|

ps2013-019-01-006-004.ana

Český parlamentní korpus, Poslanecká sněmovna, 2014-10-21 ps2013-019-01-006-004 [ParCzech.ana]

Agenda Item Title

4. Návrh poslanců Miroslava Grebeníčka, Zuzky Bebarové-Rujbrové, Marty Semelové a Kateřiny Konečné na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 60/ - druhé čtení

Date2014-10-21
Meetingps2013/019
Agenda Itemps2013/019/004
Sourcehttps://www.psp.cz/eknih/2013ps/stenprot/019schuz/s019024.htm

Javascript seems to be turned off, or there was a communication error. Turn on Javascript for more display options.


index Page 1 > 2

Místopředseda PSP Vojtěch Filip4. Návrh poslanců Miroslava Grebeníčka, Zuzky Bebarové-Rujbrové, Marty Semelové a Kateřiny Konečné na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 60/ - druhé čtení Návrh uvede za navrhovatele pan poslanec Miroslav Grebeníček. Prosím, aby zaujal místo u stolku zpravodajů. Předložený návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu a výboru pro sociální politiku. Usnesení výborů nám bylo doručeno jako sněmovní tisky 60/2, 60/3, 60/4. Ještě než se zástupce navrhovatelů ujme slova, požádal bych pana poslance Františka Váchu, aby zaujal místo u stolku zpravodajů, protože je zpravodajem tohoto tisku. Prosím, pane poslanče, máte slovo s úvodním slovem. Poslanec Miroslav GrebeníčekDěkuji, pane předsedající. Dámy a pánové, ucelenou informaci o našem návrhu jsem předložil při prvním čtení. Přikázali jste projednat návrh naší novely ve dvou výborech, v takzvaném školském a sociálním. Snad mi bude prominuto, že nyní přistoupím k uvedení tohoto návrhu netradičním způsobem. Jde o článek z dubna roku 2014 v Britských listech, který nese název Nesystémový návrh aneb co žebrota co studovat. V tomto článku se říká: Opakovaně se setkáváme se zamítací mašinérií vládních poslanců většinou se zdůvodněním, že navrhovaný zákon či novela připravená poslanci opozičními jsou nesystémové. Posledním údajně nesystémovým krokem se stal návrh komunistických poslanců na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně doplnění dalších zákonů, konkrétně na zvýšení sociálního stipendia ze současné částky 1 620 na 2 100 . Marné bylo poukazování předkladatelů, že zatímco v roce 2004 studium jednoho dítěte na veřejné vysoké škole vyšlo asi na 3 500 , dnes je to v průměru 9 000 . Stejně marná byla i připomínka, že podle údajů samotného Ministerstva školství ještě v roce 2010 bylo na sociální stipendia studentů veřejných vysokých škol rozpočtováno 86 milionů a studentů soukromých vysokých škol přes 4 miliony, celkem tedy 90 milionů korun, a od doby došlo k prudkému snížení výplaty těchto stipendií z 90 na pouhých 50,5 milionu korun. Mám na mysli rok 2013. Rovněž se naivně dotazovali, co že je nesystémového na valorizaci. Návrh zákona překvapivě ve výborech podpořili poslanci TOP 09, ale pro zamítnutí hlasovali poslanci za Českou stranu sociálně demokratickou spolu s hnutím ANO a KDU-ČSL, zřejmě si vědomi toho, že nějaké stipendium nesmí narušit systém, který vyjde na světlo boží, tak nám všem vytře zrak. Zatím nám zrak vytírají spíše poslanci za stranu - cituji stále Britské listy -, která slovo sociální v názvu. Návrh zákona přitom prošel do druhého čtení s tím, že ho podpořil i ministr školství Marcel Chládek. Podle Františka Váchy - TOP 09 - výsledkem zákona by byla podpora těch, kteří to potřebují a kteří si to skutečně zaslouží, což prokázali tím, že se i přes nepřízeň osudu, finanční tíseň rodičů rozhodli vzít osud do svých rukou, zvýšit si kvalifikaci náročným studiem na vysoké škole a přispět tak svým talentem k rozvoji naší společnosti. Sociální demokraté z České strany sociálně demokratické se tedy ztotožňují spíše se slovy Jiřího Zlatušky - hnutí ANO -, předsedy školského výboru, podle kterého sociální stipendium nezapadá do vysokoškolského zákona. Tvrdí, že vysoké školy mají nyní tak vysoké stipendijní fondy, že z nich zvládnou i sociální stipendia. A mimo oficiální záznam, jak informují Britské listy, prý od něho zaznělo, že tento zákon by zvýšil oblibu Komunistické strany Čech a Moravy, s čímž prý on zásadně nemůže souhlasit. Že by tedy ještě důležitější než rozpočtová zodpovědnost - končí citace z Britských listů - bylo to, kdo zákon předkládá? Ano, dámy a pánové, následně jsem interpeloval písemně předsedu vlády ve věci překážek kladených poslanci vládní koalice potřebné valorizaci sociálních stipendií studentů vysokých škol, a to s ohledem na složení Sněmovny, ve které klíč k řešení této situace právě současná vládní koalice. bych chtěl především říci - cituji z odpovědi premiéra Sobotky -, že podporuji institut sociálních stipendií, protože se domnívám, že to je jeden z nástrojů, který pomáhá udržet náš veřejný vzdělávací systém dostatečně prostupným a přístupným pro studenty ze všech sociálních skupin. Chci také potvrdit - končí slova předsedy vlády -, že i ministr školství podporuje myšlenku navýšení sociálních stipendií na vysokých školách. Čili sám za sebe i za ministra školství se nebráním jednání o tom, abychom dosáhli takové legislativní změny, která by umožnila navýšit sociální stipendia. No, uvidíme, dámy a pánové. Návrh na zamítnutí projednávané novely zde zazněl již při prvním čtení. Jednoznačně jste jej odmítli. Chci tedy věřit, že se se stejným návrhem vypořádáte obdobným způsobem i na dnešním jednání. Děkuji za pozornost. (Slabý potlesk zleva.)Místopředseda PSP Vojtěch FilipDěkuji panu zástupci navrhovatelů. A nyní první zpravodajská zpráva pana zpravodaje výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu, pana poslance Františka Váchy. Prosím, pane zpravodaji. Připraví se paní poslankyně Radka Maxová.

Download XMLDownload textDependenciesWavesurferNamed Entities