|

2013-004-01-001

1. Rezoluce Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky k zásluhám Nelsona R. Mandely

Date2013-12-10
Meeting2013/004
Agenda Item2013/004/001
Authorizedyes
Sourcehttps://www.psp.cz/eknih/2013ps/stenprot/004schuz/bqbs/b00300101.htm#r0

Javascript seems to be turned off, or there was a communication error. Turn on Javascript for more display options.


Předseda PSP Jan Hamáček 1. Rezoluce Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky k zásluhám Nelsona R. Mandely Prosím pana poslance Ivana Gabala, který je navrhovatelem tohoto bodu, aby se ujal slova. Pane poslanče, prosím. Poslanec Ivan Gabal Pane předsedo, dámy a pánové, vládo. bych si dovolil přečíst návrh velmi krátké rezoluce, kterou bychom mohli tím pádem vyslat do světa ještě před pohřbem. Návrh rezoluce Poslanecké sněmovny České republiky k zásluhám Nelsona R. Mandely. Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky oceňuje mimořádné zásluhy Nelsona Rolihlahla Mandely o prosazování lidských práv a rovnosti občanů. Význam Nelsona R. Mandely přesáhl hranice Jihoafrické republiky a oslovil globální společenství svým nezaměnitelným poselstvím lidské důstojnosti, svobody, statečnosti a státnické rozvahy. Nelson Mandela zůstane významnou postavou historie lidstva. To je celé. Předseda PSP Jan Hamáček Děkuji, pane poslanče. Prosím, abyste se posadil ke stolku zpravodajů. v tomto bodě otevřu všeobecnou rozpravu a zeptám se... Ano, vidím pana poslance a předsedu poslaneckého klubu KSČM Pavla Kováčika. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Poslanec Pavel Kováčik Děkuji za slovo, pane předsedo. Vážená vládo, kolegyně a kolegové. Na několika místech Jihoafrické republiky teď zrovna v těchto hodinách probíhá za Nelsona Mandelu tryzna. bych vás, pane předsedo, chtěl poprosit, abychom i my jako Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky uctili jeho památku minutou ticha. Děkuji. Předseda PSP Jan Hamáček Ano, tomuto návrhu vyhovím a požádám vás všechny, abychom minutou ticha uctili památku pana Nelsona Mandely. (Přítomní vstávají.)Děkuji. Současně požádám pana poslance Kováčika, aby se dle zažité praxe stal zpravodajem tohoto bodu, protože byl první, kdo vystoupil v rozpravě. Zeptám se, zda se ještě někdo hlásí do obecné rozpravy. Není tomu tak, takže obecnou rozpravu končím. Otevírám rozpravu podrobnou, do které žádné přihlášky nemám, tak ji také končím. Zeptám se, zda jsou zde požadavky na závěrečná slova. Není tomu tak, pan poslanec Gabal návrh rezoluce přednesl, myslím si, že všichni víme, o čem hlasujeme. Zahájím hlasování. Zeptám se, kdo souhlasí, aby Sněmovna vyslovila souhlas s touto rezolucí, prosím, stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti? Hlasování číslo 13. Přihlášeno je 180 kolegyň a kolegů, pro 168, proti nebyl nikdo. Konstatuji, že návrh rezoluce byl schválen. Končím projednávání bodu číslo 1 a děkuji panu předkladateli i panu zpravodajovi. Budeme pokračovat bodem číslo

Download XMLDownload textWaveform viewCreate Person name