Citace

Jsme pevně přesvědčeni, že data by měla být za všech okolností řádně citována. Máme proto k dispozici různá pravidla a vytváříme specifické uživatelské rozhraní (viz obrázek s příkladem Referenčního pole níže) usnadňující co nejsnazší a konzistentní postup při citování.

Zásady pro citování dat

CLARIN a samozřejmě i LINDAT/CLARIN podporují Pravidla pro citování dat. Žádáme tedy všechny uživatele, aby správně citovali zdroje dat ve všech svých publikacích a výstupech. Také už jsme realizovali důležitá doporučení Pracovní skupiny RDA pro citování dat. Viz níže příklad automatické citace.

Citování pomocí systému Handle - systému stálých ("perzistentních") identifikátorů (PID)

Systém Handle poskytuje jedinečné a stálé ("perzistentní") identifikátory digitálních objektů. Používáme ho, abychom všem datům v našem repozitáři poskytli perzistentní identifikátor v podobě adresy typu URL, která vždy povede ke správným datům, i kdyby se tato data v budoucnu přesunula kamkoli jinam. Takto můžete systém PID bezpečně využívat například při citaci dat v publikacích. Systém PID je spolu s dalšími informacemi, jako jsou autoři, název a vydavatel, součástí Referenčního pole.

Formáty exportovaných dat

Pro větší pohodlí jsme připravili konverzi a export citace v několika formátech, které lze snadno zkopírovat a vložit. Položku lze exportovat i do BibTeX formátu. Odkaz na export je uveden v Referenčním poli (viz obrázek nahoře). Kliknutím na odkaz "BibTeX" se zobrazí formátovaný záznam pro BibTeX.