e6183a1
 Download file  Preview
 File Preview  
@UTF8
@Window:	78_110_668_685_-1_-1_4205_0_4205_0
@Font:	Win95::-13:0
@Begin
@Languages:	ces
@Participants:	CHI Aneta Target_Child, SIT Ivan Babysitter
@ID:	ces|Chroma2023.04|CHI|2;04.03|female|||Target_Child|||
@ID:	ces|Chroma2023.04|SIT|||||Babysitter|||
@Transcriber:	JANHEN
@Situation:	CHI a SIT sedí u stolu, CHI kreslí na papír obrázky vysunovacími pastelkami.
*CHI:	takhle dělá .
%mor:	adv:pro|takhle v|dělat-3&SG&ind&pres&akt&impf .
%pho:	takle dělá .
*SIT:	počkej, takhle to nevysunuj, půjč mi to.
%mor:	v|počkat-2&SG&imp&akt&pf , adv:pro|takhle pro:dem|ten-4&SG&N v|vysunovat-neg-2&SG&imp&akt&x_vid , v|půjčit-2&SG&imp&akt&x_vid pro:pers|já-3&SG pro:dem|ten-4&SG&N .
%pho:	počkej takle to nevysunuj puč mi to.
*SIT:	podáš mi to?
%mor:	v|podat-2&SG&ind&pres&akt&x_vid pro:pers|já-3&SG pro:dem|ten-4&SG&N ?
*CHI:	no .
%mor:	part|no .
*SIT:	co to maluješ, Any?
%mor:	adv|co pro:dem|ten-4&SG&N v|malovat-2&SG&ind&pres&akt&x_vid , n:prop|anus-1&PL&MI ?
*CHI:	tohle srdíčko .
%mor:	pro:dem|tenhle . . .
                      
Icon
Name
Aneta20208.txt
Size
45 KB
Format
Text file
Description
Neznámý
MD5
2c61d902f869f7ab76448a12596c5cf7
 Download file  Preview
 File Preview  
@UTF8
@Window:	250_819_668_685_-1_-1_6018_0_6018_0
@Font:	Win95::-13:0
@Begin
@Languages:	ces
@Participants:	CHI Aneta Target_Child, SIT Babysitter
@ID:	ces|Chroma2023.04|CHI|2;02.08|female|||Target_Child|||
@ID:	ces|Chroma2023.04|SIT|||||Babysitter|||
@Transcriber:	MARVOK
@Situation:	popis obrázku.
*SIT:	&=kašel.
*SIT:	tak.
%mor:	adv:pro|tak .
*CHI:	tam je mimi .
%mor:	adv:pro|tam v|být-3&SG&ind&pres&akt&impf n|mimi-1&SG&N .
*SIT:	kde je mimi?
%mor:	adv:pro|kde v:aux/cop|být-3&SG&ind&pres&akt&impf x|mimi ?
*SIT:	tady?
%mor:	adv:pro|tady ?
*CHI:	tady .
%mor:	adv:pro|tady .
*CHI:	<xxx tam> [x 2] .
%mor:	adv:pro|tam .
*CHI:	počkej na mě, hol^čič^ko .
%mor:	v|počkat-2&SG&imp&akt&pf prep|na pro:pers|já-4&SG , n|holčička-5&SG&F .
%pho:	potej na mě olčito .
*SIT:	počkej na mě, holčičko, říká chlapeček?
%mor:	v|počkat-2&SG&imp&akt&pf prep|na pro:pers|já-4&SG , n|holčička-5&SG&F , v|říkat-3&SG&ind&pres&akt&impf n|chlapeček-1&SG&MA ?
*CHI:	jo .
%mor:	int|jo .
*SIT:	a kde je chlapeček?
%mor:	con . . .
                      
Icon
Name
Aneta20320.txt
Size
24.56 KB
Format
Text file
Description
Neznámý
MD5
a508636f6d42ebbf10441beb4f789737
 Download file  Preview
 File Preview  
@UTF8
@Window:	78_110_668_685_-1_-1_5603_0_5603_0
@Font:	Win95::-13:0
@Begin
@Languages:	ces
@Participants:	CHI Aneta Target_Child, SIT Ivan Babysitter
@ID:	ces|Chroma2023.04|CHI|2;03.20|female|||Target_Child|||
@ID:	ces|Chroma2023.04|SIT|||||Babysitter|||
@Transcriber:	JANHEN
@Situation:	CHI a SIT si hrají a prohlížejí si obrázky v knížkách.
*CHI:	pomalu [x 3] .
%mor:	adv|pomalu .
*CHI:	xxx .
@Comment:	zacinkání kovového předmětu o podlahu.
*CHI:	xxx .
*CHI:	prosím kosím@c .
%mor:	v|prosit-1&SG&ind&pres&akt&impf x|kosím-neo .
%pho:	pošim košim .
%com:	vytváří pseudoslovní rým .
*CHI:	&em tamhleto dělá Bambulín .
%mor:	pro:dem|tamhleten-4&SG&N v|dělat-3&SG&ind&pres&akt&impf n:prop|Bambulín-1&SG&MA .
%pho:	támneto dělá b@budýn .
%com:	prohlížejí knížku “Bambulín a Berunka” .
*CHI:	je tam Bambulín a je to Berunka .
%mor:	v|být-3&SG&ind&pres&akt&impf adv:pro|tam n:prop|Bambulín-1&SG&MA conj:coord|a v:cop|být-3&SG&ind&pres&akt&impf pro:dem|ten-1&SG&N n:prop|Berunka-1&SG&F .
%pho:	je tam ba . . .
                      
Icon
Name
Aneta20516.txt
Size
45.96 KB
Format
Text file
Description
Neznámý
MD5
052db54943fc83d8cdafe8df6c9ce660
 Download file  Preview
 File Preview  
@UTF8
@Window:	78_110_668_685_-1_-1_3485_0_3485_0
@Font:	Win95::-13:0
@Begin
@Languages:	ces
@Participants:	CHI Aneta Target_Child, SIT Ivan Babysitter
@ID:	ces|Chroma2023.04|CHI|2;05.16|female|||Target_Child|||
@ID:	ces|Chroma2023.04|SIT|||||Babysitter|||
@Transcriber:	JANHEN
@Situation:	SIT ukazuje CHI různé mince a spolu si s nimi hrají .
*SIT:	to není tvoje.
%mor:	pro:dem|ten-1&SG&N v:aux/cop|být-neg-3&SG&ind&pres&akt&impf pro:poss|tvůj-1&SG&H .
%pho:	to neni tvoje.
*CHI:	xxx .
%pho:	xxx .
*CHI:	0 .
%com:	foukání .
*SIT:	máte peníze?
%mor:	v|mít-2&PL&ind&pres&akt&impf n:pt|peníze-4&PL&MI ?
%add:	neznámý.
*SIT:	co je to?
%mor:	pro:rel/int|co-1&SG&N v:aux/cop|být-3&SG&ind&pres&akt&impf pro:dem|ten-1&SG&N ?
%add:	CHI.
*CHI:	taková královna .
%mor:	pro:dem|takový-1&SG&F n|královna-1&SG&F .
%pho:	taková dálofna .
*SIT:	ukaž, je tam královna?
%mor:	v|ukázat-2&SG&imp&akt&pf , v:aux/cop|být-3&SG&ind&pres&akt&impf adv:pro|tam n|královna-1&SG&F ?
*SIT:	hele@i, to je deset centů.
%mor:	int|he . . .
                      
Icon
Name
Aneta20422.txt
Size
54.75 KB
Format
Text file
Description
Neznámý
MD5
a76e02c2d61fc3e48e7841f2f803d14d
 Download file  Preview
 File Preview  
@UTF8
@Window:	78_110_668_685_-1_-1_5849_0_5849_0
@Font:	Win95::-13:0
@Begin
@Languages:	ces
@Participants:	CHI Aneta Target_Child, SIT Ivan Babysitter
@ID:	ces|Chroma2023.04|CHI|2;04.22|female|||Target_Child|||
@ID:	ces|Chroma2023.04|SIT|||||Babysitter|||
@Transcriber:	JANHEN
@Situation:	večer před spaním, SIT a CHI si hrají na pečení a malují .
*CHI:	xxx .
*SIT:	tak co půjdeme nakoupit?
%mor:	conj:coord|tak pro:rel/int|co-4&SG&N v|jít-1&PL&ind&futur&akt&impf v|nakoupit-inf&pf ?
%pho:	tak co pudeme nakoupit.
*CHI:	&em šli nakoupit .
%mor:	v|jít-PL&past&akt&M&impf v|nakoupit-inf&pf .
%pho:	em ši natopit .
*SIT:	no, už jste šli nakoupit?
%mor:	part|no , adv|už v:aux/cop|být-2&PL&ind&pres&akt&impf v|jít-PL&past&akt&M&impf v|nakoupit-inf&pf ?
%pho:	no už ste šli nakoupit.
*SIT:	nebo teprv půjdete?
%mor:	conj:coord|nebo adv|teprve v|jít-2&PL&ind&futur&akt&impf ?
%pho:	nebo teprv pudete.
*CHI:	&em šli nakoupit medové perníčky .
%mor:	v|jít-PL&past&akt&M&impf v|nakoupit-inf&pf adj|medový-4&P . . .
                      
Icon
Name
Aneta20416.txt
Size
42.82 KB
Format
Text file
Description
Neznámý
MD5
1a9ca1e8ea129be5399c77d63621842b
 Download file  Preview
 File Preview  
@UTF8
@Window:	137_621_787_633_-1_-1_5489_0_5489_0
@Font:	Win95::-13:0
@Begin
@Languages:	ces
@Participants:	CHI Aneta Target_Child, SIT Ivan Babysitter
@ID:	ces|Chroma2023.04|CHI|2;04.16|female|||Target_Child|||
@ID:	ces|Chroma2023.04|SIT|||||Babysitter|||
@Transcriber:	JANHEN
@Situation:	CHI sedí ve vaně a povídá si se SIT.
*CHI:	tak [x 14] .
%mor:	adv:pro|tak .
*SIT:	co to děláš?
%mor:	pro:rel/int|co-4&SG&N pro:dem|ten-4&SG&N v|dělat-2&SG&ind&pres&akt&impf ?
*CHI:	xxx .
%pho:	xxx .
*SIT:	co to děláš, Anynko?
%mor:	pro:rel/int|co-4&SG&N pro:dem|ten-4&SG&N v|dělat-2&SG&ind&pres&akt&impf , n:prop|Anynka-5&SG&F ?
*CHI:	plavám .
%mor:	v|plavám-1&SG&ind&pres&akt&impf .
*SIT:	plaváš@n.
%mor:	x|plaváš-neo .
%com:	plaváš = plaveš, SIT opakuje po CHI.
*CHI:	voda [x 2] &vo .
%mor:	n|voda-1&SG&F .
@Comment:	zvuk bublání.
*SIT:	a co je tohle?
%mor:	conj:coord|a pro:rel/int|co-1&SG&N v:aux/cop|být-3&SG&ind&pres&akt&impf pro:dem|tenhle-1&SG&N ?
*CHI:	&=smích dělám bubliny !
%mor:	v|dělat-1&SG&ind& . . .
                      
Icon
Name
Aneta20705.txt
Size
26.01 KB
Format
Text file
Description
Neznámý
MD5
f66a2baaa5f1dfc3a697c73393f6809b
 Download file  Preview
 File Preview  
@UTF8
@Window:	78_110_668_685_-1_-1_3178_0_3178_0
@Font:	Win95::-13:0
@Begin
@Languages:	ces
@Participants:	CHI Aneta Target_Child, SIT Ivan Babysitter
@ID:	ces|Chroma2023.04|CHI|2;07.05|female|||Target_Child|||
@ID:	ces|Chroma2023.04|SIT|||||Babysitter|||
@Transcriber:	JANHEN
@Situation:	CHI je v místnosti spolu se SIT a povídají si.
*CHI:	já chci hrát áblík@c.
%mor:	pro:pers|já-1&SG v:mod|chtít-1&SG&ind&pres&akt&impf v|hrát-inf&impf x|áblík-neo .
%pho:	já či hlát áblík.
*SIT:	na co chceš hrát?
%mor:	prep|na pro:rel/int|co-4&SG&N v|chtít-2&SG&ind&pres&akt&impf v|hrát-inf&x_vid ?
*CHI:	áblík@c.
%mor:	x|áblík-neo .
%pho:	náblík.
*SIT:	a co to je?
%mor:	conj:coord|a pro:rel/int|co-1&SG&N pro:dem|ten-1&SG&N v:aux/cop|být-3&SG&ind&pres&akt&impf ?
*SIT:	to je nějaký nástroj hudební?
%mor:	pro:dem|ten-1&SG&N v:aux/cop|být-3&SG&ind&pres&akt&impf pro:indef|nějaký-1&SG&M n|nástroj-1&SG&MI adj|hudební-1&SG&M ?
%pho:	to je ňáký nástroj hudební?
*SIT:	cos <to> [/] to +…
%mor:	pro:rel/int|co-4&SG&N . . .
                      
Icon
Name
Aneta20616.txt
Size
32.32 KB
Format
Text file
Description
Neznámý
MD5
74a191df6e76b89924b177834581e174
 Download file  Preview
 File Preview  
@UTF8
@Window:	78_110_668_685_-1_-1_8660_0_8660_0
@Font:	Win95::-13:0
@Begin
@Languages:	ces
@Participants:	CHI Aneta Target_Child, FAT Father, SIT Ivan Babysitter
@ID:	ces|Chroma2023.04|CHI|2;06.16|female|||Target_Child|||
@ID:	ces|Chroma2023.04|FAT|||||Father|||
@ID:	ces|Chroma2023.04|SIT|||||Babysitter|||
@Transcriber:	JANHEN
@Situation:	SIT a CHI si povídají při jídle .
*CHI:	oříšek .
%mor:	n|oříšek-1&SG&MI .
%pho:	oíšek .
*SIT:	hm, ukaž.
%mor:	int|hm , v|ukázat-2&SG&imp&akt&pf .
*SIT:	to je mandlička, víš?
%mor:	pro:dem|ten-1&SG&N v:aux/cop|být-3&SG&ind&pres&akt&impf n|mandlička-1&SG&F , v|vědět-2&SG&ind&pres&akt&impf ?
*CHI:	á@i, jméno je mandlička .
%mor:	int|á , n|jméno-1&SG&N v:cop|být-3&SG&ind&pres&akt&impf n|mandlička-1&SG&F .
%pho:	á meno je madlička .
*CHI:	madlíček@c .
%mor:	n|madlíček-1&SG&x-neo .
%com:	mandlička .
*SIT:	ano, počkej, tam si hačnu já.
%mor:	part|ano , v|počkat-2&SG&imp&akt&pf , adv:pro|tam pro:refl|se-3&SG v|hačnout-1&SG&ind&pres&akt&x_vid pro:pers|já-1&S . . .
                      
Icon
Name
Aneta20614.txt
Size
48.04 KB
Format
Text file
Description
Neznámý
MD5
2c473ed5cea81ad67b3dd6401362b125
 Download file  Preview
 File Preview  
@UTF8
@Window:	78_110_668_685_-1_-1_3655_0_3655_0
@Font:	Win95::-13:0
@Begin
@Languages:	ces
@Participants:	CHI Aneta Target_Child, SIT Ivan Babysitter
@ID:	ces|Chroma2023.04|CHI|2;06.14|female|||Target_Child|||
@ID:	ces|Chroma2023.04|SIT|||||Babysitter|||
@Transcriber:	JANHEN
@Situation:	doma před obědem .
*CHI:	0 .
%com:	prozpěvování si .
*SIT:	nazdar!
%mor:	part|nazdar !
*CHI:	0 .
%com:	křik .
*SIT:	co tady provádíš?
%mor:	pro:rel/int|co-4&SG&N adv:pro|tady v|provádět-2&SG&ind&pres&akt&x_vid ?
*CHI:	nic .
%mor:	pro:neg|nic-1&SG .
%pho:	nič .
*SIT:	ale, to ti nevěřím.
%mor:	conj:coord|ale , pro:dem|ten-4&SG&N pro:pers|ty-3&SG v|věřit-neg-1&SG&ind&pres&akt&x_vid .
%pho:	ale to ti nevěřim.
*CHI:	&eča asi udělali klobásky .
%mor:	part|asi v|udělat-PL&past&akt&M&pf n|klobáska-4&PL&F .
%pho:	@ča aši udělali tobášky .
*SIT:	udělali jsme klobásky?
%mor:	v|udělat-PL&past&akt&M&pf v:aux/cop|být-1&PL&ind&pres&akt&impf n|klobáska-4&PL&F ?
%pho:	udělali sme klobásky.
*CHI:	ne, klobásky ne .
%mor . . .
                      
Icon
Name
Aneta20609.txt
Size
42.42 KB
Format
Text file
Description
Neznámý
MD5
2a462034b378bcea7960269bca21afa2
 Download file  Preview
 File Preview  
@UTF8
@Window:	77_0_948_1680_-1_-1_5403_0_5403_0
@Font:	Win95::-13:0
@Begin
@Languages:	ces
@Participants:	CHI Aneta Target_Child, MOT Mother, FAT Father
@ID:	ces|Chroma2023.04|CHI|2;06.09|female|||Target_Child|||
@ID:	ces|Chroma2023.04|MOT|||||Mother|||
@ID:	ces|Chroma2023.04|FAT|||||Father|||
@Transcriber:	JANHEN
@Situation:	v kuchyni u snídaně.
*MOT:	xxx?
*CHI:	ano .
%mor:	int|ano .
*MOT:	tak co budem dneska dělat, Any?
%mor:	adv:pro|tak pro:rel/int|co-1&SG&N v:aux/cop|být-1&PL&ind&futur&akt&impf adv|dneska v|dělat-inf&impf , n:prop|anus-1&PL&MI ?
*CHI:	ale to je Liborovo !
%mor:	conj:coord|ale pro:dem|ten-1&SG&N v:cop|být-3&SG&ind&pres&akt&impf adj:poss|Liborův-1&SG&N !
%pho:	ae to je libolovo .
*MOT:	ta lžička?
%mor:	pro:dem|ten-1&SG&F n|lžička-1&SG&F ?
*CHI:	ano .
%mor:	int|ano .
*MOT:	hm, sis ji půjčila, že?
%mor:	int|hm , pro:refl_v:aux|se_být-3&SG_2&SG&ind&pres&akt&impf pro:pers|on-4&SG&F v|půjčit-SG&past&akt&F&x_vid , conj:sub|že ?
%pho:	hm sis jí pučila že.
*CHI:	ale nedala . . .
                      
Icon
Name
Aneta20529.txt
Size
36.03 KB
Format
Text file
Description
Neznámý
MD5
42d2d937b34e82dd9fe061548d88107b
 Download file  Preview
 File Preview  
@UTF8
@Window:	78_110_668_685_-1_-1_1947_0_1947_0
@Font:	Win95::-13:0
@Begin
@Languages:	ces
@Participants:	CHI Aneta Target_Child, SIT Ivan Babysitter
@ID:	ces|Chroma2023.04|CHI|2;05.29|female|||Target_Child|||
@ID:	ces|Chroma2023.04|SIT|||||Babysitter|||
@Transcriber:	JANHEN
@Situation:	SIT a CHI si prohlížejí knížku.
*CHI:	nestavím .
%mor:	v|stavět-neg-1&SG&ind&pres&akt&impf .
*SIT:	nezastavuj.
%mor:	v|zastavovat-neg-2&SG&imp&akt&x_vid .
*CHI:	co je tam ?
%mor:	pro:int|co-1&SG&N v|být-3&SG&ind&pres&akt&impf adv:pro|tam ?
*SIT:	nic tam není, viď?
%mor:	pro:neg|nic-1&x_cislo adv:pro|tam v:aux/cop|být-neg-3&SG&ind&pres&akt&impf , part|viď ?
*CHI:	no, zastav .
%mor:	part|no , v|zastavit-2&SG&imp&akt&pf .
*SIT:	nezastavuj to.
%mor:	v|zastavovat-neg-2&SG&imp&akt&x_vid pro:dem|ten-4&SG&N .
*CHI:	tink@i a tink@i .
%mor:	int|tink conj:coord|a int|tink .
*SIT:	ne!
%mor:	part|ne !
*CHI:	<tink@i> [x 3].
%mor:	int|tink .
*SIT:	+< nezastavuj.
%mor:	v|zastavovat-neg-2&SG&imp&akt&x_vid .
*CHI:	0 . . . .
                      
Icon
Name
Aneta21013.txt
Size
62.81 KB
Format
Text file
Description
Neznámý
MD5
937e5d96a8d7aa6cbec960284b438d11
 Download file  Preview
 File Preview  
@UTF8
@Window:	78_110_668_685_-1_-1_2457_0_2457_0
@Font:	Win95::-13:0
@Begin
@Languages:	ces
@Participants:	CHI Aneta Target_Child, MOT Mother, FAT Father, BRO Libor Brother
@ID:	ces|Chroma2023.04|CHI|2;10.13|female|||Target_Child|||
@ID:	ces|Chroma2023.04|MOT|||||Mother|||
@ID:	ces|Chroma2023.04|FAT|||||Father|||
@ID:	ces|Chroma2023.04|BRO|||||Brother|||
@Transcriber:	JANHEN
@Situation:	CHI sedí s rodiči a bratrem u večeře.
*MOT:	tak co, Aneto?
%mor:	adv:pro|tak part|co , n:prop|Aneta-5&SG&F ?
*MOT:	jednu ty, jednu já?
%mor:	num:card|jeden-4&SG&F pro:dem|ten-4&PL&M , num:card|jeden-4&SG&F pro:pers|já-1&SG ?
*CHI:	&ta ty.
%mor:	pro:pers|ty-1&SG .
%pho:	ta ty.
*MOT:	já.
%mor:	pro:pers|já-1&SG .
*MOT:	a co chceš teďka?
%mor:	conj:coord|a pro:rel/int|co-4&SG&N v|chtít-2&SG&ind&pres&akt&impf adv:pro|teďka ?
*CHI:	kaido@c.
%mor:	n|kaido-1&SG&N-neo .
%pho:	kajdo.
%com:	kaido=hokkaidó.
*MOT:	hokkaidó zase?
%mor:	x|hokkaidó adv|zase ?
*MOT:	já ti dám hráškovou omáčku, jo, napřed.
%mor:	pro:per . . .
                      
Icon
Name
Aneta20926.txt
Size
13.17 KB
Format
Text file
Description
Neznámý
MD5
e7c3a7e7ce31b7b28cc12ca571b2e5fd
 Download file  Preview
 File Preview  
@UTF8
@Window:	78_110_668_685_-1_-1_2088_0_2088_0
@Font:	Win95::-13:0
@Begin
@Languages:	ces
@Participants:	CHI Aneta Target_Child, SIT Ivan Babysitter
@ID:	ces|Chroma2023.04|CHI|2;09.26|female|||Target_Child|||
@ID:	ces|Chroma2023.04|SIT|||||Babysitter|||
@Transcriber:	JANHEN
@Situation:	SIT si u jídla povídá s CHI o tom, na co se pak budou dívat a co CHI dělala u babičky.
*CHI:	ne, Simpsonovy.
%mor:	part|ne , n:prop|Simpsonovy-1&PL&F .
%pho:	ne sincnovi.
*SIT:	já ti pustím “Prasátko Peppa”.
%mor:	pro:pers|já-1&SG pro:pers|ty-3&SG v|pustit-1&SG&ind&pres&akt&pf “ n:prop|prasátko-1&SG&N x|Peppa ” .
%pho:	já ti pustim prasátko pepa.
*CHI:	<jo> [=! smích].
%mor:	int|jo .
*SIT:	jo.
%mor:	part|jo .
*SIT:	<jsem ho přines> [//] jsem si sem přines flashku, víš, konečně.
%mor:	v:aux/cop|být-1&SG&ind&pres&akt&impf pro:refl|se-3&SG adv:pro|sem v|přinést-2&SG&imp&akt&pf n|flashka-4&SG&F , v|vědět-2&SG&ind&pres&akt&impf , adv|konečně .
%pho:	sem ho přines s si sem přines flashku víš konečně.
@Comme . . .
                      
Icon
Name
Aneta21000.txt
Size
27.12 KB
Format
Text file
Description
Neznámý
MD5
d2fc4d6f0bc6e563e26510e1f9797b48
 Download file  Preview
 File Preview  
@Font:	Win95::-13:0
@UTF8
@Begin
@Languages:	ces
@Participants:	CHI Aneta Target_Child, SIT Ivan Babysitter
@ID:	ces|Chroma2023.04|CHI|2;10.00|female|||Target_Child|||
@ID:	ces|Chroma2023.04|SIT|male||||Babysitter|||
@Transcriber:	JANHEN
@Situation:	SIT si doma povídá s CHI o pouti a výletu na kole.
*CHI:	tohle mi chtěl přinést?
%mor:	pro:dem|tenhle-4&SG&N pro:pers|já-3&SG v:mod|chtít-SG&past&akt&M&impf v|přinést-inf&pf ?
%pho:	todle mi těl pinést.
*SIT:	ano.
%mor:	part|ano .
*SIT:	tak mi povídej ještě o pouti.
%mor:	adv:pro|tak pro:pers|já-3&SG v|povídat-2&SG&imp&akt&x_vid adv|ještě prep|o n|pouť-6&SG&F .
*SIT:	jak jsi jezdila.
%mor:	adv:pro|jak v:aux/cop|být-2&SG&ind&pres&akt&impf v|jezdit-SG&past&akt&F&x_vid .
%pho:	jak si jezdila.
*CHI:	<asi> [/] asi to už skončilo.
%mor:	part|asi pro:dem|ten-1&SG&N adv|už v|skončit-SG&past&akt&N&pf .
%pho:	asi asi to už skončilo.
*SIT:	co skončilo?
%mor:	pro:rel/int|co-1&SG&N v|skončit-SG&past&akt&N&x_vid ?
*SIT:	tvoje povídání?
%mor:	pro:poss|tvů . . .
                      
Icon
Name
Aneta20806.txt
Size
95.74 KB
Format
Text file
Description
Neznámý
MD5
b1fd8f01f5e7f0fb83486f7880fd5cbc
 Download file  Preview
 File Preview  
@UTF8
@Window:	78_110_668_685_-1_-1_13656_0_13656_0
@Font:	Win95::-13:0
@Begin
@Languages:	ces
@Participants:	CHI Aneta Target_Child, MOT Mother, SIT Ivan Babysitter
@ID:	ces|Chroma2023.04|CHI|2;08.06|female|||Target_Child|||
@ID:	ces|Chroma2023.04|MOT|||||Mother|||
@ID:	ces|Chroma2023.04|SIT|||||Babysitter|||
@Transcriber:	JANHEN
@Situation:	MOT a CHI sedí v místnosti a kreslí si květiny.
*MOT:	ještě velkou kytičku.
%mor:	adv|ještě adj|velký-4&SG&F n|kytička-4&SG&F .
%pho:	eště velkou kytičku.
*MOT:	a uděláme ji zase jinou barvou, jo?
%mor:	conj:coord|a v|udělat-1&PL&ind&pres&akt&pf pro:pers|on-4&SG&F adv|zase adj|jiný-7&SG&F n|barva-7&SG&F , part|jo ?
%pho:	a uděláme jí zase jinou barvou jo.
*MOT:	vezmeme tady tu růžovou?
%mor:	v|vzít-1&PL&ind&pres&akt&pf adv:pro|tady pro:dem|ten-4&SG&F adj|růžový-4&SG&F ?
*CHI:	jo.
%mor:	int|jo .
*CHI:	a ještě takovou.
%mor:	conj:coord|a adv|ještě pro:dem|takový-4&SG&F .
%pho:	a ještě akovou.
*MOT:	takovou.
%mor:	pro:dem|takový-4&SG&F .
*MOT:	a víš, . . .
                      
Icon
Name
Aneta20709.txt
Size
36.47 KB
Format
Text file
Description
Neznámý
MD5
b10c1fe721a4d66e4ed68d331611e56c
 Download file  Preview
 File Preview  
@UTF8
@Window:	78_110_668_685_-1_-1_4913_0_4913_0
@Font:	Win95::-13:0
@Begin
@Languages:	ces
@Participants:	CHI Aneta Target_Child, SIT Ivan Babysitter
@ID:	ces|Chroma2023.04|CHI|2;07.09|female|||Target_Child|||
@ID:	ces|Chroma2023.04|SIT|||||Babysitter|||
@Transcriber:	JANHEN
@Situation:	CHI sedí v místnosti se SIT a hrají si.
*CHI:	xxx.
*CHI:	<tady to je> [x 3].
%mor:	adv:pro|tady pro:dem|ten-1&SG&N v|být-3&SG&ind&pres&akt&impf .
*CHI:	tady je to.
%mor:	adv:pro|tady v|být-3&SG&ind&pres&akt&impf pro:dem|ten-1&SG&N .
*CHI:	tady.
%mor:	adv:pro|tady .
%com:	šeptání.
*CHI:	to je.
%mor:	pro:dem|ten-1&SG&N v:cop|být-3&SG&ind&pres&akt&impf .
*SIT:	tak, a co dál?
%mor:	adv:pro|tak , conj:coord|a pro:rel/int|co-4&SG&N adv|dále ?
*CHI:	&em toho.
%mor:	pro:dem|ten-2&SG&x .
*CHI:	&to.
*CHI:	&em toho.
%mor:	pro:dem|ten-2&SG&x .
*SIT:	emem.
%mor:	n|emo-7&SG&N .
*CHI:	ne, patří tomu.
%mor:	part|ne , v|patřit-3&SG&ind&pres&akt&impf pro:dem|ten-3&SG&M .
%pho:	ne pačí tomu.
*SIT:	tomuhle patří.
%mor:	p . . .
                      
Icon
Name
Aneta21128.txt
Size
27.92 KB
Format
Text file
Description
Neznámý
MD5
4f2265932b25e6558f6b4464559dacb8
 Download file  Preview
 File Preview  
@UTF8
@Window:	78_110_668_685_-1_-1_5243_0_5243_0
@Font:	Win95::-13:0
@Begin
@Languages:	ces
@Participants:	CHI Aneta Target_Child, MOT Mother
@ID:	ces|Chroma2023.04|CHI|2;11.28|female|||Target_Child|||
@ID:	ces|Chroma2023.04|MOT|||||Mother|||
@Transcriber:	JANHEN
@Situation:	brzy ráno u snídaně, MOT a CHI si malují a hrají na kytaru.
*MOT:	tak, Anynko.
%mor:	adv:pro|tak , n:prop|Anynka-5&SG&F .
*CHI:	&em já chci tuhle barvu.
%mor:	pro:pers|já-1&SG v|chtít-1&SG&ind&pres&akt&impf pro:dem|tenhle-4&SG&F n|barva-4&SG&F .
%pho:	em já chci tudle ba@vu.
*MOT:	a co tou barvou mám nakreslit, Any?
%mor:	conj:coord|a pro:rel/int|co-4&SG&N pro:dem|ten-7&SG&F n|barva-7&SG&F v|mít-1&SG&ind&pres&akt&impf v|nakreslit-inf&x_vid , n:prop|anus-1&PL&MI ?
*CHI:	&em oranžovou <a> [/] a velikánský króžek.
%mor:	adj|oranžový-7&SG&F conj:coord|a adj|velikánský-4&SG&F n|króžek-4&SG&MI .
%pho:	em o@andovou a a veikánský klóžk.
*MOT:	velikánský kroužek?
%mor:	adj|velikánský-1&SG&M n|kroužek-1&SG&MI ?
*CHI:	jo, já . . .
                      
Icon
Name
Aneta21122.txt
Size
53.22 KB
Format
Text file
Description
Neznámý
MD5
f13decb31a06f9070ca312900c4d2b0e
 Download file  Preview
 File Preview  
@UTF8
@Window:	78_110_668_685_-1_-1_3560_0_3560_0
@Font:	Win95::-13:0
@Begin
@Languages:	ces
@Participants:	CHI Aneta Target_Child, MOT Mother, FAT Father, BRO Brother
@ID:	ces|Chroma2023.04|CHI|2;11.22|female|||Target_Child|||
@ID:	ces|Chroma2023.04|MOT|||||Mother|||
@ID:	ces|Chroma2023.04|FAT|||||Father|||
@ID:	ces|Chroma2023.04|BRO|||||Brother|||
@Transcriber:	JANHEN
@Situation:	CHI a MOT jsou ráno v kuchyni, MOT připravuje svačiny pro děti.
*CHI:	a já taky chodím do školy.
%mor:	part|a pro:pers|já-1&SG adv|taky v|chodit-1&SG&ind&pres&akt&impf prep|do n|škola-2&SG&F .
*MOT:	<nechodíš &d> [//] do školky chodíš, ano.
%mor:	v|chodit-neg-2&SG&ind&pres&akt&impf [ / / prep|do n|školka-2&SG&F v|chodit-2&SG&ind&pres&akt&impf , part|ano .
*CHI:	jo a <mám tam> [//] dáváš mi někdy do krabičky štrúdl čudl@c?
%mor:	part|jo conj:coord|a v|dávat-2&SG&ind&pres&akt&impf pro:pers|já-3&SG adv:pro|někdy prep|do n|krabička-2&SG&F n|štrúdl-4&SG&MI n|čudl-4&SG&MI-neo ?
%pho:	jo a mam tam dáváš mi někdy do . . .
                      
Icon
Name
Aneta21118.txt
Size
44.33 KB
Format
Text file
Description
Neznámý
MD5
4525b147a37399ab55e1e94dfe83b412
 Download file  Preview
 File Preview  
@UTF8
@Window:	78_110_668_685_-1_-1_8234_0_8234_0
@Font:	Win95::-13:0
@Begin
@Languages:	ces
@Participants:	CHI Aneta Target_Child, MOT Mother
@ID:	ces|Chroma2023.04|CHI|2;11.18|female|||Target_Child|||
@ID:	ces|Chroma2023.04|MOT|||||Mother|||
@Transcriber:	JANHEN
@Situation:	CHI a MOT si povídají u snídaně.
*MOT:	tak, a řekneme si proč?
%mor:	adv:pro|tak , conj:coord|a v|říci-1&PL&ind&pres&akt&pf pro:refl|se-3&SG adv:pro|proč ?
*CHI:	jo.
%mor:	int|jo .
*MOT:	xxx.
%com:	nesrozumitelné kvůli manipulaci s nahrávacím zařízením.
*MOT:	Aňulko.
%mor:	x|Aňulko .
*CHI:	jo.
%mor:	int|jo .
*MOT:	a co ti říkal tatínek?
%mor:	conj:coord|a pro:rel/int|co-4&SG&N pro:pers|ty-3&SG v|říkat-SG&past&akt&M&impf n|tatínek-1&SG&MA ?
*CHI:	nevím.
%mor:	v|vědět-neg-1&SG&ind&pres&akt&impf .
*MOT:	nevíš už?
%mor:	v|vědět-neg-2&SG&ind&pres&akt&impf adv|už ?
*MOT:	on nechtěl, aby ses koukala moc na televizi, víš?
%mor:	pro:pers|on-1&SG&M v|chtít-neg-SG&past&akt&M&impf , conj:sub_v:aux|aby_být-1&x_cislo&cond&akt&i . . .
                      
Icon
Name
Aneta21024.txt
Size
25.57 KB
Format
Text file
Description
Neznámý
MD5
ffa0db76fd9d5c3955d7ce332d6e70c8
 Download file  Preview
 File Preview  
@UTF8
@Window:	78_110_668_685_-1_-1_7970_0_7970_0
@Font:	Win95::-13:0
@Begin
@Languages:	ces
@Participants:	CHI Aneta Target_Child, SIT Ivan Babysitter
@ID:	ces|Chroma2023.04|CHI|2;10.24|female|||Target_Child|||
@ID:	ces|Chroma2023.04|SIT|||||Babysitter|||
@Transcriber:	JANHEN
@Situation:	večer před spaním, CHI a SIT si hrají s barevnými předměty.
*CHI:	žlutý vlk xxx.
%mor:	adj|žlutý-1&SG&M n|vlk-1&SG&MA .
%com:	nesrozumitelné kvůli manipulaci s nahrávacím zařízením.
*SIT:	žlutý vlk je stále hladový?
%mor:	adj|žlutý-1&SG&M n|vlk-1&SG&MA v:aux/cop|být-3&SG&ind&pres&akt&impf adv|stále adj|hladový-1&SG&M ?
*CHI:	i ne, já.
%mor:	part|i int|ne , pro:pers|já-1&SG .
*CHI:	&em proč jsi ťukal?
%mor:	adv:pro|proč v:aux|být-2&SG&ind&pres&akt&impf v|ťukat-SG&past&akt&M&impf ?
%pho:	em ploč si ťukal.
*SIT:	já jsem neťukal.
%mor:	pro:pers|já-1&SG v:aux/cop|být-1&SG&ind&pres&akt&impf v|ťukat-neg-SG&past&akt&M&impf .
*CHI:	ťukal.
%mor:	v|ťukat-SG&past&akt&M&impf .
*SIT:	jo?
%mor:	part|jo ?
*CHI:	aby t . . .
                      
Icon
Name
Aneta21019.txt
Size
44.88 KB
Format
Text file
Description
Neznámý
MD5
7479db3b129547da187c8793d6b53124
 Download file  Preview
 File Preview  
@UTF8
@Font:	Win95::-13:0
@Begin
@Languages:	ces
@Participants:	CHI Aneta Target_Child, MOT Mother, BRO Libor Brother
@ID:	ces|Chroma2023.04|CHI|2;10.19|female|||Target_Child|||
@ID:	ces|Chroma2023.04|MOT|||||Mother|||
@ID:	ces|Chroma2023.04|BRO|||||Brother|||
@Transcriber:	JANHEN
@Situation:	MOT si čte s CHI pohádky, BRO je nemocný.
*MOT:	jo, budeme si číst?
%mor:	part|jo , v:aux/cop|být-1&PL&ind&futur&akt&impf pro:refl|se-3&SG v|číst-inf&impf ?
*CHI:	jo, ale s kým si budeme povídat?
%mor:	int|jo , conj:coord|ale prep|s pro:int|kdo-7&SG&M pro:refl|se-3&SG v:aux|být-1&PL&ind&futur&akt&impf v|povídat-inf&impf ?
%pho:	jo ale s kym si budeme povídat.
*MOT:	no spolu si povídáme přece.
%mor:	part|no adv|spolu pro:refl|se-3&SG v|povídat-1&PL&ind&pres&akt&x_vid part|přece .
*MOT:	hele@i, počkej, a nikdo nemohl, jsme říkali.
%mor:	int|hele , v|počkat-2&SG&imp&akt&pf , conj:coord|a pro:neg|nikdo-1&x_cislo&M v:mod|moci-neg-SG&past&akt&M&impf , v:aux/cop|být-1&PL&ind&pres&akt&impf v|říkat-PL&past . . .
                      
Icon
Name
Aneta30128.txt
Size
65.22 KB
Format
Text file
Description
Neznámý
MD5
748ed71910b83db905fce6d6734029f0
 Download file  Preview
 File Preview  
@UTF8
@Window:	78_110_668_685_-1_-1_5180_0_5180_0
@Font:	Win95::-13:0
@Begin
@Languages:	ces
@Participants:	CHI Aneta Target_Child, BRO Libor Brother, FAT Denis Father
@ID:	ces|Chroma2023.04|CHI|3;01.28|female|||Target_Child|||
@ID:	ces|Chroma2023.04|BRO|||||Brother|||
@ID:	ces|Chroma2023.04|FAT|||||Father|||
@Transcriber:	JANHEN
@Situation:	FAT a CHI si povídají při jídle u večeře.
*CHI:	ale musela jsem teď na nočník.
%mor:	x|ale v:mod|muset-SG&past&akt&F&impf v:aux|být-1&SG&ind&pres&akt&impf adv:pro|teď prep|na n|nočník-4&SG&MI .
%pho:	ale mušela šem tet na nočník.
%com:	mluví s jídlem v ústech.
*FAT:	na nočník.
%mor:	prep|na n|nočník-4&SG&MI .
*CHI:	mhm.
@Comment:	CHI něco volá zdálky.
*FAT:	jo!
%mor:	part|jo !
@Comment:	FAT se vzdaluje.
*FAT:	xxx.
*CHI:	mhm.
*CHI:	a Františka na pejska.
%mor:	conj:coord|a n:prop|Františka-1&SG&F prep|na n|pejsek-4&SG&MA .
%pho:	a flantiška na pejska.
*FAT:	&=smích.
*FAT:	a ty jsi byla psí maminka?
%mor:	conj:coord|a pro:pers|ty-1&SG v:aux/cop|být-2 . . .
                      
Icon
Name
Aneta30107.txt
Size
75.34 KB
Format
Text file
Description
Neznámý
MD5
187801f2ba192629231342be42b1977c
 Download file  Preview
 File Preview  
@Font:	Win95::-13:0
@UTF8
@Begin
@Languages:	ces
@Participants:	CHI Aneta Target_Child, MOT Mother
@ID:	ces|Chroma2023.04|CHI|3;01.07|female|||Target_Child|||
@ID:	ces|Chroma2023.04|MOT|||||Mother|||
@Transcriber:	JANHEN
@Situation:	CHI a MOT sedí u stolu a jedí polévku.
*MOT:	nějakou čistou, viď?
%mor:	pro:indef|nějaký-4&SG&F adj|čistý-4&SG&F , part|viď ?
%pho:	něakou čistou viď.
*MOT:	Aňule.
%mor:	x|Aňule .
*MOT:	tak, co povíš?
%mor:	adv:pro|tak , pro:rel/int|co-4&SG&N v|povědět-2&SG&ind&pres&akt&pf ?
*MOT:	je to dobrý, ta polívka, s tím zelím?
%mor:	v:aux/cop|být-3&SG&ind&pres&akt&impf pro:dem|ten-1&SG&N adj|dobrý-1&SG&M , pro:dem|ten-1&SG&F n|polívka-1&SG&F , prep|s pro:dem|ten-7&SG&Z n|zelí-7&SG&N ?
*CHI:	mhm.
*MOT:	jo, fakt?
%mor:	part|jo , n|fakt-1&SG&MI ?
*CHI:	jo.
%mor:	int|jo .
*MOT:	a co bylo dneska nejlepší v Kostičce?
%mor:	conj:coord|a pro:rel/int|co-1&SG&N v:aux/cop|být-SG&past&akt&N&impf adv|dneska adj|dobrý-SP-neg-1&SG&N prep|v n:prop|kostička-6&SG&F ?
*CHI:	já jsem mo . . .
                      
Icon
Name
Aneta30101.txt
Size
81.07 KB
Format
Text file
Description
Neznámý
MD5
681117baf531b5c3894d4d16bdc6c620
 Download file  Preview
 File Preview  
@UTF8
@Window:	78_110_668_685_-1_-1_5456_0_5456_0
@Font:	Win95::-13:0
@Begin
@Languages:	ces
@Participants:	CHI Aneta Target_Child, MOT Mother
@ID:	ces|Chroma2023.04|CHI|3;01.01|female|||Target_Child|||
@ID:	ces|Chroma2023.04|MOT|||||Mother|||
@Transcriber:	JANHEN
@Situation:	CHI a MOT si prohlížejí knížku s Krtečkem.
*MOT:	přečteš si je, ty &k nové knížky?
%mor:	v|přečíst-2&SG&ind&pres&akt&pf pro:refl|se-3&SG v:aux/cop|být-3&SG&ind&pres&akt&impf , pro:dem|ten-1&PL&F adj|nový-1&PL&F n|knížka-1&PL&F ?
*MOT:	tak jo.
%mor:	part|tak int|jo .
*CHI:	xxx.
*MOT:	teda, tam je i myšička?
%mor:	adv|teda , adv:pro|tam v:aux/cop|být-3&SG&ind&pres&akt&impf conj:coord|i n|myšička-1&SG&F ?
*CHI:	jo.
%mor:	int|jo .
*MOT:	jde to otevřít?
%mor:	v|jít-3&SG&ind&pres&akt&impf pro:dem|ten-1&SG&N v|otevřít-inf&pf ?
%pho:	de to otevřít.
*CHI:	jo.
%mor:	int|jo .
*MOT:	a co tam je všechno na těch obrázkách, Anetko?
%mor:	conj:coord|a pro:rel/int|co-1&SG&N adv:pro|tam v:aux/cop|být-3&SG&ind&pres&akt&impf pro:inde . . .
                      
Icon
Name
Aneta30021.txt
Size
58.88 KB
Format
Text file
Description
Neznámý
MD5
55f83ccd5db87ed22255fc7f93c95b01
 Download file  Preview
 File Preview  
@UTF8
@Window:	78_110_668_685_-1_-1_13636_0_13636_0
@Font:	Win95::-13:0
@Begin
@Languages:	ces
@Participants:	CHI Aneta Target_Child, MOT Mother, FAT Father, GRA Grandfather
@ID:	ces|Chroma2023.04|CHI|3;00.21|female|||Target_Child|||
@ID:	ces|Chroma2023.04|MOT|||||Mother|||
@ID:	ces|Chroma2023.04|FAT|||||Father|||
@ID:	ces|Chroma2023.04|GRA|||||Grandfather|||
@Transcriber:	JANHEN
@Situation:	CHI si hraje s MOT doma na piknik.
*MOT:	&em tohle jaký, počkej, ukaž.
%mor:	pro:dem|tenhle-4&SG&N pro:rel/int|jaký-1&SG&M , v|počkat-2&SG&imp&akt&pf , v|ukázat-2&SG&imp&akt&pf .
%pho:	em todle jaký počkej ukaž.
*CHI:	tohle.
%mor:	pro:dem|tenhle-x&SG&N .
%pho:	todle.
*MOT:	no, tohle, ano, v tom košíčku.
%mor:	part|no , pro:dem|tenhle-1&SG&N , part|ano , prep|v pro:dem|ten-6&SG&Z n|košíček-6&SG&MI .
%pho:	no todle ano v tom košíčku.
*CHI:	a toto.
%mor:	conj:coord|a pro:dem|tento-x&SG&N .
%pho:	a t@to.
*MOT:	ono to asi +…
%mor:	pro:pers|on-1&SG&N pro:dem|ten-1&SG&N part|asi .
*MOT:	&e počkej, já vytá . . .
                      
Icon
Name
Aneta30014.txt
Size
90.31 KB
Format
Text file
Description
Neznámý
MD5
e4fc288862ff3a6dd2886c34b04042ab
 Download file  Preview
 File Preview  
@UTF8
@Window:	182_421_768_1014_-1_-1_22120_0_22120_0
@Font:	Win95::-13:0
@Begin
@Languages:	ces
@Participants:	CHI Aneta Target_Child, MOT Mother, FAT Denis Father, BRO Libor Brother
@ID:	ces|Chroma2023.04|CHI|3;00.14|female|||Target_Child|||
@ID:	ces|Chroma2023.04|MOT|||||Mother|||
@ID:	ces|Chroma2023.04|FAT|||||Father|||
@ID:	ces|Chroma2023.04|BRO|||||Brother|||
@Transcriber:	JANHEN
@Situation:	celá rodina večeří u stolu.
*MOT:	<jaká kyberšikana> [=! smích]?
%mor:	pro:rel/int|jaký-1&SG&F n|kyberšikana-1&SG&F ?
%add:	BRO.
*BRO:	xxx.
%com:	BRO je moc daleko od nahrávacího zařízení.
*MOT:	jo?
%mor:	part|jo ?
*CHI:	jo.
%mor:	int|jo .
*MOT:	hele@i, a kde máš tu lžičku, Aneto?
%mor:	int|hele , conj:coord|a adv:pro|kde v|mít-2&SG&ind&pres&akt&impf pro:dem|ten-4&SG&F n|lžička-4&SG&F , n:prop|Aneta-5&SG&F ?
%pho:	hele a kde máš tu žičku aneto.
*BRO:	xxx.
%com:	nesrozumitelné kvůli vzdálenosti a překryvům.
*CHI:	+< tam.
%mor:	adv:pro|tam .
*MOT:	tam dole?
%mor:	adv:pro|tam adv|dole ?
*MOT:	po . . .
                      
Icon
Name
Anna10930.txt
Size
68.88 KB
Format
Text file
Description
Neznámý
MD5
1b79d070c345aa4037ac1e3ffc460846
 Download file  Preview
 File Preview  
@UTF8
@Window:	0_0_0_0_27321_1_27871_0_27871_0
@Begin
@Languages:	ces
@Participants:	CHI Anna Target_Child, FAT Father, MOT Mother
@ID:	ces|Chroma2023.04|CHI|1;09.30|female|||Target_Child|||
@ID:	ces|Chroma2023.04|FAT||male|||Father|||
@ID:	ces|Chroma2023.04|MOT||female|||Mother|||
@Transcriber:	DENSEB
@Situation:	četba dvou obrázkových knížek před usnutím, přebalování.
*CHI:	0.
%com:	heknutí.
*CHI:	xxx.
%pho:	xxx.
*CHI:	ne [x 2].
%mor:	part|ne .
*CHI:	xxx.
%pho:	xxx.
*CHI:	ne, <tohle> [=! kňourání].
%mor:	part|ne pro:dem|tenhle-x&SG&N .
%pho:	ne, todue.
*CHI:	jo, xxx.
%mor:	part|jo .
%pho:	jo, xxx.
*CHI:	0.
%com:	zakňourání.
*CHI:	tohle si pekej@c.
%mor:	pro:dem|tenhle-4&SG&N pro:refl|se-3&SG v|pekej-2&SG&imp&akt&impf-neo .
%pho:	todue si plekej.
%com:	význam nejasný.
*CHI:	0.
%com:	heknutí.
*CHI:	pekej@c.
%mor:	v|pekej-2&SG&imp&akt&impf-neo .
%pho:	pokej.
%com:	význam nejasný.
*CHI:	<tohle si pekají@c> [x 2].
%mor:	pro:dem|tenhle-4&SG&N pro:refl|s . . .
                      
Icon
Name
Aneta30318.txt
Size
71.51 KB
Format
Text file
Description
Neznámý
MD5
7b28d28efa01692712c307fd2c3d1ddc
 Download file  Preview
 File Preview  
@UTF8
@Window:	78_110_668_685_-1_-1_10386_0_10386_0
@Font:	Win95::-13:0
@Begin
@Languages:	ces
@Participants:	CHI Aneta Target_Child, MOT Mother
@ID:	ces|Chroma2023.04|CHI|3;03.18|female|||Target_Child|||
@ID:	ces|Chroma2023.04|MOT|||||Mother|||
@Transcriber:	JANHEN
@Situation:	po večeři, CHI a MOT doma vybarvují obrázek.
*MOT:	s Davidem a Anežkou.
%mor:	prep|s n:prop|Davide-7&SG&MA conj:coord|a n:prop|Anežka-7&SG&F .
*MOT:	tak, Anet.
%mor:	adv:pro|tak , n:prop|Aneta-2&PL&F .
*MOT:	tak, mám pokračovat s tím motýlem, co myslíš?
%mor:	adv:pro|tak , v|mít-1&SG&ind&pres&akt&impf v|pokračovat-inf&x_vid prep|s pro:dem|ten-7&SG&Z n|motýl-7&SG&MA , pro:rel/int|co-4&SG&N v|myslit-2&SG&ind&pres&akt&impf ?
%pho:	tak mám pokračovat s tim motýlem co myslíš.
*CHI:	jo.
%mor:	int|jo .
*MOT:	hm.
%mor:	int|hm .
*MOT:	a jakou další barvu tam dáme?
%mor:	conj:coord|a pro:rel/int|jaký-4&SG&F adj|další-4&SG&F n|barva-4&SG&F adv:pro|tam v|dát-1&PL&ind&pres&akt&pf ?
*MOT:	na ten obrázek.
%mor:	prep|na pro:dem . . .
                      
Icon
Name
Aneta30307.txt
Size
35.56 KB
Format
Text file
Description
Neznámý
MD5
5d3b024797de038a0fd3a0b07cffa5b1
 Download file  Preview
 File Preview  
@Font:	Win95::-13:0
@UTF8
@Begin
@Languages:	ces
@Participants:	CHI Aneta Target_Child, SIT Ivan Babysitter
@ID:	ces|Chroma2023.04|CHI|3;03.07|female|||Target_Child|||
@ID:	ces|Chroma2023.04|SIT|||||Babysitter|||
@Transcriber:	JANHEN
@Situation:	CHI a SIT jedou spolu vlakem a povídají si.
@Comment:	CHI mluví o nahrávacím zařízení.
*CHI:	tak mi tu věc dej.
%mor:	part|tak pro:pers|já-3&SG pro:dem|ten-4&SG&F n|věc-4&SG&F v|dát-2&SG&imp&akt&pf .
%pho:	tak mi tu věč dej.
*SIT:	tady tuhle.
%mor:	adv:pro|tady adv:pro|tuhle .
*CHI:	aha@i.
%mor:	int|aha .
*SIT:	&=smích.
*CHI:	já jsem chtěla +…
%mor:	pro:pers|já-1&SG v:aux|být-1&SG&ind&pres&akt&impf v|chtít-SG&past&akt&F&impf .
%pho:	já sem chtěla.
*CHI:	na jakou věc.
%mor:	prep|na pro:int|jaký-4&SG&F n|věc-4&SG&F .
*CHI:	kde je ta věc?
%mor:	adv:pro|kde v|být-3&SG&ind&pres&akt&impf pro:dem|ten-1&SG&F n|věc-1&SG&F ?
*CHI:	&tcha takovou věc.
%mor:	pro:dem|takový-4&SG&F n|věc-4&SG&F .
*SIT:	ale nesmíš nic mačkat.
%mor:	conj:coord|ale v:mod|smět-ne . . .
                      
Icon
Name
Aneta30213.txt
Size
30.05 KB
Format
Text file
Description
Neznámý
MD5
6e5d034e5bf06f3314ce5a0d45b240db
 Download file  Preview
 File Preview  
@UTF8
@Window:	78_110_668_685_-1_-1_2066_0_2066_0
@Font:	Win95::-13:0
@Begin
@Languages:	ces
@Participants:	CHI Aneta Target_Child, FAT Denis Father, SIT Ivan Babysitter
@ID:	ces|Chroma2023.04|CHI|3;02.13|female|||Target_Child|||
@ID:	ces|Chroma2023.04|FAT|||||Father|||
@ID:	ces|Chroma2023.04|SIT|||||Babysitter|||
@Transcriber:	JANHEN
@Situation:	po ránu v kuchyni, SIT a FAT si povídají, CHI si hraje a ukazuje jim své hračky.
*CHI:	dostala hodinky.
%mor:	v|dostat-SG&past&akt&F&pf n:pt|hodinky-4&PL&F .
%pho:	dostala chodinky.
*SIT:	ukaž.
%mor:	v|ukázat-2&SG&imp&akt&pf .
*CHI:	xxx.
*CHI:	tady sedí.
%mor:	adv:pro|tady v|sedět-3&PL&ind&pres&akt&impf .
*CHI:	sedí tady.
%mor:	v|sedět-3&SG&ind&pres&akt&impf adv:pro|tady .
*SIT:	+< to není ta panenka, že jo?
%mor:	pro:dem|ten-1&SG&N v:aux/cop|být-neg-3&SG&ind&pres&akt&impf pro:dem|ten-1&SG&F n|panenka-1&SG&F , conj:sub|že part|jo ?
*CHI:	0 .
%com:	smích .
*CHI:	xxx.
%com:	nesrozumitelné kvůli hluku.
*SIT:	tak nám ji přines ukázat.
%mor:	adv:pr . . .
                      
Icon
Name
Aneta30200.txt
Size
28.88 KB
Format
Text file
Description
Neznámý
MD5
632ca3d8ec54fd7735f0e86e842662b3
 Download file  Preview
 File Preview  
@Font:	Win95::-13:0
@UTF8
@Begin
@Languages:	ces
@Participants:	CHI Aneta Target_Child, FAT Father, BRO Libor Brother, GRA Grandfather
@ID:	ces|Chroma2023.04|CHI|3;02.00|female|||Target_Child|||
@ID:	ces|Chroma2023.04|FAT|||||Father|||
@ID:	ces|Chroma2023.04|BRO|||||Brother|||
@ID:	ces|Chroma2023.04|GRA|||||Grandfather|||
@Transcriber:	JANHEN
@Situation:	před večeří; CHI si povídá s dědou o adventním kalendáři.
*CHI:	&a &ale &em ne.
%mor:	int|ne .
*CHI:	&ta.
*CHI:	0.
%com:	výkřik.
*FAT:	copak?
%mor:	part|copak ?
*CHI:	mám tam pavouka.
%mor:	v|mít-1&SG&ind&pres&akt&impf adv:pro|tam n|pavouk-4&SG&MA .
%pho:	mam tam pavouka.
*FAT:	ale tak.
%mor:	conj:coord|ale adv:pro|tak .
*CHI:	jé@i.
%mor:	int|jé .
*CHI:	a může se to +…
%mor:	part|a v:mod|moci-3&SG&ind&pres&akt&impf pro:refl|se-4&SG pro:dem|ten-1&SG&N .
*CHI:	&em pak ti ten časopis vrátím, ty si ho půjčíš.
%mor:	adv:pro|pak pro:pers|ty-3&SG pro:dem|ten-4&SG&M n|časopis-4&SG&MI v|vrátit-1&SG&ind&pres&akt&pf , pro:pers|ty-1&SG pro:refl|s . . .
                      
Icon
Name
Anna20112.txt
Size
61.05 KB
Format
Text file
Description
Neznámý
MD5
4a5848b81762ae8baa201578f3b1fbd2
 Download file  Preview
 File Preview  
@UTF8
@Window:	0_0_0_0_0_0_142_0_142_0
@Begin
@Languages:	ces
@Participants:	CHI Anna Target_Child, FAT Father
@ID:	ces|Chroma2023.04|CHI|2;01.12|female|||Target_Child|||
@ID:	ces|Chroma2023.04|FAT||male|||Father|||
@Transcriber:	DENSEB
@Situation:	poránu, hra s dětským nádobíčkem na vaření kávy.
*CHI:	xxx.
*CHI:	xxx.
%pho:	xxx.
*FAT:	máma má kafe?
%mor:	n|máma-1&SG&F v|mít-3&SG&ind&pres&akt&impf n|kafe-4&SG&N ?
*CHI:	ne:.
%mor:	part|ne .
%pho:	né.
*FAT:	&=smích.
*CHI:	<zkus &čuch> [/] zkus čuch^nout.
%mor:	v|zkusit-2&SG&imp&akt&pf v|čuchnout-inf&pf .
%pho:	škus čuch, škuš cuch nout.
%com:	podává FAT hrneček s imaginární kávou.
*FAT:	mmm@i, to je vůně.
%mor:	int|mmm , pro:dem|ten-1&SG&N v:aux/cop|být-3&SG&ind&pres&akt&impf n|vůně-1&SG&F .
*CHI:	nemáš na nose mlíčko?
%mor:	v|mít-neg-2&SG&ind&pres&akt&impf prep|na n|nos-6&SG&MI n|mlíčko-4&SG&N ?
%pho:	nemáš na nose míčko.
*FAT:	nemám je tam, <otřel jsem si> [?] čumák.
%mor:	v|mít-neg-1&SG&ind&pres&akt&impf pro . . .
                      
Icon
Name
Anna20025.txt
Size
68.84 KB
Format
Text file
Description
Neznámý
MD5
0c1c13f0f4179fd7af9a51bbfde6bab5
 Download file  Preview
 File Preview  
@UTF8
@Window:	0_0_0_0_0_0_196_0_196_0
@Begin
@Languages:	ces
@Participants:	CHI Anna Target_Child, FAT Father, GRA Grandmother
@ID:	ces|Chroma2023.04|CHI|2;00.25|female|||Target_Child|||
@ID:	ces|Chroma2023.04|FAT||male|||Father|||
@ID:	ces|Chroma2023.04|GRA||female|||Grandmother|||
@Transcriber:	DENSEB
@Situation:	čtení knížky o včelách, návštěva babičky, chystání na cestu.
*CHI:	co je to za xxx?
%mor:	pro:int|co-1&SG&N v:cop|být-3&SG&ind&pres&akt&impf pro:dem|ten-1&SG&N prep|za ?
%pho:	c@e to za xxx.
*FAT:	hele@i, pocem [: pojď sem].
%mor:	int|hele , v|jít-2&SG&imp&akt&impf adv:pro|sem .
*CHI:	xxx.
%pho:	xxx.
*FAT:	tak počkáme na tu babičku, jo, ještě.
%mor:	adv:pro|tak v|počkat-1&PL&ind&pres&akt&pf prep|na pro:dem|ten-4&SG&F n|babička-4&SG&F , part|jo , adv|ještě .
%pho:	tak počkáme na tu babičku, jo, eště.
*CHI:	0.
%com:	výkřik.
*CHI:	&=výkřik včely.
%mor:	n|včela-1&PL&F .
%pho:	ceui.
*FAT:	včely, viď, jsou tam.
%mor:	n|včela-1&PL&F , part|viď , v:aux/cop . . .
                      
Icon
Name
Anna20009.txt
Size
87.65 KB
Format
Text file
Description
Neznámý
MD5
c16a50b629276591d0d4ddd5f0533aa9
 Download file  Preview
 File Preview  
@UTF8
@Window:	0_0_0_0_60368_1_60656_1_60656_1
@Begin
@Languages:	ces
@Participants:	CHI Anna Target_Child, FAT Father, MOT Mother
@ID:	ces|Chroma2023.04|CHI|2;00.09|female|||Target_Child|||
@ID:	ces|Chroma2023.04|FAT||male|||Father|||
@ID:	ces|Chroma2023.04|MOT||female|||Mother|||
@Transcriber:	DENSEB
@Situation:	hra s dětským nádobíčkem, malování na tabuli.
*CHI:	co to bylo?
%mor:	pro:int|co-1&SG&N pro:dem|ten-1&SG&N v:cop|být-SG&past&akt&N&impf ?
%pho:	co to byuo.
*FAT:	kočárek nám spadnul, viď.
%mor:	n|kočárek-1&SG&MI pro:pers|my-3&PL v|spadnout-SG&past&akt&M&pf , part|viď .
*FAT:	no xxx.
%mor:	part|no .
%com:	hluk, CHI rachotí s kočárkem na hraní.
*CHI:	<já budu> [/] já budu jezdit.
%mor:	pro:pers|já-1&SG v:aux|být-1&SG&ind&futur&akt&impf v|jezdit-inf&impf .
%pho:	hó budu já budu ježdit.
*FAT:	budeš jezdit?
%mor:	v:aux/cop|být-2&SG&ind&futur&akt&impf v|jezdit-inf&x_vid ?
*CHI:	xxx.
%pho:	xxx.
*FAT:	&=pousmání.
*CHI:	já, já &s +…
%mor:	pro:pers|já-1&SG , . . .
                      
Icon
Name
Anna11126.txt
Size
85.17 KB
Format
Text file
Description
Neznámý
MD5
4b2d84e53eed3df601a48da008796348
 Download file  Preview
 File Preview  
@UTF8
@Window:	0_0_0_0_0_0_20_1_20_1
@Begin
@Languages:	ces
@Participants:	CHI Anna Target_Child, FAT Father, MOT Anna Mother
@ID:	ces|Chroma2023.04|CHI|1;11.26|female|||Target_Child|||
@ID:	ces|Chroma2023.04|FAT||male|||Father|||
@ID:	ces|Chroma2023.04|MOT||female|||Mother|||
@Transcriber:	DENSEB
@Situation:	čtení knížky, večeře, hra s dvěma kruhy.
*CHI:	co to tam?
%mor:	pro:int|co-1&SG&N pro:dem|ten-1&SG&N adv:pro|tam ?
%pho:	co ť@ tam.
*FAT:	co to tam?
%mor:	pro:rel/int|co-1&SG&N pro:dem|ten-1&SG&N adv:pro|tam ?
*FAT:	nešahej na to, hele@i.
%mor:	v|šahat-neg-3&SG&imp&akt&x_vid prep|na pro:dem|ten-4&SG&N , int|hele .
*FAT:	to je to nahrávátko.
%mor:	pro:dem|ten-1&SG&N v:aux/cop|být-3&SG&ind&pres&akt&impf pro:dem|ten-1&SG&N x|nahrávátko .
*FAT:	já tě &na zas takhle nahraju, jo?
%mor:	pro:pers|já-1&SG pro:pers|ty-4&SG adv|zas adv:pro|takhle v|nahrát-1&SG&ind&pres&akt&x_vid , part|jo ?
%pho:	já tě na zas takle nahraju, jo.
*FAT:	teďkon půl hodiny.
%mor:	adv|teďkon . . .
                      
Icon
Name
Anna11018.txt
Size
76.37 KB
Format
Text file
Description
Neznámý
MD5
ce2dfd08f780ae4bc45dbf73367c38b3
 Download file  Preview
 File Preview  
@UTF8
@Window:	0_0_0_0_0_0_142_0_142_0
@Begin
@Languages:	ces
@Participants:	CHI Anna Target_Child, FAT Father
@ID:	ces|Chroma2023.04|CHI|1;10.18|female|||Target_Child|||
@ID:	ces|Chroma2023.04|FAT||male|||Father|||
@Transcriber:	DENSEB
@Situation:	prohlížení knížek, zpívání písniček, stříhání nehtů.
*FAT:	pojď.
%mor:	v|jít-2&SG&imp&akt&impf .
*CHI:	kde je pohádka?
%mor:	adv:pro|kde v|být-3&SG&ind&pres&akt&impf n|pohádka-1&SG&F ?
%pho:	dě je pohádka.
*FAT:	pohádka je tady připravená, hele@i.
%mor:	n|pohádka-1&SG&F v:aux/cop|být-3&SG&ind&pres&akt&impf adv:pro|tady adj|připravený-1&SG&F , int|hele .
*FAT:	nechceš prosím tě &to, čurat?
%mor:	v|chtít-neg-2&SG&ind&pres&akt&impf v|prosit-1&SG&ind&pres&akt&x_vid pro:pers|ty-4&SG , v|čurat-inf&impf ?
%pho:	nechceš prosim tě to, čurat.
*CHI:	nechci čurat.
%mor:	v:mod|chtít-neg-1&SG&ind&pres&akt&impf v|čurat-inf&impf .
%pho:	nechci čůlat.
*FAT:	+< nechceš.
%mor:	v|chtít-neg-2&SG&ind&pres&akt&impf .
*FAT:	já bych se podíva . . .
                      
Icon
Name
Anna20516.txt
Size
90.86 KB
Format
Text file
Description
Neznámý
MD5
b7b97ca681c3be1d2249c71fb55dad06
 Download file  Preview
 File Preview  
@UTF8
@Window:	0_0_0_0_76556_1_77400_0_77400_0
@Begin
@Languages:	ces
@Participants:	CHI Anna Target_Child, FAT Father
@ID:	ces|Chroma2023.04|CHI|2;05.16|female|||Target_Child|||
@ID:	ces|Chroma2023.04|FAT||male|||Father|||
@Transcriber:	DENSEB
@Situation:	čtení před spaním.
*CHI:	xxx <hlava> [?].
%mor:	n|hlava-1&SG&F .
%pho:	xxx uava.
%com:	mumlá.
*FAT:	tak co?
%mor:	conj:coord|tak pro:rel/int|co-4&SG&N ?
*FAT:	jdeme na to čtení?
%mor:	v|jít-1&PL&ind&pres&akt&impf prep|na pro:dem|ten-4&SG&N n|čtení-4&SG&N ?
*CHI:	jo.
%mor:	int|jo .
%com:	tiše, zaraženě.
*CHI:	ne, já chci u toho pustit Pepu.
%mor:	part|ne , pro:pers|já-1&SG v:mod|chtít-1&SG&ind&pres&akt&impf prep|u pro:dem|ten-2&SG&N v|pustit-inf&pf n:prop|Pepa-4&SG&MA .
%pho:	ne, já či u toho pustit pepu.
%com:	kreslený seriál “Prasátko Peppa”.
*FAT:	Pepu ne dneska.
%mor:	n:prop|Pepa-4&SG&MA part|ne adv|dneska .
%pho:	pepu ne neska.
%com:	vlídně domlouvá.
*FAT:	nemůžem z toho udělat zvyk, Anno, každej večer . . .
                      
Icon
Name
Anna20426.txt
Size
61.08 KB
Format
Text file
Description
Neznámý
MD5
5a8220eb3bd1f8145719ec22f5749fe7
 Download file  Preview
 File Preview  
@UTF8
@Window:	0_0_0_0_0_0_99_0_99_0
@Begin
@Languages:	ces
@Participants:	CHI Anna Target_Child, FAT Father, GRA Grandmother
@ID:	ces|Chroma2023.04|CHI|2;04.26|female|||Target_Child|||
@ID:	ces|Chroma2023.04|FAT||male|||Father|||
@ID:	ces|Chroma2023.04|GRA||female|||Grandmother|||
@Transcriber:	DENSEB
@Situation:	čtení s babičkou, hra se stavebnicí.
*FAT:	zas nahrávám.
%mor:	adv|zas v|nahrávat-1&SG&ind&pres&akt&x_vid .
*GRA:	co?
%mor:	pro:rel/int|co-1&SG&N ?
*FAT:	nahrávám vás.
%mor:	v|nahrávat-1&SG&ind&pres&akt&x_vid pro:pers|vy-4&PL .
%pho:	nahrávam vás.
*FAT:	jo.
%mor:	part|jo .
*FAT:	xxx věci.
%mor:	n|věc-4&PL&F .
@Comment:	FAT odchází z pokoje.
@Comment:	CHI běhá.
*GRA:	pocem [: pojď sem], Aničko.
%mor:	v|jít-2&SG&imp&akt&impf adv:pro|sem , n:prop|Anička-5&SG&F .
*GRA:	ham@i.
%mor:	int|ham .
@Comment:	GRA krmí CHI banánem.
@Comment:	je slyšet kňourání miminka.
*CHI:	xxx xxx.
*CHI:	xxx.
%pho:	xxx.
*GRA:	nerozumím ti.
%mor:	v|rozumět-neg-1&SG&ind&pr . . .
                      
Icon
Name
Anna20411.txt
Size
78.6 KB
Format
Text file
Description
Neznámý
MD5
167909e4c0599876fb7746a48e5fe491
 Download file  Preview
 File Preview  
@UTF8
@Begin
@Languages:	ces
@Participants:	CHI Anna Target_Child, FAT Father
@ID:	ces|Chroma2023.04|CHI|2;04.11|female|||Target_Child|||
@ID:	ces|Chroma2023.04|FAT||male|||Father|||
@Transcriber:	DENSEB
@Situation:	oblékání pyžama, povídání o zvířátkách přeld spaním.
*FAT:	<milá_Aničko> [=! zpěv] +…
%com:	zpívá na melodii písně Koulelo se, koulelo.
*FAT:	počkej, za chvilku.
%mor:	v|počkat-2&SG&imp&akt&pf , prep|za n|chvilka-4&SG&F .
*FAT:	až za chvilku stříkáme do nosu.
%mor:	part|až prep|za n|chvilka-4&SG&F v|stříkat-1&PL&ind&pres&akt&x_vid prep|do n|nos-2&SG&MI .
@Comment:	CHI si chce stříkat sprej do nosu.
*FAT:	xxx chceš.
%mor:	v|chtít-2&SG&ind&pres&akt&impf .
*FAT:	plínku nejdřív?
%mor:	n|plínka-4&SG&F adv|brzy-SP ?
*FAT:	hele@i, plínku nejdřív, <plínko &pýž> [//] plínku, a pýžo, jo?
%mor:	int|hele , n|plínka-4&SG&F adv|brzy-SP , n|plínka-4&SG&F ,
	conj:coord|a x|pýžo , part|jo ?
%com:	dává CHI plenku a pak jí obléká pýžo = pyžamo.
*CHI:	+< ta:k.
%mor:	ad . . .
                      
Icon
Name
Anna20230.txt
Size
55.29 KB
Format
Text file
Description
Neznámý
MD5
dce59364ee3359755d0e9d209ed383ad
 Download file  Preview
 File Preview  
@UTF8
@Window:	0_0_0_0_0_0_252_0_252_0
@Begin
@Languages:	ces
@Participants:	CHI Anna Target_Child, FAT Father, MOT Mother, ADU
	Female_friend Adult
@ID:	ces|Chroma2023.04|CHI|2;02.30|female|||Target_Child|||
@ID:	ces|Chroma2023.04|FAT||male|||Father|||
@ID:	ces|Chroma2023.04|MOT||female|||Mother|||
@ID:	ces|Chroma2023.04|ADU||female|||Adult|||
@Transcriber:	DENSEB
@Situation:	spravování bot, hraní v pokojíčku.
@Comment:	ve vedlejším pokoji celou dobu mluví MOT s návštěvou, v pozadí hraje rádio.
*MOT:	xxx.
%com:	v pozadí.
*CHI:	xxx.
*FAT:	podle mě <vzniknul> [/] vzniknul jazyk <z &výři> [//] z výkřiků při
	práci.
%mor:	prep|podle pro:pers|já-2&SG v|vzniknout-SG&past&akt&M&x_vid
	n|jazyk-1&SG&MI prep|z n|výkřik-2&PL&MI prep|při n|práce-4&SG&F .
*FAT:	tak, Anno.
%mor:	adv:pro|tak , n:prop|Anno-1&SG&N .
%add:	CHI.
*CHI:	xxx udělám rány.
%mor:	v|udělat-1&SG&ind&pres&akt&pf n|rána-4&PL&F .
%pho:	xxx uděuám hány.
*FAT:	uděláš rány?
%mor:	v|udělat-2&SG&ind&pres&akt& . . .
                      
Icon
Name
Anna20210.txt
Size
132.38 KB
Format
Text file
Description
Neznámý
MD5
a96cdbbf39de99dc855ec70eada19bc9
 Download file  Preview
 File Preview  
@UTF8
@Window:	0_0_0_0_0_0_246_0_246_0
@Begin
@Languages:	ces
@Participants:	CHI Anna Target_Child, FAT Father
@ID:	ces|Chroma2023.04|CHI|2;02.10|female|||Target_Child|||
@ID:	ces|Chroma2023.04|FAT||male|||Father|||
@Transcriber:	DENSEB
@Situation:	čtení na dobrou noc, zpívání písniček.
*CHI:	ještě xxx mi dala xxx.
%mor:	adv|ještě pro:pers|já-3&SG v|dát-SG&past&akt&F&pf .
%pho:	eště xxx mi daua xxx.
*CHI:	xxx usnula xxx.
%mor:	v|usnout-SG&past&akt&F&pf .
%pho:	xxx ušnula xxx.
*FAT:	+< výborně.
%mor:	adv|výborně .
*CHI:	táto, ty budeš <číst> [?].
%mor:	n|táta-5&SG&MA , pro:pers|ty-1&SG v:aux|být-2&SG&ind&futur&akt&impf v|číst-inf&impf .
%pho:	táto, ty buješ píť.
*CHI:	a já si vyberu:.
%mor:	conj:coord|a pro:pers|já-1&SG pro:refl|se-3&SG v|vybrat-1&SG&ind&pres&akt&pf .
%pho:	a já si vybeú.
%com:	poslední hlásku protáhne.
*FAT:	co si vybereš?
%mor:	pro:rel/int|co-4&SG&N pro:refl|se-3&SG v|vybrat-2&SG&ind&pres&akt&x_vid ?
*FAT:	je@i, tohle jsme dlouho nečetli.
%m . . .
                      
Icon
Name
Jan10719.txt
Size
48.57 KB
Format
Text file
Description
Neznámý
MD5
47acca5292ff74172afe90a54dfb8a0e
 Download file  Preview
 File Preview  
@UTF8
@Window:	0_0_0_0_38045_1_38471_0_38471_0
@Begin
@Languages:	ces
@Participants:	CHI Jan Target_Child, MOT Mother
@ID:	ces|Chroma2023.04|CHI|1;07.19|male|||Target_Child|||
@ID:	ces|Chroma2023.04|MOT||female|||Mother|||
@Transcriber:	ANNMAR
@Situation:	čtení knížky Kosí bratři a houpání na koníkovi, houpou se i hračky.
*MOT:	hele@i pojď sem.
%mor:	int|hele v|jít-2&SG&imp&akt&impf adv:pro|sem .
%pho:	hele poď sem.
*MOT:	ještě tady prohlídnem tohle, jo?
%mor:	adv|ještě adv:pro|tady v|prohlídnout-1&PL&ind&pres&akt&x_vid pro:dem|tenhle-4&SG&N , part|jo ?
%pho:	ještě tady prohlídnem todle, jo.
@Comment:	CHI a MOT si prohlížejí knížku.
*CHI:	hele@i.
%mor:	int|hele .
*MOT:	hele@i, co tady je?
%mor:	int|hele , pro:rel/int|co-1&SG&N adv:pro|tady v:aux/cop|být-3&SG&ind&pres&akt&impf ?
%com:	ve slově 'hele' imituje intonaci po CHI.
*CHI:	tá@c.
%mor:	x|tá-neo .
%com:	tá = letadlo (opakovaně používaná slabika pro letadlo).
*MOT:	co to je?
%mor:	pro:rel/int|co-1&SG&N pro: . . .
                      
Icon
Name
Jan10718.txt
Size
22.94 KB
Format
Text file
Description
Neznámý
MD5
6492fba523b5237948cd82d417494e8b
 Download file  Preview
 File Preview  
@UTF8
@Window:	0_0_0_0_17709_1_18084_0_18084_0
@Begin
@Languages:	ces
@Participants:	CHI Jan Target_Child, MOT Mother
@ID:	ces|Chroma2023.04|CHI|1;07.18|male|||Target_Child|||
@ID:	ces|Chroma2023.04|MOT||female|||Mother|||
@Transcriber:	ANNMAR
@Situation:	skládání prádla.
*CHI:	0.
%com:	CHI pronikavě vykvikuje (pobrekává).
*MOT:	<nesmíš to> [//] Honzíku teď to nesmíš brát.
%mor:	n:prop|honzík-2&SG&MI adv:pro|teď pro:dem|ten-4&SG&N v:mod|smět-neg-2&SG&ind&pres&akt&x_vid v|brát-inf&x_vid .
*CHI:	0.
%com:	CHI pronikavě vykvikuje (pobrekává).
*MOT:	nesmíš brát.
%mor:	v:mod|smět-neg-2&SG&ind&pres&akt&x_vid v|brát-inf&x_vid .
*CHI:	+< 0.
%com:	CHI stále pronikavě vykvikuje, soušasně s promluvou MOT.
*MOT:	hele@i, pojď mi pomáhat s tím prádlem.
%mor:	int|hele , v|jít-2&SG&imp&akt&impf pro:pers|já-3&SG v|pomáhat-inf&impf prep|s pro:dem|ten-7&SG&Z n|prádlo-7&SG&N .
%pho:	hele, poď mi pomáhat s tim prádlem.
*MOT:	Honzo.
%mor:	n:prop|Honza-5&SG&MA .
*CHI:	ne [x 3].
%mor: . . .
                      
Icon
Name
Jan10705.txt
Size
27.4 KB
Format
Text file
Description
Neznámý
MD5
7eb0a5b131f5eda9a5855abef07a9e0d
 Download file  Preview
 File Preview  
@UTF8
@Window:	0_0_0_0_20728_1_21355_1_21355_1
@Begin
@Languages:	ces
@Participants:	CHI Jan Target_Child, MOT Mother
@ID:	ces|Chroma2023.04|CHI|1;07.05|male|||Target_Child|||
@ID:	ces|Chroma2023.04|MOT||female|||Mother|||
@Transcriber:	ANNMAR
@Situation:	vybalování nákupu.
*MOT:	Honzí.
%mor:	x|Honzí .
*MOT:	xxx.
%pho:	xxx.
*CHI:	tam.
%mor:	adv:pro|tam .
*MOT:	co to je?
%mor:	pro:rel/int|co-1&SG&N pro:dem|ten-1&SG&N v:aux/cop|být-3&SG&ind&pres&akt&impf ?
*MOT:	co to je Honzo?
%mor:	pro:rel/int|co-1&SG&N pro:dem|ten-1&SG&N v:aux/cop|být-3&SG&ind&pres&akt&impf n:prop|Honza-5&SG&MA ?
*CHI:	&=kašel &go.
*MOT:	to je roibos.
%mor:	pro:dem|ten-1&SG&N v:aux/cop|být-3&SG&ind&pres&akt&impf x|roibos .
*CHI:	hoby@c.
%mor:	n|hoby-x&SG&x-neo .
%pho:	hoby.
%com:	snaží se po MOT opakovat, hoby = roibos.
*MOT:	roibos.
%mor:	x|roibos .
*MOT:	a uklidíme to?
%mor:	conj:coord|a v|uklidit-1&PL&ind&pres&akt&x_vid pro:dem|ten-4&SG&N ?
*MOT:	k čaji?
%mor:	prep|k n|čaj-3&SG&MI ? . . .
                      
Icon
Name
Anna20727.txt
Size
61.61 KB
Format
Text file
Description
Neznámý
MD5
38f272e18786d7f78266ad563de83732
 Download file  Preview
 File Preview  
@UTF8
@Window:	0_0_0_0_0_0_142_0_142_0
@Begin
@Languages:	ces
@Participants:	CHI Anna Target_Child, FAT Father
@ID:	ces|Chroma2023.04|CHI|2;07.27|female|||Target_Child|||
@ID:	ces|Chroma2023.04|FAT||male|||Father|||
@Transcriber:	DENSEB
@Situation:	čtení před spaním.
*CHI:	nakoupit.
%mor:	v|nakoupit-inf&pf .
%pho:	nakoupiť.
*CHI:	xxx.
%pho:	xxx.
*FAT:	mrkvičku, viď?
%mor:	n|mrkvička-4&SG&F , part|viď ?
*CHI:	mrkvičku [x 2].
%mor:	n|mrkvička-4&SG&F .
%pho:	m@kvišku, m@kvišku.
*CHI:	<ne ale> [?] mrkvičku.
%mor:	part|ne conj:coord|ale n|mrkvička-4&SG&F .
%pho:	ne aue mekvišku.
*FAT:	nechceš mrkvičku?
%mor:	v|chtít-neg-2&SG&ind&pres&akt&impf n|mrkvička-4&SG&F ?
*CHI:	višky@c.
%mor:	n|višky-1&PL&F-neo .
%pho:	višky.
%com:	višky = mrkvičky.
*CHI:	<nechceš> [?] taky mrkvička [*].
%mor:	v|chtít-neg-2&SG&ind&pres&akt&impf adv|taky n|mrkvička-1&SG&F-err .
%pho:	neces taky m@kiška.
%err:	mrkvičku.
*FAT:	no.
%mor:	part|no .
*FAT:	<a co si> [/] hele@i, co si kupuje . . .
                      
Icon
Name
Anna20624.txt
Size
58.79 KB
Format
Text file
Description
Neznámý
MD5
ded73ba6a30d6379ad166b18741dfa51
 Download file  Preview
 File Preview  
@UTF8
@Window:	0_0_0_0_0_0_191_0_191_0
@Begin
@Languages:	ces
@Participants:	CHI Anna Target_Child, FAT Father, MOT Mother
@ID:	ces|Chroma2023.04|CHI|2;06.24|female|||Target_Child|||
@ID:	ces|Chroma2023.04|FAT||male|||Father|||
@ID:	ces|Chroma2023.04|MOT||female|||Mother|||
@Transcriber:	DENSEB
@Situation:	odpoledne, čtení a sledování domácího videa.
*CHI:	xxx.
*FAT:	hele@i, tady jsou nějaký knížky nový.
%mor:	int|hele , adv:pro|tady v:aux/cop|být-3&PL&ind&pres&akt&impf pro:indef|nějaký-1&SG&M n|knížka-1&PL&F adj|nový-1&SG&M .
*CHI:	+< xxx.
%pho:	xxx.
*CHI:	co?
%mor:	pro:int|co-1&SG&N ?
%pho:	ťo.
*FAT:	ukážeš mi je?
%mor:	v|ukázat-2&SG&ind&pres&akt&pf pro:pers|já-3&SG v:aux/cop|být-3&SG&ind&pres&akt&impf ?
*CHI:	táto, ukážem je.
%mor:	n|táta-5&SG&MA , v|ukázat-1&PL&ind&pres&akt&pf pro:pers|on-4&PL&F .
%pho:	táto, ukázem je.
*FAT:	+< ukaž.
%mor:	v|ukázat-2&SG&imp&akt&pf .
*FAT:	hele@i, pojď, já si takhle tady k tomu lehnu.
%mor:	int|hele , v|jít-2&SG&imp&akt&im . . .
                      
Icon
Name
Jan10918.txt
Size
37.22 KB
Format
Text file
Description
Neznámý
MD5
83c59cb1f2dca962a32db5ac94337243
 Download file  Preview
 File Preview  
@UTF8
@Window:	0_0_0_0_30453_1_31028_0_31028_0
@Begin
@Languages:	ces
@Participants:	CHI Jan Target_Child, MOT Mother
@ID:	ces|Chroma2023.04|CHI|1;09.18|male|||Target_Child|||
@ID:	ces|Chroma2023.04|MOT||female|||Mother|||
@Transcriber:	ANNMAR
@Situation:	hraní s hračkami v pokojíku, prohlížení fotografií CHI a jiných dětí.
*MOT:	cože to je to kejcho@c?
%mor:	pro:rel/int|cože-1&x_cislo pro:dem|ten-1&SG&N v:aux/cop|být-3&SG&ind&pres&akt&impf pro:dem|ten-1&SG&N x|kejcho-neo ?
%pho:	cože to je to kejcho.
*CHI:	kejcho@c mám.
%mor:	n|kejcho-4&SG&N-neo v|mít-1&SG&ind&pres&akt&impf .
%pho:	kejcho mam.
*CHI:	kejcho@c.
%mor:	n|kejcho-x&SG&N-neo .
%pho:	kejko.
*MOT:	co to je?
%mor:	pro:rel/int|co-1&SG&N pro:dem|ten-1&SG&N v:aux/cop|být-3&SG&ind&pres&akt&impf ?
*CHI:	kolečko.
%mor:	n|kolečko-1&SG&N .
%pho:	kokeko.
*MOT:	kolečko?
%mor:	n|kolečko-1&SG&N ?
*CHI:	kolo.
%mor:	n|kolo-1&SG&N .
*CHI:	<tam> [?] kolečko.
%mor:	adv:pro|tam n|kolečko-1&SG&N .
%pho:	ta kokelo.
*M . . .
                      
Icon
Name
Jan10908.txt
Size
10.79 KB
Format
Text file
Description
Neznámý
MD5
fec124f877edfc2d93770a90a31a8f89
 Download file  Preview
 File Preview  
@UTF8
@Window:	0_0_0_0_3476_1_3781_0_3781_0
@Begin
@Languages:	ces
@Participants:	CHI Jan Target_Child, MOT Mother
@ID:	ces|Chroma2023.04|CHI|1;09.08|male|||Target_Child|||
@ID:	ces|Chroma2023.04|MOT||female|||Mother|||
@Transcriber:	ANNMAR
@Situation:	CHI si hraje sám v pokojíčku se stavebnicí hradu, později se k němu připojí MOT.
*CHI:	<mami> [?] [x 2] xxx.
%mor:	n|máma-5&SG&F .
%pho:	mamo ámi xxx.
*CHI:	jo.
%mor:	int|jo .
*CHI:	xxx.
*CHI:	koní@c [x 2].
%mor:	n|koní-x&x&x-neo .
%com:	koní = koník.
*CHI:	&=kašel.
*CHI:	koní@c [x 2].
%mor:	n|koní-x&x&x-neo .
*CHI:	<to je> [?] kouká [*].
%mor:	pro:dem|ten-1&SG&N v:x|být:3&SG&ind&pres&akt&impf v|koukat-3&SG&ind&pres&akt&impf .
%pho:	t je kouká.
%err:	nejasné.
*CHI:	xxx.
*CHI:	hopa@i [x 3].
%mor:	int|hopa .
*CHI:	ťap@i [x 6].
%mor:	int|ťap .
%pho:	ťap ťap ťap ťap ťap ťa.
*CHI:	xxx.
*CHI:	ťap@i [x 3].
%mor:	int|ťap .
%pho:	ťap ťap ťa.
*CHI:	0.
%com:	CHI žvatlá.
*CHI:	jé@i.
%mor:	int|jé .
*CHI:	xxx.
% . . .
                      
Icon
Name
Jan10907.txt
Size
72.43 KB
Format
Text file
Description
Neznámý
MD5
56918ce6784a86c7a23ee97484898f73
 Download file  Preview
 File Preview  
@UTF8
@Window:	78_110_668_685_-1_-1_6213_0_6213_0
@Font:	Win95::-13:0
@Begin
@Languages:	ces
@Participants:	CHI Jan Target_Child, MOT Mother
@ID:	ces|Chroma2023.04|CHI|1;09.07|male|||Target_Child|||
@ID:	ces|Chroma2023.04|MOT||female|||Mother|||
@Transcriber:	ANNMAR
@Situation:	rozbalování nového lega a stavění hradu.
*MOT:	jé@i, už ses na to díval?
%mor:	int|jé , adv|už pro:refl_v:aux|se_být-4&SG_2&SG&ind&pres&akt&impf prep|na pro:dem|ten-4&SG&N v|dívat-SG&past&akt&M&x_vid ?
*MOT:	co tam je?
%mor:	pro:rel/int|co-1&SG&N adv:pro|tam v:aux/cop|být-3&SG&ind&pres&akt&impf ?
*CHI:	tady.
%mor:	adv:pro|tady .
*MOT:	co to je?
%mor:	pro:rel/int|co-1&SG&N pro:dem|ten-1&SG&N v:aux/cop|být-3&SG&ind&pres&akt&impf ?
*MOT:	je to veliký hrad?
%mor:	v:aux/cop|být-3&SG&ind&pres&akt&impf pro:dem|ten-1&SG&N adj|veliký-1&SG&M n|hrad-1&SG&MI ?
*CHI:	hačí@i.
%mor:	int|hačí .
%pho:	ačí.
*MOT:	no@i, hele@i tady je pán rytíř.
%mor:	int|no , int|hele adv:pro|tady v:aux/cop|být-3&SG&ind&pres&akt&impf n|pán-1&SG&M . . .
                      
Icon
Name
Jan10823.txt
Size
70.01 KB
Format
Text file
Description
Neznámý
MD5
c0279b10ec861d9479678718b2164d4b
 Download file  Preview
 File Preview  
@UTF8
@Window:	0_0_0_0_54380_1_55275_0_55275_0
@Begin
@Languages:	ces
@Participants:	CHI Jan Target_Child, MOT Mother
@ID:	ces|Chroma2023.04|CHI|1;08.23|male|||Target_Child|||
@ID:	ces|Chroma2023.04|MOT||female|||Mother|||
@Transcriber:	ANNMAR
@Situation:	stavění stavebnice a hraní v pokojíčku.
*CHI:	xxx.
%pho:	xxx.
*MOT:	dáme si ty bačkůrky?
%mor:	v|dát-1&PL&ind&pres&akt&pf pro:refl|se-3&SG pro:dem|ten-4&PL&F n|bačkůrka-4&PL&F ?
*MOT:	jo?
%mor:	part|jo ?
*CHI:	xxx.
%pho:	xxx.
%com:	CHI možná napodobuje zvuk auta (s autíčky si v pokojíčku hraje),
	nebo opakuje po MOT slovo 'dát'.
*MOT:	chceš, Honzo, bačkůrku?
%mor:	v|chtít-2&SG&ind&pres&akt&impf , n:prop|Honza-5&SG&MA , n|bačkůrka-4&SG&F ?
%pho:	ceš Honzo bačkůrku.
*CHI:	0.
%com:	CHI vokalizuje, hraje si se zvuky "túdá dá dá auta dá auta".
*MOT:	podáš kostky?
%mor:	v|podat-2&SG&ind&pres&akt&x_vid n|kostka-4&PL&F ?
%pho:	podáš kosky.
*CHI:	ještě [x 2] druhá.
%mor:	adv|ještě num:ord|druhý-1&SG&F .
%pho:	etě e . . .
                      
Icon
Name
Jan10812.txt
Size
47.47 KB
Format
Text file
Description
Neznámý
MD5
6a0a92d198225199d7e508067f5d0eba
 Download file  Preview
 File Preview  
@UTF8
@Window:	0_0_0_0_37839_1_38151_0_38151_0
@Begin
@Languages:	ces
@Participants:	CHI Jan Target_Child, MOT Mother
@ID:	ces|Chroma2023.04|CHI|1;08.12|male|||Target_Child|||
@ID:	ces|Chroma2023.04|MOT||female|||Mother|||
@Transcriber:	ANNMAR
@Situation:	hraní v dětském pokoji s hračkami a stavebnicí; v pračce se přitom pere prádlo.
*CHI:	jé@i.
%mor:	int|jé .
*CHI:	tam.
%mor:	adv:pro|tam .
*CHI:	jé@i.
%mor:	int|jé .
*MOT:	tak jí tam dej.
%mor:	adv:pro|tak pro:pers|on-3&SG&F adv:pro|tam v|dát-2&SG&imp&akt&pf .
*CHI:	tam.
%mor:	adv:pro|tam .
*MOT:	tak.
%mor:	adv:pro|tak .
*CHI:	ještě.
%mor:	adv|ještě .
%pho:	etě.
*MOT:	a tadytu <druhou> [!] tady dej.
%mor:	conj:coord|a pro:dem|tadyten-4&SG&F num:ord|druhý-4&SG&F adv:pro|tady n|dej-1&SG&MA .
*MOT:	tady.
%mor:	adv:pro|tady .
*MOT:	tady je potřeba.
%mor:	adv:pro|tady v:aux/cop|být-3&SG&ind&pres&akt&impf n|potřeba-1&SG&F .
*CHI:	tam [x 2].
%mor:	adv:pro|tam .
*MOT:	tam není potřeba, tady je potřeba.
%mor:	ad . . .
                      
Icon
Name
Jan20205.txt
Size
53.56 KB
Format
Text file
Description
Neznámý
MD5
1cd7a1b7e3bc83f13b8a1d475aedf107
 Download file  Preview
 File Preview  
@UTF8
@Window:	0_0_0_0_42981_1_43325_0_43325_0
@Begin
@Languages:	ces
@Participants:	CHI Jan Target_Child, MOT Mother
@ID:	ces|Chroma2023.04|CHI|2;02.05|male|||Target_Child|||
@ID:	ces|Chroma2023.04|MOT||female|||Mother|||
@Transcriber:	ANNMAR
@Situation:	CHI si hraje v pokojíčku s kostkami a vláčkem; MOT si hraje s ním.
*MOT:	cos [: co jsi] postavil Honzi?
%mor:	pro:rel/int|co-4&SG&N v:aux/cop|být-2&SG&ind&pres&akt&impf v|postavit-SG&past&akt&M&x_vid n:prop|Honz-3&SG&MA ?
*CHI:	komín.
%mor:	n|komín-4&SG&MI .
%pho:	komí.
*MOT:	a jeden nebo dva?
%mor:	conj:coord|a num:card|jeden-1&SG&M conj:coord|nebo num:card|dva-1&PL&M ?
*CHI:	dva.
%mor:	num:card|dva-1&PL&M .
*MOT:	a z čeho jsou ty komíny?
%mor:	conj:coord|a prep|z pro:rel/int|co-2&SG&N v:aux/cop|být-3&PL&ind&pres&akt&impf pro:dem|ten-1&PL&M n|komín-1&PL&MI ?
%pho:	a z čeho sou ty komíny.
*CHI:	tady může vláček.
%mor:	adv:pro|tady v:mod|moci-3&SG&ind&pres&akt&impf n|vláček-1&SG&MI .
%pho:	tay můše vláček.
*MOT: . . .
                      
Icon
Name
Jan20106.txt
Size
13.58 KB
Format
Text file
Description
Neznámý
MD5
20c75275ebe65ef07f67ef57663f7f96
 Download file  Preview
 File Preview  
@UTF8
@Window:	0_0_0_0_9033_1_9258_0_9258_0
@Begin
@Languages:	ces
@Participants:	CHI Jan Target_Child, MOT Mother
@ID:	ces|Chroma2023.04|CHI|2;01.06|male|||Target_Child|||
@ID:	ces|Chroma2023.04|MOT||female|||Mother|||
@Transcriber:	ANNMAR
@Situation:	CHI a MOT společně snídají, mluví o plánech na dnešní den; CHI si hraje s vrtačkou.
*MOT:	ne.
%mor:	part|ne .
*MOT:	musíme <nahrát> [!] prvně.
%mor:	v:mod|muset-1&PL&ind&pres&akt&impf v|nahrát-inf&x_vid adv|prvně .
*MOT:	to je Bubíčka vrtačka?
%mor:	pro:dem|ten-1&SG&N v:aux/cop|být-3&SG&ind&pres&akt&impf x|Bubíčka n|vrtačka-1&SG&F ?
@Comment:	CHI sám sobě občas říká „Bubík“, „Bubí“, „Bubíba“, „Bubíček“ či slabikou „bu“, MOT to po něm opakuje.
*CHI:	jo.
%mor:	int|jo .
*MOT:	jo?
%mor:	part|jo ?
*CHI:	<ještě> [/] ještě Bubíčka pustit.
%mor:	adv|ještě n:prop|Bubíček-4&SG&MA v|pustit-inf&pf .
%pho:	etě eště Bubítka puštit.
%com:	CHI chce pustit diktafon se svým hlasem.
*MOT:	no tak až tam něco bude povídat.
%mor:	part . . .
                      
Icon
Name
Jan20022.txt
Size
50.64 KB
Format
Text file
Description
Neznámý
MD5
3f1d8e90020f7f4f7f6e243db3d6bbd3
 Download file  Preview
 File Preview  
@UTF8
@Window:	0_0_0_0_41819_1_42311_0_42311_0
@Begin
@Languages:	ces
@Participants:	CHI Jan Target_Child, MOT Mother
@ID:	ces|Chroma2023.04|CHI|2;00.22|male|||Target_Child|||
@ID:	ces|Chroma2023.04|MOT||female|||Mother|||
@Transcriber:	ANNMAR
@Situation:	skládání skládaček, čtení knížek a prohlížení fotografií.
*MOT:	tak co, chceš číst xxx?
%mor:	conj:coord|tak pro:rel/int|co-4&SG&N , v|chtít-2&SG&ind&pres&akt&impf v|číst-inf&impf ?
*CHI:	+< jé@i [x 3].
%mor:	int|jé .
*MOT:	+< co to je?
%mor:	pro:int|co-1&SG&N pro:dem|ten-1&SG&N v:cop|být-3&SG&ind&pres&akt&impf ?
*CHI:	co to je?
%mor:	pro:int|co-1&SG&N pro:dem|ten-1&SG&N v:cop|být-3&SG&ind&pres&akt&impf ?
%pho:	co toj.
*CHI:	to je +/.
%mor:	pro:dem|ten-1&SG&N v:x|být-3&SG&ind&pres&akt&impf +/.
%pho:	toj.
*MOT:	ale to nechceš číst, to chceš skládat.
%mor:	conj:coord|ale pro:dem|ten-1&SG&N v|chtít-neg-2&SG&ind&pres&akt&impf v|číst-inf&impf , pro:dem|ten-4&SG&N v|chtít-2&SG&ind&pres&akt&impf v|skládat-inf&x_vid .
@ . . .
                      
Icon
Name
Jan11123.txt
Size
47.56 KB
Format
Text file
Description
Neznámý
MD5
9a4770fe670eb7baa741533e0efcb9ca
 Download file  Preview
 File Preview  
@UTF8
@Window:	0_0_0_0_22079_1_22582_0_22582_0
@Begin
@Languages:	ces
@Participants:	CHI Jan Target_Child, MOT Mother
@ID:	ces|Chroma2023.04|CHI|1;11.23|male|||Target_Child|||
@ID:	ces|Chroma2023.04|MOT||female|||Mother|||
@Transcriber:	ANNMAR
@Situation:	CHI si hraje s letadly a autíčky.
*CHI:	&í.
*CHI:	<tři> [?] [x 2].
%mor:	num:card|tři-x&PL&x .
%com:	přes ruch v pozadí není dobře rozumět.
*CHI:	letadlo.
%mor:	n|letadlo-x&SG&N .
%pho:	totodlo.
*CHI:	tři.
%mor:	num:card|tři-x&PL&x .
%pho:	či.
*CHI:	letadlo.
%mor:	n|letadlo-x&SG&N .
%pho:	totodlo.
*CHI:	xxx.
*CHI:	tři.
%mor:	num:card|tři-x&PL&x .
%pho:	či.
*CHI:	velký.
%mor:	adj|velký-x&SG&M .
%pho:	vejký.
*CHI:	xxx.
*CHI:	tři.
%mor:	num:card|tři-x&PL&x .
%pho:	či.
*CHI:	&tu.
*CHI:	tři.
%mor:	num:card|tři-x&PL&x .
%pho:	či.
*CHI:	&au &e xxx.
*CHI:	<druhá> [?], třetí.
%mor:	num:ord|druhý-x&x&x , num:ord|třetí-x&x&x .
%pho:	tudlá četí.
*CHI:	&bo tři.
%mor:	num:card|tři-x&PL&x .
%pho:	bo či.
*C . . .
                      
Icon
Name
Jan11005.txt
Size
53.92 KB
Format
Text file
Description
Neznámý
MD5
6cb7125bbb390f8e3e2dfa3dda459d9e
 Download file  Preview
 File Preview  
@UTF8
@Window:	0_0_0_0_43111_1_43569_0_43569_0
@Begin
@Languages:	ces
@Participants:	CHI Jan Target_Child, MOT Mother
@ID:	ces|Chroma2023.04|CHI|1;10.05|male|||Target_Child|||
@ID:	ces|Chroma2023.04|MOT||female|||Mother|||
@Transcriber:	ANNMAR
@Situation:	v dětském pokoji, čtení krtečka před spaním.
*CHI:	&he <Buba> [?] [x 2].
%mor:	n:prop|Buba-1&SG&F .
%pho:	he mupa pupa.
@Comment:	CHI sám sobě někdy říká Bubík, Bubu, Buba; MOT to po něm opakuje.
*MOT:	no Honzu budem nahrávat, jo?
%mor:	part|no n:prop|Honza-4&SG&MA v:aux/cop|být-1&PL&ind&futur&akt&impf v|nahrávat-inf&x_vid , part|jo ?
*MOT:	tak pojď.
%mor:	adv:pro|tak v|jít-2&SG&imp&akt&impf .
%pho:	tak poď.
*MOT:	tak si pojď číst, Honzi.
%mor:	adv:pro|tak pro:refl|se-3&SG v|jít-2&SG&imp&akt&impf v|číst-inf&impf , n:prop|Honz-7&PL&MA .
%pho:	tak si poď číst Honzi.
*CHI:	<ještě> [x 2].
%mor:	adv|ještě .
%pho:	jetě jetě.
*MOT:	tak, číst.
%mor:	adv:pro|tak , v|číst-inf&impf .
*MOT:	no, potom si to pustíme, jo? . . .
                      
Icon
Name
Jan20608.txt
Size
83.76 KB
Format
Text file
Description
Neznámý
MD5
22cc8a5c2f92951ffa19e389ce5b1803
 Download file  Preview
 File Preview  
@UTF8
@Window:	0_0_0_0_67253_1_67688_0_67688_0
@Begin
@Languages:	ces
@Participants:	CHI Jan Target_Child, MOT Mother
@ID:	ces|Chroma2023.04|CHI|2;06.08|male|||Target_Child|||
@ID:	ces|Chroma2023.04|MOT||female|||Mother|||
@Transcriber:	ANNMAR
@Situation:	MOT zašívá hračku; s CHI si prohlíží knížku o makové panence a kosích bratrech.
*CHI:	<to Mimoně> [x 3].
%mor:	pro:dem|ten-1&SG&N n:prop|Mimoň-4&PL&F .
%com:	Mimoň - postava z dětské pohádky.
*CHI:	tam Mimoně.
%mor:	adv:pro|tam n:prop|Mimoň-4&PL&F .
*MOT:	no, to je Mimoně.
%mor:	part|no , pro:dem|ten-1&SG&N v:aux/cop|být-3&SG&ind&pres&akt&impf n:prop|Mimoň-1&PL&F .
*MOT:	ale já potřebuju toho pejska, Honzi.
%mor:	conj:coord|ale pro:pers|já-1&SG v|potřebovat-1&SG&ind&pres&akt&impf pro:dem|ten-4&SG&M n|pejsek-4&SG&MA , n:prop|Honz-7&PL&MA .
*CHI:	tady toho xxx.
%mor:	adv:pro|tady pro:dem|ten-2&SG&M .
%pho:	tady toho xxx.
*CHI:	já to chci.
%mor:	pro:pers|já-1&SG pro:dem|ten-4&SG&N v|chtít-1&SG&ind&pres&akt&impf .
% . . .
                      
Icon
Name
Jan20526.txt
Size
33.28 KB
Format
Text file
Description
Neznámý
MD5
616368e03296be9836279236d5405988
 Download file  Preview
 File Preview  
@UTF8
@Window:	0_0_0_0_26999_1_27386_0_27386_0
@Begin
@Languages:	ces
@Participants:	CHI Jan Target_Child, MOT Mother
@ID:	ces|Chroma2023.04|CHI|2;05.26|male|||Target_Child|||
@ID:	ces|Chroma2023.04|MOT||female|||Mother|||
@Transcriber:	ANNMAR
@Situation:	hraní si s legem.
*CHI:	&=imit:auto.
*MOT:	kam jede?
%mor:	adv:pro|kam v|jet-3&SG&ind&pres&akt&impf ?
*CHI:	&=imit:auto.
*MOT:	kam jede to auto, Honzi?
%mor:	adv:pro|kam v|jet-3&SG&ind&pres&akt&impf pro:dem|ten-1&SG&N n|auto-1&SG&N , n:prop|Honz-1&PL&MA ?
*CHI:	&=imit:auto.
*MOT:	nikam nejede, viď.
%mor:	adv:pro:neg|nikam v|jet-neg-3&SG&ind&pres&akt&impf , part|viď .
%com:	se zíváním.
*CHI:	&=imit:auto.
*CHI:	xxx.
%pho:	xxx.
*CHI:	já to takhle máčku@c.
%mor:	pro:pers|já-1&SG pro:dem|ten-1&SG&N adv:pro|takhle v|máčku-1&SG&ind&pres&akt&impf-neo .
%pho:	já to takle máčku.
%com:	máčku = zmáčknu.
*MOT:	nemačkej to.
%mor:	v|mačkat-neg-2&SG&imp&akt&x_vid pro:dem|ten-4&SG&N .
*CHI:	&=imit:auto.
*CHI:	gól.
%mor:	n . . .
                      
Icon
Name
Jan20418.txt
Size
45.06 KB
Format
Text file
Description
Neznámý
MD5
43fb7e3635be5140be5d5af335ce8c26
 Download file  Preview
 File Preview  
@UTF8
@Window:	0_0_0_0_37572_1_37980_0_37980_0
@Begin
@Languages:	ces
@Participants:	CHI Jan Target_Child, MOT Mother
@ID:	ces|Chroma2023.04|CHI|2;04.18|male|||Target_Child|||
@ID:	ces|Chroma2023.04|MOT||female|||Mother|||
@Transcriber:	ANNMAR
@Situation:	MOT a CHI vyrábí vánoční rohlíčky; v pozadí hraje televize.
*MOT:	&ičky.
*CHI:	jojo.
%mor:	int|jojo .
*CHI:	to &opala +…
%mor:	pro:dem|ten-4&SG&N +…
%pho:	to opala.
%com:	'opala' pravděpodobně fragment slova 'opravený (opravit)'.
*CHI:	to je <opravený> [?].
%mor:	pro:dem|ten-1&SG&N v:cop|být-3&SG&ind&pres&akt&impf adj|opravený-1&SG&M .
%pho:	to je opavení.
*MOT:	hm.
%mor:	int|hm .
*MOT:	tak dobrý?
%mor:	adv:pro|tak adj|dobrý-1&SG&M ?
*MOT:	opravenej?
%mor:	adj|opravený-1&SG&M ?
*MOT:	dobrý?
%mor:	adj|dobrý-1&SG&M ?
*CHI:	ještě <tam> [?].
%mor:	adv|ještě adv:pro|tam .
%pho:	eště tan.
*CHI:	ještě xxx.
%mor:	adv|ještě .
%pho:	eště xxx.
*MOT:	tak.
%mor:	adv:pro|tak .
*MOT:	pozor [x 2].
%mor:	part|pozor . . .
                      
Icon
Name
Jan20307.txt
Size
18.82 KB
Format
Text file
Description
Neznámý
MD5
c2570d49d420430dc40c84213b1dd7d6
 Download file  Preview
 File Preview  
@UTF8
@Window:	0_0_0_0_9236_1_9584_0_9584_0
@Begin
@Languages:	ces
@Participants:	CHI Jan Target_Child, MOT Mother
@ID:	ces|Chroma2023.04|CHI|2;03.07|male|||Target_Child|||
@ID:	ces|Chroma2023.04|MOT||female|||Mother|||
@Transcriber:	ANNMAR
@Situation:	CHI a MOT si hrají s legem.
*CHI:	bránu.
%mor:	n|brána-4&SG&F .
%pho:	bánu.
*CHI:	<mít> [?].
%mor:	v|mít-inf&impf .
*CHI:	bránu.
%mor:	n|brána-4&SG&F .
%pho:	bánu.
*CHI:	tohle.
%mor:	pro:dem|tenhle-x&SG&N .
%pho:	tole.
*MOT:	to je moc malinká brána.
%mor:	pro:dem|ten-1&SG&N v:aux/cop|být-3&SG&ind&pres&akt&impf adv|moc adj|malinký-1&SG&F n|brána-1&SG&F .
*MOT:	tam se nikdo nevejde.
%mor:	adv:pro|tam pro:refl|se-4&SG pro:neg|nikdo-1&x_cislo&M v|vejít-neg-3&SG&ind&pres&akt&x_vid .
*CHI:	ne.
%mor:	int|ne .
*CHI:	otevřít.
%mor:	v|otevřít-inf&pf .
%pho:	odešít.
*CHI:	vejde tam.
%mor:	v|vejít-3&SG&ind&pres&akt&pf adv:pro|tam .
%pho:	dejde tam.
*CHI:	vejde.
%mor:	v|vejít-3&SG&ind&pres&akt&pf .
%pho:	dejde.
*CHI . . .
                      
Icon
Name
Jan20107.txt
Size
12.88 KB
Format
Text file
Description
Neznámý
MD5
11ea55699b804ea9b2f64d378559f21f
 Download file  Preview
 File Preview  
@UTF8
@Window:	0_0_0_0_6152_1_6418_1_6418_1
@Begin
@Languages:	ces
@Participants:	CHI Jan Target_Child, MOT Mother
@ID:	ces|Chroma2023.04|CHI|2;01.07|male|||Target_Child|||
@ID:	ces|Chroma2023.04|MOT||female|||Mother|||
@Transcriber:	ANNMAR
@Situation:	CHI si sám hraje s letadýlkem, MOT sedí poblíž u počítače, později si s CHI hraje s hračkou robota.
*CHI:	xxx.
*CHI:	pilot [x 2].
%mor:	n|pilot-1&SG&MA .
%pho:	piloto puloto.
*CHI:	0.
%com:	žvatlání.
*CHI:	co to je [x 3]?
%mor:	pro:int|co-1&SG&N pro:dem|ten-1&SG&N v:cop|být-3&SG&ind&pres&akt&impf ?
%pho:	so to je so to je to je.
%com:	šeptá.
*CHI:	xxx.
%com:	šeptá.
*CHI:	ne:.
%mor:	int|ne .
*CHI:	<piloti> [=? pilot].
%mor:	n|pilot-1&PL&MA .
%pho:	puloti.
*CHI:	0.
%com:	žvatlání.
*CHI:	xxx.
%pho:	xxx.
*CHI:	<piloti> [x 2].
%mor:	n|pilot-1&PL&MA .
%pho:	puloti piloti.
*CHI:	pilot.
%mor:	n|pilot-1&SG&MA .
*CHI:	xxx.
*CHI:	0.
%com:	žvatlání a broukání.
*CHI:	pilot.
%mor:	n|pilot-1&SG&MA .
%pho:	pulot. . . .
                      
Icon
Name
Julie10811.txt
Size
105.77 KB
Format
Text file
Description
Neznámý
MD5
a2899ce7a1044be273a9429477afbf84
 Download file  Preview
 File Preview  
@Font:	Win95::-13:0
@UTF8
@Begin
@Languages:	ces
@Participants:	CHI Julie Target_Child, MOT Mother
@ID:	ces|Chroma2023.04|CHI|1;08.11|female|||Target_Child|||
@ID:	ces|Chroma2023.04|MOT||female|||Mother|||
@Transcriber:	BARBLA
@Situation:	před obědem doma .
*CHI:	0 .
%com:	žvatlání .
*CHI:	tady .
%mor:	adv:pro|tady .
%pho:	tady .
@Comment:	hra na telefonování .
*MOT:	ty telefonuješ, Juli ?
%mor:	pro:dem|ten-4&PL&F v|telefonovat-2&SG&ind&pres&akt&x_vid , n:prop|Juli-1&SG&MA ?
%pho:	ty telefonuješ, Juli .
*MOT:	komu telefonuješ ?
%mor:	pro:rel/int|kdo-3&SG&M v|telefonovat-2&SG&ind&pres&akt&x_vid ?
%pho:	komu telefonuješ .
*MOT:	babičce ?
%mor:	n|babička-3&SG&F ?
%pho:	babičce .
*MOT:	Julí, komu telefonuješ ?
%mor:	x|Julí , pro:rel/int|kdo-3&SG&M v|telefonovat-2&SG&ind&pres&akt&x_vid ?
%pho:	Julí, komu telefonuješ .
*MOT:	haló@i .
%mor:	int|haló .
%pho:	haló .
%com:	MOT se zapojuje do hry na telefonování .
*CHI:	0 .
%com:	žvatlání .
*MOT:	haló@i říkáš, jo ?
%mor:	int|haló v|říkat-2&SG&ind . . .
                      
Icon
Name
Julie10720.txt
Size
124.87 KB
Format
Text file
Description
Neznámý
MD5
d25d47e1fea4d3e1f13b5f4c886b7fab
 Download file  Preview
 File Preview  
@Font:	Win95::-13:0
@UTF8
@Begin
@Languages:	ces
@Participants:	CHI Julie Target_Child, MOT Mother, FAT Father
@ID:	ces|Chroma2023.04|CHI|1;07.20|female|||Target_Child|||
@ID:	ces|Chroma2023.04|MOT|||||Mother|||
@ID:	ces|Chroma2023.04|FAT|||||Father|||
@Transcriber:	BARBLA
@Situation:	hra, putování po bytě, příprava na odchod k prarodičům; na nahrávce je s Julií kromě matky a otce také 5 dnů stará sestra Žofie .
*CHI:	tam .
%mor:	adv:pro|tam .
%pho:	ťam .
%com:	emoční důraz .
*MOT:	to je diktafon, na to nebudeme +…
%mor:	pro:dem|ten-1&SG&N v:aux/cop|být-3&SG&ind&pres&akt&impf n|diktafon-1&SG&MI , prep|na pro:dem|ten-4&SG&N v:aux/cop|být-neg-1&PL&ind&futur&akt&impf +…
%pho:	to je diktafon, na to nebudeme .
*CHI:	xxx .
%pho:	xxx .
*MOT:	tak .
%mor:	adv:pro|tak .
%pho:	tak .
*MOT:	tak pojď si prohlížet, pojď .
%mor:	adv:pro|tak v|jít-2&SG&imp&akt&impf pro:refl|se-3&SG v|prohlížet-inf&x_vid , v|jít-2&SG&imp&akt&impf .
%pho:	tak poď si prohlížet, poď .
*CHI:	0 .
%com:	žvatlání .
*CHI:	tam . . . .
                      
Icon
Name
Julie10705.txt
Size
45.24 KB
Format
Text file
Description
Neznámý
MD5
eff23627cb1424c4cdd599ec69dc6cb7
 Download file  Preview
 File Preview  
@Font:	Win95::-13:0
@UTF8
@Begin
@Languages:	ces
@Participants:	CHI Julie Target_Child, MOT Mother
@ID:	ces|Chroma2023.04|CHI|1;07.05|female|||Target_Child|||
@ID:	ces|Chroma2023.04|MOT|||||Mother|||
@Transcriber:	BARBLA
@Situation:	prohlížení knížky, hra s kočárkem, vyhlížení z okna .
*CHI:	xxx .
%pho:	xxx .
*MOT:	hele@i Julie, budeme si číst ?
%mor:	int|hele n:prop|Julie-1&SG&F , v:aux/cop|být-1&PL&ind&futur&akt&impf pro:refl|se-3&SG v|číst-inf&impf ?
%pho:	hele Julie, budeme si číst .
*CHI:	0 .
%com:	žvatlání .
*CHI:	<tohle> [?] .
%mor:	pro:dem|tenhle-4&SG&N .
%pho:	todle .
*MOT:	tak mi přineseš nějakou knížku ?
%mor:	adv:pro|tak pro:pers|já-3&SG v|přinést-2&SG&ind&pres&akt&pf pro:indef|nějaký-4&SG&F n|knížka-4&SG&F ?
%pho:	tak mi přineseš ňákou knížku .
*CHI:	0 .
%com:	žvatlání .
*CHI:	hm ?
%mor:	int|hm ?
%pho:	hm .
*CHI:	tady .
%mor:	adv:pro|tady .
%pho:	tady .
%com:	emoční důraz na 'tady' .
*MOT:	tady, to je zebra .
%mor:	adv:pro|tady , pro:dem|ten-1&SG&N v:aux/cop|být-3&SG&ind&p . . .
                      
Icon
Name
Jan20927.txt
Size
39.99 KB
Format
Text file
Description
Neznámý
MD5
8f0c0e8d329e2d62aa7c705145f8ab41
 Download file  Preview
 File Preview  
@UTF8
@Window:	78_110_668_685_-1_-1_13695_0_13695_0
@Font:	Win95::-13:0
@Begin
@Languages:	ces
@Participants:	CHI Jan Target_Child, MOT Mother
@ID:	ces|Chroma2023.04|CHI|2;09.27|male|||Target_Child|||
@ID:	ces|Chroma2023.04|MOT||female|||Mother|||
@Transcriber:	ANNMAR
@Situation:	večer, hrají si na Harryho Pottera.
*CHI:	hele@i, já jsem našel xxx.
%mor:	int|hele , pro:pers|já-1&SG v:aux|být-1&SG&ind&pres&akt&impf v|najít-SG&past&akt&M&pf .
%pho:	hele, já sem našel xxx.
*CHI:	já jsem našel hůlku.
%mor:	pro:pers|já-1&SG v:aux|být-1&SG&ind&pres&akt&impf v|najít-SG&past&akt&M&pf n|hůlka-4&SG&F .
%pho:	já sem našel hůku.
*MOT:	ty jsi našel hůlku?
%mor:	pro:dem|ten-1&PL&M v:aux/cop|být-2&SG&ind&pres&akt&impf v|najít-SG&past&akt&M&x_vid n|hůlka-4&SG&F ?
%pho:	ty si našel hůlku.
*CHI:	jo.
%mor:	int|jo .
*CHI:	kouzelnickou.
%mor:	adj|kouzelnický-4&SG&F .
%pho:	kouzelniskou.
*MOT:	a co budeš kouzlit?
%mor:	conj:coord|a pro:rel/int|co-4&SG&N v:aux/cop|být-2&SG&ind&futur&akt&impf v|kouzlit-inf&x_v . . .
                      
Icon
Name
Jan20629.txt
Size
26.71 KB
Format
Text file
Description
Neznámý
MD5
5f509f941c59519796ebc99262120422
 Download file  Preview
 File Preview  
@UTF8
@Begin
@Languages:	ces
@Participants:	CHI Jan Target_Child, MOT Mother
@ID:	ces|Chroma2023.04|CHI|2;06.29|male|||Target_Child|||
@ID:	ces|Chroma2023.04|MOT||female|||Mother|||
@Transcriber:	ANNMAR
@Situation:	MOT a CHI hrají pohádku o Červené Karkulce.
@Comment:	MOT a CHI někdy pravděpodobně opakují naučený text pohádky.
*MOT:	tak začínáme.
%mor:	adv:pro|tak v|začínat-1&PL&ind&pres&akt&impf .
%com:	MOT volá na CHI.
*CHI:	xxx.
*CHI:	<ta malá> [/] ta malá babička.
%mor:	pro:dem|ten-1&SG&F adj|malý-1&SG&F n|babička-1&SG&F .
*MOT:	no tak začíná ale maminka.
%mor:	part|no adv:pro|tak v|začínat-3&SG&ind&pres&akt&impf conj:coord|ale n|maminka-1&SG&F .
*MOT:	co říká maminka?
%mor:	pro:rel/int|co-4&SG&N v|říkat-3&SG&ind&pres&akt&impf n|maminka-1&SG&F ?
%pho:	co řiká maminka.
*CHI:	dneska má babička narozeniny.
%mor:	adv|dneska v|mít-3&SG&ind&pres&akt&impf n|babička-1&SG&F n:pt|narozeniny-4&PL&F .
%pho:	neska má babička naloseniny.
%com:	mluví za postavu maminky.
*M . . .
                      
Icon
Name
Julie20010.txt
Size
81.47 KB
Format
Text file
Description
Neznámý
MD5
391f9294a159871f10d274c283199afd
 Download file  Preview
 File Preview  
@Font:	Win95::-13:0
@UTF8
@Begin
@Languages:	ces
@Participants:	CHI Julie Target_Child, MOT Mother, SIS Sister
@ID:	ces|Chroma2023.04|CHI|2;00.10|female|||Target_Child|||
@ID:	ces|Chroma2023.04|MOT|||||Mother|||
@ID:	ces|Chroma2023.04|SIS|||||Sister|||
@Transcriber:	BARBLA
@Situation:	odpoledne; kuchyně a ložnice .
*CHI:	hauky@c .
%mor:	x|hauky-neo .
%pho:	hauky .
%com:	význam nejasný .
*MOT:	co to máš ?
%mor:	adv|co pro:dem|ten-4&SG&N v|mít-2&SG&ind&pres&akt&impf ?
%pho:	co to máš .
*CHI:	haufky@c .
%mor:	x|haufky-neo .
%pho:	haúfky .
%com:	emoční důraz, význam nejasný .
*MOT:	cože ?
%mor:	int|cože ?
%pho:	cože .
*CHI:	hauchky@c babičky .
%mor:	x|hauchky-neo n|babička-2&SG&F .
%pho:	auchky babiky .
%com:	význam nejasný .
*MOT:	babičky ?
%mor:	n|babička-1&PL&F ?
%pho:	babičky .
*CHI:	+< &ba +…
%pho:	ba .
*CHI:	babičky .
%mor:	n|babička-2&SG&F .
%pho:	babichky .
*MOT:	a co babičky ?
%mor:	conj:coord|a pro:rel/int|co-4&SG&N n|babička-2&SG&F ?
%pho:	a co babičky .
*CHI:	jé@i .
%mor:	int|j . . .
                      
Icon
Name
Julie11120.txt
Size
131.72 KB
Format
Text file
Description
Neznámý
MD5
1af2359257553b973a364545ea1a054e
 Download file  Preview
 File Preview  
@Font:	Win95::-13:0
@UTF8
@Begin
@Languages:	ces
@Participants:	CHI Julie Target_Child, MOT Mother
@ID:	ces|Chroma2023.04|CHI|1;11.20|female|||Target_Child|||
@ID:	ces|Chroma2023.04|MOT|||||Mother|||
@Transcriber:	BARBLA
@Situation:	doma; dopoledne .
*MOT:	ta:k .
%mor:	adv:pro|tak .
%pho:	ták .
*CHI:	<číst> [?] .
%mor:	v|číst-inf&impf .
%pho:	číst .
*CHI:	<číst> [?] .
%mor:	v|číst-inf&impf .
%pho:	jis .
*MOT:	číst ?
%mor:	v|číst-inf&impf ?
%pho:	číst .
*MOT:	počkej, bačkory dáme na stranu .
%mor:	v|počkat-2&SG&imp&akt&pf , n|bačkora-4&PL&MA v|dát-1&PL&ind&pres&akt&pf prep|na n|strana-4&SG&F .
%pho:	počkej, bačkory dáme na stranu .
@Comment:	prohlížení knížky .
*MOT:	no, to je taková zvláštní knížka .
%mor:	part|no , pro:dem|ten-1&SG&N v:aux/cop|být-3&SG&ind&pres&akt&impf pro:dem|takový-1&SG&F adj|zvláštní-1&SG&F n|knížka-1&SG&F .
%pho:	no, to je taková zvláštní knížka .
*MOT:	tam se vždycky ty obrázky <takhle> [/] takhle zvednou, viď ?
%mor:	adv:pro|tam pro:refl|se-4&SG adv|vždycky pro . . .
                      
Icon
Name
Julie11101.txt
Size
75.91 KB
Format
Text file
Description
Neznámý
MD5
a5f25931bcb6f51a902a474589fd2550
 Download file  Preview
 File Preview  
@Font:	Win95::-13:0
@UTF8
@Begin
@Languages:	ces
@Participants:	CHI Julie Target_Child, MOT Mother
@ID:	ces|Chroma2023.04|CHI|1;11.01|female|||Target_Child|||
@ID:	ces|Chroma2023.04|MOT|||||Mother|||
@Transcriber:	BARBLA
@Situation:	doma .
@Comment:	péče o Žofii = sestru CHI .
*CHI:	xxx hm ?
%mor:	int|hm ?
%pho:	xxx hm .
*CHI:	xxx .
%pho:	xxx .
*MOT:	ty jsi přinesla mimi hračku ?
%mor:	pro:dem|ten-1&PL&M v:aux/cop|být-2&SG&ind&pres&akt&impf v|přinést-SG&past&akt&F&pf x|mimi n|hračka-4&SG&F ?
%pho:	ty si přinesla mimi hračku .
*MOT:	ty seš hodná .
%mor:	pro:dem|ten-4&PL&F v:aux/cop|být-2&SG&ind&pres&akt&impf adj|hodný-1&SG&F .
%pho:	ty seš hodná .
*CHI:	0 .
%com:	smích .
*MOT:	0 .
%com:	smích .
*MOT:	hm .
%mor:	int|hm .
%pho:	hm .
*MOT:	ty takhle dovádíš, jo ?
%mor:	pro:dem|ten-1&PL&M adv:pro|takhle v|dovádět-2&SG&ind&pres&akt&x_vid , part|jo ?
%pho:	ty takle dovádíš, jo .
*MOT:	no .
%mor:	part|no .
%pho:	no .
*MOT:	tys [: ty jsi] dala mimi pusinku ?
%mor:	pro:dem|ten-1&PL&M v:aux/cop|b . . .
                      
Icon
Name
Julie11012.txt
Size
82.06 KB
Format
Text file
Description
Neznámý
MD5
9c4326e158a1721fd5fe13dc23a314d4
 Download file  Preview
 File Preview  
@Font:	Win95::-13:0
@UTF8
@Begin
@Languages:	ces
@Participants:	CHI Julie Target_Child, MOT Mother
@ID:	ces|Chroma2023.04|CHI|1;10.12|female|||Target_Child|||
@ID:	ces|Chroma2023.04|MOT|||||Mother|||
@Transcriber:	BARBLA
@Situation:	dopoledne; Julie si s matkou kreslí .
*MOT:	Julie, no .
%mor:	n:prop|Julie-1&SG&F , part|no .
%pho:	Julie, no .
*MOT:	tak .
%mor:	adv:pro|tak .
%pho:	tak .
%com:	šeptem .
*MOT:	chceš se napít ?
%mor:	v|chtít-2&SG&ind&pres&akt&impf pro:refl|se-4&SG v|napít-inf&x_vid ?
%pho:	chceš se napít .
*MOT:	<tady je> [//] to je tvoje koala .
%mor:	pro:dem|ten-1&SG&N v:aux/cop|být-3&SG&ind&pres&akt&impf pro:poss|tvůj-1&SG&H n|koala-1&SG&F .
%pho:	tady je to je tvoje koala .
*CHI:	koala .
%mor:	n|koala-1&SG&F .
%com:	koa .
*MOT:	koala, ano .
%mor:	n|koala-1&SG&F , part|ano .
%pho:	koala, ano .
*MOT:	budeš malovat sama, nebo mám malovat ?
%mor:	v:aux/cop|být-2&SG&ind&futur&akt&impf v|malovat-inf&x_vid pro:indef|sám-1&SG&F , conj:coord|nebo v|mít-1&SG&ind&pres&akt&impf v|m . . .
                      
Icon
Name
Julie10921.txt
Size
76.82 KB
Format
Text file
Description
Neznámý
MD5
ff2c7a971d29bc44707d769051e4aa7e
 Download file  Preview
 File Preview  
@Font:	Win95::-13:0
@UTF8
@Begin
@Languages:	ces
@Participants:	CHI Julie Target_Child, MOT Mother, SIS Sister
@ID:	ces|Chroma2023.04|CHI|1;09.21|female|||Target_Child|||
@ID:	ces|Chroma2023.04|MOT|||||Mother|||
@ID:	ces|Chroma2023.04|SIS|||||Sister|||
@Transcriber:	BARBLA
@Situation:	dopoledne .
@Comment:	CHI sedí na nočníku a přitom si hraje a prohlíží knížku .
*CHI:	ta^dy .
%mor:	adv:pro|tady .
%pho:	ťa dy .
*MOT:	máš tam pejska, viď ?
%mor:	v|mít-2&SG&ind&pres&akt&impf adv:pro|tam n|pejsek-4&SG&MA , part|viď ?
%pho:	máš tam pejska, viď .
*MOT:	<ano> [?] .
%mor:	part|ano .
%pho:	ano .
*MOT:	hm .
%mor:	int|hm .
%pho:	hm .
*MOT:	tak kam patří tadyten trojúhelníček ?
%mor:	adv:pro|tak adv:pro|kam v|patřit-3&SG&ind&pres&akt&x_vid pro:dem|tadyten-1&SG&M n|trojúhelníček-1&SG&MI ?
%pho:	tak kam patří tajiten troúhelníček .
*MOT:	kam patří ?
%mor:	adv:pro|kam v|patřit-3&SG&ind&pres&akt&x_vid ?
%pho:	kam patří .
*CHI:	tady .
%mor:	adv:pro|tady .
%pho:	tady .
*MOT:	tady, ano .
%mor:	adv:pro|t . . .
                      
Icon
Name
Julie20411.txt
Size
96.45 KB
Format
Text file
Description
Neznámý
MD5
4f7adebddcd85f1fdf1901dc41026eff
 Download file  Preview
 File Preview  
@UTF8
@Window:	78_110_668_685_-1_-1_34599_0_34599_0
@Font:	Win95::-13:0
@Begin
@Languages:	ces
@Participants:	CHI Julie Target_Child, MOT Mother
@ID:	ces|Chroma2023.04|CHI|2;04.11|female|||Target_Child|||
@ID:	ces|Chroma2023.04|MOT|||||Mother|||
@Transcriber:	BARBLA
@Situation:	dopoledne; dívají se z okna .
*CHI:	letadlo .
%mor:	n|letadlo-1&SG&N .
%pho:	letaďo .
%com:	emoční důraz .
*CHI:	&p podíváme 0na letadlo .
%mor:	v|podívat-1&PL&ind&pres&akt&pf n|letadlo-4&SG&N .
%pho:	p podivame letaďo .
%com:	emoční důraz na 'letadlo' .
*MOT:	no, tak se podíváme na letadlo .
%mor:	part|no , adv:pro|tak pro:refl|se-4&SG v|podívat-1&PL&ind&pres&akt&pf prep|na n|letadlo-4&SG&N .
%pho:	no tak se podíváme na letadlo .
*MOT:	tak si vem židličku .
%mor:	adv:pro|tak pro:refl|se-3&SG v|vzít-2&SG&imp&akt&pf n|židlička-4&SG&F .
%pho:	tak si vem židličku .
*CHI:	zišku@c .
%mor:	n|zišku-4&SG&F-neo .
%pho:	zišku .
%com:	zišku = židličku .
*CHI:	židličku .
%mor:	n|židlička-4&SG&F .
%pho:	idišku .
%com:	emoční . . .
                      
Icon
Name
Julie20201.txt
Size
80.05 KB
Format
Text file
Description
Neznámý
MD5
0809b2931db1ee4196743d55faddc9cf
 Download file  Preview
 File Preview  
@Font:	Win95::-13:0
@UTF8
@Begin
@Languages:	ces
@Participants:	CHI Julie Target_Child, MOT Mother
@ID:	ces|Chroma2023.04|CHI|2;02.01|female|||Target_Child|||
@ID:	ces|Chroma2023.04|MOT|||||Mother|||
@Transcriber:	BARBLA
@Situation:	doma; dopoledne před obědem .
@Comment:	CHI si hraje s kostkami .
*CHI:	xxx .
%pho:	xxx .
*MOT:	co jsi stavěla z těch kostek ?
%mor:	pro:rel/int|co-4&SG&N v:aux/cop|být-2&SG&ind&pres&akt&impf v|stavět-SG&past&akt&F&x_vid prep|z pro:dem|ten-2&PL&x_jmenny_rod n|kostka-2&PL&F ?
%pho:	co si stavěla z těch kostek .
*MOT:	to vyhodíme do koše .
%mor:	pro:dem|ten-4&SG&N v|vyhodit-1&PL&ind&pres&akt&x_vid prep|do n|koš-2&SG&MI .
%pho:	to vyhodíme do koše .
*MOT:	to není takhle &to na hraní .
%mor:	pro:dem|ten-1&SG&N v:aux/cop|být-neg-3&SG&ind&pres&akt&impf adv:pro|takhle prep|na n|hraní-4&SG&N .
%pho:	to neni takle to na hraní .
*MOT:	hodíš to do koše, prosím tě ?
%mor:	v|hodit-2&SG&ind&pres&akt&x_vid pro:dem|ten-4&SG&N prep|do n|koš-2&SG&MI , v|prosit-1&SG&ind&pres& . . .
                      
Icon
Name
Julie20317.txt
Size
108.24 KB
Format
Text file
Description
Neznámý
MD5
0cc5cb50b892eea330b292827462515d
 Download file  Preview
 File Preview  
@UTF8
@Window:	78_110_668_685_-1_-1_47281_0_47281_0
@Font:	Win95::-13:0
@Begin
@Languages:	ces
@Participants:	CHI Julie Target_Child, MOT Mother, SIS Sister
@ID:	ces|Chroma2023.04|CHI|2;03.17|female|||Target_Child|||
@ID:	ces|Chroma2023.04|MOT|||||Mother|||
@ID:	ces|Chroma2023.04|SIS|||||Sister|||
@Transcriber:	BARBLA
@Situation:	odpoledne; obývák, dětský pokoj, koupelna, kuchyně .
*CHI:	“Houpeme se” písničku .
%mor:	v|houpat-1&PL&ind&pres&akt&impf pro:refl|se-4&SG n|písnička-4&SG&F .
%pho:	oupeme se píkíšku .
*MOT:	“Houpeme se” písničku ?
%mor:	v|houpat-1&PL&ind&pres&akt&impf pro:refl|se-4&SG n|písnička-4&SG&F ?
%pho:	houpeme se písničku .
*MOT:	zazpíváme si jí ?
%mor:	v|zazpívat-1&PL&ind&pres&akt&pf pro:refl|se-3&SG pro:pers|on-2&SG&F ?
%pho:	zazpíváme si jí .
*MOT:	Juli ?
%mor:	n:prop|Juli-1&SG&MA ?
%pho:	juli .
*CHI:	+< <ne> [?] .
%mor:	int|ne .
%pho:	ne .
*MOT:	jo ?
%mor:	part|jo ?
%pho:	jo .
*CHI:	xxx .
%pho:	xxx .
*MOT:	+< no:, jasně .
%mor:	part|no , adv|jasně .
%pho:	nó, jasně . . .
                      
Icon
Name
Julie20118.txt
Size
124.76 KB
Format
Text file
Description
Neznámý
MD5
de9da2708363303c2911a28569c4a99b
 Download file  Preview
 File Preview  
@UTF8
@Window:	0_0_0_0_297_1_0_0_0_0
@Begin
@Languages:	ces
@Participants:	CHI Julie Target_Child, MOT Mother
@ID:	ces|Chroma2023.04|CHI|2;01.18|female|||Target_Child|||
@ID:	ces|Chroma2023.04|MOT|||||Mother|||
@Transcriber:	BARBLA
@Situation:	dopoledne; čtení knížky a malování .
@Comment:	CHI se obléká .
*CHI:	xxx .
%pho:	xxx.
*CHI:	sama .
%mor:	pro:indef|sám-1&SG&F .
%pho:	sama.
%com:	emoční důraz .
*MOT:	sama, no .
%mor:	pro:indef|sám-1&SG&F , part|no .
%pho:	sama, no .
*MOT:	teď do rukávu ruku .
%mor:	adv:pro|teď prep|do n|rukáv-2&SG&MI n|ruka-4&SG&F .
%pho:	teď do rukávu ruku .
*CHI:	<tam ne> [?] .
%mor:	adv:pro|tam part|ne .
%pho:	tane .
*MOT:	cože ?
%mor:	int|cože ?
%pho:	cože .
*CHI:	tam ne .
%mor:	adv:pro|tam part|ne .
%pho:	tam ne .
*MOT:	tam ne, no .
%mor:	adv:pro|tam part|ne , part|no .
%pho:	tam ne, no .
*MOT:	takhle jí <dávej> [//] dej zpátky .
%mor:	adv:pro|takhle pro:pers|on-3&SG&F v|dát-2&SG&imp&akt&pf adv|zpátky .
%pho:	takle jí dáv . . .
                      
Icon
Name
Julie20025.txt
Size
110.47 KB
Format
Text file
Description
Neznámý
MD5
8049139dec4ec6b5ad1252a4853d4d60
 Download file  Preview
 File Preview  
@UTF8
@Window:	78_110_668_685_-1_-1_6539_0_6539_0
@Font:	Win95::-13:0
@Begin
@Languages:	ces
@Participants:	CHI Julie Target_Child, MOT Mother
@ID:	ces|Chroma2023.04|CHI|2;00.25|female|||Target_Child|||
@ID:	ces|Chroma2023.04|MOT|||||Mother|||
@Transcriber:	BARBLA
@Situation:	dopoledne; skládání puzzlí .
*MOT:	je to dobrý jablko, viď ?
%mor:	v:aux/cop|být-3&SG&ind&pres&akt&impf pro:dem|ten-1&SG&N adj|dobrý-1&SG&N n|jablko-1&SG&N , part|viď ?
%pho:	je to dobrý jablko, viď .
*CHI:	je .
%mor:	v|být-3&SG&ind&pres&akt&impf .
%pho:	je .
%com:	emoční důraz .
*MOT:	no .
%mor:	part|no .
%pho:	no .
*MOT:	takový malinký a <no> [=? ne] moc slaďoučký .
%mor:	pro:dem|takový-1&SG&M adj|malinký-1&SG&M conj:coord|a part|no adv|moc adj|slaďoučký-1&SG&M .
%pho:	takový malinký a no moc slaďoučký .
*CHI:	+< &m malinký .
%mor:	adj|malinký-1&SG&M .
%pho:	m majinky .
*MOT:	malinký, no .
%mor:	adj|malinký-1&SG&M , part|no .
%pho:	malinký, no .
*CHI:	mi:mi:nko .
%mor:	n|miminko-1&SG&N .
%pho:	mímínko .
*MOT:	mi . . .
                      
Icon
Name
Julie20817.txt
Size
106.53 KB
Format
Text file
Description
Neznámý
MD5
d4a2fdda29e14c389fe692ea89ef56f1
 Download file  Preview
 File Preview  
@UTF8
@Window:	78_110_668_685_-1_-1_8564_0_8564_0
@Font:	Win95::-13:0
@Begin
@Languages:	ces
@Participants:	CHI Julie Target_Child, MOT Mother, SIS Žofie Sister, FAT Father
@ID:	ces|Chroma2023.04|CHI|2;08.17|female|||Target_Child|||
@ID:	ces|Chroma2023.04|MOT|||||Mother|||
@ID:	ces|Chroma2023.04|SIS|||||Sister|||
@ID:	ces|Chroma2023.04|FAT|||||Father|||
@Transcriber:	BARBLA
@Situation:	ráno; povídání si a svačina, pak loučení s otcem, který odchází do práce .
*FAT:	ta:k .
%mor:	adv:pro|tak .
%pho:	ták .
*MOT:	Juli, půjdeš si hrát s Žofinkou nebo ne ?
%mor:	n:prop|Juli-1&SG&MA , v|jít-2&SG&ind&futur&akt&impf pro:refl|se-3&SG v|hrát-inf&x_vid prep|s n:prop|Žofinka-7&SG&F conj:coord|nebo part|ne ?
%pho:	juli pudeš si hrát s žofinkou nebo ne .
*CHI:	<já> [=? jo] ne .
%mor:	pro:pers|já-1&SG part|ne .
%pho:	já ne .
*MOT:	a co budeš dělat ?
%mor:	conj:coord|a pro:rel/int|co-4&SG&N v:aux/cop|být-2&SG&ind&futur&akt&impf v|dělat-inf&impf ?
%pho:	a co budeš dělat .
*CHI:	takhle <nehtík> [?] .
%mo . . .
                      
Icon
Name
Julie20800.txt
Size
72.15 KB
Format
Text file
Description
Neznámý
MD5
145ee4521143e8bb04a2aa15dfe773a2
 Download file  Preview
 File Preview  
@Font:	Win95::-13:0
@UTF8
@Begin
@Languages:	ces
@Participants:	CHI Julie Target_Child, MOT Mother, SIS Sister, FAT Father
@ID:	ces|Chroma2023.04|CHI|2;08.00|female|||Target_Child|||
@ID:	ces|Chroma2023.04|MOT|||||Mother|||
@ID:	ces|Chroma2023.04|SIS|||||Sister|||
@ID:	ces|Chroma2023.04|FAT|||||Father|||
@Transcriber:	BARBLA
@Situation:	povídání, pak svačina .
@Comment:	česání MOT .
*MOT:	tak .
%mor:	adv:pro|tak .
%pho:	tak .
*MOT:	tak co, učešeš mi ty vlasy ještě ?
%mor:	conj:coord|tak pro:rel/int|co-4&SG&N , v|učesat-2&SG&ind&pres&akt&x_vid pro:pers|já-3&SG pro:dem|ten-4&PL&M n|vlas-4&PL&MI adv|ještě ?
%pho:	tak co učešeš mi ty vlasy eště .
*CHI:	<ne> [?] .
%mor:	int|ne .
%pho:	nije .
*CHI:	ne, ty xxx .
%mor:	part|ne , x|ty .
%pho:	ne ty xxx .
*CHI:	<heleď_se@i, co ti je> [?] ?
%mor:	int|heleďse , pro:rel|co-1&SG&N pro:pers|ty-3&PL v|být-3&SG&ind&pres&akt&impf ?
%pho:	hele se co ti je .
*MOT:	xxx rukou nebo hřebenem ?
%mor:	n|ruka-7&SG&F conj:coord|nebo n|hřeben-7&SG&MI ?
%pho:	xxx r . . .
                      
Icon
Name
Julie20621.txt
Size
113.24 KB
Format
Text file
Description
Neznámý
MD5
d14c0aa090840eb37de139afd5384383
 Download file  Preview
 File Preview  
@Font:	Win95::-13:0
@UTF8
@Begin
@Languages:	ces
@Participants:	CHI Julie Target_Child, MOT Mother, SIS Žofie Sister
@ID:	ces|Chroma2023.04|CHI|2;06.21|female|||Target_Child|||
@ID:	ces|Chroma2023.04|MOT|||||Mother|||
@ID:	ces|Chroma2023.04|SIS|||||Sister|||
@Transcriber:	BARBLA
@Situation:	hrají si s legem, pak svačina .
@Comment:	stavění z lega .
*MOT:	Juli, co stavíš ?
%mor:	n:prop|Juli-1&SG&MA , pro:rel/int|co-4&SG&N v|stavět-2&SG&ind&pres&akt&x_vid ?
%pho:	juli co stavíš .
*CHI:	komín .
%mor:	n|komín-4&SG&MI .
%pho:	kómin .
*MOT:	prosím ?
%mor:	v|prosit-1&SG&ind&pres&akt&x_vid ?
%pho:	prosim .
*MOT:	komín ?
%mor:	n|komín-1&SG&MI ?
%pho:	komín .
*CHI:	jo .
%mor:	int|jo .
%pho:	jo .
*CHI:	takhle <oko> [?] .
%mor:	adv:pro|takhle n|oko-4&SG&N .
%pho:	takle oko .
*MOT:	cože ?
%mor:	int|cože ?
%pho:	cože .
*CHI:	<oko> [?] .
%mor:	n|oko-4&SG&N .
%pho:	oko .
*MOT:	aha@i .
%mor:	int|aha .
%pho:	aha .
*CHI:	xxx .
%pho:	xxx .
%com:	šeptem .
*MOT:	ale komín je spíš vysoký, viď ?
%mor:	conj:co . . .
                      
Icon
Name
Julie20520.txt
Size
104.73 KB
Format
Text file
Description
Neznámý
MD5
3fc3643125756cc32fe000c8cf1fea2e
 Download file  Preview
 File Preview  
@UTF8
@Window:	78_110_668_685_-1_-1_5339_0_5339_0
@Font:	Win95::-13:0
@Begin
@Languages:	ces
@Participants:	CHI Julie Target_Child, MOT Mother
@ID:	ces|Chroma2023.04|CHI|2;05.20|female|||Target_Child|||
@ID:	ces|Chroma2023.04|MOT|||||Mother|||
@Transcriber:	BARBLA
@Situation:	kreslení na magnetickou tabulku .
*CHI:	jo, ještě .
%mor:	part|jo , adv|ještě .
%pho:	jo eště .
*CHI:	dáme ještě .
%mor:	v|dát-1&PL&ind&pres&akt&pf adv|ještě .
%pho:	dáme eště .
*MOT:	budem malovat ?
%mor:	v:aux/cop|být-1&PL&ind&futur&akt&impf v|malovat-inf&x_vid ?
%pho:	budem malovat .
*CHI:	ještě .
%mor:	adv|ještě .
%pho:	ešte .
*MOT:	mhm .
%mor:	x|mhm .
%pho:	mhm .
*CHI:	xxx .
%pho:	xxx .
*MOT:	a co je tady teďka na destičce ?
%mor:	conj:coord|a pro:rel/int|co-1&SG&N v:aux/cop|být-3&SG&ind&pres&akt&impf adv:pro|tady adv:pro|teďka prep|na n|destička-6&SG&F ?
%pho:	a co je taji teďka na destičce .
*CHI:	tam je xxx .
%mor:	adv:pro|tam v|být-3&SG&ind&pres&akt&impf .
%pho:	tam je xxx .
*MOT:	slon, no .
%mor:	n|slon- . . .
                      
Icon
Name
Julie20426.txt
Size
104.35 KB
Format
Text file
Description
Neznámý
MD5
36a8a639f5c2d7fb9fb591271a05ab3d
 Download file  Preview
 File Preview  
@UTF8
@Window:	78_110_668_685_-1_-1_41340_0_41340_0
@Font:	Win95::-13:0
@Begin
@Languages:	ces
@Participants:	CHI Julie Target_Child, MOT Mother
@ID:	ces|Chroma2023.04|CHI|2;04.26|female|||Target_Child|||
@ID:	ces|Chroma2023.04|MOT|||||Mother|||
@Transcriber:	BARBLA
@Situation:	dopoledne; práce s pracovní knížkou, kterou nosí na kroužek .
*MOT:	tak .
%mor:	part|tak .
%pho:	tak .
*MOT:	Juli, kde máš pastelky ?
%mor:	n:prop|Juli-5&SG&F , adv:pro|kde v|mít-2&SG&ind&pres&akt&impf n|pastelka-4&PL&F ?
%pho:	juli kde máš pastelky .
*CHI:	máš pastelky [*] .
%mor:	v|mít-2&SG&ind&pres&akt&impf-err n|pastelka-4&PL&F . 
%pho:	máš patelky .
%err:	reversal, opakuje .
%com:	šeptem .
*MOT:	ty chceš něco i s lepidlem dělat ?
%mor:	pro:pers|ty-1&SG v:mod|chtít-2&SG&ind&pres&akt&impf pro:indef|něco-4&SG part|i prep|s n|lepidlo-7&SG&N v|dělat-inf&impf ?
%pho:	ty chceš něco i s lepidlem dělat .
*CHI:	<tam> [x 3] .
%mor:	adv:pro|tam .
%pho:	tam tam tam .
*MOT:	co tam je ?
%mor:	p . . .
                      
Icon
Name
Julie30025.txt
Size
100.95 KB
Format
Text file
Description
Neznámý
MD5
7ede65290cea37a77427308196543c88
 Download file  Preview
 File Preview  
@UTF8
@Window:	88_153_715_793_-1_-1_32221_0_32221_0
@Font:	Win95::-13:0
@Begin
@Languages:	ces
@Participants:	CHI Julie Target_Child, MOT Mother
@ID:	ces|Chroma2023.04|CHI|3;00.25|female|||Target_Child|||
@ID:	ces|Chroma2023.04|MOT|||||Mother|||
@Transcriber:	BARBLA
@Situation:	obývací pokoj; CHI nemohla spát, protože se bála mouchy, která jí létala v pokoji, v objetí si s MOT povídají .
*CHI:	co to je ?
%mor:	pro:int|co-1&SG&N pro:dem|ten-1&SG&N v:cop|být-3&SG&ind&pres&akt&impf ?
%pho:	so to je .
*MOT:	to je diktafon .
%mor:	pro:dem|ten-1&SG&N v:aux/cop|být-3&SG&ind&pres&akt&impf n|diktafon-1&SG&MI .
%pho:	to je diktafon .
*MOT:	ten nahrává zvuk, víš ?
%mor:	pro:dem|ten-1&SG&M v|nahrávat-3&SG&ind&pres&akt&x_vid n|zvuk-4&SG&MI , v|vědět-2&SG&ind&pres&akt&impf ?
%pho:	ten nahrává zvuk víš .
*MOT:	nahrává, jak povídáš .
%mor:	v|nahrávat-3&SG&ind&pres&akt&x_vid , adv:pro|jak v|povídat-2&SG&ind&pres&akt&x_vid .
%pho:	nahrává jak povídáš .
*MOT:	tak co ?
%mor:	conj:coord|tak pro:rel/int|co- . . .
                      
Icon
Name
Julie30006.txt
Size
193.38 KB
Format
Text file
Description
Neznámý
MD5
757fd7c9898f98fdee19aa0fd8541d0b
 Download file  Preview
 File Preview  
@UTF8
@Window:	78_110_668_685_-1_-1_57520_0_57520_0
@Font:	Win95::-13:0
@Begin
@Languages:	ces
@Participants:	CHI Julie Target_Child, MOT Mother, SIS Žofie Sister
@ID:	ces|Chroma2023.04|CHI|3;00.06|female|||Target_Child|||
@ID:	ces|Chroma2023.04|MOT|||||Mother|||
@ID:	ces|Chroma2023.04|SIS|||||Sister|||
@Transcriber:	BARBLA
@Situation:	kuchyně; vaření večeře, hra se stavebicí a povídání si .
*MOT:	budeš se mnou vařit ?
%mor:	v:aux|být-2&SG&ind&futur&akt&impf pro:refl|se-4&SG pro:pers|já-7&SG v|vařit-inf&impf ?
%pho:	budeš se mnou vařit .
*CHI:	jo .
%mor:	int|jo .
%pho:	jo .
*MOT:	jo ?
%mor:	part|jo ?
%pho:	jo .
*MOT:	tak uvaříme těstoviny ?
%mor:	adv:pro|tak v|uvařit-1&PL&ind&pres&akt&x_vid n|těstovina-4&PL&F ?
%pho:	tak uvaříme těstoviny .
*CHI:	xxx jo .
%mor:	int|jo .
%pho:	xxx jo .
*MOT:	uděláme těstoviny carbonara, jo ?
%mor:	v|udělat-1&PL&ind&pres&akt&pf n|těstovina-4&PL&F x|carbonara , part|jo ?
%pho:	uděláme těstoviny karbonára jo .
*CHI:	máme tady p . . .
                      
Icon
Name
Julie21105.txt
Size
112.88 KB
Format
Text file
Description
Neznámý
MD5
ecb8cc9d17b3d4ef1d6ac9305fdac19e
 Download file  Preview
 File Preview  
@UTF8
@Window:	77_110_683_700_-1_-1_45159_0_45159_0
@Font:	Win95::-13:0
@Begin
@Languages:	ces
@Participants:	CHI Julie Target_Child, MOT Mother, SIS Žofie Sister
@ID:	ces|Chroma2023.04|CHI|2;11.05|female|||Target_Child|||
@ID:	ces|Chroma2023.04|MOT|||||Mother|||
@ID:	ces|Chroma2023.04|SIS|||||Sister|||
@Transcriber:	BARBLA
@Situation:	hraje si s céčky a povídá si s matkou .
*CHI:	<&em tam je> [=? támhle] .
%mor:	adv:pro|tam v|být-3&SG&ind&pres&akt&impf .
%pho:	em tamje .
*MOT:	jo, budem si povídat ?
%mor:	part|jo , v:aux/cop|být-1&PL&ind&futur&akt&impf pro:refl|se-3&SG v|povídat-inf&x_vid ?
%pho:	jo budem si povídat .
*CHI:	je tam takový céčka velký [*] .
%mor:	v|být-3&SG&ind&pres&akt&impf-err adv:pro|tam pro:dem|takový-1&PL&N n|céčko-1&PL&N adj|velký-1&PL&N .
%pho:	je tam takojí téška helký .
%err:	je = jsou .
*MOT:	velký céčka ?
%mor:	adj|velký-1&SG&M n|céčko-1&PL&N ?
%pho:	velký céčka .
*CHI:	támhle .
%mor:	adv:pro|támhle .
%pho:	támle .
*MOT:	hm .
%mor:	int|hm .
%pho:	hm .
*CHI: . . .
                      
Icon
Name
Julie21012.txt
Size
86.5 KB
Format
Text file
Description
Neznámý
MD5
2fafa43576a17fa1bfe34453571db929
 Download file  Preview
 File Preview  
@UTF8
@Window:	78_110_668_685_-1_-1_33315_0_33315_0
@Font:	Win95::-13:0
@Begin
@Languages:	ces
@Participants:	CHI Julie Target_Child, MOT Mother, SIS Žofie Sister, FAT Father
@ID:	ces|Chroma2023.04|CHI|2;10.12|female|||Target_Child|||
@ID:	ces|Chroma2023.04|MOT|||||Mother|||
@ID:	ces|Chroma2023.04|SIS|||||Sister|||
@ID:	ces|Chroma2023.04|FAT|||||Father|||
@Transcriber:	BARBLA
@Situation:	dopoledne; povídání o nedávných zážitcích a plánování nadcházejících dní .
*CHI:	a když^tak +…
%mor:	conj:coord|a adv|kdyžtak +…
%pho:	a když tak .
*CHI:	tak .
%mor:	int|tak .
%pho:	tak .
*CHI:	takhle do vody .
%mor:	adv:pro|takhle prep|do n|voda-2&SG&F .
%pho:	take do hody .
*MOT:	jako když si &zacpe zacpeš nos a budeš skákat do vody ?
%mor:	conj:sub|jako conj:sub|když pro:refl|se-3&SG v|zacpat-2&SG&ind&pres&akt&x_vid n|nos-4&SG&MI conj:coord|a v:aux/cop|být-2&SG&ind&futur&akt&impf v|skákat-inf&impf prep|do n|voda-2&SG&F ?
%pho:	jako dyž si zacpe zacpeš nos a budeš skákat do vody .
*FAT:	+< xxx .
%pho . . .
                      
Icon
Name
Julie20905.txt
Size
127.67 KB
Format
Text file
Description
Neznámý
MD5
c919c56aa0f3171c79e27fbc98268605
 Download file  Preview
 File Preview  
@UTF8
@Window:	78_110_668_685_-1_-1_37781_0_37781_0
@Font:	Win95::-13:0
@Begin
@Languages:	ces
@Participants:	CHI Julie Target_Child, MOT Mother, SIS Sister
@ID:	ces|Chroma2023.04|CHI|2;09.05|female|||Target_Child|||
@ID:	ces|Chroma2023.04|MOT|||||Mother|||
@ID:	ces|Chroma2023.04|SIS|||||Sister|||
@Transcriber:	BARBLA
@Situation:	ráno; povídání, prohlížení knížek, čištění uší, hra s magnety .
*MOT:	půjdeš na klín ?
%mor:	v|jít-2&SG&ind&futur&akt&impf prep|na n|klín-4&SG&MI ?
%pho:	pudeš na klín .
@Comment:	CHI sahá po diktafonu .
*MOT:	<to ne> [x 2] .
%mor:	pro:dem|ten-1&SG&N part|ne .
%pho:	to ne to ne .
*CHI:	xxx .
%pho:	xxx .
*CHI:	to můžeš “ahoj@i” .
%mor:	part|to v:mod|moci-2&SG&ind&pres&akt&impf int|ahoj .
%pho:	to můžeš ahoj .
%com:	mluví o diktafonu, často říkají ahoj před ukončením nahrávky .
*MOT:	no, můžeš říct “ahoj@i” .
%mor:	part|no , v:mod|moci-2&SG&ind&pres&akt&impf v|říci-inf&pf int|ahoj .
%pho:	no můžeš říct ahoj .
%com:	začátek se smíchem .
*MOT:	tak půjdeš ještě na . . .
                      
Icon
Name
Julie30524.txt
Size
134.62 KB
Format
Text file
Description
Neznámý
MD5
bb6e5267cc7c350bf2b9879765972519
 Download file  Preview
 File Preview  
@UTF8
@Window:	78_110_668_685_-1_-1_6106_0_6277_0
@Font:	Win95::-13:0
@Begin
@Languages:	ces
@Participants:	CHI Julie Target_Child, MOT Mother
@ID:	ces|Chroma2023.04|CHI|3;05.24|female|||Target_Child|||
@ID:	ces|Chroma2023.04|MOT|||||Mother|||
@Transcriber:	DENSEB
@Situation:	skládání puzzle .
*MOT:	umíš to nahoře ?
%mor:	v|umět-2&SG&ind&pres&akt&impf pro:dem|ten-4&SG&N adv|nahoře ?
*MOT:	to je těžký puzzle, viď ?
%mor:	pro:dem|ten-1&SG&N v:aux/cop|být-3&SG&ind&pres&akt&impf adj|těžký-1&SG&N n|puzzle-x_pad&x_cislo&N , part|viď ?
*CHI:	0 .
%com:	broukání .
*MOT:	hm, teď tam budem mít tu spodní řadu skoro tady úplně hotovou .
%mor:	int|hm , adv:pro|teď adv:pro|tam v:aux/cop|být-1&PL&ind&futur&akt&impf v|mít-inf&impf pro:dem|ten-4&SG&F adj|spodní-4&SG&F n|řada-4&SG&F adv|skoro adv:pro|tady adv|úplně adj|hotový-4&SG&F .
*CHI:	já neumím .
%mor:	pro:pers|já-1&SG v|umět-neg-1&SG&ind&pres&akt&impf .
%pho:	já něumim .
*MOT:	jak to ?
%mor:	adv:pro|jak pro:dem|ten-4&SG&N ?
*MOT:	hele@i, to bude a . . .
                      
Icon
Name
Julie30501.txt
Size
130.1 KB
Format
Text file
Description
Neznámý
MD5
de07fc0f762e3fe0bf1b6bd9534e12ce
 Download file  Preview
 File Preview  
@UTF8
@Window:	78_110_668_685_-1_-1_39647_0_39647_0
@Font:	Win95::-13:0
@Begin
@Languages:	ces
@Participants:	CHI Julie Target_Child, FAT Father, MOT Mother
@ID:	ces|Chroma2023.04|CHI|3;05.01|female|||Target_Child|||
@ID:	ces|Chroma2023.04|FAT|||||Father|||
@ID:	ces|Chroma2023.04|MOT|||||Mother|||
@Transcriber:	DENSEB
@Situation:	skládání puzzle, sundávání okluzoru, rozhovor o zmrzlině .
*CHI:	xxx .
%pho:	xxx .
*FAT:	ne:, <tak> [x 3], takhle to bude ?
%mor:	part|ne , adv:pro|tak , adv:pro|takhle pro:dem|ten-1&SG&N v:aux/cop|být-3&SG&ind&futur&akt&impf ?
%com:	rychle .
*FAT:	co ?
%mor:	pro:rel/int|co-1&SG&N ?
*CHI:	<nechci> [?] .
%mor:	v:mod|chtít-neg-1&SG&ind&pres&akt&impf .
%pho:	nětichi .
*FAT:	ne ?
%mor:	part|ne ?
*FAT:	ne, to ještě nepůjde .
%mor:	part|ne , pro:dem|ten-1&SG&N adv|ještě v|jít-neg-3&SG&ind&futur&akt&impf .
%pho:	ne, to eště nepude .
%com:	zkoumá puzzle .
*FAT:	to je zvláštní .
%mor:	pro:dem|ten-1&SG&N v:aux/cop|být-3&SG&ind&pres&akt&impf adj|zvláštní-1&SG&N .
*CHI:	j . . .
                      
Icon
Name
Julie30304.txt
Size
170.1 KB
Format
Text file
Description
Neznámý
MD5
5b2ba14a3d31e6926d446ce967a43dd5
 Download file  Preview
 File Preview  
@UTF8
@Window:	78_110_668_685_-1_-1_60177_0_60177_0
@Font:	Win95::-13:0
@Begin
@Languages:	ces
@Participants:	CHI Julie Target_Child, MOT Mother
@ID:	ces|Chroma2023.04|CHI|3;03.04|female|||Target_Child|||
@ID:	ces|Chroma2023.04|MOT|||||Mother|||
@Transcriber:	BARBLA
@Situation:	odpoledne; stavění z lega; místy přes hluk lega není moc rozumět .
*CHI:	<uklidím> [?] .
%mor:	v|uklidit-1&SG&ind&pres&akt&pf .
%pho:	uklidim .
*MOT:	&ukli +…
%mor:	+…
%pho:	ukli .
*MOT:	tak nejdřív uklidíš to puzzle ?
%mor:	adv:pro|tak adv|brzy-SP v|uklidit-2&SG&ind&pres&akt&x_vid pro:dem|ten-4&SG&N n|puzzle-x_pad&x_cislo&N ?
%pho:	tak nejdřív uklidíš to pucle .
*MOT:	než vyndáme lego .
%mor:	conj:sub|než v|vyndat-1&PL&ind&pres&akt&pf n|lego-4&SG&N .
%pho:	než vyndáme lego .
*CHI:	možná ne .
%mor:	adv|možná part|ne .
%pho:	možná ne .
*MOT:	cože ?
%mor:	int|cože ?
%pho:	cože .
*CHI:	xxx .
%pho:	xxx .
*MOT:	možná ?
%mor:	adv|možná ?
%pho:	možná .
*CHI:	jo .
%mor:	int|jo .
%pho:	jo .
*MOT:	no a tak to, prosím tě, . . .
                      
Icon
Name
Julie30212.txt
Size
233.76 KB
Format
Text file
Description
Neznámý
MD5
bfaf4fe2914397c69e3b0f82b2a20e8a
 Download file  Preview
 File Preview  
@UTF8
@Window:	78_110_668_685_-1_-1_27171_0_27171_0
@Font:	Win95::-13:0
@Begin
@Languages:	ces
@Participants:	CHI Julie Target_Child, MOT Mother
@ID:	ces|Chroma2023.04|CHI|3;02.12|female|||Target_Child|||
@ID:	ces|Chroma2023.04|MOT|||||Mother|||
@Transcriber:	BARBLA
@Situation:	odpoledne; hra s modelínou, kreslení .
*CHI:	&ku +…
%pho:	ku .
*MOT:	co že chceš ?
%mor:	adv|co conj:sub|že v|chtít-2&SG&ind&pres&akt&impf ?
%pho:	co že chceš .
*CHI:	já chci bábovku .
%mor:	pro:pers|já-1&SG v|chtít-1&SG&ind&pres&akt&impf n|bábovka-4&SG&F .
%pho:	já si bábovku .
*MOT:	bábovku ?
%mor:	n|bábovka-4&SG&F ?
%pho:	bábovku .
*CHI:	jo .
%mor:	int|jo .
%pho:	jo .
*CHI:	tady .
%mor:	adv:pro|tady .
%pho:	tady .
*MOT:	+< jakoby &s z modelíny ?
%mor:	conj:sub|jakoby prep|z n|modelína-2&SG&F ?
%pho:	jakoby s z modelíny .
*CHI:	<támhle> [x 3] .
%mor:	adv:pro|támhle .
%pho:	támle támle támle .
*MOT:	modelínu ?
%mor:	n|modelína-4&SG&F ?
%pho:	modelínu .
*CHI:	<už tady tam> [?] .
%mor:	part|už adv:pro|tady adv:pr . . .
                      
Icon
Name
Julie30127.txt
Size
133.79 KB
Format
Text file
Description
Neznámý
MD5
e1d2420aaf34e198ccddd32bbaa144df
 Download file  Preview
 File Preview  
@UTF8
@Window:	181_157_716_586_-1_-1_43116_0_43116_0
@Font:	Win95::-13:0
@Begin
@Languages:	ces
@Participants:	CHI Julie Target_Child, MOT Mother
@ID:	ces|Chroma2023.04|CHI|3;01.27|female|||Target_Child|||
@ID:	ces|Chroma2023.04|MOT|||||Mother|||
@Transcriber:	BARBLA
@Situation:	v neděli ráno; povídání v kuchyni u snídaně .
*CHI:	“ <Mňam@i> [x 2] Bobík ” .
%mor:	int|mňam n:prop|Bobík-1&SG&MA .
%pho:	mňam mňam bobík .
%com:	zřejmě tak označuje tvarohový dezert Bobík .
*MOT:	ty tomu říkáš “ <Mňam@i> [x 2] Bobík ” ?
%mor:	pro:dem|ten-1&PL&M pro:dem|ten-3&SG&Z v|říkat-2&SG&ind&pres&akt&impf int|Mňam n:prop|Bobík-1&SG&MA ?
%pho:	ty tomu řikáš mňam mňam bobík .
*CHI:	jo:, <já jsem> [?] +…
%mor:	int|jo , pro:pers|já-1&SG v:x|být-1&SG&ind&pres&akt&impf .
%pho:	jó já se .
*CHI:	já budem [*] +…
%mor:	pro:pers|já-1&SG v:x|být-1&PL&ind&futur&akt&impf .
%pho:	já budem .
*CHI:	já se +…
%mor:	pro:pers|já-1&SG pro:refl|se-4&SG .
%pho:	já se .
*CHI:	co budem dneska vyrábět ve školce [*] ?
%mor:	pro: . . .
                      
Icon
Name
Klara20428.txt
Size
68.18 KB
Format
Text file
Description
Neznámý
MD5
69954624cfab2796895e60be09ffe5c4
 Download file  Preview
 File Preview  
@UTF8
@Window:	0_0_0_0_56004_1_56330_0_56330_0
@Begin
@Languages:	ces
@Participants:	CHI Klára Target_Child, MOT Mother
@ID:	ces|Chroma2023.04|CHI|2;04.28|female|||Target_Child|||
@ID:	ces|Chroma2023.04|MOT||female|||Mother|||
@Transcriber:	BARBLA
@Situation:	obývák nebo kuchyně; na pozadí hraje hudba a na začátku hučí (asi) pračka.
*CHI:	xxx.
%pho:	xxx.
*MOT:	co to je, Klárko?
%mor:	pro:rel/int|co-1&SG&N pro:dem|ten-1&SG&N v:aux/cop|být-3&SG&ind&pres&akt&impf , n:prop|Klárka-5&SG&F ?
%pho:	co to je, Klárko.
*MOT:	tady, co to je, co děláš?
%mor:	adv:pro|tady , pro:rel/int|co-1&SG&N pro:dem|ten-1&SG&N v:aux/cop|být-3&SG&ind&pres&akt&impf , pro:rel/int|co-4&SG&N v|dělat-2&SG&ind&pres&akt&impf ?
%pho:	tady, co to je, co děláš.
*CHI:	<co je to> [//] co dělám?
%mor:	pro:int|co-4&SG&N v|dělat-1&SG&ind&pres&akt&impf ?
%pho:	co je to co delám.
%com:	emoční důraz na 'co dělám'.
*MOT:	co děláš?
%mor:	pro:rel/int|co-4&SG&N v|dělat-2&SG&ind&pres&akt&impf ?
%pho:	co děláš.
* . . .
                      
Icon
Name
Klara20426.txt
Size
56.13 KB
Format
Text file
Description
Neznámý
MD5
9a4b4e1b9a34cddd01cff71b4f1d7326
 Download file  Preview
 File Preview  
@UTF8
@Window:	0_0_0_0_45950_1_46398_0_46398_0
@Begin
@Languages:	ces
@Participants:	CHI Klára Target_Child, MOT Mother, FAT Father
@ID:	ces|Chroma2023.04|CHI|2;04.26|female|||Target_Child|||
@ID:	ces|Chroma2023.04|MOT||female|||Mother|||
@ID:	ces|Chroma2023.04|FAT||male|||Father|||
@Transcriber:	BARBLA
@Situation:	večer před spaním; zřejmě obývák, na pozadí hraje televize.
*CHI:	<chyť si> [?] to.
%mor:	v|chytit-2&SG&imp&akt&pf pro:refl|se-3&SG pro:dem|ten-4&SG&N .
%pho:	ky či to.
*CHI:	tak a tak a tak.
%mor:	adv:pro|tak conj:coord|a adv:pro|tak conj:coord|a adv:pro|tak .
%pho:	tak a tak a ťak.
*CHI:	já tam nedosáhnu.
%mor:	pro:pers|já-1&SG adv:pro|tam v|dosáhnout-neg-1&SG&ind&pres&akt&pf .
%pho:	já tam nedosahnu.
*CHI:	tak já tam nedosáhnu.
%mor:	adv:pro|tak pro:pers|já-1&SG adv:pro|tam v|dosáhnout-neg-1&SG&ind&pres&akt&pf .
%pho:	tak já tam nedosáhnu.
*MOT:	nedošáhneš?
%mor:	v|došáhnout-neg-2&SG&ind&pres&akt&x_vid ?
%pho:	nedošáhneš.
*MOT:	ale taťkovi to <nek . . .
                      
Icon
Name
Klara20422.txt
Size
15.31 KB
Format
Text file
Description
Neznámý
MD5
97902433e4896f17995daf5f2eb922d3
 Download file  Preview
 File Preview  
@UTF8
@Window:	0_0_0_0_10226_1_10782_0_10782_0
@Begin
@Languages:	ces
@Participants:	CHI Klara Target_Child, MOT Mother, BRO Ondřej Brother
@ID:	ces|Chroma2023.04|CHI|2;04.22|female|||Target_Child|||
@ID:	ces|Chroma2023.04|MOT||female|||Mother|||
@ID:	ces|Chroma2023.04|BRO||male|||Brother|||
@Transcriber:	JANHEN
@Comment:	v pozadí nahrávky je slyšet šplouchání vody.
*MOT:	co tam máš, Klárko?
%mor:	pro:rel/int|co-4&SG&N adv:pro|tam v|mít-2&SG&ind&pres&akt&impf , n:prop|Klárka-5&SG&F ?
*CHI:	+< xxx.
%pho:	xxx.
*MOT:	+< děkuju.
%mor:	v|děkovat-1&SG&ind&pres&akt&x_vid .
*MOT:	cos uvařila?
%mor:	pro:rel/int|co-4&SG&N v|uvařit-SG&past&akt&F&x_vid ?
*CHI:	čajíček.
%mor:	n|čajíček-1&SG&MI .
%pho:	t@šajíšek.
*MOT:	čajíček?
%mor:	n|čajíček-1&SG&MA ?
*CHI:	no ten dobrej.
%mor:	part|no pro:dem|ten-1&SG&M adj|dobrý-1&SG&M .
%pho:	no te dobej.
*CHI:	xxx.
%pho:	xxx.
%com:	nesrozumitelné kvůli šplouchání vody.
*MOT:	mhm.
%mor:	x|mhm .
*CHI:	&t mu tadyto naleju.
%mor:	pr . . .
                      
Icon
Name
Julie30911.txt
Size
158.35 KB
Format
Text file
Description
Neznámý
MD5
65774118ac7aab971f4e39d64cd652e8
 Download file  Preview
 File Preview  
@UTF8
@Window:	78_110_668_685_-1_-1_67764_0_67764_0
@Font:	Win95::-13:0
@Begin
@Languages:	ces
@Participants:	CHI Julie Target_Child, MOT Mother
@ID:	ces|Chroma2023.04|CHI|3;09.11|female|||Target_Child|||
@ID:	ces|Chroma2023.04|MOT|||||Mother|||
@Transcriber:	BARBLA
@Situation:	odpoledne; povídají si a hrají pexeso .
*CHI:	&=smích .
*MOT:	tak pojď tady .
%mor:	adv:pro|tak v|jít-2&SG&imp&akt&impf adv:pro|tady .
%pho:	tak poď tady .
*MOT:	je@i .
%mor:	int|je .
%pho:	je .
%com:	projev námahy .
@Comment:	MOT si začne povídat s Julií o tom, že poletí raketou; Julie se při vyprávění asi částečně inspiruje pohádkou Krtek a raketa, v níž krtek raketou doletěl k moři .
*MOT:	tak co, jak to bude s tou raketou ?
%mor:	adv:pro|tak pro:rel/int|co-1&SG&N , adv:pro|jak pro:dem|ten-1&SG&N v:aux/cop|být-3&SG&ind&futur&akt&impf prep|s pro:dem|ten-7&SG&F n|raketa-7&SG&F ?
%pho:	tak co jak to bude s tou raketou .
*CHI:	&em nevím .
%mor:	v|vědět-neg-1&SG&ind&pres&akt&impf .
%pho:	em nevim .
*MOT:	a kam pol . . .
                      
Icon
Name
Julie30614.txt
Size
111.52 KB
Format
Text file
Description
Neznámý
MD5
c0dd228d41f7905ee540959ae2f6c237
 Download file  Preview
 File Preview  
@UTF8
@Window:	78_110_668_685_-1_-1_28984_0_28984_0
@Font:	Win95::-13:0
@Begin
@Languages:	ces
@Participants:	CHI Julie Target_Child, MOT Mother
@ID:	ces|Chroma2023.04|CHI|3;06.14|female|||Target_Child|||
@ID:	ces|Chroma2023.04|MOT|||||Mother|||
@Transcriber:	DENSEB
@Situation:	hraní obrázkového “Člověče nezlob se”, hra má motivy Krtečka .
*MOT:	ty máš kytičku ?
%mor:	pro:dem|ten-1&PL&F v|mít-2&SG&ind&pres&akt&impf n|kytička-4&SG&F ?
*CHI:	jo .
%mor:	int|jo .
*CHI:	tak jsem tě vyhodila .
%mor:	adv|tak v:aux|být-1&SG&ind&pres&akt&impf pro:pers|ty-4&SG v|vyhodit-SG&past&akt&F&pf .
%pho:	tak sem ti vyhodiua .
*MOT:	+< <tys> [: ty jsi] mě vyhodila ?
%mor:	pro:dem|ten-1&PL&F v:aux/cop|být-2&SG&ind&pres&akt&impf pro:pers|já-4&SG v|vyhodit-SG&past&akt&F&x_vid ?
*MOT:	ne, počkej, takhle to nefunguje .
%mor:	part|ne , v|počkat-2&SG&imp&akt&pf , adv:pro|takhle pro:dem|ten-1&SG&N v|fungovat-neg-3&SG&ind&pres&akt&impf .
*MOT:	počkej [x 2] .
%mor:	v|počkat-2&SG&imp&akt&pf .
%com:	překvapení .
*MOT: . . .
                      
Icon
Name
Klara20608.txt
Size
18.27 KB
Format
Text file
Description
Neznámý
MD5
31d5b17410bc808d5385510e7b1c94e1
 Download file  Preview
 File Preview  
@UTF8
@Window:	0_0_0_0_10187_1_10666_0_10666_0
@Begin
@Languages:	ces
@Participants:	CHI Klara Target_Child, MOT Mother
@ID:	ces|Chroma2023.04|CHI|2;06.08|female|||Target_Child|||
@ID:	ces|Chroma2023.04|MOT||female|||Mother|||
@Transcriber:	ALZMAC
@Situation:	hra MOT na nemocnou, CHI ošetřuje.
@Comment:	v pozadí hraje rádio.
*MOT:	tak, devatenáctého ledna dva tisíce patnáct.
%mor:	adv:pro|tak , num:ord|devatenáctý-2&SG&M n|leden-2&SG&MI num:card|dva-1&PL&M n|tisíc-1&PL&MI num:card|patnáct-1&SG .
*CHI:	&em.
%pho:	em.
*MOT:	tak, co jsem, Klaru?
%mor:	adv:pro|tak , conj:sub|co v:aux/cop|být-1&SG&ind&pres&akt&impf , n:prop|Klara-4&SG&F ?
%pho:	tak, co sem, Klaru.
*CHI:	seš nemocná.
%mor:	v:cop|být-2&SG&ind&pres&akt&impf adj|nemocný-1&SG&F .
%pho:	cheš nemosná.
*MOT:	a jak?
%mor:	conj:coord|a adv:pro|jak ?
*MOT:	co budeš dělat, když jsem nemocná?
%mor:	pro:rel/int|co-4&SG&N v:aux/cop|být-2&SG&ind&futur&akt&impf v|dělat-inf&impf , conj:sub|když v:aux/cop|být-1&SG&ind&p . . .
                      
Icon
Name
Klara20604.txt
Size
11.95 KB
Format
Text file
Description
Neznámý
MD5
59a3e0773371d13a5e9a06b09b070edf
 Download file  Preview
 File Preview  
@UTF8
@Window:	0_0_0_0_0_0_143_0_143_0
@Begin
@Languages:	ces
@Participants:	CHI Klara Target_Child, MOT Mother
@ID:	ces|Chroma2023.04|CHI|2;06.04|female|||Target_Child|||
@ID:	ces|Chroma2023.04|MOT||female|||Mother|||
@Transcriber:	ALZMAC
@Situation:	hraní společenské hry.
*MOT:	tak co jsi hodila?
%mor:	adv:pro|tak adv|co v:aux/cop|být-2&SG&ind&pres&akt&impf v|hodit-SG&past&akt&F&x_vid ?
%pho:	tak co si hodila.
*CHI:	&em.
%pho:	em.
*MOT:	co to je, Klaru?
%mor:	pro:rel/int|co-1&SG&N pro:dem|ten-1&SG&N v:aux/cop|být-3&SG&ind&pres&akt&impf , n:prop|Klar-3&SG&MA ?
%pho:	co toe, Klaru.
*CHI:	&em.
%pho:	em.
*CHI:	ten je tady.
%mor:	pro:dem|ten-1&SG&M v|být-3&SG&ind&pres&akt&impf adv:pro|tady .
%pho:	tene tady.
*MOT:	a co to je?
%mor:	conj:coord|a pro:rel/int|co-1&SG&N pro:dem|ten-1&SG&N v:aux/cop|být-3&SG&ind&pres&akt&impf ?
%pho:	a co toe.
*CHI:	&em xxx.
%pho:	em xxx.
*MOT:	ne, čísílko.
%mor:	part|ne , n|čísílko-1&SG&N .
*CHI:	čísílko?
%mor:	n|čísílko-1&SG&N ? . . .
                      
Icon
Name
Klara20528.txt
Size
13.29 KB
Format
Text file
Description
Neznámý
MD5
eed00874102cbe1c125f1a58343afa83
 Download file  Preview
 File Preview  
@UTF8
@Window:	0_0_0_0_8224_1_8630_0_8630_0
@Begin
@Languages:	ces
@Participants:	CHI Klara Target_Child, MOT Mother, BRO Vojtěch Brother
@ID:	ces|Chroma2023.04|CHI|2;05.28|female|||Target_Child|||
@ID:	ces|Chroma2023.04|MOT||female|||Mother|||
@ID:	ces|Chroma2023.04|BRO||male|||Brother|||
@Transcriber:	ALZMAC
@Situation:	u jídla; převážně rozhovor o nahrávání, o diktafonu.
@Comment:	hluk v pozadí, BRO skáče do řeči CHI, mluví přes sebe.
*CHI:	xxx.
%pho:	xxx.
*MOT:	tak na co si hrajem, Klárunko?
%mor:	adv:pro|tak prep|na pro:rel/int|co-4&SG&N pro:refl|se-3&SG v|hrát-1&PL&ind&pres&akt&x_vid , x|Klárunko ?
*CHI:	xxx.
%pho:	xxx.
*CHI:	&=povzdech.
*CHI:	jsem to snědla.
%mor:	v:aux|být-1&SG&ind&pres&akt&impf pro:dem|ten-4&SG&N v|sníst-SG&past&akt&F&pf .
%pho:	sem to snědla.
*MOT:	jsi to snědla?
%mor:	v:aux/cop|být-2&SG&ind&pres&akt&impf pro:dem|ten-1&SG&N v|sníst-SG&past&akt&F&pf ?
%pho:	si to snědla.
*MOT:	a co to bylo?
%mor:	conj:coord|a pro:rel/int|co-1&SG&N pro: . . .
                      
Icon
Name
Klara20506.txt
Size
18.84 KB
Format
Text file
Description
Neznámý
MD5
527c23c9fd6fd32cc58d5efcdf4f4405
 Download file  Preview
 File Preview  
@UTF8
@Window:	0_0_0_0_14156_1_14795_0_14795_0
@Begin
@Languages:	ces
@Participants:	CHI Klára Target_Child, MOT Mother
@ID:	ces|Chroma2023.04|CHI|2;05.06|female|||Target_Child|||
@ID:	ces|Chroma2023.04|MOT||female|||Mother|||
@Transcriber:	BARBLA
@Situation:	odpoledne před vyzvedáváním bratra ze školky; na pozadí hraje hudba.
*CHI:	a dobře to do kočárku xxx.
%mor:	conj:coord|a adv|dobře pro:dem|ten-4&SG&N prep|do n|kočárek-2&SG&MI .
%pho:	a dobze to do kočáuku xxx.
*CHI:	a tady za miminem.
%mor:	part|a adv:pro|tady prep|za n|mimino-7&SG&N .
%pho:	a tady sa miminem.
*MOT:	co máš za miminko?
%mor:	pro:rel/int|co-4&SG&N v|mít-2&SG&ind&pres&akt&impf prep|za n|miminko-4&SG&N ?
%pho:	co máš za miminko.
*CHI:	tohle, peřinu.
%mor:	pro:dem|tenhle-4&SG&N , n|peřina-4&SG&F .
%pho:	tohle, pežinu.
*MOT:	<peřinu> [!] máš za miminko?
%mor:	n|peřina-4&SG&F v|mít-2&SG&ind&pres&akt&impf prep|za n|miminko-4&SG&N ?
%pho:	peřinu máš za miminko.
*CHI:	ne, to &j já, &j já jsem mimink . . .
                      
Icon
Name
Klara20500.txt
Size
18.67 KB
Format
Text file
Description
Neznámý
MD5
8365d3f3a18c4243601d84552028f86f
 Download file  Preview
 File Preview  
@UTF8
@Window:	0_0_0_0_14350_1_15067_0_15067_0
@Begin
@Languages:	ces
@Participants:	CHI Klára Target_Child, MOT Mother, FAT Father
@ID:	ces|Chroma2023.04|CHI|2;05.00|female|||Target_Child|||
@ID:	ces|Chroma2023.04|MOT||female|||Mother|||
@ID:	ces|Chroma2023.04|FAT||male|||Father|||
@Transcriber:	BARBLA
@Situation:	večer před spaním; obývák nebo kuchyně, na pozadí hraje televize.
*MOT:	Klaru, pocem [: pojď sem].
%mor:	n:prop|Klara-4&SG&F , v|jít-2&SG&imp&akt&impf adv:pro|sem .
%pho:	Klaru, pocem.
*FAT:	pozor, ty Klárko, prosím tě.
%mor:	part|pozor , pro:pers|ty-5&SG n:prop|Klárka-5&SG&F , v|prosit-1&SG&ind&pres&akt&x_vid pro:pers|ty-4&SG .
%pho:	pozor, ty Klárko, prosim tě.
%com:	emoční důraz na 'pozor'.
*CHI:	&=smích.
*MOT:	Klaru, pocem [: pojď sem].
%mor:	n:prop|Klara-4&SG&F , v|jít-2&SG&imp&akt&impf adv:pro|sem .
%pho:	Klaru, pocem.
*MOT:	ne.
%mor:	part|ne .
%pho:	ne.
%com:	varovně, CHI asi dělá něco, co nemá.
*FAT:	nesmíš.
%mor:	v:mod|smět-neg-2&SG&ind&pre . . .
                      
Icon
Name
Klara20815.txt
Size
24.03 KB
Format
Text file
Description
Neznámý
MD5
af7a004efac1d733359d33a6c2cbb836
 Download file  Preview
 File Preview  
@UTF8
@Window:	0_0_0_0_17310_1_17855_0_17855_0
@Begin
@Languages:	ces
@Participants:	CHI Klara Target_Child, MOT Mother
@ID:	ces|Chroma2023.04|CHI|2;08.15|female|||Target_Child|||
@ID:	ces|Chroma2023.04|MOT||female|||Mother|||
@Transcriber:	ALZMAC
@Situation:	praní.
*MOT:	tak co děláš, Klaruško?
%mor:	conj:coord|tak pro:rel/int|co-4&SG&N v|dělat-2&SG&ind&pres&akt&impf , x|Klaruško ?
*MOT:	co děláš?
%mor:	pro:rel/int|co-4&SG&N v|dělat-2&SG&ind&pres&akt&impf ?
*CHI:	umejvám.
%mor:	v|umývat-1&SG&ind&pres&akt&pf .
%pho:	umejvám.
*MOT:	umýváš?
%mor:	v|umývat-2&SG&ind&pres&akt&x_vid ?
*MOT:	co umýváš?
%mor:	pro:rel/int|co-4&SG&N v|umývat-2&SG&ind&pres&akt&x_vid ?
*CHI:	pytle.
%mor:	n|pytel-4&PL&MI .
%pho:	pytle.
*MOT:	pytle?
%mor:	n|pytel-1&PL&MI ?
%com:	opakuje.
*MOT:	pereš je?
%mor:	v|prát-2&SG&ind&pres&akt&x_vid pro:pers|on-4&PL&x_jmenny_rod ?
@Comment:	CHI přemýšlí.
*MOT:	pereš je?
%mor:	v|prát-2&SG&ind&pres&akt&x_vid pro:pers|on-4&PL&x_jmenny_rod ?
*CHI:	a . . .
                      
Icon
Name
Klara20712.txt
Size
34.47 KB
Format
Text file
Description
Neznámý
MD5
ac266b5ba76a3060950b2110ea6be586
 Download file  Preview
 File Preview  
@UTF8
@Window:	0_0_0_0_25583_1_26054_0_26054_0
@Begin
@Languages:	ces
@Participants:	CHI Klara Target_Child, MOT Mother
@ID:	ces|Chroma2023.04|CHI|2;07.12|female|||Target_Child|||
@ID:	ces|Chroma2023.04|MOT||female|||Mother|||
@Transcriber:	ALZMAC
@Situation:	prohlížení knížky.
*MOT:	dvacátého třetího února dva tisíce patnáct.
%mor:	num:ord|dvacátý-2&SG&M num:ord|třetí-2&SG&M n|únor-2&SG&MI num:card|dva-1&PL&M n|tisíc-1&PL&MI num:card|patnáct-1&SG .
*MOT:	no, to je píšťalka.
%mor:	part|no , pro:dem|ten-1&SG&N v:aux/cop|být-3&SG&ind&pres&akt&impf n|píšťalka-1&SG&F .
%pho:	no, toe píšťalka.
*CHI:	+< <ale> [/] ale já si jenom &napísk.
%mor:	part|ale pro:pers|já-1&SG pro:refl|se-3&SG part|jenom .
%pho:	ale ale já si jenom napísk.
*MOT:	+< ne, nech mi píšťalku.
%mor:	part|ne , v|nechat-2&SG&imp&akt&x_vid pro:pers|já-3&SG n|píšťalka-4&SG&F .
*MOT:	Klaru, nech mi píšťalku.
%mor:	n:prop|Klara-4&SG&F , v|nechat-2&SG&imp&akt&x_vid pro:pers|já-3&SG n|píšťalka-4&SG&F .
*CHI:	+ . . .
                      
Icon
Name
Klara20627.txt
Size
38.81 KB
Format
Text file
Description
Neznámý
MD5
b47c783e9784541ffa3594b7680f0ca1
 Download file  Preview
 File Preview  
@UTF8
@Window:	0_0_0_0_30383_1_30923_1_30923_1
@Begin
@Languages:	ces
@Participants:	CHI Klara Target_Child, MOT Mother, FAT Father
@ID:	ces|Chroma2023.04|CHI|2;06.27|female|||Target_Child|||
@ID:	ces|Chroma2023.04|MOT||female|||Mother|||
@ID:	ces|Chroma2023.04|FAT||male|||Father|||
@Transcriber:	ALZMAC
@Situation:	CHI zlobí, pak pojmenovávání obrázků hry.
*CHI:	jo, tam bude někdo mlublit@c.
%mor:	part|jo , adv:pro|tam v:aux|být-3&SG&ind&futur&akt&impf pro:indef|někdo-1&SG&M v|mlublit-inf&impf-neo .
%pho:	jo, tam bude něgdo mlublit.
%com:	mlublit = mluvit.
*MOT:	no, tak co ty děláš?
%mor:	part|no , adv:pro|tak adv|co pro:dem|ten-4&PL&F v|dělat-2&SG&ind&pres&akt&impf ?
*CHI:	hm, skákám.
%mor:	v|skákat-1&SG&ind&pres&akt&impf .
%pho:	hm, skákám.
*MOT:	a co ještě?
%mor:	conj:coord|a pro:rel/int|co-4&SG&N adv|ještě ?
*CHI:	cviky.
%mor:	n|cvik-1&PL&MI .
%pho:	cviky.
*MOT:	jaký cviky?
%mor:	pro:rel/int|jaký-4&SG&M n|cvik-1&PL&MI ?
*CHI:	xxx.
%pho:	xxx.
*MOT:	co?
% . . .
                      
Icon
Name
Klara20626.txt
Size
18.05 KB
Format
Text file
Description
Neznámý
MD5
7a6484564e35c78a3076f99bce6038b8
 Download file  Preview
 File Preview  
@UTF8
@Window:	0_0_0_0_14689_1_15178_0_15178_0
@Begin
@Languages:	ces
@Participants:	CHI Klara Target_Child, MOT Mother, FAT Father
@ID:	ces|Chroma2023.04|CHI|2;06.26|female|||Target_Child|||
@ID:	ces|Chroma2023.04|MOT||female|||Mother|||
@ID:	ces|Chroma2023.04|FAT||male|||Father|||
@Transcriber:	ALZMAC
@Situation:	pojmenovávání obrázků, celá rodina se pak zabývá rozbitou věcí.
*CHI:	mami.
%mor:	n|máma-5&SG&F .
%pho:	mami.
*MOT:	no?
%mor:	part|no ?
%pho:	no.
*CHI:	xxx xxx <ty šaty xxx a> [//] <ty> [/] ty šaty <já bych> [//] <já budu> [//] já si xxx tam dávat ty xxx.
%mor:	pro:dem|ten-4&PL&M n|šat-4&PL&MI pro:pers|já-1&SG pro:refl|se-3&SG adv:pro|tam v|dávat-inf&impf pro:dem|ten-4&PL&F .
%pho:	xxx xxx ty šaty xxx a ty ty šaty, já bych, já budu, já si xxx tam dávat ty xxx.
%com:	CHI obrátí list.
*CHI:	tamhle.
%mor:	adv:pro|tamhle .
%pho:	támle.
*CHI:	tam bydlej.
%mor:	adv:pro|tam v|bydlet-3&PL&ind&pres&akt&impf .
%pho:	tam bydlej.
*MOT:	kdo tam bydlí?
%mor:	pro . . .
                      
Icon
Name
Klara20610.txt
Size
22.2 KB
Format
Text file
Description
Neznámý
MD5
24d055681c2d1f79e192945c10340ebd
 Download file  Preview
 File Preview  
@UTF8
@Window:	0_0_0_0_17025_1_17383_0_17383_0
@Begin
@Languages:	ces
@Participants:	CHI Klara Target_Child, MOT Mother
@ID:	ces|Chroma2023.04|CHI|2;06.10|female|||Target_Child|||
@ID:	ces|Chroma2023.04|MOT||female|||Mother|||
@Transcriber:	ALZMAC
@Situation:	MOT si s CHI prohlíží obrázkovou knížku, v pozadí hraje
	hudba.
*CHI:	xxx xxx xxx.
%pho:	xxx xxx xxx
*MOT:	dvacátý první leden dva tisíce patnáct.
%mor:	num:ord|dvacátý-1&SG&M num:ord|první-1&SG&M n|leden-1&SG&MI num:card|dva-1&PL&M n|tisíc-1&PL&MI num:card|patnáct-1&SG .
*MOT:	tak.
%mor:	adv:pro|tak .
*CHI:	+< to jsou oni.
%mor:	pro:dem|ten-1&SG&N v:cop|být-3&PL&ind&pres&akt&impf pro:pers|on-1&PL&M .
%pho:	to sou oni.
*MOT:	a co tam je teda?
%mor:	conj:coord|a pro:rel/int|co-1&SG&N adv:pro|tam v:aux/cop|být-3&SG&ind&pres&akt&impf adv|teda ?
*MOT:	pojď mně to znova ukázat.
%mor:	v|jít-2&SG&imp&akt&impf pro:pers|já-3&SG pro:dem|ten-1&SG&N adv|znova v|ukázat-inf&pf .
%pho:	poď mně to znova ukázat.
*CHI:	kravi . . .
                      
Icon
Name
Klara30130.txt
Size
61.47 KB
Format
Text file
Description
Neznámý
MD5
6092f751f1216771c454990b572140b8
 Download file  Preview
 File Preview  
@UTF8
@Window:	0_0_0_0_50062_1_50481_0_50481_0
@Begin
@Languages:	ces
@Participants:	CHI Klara Target_Child, MOT Mother, BRO Brother
@ID:	ces|Chroma2023.04|CHI|3;01.30|female|||Target_Child|||
@ID:	ces|Chroma2023.04|MOT||female|||Mother|||
@ID:	ces|Chroma2023.04|BRO||male|||Brother|||
@Transcriber:	ALZMAC
@Situation:	vyrábění.
*CHI:	&em, Šmoulíčkách.
%mor:	n:prop|Šmoulíček-6&PL&MA .
%pho:	em, Šmoulíčkách.
*CHI:	vy se o Šmoulíčkách.
%mor:	pro:pers|vy-1&PL pro:refl|se-4&SG prep|o n:prop|Šmoulíček-6&PL&MA .
%pho:	vy se o Šmoulíčkách.
%com:	zpěvavě.
@Comment:	BRO něco nesrozumitelně mluví v pozadí.
*MOT:	<tak cos [: co jsi]> [/] tak cos [: co jsi] vyrobila, Klaru?
%mor:	adv:pro|tak adv|co v:aux/cop|být-2&SG&ind&pres&akt&impf v|vyrobit-SG&past&akt&F&x_vid , n:prop|Klar-3&SG&MA ?
%pho:	tak cos tak cos vyrobila, Klaru.
*CHI:	&em, motýlka.
%mor:	n|motýlek-4&SG&MA .
%pho:	em, motýlka.
*MOT:	a co sis na něj všechno nalepila?
%mor:	conj:coord|a pro:rel/int|co-4&SG&N pro:r . . .
                      
Icon
Name
Klara30024.txt
Size
39.06 KB
Format
Text file
Description
Neznámý
MD5
43dc90a81337391041d83b1af6ce23d6
 Download file  Preview
 File Preview  
@UTF8
@Window:	0_0_0_0_30625_1_31086_0_31086_0
@Begin
@Languages:	ces
@Participants:	CHI Klara Target_Child, MOT Mother, BRO Brother, FAT Father
@ID:	ces|Chroma2023.04|CHI|3;00.24|female|||Target_Child|||
@ID:	ces|Chroma2023.04|MOT||female|||Mother|||
@ID:	ces|Chroma2023.04|BRO||male|||Brother|||
@ID:	ces|Chroma2023.04|FAT||male|||Father|||
@Transcriber:	ALZMAC
@Situation:	koupání se ve vodě a hraní si.
*CHI:	xxx se od Šmoulíčka xxx Šmoulinka a Zelíček.
%mor:	pro:refl|se-4&SG prep|od n:prop|Šmoulíček-2&SG&MA n:prop|Šmoulinka-1&SG&F conj:coord|a n:prop|Zelíček-1&SG&MA .
%pho:	xxx se od Šmoulíčka xxx Šmoulinka a Zelíček.
@Comment:	CHI se směje.
*MOT:	Šmoulinka a kdo, Zelíček?
%mor:	n:prop|Šmoulinka-1&SG&F conj:coord|a pro:rel/int|kdo-1&SG&M , n:prop|zelíčko-2&PL&N ?
%pho:	Šmoulinka a gdo, Zelíček.
*CHI:	co?
%mor:	pro:int|co-1&SG&N ?
%pho:	co.
*MOT:	zajíček?
%mor:	n|zajíček-1&SG&MA ?
%com:	tipuje.
*CHI:	co.
%mor:	pro:int|co-1&SG&N .
%pho:	co.
*MOT:	+< kdo tam by . . .
                      
Icon
Name
Klara21110.txt
Size
24.46 KB
Format
Text file
Description
Neznámý
MD5
c31175746062a663f5ebe07823c399f5
 Download file  Preview
 File Preview  
@UTF8
@Window:	0_0_0_0_12354_1_12644_0_12644_0
@Begin
@Languages:	ces
@Participants:	CHI Klara Target_Child, MOT Mother, FAT Father
@ID:	ces|Chroma2023.04|CHI|2;11.10|female|||Target_Child|||
@ID:	ces|Chroma2023.04|MOT||female|||Mother|||
@ID:	ces|Chroma2023.04|FAT||male|||Father|||
@Transcriber:	ALZMAC
@Situation:	koupání a hraní ve vaně
*MOT:	tak cos [: co jsi] říkala?
%mor:	adv:pro|tak adv|co v:aux/cop|být-2&SG&ind&pres&akt&impf v|říkat-SG&past&akt&F&impf ?
%pho:	tak cos říkala.
*MOT:	že to je tvoje koupena tady?
%mor:	conj:sub|že pro:dem|ten-1&SG&N v:aux/cop|být-3&SG&ind&pres&akt&impf pro:poss|tvůj-1&SG&H v|koupit-x_cislo&pas&F&pf adv:pro|tady ?
%pho:	že toe tvoje koupelna tady.
*CHI:	+< ano.
%mor:	int|ano .
%pho:	ano.
*CHI:	xxx xxx xxx xxx.
%pho:	xxx xxx xxx xxx.
*CHI:	já skákám jako zajíček.
%mor:	pro:pers|já-1&SG v|skákat-1&SG&ind&pres&akt&impf conj:sub|jako n|zajíček-1&SG&MA .
%pho:	já skákám jako zajíček.
*MOT:	no, tady ale neskákej.
%mor:	part|no , ad . . .
                      
Icon
Name
Klara21103.txt
Size
26.84 KB
Format
Text file
Description
Neznámý
MD5
8f3a4e6ec0902531e24fd9faa2f9b4a4
 Download file  Preview
 File Preview  
@UTF8
@Window:	0_0_0_0_18976_1_19503_0_19503_0
@Begin
@Languages:	ces
@Participants:	CHI Klara Target_Child, MOT Mother
@ID:	ces|Chroma2023.04|CHI|2;11.03|female|||Target_Child|||
@ID:	ces|Chroma2023.04|MOT||female|||Mother|||
@Transcriber:	ALZMAC
@Situation:	hraní a povídání ve vaně.
@Comment:	v pozadí pere pračka.
*MOT:	tak cos [: co jsi] chtěla s tím jídlem, Klaruško?
%mor:	adv:pro|tak adv|co v:aux/cop|být-2&SG&ind&pres&akt&impf v|chtít-SG&past&akt&F&impf prep|s pro:dem|ten-7&SG&Z n|jídlo-7&SG&N , x|Klaruško ?
%pho:	tak cos chtěla s tim jídlem, Klaruško.
*CHI:	co?
%mor:	pro:int|co-1&SG&N ?
%pho:	co.
*MOT:	co jsi chtěla s tím jídlem?
%mor:	pro:rel/int|co-4&SG&N v:aux/cop|být-2&SG&ind&pres&akt&impf v|chtít-SG&past&akt&F&impf prep|s pro:dem|ten-7&SG&Z n|jídlo-7&SG&N ?
*CHI:	&em, nalít vodu.
%mor:	v|nalít-inf&pf n|voda-4&SG&F .
%pho:	em, nalít vodu.
*MOT:	nalít vodu?
%mor:	v|nalít-inf&x_vid n|voda-4&SG&F ?
%com:	ujišťuje se.
*CHI:	hm.
%pho:	hm.
*MOT:	mhm.
%mor . . .
                      
Icon
Name
Klara20830.txt
Size
45.8 KB
Format
Text file
Description
Neznámý
MD5
8c11c3798a088c10af22e2ec2d648ac0
 Download file  Preview
 File Preview  
@UTF8
@Window:	0_0_0_0_32267_1_32760_0_32760_0
@Begin
@Languages:	ces
@Participants:	CHI Klara Target_Child, MOT Mother
@ID:	ces|Chroma2023.04|CHI|2;08.30|female|||Target_Child|||
@ID:	ces|Chroma2023.04|MOT||female|||Mother|||
@Transcriber:	JANHEN, ANNCHR
@Situation:	MOT a CHI večer v posteli.
*MOT:	tak co chceš, Klaru?
%mor:	conj:coord|tak pro:rel/int|co-4&SG&N v|chtít-2&SG&ind&pres&akt&impf , n:prop|Klara-4&SG&F ?
*CHI:	&pk přikrýt.
%mor:	v|přikrýt-inf&pf .
%pho:	p k pikýt.
*MOT:	přikrýt?
%mor:	v|přikrýt-inf&x_vid ?
*CHI:	jo.
%mor:	int|jo .
*MOT:	proč?
%mor:	adv:pro|proč ?
*CHI:	protože mám zimu [*] .
%mor:	conj:sub|protože v|mít-1&SG&ind&pres&akt&impf n|zima-4&SG&F .
%pho:	p@t@se mám simu.
%err:	protože je mi zima.
*MOT:	protože máš zimu [*] ?
%mor:	conj:sub|protože v|mít-2&SG&ind&pres&akt&impf n|zima-4&SG&F ?
%err:	protože je ti zima?
%com:	MOT opakuje chybu po CHI.
*CHI:	mám zima [*] .
%mor:	v|mít-1&SG&ind&pres&akt&impf n|zima-4&SG&F .
%pho:	mám zima. . . .
                      
Icon
Name
Klara30303.txt
Size
28.82 KB
Format
Text file
Description
Neznámý
MD5
0c0ed58d044223120dc9c7aaa0304f9e
 Download file  Preview
 File Preview  
@UTF8
@Window:	0_0_0_0_17319_1_17755_0_17755_0
@Begin
@Languages:	ces
@Participants:	CHI Klara Target_Child, MOT Mother, BRO Vojtěch Brother
@ID:	ces|Chroma2023.04|CHI|3;03.03|female|||Target_Child|||
@ID:	ces|Chroma2023.04|MOT||female|||Mother|||
@ID:	ces|Chroma2023.04|BRO||male|||Brother|||
@Transcriber:	ALZMAC
@Situation:	koupání ve vaně; od začátku je přítomen i BRO, ale MOT ho pak pošle pryč.
*CHI:	stačí.
%mor:	v|stačit-3&SG&ind&pres&akt&pf .
%pho:	stačí.
*MOT:	a co stačí?
%mor:	conj:coord|a pro:rel/int|co-4&SG&N v|stačit-3&SG&ind&pres&akt&x_vid ?
*CHI:	<to> [//] ta voda.
%mor:	pro:dem|ten-1&SG&F n|voda-1&SG&F .
%pho:	to ta voda.
*MOT:	a co s tím uděláme?
%mor:	conj:coord|a pro:rel/int|co-4&SG&N prep|s pro:dem|ten-7&SG&Z v|udělat-1&PL&ind&pres&akt&pf ?
%pho:	a co s tim uděláme.
*CHI:	vypnout.
%mor:	v|vypnout-inf&pf .
%pho:	vypnout.
*MOT:	tak ji vypni.
%mor:	adv:pro|tak pro:pers|on-4&SG&F v|vypnout-2&SG&imp&akt&x_vid .
@Comment:	CHI zastaví vodu.
*MOT:	ta . . .
                      
Icon
Name
Klara30220.txt
Size
19.69 KB
Format
Text file
Description
Neznámý
MD5
5a2598f524f6398bd6b5e8102c5676b0
 Download file  Preview
 File Preview  
@UTF8
@Window:	0_0_0_0_14318_1_14841_0_14841_0
@Begin
@Languages:	ces
@Participants:	CHI Klara Target_Child, MOT Mother, BRO Brother
@ID:	ces|Chroma2023.04|CHI|3;02.20|female|||Target_Child|||
@ID:	ces|Chroma2023.04|MOT||female|||Mother|||
@ID:	ces|Chroma2023.04|BRO||male|||Brother|||
@Transcriber:	ALZMAC
@Situation:	hraní si na výtah.
*MOT:	tak kam jedem, paní prachovnice@c?
%mor:	adv:pro|tak adv:pro|kam n|jed-7&SG&MI , n|paní-1&SG&F n|prachovnice-1&SG&F-neo ?
%com:	možná myslí paní pracovnici.
*CHI:	ještě se jdem podívat <za &myš na za paní za &pa> [//] za paní prachovnicí@c.
%mor:	adv|ještě pro:refl|se-4&SG v|jít-1&PL&ind&pres&akt&impf v|podívat-inf&pf prep|za n|paní-7&SG&F n|prachovnicí-7&SG&F-neo .
%pho:	eště se dem podívat za myš na za paní za pa za paní prachovnicí.
*MOT:	a v kterým patře bydlí?
%mor:	conj:coord|a prep|v pro:rel/int|který-6&SG&Z n|patro-6&SG&N v|bydlet-3&PL&ind&pres&akt&impf ?
*CHI:	no, tady bydlí paní prachovnice@c a její prachovník@c.
%mor: . . .
                      
Icon
Name
Klara30215.txt
Size
25.85 KB
Format
Text file
Description
Neznámý
MD5
4cb0059f45c241d8437ab5d641782411
 Download file  Preview
 File Preview  
@UTF8
@Window:	0_0_0_0_0_0_210_0_210_0
@Begin
@Languages:	ces
@Participants:	CHI Klara Target_Child, MOT Mother, FAT Father
@ID:	ces|Chroma2023.04|CHI|3;02.15|female|||Target_Child|||
@ID:	ces|Chroma2023.04|MOT||female|||Mother|||
@ID:	ces|Chroma2023.04|FAT||male|||Father|||
@Transcriber:	ALZMAC
@Situation:	koupání ve vaně, FAT mluví nesrozumitelně v pozadí.
*CHI:	<Fifinečka xxx xxx od Šmoulíků jako xxx Šmoulíčka> [=! básnička].
%pho:	Fifinečka xxx xxx od Šmolulíků jako xxx Šmoulíčka.
*CHI:	<a Valinečka do světa je to ještě popleta> [=! básnička].
%pho:	a Valinečka do světa, je to ještě popleta.
*CHI:	<bačkůrky bačkůrky růžový chtěla poznávat svět> [=! básnička].
%pho:	bačkůjky, bačkůjky růžový, chtěla poznávat svět.
*CHI:	<máma doma je smutná pít a jíst jí nechutná> [=! básnička].
%pho:	máme doma je smutná, pít a jíst jí nechutná.
*CHI:	<Valinka se otočí běžívá xxx zpět> [=! básnička].
%pho:	Valinka se otočí, běžívá xxx spět.
@Comment:	MOT se pousměje.
*MOT:	tak, . . .
                      
Icon
Name
Klara30203.txt
Size
19.23 KB
Format
Text file
Description
Neznámý
MD5
d2d97f243421441006b016d8f2893c14
 Download file  Preview
 File Preview  
@UTF8
@Window:	0_0_0_0_13053_1_13273_1_13273_1
@Begin
@Languages:	ces
@Participants:	CHI Klara Target_Child, MOT Mother, BRO Brother
@ID:	ces|Chroma2023.04|CHI|3;02.03|female|||Target_Child|||
@ID:	ces|Chroma2023.04|MOT||female|||Mother|||
@ID:	ces|Chroma2023.04|BRO||male|||Brother|||
@Transcriber:	ALZMAC
@Situation:	koupání se ve vaně a povídání si.
*CHI:	xxx.
%pho:	xxx.
*CHI:	<tohleto bude, tohle &b, tohle &m> [//] tohle bude kafíčko.
%mor:	pro:dem|tenhle-1&SG&N v:cop|být-3&SG&ind&futur&akt&impf n|kafíčko-1&SG&N .
%pho:	todleto bude, tohle b, tohle m, tohle bude kafíčko.
*MOT:	a co děláš?
%mor:	conj:coord|a pro:rel/int|co-4&SG&N v|dělat-2&SG&ind&pres&akt&impf ?
*CHI:	kakám.
%mor:	v|kakat-1&SG&ind&pres&akt&impf .
%pho:	kakám.
%com:	šeptem.
@Comment:	MOT se pousměje.
*MOT:	proč mi to leješ na ruku?
%mor:	adv:pro|proč pro:pers|já-3&SG pro:dem|ten-4&SG&N v|lít-2&SG&ind&pres&akt&x_vid prep|na n|ruka-4&SG&F ?
*CHI:	protože to je kapička malinká.
%mor:	conj:sub|prot . . .
                      
Icon
Name
Klara30201.txt
Size
20.95 KB
Format
Text file
Description
Neznámý
MD5
a2bbf805ad0389bb84926dbda5c42396
 Download file  Preview
 File Preview  
@UTF8
@Window:	0_0_0_0_16577_1_17003_0_17003_0
@Begin
@Languages:	ces
@Participants:	CHI Klara Target_Child, MOT Mother, BRO Brother
@ID:	ces|Chroma2023.04|CHI|3;02.01|female|||Target_Child|||
@ID:	ces|Chroma2023.04|MOT||female|||Mother|||
@ID:	ces|Chroma2023.04|BRO||male|||Brother|||
@Transcriber:	ALZMAC
@Situation:	hraní si na obchod.
*MOT:	tak, co tady všechno v obchodě nabízíte, paní prodavačko?
%mor:	adv:pro|tak , pro:rel/int|co-4&SG&N adv:pro|tady pro:indef|všechen-1&SG&N prep|v n|obchod-6&SG&MI v|nabízet-2&PL&ind&pres&akt&x_vid , n|paní-5&SG&F n|prodavačka-5&SG&F ?
*MOT:	co tady všecko je?
%mor:	pro:rel/int|co-1&SG&N adv:pro|tady pro:indef|všecek-1&SG&N v:aux/cop|být-3&SG&ind&pres&akt&impf ?
*CHI:	+< vodičku.
%mor:	n|vodička-4&SG&F .
%pho:	vodičku.
*MOT:	vodičku?
%mor:	n|vodička-4&SG&F ?
%com:	ujišťuje se.
*CHI:	+< ale není tam.
%mor:	conj:coord|ale v|být-neg-3&SG&ind&pres&akt&impf adv:pro|tam .
*MOT:	není tam.
%mor:	v:aux/cop|být-neg-3&SG&ind&pres&akt&imp . . .
                      
Icon
Name
Klara30417.txt
Size
37.02 KB
Format
Text file
Description
Neznámý
MD5
430b984efde7019699f5f3fd4be73895
 Download file  Preview
 File Preview  
@UTF8
@Window:	0_0_0_0_30317_1_30725_0_30725_0
@Begin
@Languages:	ces
@Participants:	CHI Klara Target_Child, MOT Mother, FAT Father
@ID:	ces|Chroma2023.04|CHI|3;04.17|female|||Target_Child|||
@ID:	ces|Chroma2023.04|MOT||female|||Mother|||
@ID:	ces|Chroma2023.04|FAT||male|||Father|||
@Transcriber:	ALZMAC
@Situation:	vyprávění pohádky ve vaně a pak prohlížení knížky.
*CHI:	vidím, už to vidím.
%mor:	v|vidět-1&SG&ind&pres&akt&impf , adv|už pro:dem|ten-4&SG&N v|vidět-1&SG&ind&pres&akt&impf .
%pho:	vidím, uš to vidim.
*CHI:	xxx xxx xxx.
%pho:	xxx xxx xxx.
*CHI:	a pokud se xxx potopil, ty kalupníku@c.
%mor:	conj:coord|a conj:sub|pokud pro:refl|se-4&SG v|potopit-SG&past&akt&M&pf , pro:pers|ty-5&SG n|kalupníku-5&SG&MA-neo .
%pho:	a pokut se xxx potopil, ty kalupníku.
*CHI:	už vidím.
%mor:	adv|už v|vidět-1&SG&ind&pres&akt&impf .
%pho:	uš vidím.
*CHI:	xxx je tady.
%mor:	v|být-3&SG&ind&pres&akt&impf adv:pro|tady .
%pho:	xxx je tady.
*CHI:	přistáli jsme.
%mor:	v|přistát-PL& . . .
                      
Icon
Name
Viktor20623.txt
Size
127.47 KB
Format
Text file
Description
Neznámý
MD5
f2bee81bd65c4573fe17d9647aa611d7
 Download file  Preview
 File Preview  
@UTF8
@Window:	78_110_668_685_-1_-1_11852_0_11852_0
@Begin
@Languages:	ces
@Participants:	CHI Viktor Target_Child, MOT Mother
@ID:	ces|Chroma2023.04|CHI|2;06.23|male|||Target_Child|||
@ID:	ces|Chroma2023.04|MOT|||||Mother|||
@Transcriber:	KATBEL
@Situation:	společné koupání dítěte a matky ve vaně.
*CHI:	a pak se s ním dál hráli [*] .
%mor:	conj:coord|a adv:pro|pak pro:refl|se-4&SG-err prep|s pro:pers|on-7&SG&x adv|dále v|hrát-PL&past&akt&M&impf .
%pho:	a pak se s ním dál háli.
%err:	se = si .
*CHI:	chichi@i.
%mor:	int|chichi .
@Comment:	cákání ve vodě.
*CHI:	xxx.
%pho:	xxx .
*CHI:	a jeden třeba je i na břicho tady.
%mor:	part|a num:card|jeden-1&SG&M part|třeba v|být-3&SG&ind&pres&akt&impf conj:coord|i prep|na n|břicho-4&SG&N adv:pro|tady .
%pho:	a jeden třeba je i na bicho tady.
*MOT:	dá se dát i na břicho?
%mor:	v|dát-3&SG&ind&pres&akt&pf pro:refl|se-4&SG v|dát-inf&pf conj:coord|i prep|na n|břicho-4&SG&N ?
*CHI:	<jakoby> [/] jakoby takovej povodník@n.
%mor:	part|jakoby pro:dem|takový- . . .
                      
Icon
Name
Klara30407.txt
Size
24.42 KB
Format
Text file
Description
Neznámý
MD5
36c9a9b13c9d998d95071c2178e6fca6
 Download file  Preview
 File Preview  
@UTF8
@Window:	0_0_0_0_0_0_132_0_132_0
@Begin
@Languages:	ces
@Participants:	CHI Klara Target_Child, MOT Mother, BRO Vojtěch Brother, FAT Father
@ID:	ces|Chroma2023.04|CHI|3;04.07|female|||Target_Child|||
@ID:	ces|Chroma2023.04|MOT||female|||Mother|||
@ID:	ces|Chroma2023.04|BRO||male|||Brother|||
@ID:	ces|Chroma2023.04|FAT||male|||Father|||
@Transcriber:	ALZMAC
@Situation:	CHI a BRO si hrají s hudebními nástroji.
*CHI:	tlačítka.
%mor:	n|tlačítko-1&PL&N .
%pho:	tlačítka.
*CHI:	ještě tlačítka mi prosím dones.
%mor:	adv|ještě n|tlačítko-1&PL&N pro:pers|já-3&SG v|prosit-1&SG&ind&pres&akt&impf v|donést-2&SG&ind&akt&pf .
%pho:	eště tlačítka mi posim dones.
*MOT:	cože?
%mor:	int|cože ?
*CHI:	tlačítka.
%mor:	n|tlačítko-1&PL&N .
%pho:	tlačítka.
*MOT:	co chceš?
%mor:	pro:rel/int|co-4&SG&N v|chtít-2&SG&ind&pres&akt&impf ?
*CHI:	tlačítka si donesu ještě.
%mor:	n|tlačítko-1&PL&N pro:refl|se-3&SG v|donést-1&SG&ind&pres&akt&pf adv|ještě .
%pho:	tlačítka si donesu ještě.
@Co . . .
                      
Icon
Name
Klara30401.txt
Size
33.69 KB
Format
Text file
Description
Neznámý
MD5
2584db153132f8c7c96f02931ae0745b
 Download file  Preview
 File Preview  
@UTF8
@Window:	0_0_0_0_24504_1_25195_0_25195_0
@Begin
@Languages:	ces
@Participants:	CHI Klara Target_Child, MOT Mother, BRO Brother, FAT Father
@ID:	ces|Chroma2023.04|CHI|3;04.01|female|||Target_Child|||
@ID:	ces|Chroma2023.04|MOT||female|||Mother|||
@ID:	ces|Chroma2023.04|BRO||male|||Brother|||
@ID:	ces|Chroma2023.04|FAT||male|||Father|||
@Transcriber:	ALZMAC
@Situation:	hraní si na pohádku o Budulínkovi.
*MOT:	Klaru, tak jak to teda je s tou +…
%mor:	n:prop|Klara-4&SG&F , adv:pro|tak adv:pro|jak pro:dem|ten-4&SG&N
	adv|teda v:aux/cop|být-3&SG&ind&pres&akt&impf prep|s
	pro:dem|ten-7&SG&F +…
*MOT:	kdo to tady všecko je?
%mor:	pro:rel/int|kdo-1&SG&M pro:dem|ten-4&SG&N adv:pro|tady pro:indef|všecek-1&SG&N v:aux/cop|být-3&SG&ind&pres&akt&impf ?
%pho:	gdo to tady šecko je.
*CHI:	&em, liška.
%mor:	n|liška-1&SG&F .
%pho:	em, liška.
*CHI:	tam je xxx jako spojovač.
%mor:	adv:pro|tam v|být-3&SG&ind&pres&akt&impf conj:sub|jako n|spojovač-1&SG&MI .
%pho:	tam je xxx jako sp . . .
                      
Icon
Name
Klara30329.txt
Size
25.86 KB
Format
Text file
Description
Neznámý
MD5
747c4e820386f9518bde92191f2d04e4
 Download file  Preview
 File Preview  
@UTF8
@Window:	0_0_0_0_14516_1_14946_0_14946_0
@Begin
@Languages:	ces
@Participants:	CHI Klara Target_Child, BRO Brother, MOT Mother, FAT Father
@ID:	ces|Chroma2023.04|CHI|3;03.29|female|||Target_Child|||
@ID:	ces|Chroma2023.04|BRO||male|||Brother|||
@ID:	ces|Chroma2023.04|MOT||female|||Mother|||
@ID:	ces|Chroma2023.04|FAT||male|||Father|||
@Transcriber:	ALZMAC
@Situation:	hra na pikanou, povídání si.
*CHI:	vidíš, je uplakanej.
%mor:	v|vidět-2&SG&ind&pres&akt&impf , v:cop|být-3&SG&ind&pres&akt&impf adj|uplakaný-1&SG&M .
%pho:	vidíš, je uplakanej.
*MOT:	je uplakanej.
%mor:	v:aux/cop|být-3&SG&ind&pres&akt&impf adj|uplakaný-1&SG&M .
%com:	opakuje.
@Comment:	BRO brečí v pozadí.
*MOT:	hm, tak.
%mor:	int|hm , adv:pro|tak .
*CHI:	to je domeček.
%mor:	pro:dem|ten-1&SG&N v:cop|být-3&SG&ind&pres&akt&impf n|domeček-1&SG&MI .
%pho:	to je domeček.
*MOT:	já vím.
%mor:	pro:pers|já-1&SG v|vědět-1&SG&ind&pres&akt&impf .
%pho:	já vim.
*MOT:	a co tys [: ty jsi] mně tady uchystal . . .
                      
Icon
Name
Viktor20800.txt
Size
144.2 KB
Format
Text file
Description
Neznámý
MD5
1f5640debd549b24226318b88cdf9f91
 Download file  Preview
 File Preview  
@UTF8
@Window:	78_110_668_685_-1_-1_39806_0_39806_0
@Begin
@Languages:	ces
@Participants:	CHI Viktor Target_Child, MOT Mother
@ID:	ces|Chroma2023.04|CHI|2;08.00|male|||Target_Child|||
@ID:	ces|Chroma2023.04|MOT|||||Mother|||
@Transcriber:	TERBIN
@Situation:	večer před usnutím – CHI a MOT si povídají o obrázcích v knížce a obrázcích na papírových kapesnících, rozhovor přeruší stížnost CHI na bolest prstu a následné řešení této situace, poté si opět CHI a MOT prohlížejí obrázky v knížce, nakonec proběhne ještě rozhovor o mléce před spaním.
*CHI:	ale koukni.
%mor:	part|ale v|kouknout-2&SG&imp&akt&pf .
*CHI:	<ale ty> [/] ale ty takový auta.
%mor:	part|ale pro:dem|ty-1&PL&N pro:dem|takový-1&PL&N n|auto-1&PL&N .
*MOT:	máš stejný?
%mor:	v|mít-2&SG&ind&pres&akt&impf adj|stejný-4&SG&M ?
*CHI:	no.
%mor:	int|no .
*CHI:	ty auta.
%mor:	pro:dem|ten-4&PL&N n|auto-4&PL&N .
*MOT:	který?
%mor:	pro:rel/int|který-1&SG&M ?
*CHI:	<ty> [//] já mám žlutý.
%mor:	pro:pers|já-1&SG v|mít-1&SG&ind&pres&akt&impf . . .
                      
Icon
Name
Viktor20725.txt
Size
54.57 KB
Format
Text file
Description
Neznámý
MD5
eda154266c99289cc59b814cdaf73996
 Download file  Preview
 File Preview  
@UTF8
@Window:	78_110_668_685_-1_-1_14115_0_14115_0
@Begin
@Languages:	ces
@Participants:	CHI Viktor Target_Child, MOT Mother
@ID:	ces|Chroma2023.04|CHI|2;07.25|male|||Target_Child|||
@ID:	ces|Chroma2023.04|MOT|||||Mother|||
@Transcriber:	JANSEG
@Situation:	CHI a MOT si společně prohlížejí obrázkovou knížku.
*CHI:	0.
%com:	CHI nesrozumitelně žvatlá, zatímco se matka snaží nastavit diktafon a umístit ho někam.
*MOT:	jo.
%mor:	part|jo .
*CHI:	já si tady zahřeju nožky.
%mor:	pro:pers|já-1&SG pro:refl|se-3&SG adv:pro|tady v|zahřát-1&SG&ind&pres&akt&pf n|nožka-4&PL&F .
%pho:	já si tady zahzeju nozky.
*MOT:	a <kde> [/] kde si zahřeješ nožky?
%mor:	conj:coord|a adv:pro|kde pro:refl|se-3&SG v|zahřát-2&SG&ind&pres&akt&x_vid n|nožka-4&PL&F ?
*CHI:	+< tady.
%mor:	adv:pro|tady .
*CHI:	tady u dece [*] .
%mor:	adv:pro|tady prep|u n|deka-x&SG&F .
%err:	u dece = pod dekou.
*CHI:	0.
%com:	CHI nesrozumitelně žvatlá.
*MOT:	já ho položím sem, jo?
%mor:	pro:pers|já-1&SG pro:pers|on-4&SG&Z v|položit-1&SG&in . . .
                      
Icon
Name
Viktor20719.txt
Size
40.74 KB
Format
Text file
Description
Neznámý
MD5
1c28370a8d567b58a0d1bda246b2a630
 Download file  Preview
 File Preview  
@UTF8
@Window:	78_110_668_685_-1_-1_10043_0_10043_0
@Begin
@Languages:	ces
@Participants:	CHI Viktor Target_Child, MOT Martina Mother, FAT Father
@ID:	ces|Chroma2023.04|CHI|2;07.19|male|||Target_Child|||
@ID:	ces|Chroma2023.04|MOT|||||Mother|||
@ID:	ces|Chroma2023.04|FAT|||||Father|||
@Transcriber:	TERBIN
@Situation:	společná hra na doktora přerušená konverzací o skutečném zranění.
*MOT:	pane doktore, co té naší pacientce je?
%mor:	n|pan-5&SG&MA n|doktor-5&SG&MA , pro:rel/int|co-1&SG&N pro:dem|ten-3&SG&F pro:poss|náš-3&SG&F n|pacientka-3&SG&F v:aux/cop|být-3&SG&ind&pres&akt&impf ?
%com:	lékař = dítě; pacient = hračka.
@Comment:	hluk v pozadí.
*CHI:	jau@i.
%mor:	int|jau .
*MOT:	+< jau@i.
%mor:	int|jau .
*MOT:	jejda@i, co se stalo?
%mor:	int|jejda , pro:rel/int|co-1&SG&N pro:refl|se-4&SG v|stát-SG&past&akt&N&pf ?
%com:	smutně.
*CHI:	nevím.
%mor:	v|vědět-neg-1&SG&ind&pres&akt&impf .
%pho:	nevim.
%com:	smutně.
*MOT:	co se stalo?
%mor:	pro:rel/int|co-1&SG&N pro:refl|se-4&SG v|stát-SG&past&a . . .
                      
Icon
Name
Viktor20702.txt
Size
95.88 KB
Format
Text file
Description
Neznámý
MD5
b71aecd927d72155efd9ef73d9c52c37
 Download file  Preview
 File Preview  
@UTF8
@Window:	78_110_668_685_-1_-1_36476_0_36476_0
@Begin
@Languages:	ces
@Participants:	CHI Viktor Target_Child, MOT Mother, FAT Father
@ID:	ces|Chroma2023.04|CHI|2;07.02|male|||Target_Child|||
@ID:	ces|Chroma2023.04|MOT|||||Mother|||
@ID:	ces|Chroma2023.04|FAT|||||Father|||
@Transcriber:	TERBIN
@Situation:	CHI, FAT a MOT si stavějí z kostek, brzký ranní rozhovor v posteli, CHI často mluví sám pro sebe nebo na hračku.
*FAT:	0.
%com:	kašel.
*FAT:	na komín.
%mor:	prep|na n|komín-4&SG&MI .
*FAT:	jo, takhle.
%mor:	part|jo , adv:pro|takhle .
*FAT:	a ty budeš jako kejvat tím komínem?
%mor:	conj:coord|a pro:pers|ty-1&SG v:aux/cop|být-2&SG&ind&futur&akt&impf conj:sub|jako v|kejvat-inf&x_vid pro:dem|ten-7&SG&Z n|komín-7&SG&MI ?
*CHI:	ano.
%mor:	int|ano .
*FAT:	Křemílkovi a Vochomůrkovi.
%mor:	n:prop|Křemílek-3&SG&MA conj:coord|a n:prop|Vochomůrka-3&SG&MA .
*CHI:	nene [x 2].
%mor:	int|nene .
*CHI:	já nebudu.
%mor:	pro:pers|já-1&SG v:aux|být-neg-1&SG&ind&futur&akt&impf .
*CHI:	nene.
%mor:	int|n . . .
                      
Icon
Name
Viktor20717.txt
Size
116.48 KB
Format
Text file
Description
Neznámý
MD5
8102a49b377b80560291600c1efa2404
 Download file  Preview
 File Preview  
@UTF8
@Window:	78_110_668_685_-1_-1_17744_0_17744_0
@Begin
@Languages:	ces
@Participants:	CHI Viktor Target_Child, MOT Mother, FAT Father
@ID:	ces|Chroma2023.04|CHI|2;07.17|male|||Target_Child|||
@ID:	ces|Chroma2023.04|MOT|||||Mother|||
@ID:	ces|Chroma2023.04|FAT|||||Father|||
@Transcriber:	TERBIN
@Situation:	společný ranní rozhovor MOT a CHI nad knihou.
*CHI:	xxx.
%com:	CHI mumlá.
*MOT:	tak ještě jednou, hele@i.
%mor:	adv:pro|tak adv|ještě num:mult|jednou , int|hele .
%pho:	tak eště jednou, hele.
*MOT:	kdo je ta paní?
%mor:	pro:rel/int|kdo-1&SG&M v:aux/cop|být-3&SG&ind&pres&akt&impf pro:dem|ten-1&SG&F n|paní-1&SG&F ?
*CHI:	nevím.
%mor:	v|vědět-neg-1&SG&ind&pres&akt&impf .
%pho:	nevim.
*MOT:	&em ten pán teda.
%mor:	pro:dem|ten-1&SG&M n|pán-1&SG&MA adv|teda .
%com:	MOT opravuje svou předchozí výpověď.
*CHI:	&t teď <to je> [/] to je hospodář.
%mor:	adv:pro|teď pro:dem|ten-1&SG&N v:cop|být-3&SG&ind&pres&akt&impf n|hospodář-1&SG&MA .
%pho:	t teď to je to je hodpodáz.
*MOT:	hospodář.
%mor: . . .
                      
Icon
Name
Viktor21024.txt
Size
103.05 KB
Format
Text file
Description
Neznámý
MD5
76e8fdce1a7c29ad52541212a0fbc97b
 Download file  Preview
 File Preview  
@UTF8
@Window:	78_110_668_685_-1_-1_10542_0_10542_0
@Begin
@Languages:	ces
@Participants:	CHI Viktor Target_Child, MOT Mother
@ID:	ces|Chroma2023.04|CHI|2;10.24|male|||Target_Child|||
@ID:	ces|Chroma2023.04|MOT|||||Mother|||
@Transcriber:	KATBEL
@Situation:	MOT a CHI si povídají ve vaně.
*CHI:	kdyby bylo?
%mor:	conj:sub_v:aux|kdyby_být-3&SG&cond&akt&impf v:aux|být-SG&past&akt&N&impf ?
*MOT:	kdyby bylo co?
%mor:	conj:sub_v:aux|aby_být-1&x_cislo&cond&akt&impf v:aux/cop|být-SG&past&akt&N&impf adv|co ?
*CHI:	kde by byl stočenej sýr.
%mor:	adv:pro|kde v:aux|být-3&SG&cond&akt&impf v|být-SG&past&akt&M&impf adj|stočený-1&SG&M n|sýr-1&SG&MI .
%pho:	kde by byl stocenej sýr.
*MOT:	místo, kde by byl stočenej sýr?
%mor:	n|místo-1&SG&N , adv:pro|kde v:aux/cop|být-x_osoba&x_cislo&cond&akt&impf v:aux/cop|být-SG&past&akt&M&impf adj|stočený-1&SG&M n|sýr-1&SG&MI ?
*CHI:	jo.
%mor:	int|jo .
*MOT:	myslíš, abys ho tam moh motat?
%mor:	v|myslit-2&SG&ind&pres&akt&impf , conj:sub_v:aux|aby_být-2&SG&cond&akt&imp . . .
                      
Icon
Name
Viktor21010.txt
Size
40.44 KB
Format
Text file
Description
Neznámý
MD5
5c237c1ad95604774d614b091684d6c8
 Download file  Preview
 File Preview  
@UTF8
@Window:	78_110_668_685_-1_-1_1810_0_1810_0
@Begin
@Languages:	ces
@Participants:	CHI Viktor Target_Child, MOT Mother, FAT Father
@ID:	ces|Chroma2023.04|CHI|2;10.10|male|||Target_Child|||
@ID:	ces|Chroma2023.04|MOT|||||Mother|||
@ID:	ces|Chroma2023.04|FAT|||||Father|||
@Transcriber:	KATBEL
@Situation:	brzy ráno; MOT a CHI si vypráví a hrajou v pokoji, kde je miminko (bratr CHI).
*MOT:	tak.
%mor:	adv:pro|tak .
*MOT:	tak jak to je ten strašidelný příběh?
%mor:	adv:pro|tak adv:pro|jak pro:dem|ten-1&SG&N v:aux/cop|být-3&SG&ind&pres&akt&impf pro:dem|ten-1&SG&M adj|strašidelný-1&SG&M n|příběh-1&SG&MI ?
@Comment:	miminko v pozadí.
*CHI:	já jsem jednou <našel našel &na> [//], když jsem šel lesem, potkal <jsem> [/] lišku.
%mor:	pro:pers|já-1&SG v:aux|být-1&SG&ind&pres&akt&impf adv|jednou v|najít-SG&past&akt&M&pf , conj:sub|když v:aux|být-1&SG&ind&pres&akt&impf v|jít-SG&past&akt&M&impf n|les-7&SG&MI , v|potkat-SG&past&akt&M&pf n|liška-4&SG&F .
%pho:	já sem jednou nasel nasel &na dyž sem se . . .
                      
Icon
Name
Viktor20917.txt
Size
39.12 KB
Format
Text file
Description
Neznámý
MD5
35a2a453aef692a9267acc620037b14b
 Download file  Preview
 File Preview  
@UTF8
@Begin
@Languages:	ces
@Participants:	CHI Viktor Target_Child, MOT Mother, FAT Father
@ID:	ces|Chroma2023.04|CHI|2;09.17|male|||Target_Child|||
@ID:	ces|Chroma2023.04|MOT|||||Mother|||
@ID:	ces|Chroma2023.04|FAT|||||Father|||
@Transcriber:	KATBEL
@Situation:	FAT si hraje s CHI, v místnosti jsou společně s MOT.
@Comment:	CHI zpívá.
*FAT:	a co je v tom zrcadle, prosím tě?
%mor:	conj:coord|a pro:rel/int|co-1&SG&N v:aux/cop|být-3&SG&ind&pres&akt&impf prep|v pro:dem|ten-6&SG&Z n|zrcadlo-6&SG&N , v|prosit-1&SG&ind&pres&akt&x_vid pro:pers|ty-4&SG ?
%pho:	a co je v tom zrcadle, prosim tě.
*CHI:	<já> [/] já tady xxx.
%mor:	pro:pers|já-1&SG adv:pro|tady .
%pho:	já, já tady xxx.
*FAT:	to je xxx.
%mor:	pro:dem|ten-1&SG&N v:aux/cop|být-3&SG&ind&pres&akt&impf .
%pho:	to je xxx.
*CHI:	to je ručička.
%mor:	pro:dem|ten-1&SG&N v:cop|být-3&SG&ind&pres&akt&impf n|ručička-1&SG&F .
%pho:	to je jucicka.
*FAT:	aha@i.
%mor:	int|aha .
*CHI:	toto.
%mor:	pro:dem|tento-1&SG&N .
*CHI:	<pampeliška tam je> [x 2 . . .
                      
Icon
Name
Viktor20925.txt
Size
95.44 KB
Format
Text file
Description
Neznámý
MD5
b23c7bd2fd4bc4bae6e231745f211757
 Download file  Preview
 File Preview  
@UTF8
@Window:	78_110_668_685_-1_-1_31470_0_31646_0
@Begin
@Languages:	ces
@Participants:	CHI Viktor Target_Child, MOT Mother, FAT Father
@ID:	ces|Chroma2023.04|CHI|2;09.25|male|||Target_Child|||
@ID:	ces|Chroma2023.04|MOT|||||Mother|||
@ID:	ces|Chroma2023.04|FAT|||||Father|||
@Transcriber:	KATBEL
@Situation:	MOT a CHI si večer povídají v pokoji.
*MOT:	tak co to znáš za tu koledu?
%mor:	adv:pro|tak adv|co pro:dem|ten-4&SG&N v|znát-2&SG&ind&pres&akt&impf prep|za pro:dem|ten-4&SG&F n|koleda-4&SG&F ?
*MOT:	jaká je to koleda?
%mor:	pro:rel/int|jaký-1&SG&F v:aux/cop|být-3&SG&ind&pres&akt&impf pro:dem|ten-1&SG&N n|koleda-1&SG&F ?
*CHI:	<to> [/] to je o tygrovi, jak se dostal do Francie.
%mor:	pro:dem|ten-1&SG&N v:aux/cop|být-3&SG&ind&pres&akt&impf prep|o n|tygr-6&SG&MA , conj:sub|jak pro:refl|se-4&SG v|dostat-SG&past&akt&M&pf prep|do n:prop|Francie-2&SG&F .
%pho:	to to je o tygjovi, jak se dostal do fjancije.
*MOT:	o tygrovi jak se dostal do Francie?
%mor:	prep|o n|tygr-6&SG&MA adv:pro|jak p . . .
                      
Icon
Name
Viktor20813.txt
Size
91.91 KB
Format
Text file
Description
Neznámý
MD5
e80a24a54e0cf32eef54018f986ec881
 Download file  Preview
 File Preview  
@UTF8
@Window:	78_110_668_685_-1_-1_11337_0_11337_0
@Begin
@Languages:	ces
@Participants:	CHI Viktor Target_Child, MOT Mother
@ID:	ces|Chroma2023.04|CHI|2;08.13|male|||Target_Child|||
@ID:	ces|Chroma2023.04|MOT|||||Mother|||
@Transcriber:	KATBEL
@Situation:	MOT a CHI si spolu čtou.
*MOT:	tak koho máme rádi teda?
%mor:	adv:pro|tak pro:rel/int|kdo-4&SG&M v|mít-1&PL&ind&pres&akt&impf adj:short|rád-1&PL&M adv|teda ?
*CHI:	&em, nikoho.
%mor:	pro:neg|nikdo-4&SG&M .
*MOT:	nikoho?
%mor:	pro:neg|nikdo-4&x_cislo&M ?
*CHI:	jenom Zuzanku.
%mor:	part|jenom n:prop|Zuzanka-4&SG&F .
*MOT:	jenom Zuzanku?
%mor:	part|jenom n:prop|Zuzanka-4&SG&F ?
*CHI:	jo.
%mor:	int|jo .
*CHI:	a Bořka.
%mor:	conj:coord|a n:prop|Bořek-4&SG&MA .
%pho:	a boska.
%com:	šeptem.
*MOT:	a Bořka.
%mor:	conj:coord|a n:prop|Bořek-4&SG&MA .
*MOT:	a koho ještě?
%mor:	conj:coord|a pro:rel/int|kdo-4&SG&M adv|ještě ?
*CHI:	nikoho.
%mor:	pro:neg|nikdo-4&SG&M .
*MOT:	nikoho?
%mor:	pro:neg|nikdo-4&x_cislo&M ?
*CHI:	jenom Hanu a Bořka.
%mor: . . .
                      
Icon
Name
Viktor30129.txt
Size
45.6 KB
Format
Text file
Description
Neznámý
MD5
ec1ce871772b711956594ee7aca66774
 Download file  Preview
 File Preview  
@UTF8
@Begin
@Languages:	ces
@Participants:	CHI Viktor Target_Child, MOT Mother
@ID:	ces|Chroma2023.04|CHI|3;01.29|male|||Target_Child|||
@ID:	ces|Chroma2023.04|MOT|||||Mother|||
@Transcriber:	KATBEL
@Situation:	MOT a CHI si na táboře prohlíží v týpí knihu o pirátech a lepí do ní samolepky.
*CHI:	ten kufřík.
%mor:	pro:dem|ten-x&SG&M n|kufřík-x&SG&MI .
%pho:	ten kufsík.
*MOT:	kufřík jsi dal do postele?
%mor:	n|kufřík-4&SG&MI v:aux/cop|být-2&SG&ind&pres&akt&impf v|dát-SG&past&akt&M&pf prep|do n|postel-2&SG&F ?
%pho:	kufřík si dal do postele.
*CHI:	jo.
%mor:	int|jo .
*CHI:	xxx.
*MOT:	co tam ještě nalepíš?
%mor:	pro:rel/int|co-4&SG&N adv:pro|tam adv|ještě v|nalepit-2&SG&ind&pres&akt&x_vid ?
*CHI:	&em.
*MOT:	co to je?
%mor:	pro:rel/int|co-1&SG&N pro:dem|ten-1&SG&N v:aux/cop|být-3&SG&ind&pres&akt&impf ?
*CHI:	co?
%mor:	pro:int|co-1&SG&N ?
*MOT:	co to je?
%mor:	pro:rel/int|co-1&SG&N pro:dem|ten-1&SG&N v:aux/cop|být-3&SG&ind&pres&akt&impf ?
*CHI:	nevím.
%mor:	v|vědět-neg-1&SG&ind&pres&akt&impf . . .
                      
Icon
Name
Viktor30024.txt
Size
121.8 KB
Format
Text file
Description
Neznámý
MD5
e7b2ad10916346a49bf7ff24d2a5d9c6
 Download file  Preview
 File Preview  
@UTF8
@Window:	78_110_668_685_-1_-1_27511_0_27511_0
@Begin
@Languages:	ces
@Participants:	CHI Viktor Target_Child, MOT Mother
@ID:	ces|Chroma2023.04|CHI|3;00.24|male|||Target_Child|||
@ID:	ces|Chroma2023.04|MOT|||||Mother|||
@Transcriber:	KATBEL
@Situation:	MOT a CHI si hrají s plastelínou.
*MOT:	táta had?
%mor:	n|táta-1&SG&MA n|had-1&SG&MA ?
*CHI:	ano.
%mor:	int|ano .
*CHI:	tohleto je miminko, mami.
%mor:	pro:dem|tenhleten-1&SG&N v:cop|být-3&SG&ind&pres&akt&impf n|miminko-1&SG&N , n|máma-5&SG&F .
*MOT:	mhm.
%mor:	x|mhm .
*CHI:	a tohle je táta, mami.
%mor:	conj:coord|a pro:dem|tenhle-1&SG&N v:cop|být-3&SG&ind&pres&akt&impf n|táta-1&SG&MA , n|máma-5&SG&F .
*MOT:	jo.
%mor:	part|jo .
*MOT:	jak se pozná táta?
%mor:	adv:pro|jak pro:refl|se-4&SG v|poznat-3&SG&ind&pres&akt&x_vid n|táta-1&SG&MA ?
*CHI:	&em, že je velikej.
%mor:	conj:sub|že v:cop|být-3&SG&ind&pres&akt&impf adj|veliký-1&SG&M .
%pho:	em, ze je velikej.
*MOT:	mhm.
%mor:	x|mhm .
*CHI:	a jmenuje se had škrtič.
%mor:	part|a v|jmenova . . .
                      
Icon
Name
Viktor30008.txt
Size
12.94 KB
Format
Text file
Description
Neznámý
MD5
55073a1684299ef4386394db7817a4b3
 Download file  Preview
 File Preview  
@UTF8
@Begin
@Languages:	ces
@Participants:	CHI Viktor Target_Child, MOT Mother, BRO Brother
@ID:	ces|Chroma2023.04|CHI|3;00.08|male|||Target_Child|||
@ID:	ces|Chroma2023.04|MOT|||||Mother|||
@ID:	ces|Chroma2023.04|BRO|||||Brother|||
@Transcriber:	KATBEL
@Situation:	MOT a CHI si povídají.
*MOT:	tak Viktore, na co myslíš, že čeká ta princezna s takovou našpulenou pusou u rytíře?
%mor:	adv:pro|tak n:prop|Viktor-5&SG&MA , prep|na pro:rel/int|co-4&SG&N v|myslit-2&SG&ind&pres&akt&impf , conj:sub|že v|čekat-3&SG&ind&pres&akt&x_vid pro:dem|ten-1&SG&F n|princezna-1&SG&F prep|s pro:dem|takový-7&SG&F adj|našpulený-7&SG&F n|pusa-7&SG&F prep|u n|rytíř-2&SG&MA ?
*CHI:	nevím.
%mor:	v|vědět-neg-1&SG&ind&pres&akt&impf .
%pho:	nevim.
*MOT:	na cos [: co jsi] to říkal, že čeká?
%mor:	prep|na pro:rel/int|co-4&SG&N v:aux/cop|být-2&SG&ind&pres&akt&impf pro:dem|ten-1&SG&N v|říkat-SG&past&akt&M&impf , conj:sub|že v|čekat-3&SG&ind&pres&akt&x_vid ?
%pho:	na cos to řikal, že čeká.
*CHI:	<na na> [/] na seknu@c.
% . . .
                      
Icon
Name
Viktor21122.txt
Size
31.34 KB
Format
Text file
Description
Neznámý
MD5
a0a351207d5bc33302f2efecf308c09f
 Download file  Preview
 File Preview  
@UTF8
@Begin
@Languages:	ces
@Participants:	CHI Viktor Target_Child, MOT Mother
@ID:	ces|Chroma2023.04|CHI|2;11.22|male|||Target_Child|||
@ID:	ces|Chroma2023.04|MOT|||||Mother|||
@Transcriber:	KATBEL
@Situation:	MOT a CHI si hrají na slepičku a kohoutka, poté s mladším bratrem CHI Melicharem na pana doktora.
*CHI:	víš, slepičko?
%mor:	v|vědět-2&SG&ind&pres&akt&impf , n|slepička-5&SG&F ?
%pho:	vís, slepicko.
*MOT:	co?
%mor:	pro:rel/int|co-1&SG&N ?
*CHI:	+< já jsem na druhé skále.
%mor:	pro:pers|já-1&SG v|být-1&SG&ind&pres&akt&impf prep|na num:ord|druhý-6&SG&F n|skála-6&SG&F .
%pho:	já sem na dluhé skále.
*MOT:	ty seš na druhé skále, kohoutku?
%mor:	pro:dem|ten-1&PL&F v:aux/cop|být-2&SG&ind&pres&akt&impf prep|na num:ord|druhý-6&SG&F n|skála-6&SG&F , n|kohoutek-6&SG&MI ?
*CHI:	+< ano.
%mor:	int|ano .
*CHI:	ano, já jsem na téhle cestě.
%mor:	part|ano , pro:pers|já-1&SG v|být-1&SG&ind&pres&akt&impf prep|na pro:dem|tenhle-6&SG&F n|cesta-6&SG&F .
%pho:	ano, já sem na téhle cestě.
*MOT:	a kam . . .
                      
Icon
Name
Viktor21116.txt
Size
51.11 KB
Format
Text file
Description
Neznámý
MD5
cf8cb4d62823fd1618a7073927f9f318
 Download file  Preview
 File Preview  
@UTF8
@Window:	78_110_668_685_-1_-1_17535_0_17535_0
@Begin
@Languages:	ces
@Participants:	CHI Viktor Target_Child, MOT Mother, FAT Father
@ID:	ces|Chroma2023.04|CHI|2;11.16|male|||Target_Child|||
@ID:	ces|Chroma2023.04|MOT|||||Mother|||
@ID:	ces|Chroma2023.04|FAT|||||Father|||
@Transcriber:	KATBEL
@Situation:	MOT a CHI si společně malují, v pokoji je s nimi mladší sourozenec CHI.
*MOT:	potřebujeme vědět, kdy nahrávat, Pavle.
%mor:	v|potřebovat-1&PL&ind&pres&akt&impf v|vědět-inf&impf , adv:pro|kdy v|nahrávat-inf&x_vid , n:prop|Pavel-5&SG&MA .
%add:	FAT.
@Comment:	CHI kašle.
*CHI:	mami?
%mor:	n|máma-5&SG&F ?
*MOT:	tenhle týden už jsme nahrávali.
%mor:	pro:dem|tenhle-4&SG&M n|týden-4&SG&MI adv|už v:aux/cop|být-1&PL&ind&pres&akt&impf v|nahrávat-PL&past&akt&M&x_vid .
%pho:	tenhle týden už sme nahrávali.
*CHI:	mami, já chci +…
%mor:	n|máma-5&SG&F , pro:pers|já-1&SG v|chtít-1&SG&ind&pres&akt&impf .
*CHI:	mami, já chci +…
%mor:	n|máma-5&SG&F , pro:pers|já-1&SG v|chtít-1&SG&ind&pres&akt&impf . . . .
                      
Icon
Name
Viktor30404.txt
Size
46.57 KB
Format
Text file
Description
Neznámý
MD5
bc612582dfe3cba5327287eccab7acc8
 Download file  Preview
 File Preview  
@Font:	Win95::-13:0
@UTF8
@Begin
@Languages:	ces
@Participants:	CHI Viktor Target_Child, FAT Father, MOT Mother
@ID:	ces|Chroma2023.04|CHI|3;04.04|male|||Target_Child|||
@ID:	ces|Chroma2023.04|FAT|||||Father|||
@ID:	ces|Chroma2023.04|MOT|||||Mother|||
@Transcriber:	KATBEL
@Situation:	ráno v posteli, CHI, FAT a MOT si povídají o dinosaurech a rybách.
*CHI:	ňam@i [x 2].
%mor:	int|ňam .
*MOT:	tak.
%mor:	adv:pro|tak .
@Comment:	CHI neustále opakuje ňam@i a směje se.
*MOT:	Viktore, nech mě.
%mor:	n:prop|Viktor-5&SG&MA , v|nechat-2&SG&imp&akt&x_vid pro:pers|já-4&SG .
%add:	CHI.
*FAT:	<který> [/] který dva, že to přišli, jsi říkal?
%mor:	pro:rel/int|který-1&SG&M num:card|dva-1&PL&M , conj:sub|že pro:dem|ten-4&SG&N v|přijít-PL&past&akt&M&pf , v:aux/cop|být-2&SG&ind&pres&akt&impf v|říkat-SG&past&akt&M&impf ?
%pho:	kerý, kerý dva, že to přišli, si řikal.
%add:	CHI.
*CHI:	co?
%mor:	pro:int|co-x&SG&N ?
*FAT:	který dva, že to přišli?
%mor:	pro:rel/int|který-1&SG&M num:card|dva-1&PL&M , conj:sub|že . . .
                      
Icon
Name
Viktor30327.txt
Size
32.95 KB
Format
Text file
Description
Neznámý
MD5
8db471759677c784752fea44e3aa1eda
 Download file  Preview
 File Preview  
@UTF8
@Begin
@Languages:	ces
@Participants:	CHI Viktor Target_Child, FAT Father, MOT Mother
@ID:	ces|Chroma2023.04|CHI|3;03.27|male|||Target_Child|||
@ID:	ces|Chroma2023.04|MOT|||||Mother|||
@ID:	ces|Chroma2023.04|FAT|||||Father|||
@Transcriber:	KATBEL
@Situation:	CHI a FAT si ráno povídají v pokoji .
*CHI:	tati ?
%mor:	n|táta-5&SG&MA ?
*FAT:	hm ?
%mor:	int|hm ?
*CHI:	popros mámu, aby pro ně šla, pro ty bonbony .
%mor:	v|poprosit-2&SG&imp&akt&pf n|máma-4&SG&F , conj:sub_v:aux|aby_být-3&SG&cond&akt&impf prep|pro pro:pers|on-4&PL&MI v|jít-SG&past&akt&F&impf , prep|pro pro:dem|ten-4&PL&M n|bonbón-4&PL&MI .
%pho:	poplos mámu, aby plo ně šla, plo ty bonbony .
*FAT:	+< pro ty bonbonky ?
%mor:	prep|pro pro:dem|ten-4&PL&M n|bonbónek-4&PL&MI ?
*CHI:	mhm .
*CHI:	protože já nechci s tebou jít nikam .
%mor:	conj:sub|protože pro:pers|já-1&SG v:mod|chtít-neg-1&SG&ind&pres&akt&impf prep|s pro:pers|ty-7&SG v|jít-inf&impf adv:pro:neg|nikam .
%pho:	potože já nechci s tebou jít nikam .
*FAT:	jo .
%mor:	p . . .
                      
Icon
Name
Viktor30309.txt
Size
93.81 KB
Format
Text file
Description
Neznámý
MD5
0a914552e08434cb8b5622a290396125
 Download file  Preview
 File Preview  
@UTF8
@Begin
@Languages:	ces
@Participants:	CHI Viktor Target_Child, MOT Mother
@ID:	ces|Chroma2023.04|CHI|3;03.09|male|||Target_Child|||
@ID:	ces|Chroma2023.04|MOT|||||Mother|||
@Transcriber:	KATBEL
@Situation:	CHI s MOT přemýšlí, jak opravit dveře na záchodě .
*MOT:	něcos [: něco jsi] to říkal, cos [: co jsi] to chtěl, aby to +…
%mor:	pro:indef|něco-1&x_cislo v:aux/cop|být-2&SG&ind&pres&akt&impf pro:dem|ten-4&SG&N v|říkat-SG&past&akt&M&impf , pro:rel/int|co-1&SG&N v:aux/cop|být-2&SG&ind&pres&akt&impf pro:dem|ten-4&SG&N v|chtít-SG&past&akt&M&impf , conj:sub_v:aux|aby_být-1&x_cislo&cond&akt&impf pro:dem|ten-1&SG&N .
*MOT:	jak to má být ?
%mor:	adv:pro|jak pro:dem|ten-4&SG&N v|mít-3&SG&ind&pres&akt&impf v:aux/cop|být-inf&impf ?
*CHI:	+< já jsem chtěl, aby tady bylo takový dřevíčko s hřebíkem s kličkou tam na ty dveře &za záchodový, <aby to> [//] <a a a> [/] a ten hřebík byl &pl takhle protáhnutej +…
%mor:	pro:pers|já-1&SG v:aux|být-1&SG&ind&pres&akt&impf v|chtít-SG&past&akt&M&impf , co . . .
                      
Icon
Name
Viktor30223.txt
Size
143.39 KB
Format
Text file
Description
Neznámý
MD5
4a7862824c7754b568c9577b7f4027ef
 Download file  Preview
 File Preview  
@UTF8
@Window:	78_110_668_685_-1_-1_42829_0_42829_0
@Font:	Win95::-13:0
@Begin
@Languages:	ces
@Participants:	CHI Viktor Target_Child, MOT Mother
@ID:	ces|Chroma2023.04|CHI|3;02.23|male|||Target_Child|||
@ID:	ces|Chroma2023.04|MOT||female|||Mother|||
@Transcriber:	KATBEL
@Situation:	MOT a CHI staví z lega loď a samopal, v místnosti jsou společně s mladším bratrem CHI.
@Comment:	CHI si brouká a jeho mladší sourozenec hlasitě pláče.
*CHI:	tady je okno.
%mor:	adv:pro|tady v|být-3&SG&ind&pres&akt&impf n|okno-1&SG&N .
%pho:	tajy je okno.
*CHI:	<tady> [/] tady bude okno.
%mor:	adv:pro|tady v|být-3&SG&ind&futur&akt&impf n|okno-1&SG&N .
%pho:	tajy, tajy bude okno.
*CHI:	piráti [x 4].
%mor:	n|pirát-1&PL&MA .
%pho:	piláti, piláti, piláti, piláti.
%com:	potichu prozpěvuje.
*MOT:	na co jsi říkal, že tam je to zábradlíčko?
%mor:	prep|na pro:rel/int|co-4&SG&N v:aux/cop|být-2&SG&ind&pres&akt&impf v|říkat-SG&past&akt&M&impf , conj:sub|že adv:pro|tam v:aux/cop|být-3&SG&ind&pres&akt&impf pro:dem|ten-1&S . . .
                      
Icon
Name
Viktor30210.txt
Size
75.62 KB
Format
Text file
Description
Neznámý
MD5
2ad3a4385f4c5638b40ab900cee9906d
 Download file  Preview
 File Preview  
@UTF8
@Window:	78_110_668_685_-1_-1_20884_0_20884_0
@Font:	Win95::-13:0
@Begin
@Languages:	ces
@Participants:	CHI Viktor Target_Child, MOT Mother
@ID:	ces|Chroma2023.04|CHI|3;02.10|male|||Target_Child|||
@ID:	ces|Chroma2023.04|MOT|||||Mother|||
@Transcriber:	KATBEL
@Situation:	MOT a CHI si povídají ráno v posteli; v pokoji je také malý sourozenec CHI.
*CHI:	kalendář [x 2], ani jeden +…
%mor:	n|kalendář-1&SG&MI , part|ani num:card|jeden-1&SG&M .
%pho:	kalendás, kalendás, ani jeden.
%com:	zpívá vymyšlenou písničku.
*CHI:	mami, myslíš že +…
%mor:	n|máma-5&SG&F , v|myslit-2&SG&ind&pres&akt&impf conj:sub|že .
%pho:	mami, myslís ze.
*CHI:	<já> [/] já na to +…
%mor:	pro:pers|já-1&SG prep|na pro:dem|ten-4&SG&N .
%pho:	já, já na to.
@Comment:	sourozenec CHI brečí a CHI kašle.
*MOT:	Viktore, prosím tě, nech mi tam ty krabičky.
%mor:	n:prop|Viktor-5&SG&MA , v|prosit-1&SG&ind&pres&akt&x_vid pro:pers|ty-4&SG , v|nechat-2&SG&imp&akt&x_vid pro:pers|já-3&SG adv:pro|tam pro:dem|ten-1&PL&F n|krabička-1& . . .
                      
Icon
Name
Viktor30700.txt
Size
105.39 KB
Format
Text file
Description
Neznámý
MD5
d3cbfc5017f36e8ce3d0a800a15d4184
 Download file  Preview
 File Preview  
@UTF8
@Window:	0_0_0_0_41020_1_41794_0_41794_0
@Begin
@Languages:	ces
@Participants:	CHI Viktor Target_Child, MOT Mother, BRO Melichar Brother
@ID:	ces|Chroma2023.04|CHI|3;07.00|male|||Target_Child|||
@ID:	ces|Chroma2023.04|MOT|||||Mother|||
@ID:	ces|Chroma2023.04|BRO|||||Brother|||
@Transcriber:	MARVOK
@Situation:	stavění z lega.
*MOT:	co jsi říkal, Viktore?
%mor:	pro:rel/int|co-4&SG&N v:aux/cop|být-2&SG&ind&pres&akt&impf v|říkat-SG&past&akt&M&impf , n:prop|Viktor-5&SG&MA ?
*CHI:	xxx.
%com:	BRO do toho pláče.
*MOT:	cože aby se ten požár?
%mor:	int|cože conj:sub_v:aux|aby_být-1&x_cislo&cond&akt&impf pro:refl|se-4&SG pro:dem|ten-1&SG&M n|požár-1&SG&MI ?
*CHI:	méně rozšířil.
%mor:	adv|málo-CP v|rozšířit-SG&past&akt&M&pf .
%pho:	méně rozšíšil.
*MOT:	a proč chceš, aby se na ní rozšířil požár?
%mor:	conj:coord|a adv:pro|proč v|chtít-2&SG&ind&pres&akt&impf , conj:sub_v:aux|aby_být-1&x_cislo&cond&akt&impf pro:refl|se-4&SG prep|na pro:pers|on-6&SG&F v|rozšířit-SG&past&akt&M . . .
                      
Icon
Name
Viktor30619.txt
Size
142.07 KB
Format
Text file
Description
Neznámý
MD5
a2da11c4895495cc5e08d09109fef629
 Download file  Preview
 File Preview  
@UTF8
@Window:	78_110_668_685_-1_-1_42504_0_42504_0
@Font:	Win95::-13:0
@Begin
@Languages:	ces
@Participants:	CHI Viktor Target_Child, MOT Mother, FAT Father, BRO Brother
@ID:	ces|Chroma2023.04|CHI|3;06.19|male|||Target_Child|||
@ID:	ces|Chroma2023.04|MOT|||||Mother|||
@ID:	ces|Chroma2023.04|FAT|||||Father|||
@ID:	ces|Chroma2023.04|BRO|||||Brother|||
@Transcriber:	MARVOK
@Situation:	hledání a rozbalování pytlíku od Mikuláše.
*FAT:	aha@i.
%mor:	int|aha .
*FAT:	a jak to teďkon uděláme?
%mor:	conj:coord|a adv:pro|jak pro:dem|ten-4&SG&N adv|teďkon v|udělat-1&PL&ind&pres&akt&pf ?
*CHI:	co?
%mor:	pro:int|co-1&SG&N ?
*FAT:	a jak to teďkon uděláme?
%mor:	conj:coord|a adv:pro|jak pro:dem|ten-4&SG&N adv|teďkon v|udělat-1&PL&ind&pres&akt&pf ?
*CHI:	&o otevřeme okno.
%mor:	v|otevřít-1&PL&ind&pres&akt&pf n|okno-4&SG&N .
*FAT:	opravdu?
%mor:	adv|opravdu ?
*CHI:	abychom mohli to vyndat.
%mor:	conj:sub_v:aux|aby_být-1&PL&cond&akt&impf v:mod|moci-PL&past&akt&M&impf pro:dem|ten-4&SG&N v|vyndat-inf&pf . . . .
                      
Icon
Name
Viktor30529.txt
Size
117.36 KB
Format
Text file
Description
Neznámý
MD5
c3a34193027b5164e98ce8df8190aaba
 Download file  Preview
 File Preview  
@UTF8
@Window:	78_110_668_685_-1_-1_26573_0_26573_0
@Font:	Win95::-13:0
@Begin
@Languages:	ces
@Participants:	CHI Viktor Target_Child, MOT Mother
@ID:	ces|Chroma2023.04|CHI|3;05.29|male|||Target_Child|||
@ID:	ces|Chroma2023.04|MOT|||||Mother|||
@Transcriber:	MARVOK
@Situation:	CHI ve vaně vypráví o výletě s otcem.
@Comment:	je slyšet šplíchání vodou.
*MOT:	tak.
%mor:	adv:pro|tak .
*MOT:	xxx.
@Comment:	kromě šplíchání se ozve zvuk přesouvání nějaké větší věci, možná přisouvání židle k vaně.
*CHI:	to byl <tuleň> [?].
%mor:	pro:dem|ten-1&SG&N v:cop|být-SG&past&akt&M&impf n|tuleň-1&SG&MA .
*CHI:	a <to> [/] to byl xxx.
%mor:	conj:coord|a pro:dem|ten-1&SG&N v:cop|být-SG&past&akt&M&impf .
*MOT:	a jak se to jmenuje?
%mor:	conj:coord|a adv:pro|jak pro:refl|se-4&SG pro:dem|ten-1&SG&N v|jmenovat-3&SG&ind&pres&akt&x_vid ?
*CHI:	jmenuje se to +…
%mor:	v|jmenovat-3&SG&ind&pres&akt&impf pro:refl|se-4&SG pro:dem|ten-1&SG&N .
%pho:	menuje se to.
*CHI:	já jsem to zapomenul.
%mor:	pro:pers|já-1&SG v:aux| . . .
                      
Icon
Name
Viktor30512.txt
Size
123.88 KB
Format
Text file
Description
Neznámý
MD5
16b5eeff326918ba813b26f213faf66a
 Download file  Preview
 File Preview  
@UTF8
@Window:	78_110_668_685_-1_-1_11880_0_11880_0
@Font:	Win95::-13:0
@Begin
@Languages:	ces
@Participants:	CHI Viktor Target_Child, MOT Mother
@ID:	ces|Chroma2023.04|CHI|3;05.12|male|||Target_Child|||
@ID:	ces|Chroma2023.04|MOT|||||Mother|||
@Transcriber:	KATBEL
@Situation:	MOT a CHI si před spaním v pokoji povídají a hrají si se stavebnicí.
*MOT:	Viktore, nevypínej mi ten diktafon, když jsem ti to nedovolila, sakrblé@i.
%mor:	n:prop|Viktor-5&SG&MA , v|vypínat-neg-2&SG&imp&akt&x_vid pro:pers|já-3&SG pro:dem|ten-1&SG&M n|diktafon-1&SG&MI , conj:sub|když v:aux/cop|být-1&SG&ind&pres&akt&impf pro:dem|ten-1&PL&M pro:dem|ten-4&SG&N v|dovolit-neg-SG&past&akt&F&x_vid , int|sakrblé .
%pho:	Viktore, nevypínej mi ten diktafon, dyž sem ti to nedovolila, sakrblé.
*CHI:	a proč?
%mor:	part|a adv:pro|proč ?
%pho:	a ploc.
*MOT:	protože ho chci mít zapnutej.
%mor:	conj:sub|protože pro:pers|on-4&SG&Z v|chtít-1&SG&ind&pres&akt&impf v|mít-inf&impf adj|zapnutý-4&SG&M .
*MOT:	nahrajem něco Aničce.
%mor:	v . . .
                      
Icon
Name
Viktor30424.txt
Size
98.23 KB
Format
Text file
Description
Neznámý
MD5
abb732853c8a7601abc86753dfdb0edc
 Download file  Preview
 File Preview  
@UTF8
@Window:	78_110_668_685_-1_-1_35039_0_35039_0
@Font:	Win95::-13:0
@Begin
@Languages:	ces
@Participants:	CHI Viktor Target_Child, MOT Mother
@ID:	ces|Chroma2023.04|CHI|3;04.24|male|||Target_Child|||
@ID:	ces|Chroma2023.04|MOT|||||Mother|||
@Transcriber:	KATBEL
@Situation:	MOT a CHI si povídají ráno v posteli, kde je taky mladší sourozenec CHI.
*MOT:	Viktůrku, kam dneska půjdem?
%mor:	x|Viktůrku , adv:pro|kam adv|dneska v|jít-1&PL&ind&futur&akt&impf ?
%pho:	Viktůrku, kam neska pudem.
*CHI:	nikam.
%mor:	adv:pro:neg|nikam .
%com:	rozespale.
*MOT:	dyť jsme měli nějakej plán, ne?
%mor:	conj:coord|vždyť v:aux/cop|být-1&PL&ind&pres&akt&impf v|mít-PL&past&akt&M&impf pro:indef|nějaký-4&SG&M n|plán-4&SG&MI , part|ne ?
%pho:	dyť sme měli nějakej plán, ne.
*CHI:	plán.
%mor:	n|plán-4&SG&MI .
%com:	opakuje po MOT.
*MOT:	mhm.
%mor:	x|mhm .
%com:	zíve.
*CHI:	a jakej?
%mor:	conj:coord|a pro:int|jaký-4&SG&M ?
*MOT:	měli jsme přece plán jít koupit klukům ty dárky k narozeninám, ne?
%mor:	v|mít-PL&pa . . .
                      
Icon
Name
Viktor30806.txt
Size
77.24 KB
Format
Text file
Description
Neznámý
MD5
0b8506f2ebafc9a08ead2882942c2084
 Download file  Preview
 File Preview  
@UTF8
@Window:	78_110_668_685_-1_-1_13560_0_13560_0
@Begin
@Languages:	ces
@Participants:	CHI Viktor Target_Child, MOT Mother
@ID:	ces|Chroma2023.04|CHI|3;08.06|male|||Target_Child|||
@ID:	ces|Chroma2023.04|MOT|||||Mother|||
@Transcriber:	DENSEB
@Situation:	CHI vypráví MOT vymyšlenou pohádku o zlém traktoru, je přítomný i mladší bratr CHI Melichar - miminko, které občas zapláče .
*CHI:	a ten traktor taky je zlej, on je policajt .
%mor:	conj:coord|a pro:dem|ten-1&SG&M n|traktor-1&SG&MI adv|taky v:cop|být-3&SG&ind&pres&akt&impf adj|zlý-1&SG&M , pro:pers|on-1&SG&M v:cop|být-3&SG&ind&pres&akt&impf n|policajt-1&SG&MA .
%pho:	a ten tuaktol taky je zlej, von je policajt.
*MOT:	ten traktor je policajt?
%mor:	pro:dem|ten-1&SG&M n|traktor-1&SG&MI v:aux/cop|být-3&SG&ind&pres&akt&impf n|policajt-1&SG&MA ?
*MOT:	a je zlej?
%mor:	conj:coord|a v:aux/cop|být-3&SG&ind&pres&akt&impf adj|zlý-1&SG&M ?
*CHI:	jo.
%mor:	int|jo .
*MOT:	a jak to bylo s tou jeho manželkou?
%mor:	conj:coord|a adv:pro|jak pro:dem . . .
                      
Icon
Name
Viktor30724.txt
Size
28.66 KB
Format
Text file
Description
Neznámý
MD5
82dad63f91830f755beb43d200271e3b
 Download file  Preview
 File Preview  
@UTF8
@Begin
@Languages:	ces
@Participants:	CHI Viktor Target_Child, MOT Mother, BRO Brother, FAT Father
@ID:	ces|Chroma2023.04|CHI|3;07.24|male|||Target_Child|||
@ID:	ces|Chroma2023.04|MOT|||||Mother|||
@ID:	ces|Chroma2023.04|FAT|||||Father|||
@ID:	ces|Chroma2023.04|BRO|||||Brother|||
@Transcriber:	KATBEL
@Situation:	MOT a CHI si hrají s letadélky a servisními vozidly dle Disneyho pohádek – Hasiči a záchranáři a Velký závod.
*CHI:	já ti povím.
%mor:	pro:pers|já-1&SG pro:pers|ty-3&SG v|povědět-1&SG&ind&pres&akt&pf .
%pho:	já ti povim.
@Comment:	CHI vydává zvuky.
*MOT:	tak co mám za úkol, Dottie?
%mor:	conj:coord|tak pro:rel/int|co-4&SG&N v|mít-1&SG&ind&pres&akt&impf prep|za n|úkol-4&SG&MI , n:prop|Dottie-5&SG&F ?
*MOT:	ne, <co mám za> [//] co máme za úkol, Skippere?
%mor:	part|ne , pro:rel/int|co-4&SG&N v|mít-1&PL&ind&pres&akt&impf prep|za n|úkol-4&SG&MI , n:prop|Skipper-5&SG&MA ?
%pho:	ne, co mám za, co máme za úkol, Skippere.
*CHI:	udělej, Dottie, ty máš jinej úkol než Sparkymu.
%mor . . .