|

2013-004-04-047

47. Návrh na změny ve složení orgánů Poslanecké sněmovny

Date2013-12-19
Meeting2013/004
Agenda Item2013/004/047
Authorizedyes
Sourcehttps://www.psp.cz/eknih/2013ps/stenprot/004schuz/bqbs/b07804701.htm#r0

Javascript seems to be turned off, or there was a communication error. Turn on Javascript for more display options.


index Page 001 > 002

Předseda PSP Jan Hamáček 47. Návrh na změny ve složení orgánů Poslanecké sněmovny Prosím pana předsedu volební komise poslance Martina Kolovratníka, aby se ujal slova. Poslanec Martin Kolovratník Děkuji za výzvu, vážený pane předsedo. Vážení členové vlády, i vám dobré dopoledne. Vážené paní poslankyně a páni poslanci, volební komise obdržela ve stanovené lhůtě od poslaneckého klubu tyto návrhy a přijala k nim na své páté schůzi dne 16. prosince 2013 usnesení č. 26. Jako vždy ta informace je rozdělena nejdříve na rezignace a poté na nominace, stejně tak budeme i hlasovat. Co se týká rezignací, tak ve stálé komisi pro rodinu, rovné příležitosti a národnostní menšiny rezignuje Ivana Dobešová z hnutí ANO a ve stálé komisi pro kontrolu činnosti Generální inspekce bezpečnostních sborů rezignuje Pavel Čihák, také z hnutí ANO. A nominace: do stálé komise pro rodinu, rovné příležitosti a národnostní menšiny Jana Pastuchová, hnutí ANO, a stálé komise pro kontrolu činnosti GIBS Helena Válková, hnutí ANO. Krátce konstatuji, že zákon č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů, stanoví, že změny v ustavených orgánech a komisích lze provádět jen se souhlasem Poslanecké sněmovny. Volba se koná většinovým způsobem. Jednací řád nestanoví způsob hlasování, a protože volba výborů, komisí a delegací probíhala vždy veřejným hlasováním, navrhuji hlasování také veřejné zde v sále pomocí hlasovacího zařízení. Doporučuji tedy, aby po rozpravě k navrženým kandidátům nejprve Sněmovna jedním hlasováním konstatovala rezignaci poslanců, a poté Poslanecká sněmovna provedla volbu nových členů komisí Poslanecké sněmovny, tak jak je navrhl jejich poslanecký klub. I zde navrhuji veřejnou volbu pomocí hlasovacího zařízení en bloc. A nyní vás, pane předsedo, prosím o otevření rozpravy. Předseda PSP Jan Hamáček Ano, děkuji, rozpravu otevřu - nebo otvírám - a zeptám se, zda se do někdo hlásí. Není tomu tak, rozpravu končím, a pokud si pan předseda nepřeje závěrečné slovo, tak bychom rovnou přikročili k hlasování. se ještě zeptám, zda je zde souhlas s takto navrženým postupem, že bychom nejprve konstatovali rezignace a potom veřejně pomocí hlasovacího zařízení zvolili nové členy těchto orgánů. Není zde námitka žádná, žádná žádost o tajné hlasování zde není. Takže budeme postupovat tak, jak navrhl pan předseda volební komise. V prvním hlasování, které jsem zahájil, Sněmovna konstatuje rezignace paní poslankyně Dobešové a pana poslance Čiháka. Kdo souhlasí, stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu? Hlasování číslo 93, přihlášeno 186, pro 184 a konstatuji, že proti nebyl nikdo a usnesení jsme schválili. V druhém hlasování zvolíme paní poslankyni Pastuchovou do komise pro rodinu, rovné příležitosti a národnostní menšiny a paní poslankyni Válkovou do komise pro kontrolu Generální inspekce bezpečnostních sborů v hlasování číslo 94, které jsem zahájil, a ptám se, kdo souhlasí s touto volbou, stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu? Přihlášeno je 186, pro 183, proti nebyl nikdo. Konstatuji, že jsme i toto usnesení schválili. Děkuji panu poslanci a předsedovi volební komise Martinu Kolovratníkovi a tento bod končím.

Download XMLDownload textWaveform viewCreate Person name