|

2013-036-03-190

190. Třetí doplněk k účasti ozbrojených sil České republiky na vojenských cvičeních mimo území České republiky a účasti ozbrojených sil jiných států na vojenských cvičeních na území České republiky v roce 2015 /sněmovní tisk 633/

Date2015-11-26
Meeting2013/036
Agenda Item2013/036/190
Authorizedyes
Sourcehttps://www.psp.cz/eknih/2013ps/stenprot/036schuz/bqbs/b10319003.htm#r0

Javascript seems to be turned off, or there was a communication error. Turn on Javascript for more display options.


index Page 001 > 002

Místopředseda PSP Vojtěch Filip 190. Třetí doplněk k účasti ozbrojených sil České republiky na vojenských cvičeních mimo území České republiky a účasti ozbrojených sil jiných států na vojenských cvičeních na území České republiky v roce 2015 /sněmovní tisk 633/ Pan ministr Martin Stropnický jistě rád uvede i tento třetí doplněk. Prosím, pane ministře, máte slovo. Ministr obrany ČR Martin Stropnický Děkuji, pane předsedající. Dámy a pánové, děkuji za možnost projednat i tento doplněk, který asi nepatrně přetáhne 13. hodinu. Předkládaný materiál obsahuje informaci o cvičení Balaton 2015, které je organizované na základě bilaterální dohody mezi Českou republikou a Maďarskem o provedení společného cvičení ozbrojených sil k posílení schopností společné ochrany vnějších hranic schengenského prostoru. Toto cvičení bylo naplánováno v reakci na aktuální vývoj uprchlické krize v Evropě. Uvedený materiál schválila vláda České republiky svým usnesením ze dne 5. října 2015. Děkuji vám za vaši pozornost. Místopředseda PSP Vojtěch Filip Děkuji panu ministrovi. Usnesení výboru bylo doručeno jako sněmovní tisk číslo 633/1. Žádám pana zpravodaje Karla Černého, aby nás informoval o jednání výboru a přednesl návrh usnesení. Prosím, pane zpravodaji. Poslanec Karel Černý Děkuji za slovo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte, abych vás seznámil se 121. usnesením výboru pro obranu z 24. schůze ze dne 12. listopadu 2015, sněmovní tisk 633. Výbor pro obranu Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky po úvodním vystoupení náměstka ministra obrany dr. Jakuba Landovského, zpravodajské zprávě poslance Karla Černého a po rozpravě doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky, aby 3. doplněk k účasti ozbrojených sil České republiky na vojenských cvičeních mimo území České republiky a účasti ozbrojených sil jiných států na vojenských cvičeních na území České republiky v roce 2015, sněmovní tisk číslo 633, vzala na vědomí. Místopředseda PSP Vojtěch Filip Děkuji, pane zpravodaji. Zahajuji všeobecnou rozpravu, nemám do žádnou přihlášku. Z místa také nikoho nevidím, všeobecnou rozpravu končím. Přistoupíme k rozpravě podrobné. Prosím pana zpravodaje, aby konstatoval tu část usnesení, abychom o mohli hlasovat. Poslanec Karel Černý Děkuji za slovo. "Poslanecká sněmovna bere na vědomí 3. doplněk k účasti ozbrojených sil České republiky na vojenských cvičeních mimo území České republiky a účasti ozbrojených sil jiných států na vojenských cvičeních na území České republiky v roce 2015." Místopředseda PSP Vojtěch Filip Děkuji. Rozhodneme v hlasování pořadové číslo 54, které jsem zahájil, a ptám se, kdo pro. Kdo je proti? Děkuji vám. V hlasování pořadové číslo 54 z přítomných 143 pro 116, proti nikdo. Návrh byl přijat. Konstatuji, že usnesení bylo schváleno. Děkuji panu Martinu Stropnickému, ministru obrany České republiky, děkuji zpravodaji a končím bod 190. Tím také končím dnešní dopolední jednání. Sejdeme se ve 14.30 u interpelací na předsedu vlády, tak jak jsou vylosovány. Po nich budou následovat interpelace na členy vlády. A upozorňuji, že od 18. hodiny po skončení ústních interpelací budeme pokračovat ve včera přerušených bodech 66 a 67, případně dalších bodech z bloku smluv v prvním a druhém čtení. Děkuji, přeji dobrou chuť k obědu a sejdeme se ve 14.30 hodin.

Download XMLDownload textWaveform viewCreate Person name