Show simple item record

 
dc.contributor.author Hajič, Jan
dc.contributor.author Bejček, Eduard
dc.contributor.author Bémová, Alevtina
dc.contributor.author Buráňová, Eva
dc.contributor.author Hajičová, Eva
dc.contributor.author Havelka, Jiří
dc.contributor.author Homola, Petr
dc.contributor.author Kárník, Jiří
dc.contributor.author Kettnerová, Václava
dc.contributor.author Klyueva, Natalia
dc.contributor.author Kolářová, Veronika
dc.contributor.author Kučová, Lucie
dc.contributor.author Lopatková, Markéta
dc.contributor.author Mikulová, Marie
dc.contributor.author Mírovský, Jiří
dc.contributor.author Nedoluzhko, Anna
dc.contributor.author Pajas, Petr
dc.contributor.author Panevová, Jarmila
dc.contributor.author Poláková, Lucie
dc.contributor.author Rysová, Magdaléna
dc.contributor.author Sgall, Petr
dc.contributor.author Spoustová, Johanka
dc.contributor.author Straňák, Pavel
dc.contributor.author Synková, Pavlína
dc.contributor.author Ševčíková, Magda
dc.contributor.author Štěpánek, Jan
dc.contributor.author Urešová, Zdeňka
dc.contributor.author Vidová Hladká, Barbora
dc.contributor.author Zeman, Daniel
dc.contributor.author Zikánová, Šárka
dc.contributor.author Žabokrtský, Zdeněk
dc.date.accessioned 2018-02-20T01:15:58Z
dc.date.available 2018-02-20T01:15:58Z
dc.date.issued 2018-02-19
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11234/1-2621
dc.description The Prague Dependency Treebank 3.5 is the 2018 edition of the core Prague Dependency Treebank (PDT). It contains all PDT annotation made at the Institute of Formal and Applied Linguistics under various projects between 1996 and 2018 on the original texts, i.e., all annotation from PDT 1.0, PDT 2.0, PDT 2.5, PDT 3.0, PDiT 1.0 and PDiT 2.0, plus corrections, new structure of basic documentation and new list of authors covering all previous editions. The Prague Dependency Treebank 3.5 (PDT 3.5) contains the same texts as the previous versions since 2.0; there are 49,431 annotated sentences (832,823 words) on all layers, from tectogrammatical annotation to syntax to morphology. There are additional annotated sentences for syntax and morphology; the totals for the lower layers of annotation are: 87,913 sentences with 1,502,976 words at the analytical layer (surface dependency syntax) and 115,844 sentences with 1,956,693 words at the morphological layer of annotation (these totals include the annotation with the higher layers annotated as well). Closely linked to the tectogrammatical layer is the annotation of sentence information structure, multiword expressions, coreference, bridging relations and discourse relations.
dc.language.iso ces
dc.publisher Charles University, Faculty of Mathematics and Physics, Institute of Formal and Applied Linguistics (UFAL)
dc.relation info:eu-repo/grantAgreement/EC/FP7/249119
dc.relation info:eu-repo/grantAgreement/EC/FP7/247762
dc.relation info:eu-repo/grantAgreement/EC/FP7/610516
dc.relation.replaces http://hdl.handle.net/11858/00-097C-0000-0023-1AAF-3
dc.relation.replaces http://hdl.handle.net/11234/1-1905
dc.relation.isreplacedby http://hdl.handle.net/11234/1-3185
dc.rights Creative Commons - Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0)
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
dc.source.uri http://ufal.mff.cuni.cz/pdt3.5
dc.subject treebank
dc.subject dependency
dc.subject tectogrammatics
dc.subject topic-focus articulation
dc.subject multiword expressions
dc.subject coreference
dc.subject bridging relations
dc.subject discourse
dc.subject morphology
dc.subject syntax
dc.subject tokenization
dc.subject lemmatization
dc.subject clauses
dc.subject semantics
dc.subject semantic relations
dc.subject lexical semantics
dc.subject lexicon
dc.title Prague Dependency Treebank 3.5
dc.type corpus
metashare.ResourceInfo#ContentInfo.mediaType text
dc.rights.label PUB
hidden false
hasMetadata false
has.files yes
branding LINDAT / CLARIAH-CZ
demo.uri http://ufal.mff.cuni.cz/pdt3.5
contact.person Jan Hajič hajic@ufal.mff.cuni.cz Charles University, Faculty of Mathematics and Physics, Institute of Formal and Applied Linguistics (UFAL)
sponsor Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky LM2015071 LINDAT/CLARIN: Výzkumná infrastruktura pro jazyková data nationalFunds
sponsor Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky LM2010013 LINDAT/CLARIN: Institut pro analýzu, zpracování a distribuci lingvistických dat nationalFunds
sponsor Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky LH14011 Vícejazyčná korpusová anotace nationalFunds
sponsor Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky 1P05ME752 Vícejazyčný valenční a predikátový slovník přirozeného jazyka nationalFunds
sponsor Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky ME10018 K počítačové analýze struktury textu nationalFunds
sponsor Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky LD14117 Parseme CZ nationalFunds
sponsor Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky VS96151 Laboratoř počítačového zpracování jazykových dat nationalFunds
sponsor Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky LN00A063 Centrum komputační lingvistiky nationalFunds
sponsor Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky LC536 Centrum komputační lingvistiky nationalFunds
sponsor Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky MSM 0021620838 Moderní metody, struktury a systémy informatiky nationalFunds
sponsor Grantová agentura České republiky GA405/96/0198 Formální reprezentace jazykových struktur nationalFunds
sponsor Grantová agentura České republiky GA405/96/K214 Čeština ve věku počítačů nationalFunds
sponsor Grantová agentura České republiky GA405/03/0913 Velké jazykové korpusy a jejich automatická analýza nationalFunds
sponsor Grantová agentura České republiky GA405/09/0729 Od struktury věty k textovým vztahům nationalFunds
sponsor Grantová agentura České republiky GAP406/10/0875 Komputační lingvistika: Explicitní popis jazyka a anotovaná data se zřetelem na češtinu nationalFunds
sponsor Grantová agentura České republiky GAP202/10/1333 NoSCoM: nestandardní výpočetní modely a jejich aplikace ve složitosti, lingvistice a učení nationalFunds
sponsor Grantová agentura České republiky GPP406/10/P193 Nástroje pro revizi a tektogramatickou anotaci českého závislostního korpusu nationalFunds
sponsor Grantová agentura České republiky GAP406/12/0658 Koreference, diskurs a aktuální členění v kontrastivním pohledu nationalFunds
sponsor Grantová agentura České republiky GPP406/12/P175 Vybrané derivační vztahy pro automatické zpracování češtiny nationalFunds
sponsor Grantová agentura České republiky GP13-03351P Srovnání české a anglické valence sloves na základě korpusového materiálu (teorie a praxe) nationalFunds
sponsor Grantová agentura České republiky GA17-07313S Contextually-based synonymy and valency of verbs in a bilingual setting nationalFunds
sponsor Grantová agentura České republiky GA17-12624S Subkategorizace adverbiálních významů na základě korpusových dat nationalFunds
sponsor European Union FP6-IST-5-034434-IP Companions IP euFunds
sponsor European Union EC/FP7/249119 T4ME NET - Technologies for the Multilingual European Information Society euFunds info:eu-repo/grantAgreement/EC/FP7/249119
sponsor European Union EC/FP7/247762 FAUST - Feedback Analysis for User adaptive Statistical Translation euFunds info:eu-repo/grantAgreement/EC/FP7/247762
sponsor European Union EC/FP7/610516 QTLEAP - Quality Translation by Deep Language Engineering Approaches euFunds info:eu-repo/grantAgreement/EC/FP7/610516
sponsor COST IC1207 PARSEME: PARSing and Multi-word Expressions euFunds
sponsor Grantová agentura Akademie věd České republiky 1ET101120503 Integrace jazykových zdrojů za účelem extrakce informací z přirozených textů nationalFunds
sponsor Grantová agentura Akademie věd České republiky 1ET101120413 Data a nástroje pro informační systémy nationalFunds
sponsor Grantová agentura Akademie věd České republiky 1ET201120505 Od jazyka ke znalostem a sémantickému webu nationalFunds
sponsor Grantová agentura Univerzity Karlovy v Praze GAUK 489/2004 Tektogramatická reprezentace angličtiny - aplikace funkčního generativního popisu (FGP) na hloubkovou syntax cizích jazyků v PZK nationalFunds
sponsor Grantová agentura Univerzity Karlovy v Praze GAUK 350/2005 Faktory koherence textu a jejich zpracování v syntakticky anotovaném korpusu textů nationalFunds
sponsor Grantová agentura Univerzity Karlovy v Praze GAUK 352/2005 Pražský závislostní korpus: Analýza vybraných jevů z české funkční onomatologie a syntaxe nationalFunds
sponsor Grantová agentura Univerzity Karlovy v Praze GAUK 375/2005 Automatická hloubková analýza mluvené češtiny: od akustického signálu k významu nationalFunds
sponsor Grantová agentura Univerzity Karlovy v Praze GAUK 4383/2009 Methods of coreference resolution nationalFunds
sponsor Grantová agentura Univerzity Karlovy v Praze GAUK 1036/2009 Textové (mezivětné) vztahy a jejich zachycení v jazykovém korpusu nationalFunds
sponsor National Science Foundation (USA) NSF IIS-9732388 Data preparation for Workshop 1998, JHU, Baltimore, MD, USA Other
sponsor Univerzita Karlova PRVOUK P46 PRVOUK P46 nationalFunds
sponsor Univerzita Karlova PROGRES Q48 Informatika nationalFunds
sponsor Univerzita Karlova PROGRES Q18 Od víceoborovosti k mezioborovosti nationalFunds
sponsor Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_013/0001781 LINDAT/CLARIN - Výzkumná infrastruktura pro jazykové technologie - rozšíření repozitáře a výpočetní kapacity nationalFunds
size.info 115844 sentences
size.info 1956693 tokens
files.size 166395948
files.count 1
featuredService.kontext search|https://lindat.mff.cuni.cz/services/kontext/first_form?corpname=pdt_35_cs_t
featuredService.pmltq search|https://lindat.mff.cuni.cz/services/pmltq/pdt35/


 Files in this item

Icon
Name
PDT3.5.tgz
Size
158.69 MB
Format
application/x-gzip
Description
PDT 3.5 full data, documentation and offline copy of web pages. After unpacking, start in the index.html file.
MD5
5d54596e7c84bfb29d599183a1dd3aee
 Download file  Preview
 File Preview  
 • PDT3.5
  • pics
   • background_button.jpg1 kB
   • logo_pdt35_ufal_lindat.jpg63 kB
   • cmpr9410-009-p7s4.png155 kB
   • background.jpg3 kB
   • background_button_actual.jpg1 kB
  • resources
   • adata_35_schema.xml3 kB
   • mdata_35_schema.xml2 kB
   • tdata_35_schema.xml19 kB
   • wdata_35_schema.xml2 kB
   • pdtvallex3.0.xml23 MB
  • credits.html13 kB
  • data
   • tamw
    • train-7
     • ln95049_033.a.gz4 kB
     • ln94202_99.w.gz1 kB
     • ln94204_83.w.gz5 kB
     • ln94200_25.a.gz619 B
     • ln95046_101.m.gz5 kB
     • ln95046_111.t.gz5 kB
     • mf930713_162.a.gz4 kB
     • ln94202_115.a.gz2 kB
     • ln94203_3.a.gz4 kB
     • lnd94103_123.t.gz1 kB
     • ln94210_119.m.gz8 kB
     • mf920922_030.a.gz2 kB
     • ln95046_061.t.gz5 kB
     • ln94210_146.m.gz9 kB
     • ln95047_027.w.gz1 kB
     • ln94206_8.m.gz10 kB
     • ln94208_143.m.gz3 kB
     • ln95048_158.w.gz1 kB
     • mf930709_050.m.gz3 kB
     • ln94200_110.m.gz2 kB
     • ln94203_116.t.gz16 kB
     • ln95048_068.a.gz11 kB
     • mf920922_131.m.gz4 kB
     • ln94205_11.a.gz5 kB
     • ln95046_091.a.gz2 kB
     • ln95049_033.w.gz2 kB
     • ln94208_90.a.gz3 kB
     • ln94200_25.w.gz526 B
     • mf930713_162.w.gz2 kB
     • ln94202_115.w.gz1 kB
     • mf920925_122.t.gz10 kB
     • mf920925_112.m.gz2 kB
     • ln95045_086.m.gz3 kB
     • ln94203_3.w.gz2 kB
     • ln95046_011.m.gz1 kB
     • mf920922_030.w.gz1 kB
     • mf920925_072.t.gz6 kB
     • mf920925_062.m.gz9 kB
     • ln94206_124.m.gz1 kB
     • ln94209_29.a.gz1 kB
     • ln94200_147.t.gz3 kB
     • ln94209_56.a.gz21 kB
     • ln94200_174.t.gz5 kB
     • mf930713_071.t.gz10 kB
     • ln95048_068.w.gz5 kB
     • lnd94103_011.a.gz3 kB
     • ln94205_11.w.gz2 kB
     • ln94203_39.a.gz2 kB
     • ln95046_091.w.gz1 kB
     • ln94211_31.t.gz8 kB
     • ln94208_90.w.gz2 kB
     • ln94210_40.t.gz6 kB
     • ln95045_046.t.gz4 kB
     • ln94203_66.a.gz1 kB
     • ln94211_59.a.gz1 kB
     • ln94203_93.a.gz5 kB
     • ln94209_65.t.gz1 kB
     • ln94210_68.a.gz5 kB
     • ln94204_29.t.gz5 kB
     • ln95048_027.t.gz1 kB
     • ln95047_077.t.gz4 kB
     • ln94209_29.w.gz1 kB
     • ln94209_92.t.gz5 kB
     • ln94210_95.a.gz36 kB
     • ln95049_133.t.gz18 kB
     • ln95045_076.a.gz2 kB
     • ln94209_56.w.gz10 kB
     • lnd94103_072.t.gz6 kB
     • ln94204_56.m.gz6 kB
     • cmpr9410_047.m.gz11 kB
     • ln94204_110.a.gz1 kB
     • ln95046_001.a.gz2 kB
     • ln94206_16.a.gz11 kB
     • ln94202_99.m.gz3 kB
     • ln95049_083.t.gz24 kB
     • mf930713_021.m.gz3 kB
     • ln94207_34.a.gz4 kB
     • ln94204_83.m.gz10 kB
     • lnd94103_011.w.gz2 kB
     • ln94203_39.w.gz1 kB
     • ln94206_43.a.gz3 kB
     • ln94210_77.t.gz4 kB
     • ln94207_61.a.gz5 kB
     • ln94211_95.t.gz71 kB
     • ln94203_66.w.gz743 B
     • mf920922_080.t.gz2 kB
     • ln94211_59.w.gz866 B
     • ln94203_93.w.gz3 kB
     • ln94210_68.w.gz2 kB
     • ln95047_027.m.gz2 kB
     • ln94202_62.a.gz3 kB
     • ln95047_037.t.gz15 kB
     • mf930713_061.a.gz5 kB
     • ln94206_25.t.gz11 kB
     • cmpr9410_007.t.gz3 kB
     • ln94207_43.t.gz6 kB
     • ln94210_95.w.gz17 kB
     • ln95048_158.m.gz2 kB
     • ln94205_34.t.gz16 kB
     • ln94207_115.m.gz2 kB
     • ln94206_52.t.gz8 kB
     • ln95045_076.w.gz1 kB
     • ln94204_147.a.gz2 kB
     • mf930709_101.m.gz11 kB
     • ln94204_110.w.gz974 B
     • ln95047_117.a.gz5 kB
     • ln94205_61.t.gz10 kB
     • mf920925_012.a.gz6 kB
     • ln95049_043.t.gz6 kB
     • ln94206_16.w.gz5 kB
     • ln94207_34.w.gz2 kB
     • ln94202_9.t.gz4 kB
     • ln94200_25.m.gz738 B
     • ln95047_067.a.gz8 kB
     • mf930713_162.m.gz4 kB
     • ln94206_43.w.gz1 kB
     • ln94207_98.a.gz9 kB
     • cmpr9413_015.t.gz11 kB
     • ln94207_61.w.gz2 kB
     • ln94205_89.a.gz1002 B
     • ln94203_3.m.gz5 kB
     • ln94200_52.m.gz5 kB
     • mf920922_040.t.gz4 kB
     • mf920922_030.m.gz2 kB
     • ln95049_123.a.gz1015 B
     • ln94211_112.a.gz7 kB
     • ln94208_36.t.gz4 kB
     • ln95048_118.t.gz19 kB
     • ln94202_62.w.gz2 kB
     • mf930713_061.w.gz3 kB
     • mf930709_091.a.gz818 B
     • mf930709_009.t.gz2 kB
     • ln94200_8.a.gz2 kB
     • ln94204_147.w.gz1 kB
     • ln94208_63.m.gz6 kB
     • ln95048_068.m.gz12 kB
     • mf920922_070.a.gz2 kB
     • ln94205_11.m.gz5 kB
     • ln95047_117.w.gz2 kB
     • mf920925_012.w.gz3 kB
     • mf930713_122.t.gz4 kB
     • ln94208_90.m.gz4 kB
     • ln95047_067.w.gz4 kB
     • ln94200_89.t.gz4 kB
     • ln94200_12.t.gz5 kB
     • ln94207_98.w.gz4 kB
     • ln94205_89.w.gz698 B
     • ln95049_123.w.gz694 B
     • ln94211_112.w.gz3 kB
     • ln94209_29.m.gz2 kB
     • ln95046_101.t.gz11 kB
     • mf930713_152.a.gz3 kB
     • mf930709_091.w.gz604 B
     • ln94200_8.w.gz1 kB
     • ln94209_56.m.gz24 kB
     • cmpr9415_033.t.gz22 kB
     • cmpr9413_005.a.gz2 kB
     • ln95046_051.t.gz9 kB
     • ln94209_83.m.gz3 kB
     • ln94203_134.a.gz6 kB
     • ln94210_146.t.gz19 kB
     • lnd94103_011.m.gz4 kB
     • mf920922_070.w.gz1 kB
     • lnd94103_021.t.gz6 kB
     • ln94203_39.m.gz2 kB
     • mf930709_142.m.gz11 kB
     • ln94206_8.t.gz23 kB
     • ln95048_108.a.gz3 kB
     • ln94208_143.t.gz7 kB
     • ln94203_66.m.gz1 kB
     • ln94200_110.t.gz4 kB
     • mf930709_040.m.gz3 kB
     • ln94206_115.a.gz9 kB
     • ln95048_058.a.gz4 kB
     • ln94203_93.m.gz6 kB
     • mf920922_131.t.gz8 kB
     • ln94210_68.m.gz5 kB
     • lnd94103_153.a.gz1 kB
     • ln94211_86.m.gz600 B
     • lnd94103_051.a.gz2 kB
     • ln94210_95.m.gz40 kB
     • ln94203_143.t.gz6 kB
     • mf930713_152.w.gz1 kB
     • ln94200_165.a.gz3 kB
     • ln95045_086.t.gz6 kB
     • ln94205_137.m.gz3 kB
     • ln95046_001.m.gz3 kB
     • cmpr9413_005.w.gz1 kB
     • ln94206_16.m.gz12 kB
     • ln94211_22.a.gz4 kB
     • ln94206_124.t.gz2 kB
     • ln94203_134.w.gz3 kB
     • ln94205_25.m.gz3 kB
     • ln94207_61.m.gz5 kB
     • ln94202_35.t.gz3 kB
     • ln95048_108.w.gz1 kB
     • ln94206_115.w.gz4 kB
     • ln94205_8.m.gz7 kB
     • cmpr9415_023.a.gz4 kB
     • ln94205_100.a.gz2 kB
     • ln95048_058.w.gz1 kB
     • ln95046_041.a.gz1 kB
     • lnd94103_153.w.gz1 kB
     • ln94204_47.a.gz3 kB
     • ln94208_106.a.gz13 kB
     • lnd94103_051.w.gz1 kB
     • ln94204_74.a.gz991 B
     • ln95045_036.m.gz2 kB
     • ln94200_165.w.gz2 kB
     • ln95047_117.m.gz5 kB
     • mf920925_012.m.gz7 kB
     • mf920925_022.t.gz4 kB
     • ln94211_22.w.gz2 kB
     • mf920922_121.a.gz5 kB
     • lnd94103_112.t.gz4 kB
     • ln95047_067.m.gz9 kB
     • ln94207_98.m.gz10 kB
     • ln94205_89.m.gz1 kB
     • cmpr9410_047.t.gz22 kB
     • ln95049_123.m.gz1 kB
     • ln94202_99.t.gz6 kB
     • cmpr9415_023.w.gz2 kB
     • ln94205_100.w.gz1 kB
     • ln94204_83.t.gz23 kB
     • ln94211_112.m.gz8 kB
     • ln95046_041.w.gz1 kB
     • mf920925_052.a.gz2 kB
     • ln95049_073.m.gz718 B
     • ln94204_47.w.gz2 kB
     • mf930709_091.m.gz810 B
     • ln94208_106.w.gz6 kB
     • ln94204_74.w.gz683 B
     • ln94205_52.a.gz4 kB
     • lnd94103_092.a.gz1 kB
     • ln94206_70.a.gz1 kB
     • mf920922_070.m.gz2 kB
     • ln94202_106.a.gz25 kB
     • ln95047_027.t.gz5 kB
     • ln94200_43.a.gz1 kB
     • mf920922_121.w.gz2 kB
     • ln95048_158.t.gz5 kB
     • ln95047_107.a.gz3 kB
     • ln94208_27.a.gz1 kB
     • ln95049_033.t.gz10 kB
     • ln94200_101.m.gz8 kB
     • ln94200_25.t.gz1 kB
     • mf920925_052.w.gz1 kB
     • ln94208_54.a.gz2 kB
     • mf930713_162.t.gz8 kB
     • lnd94103_102.a.gz8 kB
     • ln94202_115.t.gz3 kB
     • ln94203_107.m.gz1 kB
     • ln94203_3.t.gz10 kB
     • mf920922_030.t.gz5 kB
     • cmpr9413_005.m.gz3 kB
     • ln94208_81.a.gz4 kB
     • ln94210_100.a.gz658 B
     • ln94205_52.w.gz2 kB
     • lnd94103_092.w.gz825 B
     • ln94203_134.m.gz7 kB
     • ln94206_70.w.gz1 kB
     • mf930713_011.a.gz6 kB
     • mf930709_081.a.gz3 kB
     • ln94200_43.w.gz921 B
     • ln95048_108.m.gz3 kB
     • ln94206_115.m.gz10 kB
     • ln95048_068.t.gz26 kB
     • cmpr9413_045.a.gz5 kB
     • ln94205_11.t.gz11 kB
     • ln95046_091.t.gz5 kB
     • ln95047_107.w.gz2 kB
     • lnd94103_153.m.gz2 kB
     • ln94208_27.w.gz924 B
     • ln94200_138.m.gz2 kB
     • ln94208_90.t.gz8 kB
     • lnd94103_051.m.gz2 kB
     • ln95047_017.a.gz6 kB
     • mf930713_112.m.gz6 kB
     • ln94208_54.w.gz1 kB
     • ln94200_165.m.gz4 kB
     • lnd94103_102.w.gz4 kB
     • ln95048_148.a.gz3 kB
     • ln94210_137.a.gz2 kB
     • ln94208_81.w.gz2 kB
     • ln94210_100.w.gz511 B
     • ln94211_22.m.gz5 kB
     • ln95048_098.a.gz1 kB
     • ln94203_57.a.gz8 kB
     • ln94210_31.m.gz4 kB
     • ln95049_023.a.gz6 kB
     • mf930713_011.w.gz3 kB
     • mf930709_081.w.gz1 kB
     • ln94209_56.t.gz48 kB
     • ln94211_5.a.gz11 kB
     • ln94205_100.m.gz2 kB
     • mf920922_020.a.gz1 kB
     • cmpr9413_045.w.gz3 kB
     • lnd94103_011.t.gz8 kB
     • ln94203_39.t.gz6 kB
     • ln94204_47.m.gz4 kB
     • ln95047_017.w.gz3 kB
     • ln94209_108.m.gz7 kB
     • ln94203_66.t.gz2 kB
     • ln94211_59.t.gz3 kB
     • ln95048_148.w.gz1 kB
     • ln94203_93.t.gz12 kB
     • ln94210_137.w.gz1 kB
     • ln94210_68.t.gz10 kB
     • lnd94103_143.a.gz3 kB
     • mf920922_121.m.gz6 kB
     • ln95048_098.w.gz718 B
     • ln94203_57.w.gz4 kB
     • ln95046_081.a.gz6 kB
     • lnd94103_041.a.gz749 B
     • ln95049_023.w.gz3 kB
     • ln94210_95.t.gz81 kB
     • ln95045_076.t.gz5 kB
     • ln94204_110.t.gz3 kB
     • ln94202_53.a.gz2 kB
     • mf920925_102.m.gz982 B
     • ln94211_5.w.gz5 kB
     • ln94206_16.t.gz25 kB
     • mf920922_020.w.gz790 B
     • ln94207_34.t.gz10 kB
     • mf920925_052.m.gz2 kB
     • ln94206_43.t.gz7 kB
     • ln94204_138.a.gz11 kB
     • ln94207_61.t.gz11 kB
     • ln94205_8.t.gz14 kB
     • cmpr9415_013.a.gz2 kB
     • ln94205_52.m.gz4 kB
     • lnd94103_092.m.gz1 kB
     • ln94206_70.m.gz1 kB
     • ln94202_106.m.gz28 kB
     • lnd94103_143.w.gz1 kB
     • ln94202_62.t.gz8 kB
     • mf930713_061.t.gz13 kB
     • lnd94103_001.a.gz7 kB
     • ln94200_43.m.gz1 kB
     • ln95046_081.w.gz3 kB
     • lnd94103_041.w.gz570 B
     • mf920925_092.a.gz2 kB
     • ln94202_133.m.gz6 kB
     • mf930709_132.a.gz5 kB
     • ln94211_103.a.gz3 kB
     • ln95045_036.t.gz4 kB
     • ln95045_026.m.gz1 kB
     • ln94204_147.t.gz4 kB
     • ln94202_53.w.gz1 kB
     • ln95047_117.t.gz12 kB
     • ln95047_107.m.gz4 kB
     • mf920925_012.t.gz13 kB
     • ln94208_27.m.gz1 kB
     • mf920922_111.a.gz875 B
     • ln95047_067.t.gz18 kB
     • ln95047_057.m.gz793 B
     • mf930713_091.a.gz2 kB
     • ln94208_54.m.gz2 kB
     • ln95045_116.a.gz2 kB
     • ln94204_138.w.gz5 kB
     • ln94207_98.t.gz23 kB
     • ln94205_89.t.gz1 kB
     • ln94206_143.m.gz8 kB
     • ln95049_123.t.gz2 kB
     • ln95049_113.m.gz4 kB
     • ln95045_066.a.gz924 B
     • ln94210_100.m.gz664 B
     • cmpr9415_013.w.gz1 kB
     • cmpr9410_037.m.gz2 kB
     • ln94211_112.t.gz16 kB
     • ln95047_147.a.gz2 kB
     • mf930713_011.m.gz7 kB
     • mf930709_091.t.gz1 kB
     • mf930709_081.m.gz3 kB
     • lnd94103_001.w.gz3 kB
     • ln94207_106.a.gz2 kB
     • ln94200_8.t.gz5 kB
     • mf920925_092.w.gz1 kB
     • mf930709_132.w.gz3 kB
     • ln94211_103.w.gz2 kB
     • ln94207_133.a.gz2 kB
     • cmpr9413_045.m.gz6 kB
     • mf920922_070.t.gz5 kB
     • mf920922_111.w.gz627 B
     • mf930713_051.a.gz5 kB
     • mf930713_091.w.gz1 kB
     • ln95045_116.w.gz1 kB
     • ln95048_148.m.gz3 kB
     • ln94200_70.a.gz2 kB
     • ln95045_066.w.gz670 B
     • ln94203_57.m.gz8 kB
     • mf920925_002.a.gz1 kB
     • ln95047_147.w.gz1 kB
     • ln94208_134.m.gz2 kB
     • mf930713_152.t.gz8 kB
     • ln94207_106.w.gz1 kB
     • ln94200_129.a.gz783 B
     • cmpr9413_005.t.gz5 kB
     • ln94211_5.m.gz13 kB
     • ln94207_133.w.gz1 kB
     • mf920922_020.m.gz1 kB
     • ln94203_134.t.gz15 kB
     • ln94203_20.a.gz3 kB
     • ln95048_108.t.gz7 kB
     • mf930713_051.w.gz2 kB
     • ln94206_115.t.gz21 kB
     • ln94210_22.a.gz2 kB
     • ln95048_058.t.gz8 kB
     • ln94211_40.a.gz4 kB
     • ln94200_70.w.gz1 kB
     • lnd94103_153.t.gz3 kB
     • lnd94103_143.m.gz3 kB
     • mf920922_060.a.gz696 B
     • lnd94103_051.t.gz4 kB
     • lnd94103_041.m.gz877 B
     • ln95047_007.a.gz1 kB
     • mf920925_002.w.gz826 B
     • ln94202_26.m.gz1 kB
     • mf930713_102.m.gz1 kB
     • ln94200_165.t.gz8 kB
     • ln95048_138.a.gz4 kB
     • mf930709_029.a.gz813 B
     • ln94209_74.a.gz742 B
     • ln94200_129.w.gz550 B
     • ln94211_22.t.gz10 kB
     • ln94202_80.m.gz11 kB
     • ln95049_013.a.gz5 kB
     • ln94204_138.m.gz12 kB
     • ln94203_20.w.gz2 kB
     • mf930713_142.a.gz4 kB
     • ln94203_84.a.gz8 kB
     • ln94210_59.a.gz2 kB
     • cmpr9415_013.m.gz2 kB
     • cmpr9415_023.t.gz7 kB
     • ln94210_22.w.gz1 kB
     • ln94205_100.t.gz4 kB
     • ln95046_041.t.gz3 kB
     • ln94211_40.w.gz2 kB
     • ln94207_89.m.gz10 kB
     • ln94210_86.a.gz6 kB
     • ln94204_47.t.gz8 kB
     • lnd94103_001.m.gz8 kB
     • mf920922_060.w.gz542 B
     • ln94208_106.t.gz29 kB
     • mf920925_092.m.gz2 kB
     • ln95047_007.w.gz677 B
     • ln94205_128.a.gz873 B
     • ln94204_101.a.gz2 kB
     • mf930709_132.m.gz6 kB
     • ln94204_74.t.gz1 kB
     • ln95046_121.a.gz2 kB
     • ln95048_138.w.gz2 kB
     • ln94209_74.w.gz588 B
     • ln94207_25.a.gz5 kB
     • mf930709_029.w.gz689 B
     • ln94205_16.a.gz1 kB
     • cmpr9415_053.a.gz10 kB
     • ln95048_048.a.gz684 B
     • ln94206_34.a.gz5 kB
     • mf920922_121.t.gz12 kB
     • ln95046_071.a.gz2 kB
     • ln94207_52.a.gz3 kB
     • ln95049_013.w.gz2 kB
     • mf930713_091.m.gz2 kB
     • mf930713_142.w.gz2 kB
     • ln94205_70.a.gz8 kB
     • ln94203_84.w.gz4 kB
     • ln94210_59.w.gz1 kB
     • ln95047_147.m.gz2 kB
     • ln94210_5.a.gz8 kB
     • mf920925_052.t.gz4 kB
     • ln94210_86.w.gz3 kB
     • ln95047_097.m.gz4 kB
     • ln94205_128.w.gz639 B
     • ln94204_101.w.gz1 kB
     • ln94205_52.t.gz9 kB
     • lnd94103_092.t.gz2 kB
     • ln95046_121.w.gz1 kB
     • ln94206_70.t.gz3 kB
     • ln94207_25.w.gz2 kB
     • ln94205_16.w.gz1 kB
     • cmpr9415_053.w.gz5 kB
     • ln95046_031.a.gz2 kB
     • ln95048_048.w.gz532 B
     • ln94200_43.t.gz2 kB
     • ln94206_34.w.gz2 kB
     • ln95046_071.w.gz1 kB
     • mf920925_082.a.gz1 kB
     • ln94207_52.w.gz2 kB
     • mf930713_051.m.gz6 kB
     • mf930709_122.a.gz2 kB
     • ln94204_12.a.gz3 kB
     • ln94205_70.w.gz4 kB
     • ln95047_107.t.gz8 kB
     • ln94208_27.t.gz3 kB
     • mf920925_002.m.gz1 kB
     • ln94211_130.a.gz8 kB
     • ln94210_5.w.gz3 kB
     • ln94208_54.t.gz4 kB
     • ln95045_106.a.gz2 kB
     • lnd94103_102.t.gz18 kB
     • ln94200_129.m.gz839 B
     • ln94208_81.t.gz10 kB
     • ln94210_100.t.gz1 kB
     • cmpr9410_027.m.gz13 kB
     • ln94200_156.m.gz3 kB
     • mf930713_011.t.gz15 kB
     • ln95046_031.w.gz1 kB
     • mf930709_081.t.gz6 kB
     • mf920925_042.a.gz3 kB
     • ln95049_063.m.gz2 kB
     • ln95048_037.a.gz3 kB
     • mf920925_082.w.gz748 B
     • mf930709_122.w.gz1 kB
     • ln94204_12.w.gz1 kB
     • ln94208_125.a.gz1 kB
     • ln94211_40.m.gz5 kB
     • cmpr9413_035.m.gz3 kB
     • cmpr9413_045.t.gz11 kB
     • lnd94103_082.a.gz1 kB
     • mf920922_060.m.gz736 B
     • ln94211_130.w.gz4 kB
     • ln95047_017.t.gz14 kB
     • ln94209_47.m.gz10 kB
     • mf930713_041.a.gz4 kB
     • ln95045_106.w.gz1 kB
     • ln95048_148.t.gz7 kB
     • ln94209_74.m.gz840 B
     • ln94203_125.a.gz14 kB
     • ln95045_016.a.gz3 kB
     • ln94210_137.t.gz6 kB
     • ln95048_098.t.gz2 kB
     • ln94203_57.t.gz20 kB
     • ln95049_013.m.gz5 kB
     • ln95049_023.t.gz16 kB
     • ln94206_106.a.gz7 kB
     • mf920925_042.w.gz2 kB
     • ln95048_037.w.gz1 kB
     • ln94203_84.m.gz9 kB
     • ln94211_5.t.gz26 kB
     • ln94210_59.m.gz3 kB
     • mf920922_020.t.gz2 kB
     • ln94211_77.m.gz1014 B
     • ln94208_125.w.gz711 B
     • lnd94103_082.w.gz824 B
     • ln94210_86.m.gz6 kB
     • ln95049_053.a.gz6 kB
     • mf930713_001.a.gz3 kB
     • mf930713_041.w.gz2 kB
     • ln94204_101.m.gz2 kB
     • mf920922_100.a.gz2 kB
     • ln94207_25.m.gz5 kB
     • ln94203_125.w.gz7 kB
     • ln95045_016.w.gz1 kB
     • ln94205_16.m.gz2 kB
     • lnd94103_143.t.gz7 kB
     • cmpr9415_053.m.gz11 kB
     • ln94206_34.m.gz5 kB
     • mf920922_050.a.gz8 kB
     • ln95046_071.m.gz2 kB
     • ln95046_081.t.gz14 kB
     • lnd94103_041.t.gz1 kB
     • ln94205_43.m.gz2 kB
     • ln94206_61.m.gz5 kB
     • ln94206_106.w.gz3 kB
     • mf930709_019.a.gz475 B
     • ln94202_53.t.gz5 kB
     • ln94205_70.m.gz8 kB
     • ln95048_088.a.gz1 kB
     • ln94204_138.t.gz25 kB
     • ln94204_65.a.gz1 kB
     • ln95049_053.w.gz3 kB
     • mf930713_001.w.gz1 kB
     • cmpr9415_013.t.gz4 kB
     • mf920922_100.w.gz1 kB
     • mf920922_010.a.gz2 kB
     • ln95046_031.m.gz2 kB
     • lnd94103_001.t.gz17 kB
     • mf920922_050.w.gz3 kB
     • mf920925_092.t.gz4 kB
     • mf920925_082.m.gz1 kB
     • mf930709_122.m.gz2 kB
     • ln94206_98.m.gz8 kB
     • mf930709_132.t.gz13 kB
     • ln94211_103.t.gz7 kB
     • ln95048_010.m.gz2 kB
     • mf930709_019.w.gz447 B
     • cmpr9415_043.a.gz8 kB
     • mf920922_111.t.gz1 kB
     • lnd94103_133.a.gz4 kB
     • ln94211_130.m.gz9 kB
     • ln95048_088.w.gz939 B
     • mf930713_091.t.gz4 kB
     • ln95045_106.m.gz2 kB
     • lnd94103_031.a.gz8 kB
     • ln95045_116.t.gz4 kB
     • ln94204_65.w.gz1 kB
     • ln95045_066.t.gz1 kB
     • mf930709_060.a.gz3 kB
     • ln94209_1.a.gz3 kB
     • ln95047_147.t.gz5 kB
     • ln95047_137.m.gz5 kB
     • ln94202_124.a.gz2 kB
     • mf920922_010.w.gz1 kB
     • ln94210_11.a.gz6 kB
     • ln94207_106.t.gz4 kB
     • ln94200_61.a.gz12 kB
     • mf920925_042.m.gz4 kB
     • ln95048_037.m.gz3 kB
     • ln94210_128.m.gz409 B
     • ln94207_133.t.gz4 kB
     • ln94208_18.a.gz6 kB
     • ln94208_125.m.gz1 kB
     • cmpr9415_003.a.gz8 kB
     • ln95045_096.a.gz2 kB
     • lnd94103_082.m.gz1 kB
     • cmpr9415_043.w.gz4 kB
     • ln95046_021.a.gz2 kB
     • ln94208_45.a.gz5 kB
     • lnd94103_133.w.gz2 kB
     • ln94206_134.a.gz2 kB
     • mf930713_041.m.gz5 kB
     • mf930713_051.t.gz12 kB
     • lnd94103_031.w.gz4 kB
     • ln94208_72.a.gz2 kB
     • ln95045_016.m.gz3 kB
     • ln94200_70.t.gz4 kB
     • mf930709_060.w.gz1 kB
     • ln94209_1.w.gz2 kB
     • mf920925_002.t.gz2 kB
     • ln94202_124.w.gz1 kB
     • ln94206_106.m.gz8 kB
     • ln94200_98.a.gz1 kB
     • ln94210_11.w.gz3 kB
     • ln95047_047.m.gz1 kB
     • ln94200_61.w.gz6 kB
     • mf930713_081.a.gz3 kB
     • ln94200_129.t.gz1 kB
     • ln94208_18.w.gz3 kB
     • ln94209_38.a.gz6 kB
     • ln95049_103.m.gz4 kB
     • ln95045_056.a.gz5 kB
     • ln95045_096.w.gz1 kB
     • cmpr9415_003.w.gz4 kB
     • ln95046_021.w.gz1 kB
     • ln94203_20.t.gz8 kB
     • ln94208_45.w.gz3 kB
     • mf920925_032.a.gz4 kB
     • mf930713_001.m.gz3 kB
     • ln95049_053.m.gz7 kB
     • ln94206_134.w.gz1 kB
     • mf930709_071.m.gz4 kB
     • ln94208_72.w.gz1 kB
     • mf920922_100.m.gz2 kB
     • ln94210_22.t.gz5 kB
     • ln94203_48.a.gz3 kB
     • cmpr9413_035.t.gz7 kB
     • ln94211_40.t.gz11 kB
     • mf920922_060.t.gz1 kB
     • ln94203_75.a.gz7 kB
     • ln95047_007.t.gz2 kB
     • ln94211_68.a.gz460 B
     • ln94200_98.w.gz883 B
     • ln95049_093.a.gz2 kB
     • ln95048_138.t.gz9 kB
     • mf930713_081.w.gz1 kB
     • mf930709_019.m.gz535 B
     • mf930709_029.t.gz1 kB
     • ln94209_74.t.gz1 kB
     • ln95045_006.a.gz3 kB
     • ln94209_38.w.gz3 kB
     • ln94204_38.m.gz1 kB
     • ln94205_119.a.gz3 kB
     • ln95045_056.w.gz2 kB
     • ln95049_013.t.gz11 kB
     • mf920922_090.a.gz2 kB
     • ln94204_65.m.gz2 kB
     • mf920925_032.w.gz2 kB
     • mf930713_142.t.gz9 kB
     • ln94203_84.t.gz19 kB
     • ln94210_59.t.gz6 kB
     • ln94204_92.m.gz922 B
     • ln94203_48.w.gz1 kB
     • cmpr9410_017.a.gz9 kB
     • ln94210_86.t.gz14 kB
     • mf920922_010.m.gz2 kB
     • ln94203_75.w.gz4 kB
     • ln94205_128.t.gz1 kB
     • ln94204_101.t.gz5 kB
     • ln94211_68.w.gz454 B
     • ln95049_093.w.gz1 kB
     • ln95046_121.t.gz4 kB
     • ln94207_25.t.gz10 kB
     • ln95045_006.w.gz1 kB
     • ln94205_16.t.gz4 kB
     • cmpr9415_053.t.gz22 kB
     • cmpr9415_043.m.gz9 kB
     • ln95048_048.t.gz1 kB
     • ln94206_34.t.gz11 kB
     • ln94204_129.a.gz5 kB
     • ln94205_119.w.gz1 kB
     • ln95046_071.t.gz4 kB
     • ln94207_52.t.gz8 kB
     • mf920922_090.w.gz1 kB
     • ln94204_156.a.gz2 kB
     • ln94205_70.t.gz18 kB
     • ln95048_128.a.gz2 kB
     • mf930709_060.m.gz3 kB
     • ln94200_34.m.gz3 kB
     • ln94206_89.a.gz7 kB
     • ln94210_5.t.gz19 kB
     • cmpr9410_017.w.gz4 kB
     • ln95048_078.a.gz5 kB
     • ln94205_98.a.gz7 kB
     • ln95049_003.a.gz6 kB
     • ln94210_11.m.gz7 kB
     • ln94200_61.m.gz13 kB
     • ln94207_8.a.gz5 kB
     • mf930713_132.a.gz1 kB
     • ln94208_18.m.gz6 kB
     • ln95045_096.m.gz2 kB
     • cmpr9415_003.m.gz9 kB
     • ln95046_031.t.gz5 kB
     • ln95046_021.m.gz2 kB
     • ln94204_129.w.gz2 kB
     • mf920925_082.t.gz2 kB
     • ln94206_134.m.gz2 kB
     • mf930709_122.t.gz5 kB
     • ln94208_72.m.gz2 kB
     • ln94204_12.t.gz7 kB
     • ln94204_156.w.gz1 kB
     • ln95048_128.w.gz1 kB
     • ln95046_111.a.gz2 kB
     • ln94206_89.w.gz4 kB
     • ln94211_130.t.gz18 kB
     • lnd94103_123.a.gz1 kB
     • ln95048_078.w.gz2 kB
     • ln95046_061.a.gz2 kB
     • ln95045_106.t.gz5 kB
     • ln94200_98.m.gz1 kB
     • ln94205_98.w.gz3 kB
     • ln95049_003.w.gz3 kB
     • mf930713_081.m.gz3 kB
     • ln94207_8.w.gz2 kB
     • mf930713_132.w.gz1 kB
     • ln94209_38.m.gz7 kB
     • ln95045_056.m.gz6 kB
     • ln94203_116.a.gz7 kB
     • mf920925_042.t.gz8 kB
     • ln95048_037.t.gz7 kB
     • ln95047_087.m.gz8 kB
     • ln94208_125.t.gz2 kB
     • ln94203_48.m.gz3 kB
     • lnd94103_082.t.gz2 kB
     • ln95046_111.w.gz1 kB
     • mf920925_122.a.gz4 kB
     • ln94203_75.m.gz9 kB
     • lnd94103_123.w.gz846 B
     • mf930713_041.t.gz8 kB
     • ln95046_061.w.gz1 kB
     • ln95049_093.m.gz2 kB
     • ln94203_125.t.gz32 kB
     • ln95045_016.t.gz7 kB
     • ln95045_006.m.gz3 kB
     • ln94200_147.a.gz1 kB
     • ln94200_174.a.gz2 kB
     • ln94206_106.t.gz16 kB
     • ln94203_116.w.gz3 kB
     • ln94207_16.m.gz7 kB
     • mf930713_071.a.gz4 kB
     • ln94211_31.a.gz3 kB
     • ln94210_40.a.gz2 kB
     • ln95045_046.a.gz1 kB
     • cmpr9410_017.m.gz10 kB
     • ln94202_17.m.gz3 kB
     • mf930709_111.m.gz1 kB
     • mf920925_122.w.gz2 kB
     • ln95049_053.t.gz15 kB
     • mf930713_001.t.gz7 kB
     • ln94209_65.a.gz695 B
     • ln94202_44.m.gz3 kB
     • ln94204_29.a.gz2 kB
     • ln94209_2.m.gz5 kB
     • ln95048_027.a.gz740 B
     • ln95047_077.a.gz2 kB
     • mf920922_100.t.gz5 kB
     • ln94209_92.a.gz3 kB
     • ln94202_71.m.gz3 kB
     • ln94200_147.w.gz969 B
     • cmpr9413_025.m.gz14 kB
     • mf920922_050.t.gz18 kB
     • ln95049_133.a.gz8 kB
     • lnd94103_072.a.gz3 kB
     • ln94200_174.w.gz1 kB
     • ln94204_156.m.gz3 kB
     • ln95049_083.a.gz11 kB
     • mf930713_071.w.gz2 kB
     • mf930709_019.t.gz866 B
     • ln94211_31.w.gz1 kB
     • ln94210_77.a.gz2 kB
     • ln94210_40.w.gz1 kB
     • ln94206_89.m.gz8 kB
     • ln94211_95.a.gz31 kB
     • ln95045_046.w.gz1 kB
     • ln95048_078.m.gz6 kB
     • ln95048_088.t.gz3 kB
     • mf920922_080.a.gz1 kB
     • ln95049_003.m.gz7 kB
     • ln94204_65.t.gz4 kB
     • ln94207_8.m.gz5 kB
     • ln94209_65.w.gz550 B
     • ln94204_29.w.gz1 kB
     • ln95047_037.a.gz7 kB
     • ln95048_027.w.gz557 B
     • ln95047_077.w.gz1 kB
     • mf930713_132.m.gz2 kB
     • ln94211_121.m.gz2 kB
     • ln94206_25.a.gz5 kB
     • cmpr9410_007.a.gz1 kB
     • ln94209_92.w.gz1 kB
     • ln94207_43.a.gz2 kB
     • ln94205_34.a.gz6 kB
     • ln94204_2.m.gz14 kB
     • ln95049_133.w.gz4 kB
     • ln94206_52.a.gz3 kB
     • lnd94103_072.w.gz1 kB
     • ln94205_61.a.gz4 kB
     • ln95049_043.a.gz2 kB
     • ln95049_083.w.gz5 kB
     • ln94202_9.a.gz2 kB
     • ln95046_111.m.gz2 kB
     • cmpr9415_043.t.gz19 kB
     • ln94210_77.w.gz1 kB
     • cmpr9413_015.a.gz5 kB
     • lnd94103_133.t.gz10 kB
     • ln94211_95.w.gz16 kB
     • mf920922_040.a.gz2 kB
     • ln95046_061.m.gz2 kB
     • lnd94103_031.t.gz18 kB
     • mf920922_080.w.gz769 B
     • ln94207_124.m.gz2 kB
     • ln94208_36.a.gz1 kB
     • ln95047_037.w.gz3 kB
     • ln95048_118.a.gz8 kB
     • mf930709_060.t.gz7 kB
     • mf930709_009.a.gz1 kB
     • ln94209_1.t.gz8 kB
     • ln94206_25.w.gz2 kB
     • cmpr9410_007.w.gz1 kB
     • ln94207_43.w.gz1 kB
     • ln94202_124.t.gz6 kB
     • ln94205_34.w.gz3 kB
     • ln94210_11.t.gz14 kB
     • ln94203_116.m.gz8 kB
     • ln94200_61.t.gz28 kB
     • ln94206_52.w.gz1 kB
     • ln94205_61.w.gz2 kB
     • ln95049_043.w.gz1 kB
     • mf930713_122.a.gz2 kB
     • ln94208_18.t.gz14 kB
     • ln94202_9.w.gz1 kB
     • ln94200_89.a.gz1 kB
     • cmpr9415_003.t.gz18 kB
     • ln94200_12.a.gz2 kB
     • ln95045_096.t.gz5 kB
     • ln95046_021.t.gz5 kB
     • cmpr9413_015.w.gz2 kB
     • ln94208_45.t.gz13 kB
     • mf920925_122.m.gz5 kB
     • ln94206_134.t.gz5 kB
     • mf920922_040.w.gz1 kB
     • ln94208_72.t.gz4 kB
     • mf920925_072.m.gz3 kB
     • ln94208_36.w.gz1 kB
     • ln94200_147.m.gz1 kB
     • ln95048_118.w.gz4 kB
     • ln95046_101.a.gz5 kB
     • mf930709_009.w.gz748 B
     • cmpr9415_033.a.gz9 kB
     • ln95046_051.a.gz3 kB
     • ln94200_98.t.gz2 kB
     • mf930713_081.t.gz6 kB
     • lnd94103_021.a.gz2 kB
     • ln94211_31.m.gz4 kB
     • mf930713_122.w.gz1 kB
     • ln94209_38.t.gz13 kB
     • ln94206_8.a.gz10 kB
     • ln95045_046.m.gz2 kB
     • ln95045_056.t.gz10 kB
     • ln94208_143.a.gz3 kB
     • ln94200_110.a.gz2 kB
     • ln94200_89.w.gz1 kB
     • ln94200_12.w.gz1 kB
     • ln95047_127.m.gz3 kB
     • mf920925_032.t.gz8 kB
     • mf920922_131.a.gz3 kB
     • ln94204_29.m.gz2 kB
     • ln95048_027.m.gz797 B
     • ln95047_077.m.gz2 kB
     • ln94203_48.t.gz6 kB
     • ln94209_92.m.gz2 kB
     • ln94203_143.a.gz3 kB
     • ln95046_101.w.gz2 kB
     • ln94208_115.m.gz1 kB
     • ln95049_133.m.gz9 kB
     • ln95045_086.a.gz3 kB
     • ln94203_75.t.gz17 kB
     • cmpr9415_033.w.gz4 kB
     • ln95046_051.w.gz2 kB
     • ln94211_68.t.gz921 B
     • ln94206_124.a.gz1019 B
     • ln95049_093.t.gz5 kB
     • mf930713_031.m.gz2 kB
     • ln95049_083.m.gz11 kB
     • lnd94103_021.w.gz1 kB
     • ln95045_006.t.gz7 kB
     • ln94210_77.m.gz2 kB
     • ln94205_119.t.gz6 kB
     • ln94202_35.a.gz1 kB
     • ln94206_8.w.gz4 kB
     • ln94208_143.w.gz1 kB
     • ln94200_110.w.gz1 kB
     • mf920922_090.t.gz5 kB
     • mf920922_131.w.gz1 kB
     • ln95047_037.m.gz8 kB
     • ln94207_43.m.gz3 kB
     • cmpr9410_017.t.gz21 kB
     • ln94203_143.w.gz1 kB
     • cmpr9410_007.m.gz1 kB
     • ln94205_34.m.gz7 kB
     • ln94206_52.m.gz3 kB
     • ln95045_086.w.gz1 kB
     • ln94207_70.m.gz1 kB
     • mf920925_022.a.gz2 kB
     • ln95049_043.m.gz3 kB
     • ln94206_124.w.gz677 B
     • ln94202_9.m.gz2 kB
     • lnd94103_112.a.gz2 kB
     • cmpr9413_015.m.gz5 kB
     • ln94204_129.t.gz13 kB
     • ln94202_35.w.gz1 kB
     • cmpr9410_047.a.gz10 kB
     • ln94202_99.a.gz3 kB
     • ln94204_156.t.gz6 kB
     • ln94204_83.a.gz10 kB
     • ln94208_36.m.gz2 kB
     • ln95048_118.m.gz9 kB
     • ln95048_128.t.gz4 kB
     • mf930709_009.m.gz1 kB
     • ln94206_89.t.gz18 kB
     • ln95048_078.t.gz12 kB
     • ln94205_98.t.gz16 kB
     • ln95049_003.t.gz14 kB
     • lnd94103_061.m.gz5 kB
     • mf920925_022.w.gz1 kB
     • ln95047_027.a.gz2 kB
     • mf930713_132.t.gz3 kB
     • mf930713_122.m.gz2 kB
     • lnd94103_112.w.gz1 kB
     • ln95048_158.a.gz2 kB
     • cmpr9410_047.w.gz5 kB
  • documentation
   • PDT20-references.bib29 kB
   • PDT20-t-man-en.pdf21 MB
   • PDIT20-Basic-Documentation.pdf1 MB
   • PDT30-Basic-Documentation.pdf1 MB
   • PDT35-Documentation-README.pdf78 kB
   • PDT20-a-man-en.pdf1 MB
   • PDT20-Basic-Guide-cz.pdf731 kB
   • PDIT10-Basic-Documentation.pdf153 kB
   • PDT20-t-man-cz.pdf20 MB
   • PDT25-Basic-Documentation.pdf404 kB
   • PDT20-a-man-cz.pdf4 MB
   • PDT20-m-man-en.pdf343 kB
   • PDT20-pml-v1.1-doc.pdf466 kB
   • PDT30-TR54-From-PDT20-to-PDT30.pdf1 MB
   • PDT20-Basic-Guide-en.pdf686 kB
  • acknowledgment.html4 kB
  • documentation.html5 kB
  • data.html8 kB
  • styles
   • main.css1 kB
  • licence.html6 kB
  • ... too many files ...0 B

Show simple item record