|

2013-036-02-022

22. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 464/ - druhé čtení

Date2015-11-25
Meeting2013/036
Agenda Item2013/036/022
Authorizedyes
Sourcehttps://www.psp.cz/eknih/2013ps/stenprot/036schuz/bqbs/b05202201.htm#r0

Javascript seems to be turned off, or there was a communication error. Turn on Javascript for more display options.


index Page 001 > 002

Místopředseda PSP Vojtěch Filip 22. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 464/ - druhé čtení Z pověření vlády předložený návrh zákona uvede paní ministryně školství, mládeže a tělovýchovy Kateřina Valachová a požádám pana kolegu... Nepožádám pana kolegu Miholu, protože ten je řádně omluven. Takže bych rád, aby buď někdo z kolegů z výboru, anebo předseda výboru, který... Takže to uděláme podle usnesení výboru a výbor nám doporučí jiného. Paní ministryně, prosím, ujměte se slova, a si mezitím připravím hlasování o náhradním zpravodaji. Prosím, paní ministryně, máte slovo. Ministryně školství, mládeže a tělovýchovy ČR Kateřina Valachová: Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení poslanci, dovolte mi tedy blíže představit vládní novelu zákona o vysokých školách v této fázi projednávání, tedy před načtením pozměňovacích návrhů ve druhém čtení. Jak bylo dříve představeno, novela obsahuje systém hodnocení kvality vysokých škol, nových pravidel akreditace studijních programů a zavedení systému institucionální akreditace jako rámce, v němž si bude vysoká škola dosahující určitých kvalitativních standardů oprávněna samostatně vytvářet studijní programy pro konkrétní oblast vzdělávání, dále vytvoření podmínek pro nezávislé odborné rozhodování o akreditacích. Také upravuje postavení a působení zahraničních vysokých škol a jejich poboček na území České republiky. Vedle toho se zabývá tématem dříve diskutovaným, to je otázka pozbytí platnosti vysokoškolského diplomu a řízení o vyslovení neplatnosti jmenování docentem, a to se zřetelem k ochraně dobré víry a práva na spravedlivý proces, a současně napravuje některé dílčí nedostatky právní úpravy, popřípadě doplňuje právní úpravu na základě dosavadních praktických zkušeností, jako je například zpoplatnění podání žádosti o uznání zahraničního dokladu o vysokoškolském vzdělávání. Co se týká dalších souvisejících změn, některých dalších zákonů, tak ty se tedy týkají zejména provazeb týkajících se komplexnosti předkládaných změn v rámci novely vysokoškolského zákona. Výsledky projednávání návrhu po prvním čtení jsou tedy takové, že návrh byl projednán ve výboru pro bezpečnost a v garančním výboru pro vědu, vzdělávání, kulturu, mládež a tělovýchovu. V mezidobí bylo jednání ve výborech přerušeno právě s ohledem na výměnu na pozici ministra školství. Opakovaně jsme jako Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy diskutovali s Radou vysokých škol, s Českou konferencí rektorů a dalšími odborníky předložené pozměňovací návrhy. Naší snahou bylo najít maximální shodu na předložených námětech. Stejně tak jsme v rámci těchto debat přizývali odborníky a snažili se tady vytvořit maximálně souhrnný pozměňovací návrh, který byl s dílčími úpravami přijat školským výborem. Výbor pro bezpečnost ve svém usnesení číslo 76 ze dne 24. června doporučil Poslanecké sněmovně, aby s vládním návrhem zákona vyslovila souhlas, a to ve znění šesti pozměňovacích návrhů. S pozměňovacími návrhy, mohu v tuto chvíli avizovat, schválenými výborem pro bezpečnost Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy souhlasí. Stejně tak Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy souhlasí se souhrnným pozměňovacím návrhem, který přijal výbor pro vědu, vzdělávání, kulturu, mládež a tělovýchovu. Pokud jde o další písemné pozměňovací návrhy, tak k těm bych se s ohledem na ty, které byly, to znamená v systému na webových stránkách Sněmovny, vyjádřila později, neboť jak bylo avizováno, jednak od některých pozměňovacích návrhů bude autorem upuštěno v návaznosti na podporu oněch usnesení dotčených výborů, to je výboru pro bezpečnost a výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu. Prozatím děkuji za trpělivost i za pozornost, kterou úpravám návrhu zákona věnují poslankyně a poslanci Poslanecké sněmovny. Děkuji.

Download XMLDownload textWaveform viewCreate Person name