EN | CS

logo KREAS

Skript 2015 – korpus rodilých mluvčích češtiny 

Instrukce k přípravě korpusu

Přepis a anonymizace žákovských textů 

Oprava žákovských textů

 


Tato práce vznikla za podpory projektu „Kreativita a adaptabilita jako předpoklad úspěchu Evropy v propojeném světě“, reg. č.: CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_019/0000734, financovaného z Evropského fondu pro regionální rozvoj, projektu Univerzity Karlovy Progres Q10 "Jazyk v proměnách času, místa, kultury" a projektu OP Praha – pól růstu "Zvýšení kvality vzdělávání a začleňování žáků s OMJ spojené s jeho radikální inovací", reg. č.:CZ.07.4.68/0.0/0.0/16_037/0000299, financovaného z Evropských strukturálních a investičních fondů.