|

2013-036-07-216

216. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 47/2002 Sb., o podpoře malého a středního podnikání a o změně zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 545/ - druhé čtení

Date2015-12-10
Meeting2013/036
Agenda Item2013/036/216
Authorizedyes
Sourcehttps://www.psp.cz/eknih/2013ps/stenprot/036schuz/bqbs/b25521601.htm#r0

Javascript seems to be turned off, or there was a communication error. Turn on Javascript for more display options.


index Page 001 > 002

Předseda PSP Jan Hamáček 216. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 47/2002 Sb., o podpoře malého a středního podnikání a o změně zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 545/ - druhé čtení Prosím pana ministra průmyslu a obchodu Jana Mládka, aby tento tisk uvedl. Ministr průmyslu a obchodu ČR Jan Mládek Vážený pane předsedo, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, předkládám vám návrh novely zákona o podpoře malého a středního podnikání, na základě kterého vznikne nový subjekt s názvem Agentura pro podnikání a inovace. Tato agentura bude podřízena zákonu č. 234/2014 Sb., o státní službě, a bude plnit roli zprostředkujícího subjektu z pohledu evropských strukturálních a investičních fondů. Novela zákona je vypracována na základě požadavku Evropské komise vzneseného na jednáních delegace České republiky s Evropskou komisí na lednovém a únorovém zasedání tohoto roku na Ministerstvu vnitra k implementaci služebního zákona. Evropská komise žádá, aby všechny zprostředkující subjekty pro jednotlivé operační programy byly podřízeny služebnímu zákonu nebo obdobné právní úpravě. Evropská komise se v tomto požadavku opírala o závazky přijaté Českou republikou v Dohodě o partnerství, která představuje základní dokument pro uplatňování kohezní politiky v České republice na programové období 2014 2020. Vybrali jsme tedy variantu, kdy ze současné agentury pro podporu podnikání a investic CzechInvest bude vyčleněn příslušný útvar zabývající se evropskými strukturálními a investičními fondy do nové Agentury pro podnikání a inovace. (Neklid a šum v jednací síni.)K odštěpení dojde prostřednictvím předkládané novely - Předseda PSP Jan Hamáček Pane ministře, se omlouvám a potřetí ve velmi krátké době prosím o klid ve sněmovně. Děkuji. Ministr průmyslu a obchodu ČR Jan Mládek K odštěpení dojde prostřednictvím předkládané novely zákona číslo č. 47/2002 Sb., o podpoře malého a středního podnikání, jímž byla agentura CzechInvest zřízena. Bez závazného příslibu takového postupu z české strany Evropská komise nehodlala schválit operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost a zamýšlela eventuálně i blokovat čerpání 4,3 miliardy eur, které byly do OP PIK alokovány z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Každé zdržení při schvalování tohoto předpisu, a tedy v naplnění dohod s Evropskou komisí představuje riziko zastavení čerpání peněžních prostředků z evropských strukturálních a investičních fondů. Vzhledem k tomuto jsme hospodářskému výboru jakožto výboru garančnímu doporučili neakceptovat pozměňovací návrh poslance Urbana v části, kde navrhuje podřadit agenturu CzechInvest pod působnost zákona o státní službě. Naopak souhlasím s návrhem pana poslance na doplnění forem podpory o zvýhodněné služby. Hospodářský výbor na svém zasedání 2. prosince pozměňovací návrh poslance Urbana přijal. Chtěl bych ještě zdůvodnit, proč jsme to udělali. Smyslem agentury, jako je CzechInvest a CzechTrade, původně bylo, že vznikne instituce, která je na půl cesty mezi podnikatelským sektorem a státní správou. Podřazením CzechInvestu, jehož hlavním úkolem je získávat zahraniční investice, by ztratila tato agentura smysl, protože to ti lidé by mohli být součástí Ministerstva průmyslu a obchodu rovnou. Čili tím bychom porušili samotný smysl CzechInvestu. Řešení, které jsme původně předpokládali a které nakonec nebylo přijato, že část CzechInvestu bude pod státní službou a část bude pod zákoníkem práce, bohužel nakonec neprošlo, a proto jsem nucen předkládat tento zákon. Vzhledem ke skutečnosti, že v následné realizaci zákona ve znění pozměňovacího návrhu dojde k výraznému zpoždění v naplnění dohod s Evropskou komisí, a tím pádem i ke zvýšení rizika zastavení čerpání finančních prostředků EU pro Českou republiku, žádám vás o schválení vládního návrhu zákona. Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, v závěru bych vás chtěl ještě jednou požádat o podporu vládního návrhu zákona a zároveň o zkrácení lhůty mezi druhým a třetím čtení na sedm dní. Děkuji za pozornost.

Download XMLDownload textWaveform viewCreate Person name