|

2013-036-08-199b

199. Zpráva o výkonu dohledu nad finančním trhem v roce 2014 /sněmovní tisk 530/

Date2015-12-11
Meeting2013/036
Agenda Item2013/036/199
Authorizedyes
Sourcehttps://www.psp.cz/eknih/2013ps/stenprot/036schuz/bqbs/b28219901.htm#r0

Javascript seems to be turned off, or there was a communication error. Turn on Javascript for more display options.


index Page 001 > 002

Místopředseda PSP Petr Gazdík 199. Zpráva o výkonu dohledu nad finančním trhem v roce 2014 /sněmovní tisk 530/ Zprávu projednal rozpočtový výbor. Usnesení vám bylo doručeno jako sněmovní tisk 530/1. Nyní prosím, aby se slova ujal zpravodaj tohoto výboru pan poslanec Jaroslav Klaška a informoval nás o jednání výboru a přednesl návrh usnesení Poslanecké sněmovny. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Poslanec Jaroslav Klaška Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážení členové vlády, kolegyně a kolegové, dovolte mi, abych vás seznámil s usnesením rozpočtového výboru z 27. schůze ze dne 2. září ke zprávě České národní banky o výkonu dohledu nad finančním trhem v roce 2014. Po úvodním slově viceguvernéra České národní banky Vladimíra Tomšíka, zpravodajské zprávě poslance Jaroslava Klašky a po rozpravě rozpočtový výbor Poslanecké sněmovny Parlamentu: I. bere na vědomí Zprávu České národní banky o výkonu dohledu nad finančním trhem v roce 2014; II. doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu, aby přijala následující usnesení: "Poslanecká sněmovna Parlamentu bere na vědomí Zprávu České národní banky o výkonu dohledu nad finančním trhem v roce 2014."; III. pověřuje zpravodaje výboru, aby s tímto usnesením seznámil Poslaneckou sněmovnu Parlamentu. Děkuji za pozornost. Místopředseda PSP Petr Gazdík Děkuji panu zpravodaji a zahajuji všeobecnou rozpravu, do které se hlásí pan guvernér. Prosím, pane guvernére, máte slovo. Guvernér ČNB Miroslav Singer Vážený pane předsedo, vážení páni ministři, vážené paní poslankyně, páni poslanci... Místopředseda PSP Petr Gazdík Zatím pouhý místopředseda, pane guvernéra, ale třeba v České národní bance víte víc. Děkuji. (Pobavení.) Guvernér ČNB Miroslav Singer Nikdy není pozdě. Ale zkusím jenom stručně, abych vás v pátek příliš nezdržel. Zpráva o výkonu dohledu nad finančním trhem je standardní dokument. Týká se roku 2014. V roce 2014 jsme nezaznamenali žádné dramatické změny na struktuře finančního trhu, zavřeli jsme jednu kampeličku, získali jsme jednu pobočku japonské banky. Pokud se týká legislativy, transponovali jsme velmi významné směrnice v oblasti bankovnictví z Evropské unie a nařízení, které posílily, znamenaly posílení regulatorního rámce sektoru. Novelizovali jsme zákon o investičních společnostech a fondech a novelizovali jsme zákon o spořitelních a úvěrových družstev. V sekundární legislativě jsme vydali 12 vyhlášek, 18 opatření obecné povahy, 11 úředních sdělení a 8 sdělení o vydání obecných pokynů. Pokud jde o výkon dohledu, dohlíželi jsme na dálku i prostřednictvím kontrol. Zmíním, že bylo provedeno 39 kontrol v bankách a družstevních záložnách, současně bylo v roce 2014 ukončeno 28 kontrol u poskytovatelů investičních služeb a 79 kontrol pojišťovacích zprostředkovatelů. V pojišťovnách se uskutečnily 4 kontroly. Pokud jde o sankci, pravomocně jsme ukončili celkem 77 sankčních řízení. Pokud jde o dohled nad dodržováním pravidel ochrany spotřebitele, dvě třetiny podání jsou víceméně rovnoměrně rozděleny mezi pojišťovnictví a úvěrové instituce tak jako v předchozích letech, v pojišťovnictví převládají stížnosti na předsmluvní informace a poplatky, v úvěrových institucích nejvíc v oblasti platebního styku a poplatků. My jsme se trochu soustředili kontrolami na ty požadavky nového občanského zákoníku, abych přiblížil, možnost odstoupení od smlouvy v prvním měsíci po uzavření podání výpovědi v prvních dvou měsících. Na úrovni mezinárodní spolupráce vypíchnu vedle spolupráce s evropskými orgány zapojení do deseti kolegií evropských bankovních skupin a jedné s centrálou v USA. Pokud jde o finanční trh v roce 2014, je to stabilní trh, dosahuje dobrých hospodářských výsledků, bankovní sektor je zdravý, dobře kapitálově vybavený, nemá problém v oblasti likvidity. Družstevní záložny - hospodaření se poněkud zlepšilo, na druhou stranu se zhoršila kvalita úvěrového portfolia. Bavíme se o roku 2014, připomínám. Pokud jde o obchodníky s cennými papíry, sektor se vyvíjel pozitivně, aktiva kolektivního investování rostla, sektor vykázal zisk. Penzijní společnosti - sektor dosáhl kladného hospodářského výsledku. Pojišťovny také, sektor stabilizovaný, vykázal čistý zisk. Došlo i k oživení, tzn. k růstu hrubého pojistného a zvětšení bilanční sumy pojišťoven. Zde si dovolím skončit a vyčkám vašich dotazů.

Download XMLDownload textWaveform viewCreate Person name