|

2013-036-03-133

133. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Státu Izrael o programu pracovní dovolené, podepsaná dne 8. června 2015 v Jeruzalémě /sněmovní tisk 527/ - druhé čtení

Date2015-11-26
Meeting2013/036
Agenda Item2013/036/133
Authorizedyes
Sourcehttps://www.psp.cz/eknih/2013ps/stenprot/036schuz/bqbs/b13613301.htm#r0

Javascript seems to be turned off, or there was a communication error. Turn on Javascript for more display options.


index Page 001 > 002

Místopředseda PSP Petr Gazdík 133. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Státu Izrael o programu pracovní dovolené, podepsaná dne 8. června 2015 v Jeruzalémě /sněmovní tisk 527/ - druhé čtení Prosím, aby se jménem vlády ujala slova ministryně práce a sociálních věcí. Ministryně práce a sociálních věcí ČR Michaela Marksová Děkuji za slovo. Vážený pane místopředsedo, poslankyně a poslanci, tato smlouva o pracovní dovolené, resp. dohoda, umožní mladým lidem ve věku 18 30 let uskutečnit roční poznávací pobyt na území druhé smluvní strany a v jeho průběhu nejen cestovat a studovat, ale i vykonávat pracovní činnost a vlastně si na ten pobyt přivydělat. Obdobná dohoda byla podepsána 7. října s Chile a mezitím také již vyslovil souhlas s ratifikací této dohody Senát. Takže děkuji za pozornost. Místopředseda PSP Petr Gazdík Děkuji paní ministryni. Prosím nyní zpravodaje zahraničního výboru pana poslance Václava Zemka, aby odůvodnil usnesení výboru, které vám bylo doručeno jako sněmovní tisk 527/1. Prosím, pane poslanče. Poslanec Václav Zemek Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, bych si vás dovolil seznámit s usnesením zahraničního výboru ze dne 13. října 2015. Po odůvodnění náměstka ministra zahraničních věcí dr. Martina Smolka a zpravodajské zprávě Václava Zemka a po rozpravě zahraniční výbor doporučuje Poslanecké sněmovně přijmout následující usnesení: Poslanecká sněmovna dává souhlas k ratifikaci Dohody mezi vládou České republiky a vládou Státu Izrael o programu pracovní dovolené, podepsané dne 8. června 2015 v Jeruzalémě. Za druhé pověřuje předsedu výboru, aby toto usnesení předložil předsedovi Poslanecké sněmovny, a za třetí zmocňuje zpravodaje výboru, aby na schůzi Poslanecké sněmovny podal zprávu o výsledcích projednávání tohoto vládního návrhu na schůzi zahraničního výboru, což jsem právě udělal. Děkuji za pozornost. Místopředseda PSP Petr Gazdík Děkuji panu zpravodaji. Otevírám rozpravu, do které se hlásí pan poslanec Benda. Prosím, pane poslanče. Poslanec Marek Benda Vážený pane místopředsedo, vážené dámy, vážení pánové, se přihlašuji proto, že se jedná o dohodu mezi Českou republikou a Státem Izrael. Vůbec nechci kritizovat tuto dohodu, naopak děkuji paní ministryni, že ji přináší, ale myslím, že je fér na půdě této Poslanecké sněmovny říct, bohužel tady není předseda skupiny Česká republika - Izrael, že jsme mnozí z nás naprosto zděšeni rozhodnutím Evropské komise a speciálně madam Mogherini, nebo jak se vyslovuje, to ani nevím, bývalé trockistky, komunistky proslavené fotkami s Jásirem Arafatem, která prosadila rozhodnutí Evropské komise o označování zboží z osad na území Golanských výšin a dalších částí státu Izrael. to pokládám za naprostý skandál. Pevně věřím, že česká vláda proti tomu naprosto jednoznačně zaprotestuje a nebude to akceptovat. A jenom by velmi zajímalo, jak v této věci postupovala a vystupovala česká eurokomisařka paní Jourová, která zastupuje naši zemi v Evropské komisi. si myslím, že za situace fatálního ohrožení z Blízkého východu zpochybňovat jedinou fungující demokracii, jedinou zemi, která je dnes a denně ohrožována terorismem, je prostě naprostý nesmysl ukazující, jak je Evropská komise odtržena od myšlení normálních lidí. Takže děkuji za tuto smlouvu, chtěl jsem jenom toto na půdě Poslanecké sněmovny říct. Děkuji. (Potlesk v sále s výjimkou poslanců KSČM.)

Download XMLDownload textWaveform viewCreate Person name