|

2013-004-04-034

34. Vládní návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2014 /sněmovní tisk 6/ - třetí čtení

Date2013-12-19
Meeting2013/004
Agenda Item2013/004/034
Authorizedyes
Sourcehttps://www.psp.cz/eknih/2013ps/stenprot/004schuz/bqbs/b07903401.htm#r0

Javascript seems to be turned off, or there was a communication error. Turn on Javascript for more display options.


index Page 001 > 002

Předseda PSP Jan Hamáček 34. Vládní návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2014 /sněmovní tisk 6/ - třetí čtení Poprosím pana ministra financí Jana Fischera a zpravodaje rozpočtového výboru poslance Václav Votavu, aby zaujali svá místa u stolku zpravodajů. Pozměňovací návrhy k návrhu zákona jsou uvedeny v tisku číslo 6/3. Ještě než otevřu rozpravu, žádám pana zpravodaje, pana poslance Votavu, aby nám přednesl návrh postupu, jak budeme hlasovat o tomto tisku. Pane předsedo, prosím, máte slovo. Poslanec Václav Votava Děkuji za slovo. Vážený pane předsedo, kolegyně, kolegové, vládo, seznámil bych vás s návrhem procedury hlasování ve třetím čtení. Nejprve bychom hlasovali o přílohách číslo 2 k usnesení Sněmovny. Příloha 2A je usnesení rozpočtového výboru a příloha další je příloha, která řeší pozměňovací návrhy z druhého čtení. Ovšem v rámci přílohy 2 bychom měli nejdříve odsouhlasit takzvaný aditivní princip, to znamená, že každá další schválená položka se přičítá nebo odečítá k již odsouhlaseným položkám. Možná že by bylo dobré, pane předsedo, kdybychom o tom procedurálně hlasovali, abychom se tímto řídili. Předseda PSP Jan Hamáček Chcete hlasovat hned? (Ano.)Dobrá. Beru to jako procedurální návrh, pan zpravodaj jej přednesl, tak o něm nechám rovnou hlasovat. Zahajuji hlasování a ptám se, kdo souhlasí s postupem nebo s návrhem, který přednesl pan zpravodaj, stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu? Hlasování číslo 95, přihlášeno je 186, pro 160, proti nikdo. Konstatuji, že s tímto návrhem byl vysloven souhlas. Prosím, pane zpravodaji. Poslanec Václav Votava Teď bychom tedy dokončili hlasovací proceduru. Hlasovali bychom nejdříve o pozměňovacím návrhu k návrhu rozpočtového výboru, který přednesl pan poslanec František Vácha pod číslem B20. Týká se pořadového čísla A10 ke Grantové agentuře. Poté bychom hlasovali o návrhu rozpočtového výboru - tedy o pozměňovacích návrzích, které schválil rozpočtový výbor, které jsou v příloze 2A - jako o celku, pokud nebude námitka. Pak bychom hlasovali o jednotlivých pozměňovacích návrzích z přílohy 2B tak, jak zazněly na druhém čtení rozpočtu zde na Sněmovně. Pak bychom hlasovali o příloze 1 en bloc, to jest pozměňovací návrh textové části z usnesení rozpočtového výboru, a pak bychom hlasovali o rozpočtu jako o celku. Takže jestli dáte hlasovat, pane předsedo, o proceduře, tak jak jsem ji navrhl? Předseda PSP Jan Hamáček se nejprve zeptám, zda jsou zde žádosti o vystoupení. Registruji dvě. Je zde s přednostním právem pan předseda klubu Kalousek, potom pan předseda klubu ODS. Oba dva s přednostním právem. Prosím, pane zpravodaji, abyste uvolnil místo panu předsedovi Kalouskovi. Tak, se stalo. Prosím, můžete mluvit, pane předsedo. Poslanec Miroslav Kalousek Děkuji za slovo. Kolegové, prosím o pochopení, mám v podstatě pouze podmíněnou námitku k hlasování. Nemáme námitek proti hlasování přílohy 2A, pozměňující návrhy rozpočtového výboru, en bloc. Nicméně nebude-li přijat pozměňující návrh pana poslance Váchy, který jaksi koriguje snížení provozních výdajů Grantového agentuře, nebude-li tento návrh přijat, prosím, aby byly samostatně hlasovány pozměňující návrhy A1, A2, protože nebude-li přijat pozměňující návrh poslance Váchy, nemůžeme podpořit usnesení rozpočtového výboru a rádi bychom podpořili alespoň pozměňující návrhy A1, A2. Bude-li přijat, můžeme hlasovat en bloc. Děkuji.

Download XMLDownload textWaveform viewCreate Person name