|

2013-036-02-124

124. Návrh poslanců Martina Kolovratníka, Jana Birkeho, Zbyňka Stanjury, Františka Laudáta a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě (zákon o vyvlastnění), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 628/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

Date2015-11-25
Meeting2013/036
Agenda Item2013/036/124
Authorizedyes
Sourcehttps://www.psp.cz/eknih/2013ps/stenprot/036schuz/bqbs/b06812401.htm#r0

Javascript seems to be turned off, or there was a communication error. Turn on Javascript for more display options.


index Page 001 > 002

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová 124. Návrh poslanců Martina Kolovratníka, Jana Birkeho, Zbyňka Stanjury, Františka Laudáta a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě (zákon o vyvlastnění), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 628/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2 Stanovisko vlády jsme obdrželi jako sněmovní tisk 628/1. Ještě jednou upozorňuji, že je navrženo, abychom s návrhem zákona vyslovili souhlas již v prvém čtení. Prosím, aby předložený návrh uvedl za navrhovatele poslanec Martin Kolovratník. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Poslanec Martin Kolovratník Paní předsedající, vážení členové vlády, děkuji za slovo, přeji dobré odpoledne, děkuji a pokusím se být, jak se vždy snažím, stručný. Předně chci říci, že je to pro velká a důležitá chvíle, že se nám tenhle zákon nebo návrh zákona podařilo takto dojednat a připravit opravdu ve shodě koalice i opozice. vás asi nebudu zatěžovat dlouhou historií, dlouhým vyprávěním, snad jen stručně připomenu, že se jedná o zákon, který v zkratce řeší tzv. výkupy pozemků, resp. ceny za výkupy pozemků, pokud stát, státní investoři se chystají vykoupit pozemky od občanů, většinou tedy za účelem stavby silnic, dálnic nebo silnic první třídy, ale samozřejmě např. i železnice nebo další infrastruktury. Ta historie byla poměrně dlouhá, kdy do 1. února 2013, to si řada z vás bude pamatovat, ty speciální bonusové ceny nebyly zákonem upraveny, používala se tzv. cena zjištěná a zemědělská půda byla vykupována za cenu stavebních pozemků. Ty ceny často dost kolísaly. Naši předchůdci, a řada z vás tehdy byla přítomna, se rozhodli od 1. února 2013 cenu regulovat takzvanou cenou obvyklou, navýšenou v případě zemědělské půdy o 100 %, tedy o dvojnásobek. Bohužel v době nebo po této změně se výkupy pozemků prakticky zastavily. sám jsem tu situaci začal sledovat právě ve východních Čechách, v mém regionu, kde se staví ta důležitá silnice R35. tady v této sněmovně jsme poté začali chystat další novelu. Bylo to ještě za ministra dopravy Prachaře. Novela byla odsouhlasena tady ve Sněmovně loni na konci jara a od září 2014 vstoupila v platnost. Bohužel je potřeba férově říci a přiznat, že ta konstrukce nebyla ideální. Platí tedy včetně dneška do těchto dnů a je tam řečeno, že cena je 16násobek. A právě tento obrat, možnost toho intervalu 16krát, se ukázala jako problematická, protože především ŘSD nabízelo majitelům pozemků, soukromníkům, nebo obcím, většinou pevně 8násobek, který byl vydiskutován, ale pochopitelně majitelé se snažili bojovat o víc a začaly se řešit výjimky atd. atd. Takže jsme se rozhodli a dohodli připravit novou novelu formou poslaneckého návrhu, která v tuto chvíli je před vámi. Prosíme v návrhu o schválení ve zrychleném čtení podle § 90, jak bylo řečeno. Je to návrh jak nás, zástupců koalice, tedy můj, pana poslance Birkeho, kolegy z KDU Klašky, Kudely. A za co chci velmi poděkovat a vážím si toho, opravdu, pod tím návrhem jsou podepsáni i páni poslanci Zbyněk Stanjura za ODS a František Laudát za TOP 09. Právě kolegové přišli s tou pobídkou, pokud to tak mohu říci, na konci léta, že budou ochotni a pomohou nám s tímto zpřesněním. Opravdu ještě jednou jim za to chci poděkovat a velmi si vážím, že k dohodě došlo, protože to není tak obvyklé a časté při projednávání našich zákonů. Takže stručně a zjednodušeně sečteno a podtrženo, v této novele zákona č. 416/2009 Sb. kromě několika dalších zpřesnění jako hlavní navrhujeme, že výkupy za pozemky budou stanoveny pevně jako 8násobek ceny obvyklé, kterou posoudí znalec. A je to v případě dobrovolného vykoupení ze strany prodávajících. Jinak chci říci v poslední větě, že lidé v praxi jsou na tento zákon již připraveni, již s ním počítají. Pokud se vše povede, měl by vyjít ve Sbírce zákonů od Nového roku. Účinnost bude odložená z technických důvodů o dva měsíce, tzn. na 1. březen 2016, tak aby ŘSD mohlo ještě zpracovat a dojet smlouvy, které v tuto chvíli jsou v terénu a jsou mezi lidmi rozjednány. Takže žádný konflikt by tam neměl být a věřím, že nebude ani tady ve Sněmovně. Děkuji za pozornost.

Download XMLDownload textWaveform viewCreate Person name