|

2013-036-03-186

186. Informace o průjezdech jednotek ozbrojených sil Spojených států amerických přes území České republiky v měsíci září 2015 /sněmovní tisk 591/

Date2015-11-26
Meeting2013/036
Agenda Item2013/036/186
Authorizedyes
Sourcehttps://www.psp.cz/eknih/2013ps/stenprot/036schuz/bqbs/b10218601.htm#r0

Javascript seems to be turned off, or there was a communication error. Turn on Javascript for more display options.


index Page 001 > 002

Místopředseda PSP Vojtěch Filip 186. Informace o průjezdech jednotek ozbrojených sil Spojených států amerických přes území České republiky v měsíci září 2015 /sněmovní tisk 591/ Požádám pana poslance Skalického, aby zaujal místo u stolku zpravodajů, a zároveň prosím, aby pan ministr obrany Martin Stropnický uvedl tento tisk pro Poslaneckou sněmovnu. Prosím, pane ministře, máte slovo. Ministr obrany ČR Martin Stropnický Děkuji, pane předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, na základě usnesení vlády ze dne 15. prosince 2014 č. 1049 vám předkládám Informaci o průjezdech jednotek ozbrojených sil Spojených států amerických přes území České republiky v měsíci září 2015. Jednotky ozbrojených sil USA se přesouvaly na cvičení NATO Brave Warrior 2015 v Maďarsku. Vláda tuto informaci vzala na vědomí svým usnesením č. 723 ze dne 31. 8. 2015. Pohyb amerických jednotek byl zabezpečen ve spolupráci s Ředitelstvím služby Cizinecké policie České republiky, Ředitelstvím služby Dopravní policie Policie ČR, operačním střediskem Policejního prezidia a Generálním ředitelstvím cel. Vážený pane předsedo, kolegyně, kolegové, děkuji za vaši pozornost. Místopředseda PSP Vojtěch Filip Děkuji panu ministrovi a konstatuji, že usnesení výboru pro obranu bylo doručeno jako sněmovní tisk 591/1. Zádám pana zpravodaje Jiřího Skalického, aby nás informoval o jednání výboru a přednesl návrh usnesení Poslanecké sněmovny. Prosím, pane zpravodaji, máte slovo. Poslanec Jiří Skalický Děkuji, pane předsedající. Vážená vládo, dámy a pánové, dané téma projednal výbor pro obranu na své 23. schůzi dne 15. října 2015, sněmovní tisk 591. Ozbrojené síly Spojených států se v srpnu 2015 obrátily na Ministerstvo obrany České republiky se žádostí o povolení k průjezdu jednotek ozbrojených sil Spojených států, které se budou - v tehdejší době budou - přesouvat přes území České republiky na cvičení NATO v Maďarsku. Průjezdy poté byly realizovány po pozemních komunikacích ve třech dvoudenních přesunech v termínu od 9. do 14. září. Jednotlivé kolony byly doprovázeny vojenskou policií zainteresovaných států. Na území České republiky byla plánovaná přestávka technického charakteru. V rámci průjezdu byl přepravován nadrozměrný náklad a k přepravě tohoto nákladu byl požadován souhlas Ministerstva dopravy. Veškeré náklady na podporu tohoto průjezdu byly hrazeny ze strany Spojených států amerických. Děkuji. Místopředseda PSP Vojtěch Filip Děkuji panu zpravodaji a zahajuji všeobecnou rozpravu, do které nemám žádnou přihlášku, nevidím ani nikoho z místa, takže obecnou rozpravu končím. Závěrečné slovo v tom případě asi žádné nebude. Přistoupíme k rozpravě podrobné a pan zpravodaj se hlásí do podrobné rozpravy. Prosím, pane zpravodaji. Poslanec Jiří Skalický Ano, děkuji. V podrobné rozpravě bych vás seznámil s usnesením výboru pro obranu z 23. schůze dne 15. října 2015 k Informaci o průjezdu jednotek ozbrojených sil Spojených států amerických přes území České republiky v měsíci září 2015, sněmovní tisk 591. Výbor pro obranu Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky po úvodním vystoupení náměstka ministra obrany pro řízení sekce ekonomické a majetkové Pavla Berana, prvního zástupce náčelníka Generálního štábu Armády České republiky genmjr. Jiřího Balouna, zpravodajské zprávě poslance Josefa Hájka v zastoupení zpravodaje Jiřího Skalického a po rozpravě za prvé doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky, aby Informaci o průjezdech jednotek ozbrojených sil Spojených států amerických přes území České republiky v měsíci září 2015, sněmovní tisk 591, vzala na vědomí. Za druhé -

Download XMLDownload textWaveform viewCreate Person name