|

2013-004-02-011

11. Návrh na volbu členů nebo ustavení stálé komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu činnosti Bezpečnostní informační služby

Date2013-12-12
Meeting2013/004
Agenda Item2013/004/011
Authorizedyes
Sourcehttps://www.psp.cz/eknih/2013ps/stenprot/004schuz/bqbs/b03901102.htm#r0

Javascript seems to be turned off, or there was a communication error. Turn on Javascript for more display options.


Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová 11. Návrh na volbu členů nebo ustavení stálé komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu činnosti Bezpečnostní informační služby Podotýkám, že i u tohoto bodu zůstal název stejný, i když jsme již rozhodli, že komise bude ustavena podle zásady poměrného zastoupení. Prosím předsedu volební komise pana poslance Martina Kolovratníka, aby návrh přednesl. Prosím. - Pardon, ještě technická, omlouvám se. Poslanec Jiří Běhounek V hlasování 64, prosím, hlasoval jsem pro, na sjetině je proti. Pro stenozáznam prosím, aby bylo opraveno. Nezpochybňuji hlasování. Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová Děkuji. Pane předsedo. Poslanec Martin Kolovratník Ještě jednou děkuji. Teď tu tedy bude ona série pěti dalších komisí. Nebudu již číst do detailu ustanovení volebního řádu, ale princip schválení Poslaneckou sněmovnou je, dámy a pánové, stejný, to znamená, není možné provádět změny u jednotlivých jmen, ale budeme vždy hlasovat o složení každé komise jako celku, jak vám ji představím. I v tomto případě připomínám, že usnesení volební komise č. 19 a máte ho také na svých stolech. Jako první otevírám debatu - tedy paní předsedající otevřít debatu. Budeme hlasovat o komisi Poslanecké sněmovny pro kontrolu činnosti Bezpečnostní informační služby. Konstatuji, že bude mít sedm členů. Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová Děkuji, pane předsedo. Otevírám tímto rozpravu. Nemám do nikoho přihlášeného, proto rozpravu končím. Přistoupíme k hlasování. Prosím předsedu volební komise pana poslance Kolovratníka, aby předložil návrh k hlasování. Poslanec Martin Kolovratník Takže na základě usnesení č. 19 volební komise navrhujeme tyto členy komise pro kontrolu činnosti Bezpečnostní informační služby: kolegy poslance Petra Adama, Marka Bendu, Zdeňka Bezecného, Richarda Dolejše, Zdeňka Ondráčka, Bronislava Schwarze a Jeronýma Tejce. Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová Zahajuji hlasování. Kdo souhlasí s předloženým návrhem, stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti? Zdržel se? Hlasování pořadové číslo 66, do kterého se přihlásilo 169 poslanců, pro 150. Konstatuji, že návrh byl přijat a tímto jsme ustavili stálou komisi Poslanecké sněmovny pro kontrolu činnosti Bezpečnostní a informační služby. Ještě než přistoupíme k projednávání dalšího bodu, mám zde omluvu pana Víta Kaňkovského, který se omlouvá z jednání schůze Poslanecké sněmovny od 14 hodin z důvodu jednání kontrolního výboru Zastupitelstva kraje Vysočina. Teď prosím přejděme k projednávání bodu

Download XMLDownload textWaveform viewCreate Person name