|

2013-036-08-053

53. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 77/1997 Sb., o státním podniku, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 600/ - prvé čtení

Date2015-12-11
Meeting2013/036
Agenda Item2013/036/053
Authorizedyes
Sourcehttps://www.psp.cz/eknih/2013ps/stenprot/036schuz/bqbs/b28505301.htm#r0

Javascript seems to be turned off, or there was a communication error. Turn on Javascript for more display options.


index Page 001 > 002

Místopředseda PSP Petr Gazdík 53. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 77/1997 Sb., o státním podniku, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 600/ - prvé čtení Z pověření vlády předložený návrh uvede již připravený ministr průmyslu a obchodu Jan Mládek. Prosím, pane ministře, máte slovo. Ministr průmyslu a obchodu ČR Jan Mládek Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, předkládám vám návrh novely zákona o státním podniku. Tento komplexní návrh novely zákona byl vypracován na základě řady podnětů prezidenta NKÚ vzešlých z kontrolní činnosti tohoto úřadu a na základě analýzy postavení a činnosti státních podniků, kterou v roce 2014 provedlo moje ministerstvo. Jeho hlavním cílem je přesněji vymezit pravidla pro hospodaření podniku s majetkem státu, transparentně určit povinnosti a vymezit odpovědnost ředitelů, jejich zástupců a členů dozorčích rad státních podniků, posílit dohled zakladatelů vůči státním podnikům, a to zejména z hlediska monitoringu a správnosti nakládání a hospodaření s majetkem státu. Novela zákona zpřesňuje postavení ředitele státního podniku, vymezuje jeho základní povinnosti a zpřesňuje definici jeho odpovědnosti jako statutárního orgánu podniku. Posiluje a zpřesňuje postavení členů dozorčích rad v oblasti vnitřní kontroly podniku a ukládá, aby tyto kontrolní orgány úzce spolupracovaly se zakladateli. Posiluje se též působnost zakladatelů vůči státnímu podniku, a to zejména z hlediska kontroly nakládání s finančními prostředky a hospodaření s majetkem státu. Smyslem navrhované právní úpravy je zejména omezit korupční rizika. V souladu s tím se stanovují přesnější a přísnější pravidla regulace nakládání s majetkem podniků včetně zveřejňování záměrů zcizit jejich nepotřebné nemovité věci. Novela zákona by také měla přispět k urychlenému dokončení likvidace státních podniků, které po privatizaci rozhodující části jejich majetku ztratily svoji podnikatelskou schopnost a ekonomický význam. Novela současně uvádí zákon o státním podniku do souladu s obecnými právními předpisy, které upravují postavení právnických osob a jejich orgánů, zejména pak občanským zákoníkem a zákonem o obchodních korporacích. Vážení páni poslanci, vážené paní poslankyně, v závěru bych vás chtěl požádat o podporu tohoto návrhu zákona jak na tomto dnešním jednání, tak i v následujícím legislativním procesu ve výborech Poslanecké sněmovny ve druhém a třetím čtení. Děkuji za pozornost. Místopředseda PSP Petr Gazdík Děkuji panu ministrovi. Prosím nyní, aby se slova ujal zpravodaj pro prvé čtení, kterým je pan poslanec Pavel Šrámek. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Poslanec Pavel Šrámek Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, jak již pan ministr řekl, jedná se o úpravu zákona, nebo o novelu zákona, a vlastně právní úpravy je přesné vymezení postavení kompetencí a odpovědnosti ředitelů a členů dozorčích rad státních podniků a vztahů orgánů podniků k jejich zakladatelům. Cílem je dále stanovit základní soubor práv a povinnosti podniků představujících obsah práva hospodařit s majetkem státu. Návrh kromě jiného omezit korupční rizika, jak již zmiňoval pan ministr, a zamezit špatnému hospodaření a netransparentním prodejům majetku. Tento tisk byl přikázán hospodářskému výboru jako garančnímu výboru a si dovoluji navrhnout přikázat tento tisk k projednání samozřejmě rovněž hospodářskému výboru sněmovny. Děkuji.

Download XMLDownload textWaveform viewCreate Person name