|

2013-036-10-045

45. Vládní návrh zákona o některých přestupcích /sněmovní tisk 554/ - prvé čtení

Date2015-12-16
Meeting2013/036
Agenda Item2013/036/045
Authorizedyes
Sourcehttps://www.psp.cz/eknih/2013ps/stenprot/036schuz/bqbs/b36904501.htm#r0

Javascript seems to be turned off, or there was a communication error. Turn on Javascript for more display options.


Místopředseda PSP Petr Gazdík 45. Vládní návrh zákona o některých přestupcích /sněmovní tisk 554/ - prvé čtení Je tady žádost o odhlášení, odhlašuji vás všechny, prosím, abyste se přihlásili svými hlasovacími kartami. Zahajuji hlasování o vrácení předloženého návrhu navrhovateli k dopracování. Kdo je pro, nechť zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti? Je to hlasování číslo 320, přihlášeno je 121 poslankyň a poslanců, pro 29, proti 68, návrh nebyl přijat. Budeme se tedy zabývat na přikázání výboru k projednání. Nejprve rozhodneme o přikázání garančnímu výboru. Předseda Poslanecké sněmovny svým rozhodnutím navrhl přikázat předložený návrh k projednání ústavněprávnímu výboru jako garančnímu. Navrhuje někdo přikázání jinému výboru jako garančnímu? Není tomu tak. Zahajuji tedy hlasování o přikázání tohoto návrhu ústavněprávnímu výboru jako garančnímu. Kdo je, pro, nechť zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti? Je to hlasování číslo 321, přihlášeno je 121 poslankyň a poslanců, pro 116, proti žádný. Konstatuji tedy, že tento návrh byl přikázán k projednání ústavněprávnímu výboru jako garančnímu výboru. Předseda Poslanecké sněmovny nenavrhl přikázat tento návrh dalšímu výboru, mám tady návrh pana poslance Bendy na přikázání tohoto návrhu zákona k přikázání výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj. někdo ještě nějaký jiný návrh? Není tomu tak. Budeme tedy hlasovat o přikázání výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj. Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro přikázání tomuto výboru, nechť zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti? Je to hlasování číslo 322, přihlášeno je 121 poslankyň a poslanců, pro 117, proti 2, návrh byl přijat. Posledním návrhem, kterým se budeme zabývat, se kterým pan navrhovatel souhlasil, bylo prodloužení lhůty k projednání na sto dnů, tak jak to navrhl pan poslanec Benda. Zahajuji hlasování o prodloužení lhůty k projednání na sto dnů. Kdo je pro, nechť zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti? Je to hlasování číslo 323, přihlášeno je 121 poslankyň a poslanců, pro 120, proti 1, i tento návrh byl přijat. Konstatuji tedy, že jsme vládní návrh zákona o některých přestupcích, sněmovní tisk 554, přikázali ústavněprávnímu výboru jako garančnímu, dále výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj a prodloužili jsme lhůtu na projednání ve výborech na sto dnů. Děkuji panu zpravodaji i panu ministrovi a končím projednávání bodu číslo 45. Zahajuji dále projednávání přerušeného bodu

Download XMLDownload textWaveform viewCreate Person name