|

2013-004-02-015

15. Návrh na volbu členů nebo ustavení stálé komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu použití odposlechu a záznamu telekomunikačního provozu, použití sledování osob a věcí a rušení provozu elektronických komunikací

Date2013-12-12
Meeting2013/004
Agenda Item2013/004/015
Authorizedyes
Sourcehttps://www.psp.cz/eknih/2013ps/stenprot/004schuz/bqbs/b04001504.htm#r0

Javascript seems to be turned off, or there was a communication error. Turn on Javascript for more display options.


Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová 15. Návrh na volbu členů nebo ustavení stálé komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu použití odposlechu a záznamu telekomunikačního provozu, použití sledování osob a věcí a rušení provozu elektronických komunikací I v tomto případě jsme již rozhodli, že komise bude ustavena podle zásady poměrného zastoupení. Prosím pana předsedu volební komise Martina Kolovratníka, aby návrh přednesl. Poslanec Martin Kolovratník se opět a naposledy odvolávám na přijaté usnesení č. 19 volební komise, které máte předloženo na stolech. Snad ještě doplním, že bylo rozhodnuto, že i tato komise bude mít devět členů, aby v každý z poslaneckých politických klubů měl svého zástupce. Děkuji. Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová děkuji. Otevírám k tomuto bodu rozpravu. Nemám do nikoho přihlášeného, proto rozpravu končím a přistoupíme k hlasování. Prosím pana předsedu poslance Kolovratníka, aby předložil návrh hlasování. Poslanec Martin Kolovratník Předkládám Poslanecké sněmovně návrh na ustavení stálé komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu použití odposlechu a záznamu telekomunikačního provozu, použití sledování osob a věcí a rušení provozu elektronických komunikací podle návrhu usnesení číslo 19 z volební komise. Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová Děkuji. Zahajuji tímto hlasování. Kdo souhlasí s předloženým návrhem, stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti? Zdržel se? Hlasování pořadové číslo 70 končím. Je do něj přihlášeno 169 poslanců, z toho 151 pro (proti nikdo). Konstatuji, že návrh byl přijat a my jsme tímto ustavili stálou komisi Poslanecké sněmovny pro kontrolu použití odposlechu a záznamu telekomunikačního provozu, použití sledování osob a věcí a rušení provozu elektronických komunikací. Dalším projednávaným bodem je

Download XMLDownload textWaveform viewCreate Person name