|

Named Entity View

Český parlamentní korpus, Poslanecká sněmovna, 2015-10-20 ps2013-033-05-004-011 [ParCzech.ana]

Agenda Item Title

11. Vládní návrh zákona o ozdravných postupech a řešení krize na finančním trhu /sněmovní tisk 536/ - druhé čtení

Date2015-10-20
Meetingps2013/033
Agenda Itemps2013/033/011
Sourcehttps://www.psp.cz/eknih/2013ps/stenprot/033schuz/s033208.htm

Page 1 > 2

Místopředseda PSP Jan Bartošek11. Vládní návrh zákona o ozdravných postupech a řešení krize na finančním trhu /sněmovní tisk 536/ - druhé čtení Z pověření vlády předložený návrh zákona uvede místopředseda vlády a ministr financí Andrej Babiš. Pane místopředsedo, prosím, ujměte se slova. Místopředseda vlády ČR a ministr financí Andrej BabišDěkuji, pane předsedající. Vážené dámy, vážení pánové, důvodem předložení vládního návrhu zákona o ozdravných postupech a řešení krize na finančním trhu a souvisejícího vládního návrhu zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o ozdravných postupech a řešení krize na finančním trhu a v souvislosti s úpravou systému pojištění vkladů, který je evidován jako sněmovní tisk číslo 537, je implementace evropské směrnice o ozdravných postupech a řešení krizí na finančním trhu a evropské směrnice o systémech pojištění vkladů. Vzhledem ke vzájemné provázanosti obou sněmovních tisků považuji za vhodné pohovořit o nich současně. Vzhledem k tomu, že jsem oba sněmovní tisky podrobně představil v úvodu prvního čtení, zopakuji dnes pouze základní fakta. Cílem evropské směrnice o ozdravných postupech a řešení krizí na finančním trhu je nastavit pravidla pro předcházení a řešení případných krizí úvěrových institucí a obchodníků s cennými papíry. Základním principem je, aby náklady případné krize těchto institucí byly neseny v prvé řadě akcionáři a věřiteli prostřednictvím odpisů a konverze jejich majetku. Evropskou směrnicí o systémech pojištění vkladů dochází ke sjednocení výběru příspěvků do národních fondů pojištění vkladů, zkracuje se lhůta pro výplaty náhrad pojištění vkladů, v případě České republiky ze stávajících 20 na 7 pracovních dnů, upravuje se rozsah pojištění vkladů a posiluje informovanost vkladatelů. S ohledem na to, že transpoziční lhůty již uplynuly a v této souvislosti již bylo zahájeno řízení o porušení Smlouvy o fungování Evropské unie, považuji za zásadní, aby došlo ke schválení předložených návrhů zákonů pokud možno co nejdříve. V opačném případě se zvyšuje riziko finančního postihu České republiky. Potřeba rychlého přijetí předložených návrhů zákonů však i praktické důvody. Česká národní banka v současné době nemá zákonné zmocnění, které by umožnilo zahájit výkon nově svěřených pravomocí vybírat pravidelné příspěvky do fondu pro řešení krize či vystupovat vůči zahraničním partnerům jako orgán příslušný k řešení krize, což s sebou nese reputační riziko a riziko právní nejistoty. S ohledem na výše uvedené vás žádám o vyslovení souhlasu s návrhem těchto zákonů. Děkuji za pozornost.

Text viewDependenciesWavesurferList names