|

2013-036-02-006

6. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 489/ - druhé čtení

Date2015-11-25
Meeting2013/036
Agenda Item2013/036/006
Authorizedyes
Sourcehttps://www.psp.cz/eknih/2013ps/stenprot/036schuz/bqbs/b06600601.htm#r0

Javascript seems to be turned off, or there was a communication error. Turn on Javascript for more display options.


Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová 6. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 489/ - druhé čtení Z pověření vlády předložený návrh zákona uvede místopředseda vlády Pavel Bělobrádek. (Není přítomen v sále.)S přednostním právem pan poslanec Laudát. Poslanec František Laudát Děkuji. Paní místopředsedkyně, dámy a pánové, nevím, proč pan vicepremiér tady není. jsem tedy řekl, že v případě, že bude konsenzus na tom, že přerušíme projednávání tohoto bodu, že nebudu citovat některé materiály, které mám k dispozici. Takže dávám procedurální návrh, a došlo k jistému posunu, a teď záleží na vás, zejména na koaličních poslancích, aby se tento bod přerušil do 11. prosince. Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová S přednostním právem pan poslanec Klaška. Poslanec Jaroslav Klaška Dobrý den. Děkuji za slovo. si dovolím dát také jeden procedurální návrh - resp. stahuji, asi nebude třeba. (Do sálu vchází místopředseda vlády Bělobrádek.) Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová jsem nerozuměla. Aha, pan místopředseda vlády je zde, nicméně ten návrh tady padl, takže o něm budu muset nechat hlasovat. svolám všechny kolegy z předsálí. Všechny vás odhlásím a poprosím, abyste se znovu přihlásili svými kartami. (Čeká na poslance, kteří se vracejí do sálu.)V tomto okamžiku zahájím hlasování. Jen abychom věděli, o čem hlasujeme - hlasujeme o procedurálním návrhu pana poslance Laudáta na přerušení tohoto bodu do 11. prosince. zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, zmáčkněte tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti? Hlasování končím. Je to hlasování s pořadovým číslem 28, do kterého je přihlášeno 146 přítomných, pro 96, proti 28. Konstatuji, že návrh byl přijat. Přerušuji projednávání tohoto bodu do 11. prosince. Dalším bodem, kterým se budeme zabývat, je

Download XMLDownload textWaveform viewCreate Person name