|

2013-004-01-025

25. Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím kontrolního řádu /sněmovní tisk 29/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

Date2013-12-10
Meeting2013/004
Agenda Item2013/004/025
Authorizedyes
Sourcehttps://www.psp.cz/eknih/2013ps/stenprot/004schuz/bqbs/b01702501.htm#r0

Javascript seems to be turned off, or there was a communication error. Turn on Javascript for more display options.


index Page 001 > 002

Místopředseda PSP Vojtěch Filip 25. Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím kontrolního řádu /sněmovní tisk 29/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2 Vláda požaduje projednání podle § 90 odst. 2, tedy abychom s návrhem zákona vyslovili souhlas již v prvém čtení. Prosím, aby předložený návrh za navrhovatele uvedl místopředseda vlády a ministr vnitra v demisi Martin Pecina. Prosím, pane ministře, máte slovo. Ministr vnitra ČR Martin Pecina Děkuji, pane místopředsedo. Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, dovolte mi, abych velmi stručně uvedl návrh zákona, který máte před sebou jako sněmovní tisk číslo 29. Tento návrh zákona je souborem několika vládních návrhů zákonů, které byly počátkem letošního roku připraveny na základě vládou schváleného harmonogramu k předložení návrhů změn zákonů v souvislosti s přijetím nového kontrolního řádu. Jednotlivé vládní návrhy zákonů byly předloženy Poslanecké sněmovně, které však v důsledku svého rozpuštění nestihla projednat. Nyní jsou tyto dříve samostatné návrhy sloučeny do jednoho zákona, který zahrnuje celkem 69 novel zákonů. Hlavním smyslem tohoto návrhu je především odstranění speciálních procesních ustanovení upravujících kontrolní postupy ve zvláštních zákonech. Tato ustanovení budou nahrazena aplikací příslušných obecných ustanovení nového kontrolního řádu, který nabývá účinnosti již dnem 1. ledna 2014. Vzhledem k blížícímu se datu nabytí účinnosti kontrolního řádu by měl být předložený návrh zákona přijat co nejdříve. Z tohoto důvodu si dovoluji požádat, aby Poslanecká sněmovna s návrhem zákona vyslovila souhlas již v prvním čtení. Děkuji. Místopředseda PSP Vojtěch Filip Děkuji panu ministrovi vnitra Martinu Pecinovi a požádám předsedu kontrolního výboru poslance Vladimíra Koníčka, aby nám navrhl zpravodaje pro prvé čtení. Prosím, pane předsedo. Poslanec Vladimír Koníček Vážený pane předsedající, navrhuji poslance Vladimíra Koníčka. Místopředseda PSP Vojtěch Filip Dobře. O tom rozhodneme v hlasování pořadové číslo 40, které jsem právě zahájil, a ptám se, kdo je pro to, aby zpravodajem pro prvé čtení byl pan poslanec Vladimír Koníček. Kdo je proti? Děkuji vám. V hlasování pořadové číslo 40 z přítomných 172 pro 129, proti nikdo. Pan Vladimír Koníček je zpravodajem pro prvé čtení. Ještě než se ujme své zpravodajské zprávy, o slovo se přihlásil předseda klubu TOP 09 Miroslav Kalousek. Pane předsedo, máte slovo. Poslanec Miroslav Kalousek Děkuji za slovo, pane předsedající. Pan ministr Pecina žádal jako člen vlády o důvěru Poslaneckou sněmovnu, ta mu ji odepřela. Pan ministr Pecina žádal jako kandidát SPOZ o důvěru českou veřejnost. Česká veřejnost se mu vysmála. Panu ministrovi Pecinovi nevěří vůbec nikdo, přesto tu drzost tady opakovaně legitimně zvolené Poslanecké sněmovně navrhovat, abychom o jeho předlohách nevedli řádnou parlamentní diskusi, abychom je projednali podle § 90. Jménem poslaneckých klubů TOP 09 a ODS vetuji tuto aroganci. Místopředseda PSP Vojtěch Filip Děkuji. Padlo veto dvou poslaneckých klubů, budeme to tedy projednávat v řádném řízení podle jednacího řádu, tedy prvé čtení. Slova se ujme zpravodaj pro prvé čtení pan poslanec Vladimír Koníček ke své zpravodajské zprávě. Prosím, máte slovo.

Download XMLDownload textWaveform viewCreate Person name