|

Corpus Search

CQL Query: query builder | visualize | options

8 results


IDTermMeetingSitting dateAgenda itemAgenda item title
ps2013-019-01-006-004.ana.xmlps2013ps2013/0192014-10-21ps2013/019/0044. Návrh poslanců Miroslava Grebeníčka, Zuzky Bebarové-Rujbrové, Marty Semelové a Kateřiny Konečné na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 60/ - druhé čtení
ps2013-019-01-003-016.ana.xmlps2013ps2013/0192014-10-21ps2013/019/01616. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 270/ - prvé čtení
ps2013-019-01-002-019.ana.xmlps2013ps2013/0192014-10-21ps2013/019/01919. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 298/ - prvé čtení
ps2013-019-01-000-000.ana.xmlps2013ps2013/0192014-10-21ps2013/019/000_
ps2013-019-01-005-128.ana.xmlps2013ps2013/0192014-10-21ps2013/019/128128. Návrhy zdravotně pojistných plánů zdravotních pojišťoven na rok 2014 s Vyjádřením vlády a se souhrnným hodnocením, hodnocením zdravotně pojistných plánů jednotlivých zdravotních pojišťoven na rok 2014 a s tabulkovými přílohami /sněmovní tisk 263/
ps2013-019-01-007-005.ana.xmlps2013ps2013/0192014-10-21ps2013/019/0055. Návrh poslanců Jaroslava Foldyny, Jeronýma Tejce, Michala Haška a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 428/2012 Sb., o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi a o změně některých zákonů (zákon o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi), ve znění nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 177/2013 Sb. /sněmovní tisk 144/ - druhé čtení
ps2013-019-01-004-048.ana.xmlps2013ps2013/0192014-10-21ps2013/019/04848. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 269/ - prvé čtení
ps2013-019-01-001-060.ana.xmlps2013ps2013/0192014-10-21ps2013/019/06060. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 388/1991 Sb., o Státním fondu životního prostředí, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 339/ - prvé čtení

store this query