|

2013-036-12-000

2013-036-12-000

Date2015-12-18
Meeting2013/036
Agenda Item2013/036/000
Authorizedyes
Sourcehttps://www.psp.cz/eknih/2013ps/stenprot/036schuz/s036409.htm#r1

Javascript seems to be turned off, or there was a communication error. Turn on Javascript for more display options.

index Page 001 > 002

Místopředseda PSP Petr Gazdík Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, zahajuji další jednací den 36. schůze Poslanecké sněmovny. Prosím, abyste se přihlásili svými identifikačními kartami. Budeme pokračovat dalšími body dle schváleného pořadu schůze. Nejprve ale přečtu omluvu. Pan ministr Chovanec se omlouvá dnes od 12.30 do konce jednacího dne. První s přednostním právem, ještě než budeme probírat jednotlivé body schůze, je přihlášen pan předseda poslaneckého klubu KSČM Pavel Kováčik. Po něm pan ministr obrany. Prosím, pane poslanče. Poslanec Pavel Kováčik Vážený pane předsedající, rozsvítilo se mi poněkud později, ale přece jenom. Myslím tím tady světýlko pod mikrofonem. Paní a pánové, se musím přidat, nerad, k panu předsedovi poslaneckého klubu ODS Stanjurovi, protože pro stenozáznam musí zaznít, že tady nešlo o žádnou dohodu předsedů klubů o tom přerušení do pátku 8. ledna, protože ani se mnou to tímto způsobem a takto nebylo konzultováno. Byly různé scénáře. Žádný z těch scénářů, o kterém byla řeč mezi námi i předsedy poslaneckých klubů, neznělo přerušení (37. schůze)do pátku, tím méně do pátku 8. ledna. To je první věc. (Reakce na vystoupení poslance Stanjury před přerušením 37. schůze dne 18. 12. ve 12.30.)Druhá věc. Musím říci, že poslední dobou se tady extrémně porušuje v podstatě jakákoliv dohoda, která se udělá. Mluvím o dohodě na harmonogramu pro první pololetí, kde jsme na organizačním výboru, pokud vím, všechny poslanecké kluby nebo zástupci všech poslaneckých klubů, hlasovali pro to, že ten týden, kde je pátek 8. ledna, bude týdnem poslaneckým. Jak známo, poslanecký týden je určen na jiné poslanecké aktivity než na schůzi Poslanecké sněmovny, na probíhání přerušené nebo případně mimořádné. Taky jsem slyšel, že prý se chystá ještě mimořádná schůze na pátek osmého, a myslím si, že není dobře ten rok začínat tím, že dohoda, která se tady týká všech klubů, protože všichni pro to hlasovali na organizačním výboru, se vzápětí hned první týden nového roku poruší takovýmto způsobem. Není naší vinou, že se program vleče. Není naší vinou, že začasté vládní koalice si svoje vlastní návrhy obstruuje. Není naší vinou, že místo toho, aby byly učiněny pokusy o dohodu, se snaží věci vládní koalice protlačovat téměř způsobem bagristy. Myslím si, že by bylo dobře, abychom začali také přemýšlet nad tím, a zase se obracím ke kolegům a kolegyním vládním poslancům a poslankyním a také k ministrům a ministryním a k předsedovi vlády, začít přemýšlet o změně stylu. Některé věci z minulosti, pravda, nebyly úplně košer. Také se o tom dnes hovořilo. Ale některé věci by bylo dobře vyvolat znovu na scénu, například to, že když mám zájem, aby něco bylo dobře, dokonalé, úspěšně projednáno, tak přijdu na příslušný poslanecký klub, vysvětlím svůj postoj a jednám, nebo alespoň za příslušnými zástupci poslaneckých klubů. To se tady neděje, nebo alespoň jsem nezaznamenal příliš. Pravda, ojedinělé případy byly, ale v těch rozhodujících záležitostech se skutečně vládní koalice snaží ty věci protlačit téměř za každou cenu. Můžu si myslet cokoliv o způsobech, a nic hezkého to není, o způsobech, kterými například pravicová opozice postupuje při obstrukci. jsou to věci, se kterými souhlasím věcně, nebo nesouhlasím. *** Ale jedno je jisté. V řadě případů se tomu zdržování dalo předejít, kdybychom měli k sobě vzájemně větší úctu, kdybychom pamatovali na to, že každá strana zastoupená v této Poslanecké sněmovně svoje voliče, jejichž zájmy tady zastupovat a také začasté zastupuje. Mezi zastupování zájmu voličů nepatří to, že bychom si vzájemně měli okopávat kotníky, podrážet nohy, mydlit schody a tak podobně. Je to možná trošku do svědomí, ale také do toho, že občané od nás očekávají, že tady také něco odpracujeme. Nyní k druhé věci. Je již dlouholetou tradicí, že poslanecký klub KSČM pro vás přichystá u příležitosti konce starého roku a začátku nového roku malý dárek. Ano, je to opět kalendář a je to dárek nad jiné vhodný. (Ukazuje stolní kalendář.)Prosím, poznamenejte si tam ten harmonogram, abyste při rozhodování, v kterém týdnu budeme jednat, v kterém týdnu necháme poslancům a poslankyním na jejich práci v regionech, měli na paměti, že byla uzavřena jakási dohoda a že je dobře ji dodržet. Chci z tohoto místa navzdory všemu, co se tady dělo, poděkovat za to, že jsme tady spolu celý ten rok vydrželi. Pravda, někdy ve velmi tvrdých hádkách, ale přece jenom jsme tu na jednom pracovišti. Dovolte mi, abych poděkoval také zaměstnancům Poslanecké sněmovny, abych poděkoval ochranné službě, abych poděkoval lékařské službě, minule jsem na to zapomněl a dostal jsem zaslouženě vynadáno, a všem, kteří se o to, abychom zde mohli pracovat, celý rok poctivě starali. Přeji jménem poslaneckého klubu KSČM všem pohodové a klidné Vánoce, a všem přeji, aby v novém roce vedle toho zdraví, které je nejdůležitější, byli s životem svým a svých blízkých spokojeni, aby je nikdo pokud možno příliš nenaštval a aby se jim hloupost lidská zdaleka vyhýbala. Děkuji. Vše nejlepší. (Potlesk spíše zleva.)

Download XMLDownload textCreate Person name