|

2013-005-02-004

4. Návrh poslanců Stanislava Polčáka, Andreje Babiše, Pavla Bělobrádka a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 44/ - prvé čtení

Date2014-01-22
Meeting2013/005
Agenda Item2013/005/004
Authorizedyes
Sourcehttps://www.psp.cz/eknih/2013ps/stenprot/005schuz/bqbs/b03800401.htm#r0

Javascript seems to be turned off, or there was a communication error. Turn on Javascript for more display options.


index Page 001 > 002

Místopředseda PSP Vojtěch Filip 4. Návrh poslanců Stanislava Polčáka, Andreje Babiše, Pavla Bělobrádka a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 44/ - prvé čtení Nyní tedy žádám zástupce navrhovatelů pana poslance Stanislava Polčáka, aby přednesl uvedený návrh. Poslanec Stanislav Polčák Děkuji, pane místopředsedo. Nyní již tedy skutečně pouze ve stručnosti. Odkazuji na poměrně podrobnou debatu, která se zaměřila i na text prováděcí normy k Ústavě, která právě v předchozím hlasování prošla do dalšího čtení. Prováděcí zákon se samozřejmě musí odvíjet od textu schválené ústavní změny, nebo předpokládané schválené ústavní změny. Textace vychází opět plně, jak jsem již poukázal v minulé debatě, z diskusí, které byly vedeny, a již bylo dosaženo ústavního kompromisu na půdě této Sněmovny v minulém období. A v zásadě i odráží podle mého názoru debatu, která proběhla v Senátu na úrovni právě diskuse nad Ústavou. toto své vystoupení nebudu dále protahovat, protože vše, co zaznělo, by mělo zaznít, s jedinou výjimkou. Podle mého názoru by bylo vhodné, aby lhůta pro projednání tohoto zákona byla přiměřeně delší, než je lhůta pro projednání ústavní změny, tak aby mohlo být dosaženo výsledné shody nad jak ústavním textem, a právě proto nad textem zákona. Dávám také ke zvážení, aby ten prováděcí zákon nebyl ve Sněmovně schvalován dříve, než bude schválena i změna Ústavy na úrovni Senátu. Jinými slovy, aby bylo nejprve definitivně jisté, že změna Ústavy prošla oběma komorami Parlamentu České republiky, a teprve následně by byl text zákona projednáván zde na půdě Poslanecké sněmovny. A pak by tedy procházel standardním legislativním čtením. Nechtěl bych své kolegy spolupředkladatele, ctěné pány poslance, vlastně postavit do určitého světla, ve kterém jsme se octli minule, kdy byl i zákon schválen zde. Bylo na něm tedy hodně odpracováno podle mého přesvědčení a následně i tento zákon spadl pod stůl, protože nebyla schválena změna Ústavy. Z tohoto důvodu je podle mého názoru správnější, než se dostat do stejné pozice jako minule, aby byl nejprve schválen ústavní text a poté byl schvalován text zákona. jsem také původně považoval za možná vhodnější, aby tento zákon byl stažen z této schůze, aby tedy nebyl projednáván. Na druhou stranu zde musím ještě závěrem říci k výtkám, které byly směrovány ze strany některých kolegů z ODS, že my jsme tento návrh zákona předložili v době, kdy to bylo poprvé možné, a nikdo z nás neusiloval o to, aby tento návrh zákona byl projednáván na této mimořádné schůzi. Takže pokud jsem zde byl málem osočen z toho, že se podílíme na tom, že je zakrýván takzvaně služební zákon jinými zákony, tak chci říci, že nikdo z předkladatelů na tom podíl neměl a ani se mnou tady nebyl tento postup konzultován, nicméně samozřejmě rozhodnutím většiny této Sněmovny mi nezbylo než jej akceptovat. Propříště by bylo asi vhodnější minimálně si některá fakta ověřit. považuji za vhodné, aby se tento návrh zákona projednal na co nejbližší schůzi, poté kdy bude schválen text ústavní změny. Děkuji za pozornost.

Download XMLDownload textWaveform viewCreate Person name