|

2013-004-01-003

3. Návrh na zřízení stálé komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu činnosti Bezpečnostní informační služby a způsobu jejího ustavení nebo volby

Date2013-12-10
Meeting2013/004
Agenda Item2013/004/003
Authorizedyes
Sourcehttps://www.psp.cz/eknih/2013ps/stenprot/004schuz/bqbs/b00900301.htm#r0

Javascript seems to be turned off, or there was a communication error. Turn on Javascript for more display options.


Místopředseda PSP Vojtěch Filip 3. Návrh na zřízení stálé komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu činnosti Bezpečnostní informační služby a způsobu jejího ustavení nebo volby bych poprosil tentokrát kolegy vlevo, aby se ztišili. Děkuji. Evidentně jsem neuspěl. Poprosím skupinu u dveří - vás nebudu jmenovat, pánové, ale poprosím vás, abyste opravdu nerušili jednání Sněmovny. Děkuji. Podle § 18 zákona č. 154/1994 Sb., o Bezpečnostní informační službě, zřizuje Poslanecká sněmovna zvláštní kontrolní orgán pro kontrolu činnosti BIS, skládající se ze sedmi poslanců. Podle § 47 jednacího řádu navrhuji, aby tento kontrolní orgán měl postavení stálé komise Poslanecké sněmovny, a v souladu s § 115 odst. 3 jednacího řádu dále navrhuji, aby tato komise byla ustavena podle zásady poměrného zastoupení. Předkládám tento návrh usnesení: Poslanecká sněmovna I. zřizuje stálou komisi Poslanecké sněmovny pro kontrolu činnosti Bezpečnostní informační služby, skládající se ze sedmi poslanců; II. stanoví, že komise se ustavuje podle zásady poměrného zastoupení. Otevřu k tomu všeobecnou rozpravu. Ptám se, zda se do někdo hlásí. Nikoho nevidím, takže obecnou rozpravu končím. Otevírám podrobnou rozpravu. někdo alternativní návrh usnesení? Není tomu tak. Končím i rozpravu podrobnou. Budeme o mnou navrženém usnesení hlasovat. Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro, stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu? Hlasování pořadové číslo 21, přihlášeno 187, pro 160, proti 1. Konstatuji, že návrh byl přijat a komise byla ustavena. Končím bod číslo 3. Otevírám bod číslo

Download XMLDownload textWaveform viewCreate Person name