|

2013-004-01-004

4. Návrh na zřízení stálé komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu činnosti Generální inspekce bezpečnostních sborů a způsobu jejího ustavení nebo volby

Date2013-12-10
Meeting2013/004
Agenda Item2013/004/004
Authorizedyes
Sourcehttps://www.psp.cz/eknih/2013ps/stenprot/004schuz/bqbs/b00900402.htm#r0

Javascript seems to be turned off, or there was a communication error. Turn on Javascript for more display options.


Místopředseda PSP Vojtěch Filip 4. Návrh na zřízení stálé komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu činnosti Generální inspekce bezpečnostních sborů a způsobu jejího ustavení nebo volby Podle § 57 odst. 1 zákona č. 341/2011 Sb., o Generální inspekci bezpečnostních sborů a o změně souvisejících zákonů, zřizuje Poslanecká sněmovna zvláštní kontrolní orgán pro kontrolu činnosti Generální inspekce bezpečnostních sborů skládající se z poslanců určených Poslaneckou sněmovnou a počet členů, jenž není zákonem určen, je tedy potřeba stanovit. V podrobné rozpravě by návrhy mohly zaznít. osobně navrhuji počet členů na devět. Podle § 47 jednacího řádu navrhuji, aby tento kontrolní orgán měl postavení stálé komise Poslanecké sněmovny, a v souladu s § 115 odst. 3 jednacího řádu dále navrhuji, aby komise byla ustavena podle zásady poměrného zastoupení. Předložím návrh usnesení. Poslanecká sněmovna I. zřizuje stálou komisi Poslanecké sněmovny pro kontrolu činnosti Generální inspekce bezpečnostních sborů skládající se z devíti poslanců; II. stanoví, že komise se ustavuje podle zásady poměrného zastoupení. Otevírám všeobecnou rozpravu. Nikdo se do nehlásí. Končím všeobecnou rozpravu. V rozpravě podrobné bych se odkázal na svůj návrh usnesení, který za prvé komisi zřizuje a za druhé stanoví počet na devět. Žádnou jinou přihlášku nevidím. Končím rozpravu podrobnou. Zahajuji hlasování. Kdo souhlasí s mnou navrženým usnesením, stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu? Hlasování pořadové číslo 22, přihlášeno je 187, pro 151, proti nikdo. Konstatuji, že komisi jsme ustavili, počet stanovilo na devět. Končím projednávání tohoto bodu. Otevírám bod číslo

Download XMLDownload textWaveform viewCreate Person name