|

2013-036-12-224

224. Změna usnesení vlády ze dne 20. října 2014 č. 850, k návrhu na působení sil a prostředků resortu Ministerstva obrany v zahraničních operacích v letech 2015 a 2016 s výhledem na rok 2017 /sněmovní tisk 664/

Date2015-12-18
Meeting2013/036
Agenda Item2013/036/224
Authorizedyes
Sourcehttps://www.psp.cz/eknih/2013ps/stenprot/036schuz/bqbs/b41022401.htm#r0

Javascript seems to be turned off, or there was a communication error. Turn on Javascript for more display options.


index Page 001 > 002

Místopředseda PSP Petr Gazdík 224. Změna usnesení vlády ze dne 20. října 2014 č. 850, k návrhu na působení sil a prostředků resortu Ministerstva obrany v zahraničních operacích v letech 2015 a 2016 s výhledem na rok 2017 /sněmovní tisk 664/ Předložený návrh uvede pan ministr obrany Martin Stropnický. Prosím, pane ministře, máte slovo. Ministr obrany ČR Martin Stropnický Děkuji, pane předsedající. Děkuji i za to zařazení, dámy a pánové. Změna uvedeného usnesení vlády se týká navýšení počtu příslušníků resortu Ministerstva obrany vyčleněných do aliančního pohotovostního systému sil rychlé reakce NATO Response Force v roce 2016. Návrhem na navýšení počtu osob vyčleňovaných do NRF v roce 2016 reagujeme na potřeby reformovaného konceptu NRF, který je jedním z opatření posilujících obranné kapacity NATO v kontextu zhoršující se bezpečnostní situace. Nový koncept, který začne platit dnem 1. ledna příštího roku, přinese změnu složení a velikosti NRF a úpravu úrovně a délky trvání pohotovosti k nasazení v operaci včetně vytvoření sil velmi vysoké pohotovosti, takzvané VJTF. To vše mimo jiné zvyšuje nároky na velikost národních příspěvků. Návrh na změnu výše uvedeného usnesení vlády se týká bodu 1/10 a jedná se o navýšení počtu osob vyčleňovaných resortem Ministerstva obrany České republiky do NRF v roce 2016 z původně schválených 452 na 816 osob. I když se jedná o významné navýšení našeho příspěvku ve srovnání s letošním rokem, kdy vyčleňujeme do NRF celkem 1500 osob, není nijak dramatické. Materiál byl zpracován v úzké spolupráci mezi Ministerstvem obrany a Ministerstvem zahraničních věcí za účelem dosažení souladu mezi bezpečnostními závazky, prioritami a ambicemi zahraniční politiky České republiky a jejími vojenskými schopnostmi a možnostmi. V případě rozhodnutí o nasazeni NRF budou potřebné finanční prostředky v souladu s usnesením vlády ze dne 22. října 2007 zajištěny mimo rozpočet resortu Ministerstva obrany. Děkuji a doporučuji Poslanecké sněmovně předložený materiál schválit. Místopředseda PSP Petr Gazdík Děkuji panu ministrovi. Ještě měl možnost vystoupit pan ministr zahraničních věcí Lubomír Zaorálek, který je ale bohužel omluven. Usnesení výboru pro obranu bylo doručeno jako sněmovní tisk 664/1. Nyní prosím zpravodaje tohoto výboru pana poslance Bohuslava Chalupu, aby nás informoval o jednání výboru a přednesl návrh usnesení Poslanecké sněmovny. Prosím, pane poslanče. Poslanec Bohuslav Chalupa Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážené kolegyně, kolegové, vážení členové vlády. Na úvod chci poznamenat, že mám jako zpravodaj možnost zde exhibovat, neučiním tak, protože nechci plýtvat vaším časem. Naopak chci zdůraznit, že zde reprezentuji výbor pro obranu, práci celého výboru pro obranu za celé dva roky, kdy i tato norma doplňuje celý komplex branné legislativy, kterou si výbor pro obranu opravdu poctivě odpracoval, za což kolegům ve výboru chci poděkovat. Nyní k vlastní zpravodajské zprávě. Děkuji panu ministrovi za to, že v podstatě tady vysvětlil celou problematiku a odůvodnění změny usnesení vlády ze dne 20. října 2014 číslo 850. Jenom dodám, že pokud jde o právní aspekty, pak navrhovaný mandát je v souladu s mezinárodním právem i vnitrostátním právem. Podrobnosti jsou uvedeny v části K. Právní aspekty vyslání sil a prostředků resortu Ministerstva obrany do zahraničních operací v návrhu na působení sil a prostředků Ministerstva obrany zahraničních operací v letech 2015 a 2016 s výhledem na rok 2017. Pokud jde o finanční prostředky, v případě rozhodnutí o nasazení NRF budou potřebné finanční prostředky v souladu s usnesením vlády ze dne 22. října 2007 číslo 1194 zajištěny mimo rozpočet resortu Ministerstva obrany. A na závěr, předložený návrh je v souladu se závazky vyplývajícími z členství ČR v NATO v souladu s bezpečnostní strategií ČR, obrannou strategií ČR a zahraničněpolitickými prioritami ČR. Je předkládán v návaznosti na rozhodnutí o výrazném posílení sil NRF, o kterém rozhodly členské státy NATO v červnu 2015. Děkuji za pozornost.

Download XMLDownload textWaveform viewCreate Person name