|

2013-004-02-012

12. Návrh na volbu členů nebo ustavení stálé komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu činnosti Generální inspekce bezpečnostních sborů

Date2013-12-12
Meeting2013/004
Agenda Item2013/004/012
Authorizedyes
Sourcehttps://www.psp.cz/eknih/2013ps/stenprot/004schuz/bqbs/b04001201.htm#r0

Javascript seems to be turned off, or there was a communication error. Turn on Javascript for more display options.


Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová 12. Návrh na volbu členů nebo ustavení stálé komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu činnosti Generální inspekce bezpečnostních sborů Podotýkám, že i u tohoto bodu zůstal název stejný, i když jsme již rozhodli, že komise bude ustavena podle zásady poměrného zastoupení. Prosím předsedu volební komise poslance Martina Kolovratníka, aby návrh přednesl. Poslanec Martin Kolovratník Konstatuji, že návrh je také součástí usnesení č. 19. A snad ještě upřesnění. Bylo nakonec domluveno, že tato komise bude mít devět členů. Je to z toho důvodu, když se podíváte do přepočtové tabulky, aby i nejméně početné kluby měly i v této komisi po jednom svém zástupci. Je tedy devítičlenná. V rychlosti přečtu jména nominovaných poslankyň a poslanců. Jsou to Jana Černochová, Pavel Čihák, Daniel Herman, Stanislav Huml, Václav Klučka, Martin Lank, Jana Lorencová, Stanislav Polčák a Josef Zahradníček. Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová Děkuji. Otevírám k tomuto bodu rozpravu, do které se s technickou přihlásil pan poslanec Stanjura. Poslanec Zbyněk Stanjura Chtěl bych poprosit pana předsedu, nám to nečte. Máme to všichni na lavicích, ta jména. Myslím, že je racionální říct, že to máme na lavicích. Bude ještě asi čtyři nebo pět komisí, tak jestli můžu poprosit. Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová Nikoho dalšího do rozpravy přihlášeného nemám, tímto rozpravu končím. Přistoupíme k hlasování. Prosím předsedu komise poslance Martina Kolovratníka, aby předložil návrh k hlasování. Poslanec Martin Kolovratník jsem návrh předložil, takže můžeme hlasovat. Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová Zahajuji tedy hlasování. Kdo souhlasí s předloženým návrhem, stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti? Zdržel se? Tímto hlasování končím. Je to hlasování pořadové číslo 67, do kterého je přihlášeno 169 poslanců, 152 je pro. Tímto konstatuji, že návrh je přijat a ustanovili jsme tímto stálou komisi Poslanecké sněmovny pro kontrolu činnosti Generální inspekce bezpečnostních sborů. Před projednáváním dalšího bodu zde mám další omluvu, a to omluvu pana Josefa Zahradníčka, který se na dnešní odpoledne z jednání Sněmovny omlouvá z osobních důvodů. Dalším projednávaným bodem je

Download XMLDownload textWaveform viewCreate Person name