|

Corpus Search

CQL Query: query builder | visualize | options

82 results


IDTermMeetingSitting dateAgenda itemAgenda item title
ps2013-019-04-007-005.ana.xmlps2013ps2013/0192014-10-24ps2013/019/0055. Návrh poslanců Jaroslava Foldyny, Jeronýma Tejce, Michala Haška a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 428/2012 Sb., o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi a o změně některých zákonů (zákon o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi), ve znění nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 177/2013 Sb. /sněmovní tisk 144/ - druhé čtení
ps2013-019-03-000-000.ana.xmlps2013ps2013/0192014-10-23ps2013/019/000_
ps2013-019-09-001-143.ana.xmlps2013ps2013/0192014-11-05ps2013/019/143143. Stanovisko Poslanecké sněmovny k zahraniční cestě místopředsedy Poslanecké sněmovny Vojtěcha Filipa
ps2013-019-02-006-018.ana.xmlps2013ps2013/0192014-10-22ps2013/019/01818. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání a o výkonu některých činností v oblasti cestovního ruchu a o změně zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 276/ - prvé čtení
ps2013-019-04-008-009.ana.xmlps2013ps2013/0192014-10-24ps2013/019/0099. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 262/ - prvé čtení
ps2013-019-04-004-135.ana.xmlps2013ps2013/0192014-10-24ps2013/019/135135. Návrh na zkrácení zákonné lhůty pro projednání sněmovního tisku 340 ve výborech Poslanecké sněmovny
ps2013-019-07-003-137.ana.xmlps2013ps2013/0192014-10-31ps2013/019/137137. Návrh na volbu členů vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny pro vyšetření závažných pochybení, která se stala při přípravě a realizaci stavby dálnice D47
ps2013-019-05-004-020.ana.xmlps2013ps2013/0192014-10-29ps2013/019/02020. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření s energií, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 301/ - prvé čtení
ps2013-019-04-012-013.ana.xmlps2013ps2013/0192014-10-24ps2013/019/01313. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 292/ - prvé čtení
ps2013-019-05-001-084.ana.xmlps2013ps2013/0192014-10-29ps2013/019/08484. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Rámcová dohoda o partnerství a spolupráci mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Filipínskou republikou na straně druhé, která byla podepsána v Phnom Penhu dne 11. července 2012 /sněmovní tisk 222/ - prvé čtení
ps2013-019-05-008-018.ana.xmlps2013ps2013/0192014-10-29ps2013/019/01818. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání a o výkonu některých činností v oblasti cestovního ruchu a o změně zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 276/ - prvé čtení
ps2013-019-01-006-004.ana.xmlps2013ps2013/0192014-10-21ps2013/019/0044. Návrh poslanců Miroslava Grebeníčka, Zuzky Bebarové-Rujbrové, Marty Semelové a Kateřiny Konečné na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 60/ - druhé čtení
ps2013-019-04-005-005.ana.xmlps2013ps2013/0192014-10-24ps2013/019/0055. Návrh poslanců Jaroslava Foldyny, Jeronýma Tejce, Michala Haška a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 428/2012 Sb., o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi a o změně některých zákonů (zákon o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi), ve znění nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 177/2013 Sb. /sněmovní tisk 144/ - druhé čtení
ps2013-019-02-000-000.ana.xmlps2013ps2013/0192014-10-22ps2013/019/000Slib poslance
ps2013-019-02-002-015.ana.xmlps2013ps2013/0192014-10-22ps2013/019/01515. Vládní návrh zákona o výměně informací o finančních účtech se Spojenými státy americkými pro účely správy daní /sněmovní tisk 330/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2
ps2013-019-07-002-003.ana.xmlps2013ps2013/0192014-10-31ps2013/019/0033. Zákon o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů /sněmovní tisk 82/7/ - vrácený prezidentem republiky
ps2013-019-03-004-005.ana.xmlps2013ps2013/0192014-10-23ps2013/019/0055. Návrh poslanců Jaroslava Foldyny, Jeronýma Tejce, Michala Haška a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 428/2012 Sb., o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi a o změně některých zákonů (zákon o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi), ve znění nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 177/2013 Sb. /sněmovní tisk 144/ - druhé čtení
ps2013-019-01-003-016.ana.xmlps2013ps2013/0192014-10-21ps2013/019/01616. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 270/ - prvé čtení
ps2013-019-01-002-019.ana.xmlps2013ps2013/0192014-10-21ps2013/019/01919. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 298/ - prvé čtení
ps2013-019-07-004-003.ana.xmlps2013ps2013/0192014-10-31ps2013/019/0033. Zákon o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů /sněmovní tisk 82/7/ - vrácený prezidentem republiky
ps2013-019-11-000-000.ana.xmlps2013ps2013/0192014-11-07ps2013/019/000_
ps2013-019-04-003-005.ana.xmlps2013ps2013/0192014-10-24ps2013/019/0055. Návrh poslanců Jaroslava Foldyny, Jeronýma Tejce, Michala Haška a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 428/2012 Sb., o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi a o změně některých zákonů (zákon o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi), ve znění nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 177/2013 Sb. /sněmovní tisk 144/ - druhé čtení
ps2013-019-09-003-008.ana.xmlps2013ps2013/0192014-11-05ps2013/019/0088. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 104/2013 Sb., o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních, a další související zákony /sněmovní tisk 261/ - prvé čtení
ps2013-019-01-000-000.ana.xmlps2013ps2013/0192014-10-21ps2013/019/000_
ps2013-019-06-005-075.ana.xmlps2013ps2013/0192014-10-30ps2013/019/07575. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Arménské republiky o spolupráci v boji proti trestné činnosti, podepsaná dne 30. ledna 2014 v Praze /sněmovní tisk 140/ - druhé čtení
ps2013-019-04-014-017.ana.xmlps2013ps2013/0192014-10-24ps2013/019/01717. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 61/2000 Sb., o námořní plavbě, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 271/ - prvé čtení
ps2013-019-10-000-000.ana.xmlps2013ps2013/0192014-11-06ps2013/019/000_
ps2013-019-04-013-014.ana.xmlps2013ps2013/0192014-10-24ps2013/019/01414. Vládní návrh zákona o státních dluhopisových programech na úhradu části schodku státního rozpočtu za rok 2013, části rozpočtovaného schodku státního rozpočtu na rok 2014 a některých dluhů státu splatných v letech 2015 a 2016 /sněmovní tisk 329/ - prvé čtení
ps2013-019-03-003-131.ana.xmlps2013ps2013/0192014-10-23ps2013/019/131131. Návrh na zřízení Vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR pro vyšetření závažných pochybení, která se stala při realizaci stavby dálnice D47 /sněmovní dokument 1142/
ps2013-019-04-006-002.ana.xmlps2013ps2013/0192014-10-24ps2013/019/0022. Zákon o státní službě /sněmovní tisk 71/15/ - vrácený prezidentem republiky
ps2013-019-06-001-132.ana.xmlps2013ps2013/0192014-10-30ps2013/019/132132. Odpovědi členů vlády na písemné interpelace
ps2013-019-04-016-025.ana.xmlps2013ps2013/0192014-10-24ps2013/019/02525. Návrh poslanců Radka Vondráčka, Heleny Válkové, Igora Nykla a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 272/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2
ps2013-019-09-004-054.ana.xmlps2013ps2013/0192014-11-05ps2013/019/05454. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 304/ - prvé čtení
ps2013-019-01-005-128.ana.xmlps2013ps2013/0192014-10-21ps2013/019/128128. Návrhy zdravotně pojistných plánů zdravotních pojišťoven na rok 2014 s Vyjádřením vlády a se souhrnným hodnocením, hodnocením zdravotně pojistných plánů jednotlivých zdravotních pojišťoven na rok 2014 a s tabulkovými přílohami /sněmovní tisk 263/
ps2013-019-11-001-059.ana.xmlps2013ps2013/0192014-11-07ps2013/019/05959. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 337/ - prvé čtení
ps2013-019-05-007-129.ana.xmlps2013ps2013/0192014-10-29ps2013/019/129129. Zpráva o vývoji malého a středního podnikání a jeho podpoře v roce 2013 /sněmovní tisk 279/
ps2013-019-10-001-132.ana.xmlps2013ps2013/0192014-11-06ps2013/019/132132. Odpovědi členů vlády na písemné interpelace
ps2013-019-05-002-085.ana.xmlps2013ps2013/0192014-10-29ps2013/019/08585. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Rámcová dohoda o komplexním partnerství a spolupráci mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Vietnamskou socialistickou republikou na straně druhé, která byla podepsána v Bruselu dne 27. června 2012 /sněmovní tisk 223/ - prvé čtení
ps2013-019-04-011-012.ana.xmlps2013ps2013/0192014-10-24ps2013/019/01212. Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o působnosti orgánů Celní správy České republiky v souvislosti s vymáháním práv duševního vlastnictví /sněmovní tisk 268/ - prvé čtení
ps2013-019-08-000-000.ana.xmlps2013ps2013/0192014-11-04ps2013/019/000_
ps2013-019-03-002-107.ana.xmlps2013ps2013/0192014-10-23ps2013/019/107107. Návrh na zkrácení zákonné lhůty pro projednání sněmovního tisku 290 ve výborech Poslanecké sněmovny
ps2013-019-07-001-134.ana.xmlps2013ps2013/0192014-10-31ps2013/019/134134. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 307/ - druhé čtení
ps2013-019-07-005-120.ana.xmlps2013ps2013/0192014-10-31ps2013/019/120120. Informace o nasazení sil a prostředků rezortu Ministerstva obrany v zahraničních operacích v roce 2013 /sněmovní tisk 244/
ps2013-019-06-008-103.ana.xmlps2013ps2013/0192014-10-30ps2013/019/103103. Návrh na volbu vedoucího stálé delegace Parlamentu do Meziparlamentní unie
ps2013-019-05-010-064.ana.xmlps2013ps2013/0192014-10-29ps2013/019/06464. Senátní návrh zákona o Národním parku Šumava a o změně zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 250/ - prvé čtení
ps2013-019-09-006-056.ana.xmlps2013ps2013/0192014-11-05ps2013/019/05656. Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s účinností rekodifikace soukromého práva /sněmovní tisk 306/ - prvé čtení
ps2013-019-01-007-005.ana.xmlps2013ps2013/0192014-10-21ps2013/019/0055. Návrh poslanců Jaroslava Foldyny, Jeronýma Tejce, Michala Haška a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 428/2012 Sb., o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi a o změně některých zákonů (zákon o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi), ve znění nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 177/2013 Sb. /sněmovní tisk 144/ - druhé čtení
ps2013-019-06-000-000.ana.xmlps2013ps2013/0192014-10-30ps2013/019/000_
ps2013-019-05-009-023.ana.xmlps2013ps2013/0192014-10-29ps2013/019/02323. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 67/2013 Sb., kterým se upravují některé otázky související s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty, a zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 308/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2
ps2013-019-05-005-021.ana.xmlps2013ps2013/0192014-10-29ps2013/019/02121. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 72/2000 Sb., o investičních pobídkách a o změně některých zákonů (zákon o investičních pobídkách), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 302/ - prvé čtení
ps2013-019-09-000-000.ana.xmlps2013ps2013/0192014-11-05ps2013/019/000_
ps2013-019-06-009-133.ana.xmlps2013ps2013/0192014-10-30ps2013/019/133133. Ústní interpelace
ps2013-019-05-006-053.ana.xmlps2013ps2013/0192014-10-29ps2013/019/05353. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 505/1990 Sb., o metrologii, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 303/ - prvé čtení
ps2013-019-07-000-000.ana.xmlps2013ps2013/0192014-10-31ps2013/019/000_
ps2013-019-02-003-001.ana.xmlps2013ps2013/0192014-10-22ps2013/019/0011. Vládní návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2015 /sněmovní tisk 331/ - prvé čtení
ps2013-019-07-007-003.ana.xmlps2013ps2013/0192014-10-31ps2013/019/0033. Zákon o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů /sněmovní tisk 82/7/ - vrácený prezidentem republiky
ps2013-019-02-004-106.ana.xmlps2013ps2013/0192014-10-22ps2013/019/106106. Návrh usnesení, kterým se upravují podrobnější pravidla jednání Poslanecké sněmovny a jejích orgánů
ps2013-019-04-000-000.ana.xmlps2013ps2013/0192014-10-24ps2013/019/000_
ps2013-019-09-005-055.ana.xmlps2013ps2013/0192014-11-05ps2013/019/05555. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 279/2003 Sb., o výkonu zajištění majetku a věcí v trestním řízení a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 305/ - prvé čtení
ps2013-019-02-005-001.ana.xmlps2013ps2013/0192014-10-22ps2013/019/0011. Vládní návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2015 /sněmovní tisk 331/ - prvé čtení
ps2013-019-06-006-070.ana.xmlps2013ps2013/0192014-10-30ps2013/019/07070. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o vzájemném uznávání rovnocennosti dokladů o vzdělání vydávaných v České republice a ve Slovenské republice, podepsaná v Praze dne 28. listopadu 2013 /sněmovní tisk 134/ - druhé čtení
ps2013-019-04-001-097.ana.xmlps2013ps2013/0192014-10-24ps2013/019/09797. Návrh poslanců Kateřiny Konečné, Karla Šidla a Václava Snopka na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 239/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 118/ - třetí čtení
ps2013-019-01-004-048.ana.xmlps2013ps2013/0192014-10-21ps2013/019/04848. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 269/ - prvé čtení
ps2013-019-11-002-049.ana.xmlps2013ps2013/0192014-11-07ps2013/019/04949. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 277/ - prvé čtení
ps2013-019-03-005-133.ana.xmlps2013ps2013/0192014-10-23ps2013/019/133133. Ústní interpelace
ps2013-019-09-002-014.ana.xmlps2013ps2013/0192014-11-05ps2013/019/01414. Vládní návrh zákona o státních dluhopisových programech na úhradu části schodku státního rozpočtu za rok 2013, části rozpočtovaného schodku státního rozpočtu na rok 2014 a některých dluhů státu splatných v letech 2015 a 2016 /sněmovní tisk 329/ - prvé čtení
ps2013-019-06-004-074.ana.xmlps2013ps2013/0192014-10-30ps2013/019/07474. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Protokol o předcházení, potlačování a trestání obchodování s lidmi, zejména se ženami a dětmi, doplňující Úmluvu Organizace spojených národů proti nadnárodnímu organizovanému zločinu ze dne 15. listopadu 2000, podepsaný za Českou republiku dne 10. prosince 2002 /sněmovní tisk 139/ - druhé čtení
ps2013-019-04-015-024.ana.xmlps2013ps2013/0192014-10-24ps2013/019/02424. Návrh poslanců Vojtěcha Filipa, Zuzky Bebarové-Rujbrové, Stanislava Grospiče a Vojtěcha Adama na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 234/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2
ps2013-019-04-009-010.ana.xmlps2013ps2013/0192014-10-24ps2013/019/01010. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 484/1991 Sb., o Českém rozhlasu,ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 266/ - prvé čtení
ps2013-019-03-001-132.ana.xmlps2013ps2013/0192014-10-23ps2013/019/132132. Odpovědi členů vlády na písemné interpelace
ps2013-019-06-003-073.ana.xmlps2013ps2013/0192014-10-30ps2013/019/07373. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o spolupráci na úseku evidence obyvatel a rodných čísel, podepsaná dne 20. ledna 2014 v Praze /sněmovní tisk 138/ - druhé čtení
ps2013-019-09-007-059.ana.xmlps2013ps2013/0192014-11-05ps2013/019/05959. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 337/ - prvé čtení
ps2013-019-05-000-000.ana.xmlps2013ps2013/0192014-10-29ps2013/019/000_
ps2013-019-02-001-091.ana.xmlps2013ps2013/0192014-10-22ps2013/019/09191. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi Českou republikou a Spojenými státy americkými o zlepšení dodržování daňových předpisů v mezinárodním měřítku a s ohledem na právní předpisy Spojených států amerických o informacích a jejich oznamování obecně známé jako Foreign Account Tax Compliance Act, která byla podepsána v Praze v České republice dne 4. srpna 2014 /sněmovní tisk 311/ - prvé čtení
ps2013-019-04-002-061.ana.xmlps2013ps2013/0192014-10-24ps2013/019/06161. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 340/ - prvé čtení
ps2013-019-06-002-089.ana.xmlps2013ps2013/0192014-10-30ps2013/019/08989. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi Českou republikou a Srbskou republikou o výměně a vzájemné ochraně utajovaných informací podepsaná v Bělehradu dne 13. května 2013 /sněmovní tisk 285/ - prvé čtení
ps2013-019-07-006-136.ana.xmlps2013ps2013/0192014-10-31ps2013/019/136136. Vládní návrh na působení sil a prostředků rezortu Ministerstva obrany v zahraničních operacích v letech 2015 a 2016 s výhledem na rok 2017 /sněmovní tisk 348/
ps2013-019-05-003-086.ana.xmlps2013ps2013/0192014-10-29ps2013/019/08686. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Rámcová dohoda o partnerství a spolupráci mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Mongolskem na straně druhé, která byla podepsána v Ulánbátaru dne 30. dubna 2013 /sněmovní tisk 227/ - prvé čtení
ps2013-019-08-001-003.ana.xmlps2013ps2013/0192014-11-04ps2013/019/0033. Zákon o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů /sněmovní tisk 82/7/ - vrácený prezidentem republiky
ps2013-019-04-010-011.ana.xmlps2013ps2013/0192014-10-24ps2013/019/01111. Vládní návrh zákona o působnosti orgánů Celní správy České republiky v souvislosti s vymáháním práv duševního vlastnictví /sněmovní tisk 267/ - prvé čtení
ps2013-019-01-001-060.ana.xmlps2013ps2013/0192014-10-21ps2013/019/06060. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 388/1991 Sb., o Státním fondu životního prostředí, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 339/ - prvé čtení
ps2013-019-06-007-102.ana.xmlps2013ps2013/0192014-10-30ps2013/019/102102. Návrh na změny ve složení orgánů Poslanecké sněmovny

store this query