|

2013-004-01-005

5. Návrh na zřízení stálé komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu činnosti Národního bezpečnostního úřadu a způsobu jejího ustavení nebo volby

Date2013-12-10
Meeting2013/004
Agenda Item2013/004/005
Authorizedyes
Sourcehttps://www.psp.cz/eknih/2013ps/stenprot/004schuz/bqbs/b00900503.htm#r0

Javascript seems to be turned off, or there was a communication error. Turn on Javascript for more display options.


Předseda PSP Jan Hamáček 5. Návrh na zřízení stálé komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu činnosti Národního bezpečnostního úřadu a způsobu jejího ustavení nebo volby Konstatuji, že podle § 145 zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, zřizuje Poslanecká sněmovna kontrolní orgán pro kontrolu činnosti NBÚ skládající se ze sedmi poslanců. opět navrhuji, aby tento kontrolní orgán měl postavení stálé komise Poslanecké sněmovny, a navrhuji, aby komise byla ustavena podle zásady poměrného zastoupení. Předložím tedy návrh usnesení: Poslanecká sněmovna I. zřizuje stálou komisi Poslanecké sněmovny pro kontrolu činnosti NBÚ skládající se ze sedmi poslanců; II. stanoví, že komise se ustavuje podle zásady poměrného zastoupení. Otevírám všeobecnou rozpravu. Nemám žádné přihlášky, rozpravu končím. V podrobné rozpravě, kterou otevírám, se odkazuji na ono usnesení, které jsem načetl. Ptám se, zda jsou zde jiné návrhy. Není tomu tak. Podrobnou rozpravu končím. Budeme hlasovat. Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo souhlasí s takto navrženým usnesením, stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu? Hlasování číslo 23, přihlášeno je 187, pro 163, proti nikdo. Konstatuji, že jsme komisi ustavili, stanovili jsme i počet jejích členů. Bod číslo 5 končím a předtím, než bude otevřen bod číslo 6, předám řízení schůze panu místopředsedovi Filipovi. Místopředseda PSP Vojtěch Filip Dobré odpoledne, vážené paní a pánové. Budeme pokračovat, a to bodem číslo

Download XMLDownload textWaveform viewCreate Person name