|

2013-005-01-000

Začátek schůze Poslanecké sněmovny 21. ledna 2014 v 10.00 hodin Přítomno: 186 poslanců

Date2014-01-21
Meeting2013/005
Agenda Item2013/005/000
Authorizedyes
Sourcehttps://www.psp.cz/eknih/2013ps/stenprot/005schuz/s005001.htm#r0

Javascript seems to be turned off, or there was a communication error. Turn on Javascript for more display options.

index   005 < Page 006 > 007

Předseda PSP Jan Hamáček Dalším vystupujícím bude pan předseda klubu TOP 09 poslanec Kalousek. Prosím. Připraví se pan předseda Stanjura. Poslanec Miroslav Kalousek jsem s obdivem naslouchal loajální a dojemné snaze pana předsedy Faltýnka nás přesvědčit o tom, že tady vůbec nejde o podmínku pana prezidenta republiky, že skutečně klíčové je projednat zákony související, jak on řekl, s Rekonstrukcí státu. Tak ještě jednou - jen zopakuji informace z otevřených zdrojů. Prezident republiky říká, že bude vyžadovat negativní lustrační osvědčení. Rodící se vládní koalice konstatuje neřešitelný problém, neboť předseda jedné z těchto stran není schopen ho předložit. Předseda hnutí ANO se schází s prezidentem republiky a prezident republiky říká "rychlé projednání služebního zákona by mohlo být řešením". Předseda hnutí ANO říká "pan prezident informoval, že rychlé projednání služebního zákona může být řešením absence negativního lustračního osvědčení". Designovaný premiér Sobotka říká "vidím to jako řešitelné". To jsou fakta z otevřených zdrojů. Proto se schází tato Sněmovna jednadvacátého. A pan předseda Faltýnek chce, abychom věřili, že tomu tak není. My vám to samozřejmě věříme asi tak, jako že Andrej nikdy nic nepodepsal. (Smích z pravé strany sálu.)Souhlasím s tím, že příměr pana profesora Fialy není úplně přesný. Kdyby tomu tak bylo, tak je to dokonce méně nebezpečné než tak, jak to je. To není zákon pro jednoho člověka. Lex Babiš se tomu říká, proto, že je první, že je to pilotní projekt. Ale že tímto postupem, touto spoluprací dvou institucí, prezident republiky a Poslanecká sněmovna, tedy její většina, se přestane uplatňovat lustrační zákon na všechny ministry. *** Někteří z vás říkají "o lustračním zákonu tam není ani slovo" a mají pravdu. O lustračním zákonu tam není ani slovo. Ale svou aktivní spoluprací s prezidentem republiky způsobíte, že od zítřka nebudou na ministry vyžadována lustrační osvědčení. Prezident republiky tohle zcela jasně řekl. To znamená, lex Babiš je pilotní projekt. si myslím, že pan předseda hnutí ANO by si mohl blahopřát, protože v moderním zákonodárství byli pouze dva lidé, kvůli kterým byly přijímány urychleně zákony, a v obou dvou případech se jednalo o pilotní projekty. Byl to Adolf Schwarzenberg v roce 1947. Protože to byl vlastenec a nebylo možné mu odebrat majetek na základě Benešových dekretů, tak se schválil lex Schwarzenberg. A bude to lex Babiš dnes, 21. ledna 2014. A tak jako lex Schwarzenberg byl pilotním projektem k brutálnímu a protiústavnímu zabavování majetků v dalším období, tak lex Babiš otevírá dveře tomu, aby byl pilotním projektem pro obsazování dalších a dalších estébáků do čela jednotlivých ministerstev. A o tohle tady jde. Nejde vůbec o nic jiného. rozumím, že to podporují komunisté, ti měli na lustrační zákon vždy svůj jasný názor. Rozumím sociálním demokratům, absolutně chápu hnutí ANO, ti ten problém mají zakódovaný v osobě svého předsedy. Ale řadu z nás zarazil, a musím říct, některé z nás velmi mrzí, přístup strany lidové. Strana lidová říká "my trváme na tom, aby byl zachován lustrační zákon", a přitom je dnes připravena učinit - ne projednáváním, ale dnešním prvním čtením zrušíte na ministerstvech fakticky, aniž by se pohnulo písmenko v právním řádu, zrušíte na ministerstvech lustrační zákon. A vy to víte. A vy to víte! Vy jenom zoufale nechcete slyšet, aby se to říkalo. Promiňte, to je pokrytectví! Děkuji. (Potlesk TOP 09.)

Download XMLDownload textCreate Person name