|

2013-004-04-049

49. Návrh na volbu předsedů stálých komisí Poslanecké sněmovny

Date2013-12-19
Meeting2013/004
Agenda Item2013/004/049
Authorizedyes
Sourcehttps://www.psp.cz/eknih/2013ps/stenprot/004schuz/bqbs/b09304902.htm#r0

Javascript seems to be turned off, or there was a communication error. Turn on Javascript for more display options.


Místopředseda PSP Vojtěch Filip 49. Návrh na volbu předsedů stálých komisí Poslanecké sněmovny Pane předsedo, máte slovo. Poslanec Martin Kolovratník děkuji a hlásím, že skutečně připraveni jsme. Připravena je hlavně technicky ona volba. Dříve než k přistoupíme, bych měl zrekapitulovat, jaké Poslanecká sněmovna obdržela návrhy na ony předsedy, a připomenu, že oba materiály jste, vážené kolegyně a vážení kolegové, dostali na své stoly a měli byste je mít před sebou. Konstatuji tedy, že volební komise na své 5. schůzi dne 16. prosince projednala návrhy poslaneckých klubů na volbu předsedů stálých komisí Poslanecké sněmovny a také vedoucí stálých delegací Parlamentu do meziparlamentních organizací. Co se týká předsedů stálých komisí je to usnesení č. 24. Rychlá tedy rekapitulace: Stálá komise Poslanecké sněmovny pro rodinu, rovné příležitosti a národnostní menšiny - nominace Radka Maxová, ANO. Komise pro kontrolu činnosti BIS - nominace Marek Benda, ODS. Komise pro kontrolu činnosti Generální inspekce bezpečnostních sborů - Václav Klučka, ČSSD. Komise pro kontrolu činnosti NBÚ - Adam Rykala, ČSSD. Komise pro kontrolu činnosti Vojenského zpravodajství - Bohuslav Chalupa, ANO 2011. A konečně stálá komise pro kontrolu použití odposlechu a záznamu telekomunikačního provozu atd. atd. - Daniel Korte, TOP 09. Nyní vás poprosím, pane předsedající, abyste otevřel rozpravu k těmto navrženým předsedům. Místopředseda PSP Vojtěch Filip Ano. Pane předsedo, otevírám rozpravu a konstatuji, že do nemám žádnou přihlášku. Hlásí se někdo z místa? Nikoho nevidím, rozpravu končím. Přerušuji bod číslo 49 a zahajuji bod číslo

Download XMLDownload textWaveform viewCreate Person name