|

2013-004-02-014

14. Návrh na volbu členů nebo ustavení stálé komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu činnosti Vojenského zpravodajství

Date2013-12-12
Meeting2013/004
Agenda Item2013/004/014
Authorizedyes
Sourcehttps://www.psp.cz/eknih/2013ps/stenprot/004schuz/bqbs/b04001403.htm#r0

Javascript seems to be turned off, or there was a communication error. Turn on Javascript for more display options.


Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová 14. Návrh na volbu členů nebo ustavení stálé komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu činnosti Vojenského zpravodajství Také tato stálá komise bude ustavena, jak jsme již rozhodli, podle zásady poměrného zastoupení. Prosím předsedu volební komise poslance Martina Kolovratníka, aby návrh přednesl. Poslanec Martin Kolovratník Konstatuji, že tato komise bude mít sedm členů. Opět se odvolávám na materiál, který máte na svých stolech. Děkuji. Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová Otevírám k tomuto bodu rozpravu. Nemám do nikoho přihlášeného, proto rozpravu končím. Přistoupíme k hlasování. Prosím, pane předsedo, předložte návrh k hlasování. Poslanec Martin Kolovratník Prosím Poslaneckou sněmovnu, aby hlasovala u ustavení stálé komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu činnosti Vojenského zpravodajství podle návrhu usnesení č. 19 volební komise. Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová Děkuji. Zahajuji tímto hlasování. Kdo souhlasí s předloženým návrhem, stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti? Zdržel se? Tím hlasování pořadové číslo 69 končím. Je do něj přihlášeno 167 poslanců, z toho je 150 pro. Konstatuji, že návrh byl přijat a my jsme tím ustavili stálou komisi Poslanecké sněmovny pro kontrolu činnosti Vojenského zpravodajství. Dalším projednávaným bodem je

Download XMLDownload textWaveform viewCreate Person name