|

2013-004-02-013

13. Návrh na volbu členů nebo ustavení stálé komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu činnosti Národního bezpečnostního úřadu

Date2013-12-12
Meeting2013/004
Agenda Item2013/004/013
Authorizedyes
Sourcehttps://www.psp.cz/eknih/2013ps/stenprot/004schuz/bqbs/b04001302.htm#r0

Javascript seems to be turned off, or there was a communication error. Turn on Javascript for more display options.


Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová 13. Návrh na volbu členů nebo ustavení stálé komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu činnosti Národního bezpečnostního úřadu Podotýkám, že i u tohoto bodu zůstal název stejný, i když jsme již rozhodli, že komise bude ustavena podle zásady poměrného zastoupení. Prosím předsedu volební komise poslance Martina Kolovratníka, aby návrh přednesl. Poslanec Martin Kolovratník Děkuji. Souhlasím s poznámkou. Ještě jednou opakuji, že seznamy máte před sebou a také vaši kolegové ve volební komisi s nimi byli seznámeni. Žádný problém tam nebyl, takže u stálé komise Sněmovny pro kontrolu činnosti NBÚ konstatuji, že bude mít sedm členů. Seznam máte před sebou. Děkuji. Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová Otevírám k tomuto bodu rozpravu. Nemám do nikoho přihlášeného, rozpravu končím a přistoupíme k hlasování. Prosím, pane předsedo, předložte návrh k hlasování. Poslanec Martin Kolovratník Předkládám Poslanecké sněmovně návrh k ustavení stálé komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu činnosti NBÚ podle vám předloženého usnesení č. 19. Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová Děkuji. Zahajuji tímto hlasování. Kdo souhlasí s předloženým návrhem, stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti? Zdržel se? Tím hlasování končím. Je to hlasování pořadové číslo 68, do kterého je přihlášeno 168 poslanců, z toho pro 151. Předložený návrh byl přijat a konstatuji, že jsme ustavili stálou komisi Poslanecké sněmovny pro kontrolu činnosti Národního bezpečnostního úřadu. Dalším projednávaným bodem je

Download XMLDownload textWaveform viewCreate Person name