|

2013-004-01-002

2. Návrh na zřízení stálých komisí Poslanecké sněmovny, stanovení počtu členů a způsobu jejich ustavení nebo volby

Date2013-12-10
Meeting2013/004
Agenda Item2013/004/002
Authorizedyes
Sourcehttps://www.psp.cz/eknih/2013ps/stenprot/004schuz/bqbs/b00600201.htm#r0

Javascript seems to be turned off, or there was a communication error. Turn on Javascript for more display options.


index Page 001 > 002

Předseda PSP Jan Hamáček 2. Návrh na zřízení stálých komisí Poslanecké sněmovny, stanovení počtu členů a způsobu jejich ustavení nebo volby Chtěl bych vás informovat, že v minulém volebním období zřídila Poslanecká sněmovna následující stálé komise: Stálou komisi Poslanecké sněmovny pro práci Kanceláře Poslanecké sněmovny a stálou komisi Poslanecké sněmovny pro rodinu a rovné příležitosti. Zahajuji všeobecnou rozpravu a zeptám se zástupců jednotlivých poslaneckých klubů, zda chtějí vystoupit se svými návrhy. Zatím zde mám pana místopředsedu Filipa, tak mu dám prostor v rozpravě. Potom pan předseda Faltýnek. Místopředseda PSP Vojtěch Filip Děkuji. Vážený pane předsedo, členové vlády, paní a pánové, dovolte mi, abych tedy předložil návrh na zřízení další komise Poslanecké sněmovny podle § 47 zákona č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny. Poslanecká sněmovna může zřídit komisi, v jejímž čele musí stát poslanec. Ale v těchto komisích mohou pracovat i odborníci. Klub KSČM předkládá návrh na zřízení stálé komise Poslanecké sněmovny pro Ústavu České republiky a ústavní systém. V Senátu dlouhodobě působí komise pro Ústavu a parlamentní procedury. Nemá tedy žádného protihráče v Poslanecké sněmovně a v českém ústavním systému chybí zákon o styku obou komor. To občas působí potíže, protože podle článku 41 Ústavy jsou tady věci, které vyžadují souhlas obou komor, a to bez možnosti přehlasovat a odchýlit se od usnesení jedné komory od druhé. V tomto ohledu nedostatek, který tady máme v podstatě již sedmnáct let od vzniku Senátu, se nepodařilo nikdy odstranit. Vždycky alespoň část se dařilo odstraňovat. Například zřízení Nejvyššího správního soudu trvalo po naplnění Senátu necelých pět let. A pak jsme moc nepokročili, kromě roku 2004, kdy se měnil článek 10 vzhledem k našim závazkům v Evropské unii. V tuhle chvíli považuji neexistenci ústavní komise Poslanecké sněmovny za hrubou chybu. Považoval jsem ji za chybu i v roce 2010, kdy nebyla zřízena z tzv. úsporných důvodů. Ty úsporné důvody nechápu, protože samozřejmě komisi může řídit kdokoli z poslanců, jestli to bude předseda ústavněprávního výboru, jiný poslanec nebo místopředseda Sněmovny, na tom nezáleží a to opravdu není věc, která by nějakým způsobem zatížila Poslaneckou sněmovnu ekonomicky. Jde spíše o to, jestli po dvaceti letech existence Ústavy České republiky není potřeba, abychom se fungováním jednotlivých ústavních článků zabývali nikoliv ad hoc při nějaké příležitosti, např. při změně volby prezidenta z nepřímé na přímou nebo při využívání těch pravomocí prezidenta republiky a pokusy posunu mezi článkem 62, 63, tzn. spolupodpisem premiéra, nebo nikoliv, ale těmi konkrétními věcmi, které potom vyhodnocujeme v nějakém kontextu toho dlouhodobého působení, ne v rámci jednoho volebního období. Proto tuto komisi navrhujeme jako 14člennou, obsazenou na principu parity, za každý poslanecký klub dva lidi. Znovu opakuji, že v komisi kromě předsedy mohou být odborníci neposlanci. Ale myslím si, že každý klub využije nejméně jednoho poslance a jednoho odborníka ze svého odborného zázemí, nebo jak si to udělá, nechci do toho nikomu mluvit, ale v tomto ohledu vidím takový postup jako věc, která si zaslouží podporu Poslanecké sněmovny, a naše práce si zaslouží také nějaký systém, který by vedl k posunu dopředu. Pokud Poslanecká sněmovna odsouhlasí vznik takové komise, počet členů komise 14 bych považoval samozřejmě za dostatečný krok k tomu, abychom byli schopni jednotlivé znalosti, jednotlivé zkušenosti s fungováním ústavního systému považovat za zpracovatelné a pokročit v naplňování Ústavy České republiky. Tolik tedy k návrhu a děkuji za pozornost a také za podporu tohoto návrhu.

Download XMLDownload textWaveform viewCreate Person name