Show simple item record

 
dc.contributor.author Rosa, Rudolf
dc.date.accessioned 2014-07-24T21:59:44Z
dc.date.available 2014-07-24T21:59:44Z
dc.date.issued 2014-07-24
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11234/1-161
dc.description Fairytale Child is a simple chatbot trying to simulate a curious child. It asks the user to tell a fairy tale, often interrupting to ask for details and clarifications. However, it remembers what it was told and tries to show it if possible. The chatbot can communicate in Czech and in English. It analyzes the morphology of each sentence produced by the user with natural language processing tools, tries to identify potential questions to ask, and then asks one. A morphological generator is employed to generate correctly inflected sentences in Czech, so that the resulting sentences sound as natural as possible. Pohádkové dítě je jednoduchý chatbot, simulující zvídavé dítě. Požádá uživatele, aby mu vyprávěl pohádku, ale často ho přerušuje, aby se zeptal na detaily a vysvětlení. Pamatuje si ale, co mu uživatel řekl, a snaží se to pokud možno dát najevo. Chatbot umí komunikovat česky a anglicky. Analyzuje tvarosloví každé uživatelovy věty pomocí NLP nástrojů, pokusí se nalézt chodnou otázku, a tu pak položí. Aby tvořené české věty zněly co nejpřirozeněji, využívá se pro skloňování tvaroslovný generátor.
dc.description.sponsorship The work has been supported by GAUK 1572314 and SVV 260104. It has been using language resources developed, stored and distributed by the LINDAT/CLARIN project of the Ministry of Education, Youth and Sports of the Czech Republic (project LM2010013).
dc.language.iso eng
dc.language.iso ces
dc.publisher Charles University, Faculty of Mathematics and Physics, Institute of Formal and Applied Linguistics (UFAL)
dc.relation.isreplacedby http://hdl.handle.net/11234/1-1449
dc.rights GNU General Public License, version 2
dc.rights.uri http://www.gnu.org/licenses/gpl-2.0.html
dc.source.uri https://ufal.mff.cuni.cz/dite
dc.subject dialogue system
dc.subject morphological generation
dc.subject Treex
dc.subject morphological analysis
dc.subject interactive
dc.title Fairytale child
dc.type toolService
metashare.ResourceInfo#ContactInfo#PersonInfo.surname Rosa
metashare.ResourceInfo#ContactInfo#PersonInfo.givenName Rudolf
metashare.ResourceInfo#ContactInfo#PersonInfo#OrganizationInfo.organizationName Charles University in Prague, UFAL
metashare.ResourceInfo#DistributionInfo.availability unrestrictedUse
metashare.ResourceInfo#ContactInfo#PersonInfo#OrganizationInfo#CommunicationInfo.email rosa@ufal.mff.cuni.cz
metashare.ResourceInfo#ResourceComponentType#ToolServiceInfo.languageDependent true
metashare.ResourceInfo#ContentInfo.detailedType tool
dc.rights.label PUB
has.files yes
branding LINDAT / CLARIAH-CZ
sponsor Grantová agentura Univerzity Karlovy v Praze GAUK 15723/2014 Modelování závislostní syntaxe napříč jazyky nationalFunds
sponsor Univerzita Karlova v Praze (mimo GAUK) SVV 260 104 Specifický vysokoškolský výzkum nationalFunds
sponsor Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky LM2010013 LINDAT/CLARIN: Institut pro analýzu, zpracování a distribuci lingvistických dat nationalFunds
files.size 14874
files.count 2


 Files in this item

 Download all files in item (14.53 KB)
This item is
Publicly Available
and licensed under:
GNU General Public License, version 2
GNU General Public License, version 2.0
Icon
Name
povidej.pl
Size
8.2 KB
Format
Unknown
Description
Czech version
MD5
5506ede219982fab472ee488d4692d47
 Download file
Icon
Name
tell.pl
Size
6.33 KB
Format
Unknown
Description
English version
MD5
44f1c066ed469a17635cef757db87144
 Download file

Show simple item record