|

2013-004-03-040

40. Návrh na potvrzení předsedy výboru Poslanecké sněmovny

Date2013-12-16
Meeting2013/004
Agenda Item2013/004/040
Authorizedyes
Sourcehttps://www.psp.cz/eknih/2013ps/stenprot/004schuz/bqbs/b05004001.htm#r0

Javascript seems to be turned off, or there was a communication error. Turn on Javascript for more display options.


Předseda PSP Jan Hamáček 40. Návrh na potvrzení předsedy výboru Poslanecké sněmovny Podle § 50 odst. 1 písm. s) našeho jednacího řádu potvrzuje předsedy výborů do jejich funkcí po zvolení výborem Poslanecká sněmovna. Chtěl bych vás informovat, že se sešel mandátový a imunitní výbor a zvolil svou novou předsedkyni. Předsedkyní mandátového a imunitního výboru byla zvolena paní předsedkyně Miroslava Němcová. Otevřu k tomuto rozpravu. Ještě vás budu informovat, že pan ministr Žák se také omlouvá, ale údajně dorazí. Takže zahájil jsem rozpravu, do které nemám žádné přihlášky, tak rozpravu končím. Přistoupíme k hlasování. Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna potvrzuje poslankyni Miroslavu Němcovou ve funkci předsedkyně mandátového a imunitního výboru." Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro, stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu? Hlasování číslo 83. Přihlášeno je 158, pro 144, proti 2. Konstatuji, že jsme potvrdili předsedkyni mandátového a imunitního výboru Poslanecké sněmovny. Končím bod číslo 40. Otevírám bod číslo 46. Je jím

Download XMLDownload textWaveform viewCreate Person name