|

ps2013-019-01-005-128.ana

Český parlamentní korpus, Poslanecká sněmovna, 2014-10-21 ps2013-019-01-005-128 [ParCzech.ana]

Agenda Item Title

128. Návrhy zdravotně pojistných plánů zdravotních pojišťoven na rok 2014 s Vyjádřením vlády a se souhrnným hodnocením, hodnocením zdravotně pojistných plánů jednotlivých zdravotních pojišťoven na rok 2014 a s tabulkovými přílohami /sněmovní tisk 263/

Date2014-10-21
Meetingps2013/019
Agenda Itemps2013/019/128
Sourcehttps://www.psp.cz/eknih/2013ps/stenprot/019schuz/s019021.htm

Javascript seems to be turned off, or there was a communication error. Turn on Javascript for more display options.


index Page 1 > 2

Místopředseda PSP Vojtěch Filip128. Návrhy zdravotně pojistných plánů zdravotních pojišťoven na rok 2014 s Vyjádřením vlády a se souhrnným hodnocením, hodnocením zdravotně pojistných plánů jednotlivých zdravotních pojišťoven na rok 2014 a s tabulkovými přílohami /sněmovní tisk 263/ Tento materiál uvede pan ministr zdravotnictví Svatopluk Němeček. Ještě než se ujme slova, budu konstatovat, že tento sněmovní tisk projednal výbor pro zdravotnictví, jehož usnesení vám bylo rozdáno jako sněmovní tisk 263/1. Požádám proto předsedu výboru pro zdravotnictví pana poslance Rostislava Vyzulu, aby nás po úvodním slově pana ministra informoval o jednání výboru a o přijatých usneseních. Pane ministře, máte slovo. Ministr zdravotnictví ČR Svatopluk NěmečekVážený pane předsedající, vážené dámy, vážení pánové, dovolte, abych uvedl materiál zhodnocení zdravotně pojistných plánů zdravotních pojišťoven za rok 2014, který je předložen k vašemu projednání. Ministerstvo zdravotnictví ve spolupráci s Ministerstvem financí provedlo zhodnocení zdravotně pojistných plánů jednotlivých zdravotních pojišťoven a může konstatovat, že jsou v souladu s právními předpisy, veřejným zájmem i modelací dopadů úhradové vyhlášky na rok 2014. Systém veřejného zdravotního pojištění je v roce 2014 v mírné ekonomické tenzi, čemuž odpovídají i zdravotně pojistné plány. I přesto, že proběhlo zvýšení platby za státní pojištěnce v listopadu loňského roku a další zvýšení kompenzující výpadek regulačních poplatků, bude systém veřejného zdravotního pojištění v tomto roce dle předložených zdravotně pojistných plánů hospodařit deficitně s odhadovaným deficitem cca 2,2 miliardy. Příjmy systému podle zdravotně pojistných plánů vzrostou v letošním roce na 237,2 miliardy, náklady vzrostou na 239,4 miliardy. Deficit bude kryt ze zůstatků z minulých let. Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vláda na jednání své schůze dne 21. května 2014 projednala společná stanoviska Ministerstva zdravotnictví a Ministerstva financí ke zdravotně pojistným plánům na rok 2014. Usnesením číslo 365 vláda doporučila předložit zdravotně pojistné plány zdravotních pojišťoven na rok 2014 Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky k projednání s návrhem na jejich schválení. Dále byl tento materiál projednán ve výboru pro zdravotnictví dne 7. září tohoto roku, byl výborem schválen a výbor doporučil Poslanecké sněmovně vyslovit s materiálem souhlas. Děkuji vám za pozornost. Místopředseda PSP Vojtěch FilipDěkuji panu ministrovi za jeho uvedení tohoto tisku a prosím pana předsedu výboru Rostislava Vyzulu, aby nás informoval o jednání výboru. Prosím, pane zpravodaji, máte slovo. Poslanec Rostislav VyzulaDěkuji za slovo, vážený pane předsedající. Dobrý večer dámy a pánové. Pokud se týká návrhu zdravotně pojistných plánů, zdravotní výbor projednal tuto problematiku na 9. schůzi konané 4. září tohoto roku. bych chtěl uvést ještě předtím, než uvedu, na čem jsme se dohodli, několik dalších fakt. Vláda, jak bylo řečeno, dostala a projednávala tyto návrhy zdravotně pojistných plánů 21. 5. 2014. Zdravotní výbor tedy 4. 9. Vzhledem k tomu, že teď projednáváme ve Sněmovně tyto zdravotně pojistné plány 21. října pro tento rok, byla dlouze diskutována otázka, proč tyto plány nejsou k dispozici zdravotnímu výboru dříve z důvodu, aby se mohlo reagovat na některá fakta týkající se hlavně ekonomiky.

Download XMLDownload textDependenciesWavesurferNamed Entities