|

2013-004-02-016

16. Návrh na volbu poslanců do stálých delegací Parlamentu do meziparlamentních organizací

Date2013-12-12
Meeting2013/004
Agenda Item2013/004/016
Authorizedyes
Sourcehttps://www.psp.cz/eknih/2013ps/stenprot/004schuz/bqbs/b04101601.htm#r0

Javascript seems to be turned off, or there was a communication error. Turn on Javascript for more display options.


index Page 001 > 002

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová 16. Návrh na volbu poslanců do stálých delegací Parlamentu do meziparlamentních organizací Usnesení volební komise k tomuto bodu vám bylo rozdáno pro informaci na lavice. Prosím, aby se slova ujal předseda volební komise poslanec Martin Kolovratník. Poslanec Martin Kolovratník Děkuji. Byl jsem si vyměnit materiály. Vážení kolegové, volební komise včera na své 4. schůzi, 11. prosince, projednala návrhy poslaneckých klubů na volbu poslanců do stálých delegací Parlamentu a do meziparlamentních organizací a přijala usnesení. Je to usnesení číslo 20, které vám bylo rozdáno na lavice. Obsahuje přehled navržených poslanců do jednotlivých delegací zpracovaný na základě přijatého usnesení. Nyní bych vás, kolegové, rád informoval o tom, že v tomto případě to budeme mít trochu složitější, protože asi vzhledem k účasti nováčků v Poslanecké sněmovně a také nejasným informacím nám místy nesedí počty nominací jak co do celkového počtu, obsahu jednotlivé delegace, tak i co do rozdělení mezi platné členy a náhradníky. Proto vás teď, paní předsedající, poprosím, abyste otevřela rozpravu. Pokusím se jednoduše vysvětlit. Máme v zásadě dvě možnosti. Pokud bychom jednotlivé delegace nedali dohromady a neustanovili jednu po druhé zvlášť, tak budeme muset volbu odložit a vyhlásit nové lhůty pro nominace. Ale po dohodě s předsedy poslaneckých klubů se to pokusíme teď zvládnout a pokusíme se vždycky před každou jednotlivou delegací navrhnout malé úpravy, pokud s tím bude Poslanecká sněmovna souhlasit. Takže prosím o otevření rozpravy. Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová Dobře, otevírám tímto rozpravu. Pan předseda klubu Sklenák. Poslanec Roman Sklenák Děkuji za slovo. Dobrý den, dámy a pánové, se domnívám, že volební výbor, pokud konstatuje, že nominace jsou nepřesné z hlediska počtu, tak je to v pořádku, protože nebylo stanoveno a není principem obsazování členů delegací systém poměrného zastoupení. To znamená, jednotlivé kluby nominovaly své nominanty do jednotlivých delegací. A jak jsem mluvil se všemi předsedy poslaneckých klubů, kteří avizovali po dohodě se svými nominanty, že jsou ochotni některé své nominace stáhnout, tak se domnívám, že bychom se mohli dostat na ta čísla členů v jednotlivých delegacích, abychom potom mohli bezproblémově zvolit všechny členy. Takže navrhuji, jak předeslal pan předseda volební komise, abychom postupovali po jednotlivých delegacích a předsedové klubů případně upravili své nominace. Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová Další přihlášený je pan předseda Kováčik. Poslanec Pavel Kováčik Paní předsedající, paní a pánové, přeji hezký dobrý den. Trošku se nám to možná zkomplikuje, protože ledacos se dohodnout a taky se dohodlo, nicméně klub KSČM respektoval, že v počtu 10 členů plus náhradníků v každé delegaci máme místo jedno, nikoliv dvě, nebo dokonce tři, a nominovali jsme jednoho - člena, nebo náhradníka. A tady vidím, že některé kluby to respektovaly, také mají po jednom. Respektuji, že silnější kluby jako sociální demokracie nebo ANO mají po dvou, nicméně mi není jasné, proč TOP 09, který je přece jen slabším klubem, podstatně slabším klubem než KSČM, zde pod dvou nominacích, které by se snad měly potvrdit. Pokud bychom v této chvíli slyšeli ty úpravy, které tady byly panem předsedou volební komise, resp. panem kolegou Sklenákem avizovány, že klub TOP 09 vzdává jednu z těch kandidatur, mohli bychom pokračovat v volbě dál. Pokud by to tak nebylo, rád bych požádal, abychom se jako předsedové klubů přece jen ještě jednou sešli v následující přestávce, o kterou požádám, domluvíme-li se na tomto postupu, v délce maximálně dvaceti minut, abychom věc ještě dořešili. vím, že to nemusí být vždycky princip poměrného zastoupení, ale přece jenom tady mně i logika věci připadá trošku jinak. Jestli jsem někomu sáhl do kruhů, tak se omlouvám. Ale vidím, že tady jistý nepoměr je. Děkuji.

Download XMLDownload textWaveform viewCreate Person name